Budynki i mieszkańcy XIX wiecznego Zamościa 1842-1866 cz. II.

22.IX.1842 – Rząd Gubernialny Lubelski  (WAP Radom 15677 k. 13)

Dom w Rynku 11 (Nr 2 (polic.) – Obiekt przeszedł na użytek Twierdzy w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki.

Dom nr 32 – obok placu musztry dom dla Inżenieryi – Obiekt przeszedł na użytek Twierdzy w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki.

Dom nr 34 – obok placu musztry, dom dla przeiezdzaiących osob. Obiekt przeszedł na użytek Twierdzy w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki.

Dom nr 181 – przy placu musztry dom, a teraz Ordynanshaus. Obiekt przeszedł na użytek Twierdzy w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki.

Dom nr 91 – ul. Ormiańska – dom Xięży Ormiańskich, teraz koszary. Obiekt przeszedł na użytek Twierdzy w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki.

 1. I. 1843 r. – Rząd Gubernialny Lubelski – Zamość . tyt. jedn. 1843-1866 (Pol. 51; 140 str. I s. 15)

Szpital Starozakonny – „Stan budowli szpitalney iest nienajlepszy; szczególna wada w niey iest szczupłość lokalu, brak trupiarni i izby kancellaryiney”

17 luty 1845 r. Rząd Gubernialny Lubelski (Adm. 1659)

Dom Gminy Ewangelickiej – Nr 10 w Zamościu. – własność Gmina Ewangelicka – licytacja na sprzedaż – kupił Leon Tschaener (lub Tschnerner) za 600 złp.

Protokół opisania stanu Domu własnością Gminy Ewangelickiej będącego w Mieście Twierdzy Zamościu pod nr 10 położonego…z 10 kwietnia 1845 r.  

W ogólności:

Dom murowany w Rynku Twierdzy Miasta Zamościa pod nr 10 położony frontem do zachodu a strona przeciwną do wschodu obrócony, pomiędzy dwoma innemi domami a mianowicie z jednej Nr 9 sukcesorów Ternezego, a z drugiej Nr 11 sukcesorów Koziołkiewicza stojący – pod dachem krytym blachą i dwóch piętrach,

W szczególności:

Wchodzi się do tego domu z podsienia sklepionego na filarach mającego podłogę zepsutą.

 1. W dolnym parterze znajduje się dwa sklepy przy ścianie Nr 9 zajęty przez Leybę Rykla ….ma od frontu drzwi żelazne podwójne podobnież drugie w sieni pojedyncze z dwoma klamkami i zamkiem.
 2. Drugi sklep przy ścianie Nr 11 zajęty przez Salomona Ettyngiera…opatrzony takimi samymi drzwiami jak pierwszy i oprócz tego mający z sieni iedne drzwi dębowe w passy żelazne …wewnątrz sklepu zamurowane. Obydwa te sklepy pod sklepienie.
 3. Wchod do sieni czyli korytarza dolnego ma drzwi pojedyncze dębowe na trzech mocnych zawiasach, zamek o jednym ryglu…korytarz ten pod sklepieniem z podłogą starą.
 4. Po lewey stronie iest komórka…
 5. Kuchnia ciemna, krata żelazna w oknie dającym widok z sieni, drzwi proste sosnowe stare – w końcu.-
 6. Izba szynkowna pod sklepieniem z podłogą starą, o jednym oknie zniszczonym, z tey drzwi na podworek zamurowane, piec do ogrzewania ceglany nędznie postawiony i kominek w murze do gotowania, drzwi podwójne, proste
 7. Piwnica w tey drzwi żelazne, schody zniszczone, przedzielona na trzy przedziały.
 8. Wschody na Pietro murowane, trepy sosnowe, w oknie krata, drzwi proste pojedyncze…
 9. Sala od frontu oprócz ścian murowanych po ogniu nieodrestaurowana*.
 10. Obok tychże pokoik z przedpokojem pod sklepieniem, podłoga stara, okno od frontu jedne podwójne stare, drzwi pojedyncze w połowie oszklone z wybitymi szybami bez zamku. Przedpokój czyli izdebka ciemna, sklepiona z podłogą zniszczoną zamkiem zepsutym.
 11. Kuchnia oprócz czterech ścian, otworu na okna i drzwi z resztą zniszczona.
 12. Od tyłu izba z alkierzem również same tylko ściany, piec ceglany moskiewski zniszczony, kominek do gotowania, drzwi podwójne, proste z zamkiem bez klucza.
 13. Komórka między schodami pod sklepieniem, drzwi proste…
 14. Obmurowanie od ulicy zamykające podwórek, z ścian rozebraney oficynki z dwoma otworami na okna i wychodem na ulice – drzwi pojedyncze proste.
 • Czyli po pożarze w 1827 r.

