Rynek Wielki – dodatkowe karty

Acta Advocatalia

W marcu 1589 r. Michał Brener aptekarz sprzedał dom in Circulo (w Rynku) Grzegorzowi Serbiowicz (Serchiowicz?) Armenus za 90 flr. Sąsiedztwo: dom Kiriła Greka i dom Jakuba Janiszowskiego. Parcela budowlana: agro et hortus et prato (pole, ogród i łąka).

W czerwcu 1589 r. Murat Jacobowicz sprzedał za 400 flr. dom w Rynku Wielkim (RW 16) Muratowi Kieremowiczowi obywatelowi Lwowa. W uwagach: cum agro, horto et prato (z polem, ogrodem i łąką) – sprzedane razem z domem. Sąsiedztwo: dom Tobiasza Bogdanowicza i platea Armenica (ulica Ormiańska).

W lipcu 1590 r. (?) Grzegorz Serchiowicz sprzedał dom w Rynku Wielkim za 60 flr. Iwanowi Kossa Serchiowicz Armenus. Sąsiedztwo: dom Kiriła Graeci (Greka) i dom Jakuba Janiszowskiego.

W czerwcu 1591 r. Jan Kossa Ormianin i żona Agnieszka potwierdzili sprzedaż domu w Rynku Wielkim Jakubowi Janiszowskiemu za 500 złp. Sąsiedztwo: dom Jakuba Janiszowskiego i dom Krzysztofa Kiriati Greka.

W czerwcu 1592 r. Jerzy Labuda Grek wymieniany jest w aktach (przy okazji innej sprawy) jako właściciel domu in primario Circulo acialiter (domu narożnego w Rynku Wielkim). Sąsiedztwo: Filip Antonia Graecus (Grek).

W październiku 1592 r. Filip Antonia Hospodarowicz Grek sprzedał za 800 złp. dom rajcy Janowi Konstantynowiczowi Grekowi. Sąsiedztwo: dom Jerzego Lagudy Greka i dom Jana Wolborskiego.

W lutym 1593 r. Hanus Bartelly kupiec, dokonał darowizny domu na rzecz Ludwika Birhingle i Katarzyny jego córki. Sąsiedztwo: dom Hanusa Bartelly.

W marcu 1593 r. potwierdzono sprzedaż domu przez Ludwika Biringle (Birhingle?) na rzecz Krzysztofa Popowicza Armenus (Ormianina). Dom znajdował się in prymario foro Circulo  – Rynku Wielkim i sąsiadował z domem Jana Bartelly.

W marcu 1593 r. Jan Wolborski i Zofia jego żona sprzedali dom (RW 5) Melchiorowi Reyzner’owi obywatelowi i kupcowi Gedanensis za 800 złp. Sąsiedztwo: dom Wojciecha Słowinskiego sędziego i dom Ludwika Antoninae Greka.

W lutym 1594 r. Bykacia, wdowa po Szymonie Armeni (Ormianinie) dokonała zapisu hipotecznego w wys. 200 złp. na rzecz Marka juniora, syna Bykacii na auteriori area ez domozewnętrznej części domu?. Sąsiedztwo: Szaltani Armenus i Balli Armenus.

W grudniu 1599 r. Franciszek Jelani kupiec [może Tellani?] przekazał darowiznę kamienicy w Rynku Wielkim na rzecz Jana Zamoyskiego (brak bliższych danych) Acta Consularia sygn. 2 pagin. 230-230 v). Sąsiedztwo: dom Emanulea Mazapaty i plac pusty Bernarda Morando narożny.

W styczniu 1603 r. Mateusz Borzykowski sprzedał dom narożny w Rynku Wielkim za 1000 złp. Ferenso Wołoszowicz. Sąsiedztwo: dom Unii Graeci (Greków).

W kwietniu 1603 r. Anna Swieikowska wdowa sprzedała dom za 600 złp. Zygmuntowi Swieikowskiemu, swojemu synowi. Sąsiedztwo: dom „Branatowskie”.

W sierpniu 1603 r. Jan Łazninski (z Łaźnina) sprzedał kamienicę za 1200 złp. Wilhelmowi Bol i (nieczytelny odczyt) Trudosito Stollrzth. Sąsiedztwo: dom Samuela Mezapatae i area vacua – pusty obszar.

