Szkolenia przewodnickie.

Zarząd Koła Przewodników Terenowych O/PTTK Zamościu im. Róży i Jana Zamoyskich przedkłada Plan Szkoleń na najbliższe miesiące.

Zapraszamy wszystkich Przewodników i Sympatyków Koła.

______________________________________________________________________________________________

15 września (czwartek) 2022 r. godz. 16,00, miejsce szkolenia: Muzeum Zamojskie w Zamościu, ul. Ormiańska 30.

Temat: „Ukraina przed wiekami”, wystawa ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie: po ekspozycji oprowadza Jerzy Kuśnierz.

________________________________________________________________________________________________

22 września (czwartek) 2022 r. godz. 16,00, miejsce szkolenia Muzeum Fortyfikacji i Oręża „Arsenał”.

Temat: „Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku”. Wystawę zorganizowano we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Po ekspozycji oprowadza Kinga Kołodziejczyk.

________________________________________________________________________________________________

27 września (wtorek) 2022 r. godz. 16, 00, miejsce szkolenia: Muzeum Fortyfikacji i Oręża „Arsenał”.

Temat: Historia zamojskiego 9 Pułku Piechoty Legionów”. Ekspozycja przygotowana została z okazji przypadającej na ten rok 100. rocznicy nadania Pułkowi sztandaru. Po ekspozycji oprowadza Mirosław Bańkowski

_________________________________________________________________________________________________

24.09.2022 | sobota

16:00 Otwarcie 8. Zamojskiego Festiwalu Podróży „Eskapady Kresowe”

16:10 Józef Kwaśniak – Benefis – 10 x 5000 metrów n.p.m.

16:40 WULKAN MIŁOŚCI – projekcja filmu o najsłynniejszej parze wulkanologów, projekcja filmu o najsłynniejszej parze wulkanologów, Maurice’a i Katii Kraftt, którzy byli obecni z kamerą przy 150 erupcjach wulkanów na całym świecie

18:15 W Ameryce Centralnej: Panama, Kostaryka, Nikaragua – Marek Marcola

19:10 Aconcagua – sięgając po wysokie marzenia – Magda Gąbka

Bilety:

Prezentacje wraz z filmem w sobotę 24.09.2022: 14 zł (norm.), 12 zł (ulg.) – dostępne w sprzedaży w kasach CKF Stylowy, ul. Odrodzenia 9 lub online: www.stylowy.net

__________________________________________________________________________________________________

1 października (sobota) 2022 r. o godz. 14,00 zapraszamy na otwarcie wystawy przygotowanej przez dr Jacka Feduszkę pt:

„Monarchowie, prezydenci, premierzy – wizyty głów koronowanych i oficjalnych gości w Zamościu od XVII do XX wieku”, Muzeum Zamojskie

__________________________________________________________________________________________________

Zmiana terminu szkolenia na listopad. (vide niżej)

____________________________________________________________________________________________________

25 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 10,00 rozpocznie się konferencja naukowa pt. „Dzieci – najmłodsze ofiary wojny. W 80. Rocznicę wysiedleń ludności Zamojszczyzny”. Konferencja i otwarcie wystawy odbędzie się w Muzeum Fortyfikacji i Oręża Arsenał

____________________________________________________________________________________________________

Zaproszenie do Międzyzdrojów.

Przekazujemy zaproszenie naszych Kolegów z PTTK  w Międzyzdrojach, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 50-lecia Oddziału PTTK w Międzyzdrojach i 45-lecia Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”. Chętni na wyjazd powinni wypełnić kartę zgłoszeniową wg wzoru (poniżej). 

