Spis kart

Spis kart

 1. Mieszkańcy i budowle Zamościa – karty różne | (przewodnicyzamosc.pl)
 2. Budynki i mieszkańcy Zamościa w latach 1921-1939 | (przewodnicyzamosc.pl)
 3. Budynki i mieszkańcy XIX wiecznego Zamościa 1842-1866 cz. II. | (przewodnicyzamosc.pl)
 4. Budynki i mieszkańcy XIX wiecznego Zamościa 1804-1832 cz. I. | (przewodnicyzamosc.pl)
 5. Przedmieście Lwowskie 1632-1785 | (przewodnicyzamosc.pl)
 6. Ulice przedmieść Zamościa 1632 – 1786 | (przewodnicyzamosc.pl)
 7. Kozacka, Kowalska, Słomiana – na Przedmieściu Lwowskim 1635-1771 | (przewodnicyzamosc.pl)
 8. Nowy Świat – Przedmieście Lwowskie 1633-1778 | (przewodnicyzamosc.pl)
 9. Mieszkańcy Przedmieścia Janowickiego 1633-1785 | (przewodnicyzamosc.pl)
 10. Ulica Nadstawna – Przedmieście Lwowskie 1633-1785 | (przewodnicyzamosc.pl)
 11. Przedmieście Hrubieszowskie i ul. Skierbieszowska 1652-1747 | (przewodnicyzamosc.pl)
 12. Mieszkańcy zamojskiego Przedmieścia Skałka 1636-1785 | (przewodnicyzamosc.pl)
 13. Mieszkańcy Zamościa w latach 1750-1786 | (przewodnicyzamosc.pl)
 14. Ilustracje w księdze miasta Zamościa w latach 1694-95 i w księdze egzaktorskiej z 1707 | (przewodnicyzamosc.pl)
 15. Mieszkańcy Zamościa w latach 1700-1749 | (przewodnicyzamosc.pl)
 16. Mieszkańcy Zamościa w latach 1650-1699 | (przewodnicyzamosc.pl)
 17. Mieszkańcy Zamościa 1632- 1649 | (przewodnicyzamosc.pl)
 18. Mieszkańcy Zamościa 1583-1698 | (przewodnicyzamosc.pl)
 19. Rynek Wodny (ul. Wodna) dodatkowe karty 1591-1609 | (przewodnicyzamosc.pl)
 20. Ulica Kościelna, Młyńska – dodatkowe karty | (przewodnicyzamosc.pl)
 21. Rynek Solny – dodatkowe karty | (przewodnicyzamosc.pl)
 22. Rynek Wielki – dodatkowe karty | (przewodnicyzamosc.pl)
 23. Mieszkańcy ulicy Bełskiej  lata 1589-1609 | (przewodnicyzamosc.pl)
 24. Przedmieście Podgroble (Subaggere) i Sadowisko w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 25. Mieszkańcy ul. Żydowskiej w Zamościu w latach 1633-1762 | (przewodnicyzamosc.pl)
 26. Mieszkańcy Rynku Wielkiego w latach 1632-1820, cz.II | (przewodnicyzamosc.pl)
 27. Mieszkańcy Rynku Świętokrzyskiego w Zamościu w latach 1632-1763 | (przewodnicyzamosc.pl)
 28. Mieszkańcy ul. Kolegiackiej; Młyńskiej w Zamościu w latach 1632-1786 | (przewodnicyzamosc.pl)
 29. Mieszkańcy ulicy Ormiańskiej w Zamościu w latach 1626-1781 | (przewodnicyzamosc.pl)
 30. Ulica Brukowana w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 31. Mieszkańcy  Circuli Maioris – Rynku Wielkiego w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 32. Mieszkańcy Rynku Solnego w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 33. Sztafeta pokoleń Zamościan | (przewodnicyzamosc.pl)
 34. Mieszkańcy Rynku Wodnego w latach 1632-1772 | (przewodnicyzamosc.pl)
 35. Platea Bełsensis | (przewodnicyzamosc.pl)
 36. Ulica Szewska w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 37. Lustracja Zamościa z 1657 r. | (przewodnicyzamosc.pl)
 38. Lustracja Zamościa i przedmieść 1709 r. | (przewodnicyzamosc.pl)
 39. Lustracja Zamościa i przedmieść 1696 r. | (przewodnicyzamosc.pl)