W maju 1604 r. Jan Rosze i Dorota Rochowna jego siostra sprzedali dom  (Kołł. 2 z.) Janowi Trzebieskiemu dicto Lwowczyk i jego żonie Annie za 550 złp. Sąsiedztwo: dom Aleksandra Szkota i dom Jakuba Ormianina.

W maju 1604 r. nastąpił podział domu (Kołł. 2 z) po zmarłym Tomaszu Rochu pomiędzy sukcesorów: Jana Roszka syna i Dorotę córkę Tomasza Rocha, żonę Sebastiana Slofarza. Sąsiedztwo: dom Alexandra Szkota i dom Jakuba Ormianina.

We wrześniu 1604 r. Maria Hans Barthlowa, wdowa po Hanusie Barthelu sprzedała dom rajcy Krzysztofowi Gostopiani dicto Łosicki. Sąsiedztwo: dom Krzysztofa Armeni i dom Krzysztofa murarza.

W lutym 1605 r. Omelian Murad Grek wzmiankowany był w aktach przy okazji innej sprawy. Sąsiedztwo: dom narożny Murata „Hołubowskie”.

W grudniu 1605 r. (?) Zygmunt Swieykowski ławnik i Anna Swieykowska jego matka sprzedali dom za 680 złp. Markowi Beginowi. Sąsiedztwo: dom (nieczytelny zapis) Szyzlaundi i dom Jana Constantynowicza. Acta Advocatalia sygn. 1 pagin 275v-276.

W kwietniu 1606 r. Jan Constantinowicz Grek i Anastazja jego żona sprzedali dom narożny Adamowi Zegarthowi rymarzowi i Jadwidze jego żonie za 900 złp. Sąsiedztwo: dom „Zupanowskie”.

W maju 1606 r. potwierdzono sprzedaż domu przez Zygmunta Swiechowskiego ławnika, syna Anny SwiechowskiejJanowi Beginowi. Sąsiedztwo: dom Zygmunta Swiechowskiego i dom Jana Grega.

W lutym 1607 r. potwierdzono sprzedaż domu za 800 złp przez Greka LoniJakubowi Muratowiczowi. Sąsiedztwo: Jan Trzebieski i dom Aswadura Bogdanowicza.

W lutym 1607 r. Adam Krzeczkowicz ławnik sprzedał za 300 złp. area (plac) na Rynku Wielkim Szymonowi aptekarzowi dicto Częstopianczyk. Adam Krzeczkowicz kupił ten plac od Jana Lazninskiego. Sąsiedztwo: dom „Ortmanowskie” i kamienica Teodoryka Stollerta.

W kwietniu 1608 r. Tobiasz Bogdanowicz Armenus i Zuzanna Iwaszkowna żona sprzedali za 600 złp. dom in forio prymario – na głównym rynku, Jackowi Dmitrowiczowi ze Szczebrzeszyna. Sąsiedztwo: dom Tobiasza Bogdanowicza i dom Stanisława Szochowskiego.

W lipcu 1608 r. Krzysztof Lecht murarz dokonał zapisu na tylnej części domu na sumę 100 złp. na rzecz Tomasza Kotarskiego mieszkańca Zamościa. Sąsiedztwo: dom Krzysztofa Częstopianego (narożny). W uwagach: „Hypocaustum cum conetani et culina” – Hipokaust z kominkiem i kuchnią.

W grudniu 1608 r. Anna Abrahami Gachninowicz (siostra zmarłego Jacka Dmitrowicy obywatela Szczebrzeszyna) i jej mąż Andrzej Czayczyk obywatel Szczebrzeszyna, sprzedali dom w Rynku Wielkim Gabrielowi Ariewowiczowi Armenus za 700 złp. Dom był poprzednio własnością zmarłego Jacka Dmitrowicy. Sąsiedztwo: dom Tobiasza Bogdanowicza Armeni i dom Stanisława Szochowskiego.

W maju 1609 r. Zuzanna, wdowa po Krzysztofie Gregorowiczu i Feliks jej syn sprzedali za 700 złp. dom w Rynku Szymonowi Birconio doktorowi filozofii i medycyny i rektorowi Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: Krzysztof Częstopiany i dom Omeliana Murada Greka.