______________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN OBCHODÓW
50 rocznicy powstania Oddziału PTTK w Międzyzdrojach

oraz

45 rocznicy powstania Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”

w Międzyzdroje

07
09.10.2022
Miejsce:
Międzyzdroje i okolice
1.
Organizatorzy:
Oddział PTTK w
Międzyzdrojach
Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach”

Zachodniopomorski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

2.
Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Miejski Międzyzdroje
5.
Patronat:
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz
Burmistrz Międzyzdrojów Pan Mateusz Bobek
4.
Partnerzy
Międzynarodowy Dom Kultury
Bałtycki Park Miniatur
Grodzisko w Lubinie
Gabinet Figur Woskowych
Muzeum Obrony Wybrzeża Fort Gerharda
Uznamska ścieżka w koronach drzew
Oceanarium
Wolinski Park Narodowy
Nadleśnictwo Międzyzdroje
5
. Patronat medialny:
TVP Słowianin
Radio Szczecin
Portal iKamień
Kurier Szczeciński
Lokalne media

6. Cele:
poznanie walorów krajoznawczych i turystycznych Województwa
Zachodniopomorskiego i Gminy Międzyzdroje

popularyzacja wyspiarskiego regionu i pogłębienie współpracy przygranicznej
integracja środowiska PTTK
7
. Kierownictwo obchodów:
Komandor Jerzy Czerski
Zastępca Adam Jakubowski
Sekretarz Barbara Rudnicka
8.
Uczestnictwo:
w obchodach uczestniczą członkowie PTTK oraz zaproszeni goście
uczestnicy winni posiadać dowód tożsamości, aktualną legitymację PTTK
/nie dotyczy zaproszonych gości /

uczestników obowiązują ogólne zasady przyjęte na imprezach PTTK oraz
przestrzeganie Karty Turysty

9.
Koszt uczestnictwa wynosi:
członek PTTK 270 zł
osoby towarzyszące 300 zł.
10.
Zgłoszenie:
Warunkiem uczestnictwa w obchodach jest przesłanie do dnia 01.09.2022 r.

Karty Zgłoszenia wraz z załączoną
kopią dowodu wpłaty na adres: Oddział
PTTK w Międzyzdrojach, 72
500 Międzyzdroje ul. Kolejowa 2 lub pocztą
elektroniczną na adres: pttkomiedzyzdroje_xl@wp.pl

Wpłaty należy dokonać na konto: Bank
Spółdzielczy w Międzyzdrojach
87 9383 0007 0000 0534 2000 0020

/ z dopiskiem 50 lecie/

Informacje w sprawie zapisów Kol. Czerski Jerzy tel. 505
051 329
Kol. Jakubowski Adam tel. 502
361 914
Recepcja PTTK tel. 91
3280462
11.
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają
wyżywienie
dwa noclegi
uroczystą kolację wraz z atrakcjami
wstępy do zwiedzanych obiektów
obsługę przewodnicką
przewozy autokarowe
okolicznościowe znaczki
materiały promocyjne

12. Informacje dodatkowe:
możliwość dodatkowego noclegu 06/07.10. oraz 09/10. w cenie 70 zł ,
płatne w dniu przyjazdu w recepcji PTTK

ubezpieczenie na ogólnych zasadach w PTTK ( obowiązek opłaconej składki za
2022 r.), pozostali uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

w przypadku rezygnacji uczestnika po 15.09.2022 r. wpisowe nie podlega
zwrotowi

uczestnicy obchodów, którzy nadeślą w terminie wymagane zgłoszenie wraz
z kopią dowodu wpłaty, zostaną powiadomieni o przyjęciu na imprezę na

podany przez nich adres e
mailowy i tylko w takiej formie
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie
imprezy, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich

zakwaterowanie w dwóch obiektach
organizatorzy zastrzegają prawo zmiany programu bez podania przyczyn
ilość miejsc ograniczona
1
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PTTK Oddział w Międzyzdrojach ul. Kolejowa 2

kod pocztowy 72
500 adres email pttkmiedzyzdroje@wp.pl tel. 505 051 329 reprezentowany przez Prezesa
Zarządu Oddziału

