Szkolenie

Koleżanki i koledzy koleżanka  Maria Puźniak  zaprasza na spacer  śladami „Klasztorów w Zamościu na przestrzeni wieków” w czwartek 14 marca o godz. 16,15. Spotykamy się przy kościele św. Katarzyny.

UWAGA, prostujemy informację przekazaną przez kol. Rzeźniak: spotkanie przy dawnym PZU.