W lipcu 1636 r. Anna Nerczanka i zmarły Jan Nerka kuśnierz oraz Andrzej Wysokiński muzyk z żoną (córka Anny Nerczanki) sprzedali dom w Rynku Wielkim Civitati pro Pratorio za 650 złp. Usytuowanie Praetorio Zamosciensi. Sąsiedztwo: dom Armenica.

We wrześniu 1636 r. Andrzej i Katarzyna Wołosowicz sprzedali dom w Rynku Wielkim Samuelowi Eduardo kupcowi za 900 złp. Sąsiedztwo: Jan Marcinkowic.

W czerwcu 1641 r. Jan Marcinkowski dictum Widawski kupiec i Regina Niekraszowicowana, jego żona zapisali na kamienicy w Rynku Wielkim sumę 3000 złp. na rzecz Andrzeja Rzeszotarskiego. Sąsiedztwo: kamienica Samuela Edwarda i kamienica Henryka Ananda.

W kwietniu 1644 r. Jan Marcinkowic (Marcinkowiski) dictum Widawski kupiec i Reina Orlikowna, jego żona, sprzedali kamienicę w Rynku Wielkim (RW 3) Janowi Kasinskiemu malarzowi i jego żonie Jadwidze Jaroszowicownej za 4450 złp. Sąsiedztwo: kamienica Samuela Edwarda kupca i kamienica Henryka Ananda kupca.

W grudniu 1649 r. Zuzanna Dziewania, wdowa po Adamie Dziewani ławniku dokonała cesji (darowizny) kamienicy narożnej w Rynku Wielkim na rzecz Mateusza Sepsa (Szepsa) pisarza i Marianny, jego żony. Sąsiedztwo: kamienica Henryka Ananda kupca.

W marcu 1653 r. Samuel Hedwest (raczej Edwert) kupiec sprzedał dom narożny za 9000 złp. Janowi Wernerowi kupcowi. Sąsiedztwo: sukcesorzy Jana Kasińskiego (RW 3).

W styczniu 1654 r. Mateusz Szeps Aulicus (dworzanin) i jego żona Elżbieta zapisali na kamienicy In Fero Magno w Rynku Wielkim 1000 złp. na rzecz Andrzeja Goliusa. Sąsiedztwo: acialiter strata via Lapidibus (na rogu ulicy Brukowanej) i Hendrick (Henryk) Annand.

W kwietniu 1655 r. Mateusz Szeps sprzedał kamienicę narożną w Rynku Wielkim za 6000 złp. Kacprowi Achterlani kupcowi.  Sąsiedztwo: Andrzej Anand.

W kwietniu 1667 r. Antoni Zielinski, Prezydent Zamojski i jego żona Teresa przeprowadzili wizję kamienicy w Rynku Wielkim. Sąsiedztwo: kamienica vicinales (sąsiadów) sukcesorów Lubeccianorum i sukcesorzy Deginow.

Opis: …widzieliśmy w scianie murowaney kamienicy do PP Szkrochowskich y innych konsukcessorow Lubeckich należący na podwórze pp. Zielinskich okno dwie…

W marcu 1672 r. Piotr Leysk kupiec i Katarzyna Edwertowna, jego żona zapisali (wyderkaf) 1000 złp. na rzecz Akademii Zamojskiej na kamienicy w Rynku Wielkim. Sąsiedztwo: kamienica Mikołaja Podlodowskiego kasztelana kijowskiego i kamienica sukcesorów Angielczyka alias Dykaffa.

Rok 1773 – Acta Consularia – sygn. 16 pagin. 469 v – 471 – Spis domów i kamienic spalonych (pożar) w 1772 r. (i w 1773 r.).

W grudniu 1673 r. Mikołaj de Przytyk Podlodowski kasztelan kijowski sprzedał kamienicę narożną w Rynku Wielkim za 7000 złp. Andrzejowi Pruszkowskiemu podczaszemu Culmensis. Sąsiedztwo: sukcesorzy Jakuba Bernego secretarii (sekretarza) (St 21).

