Szkolenie

Koleżanki i koledzy zapraszam w czwartek 18 kwietnia godz. 16,30 na szkolenie. Tematem szkolenia będzie Rotunda Zamojska. Spotykamy się przy obiekcie administracyjnym przy wejściu na teren cmentarza Rotundy. Szkolenie prowadzi Maria Rzeźniak.

Osoby które dłużej pracują zapraszam również można się spóźnić, temat jest szeroki i  wielowątkowy.

Z turystycznym pozdrowieniem Maria