W świetle obowiązujących przepisów Administrator nie jest zobowiązany wyznaczać Inspektora Ochrony Danych,

w szczególności z uwagi na to, że charakter, za
kres i cele działalności PTTK Oddziału w Międzyzdrojach na małą
skalę nie wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku

z
udzieloną zgodą, a także na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Pani/Pana dane osobowe będą przechow
ywane przez okres do czasu zakończenia rozliczenia obchodów 50 lecia
Oddziału PTTK.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich

przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeci
wu wobec ich przetwarzania. Przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych
przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie

odpow
iednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień. Pani/Pana dane osobowe nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

PROGRAM OBCHODÓW
07.10.2022 r. piątek

08.00 15.00 Przyjmowanie uczestników, zakwaterowanie

11.00 13.00 Zwiedzanie miasta Międzyzdroje i Muzeum Przyrodniczego
WPN z przewodnikiem

16.00 Uroczysta Akademia, Sala Teatralna Międzynarodowego Domu

Kultury ul. Bohaterów Warszawy 20, Międzyzdroje

20.00 Uroczysta kolacja wraz z atrakcjami ośrodek MSWiA

ul. Krótka 1, Międzyzdroje

/środki rozkurczające we własnym zakresie/

08.10.2022 r. sobota

08.00 08.45 śniadanie

09.00 18.30 wycieczka integracyjna obejmująca:

Bałtycki Park Miniatur (Międzyzdroje)

Latarnia Morska (Świnoujście)

Fort Gerharda (Świnoujście)

turystyczny posiłek

przeprawa promowa

Uznamska ścieżka w koronach drzew (Heringsdorf)

Jeziorko Turkusowe (Wapnica)

wczesnosłowiańskie Grodzisko (Lubin)

18.30 19.30 obiadokolacja

19.30 Indywidualne spotkania integracyjne

09.10. 2022 r. niedziela

08.00 09.00 śniadanie

09.00 12.00 spacer po Międzyzdrojach z przewodnikiem / nowy Ratusz,

Oceanarium, Gabinet Figur Woskowych, Aleja Gwiazd, molo,

ścieżka w koronach wydm /

12.00 15.00 czas do dyspozycji uczestników

15.00 obiad i zakończenie obchodów

Organizatorzy zapraszają

Ostatnie pożegnanie.

Zawiadamiamy za anonsem na FB Zespołu Cerkiewnego w Radrużu:

Wczoraj dotarła do nas smutna informacja o śmierci pani Janiny Kulczyckiej, naszej muzealnej koleżanki, wieloletniego przewodnika u św. Paraskewy w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Mieszkając w Radrużu, podjęła się opieki nad lokalnym dziedzictwem kulturowym, w tym przede wszystkim nad cerkwią św. Paraskewy, której była strażniczką jeszcze na długo przed tym, zanim związała się z naszym muzeum.
Zespół Cerkiewny był częścią Jej życia, podobnie jak wielu dawnych i obecnych mieszkańców Radruża. Jak nikt inny potrafiła opowiadać o cerkwi, barwnie, w charakterystyczny dla siebie sposób, włączając w to wątki z życia własnej i wielu innych radrużańskich rodzin, te tragiczne, jak i te, które przywołujemy dziś z uśmiechem na twarzy. To między innymi zasługą jej wieloletniej pracy i wysiłku jest to, że właśnie w Radrużu zachowało się Światowe Dziedzictwo UNESCO i Pomnik Historii, które napawa nas dziś dumą i jest wizytówką całego naszego regionu i całego Roztocza.
Pani Jasia na zawsze pozostanie w naszej pamięci oraz w pamięci wielu naszych gości, którzy do dziś dopytują o nią, rezerwując terminy zwiedzania. Dla naszych przewodników, jej młodszych koleżanek i kolegów, będzie wzorem do naśladowania. Cześć Jej pamięci!
Pogrzeb pani Janiny Kulczyckiej odbędzie się w środę, 13 lipca, o godz. 11. Prosimy o modlitwę.