W sierpniu 1683 r. darowizna kamienicy (RW 1) – Samuel Edwert (zmarły?) na rzecz Jana Wernera (szwagra właściciela) i żony Barbary. Kamienica znajdowała się w Rynku Zamojskim Większym w rogu Pierzei od Zamku blisko kościoła Farnego.

We wrześniu 1687 r. Piotr Leysk kupiec i Katarzyna Edwertowna, jego żona, córka zm. Samuela Edwerta przeprowadzili inwentarz kamienicy „Edwertowskiej” (RW 1). Sąsiedztwo: ks. Piotr Godyn (RW 3).

Opis: „Podsienie murowane u kamienicy przerzeczonej, przy którym podsieniu filar narożny od ulice stoiący….samo sklepienie srodkiem przepadłe nad podsieniem wszytko. W framugach także mur y w scianach porysował się w tymże podsieniu między filarami pierwszemi od rogu stoiacemi….Ławy przy drzwiach dwie kamienne, to iest dwa ciosowe kamienie. Sien murowana sklepiona…..sklep na przedzie do którego okno z podsienia, drzwi….Izba dolna wielka z sieni murowana. Połap drewniany y podłoga u niey, drzwi, piec chlebowy…okna dwie ku ulice…Z izby do alkierza drzwi, sam alkierz także murowany z pułapem drzewianym y podłogą…Piec dobry i kominek do palenia w tymże piecu, okno dobre…. U boku tegosz alkierza drzwi do przysionka, który sklepiony w murze wszytek….Za alkierzem przerzeczonym sklep murowany wszytek i sklepiony, okno z niego ku zamkowi…Kuchnia przed izbą wielką dolną murowana y sklepiona, y komin murowany, drzwi…piec do chleba pieczenia i drugi nad tymże mniejszy. W tey kuchni sklepik pod schody gorne idący niewielki z drzwiami. Prywet w murze u tyłu. Z dołu do gurnego mieszkania idący u sieni w tyle y przedzie drzwi…Przepierzenia drzewiane wpoł sieni z drzwiczkami. Ku tyłowi do gornego mieszkania schody drzewiane między murem z obu stron y drzwiczki do nich….Nad schodami balasy drewniane toczone. Sionka tamże na gorze murowana, sklepiona, w tey przepierzenie drewniane. W murze wychod przez mur do przednich strychow. W teyze sionce komin szafiasty murowany….Izdebka z alkierzem z przepierzenia drzewianego murowana, połap drzewiany y posadzka, okien cztery…piec dobry na murowanym fundamencie ….Izdebka wyżey z przepierzeniem na alkierz, sciany trzy murowane u nich, a od wchodu drzewiane, y połap z kominem murowanym bez pieca, okna cztery. Podle tey druga izdebka z pułapem y posadzką, z piecem y oknem iednym. Niżey na izbie wielkiey dolney komora duża z pułapem wszytka z dylow zamczysta. Nad podsieniem i sienią przednią komor takichże dwie bez połapu z drzwiami, na iednej kilka tarcic na połap. Dach wszytek zły w gontach, krokwy y łaty…rynny dobre…Schody między murowanemi scianami zostaią, drzwi z dołu z sieni do nich…Do piwnic schody w sklepionej szyi z sieni ieden sklep pod podsieniem idący, …drugi sklep pod wielką izbą idący….okien trzy do niego z ulice.”

W maju 1693 r. Katarzyna Słowienska Wnukowa, żona Wojciecha Słowenskiego Wnuka sprzedała dom w Rynku Baltazarowi Radzinskiemu (brak kwoty). Sąsiedztwo: dom Baltazara Radzinskiego i dom sukcesorów Wawrzyńca Bokmowskiego aromatarii (kupca korzennego?).

W czerwcu 1698 r. Piotr Leysk i Katarzyna, jego żona przeprowadzili inwentarz kamienicy narożnej zwanej dawniej „Edwertowska” w Rynku Wielkim. Sąsiedztwo: sukcesorzy Borkowskich.

