Zaproszenie na Sesję.

 

V OGÓLNOPOLSKA SESJA POPULARNONAUKOWA

 

z cyklu MEANDRY MODERNIZMU  „MODERNIZM ZAPOZNANY”
Szanowni Państwo!
W związku z odwołaniem tegorocznej edycji imprezy z cyklu MEANDRY MODERNIZMU, zaplanowanej w Stalowej Woli, Klub Pilotów i Przewodników przy Oddziale Zielonogórskim PTTK w Zielonej Górze, oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Zielonej Górze, postanowili podjąć się zorganizowania takiego wydarzenia w nieco późniejszym terminie w Poznaniu. Sesja popularnonaukowa odbędzie się w terminie 18-20 października 2019 r. i została zatytułowana „MODERNIZM ZAPOZNANY”. Tytuł imprezy zapożyczono z publikacji autorstwa Pana dr Szymona Piotra Kubiaka, której tekst oparto na dysertacji pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Historycznym UAM w 2009 roku, uhonorowanej Nagrodą Miasta Poznania, jako wyróżniającej się pracy naukowej. Pan Szymon Piotr Kubiak – historyk sztuki, kurator i wykładowca, pracownik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie, wybitny znawca Poznańskiego Modernizmu jest pomysłodawcą programu merytorycznego sesji, oraz ściśle współpracuje z organizatorami imprezy. Organizacja sesji przypada w 90. rocznicę Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, którą zorganizowano w 1929 r. z okazji 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznicę tą uświetnia wiele publikacji, wystaw, konferencji naukowych i innych działań, między innymi nasza sesja popularnonaukowa „MODERNIZM ZAPOZNANY”.
W załącznikach przesyłam program i regulamin V Ogólnopolskiej Sesji Popularnonaukowej 
„MODERNIZM ZAPOZNANY”, oraz kartę zgłoszenia, którą można wypełnić i wysłać pocztą elektroniczną w formacie WORD, a następnie podpisać na miejscu, lub wypełnić, wydrukować, i podpisać, a następnie wysłać skan pocztą elektroniczną, jednakże oryginał należy przywieźć ze sobą.
Zwracam się do wszystkich odbiorców tej wiadomości z gorącą prośbą, o przekazywanie jej treści innym potencjalnie zainteresowanym tą tematyką, oraz organizacjom i instytucjom zrzeszającym turystów i krajoznawców, lub przekazanie organizatorom adresów e-mail, na które należy wysłać treść tej wiadomości.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku
z upoważnienia organizatorów
Zbigniew Załuski

Klub Pilotów i Przewodników
przy Oddziale Zielonogórskim PTTK
w Zielonej Górze
W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ DZWONIĆ, TEL: 601 746 341

 

Szkolenie przewodnickie

Otrzymaliśmy od Kolegów z Puław zaproszenie na szkolenie:

Koleżanki i Koledzy serdecznie zapraszam na to szkolenie

Ewa Samiec

Muzeum Czartoryskich w Puławach zaprasza przewodników i pilotów turystycznych na szkolenie dotyczące stałych ekspozycji. Poniedziałek 23 września, godzina 15.00

Grażyna Bartnik
adiunkt
Muzeum Czartoryskich w Puławach
tel. 81 8884411

Zaproszenie do Jarosławia.

Informujemy Przewodników i Sympatyków Koła Przewodników w Zamościu, że w dniu 4.08.2019 r. organizowane jest zwiedzanie Jarosławia.

Kontakt w sprawie zapisów i szczegółów – Maria Puźniak.

Ostatnie pożegnanie.