18/30 grudnia 1846 r. Rząd Gubernialny Lubelski (WAP Radom sygn.15686 pagin. 139-140)

Dom mieszkalny Infułata Zamoyskiego – opisanie: Od rogu kościoła i Cmentarza na południe, między parkanem cmentarza, blisko wału fortecy iest Dom Infułata o jednym piętrze w kwadrat murowany, z trzech stron tynkowany, w czwartey zas od podwórza bez tynku. Dom rzeczony od wielu iuż lat nie był reperowany i dlatego dach i sufity walić się zaczęły, w roku zaś bieżącym dom ten kosztem teraźniejszego Infułata iest zreperowany, aczkolwiek ieszcze nie zupełnie…iest iuż nad całym domem dach zupełnie nowy gątami kryty, sufity podłogi futryny, drzwi ramy okna nowe, koszt rep…ok. 10 tys złp.

17 IX 1848 r. – Rząd Gubernialny Lubelski – Adm. 1674

Poniżej wymienionym właścicielom przyznano odszkodowanie na budowę domu po pożarze w 1827 r. Odszkodowanie wypłacano od 1828 r. w formie pożyczki następującym osobom:

Lp. Nr domu Nazwisko i imię Suma odszkodowania
1. 8 Laskowski i Różycki 2500 złp.
2. 9 Sukcesorzy Ferenzego 1988
3. 10 (12?) Dom Ewangelicki 3100
4. 11 Koziołkiewiczowie 1450
5. 12 Malinowski Kazimierz 3400
6. 13 Sukcesorzy Celińskich 1600
7. 14 Bobrowska Franciszka i Georg Markis 3000
8. 15 Terlecki Jan 4500
9. 16 Zamościcki Jan 2600
10. 18 Zielińska wdowa 1676
11. 54 Schonauer Jan 2400
12. 58 KÖnig Redla wdowa 3144
13. 59 Puchalski Marcin 1900
14. 60 Winiarska Tekla 3000
15. 65 Włosińska Agnieszka 2800
16. 66 Schneider Jan 1100
17. 68 Zakrzewski Piotr 1000
18. 69 Serwatowicz Józef 2600
19. 70 Radajewski Konrad 3392
20. 71 Pieniążek Antoni 1600
21. 72 Regulski Dominik 3100
22. 73 Friedle Karol 2600
23. 75 Puchalski Tomasz 2500
24. 76 Wróblewski Stanisław 2400
25. 79 Kamienska Magdalena 1000
26. 80 Blum Abraham 2100
27. 81 Szmigielski Tomasz 2550
28. 82 Sukcesorzy Jurkiewicza 1400
29. 83 Żebrowa wdowa 2100
30. 85 Sukcesorzy Pajera 1700
31. 86 Silber Zelman 2100
32. 87 Bergmann Hankiel 4500
33. 88 Sukcesorzy Boczakinskich 4300
34. 90 Schratz Moszko 1400
35. 101 Nuhem Netel 3300
36. 102 Eimrohner Fraim 1550
37. 103 Sukcesorzy Emeryka 1475
38. 104 Mrozowski Marcin 5000
39. 105 Rejner Leyb 6000
40. 106 Sukcesorzy Kozielkiewicza   650
41. 107 Segen Dawid i Berski 1050
42. 108 Wagner Jonas 2100
43. 112 Bram Moszka 2680
44. 113 Safian Kina i Lieder 2880
45. 114 Verc Jakub Eolicher 4200
46. 115 Morawski Tomasz   303,24
47. 116 Segen Abel 4100
48. 117 Sukcesorzy Emeryka 3000
49. 118 Fiszowa wdowa 2600
50. 119 Zobel Dawid 1900
51. 120 Trayt Moszko 1700
52. 121 Bierschift Wolf   543
53. 122 Herein Ester 4200
Łącznie 53 domy.

14.VIII.1849 – 20.VI.1857 – Rządowa Komisja Przychodów i Skarbu – WAP Radom 318 pagin. 210-219

Wykaz nieruchomości twierdzy miasta Zamościa maiących urządzoną hipotekę w Sądzie pokoiu Okręgu Zamoyskiego.

Lp. Nr domu lub

nazwa nieruchomości

Właściciel obecny
1. 152 Koziołkiewicz Jan i Katarzyna

Turczyn Jan

2. 7 Chrzanoska Anna z Markisów
3. 65 Rząd tutejszy krajowy
4. 38 Przybylski Józef
5. 107 Berensztein Abraham, Steysler Mosko, Segen Abel; Segenowie: Mordko, Szal, Mendel, Berko, Lipa i Toba; Segelbaum Fiszel, Jankiel i Ruchla;
6. 58 Konigen Reyla
7. 56, 57 Komissya Rządowa Woyny
8. 55 Komissya Rządowa Woyny
9. 52 Komissya Rządowa Woyny
10. 45 Teodora Sołtanowa , Komissja Rządowa Woyny
11. 28, 29, 36 Bakka Zuzanna, Stanisław, Ignacy, Władysław
12. 8 Głogowski Michał
13. 12 Głogowski Michał
14. 13, 186 Celińscy: Michał, Woktor, Fabian, Katarzyna, Zofia, Agnieszka

