Szkolenie w terenie

27.04.2024 r. z inicjatywy kol. Marii Puźniak z Koła Przewodników Terenowych PTTK/O Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich zorganizowano wyjazd szkoleniowy do Dęblina i Puław. W Dęblinie odwiedziliśmy wizytówkę Szkoły Orląt – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Naszym przewodnikiem – szkoleniowcem na trasie była kol. Ewa Samiec z puławskiego PTTK. Kolejnym etapem zwiedzania Dęblina była cytadela – Twierdza Dęblin (Iwanogród), założona po Powstaniu Listopadowym przez Rosjan, a potem dawny Pałac Mniszchów. Udało nam się zmieścić w programie kościół w Gołębiu z Domkiem Loretańskim, który zastaliśmy otwartym. W Puławach rozpoczęliśmy od Muzeum Badań Polarnych, które mieści się obecnie w zamiejscowym gmachu UMCS (puławskiej filii). Kolejnym miejscem które zwiedziliśmy był pałac Czartoryskich w Puławach. W drodze powrotnej obejrzeliśmy dworzec autobusowy w Lublinie, którego wspaniała architektura jest na miarę XXI wieku.