Ostatnie pożegnanie.

Z przykrością zawiadamiamy, że 24.04.2019 r. w wieku 66 lat zmarł śp. ZBYSŁAW  LEWIŃSKI, syn Jana Lewińskiego i Grażyny Lewińskiej (z domu Miler), wnuk Stefana Milera, założyciela i długoletniego dyrektora zamojskiego ZOO. Patriota, działacz „Solidarności”. Pan Zbysław Lewiński wiele lat przepracował na kopalni w zawodzie górnik–elektryk. Stamtąd przeszedł na rentę. Mieszkał w Dąbrowie Górniczej ze swoją rodziną. Od kilkunastu lat utrzymywał więź z Zamościem, zaangażowany w kultywowanie pamięci swojego dziadka Stefana Milera, także wśród rodziny. Był w Komitecie Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Był już poważnie chory, kiedy we wrześniu ub. roku przyjechał na spotkanie z przewodnikami zamojskimi w związku z uroczystościami 100 lecia ZOO w Zamościu. Wiemy, że przełożył ważne badania w szpitalu na termin późniejszy. Bardzo chciał być w tym czasie w Zamościu. Podczas tych trzech dni spędzonych jesienią w Zamościu, był szczęśliwy z poznawania miasta, z zaciekawieniem chłonął wiedzę o jego zabytkach. Wiemy także, że był bardzo zadowolony ze spotkania z zamojskimi przewodnikami – http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/7939. Później także pamiętał o zamojskich przewodnikach, zawsze pozdrawiając ich podczas rozmów telefonicznych. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przysłał życzenia z prośbą o odczytanie ich na opłatku przewodnickim. Miał jeszcze dużo różnych planów, ale niestety…
Niech spoczywa w Pokoju!

Rodzinie Zmarłego, najbliższym, przyjaciołom i znajomym składamy najszczersze wyrazy współczucia i łączymy się z nimi w żalu po tej stracie.

Ogłoszenia przewodnickie.

23 kwietnia (wtorek) 2019 roku o godz. 19.00 ks. Robert Strus, proboszcz parafii katedralnej zaprasza przewodników na spotkanie, celem omówienia zasad udostępniania krypt katedralnych w sezonie turystycznym 2019 roku.

Wyjazdy szkoleniowe.

Koleżanki i koledzy, zapraszamy na bardzo atrakcyjne wyjazdy szkoleniowe. Przypominamy również o zgłaszaniu się na wyjazd szkoleniowy  towarzyszący sesji o Szymonie Szymonowicu.
Z turystycznym pozdrowieniem
Za Zarząd Koła  – Maria Rzeźniak
22 marca (piątek) 2019 r.
godz. 14,30
temat: „Kobiety w sztuce – sztuka kobiet”: Olga Boznańska, Aniela Pająkówna, Irena Serda – Zbigniewiczowa, Maria Gabryel – Rużcka, Irena Weissowa
miejsce: Muzeum Zamojskie, sala koncertowa
23 marca (sobota) 2019 r.
Wyjazd szkoleniowy:                                                                                                                    
Trasa; Zamość – Borowica; śluzy kanału Wieprz – Krzna i kościół drewniany z 1798r – Rejowiec miasto Mikołaja Reja z jego zabytkami – Krynica Arianka – Krupe ruiny zamku Pawła Orzechowskiego – Krasnystaw zwiedzanie obiektów będzie uzależnione od czasu jaki nam pozostanie, przewidziany obiad we własnym zakresie.
Wyjazd godz. 8.00 z parkingu przy Lunecie, powrót 18.00
koszty transportu i ubezpieczenia 33.00zł. zapisy w kasie Muzeum do 21.03. 2019r.
Zapraszają: Krystyna Malec   Maria Puźniak   Maria Rzeźniak
24 marca (niedziela) 2019 r.                                                                                                         
Wyjazd szkoleniowy do Zwierzyńca, przejście nową ścieżką przyrodniczo – historyczną.
Spotkanie godz. 11, 00 przy kościele św. Jana Nepomucena,
grupę prowadzi kol. Zdzisław Kotuła

Wystawa w Muzeum Zamojskim „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić Państwa na oficjalny finisaż wystawy „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”, który odbędzie się w piątek 15 marca o godzinie 13.00 w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Finisaż połączony zostanie z wykładem zatytułowanym „Zabytki z okresu rzymskiego ze zbiorów Muzeum Zamojskiego”. Wykład prowadzony będzie przez dyrektora Muzeum Zamojskiego Andrzeja Urbańskiego i kustosza Jerzego Kuśnierza.