Słuszewscy Karolina, Ignacy

15. 23 Przybylscy Józef i Maryanna
16. 9 Ferner Petronela, Kasper, Franciszek, Tekla, Teofila
17. 77 Cieleccy Felicya i Julian
18. 17 Chodorowscy Bartłomiej i Zofia
19. 16 Zamościccy Jan i Marcyanna
20. 25 Żardecka Matyanna
21. 58, 59, 60 Komissya Rządowa Woyny
22. 23 Ziembińska Anna
23. 142 Birzman Zelman i Busza
24. 31 Chełchowski Andrzej; Chominscy Michał i Ignacy
25. 125 Jenert Henryk i Anna; Klaubel Krystyan
26. 69 Serwetowiczowie małżonkowie
27. 24 Paskułdowa Urszula i Bielańska Anna
28. 3. Bobrowscy Stanisław, Michał i Celina; Jurgowska Joanna; Korzykowa Ludwika; Bobrowska Józefa
29. 6, 143 Milczyński Jan
30. 135 Kromoald Zelik i Mine Szachna
31. 21 Harasowski Prokop
32. 108, 109 Wagner Chana
33. 11, 106 Szyndlarska Brygida; Koziołkiewicz Jan; Zawadzka Tekla; Bychawska Franciszka
34. 101 Niuchyn Netel
35. 70 Radajewski Kornel
36. 104 Mrozowski Marcin i Marcjanna
37. 148 Komissya Rządowa Woyny
38. 149 Komissya Rządowa Woyny
39. 85 Pajorowa Agnieszka
40. 78 Szulim Erlicher; Trutszorowa Teme; Erlicher Anszel; Wohlerner Ryfka; Rykel Jenta, Elicher Frayda
41. 103, 117 Landan Sura Ester z Krasnopolskich
42. 84 Goldbergowie Dobra i Hertz; Gitla Finkesztein
43. 26 a) Uszyńska Rozalia; b) Ludwik, Florentyn i Leopold synowie, Walerya córka – Uszyńscy
44. 151 Dudzinscy Alex i Woyciech
45. 64 Rząd tutejszy krajowy
46. 79 Kamińska Magdalena
47. 81 Szmigielscy Tomasz i Teresa
48. 83 Dąbkowski Ignacy
49. 86 Merenszteynowie Ita, Dawid, Marya, Icek, Artz
50. 89 Hersz Izrael, Judko (bracia), Uter i Chana Wenitranb
51. 54 Szaenaurowie Konstancja, Jan, Antoni
52. 288 Szaenaurowie Konstancja, Jan, Antoni
53. 184 Morensztein Chaim
54. 127 Freid Aron i Rachmel
55. 139 Rykel Leyba
56. 126 Kelner Chaim i Jakub; Szternborg Jankiel
57. 20 Woyciechowski Jan
58. 185 Zakrzewscy Jan i Franciszka
59. 71 Żychlińscy Mikołaj i Zofia
60. 39 Zarzyccy Andrzej i Karolina
61. 30 Kocowski Feliks, Mroczkowska Maryanna
62. 10 Bornauer Józef
63. 183 Landan Sura Estera z Krasnopolskich
64. 14 Chrzanowska Anna z Markisów
65. 90 Jurgang Leyba; Ranerowie Chaim i Marla
66. 66 Rząd Tuteyszy Krajowy
67. 120 Frayda Berko, Chaim, Rachmili (bracia)
68. 113 Lender Safian i Leyba
69. 119 Harah Major i Marien
70. 18 Zielińska Barbara; Nowakowska Salomea; Wernerowska Magdalena; Zieliński Michał, Teodor , Jan i Maryanna
71. 59 Puchalska Agnieszka z synami: Janem, Tomaszem, Sleksandrem i Katarzyną
72. 60 Zakrzewscy Andrzej i Ewa; Rząd Tuteyszy Krajowy
73. 72 Taherner Leonard
74. 68 Zakrzewscy Piotr i Ludwika
75. 102 Einwohner Froim
76. 88 Sztarker Rywka
77. 80 Blum Szyia
78. 76 Wróblewski Stanisław i Antoni
79. 75 Puchalscy Tomasz i Konstancya
80. 105 Rain Leyb; Wainberg Chaim
81. 112 Brawowie Mosko i Fayga
82. 116 Segen Abel; Segenowie: singel, Berek, Mindel i Marka
83. 150 Komissja Rządowa Woyny
84. 100 Komissja Rządowa Woyny; Wahl Szaul
85. 118 Moszkowiczowa Tauba
