Szkolenie w terenie

Koleżanki i koledzy

Maria Puźniak i Robert Kowalski zapraszają chętnych na wyjazd do Puław i Dęblina w sobotę 27 kwietnia 2024 roku. Dojazd własnymi środkami lokomocji. Chętnych proszę o zgłaszanie się do kol. Marii tel. 607 918 733 do czwartku, celem omówienia szczegółów.