„Niemalże całość materiałów zabytkowych pozyskanych w trakcie ponad dwudziestoletnich badań archeologicznych prowadzonych przez prof. Andrzeja Kokowskiego na terenie dwóch cmentarzysk ludu Gotów w Gródku nad Bugiem i Masłomęczu koło Hrubieszowa znajdują się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Zamojskiego. Tutaj są opracowywane, konserwowane i udostępniane. Stanowią cenną kolekcję znaną obecnie w środowisku muzealnym i naukowym Europy. Pierwsza zagraniczna prezentacja wybranych eksponatów odbyła się w 1994 r. w Mediolanie w ramach wielkiej wystawy „I Goti”. Nawiązaną wówczas współpracę międzynarodową Muzeum Zamojskie i Instytut Archeologii UMCS w Lublinie kontynuowały w 1995 r. organizując wystawę „Skarby wschodnich Gotów” w Kulturzentrum Weserrenaissance Bevern w Dolnej Saksonii. Zaprezentowano na niej większość zamojskich zbiorów oraz zabytki wypożyczone z licznych muzeów Polski i Ukrainy. Wystawę tę pokazano w wielu polskich muzeach. W 2003 roku Muzeum |Zamojskie i IA UMCS przedstawiły w Bevern kolejną, wielką wystawę p.t. „Wandalowie – książęta, elity, wojownicy, rzemieślnicy”, zaprezentowaną następnie w Warszawie i Zamościu pod zmienionym tytułem „Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku”. Współautorzy wykładu przedstawią w formie opowieści ilustrowanej fotografiami zarówno poważne aspekty organizacji tych ekspozycji jak i zabawne perypetie związane z gromadzeniem, opracowaniem i transportem przez granice cennych zabytków archeologicznych. Obecnie wybrane zabytki z Masłomęcza i Gródka prezentowane są wśród eksponatów składających się na wystawę „Barbarzyńskie tsunami”.”

Wstęp jest bezpłatny.

Sesja krajoznawcza – Szymon Szymonowic.

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Lubelskiego

Koło Przewodników Turystycznych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Muzeum Zamojskie w Zamościu

serdecznie zapraszają na sesję krajoznawczą: Szymon Szymonowic w Zamościu i Czernięcinie. W 390 rocznicę śmierci twórcy „Sielanek” w dniach 5 – 7 kwietnia 2019 roku

Program:

piątek 5 kwietnia, godz. 13,00 – 18,00

– powitanie uczestników

– prof. dr hab. Ryszard Szczygieł: „Wokół pochodzenia Szymona Szymonowica”

– prof. dr hab. Henryk Gmiterek: „Szymon Szymonowic i początki Akademii Zamojskiej”

– dr Eugeniusz Janas: „Związki  Szymona Szymonowica z Janem i Tomaszem Zamoyskimi”

– dr Bogdan Szyszka: „Zjazd Naukowy im. Szymona Szymonowica w Zamościu w 1929 r.

miejsce: Muzeum Zamojskie – sala koncertowa

sobota 6 kwietnia, godz. 8,00 – 18,00

wyjazd terenowy: „Dolina rzeki Por – literackim szlakiem Szymona Szymonowica”,

trasa: Batorz – Turobin  – Radecznica – Sąsiadka  – Czernięcin – Nielisz (obiadokolacja w restauracji Marina),

niedziela 7 kwietnia, godz. 9,00 – 12,00

– Zamość. Śladami Szymona Szymonowica.

Zgłoszenia na sesję prosimy przesłać do 20 marca 2019 roku, koszty;

180 złotych – cena obejmuje: 2 noclegi, 2 śniadania, 1 obiad, wycieczkę, ubezpieczenie,

130 złotych – 1 nocleg, śniadanie, obiad, wycieczką, ubezpieczenie,

75 zł – wycieczka, obiad, ubezpieczenie.

Wpłatę prosimy dokonać na konto: PKO S.A. II O/Zamość

 nr 29 1240 2005 1111 0000 1764 7980, PTTK O/Zamość, ul.Staszica 31

z dopiskiem Sz. Szymonowic,  

dane kontaktowe przewodnicy.zamosc@gmail.com

sprawy organizacyjne kol. Maria Rzeźniak tel. 606 366 270

sprawy związane z wycieczką kol. Maria Puźniak tel. 607 918 733

sprawy finansowe kol. Wiesia Zborowska Poździk tel. 693 124 585

 

Dzień Przewodnika.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom Przewodnikom, z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego składamy w imieniu Zarządu Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich, najserdeczniejsze życzenia. Niech ten dzień przyniesie Wam wiele radości i uśmiechów. Życzymy miłego spotkania w gronie koleżeńskim podczas dzisiejszego świętowania.

Zmarł nasz Kolega – przewodnik.