86. 122 Wahl Szaul; Wahl Sura wdowa
87. 129 Brandwein Mordko
88. 153 Dąbkowscy Franciszek i Anna
89. 103 Emeryk Stanisław i Marianna
90. 114 Koghen Beniamin; Silberfogel Faya; Erlich Ansztel; Margulis Szmul
91. 15 Klossowski Jan
92. 137 Szenfeld Herszko, Szener Pinkwas
93. Plac pusty przy ul. Franciszkańskiej Zakrzewscy Andrzej i Ewa
94. 87 Cukier Peysak
95. 19, 21 Gepferd Józefa i Aleksander
96. 73 Frydlowa Marianna; Fryder Karol; Fernelowa Maryanna
97. 184 Birouch Matwiy i Maryanna
98. grunta Turczyn Jan i Zofia
99. 354 Turczyn Jan i Zofia
100. grunta Glazerowie Wojciech i Ewa
101. 262 Glazerowie Wojciech i Ewa
102. 5 Mittenpunkt Berek
103. grunta Zawrotnicki Paweł
104. 36 Niklewicz Józef i Teofila
105. 64, 11 Jaszak Antoni i Rozalia
106. 151 Jędrzejewscy Karol i Regina
107. 99 Emeryk Antoni
108. 2 Podolska Marianna
109. 142 Kulasza Jan i Anna
110. 135 Handwerger
111. 83 Krulikowscy Bazyli i Zofia
112. 18 Krulikowscy Bazyli i Zofia
113. 42 Mazurkiewicz Walenty i Klara
114. grunta Roszkowski Michał
114. 11 Kloc Andrzej i Elżbieta
115. 36 Szwendra Maciej i Prakseda
116. 39 Kołtuniak Tomasz
117. grunta Jaworski Ludwik
118. grunta Chilcher Jan i Anna
119. Grunta i plac Służewscy Ignacy i Karolina
120. 119 Kreczmerowa Salomea
121. 8 Kucyk Michał
122. 27 Mazurkiewicz Katarzyna i Paweł
123. Grunt i młyn deptak Terlecka Joanna
124. 180 Giedroicz Michał (Xżę)
125. 44 Kuczakiewicz Jan
126. 130 Krulikowska Zofia
127. 52 Czykiewiczowie; Kędzierska, Dutkowska
128. dworek Edelsberg Here (Herc)
129. Dworki 2 i ogrody Niklewicz Jan
130. 84 Krykiewicz Grzegorz i Anna
131. 168 Lisowscy Dominik i Barbara
132. Chałupa i pola Szynkarczukowa Antonina
133. pola Horochowie Jakub i inni
134. Dworek i pole Michalczewski Maciej
135. Dworek i pole Mittelpunktowie Cyrla i Dawid
136. łazienka Władza wojskowa
137. Dworek i pola Klimkiewicze Antoni i Krystyna
138. 1 KÖNIG Szmul
139. 28 Gałaszkiewicz Katarzyna i Franciszek
140. 9 KÖNIG Jankiel i Icek
141. 68, 69 Finkenburg Nychym i jego synowie
142. 207, 208, 381, 397, 15 Graffbrau Ruchla wdowa
143. 5 Młynarski Jakub
144. 4 Popłascy Jan i Stanisław; Kuzminska Rozalia; Krajewska Marianna
145. 61 Zakrzewski Piotr
146. 15 Pflug Józef
147. grunta Gruntkowscy Wojciech i Małgorzata
148. Grunta Klaudel Jakub
149. Grunta Roszkowski Michał; Zawrotnicki Paweł
150. 22, 23 Reyneman Leybus
151. 8 Lilenfeld Icek
152. 162, 163 Karczewski Paweł
153. grunta Gałaszkiewicz Franciszek
154. 47, 188 Kowalski Bazyli
155. 2, 34 Zakrzewscy Ignacy i Anna
156. 14 Gołaszkiewicz Franciszek
157. Plac i półćwiartek gruntu Klimkiewicz Ludwik i Anna
158. 22 Wernerowska Magdalena
159. grunta Mazur Maciej i Agnieszka
160. 19, 46 Tchaerner Leonard
20 VI 1857 r.
161. 27 Rejzner Nachmem i Maria z Dantzingierów
162. 14 Froszewicz Szloma
163. 66 Bazyli Kowalski
164. 67 Sikorska Anna
165. 53 Mazurkiewicz Józef; Mazurkiewicz Jan, Katarzyna, Walenty, Marianna
166. Śpichlerz b/n Gajzler Karolina