Z przykrością zawiadamiamy, że 24.04.2019 r. w wieku 66 lat zmarł śp. ZBYSŁAW  LEWIŃSKI, syn Jana Lewińskiego i Grażyny Lewińskiej (z domu Miler), wnuk Stefana Milera, założyciela i długoletniego dyrektora zamojskiego ZOO. Patriota, działacz „Solidarności”. Pan Zbysław Lewiński wiele lat przepracował na kopalni w zawodzie górnik–elektryk. Stamtąd przeszedł na rentę. Mieszkał w Dąbrowie Górniczej ze swoją rodziną. Od kilkunastu lat utrzymywał więź z Zamościem, zaangażowany w kultywowanie pamięci swojego dziadka Stefana Milera, także wśród rodziny. Był w Komitecie Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Był już poważnie chory, kiedy we wrześniu ub. roku przyjechał na spotkanie z przewodnikami zamojskimi w związku z uroczystościami 100 lecia ZOO w Zamościu. Wiemy, że przełożył ważne badania w szpitalu na termin późniejszy. Bardzo chciał być w tym czasie w Zamościu. Podczas tych trzech dni spędzonych jesienią w Zamościu, był szczęśliwy z poznawania miasta, z zaciekawieniem chłonął wiedzę o jego zabytkach. Wiemy także, że był bardzo zadowolony ze spotkania z zamojskimi przewodnikami – http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/7939. Później także pamiętał o zamojskich przewodnikach, zawsze pozdrawiając ich podczas rozmów telefonicznych. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przysłał życzenia z prośbą o odczytanie ich na opłatku przewodnickim. Miał jeszcze dużo różnych planów, ale niestety…
Niech spoczywa w Pokoju!

Rodzinie Zmarłego, najbliższym, przyjaciołom i znajomym składamy najszczersze wyrazy współczucia i łączymy się z nimi w żalu po tej stracie.

Ogłoszenia przewodnickie.

23 kwietnia (wtorek) 2019 roku o godz. 19.00 ks. Robert Strus, proboszcz parafii katedralnej zaprasza przewodników na spotkanie, celem omówienia zasad udostępniania krypt katedralnych w sezonie turystycznym 2019 roku.

Wyjazdy szkoleniowe.

Koleżanki i koledzy, zapraszamy na bardzo atrakcyjne wyjazdy szkoleniowe. Przypominamy również o zgłaszaniu się na wyjazd szkoleniowy  towarzyszący sesji o Szymonie Szymonowicu.
Z turystycznym pozdrowieniem
Za Zarząd Koła  – Maria Rzeźniak
22 marca (piątek) 2019 r.
godz. 14,30
temat: „Kobiety w sztuce – sztuka kobiet”: Olga Boznańska, Aniela Pająkówna, Irena Serda – Zbigniewiczowa, Maria Gabryel – Rużcka, Irena Weissowa
miejsce: Muzeum Zamojskie, sala koncertowa
23 marca (sobota) 2019 r.
Wyjazd szkoleniowy:                                                                                                                    
Trasa; Zamość – Borowica; śluzy kanału Wieprz – Krzna i kościół drewniany z 1798r – Rejowiec miasto Mikołaja Reja z jego zabytkami – Krynica Arianka – Krupe ruiny zamku Pawła Orzechowskiego – Krasnystaw zwiedzanie obiektów będzie uzależnione od czasu jaki nam pozostanie, przewidziany obiad we własnym zakresie.
Wyjazd godz. 8.00 z parkingu przy Lunecie, powrót 18.00
koszty transportu i ubezpieczenia 33.00zł. zapisy w kasie Muzeum do 21.03. 2019r.
Zapraszają: Krystyna Malec   Maria Puźniak   Maria Rzeźniak
24 marca (niedziela) 2019 r.                                                                                                         
Wyjazd szkoleniowy do Zwierzyńca, przejście nową ścieżką przyrodniczo – historyczną.
Spotkanie godz. 11, 00 przy kościele św. Jana Nepomucena,
grupę prowadzi kol. Zdzisław Kotuła

Wystawa w Muzeum Zamojskim „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić Państwa na oficjalny finisaż wystawy „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”, który odbędzie się w piątek 15 marca o godzinie 13.00 w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Finisaż połączony zostanie z wykładem zatytułowanym „Zabytki z okresu rzymskiego ze zbiorów Muzeum Zamojskiego”. Wykład prowadzony będzie przez dyrektora Muzeum Zamojskiego Andrzeja Urbańskiego i kustosza Jerzego Kuśnierza.

