Zaproszenie do Łabuń.

Biblioteka w Łabuniach wydała kalendarz z serii „Dziedzictwo kulturowe gminy Łabunie”.

Tom pierwszy jest poświęcony kościołowi parafialnemu. Powstało opracowanie w formie kalendarza, czyli tekst o dziejach parafii, zabytkach, fundacjach.

Agnieszka Szykuła Żygawska zaprasza 12 października o godz. 10:00 na spotkanie do kościoła parafialnego w Łabuniach na promocję tego wydawnictwa.

60 lat Koła Przewodników.

  

Jubileusz  60 – lecia

Koła Przewodników Terenowych  PTTK /O/Zamość

im. Róży i Jana Zamoyskich

25 – 26 września 2021 r.

_____________________________________________________________________________________________

Program uroczystości:

25 września 2021 r. (sobota)

1. Muzeum Zamojskie, sala koncertowa, ul. Ormiańska 30 – godz. 10:00 – 14:00

Konferencja:

„Największe wyzwanie rewitalizacyjne XXI wieku. Kościół OO. Franciszkanów w Zamościu”

Program konferencji:

Maria Rzeźniak , prezes Koła Przewodników:

Historia działalności Koła Przewodników.

–  O. dr Andrzej Zalewski, gwardian i proboszcz Parafii p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu:

„Rewitalizacja największego XVII w. barokowego kościoła Ojców Franciszkanów w Polsce”.

Sebastian Ćwierz, autor projektu remontu i rekonstrukcji kościoła oo. Franciszkanów:

„Projekt i jego realizacja”.

Tomasz Bębenek, organista:

„Budowa organów w odrestaurowywanym XVII wiecznym kościele Franciszkanów w Zamościu”.

dr Ewelina Polańska:

„Pompa funebris , ceremoniał pogrzebowy w Rzeczpospolitej w okresie XVII i XVIII wieku, przyczynek do wystawy znajdującej się w podziemiach kościoła franciszkańskiego”.

Paweł Koman, przewodnik:

 „Klasztory franciszkańskie w regionie”.

 

2. Kościół OO. Franciszkanów w Zamościu – godz. 16:00 – 18:00

  •  Zwiedzanie kościoła i ekspozycji w podziemiach
  • Msza święta w intencji przewodników – godz. 18:00

 

26 września 2021 r. (niedziela) –  konferencja wyjazdowa:

,,Bitwa pod Komarowem 31 sierpnia 1920 r. – upamiętnienia w terenie i nowe zagospodarowanie pola bitwy wraz z pomnikiem.”

1. Wyjazd terenowy.

10.00 Zbiórka uczestników na parkingu przy Lunecie, wyjazd w stronę Komarowa.

10.15 Obejrzenie dawnego pałacu Dembińskich w Łabuńkach – relacja Izaaka Babla.

11.00 Obejrzenie dawnej gorzelni i pałacu Szeptyckich w Łabuniach – relacja Izaaka Babla.

12.00 – 12.30 Przyjazd na pole bitwy komarowskiej – zwiedzanie miejsca pamięci w Wolicy Śniatyckiej, zapalenie zniczy przy płycie upamiętniającej poległych ułanów, obejrzenie kopca i prezentacja map sytuacyjnych.

12.30 – 13.00 Przejazd i obejrzenie Wzgórza 255. Punkt widokowy, miejsce plenerów filmowych Jerzego Hoffmana i Bogusława Wołoszańskiego. Miejsce, gdzie powstaje monumentalny pomnik kawalerii i artylerii konnej.

13.00 – 13.30 Przejazd i obejrzenie starej szkoły w Antoniówce – miejsce stacjonowania kawalerzystów polskich podczas bitwy 1920 roku. Obelisk 8 pułku kawalerii.

13.30.- 14.00 Oglądanie panoramy okolicy ze wzgórza św. Jana w Śniatyczach.

14.30 – 15.00 Przejazd do Komarowa doliną rzeki Sieniochy – chroniony obszar Natura 2000 – torfowiska kopułowo – źródliskowe.

15.00 –  16.30 Zwiedzanie Komarowa – kościół parafialny p.w. św. Trójcy, cmentarz z grobami wojennymi, pomniki i obeliski, stare domy w rynku, punkt widokowy za cmentarzem.

16.30 – 17.00  Przejazd  przez malownicze tereny Grzędy Sokalskiej do Janówki Zachodniej.

Trasę poprowadzi kol. Robert Kowalski.

 

2. Wieczór integracyjny w dawnej szkole z grillem i kolacją.

Planowane zakończenie imprezy i powrót do Zamościa – ok godz. 20:00

Koszt wyjazdu i kolacji – ok. 100 zł (przy co najmniej 25 – 30 uczestnikach), 120 zł (poniżej 25 osób). W przypadku wyjazdu własnymi środkami transportu pozostaje koszt grilla/kolacji w kwocie 65 – 70 zł za osobę. Ognisko/grill/kolacja planowane są w obiekcie centrum integracji społecznej z własną kuchnią i salą imprez oraz zadaszonym miejscem na ognisko.