VI 1854. r. – Rząd Gubernialny Lubelski – Zamość, Adm. 1673

 Wysiedlenie z Zamościa ludności „pozbawionej środków utrzymania i niebędącej w możności zapewnienia sobie żywności na 6 miesięcy”….

…”obcy mieszkańcy nie mają być przyjmowani na stałe zamieszkanie do twierdzy Zamościa, a nadto tym, którzy z niey obecnie są wydaleni, nie ma być dozwolonem powracać do niej na stałe zamieszkanie.”

XI 1862 r. – Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, WAP Radom, sygn. 318, pagin. 231-234.

Dom nr 8 w Rynku Nowej Osady – Lindenfeld Icek. Sąsiedztwo: pusty plac skarbowy (Icek Koch) pod nr 7. Drzwi z domu pod nr 8 wychodzą na plac pod nr 7.

23 lipca – 4 sierpnia 1865 r. – Rząd Gubernialny Lubelski WAP Radom sygn. 15683 pagin. 37 (klasztor) i 36 (kościół)

Klasztor XX Bazylianów + wozownia i stajnia w Zamościu

Z klasztoru tego oddano duchowieństwu tylko lokale na 1 piętrze – zaś dół jako zbywający od potrzeb miejscowych pozostawiono przy Skarbie. Murowany z cegły, nietynkowany w dwóch kondygnacjach na dole czyli parterze …. czyli komórka i piwnica zaś na piętrze cel 8 i mieszkanie Przełożonego z pokoików 3 składające się – kominów nad dach wyprowadzonych  5 – okien na dole 15 na górze 17.

Kościół Parafialny przy klasztorze XX. Bazylianów w Zamościu

Opis oddających się w zarząd i używalność zabudowań kościelnych po zwiniętym klasztorze XX. Bazylianów.

Cały murowany z cegły. Składa się w środkowej części z prezbiterium i kruchty, nad Bramą wchodową urządzony jest balkon żelazny, a dalej wyprowadzona wieża, blachą białą kryta, gdzie jest urządzona dzwonnica mająca 3 dzwony i sygnaturkie, nad dachem wznosi się kopuła również blachą białą pobita z krzyżem wyzłacanym – podłoga cała kamienna, oprócz zakrystii, gdzie jest ułożona z cegły.

21 września 1865 r. – Rząd Gubernialny Lubelski, Adm. Sygn. 1658, pagin. 467

Kapliczka – przy domu mieszkalnym na Folwarku Majdan po klasztorze Bazylianów. Propozycja zmiany przeznaczenia …. kapliczka, w którey urządzony jest ołtarz oraz znajdują się dzwony przeniesione tam z upadłej cerkwi we wsi Łabuńkach … urządzono w niey dom przedpogrzebowy.

VI 1866 r. –  Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu – WAP Radom sygn. 318 pagin. 320-321

Dom Nr 7 – Nowa Osada Szmul Koenig – dom oszacowano na 303 rb 24 ½ kop. Dom z podwaliną i płatwą….zbudowany z bali, pod gontem od wewnątrz szabrowany, i wteyze części ma podmurowanie. Dom ten obejmuje z frontu sklepik i sionkę, od tyłu pokój widny i wsrodku kuchenkę ciemną…Kuchnia polska kapowa z piecem piekarnianym, piec ogrzewany ruski ceglany z przyborem.”

29 lipca – 10 sierpnia 1866 r. – Rząd Gubernialny Lubelski – WAP Radom sygn. 15 685 pagin. 210

Kościół parafialny – Kollegiata – Wykaz budowli znaiduiących się w Mieście Zamościu należących do maiątku Kollegiaty Zamoyskiey które pozostawione zostały w używalności Duchowieństwa.

Massiw murowany na wapnie z cegły paloney. Wszędzie sklepiony dach o dwóch kondygnacjach y facyatach oraz kopuła w którey sygnaturka zawieraiacy w sobie prezbiterium nawę środkową i dwie boczne nawy w korytarzu rozdzielona 8-ma kolumnami na których sklepienia są oparte przytem Kaplica iedna większa i siedm mniejszych przy bocznych ścianach naw urządzonych ściankami przedzielonych na których osobne sklepienia opierają się wreszcie zakrystia Skarbiec nad tąż i komórką z piętrem chór sklepiony na dwóch filarach drzwi wchodowych troie posadzki z kamienia ciosowego w kaplicy większey i przy wielkim ołtarzu z marmuru w zakrystii podłoga z tarcic. Pokrycie dachu – blachą. Stan dzisiejszy budowli – dobry.

Dzwonnica

Massiw murowana na wapnie z cegły palonej – brama wchodowa na cmentarz kościelny i do kościoła sklepiona po iedney stronie komorka po drugiey stronie schody prowadzące do dzwonu w kondygnacjach murów formujących wieże 12 okien gankami żelaznemi ozdobionych i dwa otwory owalne. Kryty blachą. Stan dobry.

Dom Infułata – nr policyjnym 37 oznaczony

Massiw z cegły murowany składaiący się na piętrze z sześciu pokoi i dwóch przed pokoi a na parterze z dwóch izb po iedney stronie korytarza oraz z iedney izby kuchni oraz drewutni po drugiey stronie korytarza pod tymże domem są sklepione piwnice. Kryty gątem. Stan dobry wewnątrz zaś drzwi i okna oraz podłogi i piece wymagaiące w większey części reperacyi.

Przybudowanie parterowe do powyższego domu zwane kuchnią. Murowane z cegły złożone z sieni i iedney izby. Gątem kryte zewnątrz w stanie dobrym wewnątrz w stanie średnim.

Staynia z wozownią – łączna z domem nr 37. Massiw murowany złożony z trzech części tj. stayni, wozowni i komórki na skład ruchomości kościelnych. Stan zewnątrz i wewnątrz dobry, kryty gątem.

