Szkolenia

Z inicjatywy Marii Puźniak odbyły się dwa szkolenia przewodnickie:

  • 12 marca 2024 r. – w budynku d. Akademii Zamojskiej na temat historii Drukarni Akademickiej w Zamościu, szkolenie poprowadził dr Jacek Feduszka z Muzeum Zamojskiego.
  • 14 marca 2024 r. – terenowe szkolenie w Zamościu – klasztory w przestrzeni miasta, prowadzenie – Maria Pużniak.