Rynek Solny – dodatkowe karty

 

W styczniu 1590 r. Ostaph Knias Villa Starnowałki sprzedał dom w Rynku Solnym Mikołajowi Vorwieczkiemu za 140 flr. Sąsiedztwo: dom Mikołaja Vrowieczki i dom Iwana Babicza.

W listopadzie 1590 r. Iwasko Bielko ex Sczebrzeszyn i Marusa jego żona sprzedali dom na Rynku Solnym Tomaszowi Demko za 60 mk. Sąsiedztwo: Jan Paczkowski i droga publiczna (acialem penes platea publica – blisko drogi publicznej).

W lipcu 1592 r. Bartłomiej tkacz sprzedał dom za 79 złp. Jakubowi Kramarz i Katarzynie In Circulo vel tero dicto Solnym In platea Helmensis- na trzecim rynku zwanym Solnym na ulicy Chełmskiej. Sąsiedztwo: dom Jana Paczkowskiego i dom Stanisława tkacza.

W styczniu 1593 r. Mikołaj Uhrowiecki starosta chełmski sprzedał dom w Rynku Solnym Janowi Skarbek szewcowi i jego żonie Elżbiecie za 140 złp. Sąsiedztwo: dom Iwana Babicza.

W lutym 1594 r. Mikołaj Uhrowiecki starosta chełmski sprzedał dom w Rynku Solnym za 250 złp. Krzysztofowi Grzdeszinski’emu. Sąsiedztwo: dom kniazia z Wieprzowego Jeziora i platea publica Thissowiensis (Tyszowiecka) qua In forum dicta ittur.

W lutym 1603 r. Walenty Bilanowski szewc sprzedał dom w Rynku Solnym za 290 złp. Janowi Pustkowskiemu krawcowi. Sąsiedztwo: dom Radzlicza i dom zmarłego Szymona Ungari (Węgra).

We wrześniu 1603 r. Piotr Proc i Anna jego żona sprzedali dom w Rynku Solnym za 150 złp. Mateuszowi Morawickiemu. Sąsiedztwo: dom Iwana Czarnoty i dom Krzysztofa Laszuszki.

W maju 1604 r. Na Rynku Solnym był wzmiankowany dom Walentego Bilawynskiego szewca (przy okazji innej sprawy).

W styczniu 1605 r. Józef Nanjas Żyd Włoch (Sefardyjczyk?) mieszczanin zamojski i jego żona Hana zapisali 150 złp. na hipotece domu w Rynku Solnym na rzecz Stanisława Bogorskiego i jego żony. Poprzednim właścicielem domu był Jakub Nanja Rabin , ojciec Józefa Nanjasa.

W czerwcu 1608 r. Stanisław Bogorski  zapisał 150 złp. na domu w Rynku Solnym na rzecz Mateusza rymarza, zwanego Ciemięga i Doroty jego żony. Sąsiedztwo: dom Józefa  Nanja.

W maju 1609 r. przeprowadzono taxację domu w Rynku Solnym, należącego do zmarłego Jakuba Powroźnika.

Mieszkańcy Rynku Solnego w układzie alfabetycznym

Babicz Iwan (Jan) 1590, 1593 Rynek Solny

Bartłomiej tkacz 1592 Rynek Solny

Bielko Iwasko i Marusa 1590 Rynek Solny

Bilanowski Walenty 1603 Rynek Solny

Bilawynski Walenty 1604 Rynek Solny

Bogorski Stanisław 1605, 1608 Rynek Solny

Ciemiega Mateusz i Dorota 1608 Rynek Solny

Czarnota Iwan 1603 Rynek Solny

Demko Tomasz 1590 Rynek Solny

Grzdeszinski Krzysztof 1594 Rynek Solny

Jakub kramarz i Katarzyna 1592 Rynek Solny

Jakub powroźnik 1609 Rynek Solny

Laszuszka Krzysztof 1603 Rynek Solny

Morawicki Mateusz 1603 Rynek Solny

Nanja(s) Józef i ojciec Jakub Nanja rabin Włoch Żyd 1605, 1608 Rynek Solny

Ostaph Knias (kniaź) 1590 Rynek Solny

Paczkowski Jan 1590, 1592 Rynek Solny

Proc Piotr i Anna 1603 Rynek Solny

Pustkowski Jan 1603 Rynek Solny

Radzlicz 1603 Rynek Solny

Skarbek Jan i Elżbieta 1593 Rynek Solny

Stanisław tkacz 1592 Rynek Solny

Szymon Ungari Węgier 1603 Rynek Solny

Uhrowiecki (Vrowieczki) Mikołaj 1590, 1593 Rynek Solny

______________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Kweredna l. 70 XX w.