Wikaryat – dom Nr 32 oznaczony. Massiw z cegły murowany złożony na piętrze z korytarza dzielącego na dwie połowy oraz z dziewięciu pokoi przed pokoiu komórki kuchni i drewutni na dole zaś mieszczący przez takiegoż jak i na piętrze korytarza dwie sionek przed pokój sześć pokoi kuchnię komorkę i drewutnię a pod parterem piwnice. Mury w stanie dobrym, dach w stanie dobrym mieszkanie na piętrze w stanie dobrym tj. 3 pokoie i przed pokój od strony północney mieszkanie na parterze również w stanie dobrym reszta potrzebie reperacyi drzwi okien i podłóg.

Dom zwany nr 38 oznaczony – Massiw z cegły murowany przedzielony na trzy części nie maiące ze sobą żadney łączności w części południowey sień przez całą szerokość po każdey stronie tak na górze i na dole po dwie izdebki łączne z sobą w części zaś środkowey i północney skład jednakowy przez całą szerokość domu sień na dole po każdey stronie w sieni po dwie izdebki i po komórce łącznych z sobą zaś na piętrze po każdey stronie sień po dwie izby i kuchnia łączney z niemi w każdey sieni. Oddzielne wejście na piętro. W części południowey i środkowey są piwnice po dwie izby maiące sklepione. Mury w stanie dobrym dach potrzebuie reperacyi podobnież drzwi okna piece i podłogi te ostatnie szczególniey na dole potrzebuią reperacyi. Stan piwnic dobry.

Drwalnia – z drzewa w słupy zbudowana złożona z trzech komórek, stan średni.

Staynia – z drzewa w słupy zbudowana bez przedziałów, gątem kryta, stan średni.

Drewutnia – z drzewa w słupy zbudowana, złożona z pięciu przedziałów stan średni.

Budowle i mieszkańcy XIX w. Zamościa w układzie alfabetycznym

Bakka Zuzanna, Stanisław, Ignacy, Władysław 1849-56 Zamość

Bazyli Kowalski 1857 Zamość

Berensztein Abraham 1849-56 Zamość

Bergmann Hankiel 1848 Zamość

Berski 1848 Zamość

Bierschift Wolf 1848 Zamość

Birouch Matwiy i Maryanna 1849-56 Zamość

Birzman Zelman i Busza 1849-56 Zamość

Blum Abraham 1848;  Blum Szyia 1849-56 Zamość

Bobrowscy Stanisław, Michał i Celina 1849-56 Zamość

Bobrowska Franciszka 1848;  Józefa 1849-56 Zamość

Boczakinskich sukcesorzy 1848 Zamość

Bornauer Józef 1849-56 Zamość

Bram Moszka 1848 Zamość

Brandwein Mordko 1849-56 Zamość

Brawowie Mosko i Fayga 1849-56 Zamość

Bychawska Franciszka 1849-56 Zamość

Celińskich sukcesorzy 1848; Celińscy: Michał, Wiktor, Fabian, Katarzyna, Zofia, Agnieszka 1849-56 Zamość

Chełchowski Andrzej; Chominscy Michał i Ignacy 1849-56 Zamość

Chilcher Jan i Anna 1849-56 Zamość

Chodorowscy Bartłomiej i Zofia 1849-56 Zamość

Chrzanowska Anna z Markisów 1849-56 Zamość

Cieleccy Felicya i Julian 1849-56 Zamość

Cukier Peysak 1849-56 Zamość

Czykiewiczowie 1849-56 Zamość

Dąbkowscy Franciszek i Anna 1849-56;  Ignacy 1849-56 Zamość

Dom Gminy Ewangelickiej 1845; 1848 Zamość

Dudzinscy Alex i Woyciech 1849-56 Zamość

Dutkowska 1849-56 Zamość

Edelsberg Here (Herc) 1849-56 Zamość

Eimrohner Fraim 1848; Einwohner Froim 1849-56 Zamość

Elicher Frayda 1849-56 Zamość

Emeryka sukcesorzy 1848; Emeryk Stanisław i Marianna 1849-56; Antoni 1849-56 Zamość