Opis: „Kamienica z przodu dobra z filarami na podsieniu podmurowanemi, potynkowana, na podsieniu z obudwu stron ławki kamienne. Sklep murowany przedni wchodząc do kamienice po lewej ręce, do którego okna ….drzwi dębowe…Kuchnia ze wszystkim dobra, do ktorey drzwi …piec chlebowy y drugi mały. W teyrze kuchni spiżarka, okna w tey kuchni. Nad spiżarką sklepienie….Izba dolna podle tey kuchni do ktorey drzwi….Piec biały, stary…wchodząc do alkierza drzwi….drzwi z tegosz alkierza do sieni…Wchodząc do izby ku tyłowi zapierzenie z dylow, przy którym drzwi…Z lewey strony sklep murowany, w którym okno ku Zamkowi ….Wrota tylne drewniane…Kloaka murowana…Wchodząc na gorę drzwi…Po prawey stronie nad schodami balasy wkoło…Izba gorna na zatyłku ku Zamkowi, do niey drzwi…okna, piec zielony…do alkierza drzwi, w alkierzu okna złe…Wychodząc z tey izby za drzwiami przy czeluściach iest kominek wymurowany na kształt kuchenki…W sieni okno….Dach, mieyscami gonty wypadły. Item komora wielka nad izbą dolnią, z dylow postawiona, w ktorey okna na ulicę…Item naprzeciw tey komory ku Rynkowi dwie komor zapierzonych…Idąc ku tylnym schodnkom iest izdebka po lewey rece bez podłogi….druga izdebka gornia, drzwi, okna…podłoga zła…Piwnice dwie, do których drzwi troie.”

W sierpniu 1710 r. – Decyzja Rady miejskiej na wniosek właściciela i dziedzica „…aby possesores w Rynku kamienic y sklepow Żydom nie arędowali, budek nie stawiali”, aby nie oszpecać Rynku. (Acta Consularia sygn. 12 pagin. 148 v-149).

W listopadzie 1711 r. Piotr i Katarzyna Leyskowie, małżonkowie zaciągnęli pożyczkę pod zastaw kamienicy „Edwertowskiej” 4000 złp. od Anny z Gnina na Zamościu Zamoyskiej. Ordynatowa pożyczyła Leyskom pieniądze na reperację kamienicy w stanie desolata. Sąsiedztwo: sukcesorzy Jana Miroczyńskiego rajcy i kamienica „Skarbowa”.

W sierpniu 1731 r. Anna Leyskowa, żona zm. Daniela Leyska doktora medycyny sprzedała dom (RW 1) (kamienica Leyskowska w Rynku na rogu stojąca w posesji Panów Jurinskich? zostająca) Pawłowi Żelskiemu (Zelskiemu). Stan domu określono: znaczna ruina i dezolacja.

Ulica Ormiańska dodatkowe karty

Acta Armenica

31 stycznia 1589 r. Mateusz Skwara przedmieszczanin zamojski sprzedał dom za 180 fl. pol. Krzysztofowi Chwiedorowiczowi Ormianinowi. Sąsiedztwo: Stanisław Kiwek i dom Jana Nawolnego krawca.

5 marca 1589 r. Tomasz Demko sprzedał dom na ul. Ormiańskiej Janowi Gromackiemu. Sąsiedztwo: Adam murator i Jan Pellio kuśnierz.

25 czerwca 1589 r. Wojciech bednarz szczebrzeszyński miasta Zamościa i jego żona Zuzanna sprzedali dom przy ul. Ormiańskiej za 100 flr. Vartarius’owi Ariovicius’owi Ormianinowi. Sąsiedztwo: dom Jakuba Powroźnika Ormianina i dom Jakuba Amificis Armeni – Ormianina.

9 października 1589 r. Tomasz Demko i Małgorzata sprzedali za 56 flr. Dom Janowi Gromaczkiemu i jego żonie. Sąsiedztwo: Adam Muratoris (budowniczy) i dom Jana pellioficis- kuśnierza.

Opis: „cum horto alias morga et prato” – „ z ogrodem ….i łąką” – sprzedane wraz z domem.

3 czerwca 1590 r. Iwan Kossa Armenus i Agnieszka jego żona sprzedali dom za 100 flr. Szymonowi Bohdanowiczowi Armenus. Sąsiedzi: dom Jana Nadolnego krawca i area vacuna – pusty obszar.

9 października 1591 r. Jan Gromadzki i Anna sprzedali dom za 100 złp. Iwano Asłanowiczowi  Ormianinowi. Sąsiedztwo: Jan Chabat kuśnierz i Adam budowniczy.