XI spotkanie regionalistów.

Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” zaprasza na XI spotkanie z cyklu ,,Regionaliści” (historia, architektura, przyroda, krajoznawstwo, turystyka) ph. ,,Od Skokówki do Miączyna”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 28.06.2022 r. (wtorek) o godzinie 16:30 w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” przy ul. Ormiańskiej 1 (wejście od podwórza, I piętro).
W programie:
1. Joanna Krzyszczuk, Izabela Winiewicz-Cybulska – Maria Serafin – tajemnice życia i warsztatu miączyńskiej malarki. Prezentacja wystawy.
2. Andrzej Urbański – Skokówka – miejsce narodzin Jana Zamoyskiego – prezentacja multimedialna.
3. Łukasz Kot – Wizytacje bp Stefana Wyszyńskiego w Zawalowie i Miączynie – komentarz.
Przedsięwzięcie odbywa się przy wsparciu patronackim Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Lokalnej Organizacji Turystycznej Zamość i Roztocze, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Zamościu, Koła Przewodników Terenowych PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich w Zamościu i Klubu Turystyczno-Krajoznawczego im. Michała Pieszki przy PTTK w Zamościu.
Przewodniczący
Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Zamościu
Łukasz Kot
Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”,
ul. Ormiańska 1, 22-400 Zamość,
tel. 505 103 828, lukaszkot@poczta.onet.pl

Zebranie Walne Koła Przewodników.

Koleżanki i koledzy, przypominam o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się 6 czerwca 2022 roku o godz. 16,30 (drugi termin 17:00) w siedzibie Koła Przewodników (dawny Pałac Zamoyskich wejście B1). W Zebraniu mogą brać udział członkowie PTTK O/Zamość z opłaconą składką i członkowie Koła.
Zapraszam również 4 czerwca 2020 roku godz. 14:00 do Muzeum Zamojskiego. Odbędzie się otwarcie wystawy „Ukraina przed wiekami”
Z turystycznym pozdrowieniem Maria

_______________________________________________________________________________________________________

Przedstawiamy nowy Zarząd Koła Przewodników im. Róży i Jana Zamoyskich,

wybrany w dniu 6.06.2022 r. na kadencję 2022-2026.

  1. Rzeźniak Maria – Prezes
  2. Pietrynko Zbigniew – Zastępca Prezesa
  3. Kozłowska Jadwiga – Skarbnik
  4. Koman Paweł – Sekretarz
  5. Kowalski Robert – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  1. Książkiewicz Danuta – Przewodnicząca
  2. Poździk Wiesława
  3. Puźniak Maria

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Odsłonięcie figury Świętego Michała Archanioła.

Informujemy, że w sobotę 28 maja o godz. 17:00 przy Bramie Szczebrzeskiej w Zamościu odbędzie się uroczyste odsłonięcie odrestaurowanej figury Świętego Michała Archanioła. Zachęcamy przewodników i sympatyków Koła Przewodników do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

XV edycja zamojskiej Alei Sław.

Informujemy, że 10 czerwca 2022 r., podczas 15. jubileuszowej edycji zamojskiej Alei Sław, pośmiertnie uhonorowani zostaną Patroni naszego Koła Przewodników – Róża i Jan Zamoyscy. W tym roku przypada 110 rocznica urodzin i 20 rocznica śmierci XVI ordynata, senatora Jana Tomasza Zamoyskiego oraz 30 rocznica wpisu Zamościa na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wydarzenie będzie miało charakter symboliczny, ponieważ po raz pierwszy osoby uhonorowane nie pojawią się osobiście w Alei Sław w Zamościu. Tablica upamiętniająca małżeństwo Zamoyskich przybierze również nieco inny wygląd niż dotychczasowe, a wykona ją artysta plastyk Bartłomiej Sęczawa.