Erlich Ansztel (Erlicher Anszel) 1849-56 Zamość

Ettyngier Salomon 1845 Zamość

Ferenzego sukcesorzy 1848 Zamość

Fernelowa Maryanna 1849-56 Zamość

Ferner Petronela, Kasper, Franciszek, Tekla, Teofila 1849-56 Zamość

Finkenburg Nychym i jego synowie 1849-56 Zamość

Finkesztein Gitla 1849-56 Zamość

Fiszowa wdowa 1848 Zamość

Frayda Berko, Chaim, Rachmili (bracia) 1849-56 Zamość

Freid Aron i Rachmel 1849-56 Zamość

Friedle Karol 1848 Zamość

Froszewicz Szloma 1857 Zamość

Fryder Karol1849-56 Zamość

Frydlowa Marianna 1849-56 Zamość

Gajzler Karolina 1857 Zamość

Gałaszkiewicz Franciszek, Katarzyna 1849-56 Zamość

Gepferd Józefa i Aleksander 1849-56 Zamość

Giedroicz Michał (Xżę) 1849-56 Zamość

Glazerowie Wojciech i Ewa 1849-56 Zamość

Głogowski Michał 1849-56 Zamość

Goldbergowie Dobra i Hertz 1849-56 Zamość

Gołaszkiewicz Franciszek 1849-56 Zamość

Graffbrau Ruchla wdowa 1849-56 Zamość

Gruntkowscy Wojciech i Małgorzata 1849-56 Zamość

Handwerger 1849-56 Zamość

Harah Major i Marien 1849-56 Zamość

Harasowski Prokop 1849-56 Zamość

Herein Ester 1848 Zamość

Hersz Izrael, Judko (bracia) 1849-56 Zamość

Horochowie Jakub i inni 1849-56 Zamość

Infułatka 1846 Zamość

Jaszak Antoni i Rozalia 1849-56 Zamość

Jaworski Ludwik 1849-56 Zamość

Jenert Henryk i Anna; Klaubel Krystyan 1849-56 Zamość

Jędrzejewscy Karol i Regina 1849-56 Zamość

Jurgang Leyba 1849-56 Zamość

Jurgowska Joanna 1849-56 Zamość

Jurkiewicza sukcesorzy 1848 Zamość

Kamienska Magdalena 1848; Kamińska Magdalena 1849-56  Zamość

Kapliczka 1865 Folwark Majdan Zamość

Karczewski Paweł 1849-56 Zamość

Kelner Chaim i Jakub 1849-56 Zamość

Kędzierska 1849-56 Zamość

Klaudel Jakub 1849-56 Zamość

Klimkiewicz Ludwik i Anna 1849-56; Klimkiewicz Antoni i Krystyna 1849-56 Zamość

Kloc Andrzej i Elżbieta 1849-56 Zamość

Klossowski Jan 1849-56 Zamość

Kocowski Feliks 1849-56 Zamość

Koenig Szmul 1866 Nowa Osada 7 Zamość

Koghen Beniamin 1849-56 Zamość

Kolegiata i jej dobra 1866 Zamość

Kołtuniak Tomasz 1849-56 Zamość

KÖnig Redla wdowa 1848;  KÖNIG Jankiel i Icek 1849-56; Szmul Zamość

Konigen Reyla 1849-56 Zamość

Korzykowa Ludwika 1849-56 Zamość

Kościół i klasztor Bazylianów 1865 Zamość

Kowalski Bazyli 1849-56 Zamość

Kozielkiewicza sukcesorzy 1848 Zamość

Koziołkiewicz 1845; Koziołkiewiczowie 1848; Koziołkiewicz Jan i Katarzyna 1849-56 Zamość