9 lutego 1593 r. Łukas Sacryficus alias pop Ormianin sprzedał za 150 zł dom Krzysztofowi Popowiczowi Ormianinowi. Sąsiedztwo: dom Stanisława Wioteska bednarza i inny dom popa.

23 czerwca 1593 r. Jan Chabat kuśnierz i Katarzyna sprzedali za 250 złp. dom Baltazarowi Josepowiczowi Ormianinowi. Sąsiedzi: Stanisław Wioteska bednarz i dom Jana Boniata Ormianina.

6 lipca 1593 r. Łukasz Sacrificus , pop ormiański sprzedał za 400 złp dom Berdasowi Jopan’owi. Sąsiedztwo: Jan Ormianin i Murath Ormianin.

26 października 1607 r. Iwanko kuśnierz dictum Zapłata przeprowadził wycenę domu In platea a tergo plateau Armenicae na 200 złp. Sąsiedztwo: Mucsa Mikołaj.

Opis: „Hypocaustum cum cotetam stabulo, celario, ora pene de Novo extructa, pars fundi vacua a meta Nicolai Mucsaculina cum camino sine atrio”. – Hipokaust z zadaszoną stajnią, piwnica, której brzeg dobudowano prawie od nowa, część gruntu pusta od bramki Nicolai Mucsa culina z kominkiem bez dziedzińca – tłumacz Google.

1 stycznia 1609 r. Soltan Baleiowicz Ormianin zwracał dług zapisem na domu (67,7 złp.) na rzecz Lewko Żyda. Brak sąsiedztwa.

25 marca 1631 r. Stanisław Żurkowski sprzedał za 1100 złp. dom w Zamościu Owanisowi Mardyroszowic’owi Ormianinowi. Dom należał poprzednio do Skindra Mirzadzianowica. Żurkowski otrzymał go od Tomasza Zamoyskiego. Sąsiedztwo: potomkowie Buniata i potomkowie Murata Dzwonnika.

13 września 1632 r. – szacunek ściany wspólnej kamienic Wartepa Kirkorowicza i Ałtuna Muratowicza, Ormian i kupców – 804 złp. Usytuowanie: na miedzy wedle kamienicy kniaziowskiey.

Opis: „w przod, wzdłusz y wszesz y wysokość rozmierzawszy, którego muru iest sążni sto trzydzieści y cztery terze sciany ….sciana nad sklepem wzgorę wymurowana.”

Notatka z akt ormiańskich:

  1. Zamościa. Acta Armenica. ks. 1, 13 IX 1632, s. 46 v

Jan Jaroszowic architekt Tomasza Zamoyskiego

Hanus Wolph Mularz

Ks. 2 R. 1642, 30 VII s. 52

Leonardus Murarius

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

 

