Spotkajmy się pod zamojskim chaczkarem

24 kwietnia 2024 r. przypada kolejna rocznica ludobójstwa Ormian. Spotkajmy się pod zamojskim chaczkarem o godz. 19:00 i ciszą uczcijmy pamięć pomordowanych Ormian.

Stowarzyszenie polsko-ormiańskie „LEHAHAJER” przypomina o tej rocznicy na swoim portalu internetowym:

Drodzy Rodacy i Przyjaciele,

24 kwietnia o godzinie 19:00 spotykamy się przy chaczkarze ormiańskim w Krakowie, aby uczcić pamięć naszych niewinnych ofiar, które zginęły męczeńską śmiercią w wyniku zorganizowanych pogromów i przymusowych wysiedleń przez rząd młodoturków w Imperium Osmańskim.

Wiele państw na świecie, w tym Rzeczpospolita Polska, uznało ludobójstwo Ormian, za co jesteśmy głęboko wdzięczni.

Jednakże nasz ból nadal nie ustaje, ponieważ władze tureckie zawsze zaprzeczały i nadal zaprzeczają zbrodni popełnionej przez ich przodków. Dlatego nie powinniśmy zapominać o cierpieniu naszego narodu i musimy domagać się sprawiedliwości.