Więcej informacji pod linkiem:

https://radio.lublin.pl/2022/05/wydarzenie-symboliczne-i-prestizowe-roza-i-jan-zamoyscy-w-alei-slaw/?fbclid=IwAR2170rIGtWHGcLlFT_WlYFgnFyzrH7OFJu7C-Mylx4MWBupm3hfsV-sky8

Wystawa w Hrubieszowie.

Informujemy przewodników i sympatyków Koła Przewodników, że w piątek 20.05.2022 r., z inicjatywy kol. M. Puźniak organizowany jest wyjazd do Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie, w związku z wystawą numizmatyczną 1800 srebrnych monet antycznych z I-III wieku po Chrystusie, czyli tzw. „Skarbu denarów z Cichobórza”. Jest to odkrycie wyjątkowe na naszych terenach, jedno z najważniejszych numizmatycznych odkryć ostatnich kilkudziesięciu lat. Chętnych do zwiedzenia wystawy (Hrubieszów – godz. 10:00) prosimy o kontakt z kol. M. Puźniak lub D. Książkiewicz.

Dojazd i bilety wstępu (8 zł/4 zł ulgowy) we własnym zakresie. Wystawa czynna będzie tylko do 22 maja br.

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość.

Koleżanki i Koledzy, zgodnie z zarządzeniem Zarządu PTTK O/Zamość obowiązani jesteśmy do zorganizowania zebrania sprawozdawczo wyborczego w terminie do 15 czerwca. Zarząd Koła PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich podjął decyzję, że Zebranie odbędzie się 6 czerwca 2022 roku o godz. 16:30 (17:00 w drugim terminie) w siedzibie Koła (dawny Pałac Zamoyskich wejście B1). W zebraniu sprawozdawczo wyborczym mogą brać udział członkowie PTTK O/Zamość z opłaconą składką i członkowie Koła. Wiemy, że czas jest wycieczkowy, ale prosimy o to, aby ten termin zarezerwować. Prosimy również o wzajemne informowanie się, ponieważ z doświadczenia wiemy, że nie wszyscy odbierają pocztę lub śledzą strony internetowe.

Poniżej umieszczamy informację przesłaną z Zarządu Oddziału.
W imieniu Zarządu Koła PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich  z turystycznym pozdrowieniem Maria
———————————————————————————————————————–

„W związku z Uchwałą ZG PTTK rozpoczynamy kampanię sprawozdawczo- wyborcą w naszym Oddziale.
Prosimy Zarządy Kół i Klubu o ustalenie terminów zebrań sprawozdawczo-wyborczych i poinformowanie Zarząd Oddziału.
Zebrania powinny się odbyć do dnia 15 czerwca 2022 r.
Jednocześnie informujemy, że czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie z aktualnie opłaconą składką członkowską. Osoby kandydujące do Władz muszą wypełnić ankietę zatwierdzoną przez Zarząd Główny PTTK.
Termin 36 Zjazdu Oddziału zostanie ustalony na najbliższym zebraniu Zarządu Oddziału.
Dokumenty dotyczące kampanii sprawozdawczo-wyborczej zostaną przekazane po ustaleniu terminu zebrań.

Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu”

__________________________________________________________________________________________________________

Koleżanki i koledzy zapraszam do udziału w XIV Zamojskiej Nocy Muzeów 14/15 maja 2022 r. Hasło tegorocznej Zamojskiej Nocy Muzeów: 30 lat Zamościa na Liście UNESCO. Szczegóły w załącznikach i na stronach internetowych. Chętnych do oprowadzania proszę o potwierdzenie sms tel. 606 366 270.

W sobotę 21 maja 2022 r. ks. kapelan Błażej Górki tradycyjnie zaprasza do Zwierzyńca na odpust ku czci św. Jana Nepomucena. Szczegóły na stronie internetowej parafii już wkrótce. Zachęcam przewodników i sympatyków do udziału w uroczystościach w strojach historycznych lub stroju przewodnickim.
Z turystycznym pozdrowieniem Maria

_________________________________________________________________________________________________________