Achterlani Kacper 1655 Rynek Wielki

Adam murator 1589, 1591 ul. Ormiańska

Aleksander Szkot 1604 Rynek Wielki

Anand (Annand) Henryk 1641, 1644, 1649, 1654, 1655 Rynek Wielki

Angielczyk (Dykauff) 1672 Rynek Wielki

Ariewowicz Gabriel Ormianin 1608 Rynek Wielki

Asłanowicz Iwano (Jan) Ormianin 1591 ul. Ormiańska

Baleiowicz Sultan  (Soltan) Ormianin 1592, 1609 ul. Ormiańska

Balli Ormianin 1594 Rynek Wielki

Bartyhl  Hanus (Jan Bartelly 1593) i w. Maria 1604 Rynek Wielki

Begin Jan 1606 Rynek Wielki

Begin Marek 1605 Rynek Wielki

Berdas Jopan 1593 ul. Ormiańska

Bernardo Morando (pusty plac) 1599 Rynek Wielki

Berny Jakub – sukcesorzy 1673 Rynek Wielki

Birconio (Birkowski) Szymon 1609 Rynek Wielki

Bogdanowicz Aswadur 1607 Rynek Wielki

Bogdanowicz Tobiasz 1589, i ż. Zuzanna Iwaszkowna 1608  Rynek Wielki

Bohdanowicz Szymon Ormianin 1590, nie żył w 1592 r. ul. Ormiańska

Bokmowski Wawrzyniec 1693 Rynek Wielki

Bol Wilchelm 1603 Rynek Wielki

Boniat Jan Ormianin 1593 ul. 1593 ul. Ormiańska

Borkowscy (sukcesorzy) 1698 Rynek Wielki

Borzykowski Mateusz 1603 Rynek Wielki

Brener Michał 1589 Rynek Wielki

Bringle (Birhingle) Ludwik i c. Katarzyna 1593 Rynek Wielki

Buniata potomkowie 1631 brak wskaz. ulicy, przyp. ul. Ormiańska

Bykacia w. po Szymonie Ormianinie i s. Marek 1594 Rynek Wielki

Chabat Jan i ż. Katarzyna 1591, 1593 ul. Ormiańska

Chaczaturi (Ormianin ?) 1592 ul. Ormiańska

Chwiedorowicz Krzysztof Ormianin 1589 ul. Ormiańska

Constantinowicz (Konstantynowicz) Jan Grek 1592, 1605, 1606 Rynek Wielki

Czayczyk Andrzej, mąż Anny Gachninowicz 1608 Rynek Wielki

Częstopianczyk Szymon aptekarz 1607 Rynek Wielki

Częstopiany Krzysztof 1608, 1609 Rynek Wielki

Degin sukcesorzy 1767 Rynek Wielki

Demko Tomasz i Małgorzata 1589 ul. Ormiańska

Dmitrowica (Dmitrowicz) Jacek nie żył w 1608 Rynek Wielki

Dziewania Adam nie żył w 1649 r. i w. Zuzanna Rynek Wielki

Dzwonnika Murata potomkowie 1631 brak wskaz. ulicy, przyp. ul. Ormiańska

Edwerd (Eduardo, Edwert, Eduart) Samuel 1636, 1641, 1644 Rynek Wielki

Gachninowicz Anna Abrahami s. zm. Jacka Dmitrowicy 1608 Rynek Wielki

Godyn ks. Piotr 1698 Rynek Wielki

Golius Andrzej 1654 Rynek Wielki

Gostopiani (Łosicki) Krzysztof 1604 Rynek Wielki

Greg Jan 1606 Rynek Wielki

Gregorowicz Krzysztof, syn Feliks i wdowa Zuzanna 1609 Rynek Wielki

Gromaczki (Gromadzki) Jan i żona Anna 1589, 1591 ul. Ormiańska

Hospodarowicz Filip Antonia Grek 1592 Rynek Wielki

Jacobowicz (Jakubowicz) Murat 1589 Rynek Wielki

Jakub amificis Ormianin 1589 ul. Ormiańska

Jakub Ormianin 1604 Rynek Wielki

Jakub powroźnik Ormianin 1589 ul. Ormiańska

Jan kuśnierz 1589 ul. Ormiańska

Jan Ormianin 1593 ul. Ormiańska

Janiszowski Jakub 1589, 1590, 1591 Rynek Wielki

Josepowicz Baltazar Ormianin 1593 ul. Ormiańska

Kasinski Jan i Jadwiga (Jaroszowicowna) 1644, sukces. 1653 Rynek Wielki

Kiriati (?) Krzysztof 1591 Rynek Wielki

Kiriła Grek 1589, 1590 Rynek Wielki

Kirkorowicz Wartep Ormianin 1632 brak wskaz. ulicy, przyp. ul. Ormiańska

Kiwek Stanisław 1589 ul. Ormiańska

Kossa Jan Ormianin i Agnieszka 1590, 1591 Rynek Wielki

Kotarski Tomasz 1608 r. Rynek Wielki

Krzeczkowicz Adam 1607 Rynek Wielki

Krzysztof murarz 1604 Rynek Wielki

Krzysztof Ormianin 1604 Rynek Wielki

Labuda Jerzy Grek 1592 Rynek Wielki

Lazninski Jan (Łaźniński?) 1607 Rynek Wielki

Lechth Krzysztof 1608 Rynek Wielki

Lewko Żyd 1609 ul. Ormiańska

Leysk Daniel nie żył w 1731 r. i ż. Anna Rynek Wielki

Leysk Piotr i Katarzyna (Edwertowna c. zm. Samuela Edwerta) 1672, 1711 Rynek Wielki