„Niemalże całość materiałów zabytkowych pozyskanych w trakcie ponad dwudziestoletnich badań archeologicznych prowadzonych przez prof. Andrzeja Kokowskiego na terenie dwóch cmentarzysk ludu Gotów w Gródku nad Bugiem i Masłomęczu koło Hrubieszowa znajdują się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Zamojskiego. Tutaj są opracowywane, konserwowane i udostępniane. Stanowią cenną kolekcję znaną obecnie w środowisku muzealnym i naukowym Europy. Pierwsza zagraniczna prezentacja wybranych eksponatów odbyła się w 1994 r. w Mediolanie w ramach wielkiej wystawy „I Goti”. Nawiązaną wówczas współpracę międzynarodową Muzeum Zamojskie i Instytut Archeologii UMCS w Lublinie kontynuowały w 1995 r. organizując wystawę „Skarby wschodnich Gotów” w Kulturzentrum Weserrenaissance Bevern w Dolnej Saksonii. Zaprezentowano na niej większość zamojskich zbiorów oraz zabytki wypożyczone z licznych muzeów Polski i Ukrainy. Wystawę tę pokazano w wielu polskich muzeach. W 2003 roku Muzeum |Zamojskie i IA UMCS przedstawiły w Bevern kolejną, wielką wystawę p.t. „Wandalowie – książęta, elity, wojownicy, rzemieślnicy”, zaprezentowaną następnie w Warszawie i Zamościu pod zmienionym tytułem „Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku”. Współautorzy wykładu przedstawią w formie opowieści ilustrowanej fotografiami zarówno poważne aspekty organizacji tych ekspozycji jak i zabawne perypetie związane z gromadzeniem, opracowaniem i transportem przez granice cennych zabytków archeologicznych. Obecnie wybrane zabytki z Masłomęcza i Gródka prezentowane są wśród eksponatów składających się na wystawę „Barbarzyńskie tsunami”.”

Wstęp jest bezpłatny.

Sesja krajoznawcza – Szymon Szymonowic.

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Lubelskiego

Koło Przewodników Turystycznych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Muzeum Zamojskie w Zamościu

serdecznie zapraszają na sesję krajoznawczą: Szymon Szymonowic w Zamościu i Czernięcinie. W 390 rocznicę śmierci twórcy „Sielanek” w dniach 5 – 7 kwietnia 2019 roku

Program:

piątek 5 kwietnia, godz. 13,00 – 18,00

– powitanie uczestników

– prof. dr hab. Ryszard Szczygieł: „Wokół pochodzenia Szymona Szymonowica”

– prof. dr hab. Henryk Gmiterek: „Szymon Szymonowic i początki Akademii Zamojskiej”

– dr Eugeniusz Janas: „Związki  Szymona Szymonowica z Janem i Tomaszem Zamoyskimi”

– dr Bogdan Szyszka: „Zjazd Naukowy im. Szymona Szymonowica w Zamościu w 1929 r.

miejsce: Muzeum Zamojskie – sala koncertowa

sobota 6 kwietnia, godz. 8,00 – 18,00

wyjazd terenowy: „Dolina rzeki Por – literackim szlakiem Szymona Szymonowica”,

trasa: Batorz – Turobin  – Radecznica – Sąsiadka  – Czernięcin – Nielisz (obiadokolacja w restauracji Marina),

niedziela 7 kwietnia, godz. 9,00 – 12,00

– Zamość. Śladami Szymona Szymonowica.

Zgłoszenia na sesję prosimy przesłać do 20 marca 2019 roku, koszty;

180 złotych – cena obejmuje: 2 noclegi, 2 śniadania, 1 obiad, wycieczkę, ubezpieczenie,

130 złotych – 1 nocleg, śniadanie, obiad, wycieczką, ubezpieczenie,

75 zł – wycieczka, obiad, ubezpieczenie.

Wpłatę prosimy dokonać na konto: PKO S.A. II O/Zamość

 nr 29 1240 2005 1111 0000 1764 7980, PTTK O/Zamość, ul.Staszica 31

z dopiskiem Sz. Szymonowic,  

dane kontaktowe przewodnicy.zamosc@gmail.com

sprawy organizacyjne kol. Maria Rzeźniak tel. 606 366 270

sprawy związane z wycieczką kol. Maria Puźniak tel. 607 918 733

sprawy finansowe kol. Wiesia Zborowska Poździk tel. 693 124 585

 

Dzień Przewodnika.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom Przewodnikom, z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego składamy w imieniu Zarządu Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich, najserdeczniejsze życzenia. Niech ten dzień przyniesie Wam wiele radości i uśmiechów. Życzymy miłego spotkania w gronie koleżeńskim podczas dzisiejszego świętowania.