WSPOMNIENIE o Koledze Rajmundzie napisała Bożena Kamaszyn-Gonciarz z Koła Przewodników w Zamościu. W dniu 11.02.2019 roku odszedł po ciężkiej chorobie nasz kolega, Przewodnik Rajmund Szewerda. Był długoletnim przewodnikiem turystycznym w Kole Przewodników w Tarnowskich Górach. Pierwsze spotkanie z nim i kolegami z Tarnowskich Gór odbyło się na pamiętnym I Ogólnopolskim Górskim Rajdzie Przewodnickim, gdzie razem, na tej samej trasie wędrowaliśmy po Górach Świętokrzyskich. Od tej pory przewodnicy z Tarnowskich Gór i z innych miast  spotykali się przez szereg lat na rajdach górskich i nizinnych, sejmikach krajoznawczych, jubileuszach kół przewodnickich. Kolega Rajmund bywał także na naszych jubileuszach. Wsłuchiwaliśmy się w gwarę śląską, którą zawsze „władał” Rajmund. Był duszą towarzystwa. Pokochał Lubelszczyznę, gdzie przywoził często grupy turystów pokazując jej piękno. Był także częstym gościem w Zamościu. Rajmund – Spoczywaj w Pokoju !

Zaproszenie na wystawę.

Zaproszenie

            Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Zamościu zaprasza na otwarcie wystawy fotograficznej Janusza Kapeckiego pt. Roztocze – kształty przyrody. Wystawie towarzyszyć będzie projekcja multimedialna.

       Wernisaż wystawy odbędzie się 12.02.2019 r. (wtorek) o godzinie 16:30 w Galerii pod św. Kajetanem w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu (wejście od podwórza).

Łukasz Kot

Przewodniczący

Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Zamościu

XXXV Pielgrzymka przewodników na Jasną Górę

Program XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę w dniach 8 – 10 .03.2019 roku.
Pielgrzymka Zamojska:
1 dzień – 8.03.2019 r .(piątek)
Zbiórka uczestników Pielgrzymki na parkingu przy „Lunecie” o godz. 5.00. Wyjazd na trasę do Częstochowy, około godz. 12.30. Przyjazd do miejscowości Koziegłowy k. Częstochowy pow. Myszków.
1 )Zwiedzanie „Osikowej Doliny” – ul. Żarnecka 52 (rękodzieło artystyczne). Zapoznanie się z historią wyrabiania przedmiotów z osiki przez miejscową ludność  (od XIX wieku). Spotkanie z właścicielem. Możliwość zakupu przedmiotów artystycznych.
2) Zwiedzanie Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach – Rynek 20 ul. Kościelna – z miejscowym księdzem. Obecny kościół wybudowano na początku XX wieku, natomiast cenne jest wyposażenie pochodzące głównie z pierwotnego kościoła (od XVI w.), w tym obraz Św. Antoniego słynący z łask z połowy XVI w., rokokowy relikwiarz z relikwiami św. Antoniego Padewskiego, liczne wota z XVII –XIX w. (największy zbiór srebrnych i posrebrzanych plakietek wotywnych na terenie dawnego Księstwa Siewierskiego).
Około godz. 16:00 wyjazd do Częstochowy. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 ) 31 w pokojach 4 osobowych z prysznicami i umywalką. Następnie udział w rekolekcjach według programu tegorocznego organizatora pielgrzymki – Koło Przewodników Terenowych w Zakopanem i Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK (Droga Krzyżowa, Apel Jasnogórski) .
2 dzień – 9.03.2019 roku (sobota)
1) Godz. 9.30 zwiedzanie na ul. Św. Barbary 41 – Muzeum Archidiecezjalnego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, w którym zgromadzono eksponaty pochodzące z Częstochowy i okolic: rzeźby, obrazy, szaty liturgiczne i naczynia, numizmaty i medale. Kolekcja gromadzona od 1925 roku.
2) Zwiedzanie kościoła przy Seminarium. Powrót na Jasną Górę. Od godz.13.00 udział według programu organizatorów.
3 dzień – 10.03.2019 r. (niedziela)
Do godz.9 .00 należy opuścić pokoje, bagaż przenieść do autokaru.
Udział zgodnie z planem organizatorów do godz.12.15. Godz.13.00 zbiórka przy autokarze i wyjazd z Częstochowy, powrót do Zamościa.
Wpisowe: 200 zł od osoby. Zaliczkę w wysokości 120 zł należy uiścić do dnia 15.02.2019 r., a całość do dnia 22.02.2019 r. Cena obejmuje: wygodny bus 33 osobowy, parking, ubezpieczenie, 2 noclegi, wstępy. Wyżywienie we własnym zakresie. (Należność za materiały promocyjne organizatorów każdy może uregulować sobie sam według uznania przy wejściu na salę – jest to częściowy zwrot poniesionych przez nich kosztów. Zgłoszenia i wpłaty należy dokonywać u kol. Zuzi (ekspozycja Muzeum) lub u kol. Wiesi (skarbnika Koła Przewodników) – na zebraniach Koła.
Uwaga: w miarę możliwości ubieramy się w stroje przewodnickie, czerwone swetry i kurtki, nie zapominamy o odznace przewodnickiej, świecach na Drogę Krzyżową, tabliczce z nazwą miejscowości. Po Drodze Krzyżowej na Wałach spotykamy się tradycyjnie pod pomnikiem św. Jana Pawła II w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia.
Szczegółowych informacji udziela Kol. Bożena Kamaszyn – Gonciarz Tel.606 263 875.