Krajewska Marianna 1849-56 Zamość

Kreczmerowa Salomea 1849-56 Zamość

Kromoald Zelik i Mine Szachna 1849-56 Zamość

Krulikowscy Bazyli i Zofia 1849-56 Zamość

Krykiewicz Grzegorz i Anna 1849-56 Zamość

Kucyk Michał 1849-56 Zamość

Kuczakiewicz Jan 1849-56 Zamość

Kulasza Jan i Anna 1849-56 Zamość

Kuzminska Rozalia 1849-56 Zamość

Landan Sura Ester z Krasnopolskich 1849-56 Zamość

Laskowski 1848 Zamość

Lender Safian i Leyba 1849-56 Zamość

Lilenfeld Icek 1849-56 Zamość

Lindenfeld Icek 1862 Nowa Osada Rynek 8

Lisowscy Dominik i Barbara 1849-56 Zamość

Malinowski Kazimierz 1848 Zamość

Margulis Szmul 1849-56 Zamość

Markis Georg 1848 Zamość

Mazur Maciej i Agnieszka 1849-56 Zamość

Mazurkiewicz Józef; Mazurkiewicz Jan, Katarzyna, Walenty, Marianna 1857 Zamość

Mazurkiewicz Katarzyna i Paweł 1849-56 Zamość

Mazurkiewicz Walenty i Klara 1849-56 Zamość

Merenszteynowie Ita, Dawid, Marya, Icek, Artz 1849-56 Zamość

Michalczewski Maciej 1849-56 Zamość

Milczyński Jan 1849-56 Zamość

Mittelpunktowie Cyrla i Dawid 1849-56; Berek Zamość

Młynarski Jakub 1849-56 Zamość

Morawski Tomasz 1848 Zamość

Morensztein Chaim 1849-56 Zamość

Moszkowiczowa Tauba 1849-56 Zamość

Mroczkowska Maryanna 1849-56 Zamość

Mrozowski Marcin 1848 i Marcjanna 1849-56 Zamość

Niklewicz Jan 1849-56; Józef i Teofila 1849-56 Zamość

Nowakowska Salomea 1849-56 Zamość

Nuhem Netel 1848; Niuchyn Netel 1849-56  Zamość

Pajera sukcesorzy 1848; Pajorowa Agnieszka 1849-56 Zamość

Paskułdowa Urszula i Bielańska Anna 1849-56 Zamość

Pflug Józef 1849-56 Zamość

Pieniążek Antoni 1848 Zamość

Podolska Marianna 1849-56 Zamość

Popłascy Jan i Stanisław 1849-56 Zamość

Przybylscy Józef i Maryanna 1849-56 Zamość

Puchalscy Tomasz 1848; Tomasz i Konstancya 1849-56 Zamość

Puchalski Marcin 1848; Puchalska Agnieszka z synami: Janem, Tomaszem, Aleksandrem; córką i Katarzyną 1849-56  Zamość

Radajewski Konrad 1848; Kornel 1849-56 Zamość

Rain Leyb; Wainberg Chaim 1849-56 Zamość

Ranerowie Chaim i Marla 1849-56 Zamość

Regulski Dominik 1848 Zamość

Rejner Leyb 1848 Zamość

Rejzner Nachmem i Maria z Dantzingierów 1857 Zamość

Reyneman Leybus 1849-56 Zamość

Roszkowski Michał 1849-56 Zamość

Różycki 1848 Zamość

Rykiel Leyba 1845; Rykel Jenta; Leyba 1849-56 Zamość

Safian Kina i Lieder 1848 Zamość

Schneider Jan 1848 Zamość

Schonauer Jan 1848 Zamość

Schratz Moszko 1848 Zamość

Segelbaum Fiszel, Jankiel i Ruchla 1849-56 Zamość

Segen Abel 1848; Dawid 1848; Segenowie: Mordko, Szal, Mendel, Berko, Lipa i Toba 1849-56 Zamość

Segenowie: Singel, Berek, Mindel i Marka 1849-56 Zamość

Serwatowicz Józef 1848;  Serwetowiczowie małżonkowie 1849-56 Zamość

Sikorska Anna 1857 Zamość

Silber Zelman 1848 Zamość

Silberfogel Faya 1849-56 Zamość

Służewscy Ignacy i Karolina 1849-56 Zamość

Sołtanowa Teodora 1849-56 Zamość

Steysler Mosko 1849-56 Zamość

Szaenaurowie Konstancja, Jan, Antoni 1849-56 Zamość

Szener Pinkwas 1849-56 Zamość

Szenfeld Herszko 1849-56 Zamość

Szmigielscy Tomasz 1848 i Teresa 1849-56 Zamość

Szpital Starozakonny 1843 Zamość

Sztarker Rywka 1849-56 Zamość

Szternborg Jankiel 1849-56 Zamość

Szulim Erlicher 1849-56 Zamość

Szwendra Maciej i Prakseda 1849-56 Zamość

Szyndlarska Brygida 1849-56 Zamość

Szynkarczukowa Antonina 1849-56 Zamość

Taherner Leonard 1849-56;  Tchaerner Leonard 1849-56 Zamość

Terlecki Jan 1848;  Joanna 1849-56 Zamość

Ternezy sukces. (Ferenzy?)1845 Zamość

Trayt Moszko 1848 Zamość

Trutszorowa Teme 1849-56 Zamość

Tschnerner Leon 1845 Zamość

Turczyn Jan i Zofia 1849-56 Zamość

Uszyńska Rozalia; Ludwik, Florentyn i Leopold synowie, Walerya córka 1849-56 Zamość

Verc Jakub Eolicher 1848 Zamość

Wagner Jonas 1848; Chana 1849-56  Zamość

Wahl Szaul; Wahl Sura wdowa 1849-56 Zamość

Wenitranb Uter i Chana 1849-56 Zamość

Wernerowska Magdalena 1849-56 Zamość

Winiarska Tekla 1848 Zamość

Włosińska Agnieszka 1848 Zamość

Wohlerner Ryfka 1849-56 Zamość

Woyciechowski Jan 1849-56 Zamość

Wróblewski Stanisław 1848; Antoni 1849-56 Zamość

Zakrzewski Piotr 1848; Piotr i Ludwika 1849-56; Andrzej i Ewa 1849-56; Ignacy i Anna 1849-56; Jan i Franciszka 1849-56 Zamość

Zamościccy Jan 1848; Jan i Marcyanna 1849-56 Zamość

Zarzyccy Andrzej i Karolina 1849-56 Zamość

Zawadzka Tekla 1849-56 Zamość

Zawrotnicki Paweł 1849-56 Zamość

Zielińska wdowa 1848; Barbara 1849-56; Michał, Teodor, Jan i Maryanna 1849-56 Zamość

Zielińska Zamość

Ziembińska Anna 1849-56 Zamość

Zobel Dawid 1848 Zamość

Żardecka Matyanna 1849-56 Zamość

Żebrowa wdowa 1848 Zamość

Żychlińscy Mikołaj i Zofia 1849-56 Zamość