Loni Grek 1607 Rynek Wielki

Ludwik Antoninae Grek 1593 Rynek Wielki

Łaźninski Jan 1603 Rynek Wielki

Łukasz Sacrificus pop Ormianin 1593 ul. Ormiańska

Marcinkowic Jan (Widawski) i  ż. Reina Orlikowna 1636, 1644 Rynek Wielki

Mazapata Emanuel 1599 Rynek Wielki

Mezapatae Samuel 1603 Rynek Wielki

Miroczynski Jan, nie żył w 1711, sukcesorzy Rynek Wielki

Mirzadzianowic Skinder 1631 brak wskaz. ulicy, przyp. ul. Ormiańska

Mucsa Mikołaj 1607 ul. Ormiańska

Murath Ormianin 1593 ul. Ormiańska

Muratowicz Ałtun Ormianin 1632 brak wskaz. ulicy, przyp. ul. Ormiańska

Nawolny Jan 1589, Nadolny Jan 1590, i ż. Zofia 1592 ul. Ormiańska

Nerka Jan nie żył w 1636 r. Rynek Wielki

Niekraszowicowna Regina druga ż. Jana Marcinkowskiego (Widawskiego) 1641 Rynek Wielki

Omelian Murad Grek 1605, 1609 Rynek Wielki

Podlodowski Mikołaj de Przytyk 1672, 1673 Rynek Wielki

Popowicz Krzysztof Ormianin 1593 ul. Ormiańska

Pruszkowski Andrzej 1673 Rynek Wielki

Radzinski Baltazar 1693 Rynk Wielki

Reyzner Melchior 1593 Rynek Wielki

Roch Tomasz nie żył 1604, s. Jan Roszek i c. Dorota Rochowna Rynek Wielki

Rzeszotarski Andrzej 1641 Rynek Wielki

Serbiowicz (Serchiowicz?) Ormianin 1589 Rynek Wielki

Serchiowicz Grzegorz 1590 Rynek Wielki

Serchiowicz Iwan Kossa Ormianin 1590 Rynek Wielki

Skwara Mateusz 1589 ul. Ormiańska

Slofarz Sebastian i ż. Dorota Rochowna 1604 Rynek Wielki

Słowinski Wojciech 1593 Rynek Wielki

Stollert Teodoryk 1607 Rynek Wielki

Swieykowski Zygmunt i matka Anna (w. od 1603) 1605 Rynek Wielki

Szaltani Ormianin 1594 Rynek Wielki

Szeps (Seps) Mateusz i Elżbieta 1654, 1655, (pierwsza ż. Marianna 1649) Rynek Wielki

Szochowski Stanisław 1608 Rynek Wielki

Szyzlaundi 1605 Rynek Wielki

Telani (zły odczyt Jelani) Franciszek 1599 Rynek Wielki

Trudosito Stollrzth 1603 Rynek Wielki

Trzebieski Jan (Lwowczyk) i ż. Anna 1604 Rynek Wielki

Trzebieski Jan 1607 Rynek Wielki

Turzynscy 1731 Rynek Wielki

Vartarius Ariovicius Ormianin 1589 ul. Ormiańska

Wioteska (Wateska) Stanisław 1593 ul. Ormiańska

Werner Jan 1653 i ż. Barbara 1683 Rynek Wielki

Wnuk Słowenski Wojciech i Katarzyna 1693 Rynek Wielki

Wojciech bednarz i ż. Zuzanna 1589 ul. Ormiańska

Wolborski Jan i Zofia 1592, 1593 Rynek Wielki

Wołosowicz Andrzej i Katarzyna 1636 Rynek Wielki

Wołoszowicz Ferenso 1603 Rynek Wielki

Wysokiński Andrzej i żona c. Anny Nerczanki 1636  Rynek Wielki

Zapłata Iwanko 1607 ul. Ormiańska

Zegarth Adam i Jadwiga 1606 Rynek Wielki

Zielinski Antoni 1767 Rynek Wielki

Żelski Paweł 1731 Rynek Wielki

Żurkowski Stanisław 1631 brak wskaz. ulicy, przyp. ul. Ormiańska

_________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Kweredna l. 70 XX w.