Proponowane menu (wstępnie): zupa, pieczona kiełbasa z dodatkami (keczup, musztarda, chleb), dwie sałatki do wyboru, dwa ciasta do wyboru, kompot, kawa i herbata oraz specjalność Gospodyń z Janówki – pieczona dynia z ziemniakami .

 

Zapraszamy do udziału w Jubileuszu  60 – lecia Koła Przewodników Terenowych PTTK /O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich – Koleżanki i Kolegów Przewodników z Polski. Osoby chcące skorzystać z noclegów i posiłków prosimy o bezpośredni kontakt z kol. Wiesią Zborowską –Poździk tel. 693 124 585

Chętnych do udziału w planowanym wyjeździe prosimy o zapisy i wpłaty 100 zł u kol. Zuzanny Gardiasz w Muzeum Zamojskim, lub u kol. Wiesi Zborowskiej – Poździk do 18 września 2021 r.

W czasie Jubileuszu Przewodnicy z Koła wystąpią w  strojach przewodnickich. Nadruk znaku Koła na koszulkach można wykonać w zakładzie –  Kopiarenka  (Zamość, ul. Partyzantów 37).

Konferencja w Muzeum Zamojskim i wyjazd terenowy odbędą się przy zachowaniu wymogów sanitarnych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz różnymi ograniczeniami i zaleceniami z tym związanymi.

 

Kontakt:

kol. Zuzanna Gardiasz  503 468 662

kol. Wiesława Zborowska – Poździk  693 124 585,

kol. Maria Rzeźniak  606 366 270

kol. Robert Kowalski  697 888 329

_____________________________________________________________________________________________________

 

Ostatnie pożegnanie.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł wieloletni działacz i przewodnik PTTK Oddział w Zamościu JERZY BRZOZOWSKI.

Msza Święta za spokój duszy Zmarłego odbędzie się w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu o godz. 12:00 – 31.07.2021 r.

Pochówek na cmentarzu parafialnym w Zamościu, przy ulicy Peowiaków.

Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym Jerzego Brzozowskiego składamy wyrazy współczucia i łączymy się w bólu po tak nagłej stracie.

Jerzy, odpoczywaj w spokoju wiecznym. Amen.

Życzenia świąteczne.

Koleżanki i Koledzy Przewodnicy, przyjmijcie proszę życzenia świąteczne od redakcji naszej strony internetowej, Zarządu Koła i połączcie się z nami myślą i ciepłym słowem w czasie Wigilijnym, kiedy zasiądziecie przy stole ze swoimi bliskimi. Pamiętajmy w tym szczególnym dniu o tych z naszych koleżanek i kolegów, którzy pozostaną w domach sami, o tych którzy są chorzy i nie mogą odwiedzić swoich rodzin i przyjaciół, o tych, którzy są daleko i tych całkiem blisko, o kilka ulic od nas. Niech dzieląca nas przestrzeń i przymus izolacji nie wpłynie w żaden sposób na odwieczny cykl odradzania się miłości w Osobie Tego, który przyjdzie by nas wybawić. Bądźcie dobrej myśli i dobrego słowa posłańcami, tym bardziej w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 

Ostatnie pożegnanie.

W dniu 19.10.2020 r. zmarł Kol. Henryk Poździk. Śp. H. Poździk uczył matematyki w II L.O. w Zamościu. Z zamiłowania był także przewodnikiem turystycznym, członkiem Koła Przewodników Terenowych przy zamojskim Oddziale PTTK. Swoją ogromną wiedzą i kulturą osobistą służył wielu rzeszom turystów, oprowadzanych po Zamościu i Roztoczu. Od szeregu lat nie oprowadzał już wycieczek ze względu na stan zdrowia. Kolega Henryk wspominany jest przez starsze pokolenie przewodników z wielką sympatią. Był człowiekiem niezwykle kulturalnym, eleganckim i koleżeńskim.

Pokój Jego duszy!

Msza święta w intencji Zmarłego odbędzie się w Katedrze Zamojskiej 26.10.2020 r. o godz. 14.00. Odprowadzenie na cmentarz komunalny w Zamościu przy ul. Śląskiej.

Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym Zmarłego, składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w bólu po stracie tego wspaniałego człowieka, nauczyciela i wychowawcy.

Zawiadomienie.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Przewodnik – Tomasz Kawałko.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Znajomych składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Niech spoczywa w pokoju.

Msza święta za duszę Zmarłego odbędzie się w Kościele p.w. św. Michała w Zamościu – 28.10.2020 r. o godz. 10:00. Pochówek na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków.