Przewodnicka pielgrzymka na Jasną Górę.

Program XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę w dniach 13.03 – 15.03.2020 roku.
Pielgrzymka Zamojska:
1 dzień – 13.03.2020 roku (piątek).
Godz.6,00- zbiórka uczestników pielgrzymki na parkingu przy „Lunecie”. Wyjazd na trasę Zamość – Olkusz. Przyjazd do Olkusza (woj. małopolskie) „Srebrnego Miasta” około godz. 11-tej.
  1. Spotkanie z przewodnikiem olkuskim, zwiedzanie Rynku i XIII wiecznej bazyliki rzymskokatolickiej (ul. Szpitalna 1) pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, zbudowanej z cegły i czerwonego piaskowca. Wielokrotnie przebudowywana, są tam ciekawe malowidła ścienne i renesansowe organy, które zachowały oryginalny mechanizm i większość piszczałek. Najstarsza część kościoła to prezbiterium. Kościół rozbudowany przez króla Kazimierza Wielkiego. W XV w. dobudowano kaplicę św. Anny. W XVI w. kaplica Loretańska została sfinansowana przez bogatego gwarka olkuskiego Stanisława Amedę (wzorowana na kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu). Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest gotycki poliptyk z końca XV w. (jeden z 4 takich ołtarzy w Polsce). Są to malowidła – 16 obrazów z życia Matki Boskiej, św. Anny i Zbawiciela.
Autorem obrazów był Jan Wielki – malarz krakowski, współpracownik Wita Stwosza i Stanisław Stary. W prezbiterium oryginalne drewniane stalle. Chrzcielnica wykonana z olkuskiego ołowiu i duży 1,5 m. Krzyż Gwarków z XVII w. Nagrobki mieszczan z charakterystycznymi gmerkami.
2.
– zwiedzanie ekspozycji muzealnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu ul. Szpitalna 32 (dworek Machnickich) – afrykanistycznego im. dr Bogdana i Bożeny Szczygłów. Jest to kolekcja sztuki i malarstwa Czarnej Afryki. Trzon zbiorów to darowizna p. Szczygłów z 1971 r. Są też inne darowizny m. in. państwa Kubarskich (w 2005 r. – 745 przedmiotów z Afryki Środkowej). Sztuka plemion Dogonów i Tuaregów. Dogonowie sporządzają malowidła naskalne (wypracowali pismo obrazkowe składające się z 16.000 znaków. Porozumiewają się w kilku dialektach, mają własny język, który rozumieją tylko wtajemniczeni. Mają figury zmarłych i maski (stworzyli 80 rodzajów masek, z czego najbardziej znana jest Kanaga, która jest w muzeum). Tuaregowie – błękitni rycerze Sahary (stroje barwione indygo), dumni koczownicy. Mają własny język, jako jedyni w Afryce nie używają pisma arabskiego. Zdobią pięknie przedmioty użytku codziennego – ze skóry osłów i wielbłądów (siodła, poduszki, portfele, ozdoby). Jest nawet namiot mieszkalny ze skór wielbłąda, broń, amulety, instrumenty muzyczne.
– zwiedzanie muzeum Twórczości Wikliniarstwa im. Władysława Wołkowskiego ul. Szpitalna 34 (120 dzieł z wikliny, wykonanych przez artystę, sceny z historii Polski.) W osobnej sali strojeńce polskie sznurkowe. Twórca nazywany „Aniołem od Wikliny”, studiował na Akademii sztuk Pięknych w W-wie. Wykonywał prace z wikliny, sznurka, pręta metalowego, lnu, trzciny. Stworzył koncepcję mieszkania poetyckiego, dom gdzie panuje harmonia, meble z naturalnych surowców. Jego kolekcje były pokazywane na licznych wystawach w kraju i zagranicą (medale i nagrody). Muzeum jego prac otwarto w 1970 r., zm. w 1986r. w W-wie.
– ekspozycja „minerały ziemi olkuskiej i skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej”. Pochodzą z kopalni olkuskich (rudy cynku, ołowiu itd.).
3.
Wyjazd z Olkusza na Pustynię Błędowską.
Jest to największy obszar lotnych piasków (ok. 33 km kwadratowych) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Przez Pustynię przebiega Biała Przemsza. Podczas epoki lodowcowej nanoszone były kolejne porcje piasków i żwirów, były poddawane warunkom atmosferycznym. Następnie był gęsty las w XIII w. intensywnie eksploatowany . Do powstałych na terenie Olkusza kopalni srebra i ołowiu potrzebne były duże ilości drewna do wzmacniania szybów, potrzebny był intensywny pobór wód gruntowych. Powstała pustynia. Był na niej poligon. Podczas I wojny światowej ćwiczył na niej batalion pomocniczy piechoty legionowej. W czasie II wojny – poligon niemieckich lotników. Obecnie w części półn. poligon (wojska spadochronowe). W 2000 r. przywrócono pustynny charakter krajobrazu (karczowanie drzew). Oczyszczono z niewybuchów.
4.
Wyjazd do Hostelu Jurajskiego – Domaniewice 54 a., zakwaterowanie.
– obiadokolacja
– biesiada pod zadaszonym grillem przy kiełbaskach i…

 

Drugi dzień -14.03.2020 roku (sobota).
Śniadanie w Hostelu (szwedzki stół).
Godz.9-ta wyjazd do Częstochowy. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma (pokoje 4 osobowe z prysznicem).
Dalsze wyżywienie w swoim zakresie.
Uczestnictwo w XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na Jasnej Górze według programu organizatorów – Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego w Lublinie, Koło Przewodników im. Henryka Wiercińskiego w Nałęczowie.
Trzeci dzień – 15.03.2020 roku
Rano przed mszą św. bagaże należy znieść do busa. Uczestnictwo w programie ogólnopolskim, po zakończeniu Pielgrzymki o godz.13.00 wyjazd z Częstochowy, powrót do Zamościa.
Wpisowe w wysokości 250 zł. od osoby. Zgłoszenia i wpłaty na zebraniach do skarbnika Koła – Wiesławy Zborowskiej Poździk i poza zebraniami do kol. Zuzanny Gardias w Muzeum Zamojskim. Całość wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.02.2020 r. (obowiązują nas wiążące terminy rezerwacji noclegów i innych usług), po tym terminie pieniądze nie będą zwracane (z wyjątkiem przypadków losowych, w razie rezygnacji proszę na swoje miejsce znaleźć kogoś innego).
W ramach wpisowego uczestnicy mają opłacone: transport busem, parking, ubezpieczenie, 2 noclegi, wstępy, obiadokolację w dniu 13.03.2020r., śniadanie w dniu 14.03.2020r., oprowadzanie przez przewodnika muzealnego po ekspozycjach muzealnych. Należność za materiały promocyjne organizatorom pielgrzymki każdy uczestnik może uregulować sobie przy rejestracji uczestnictwa podczas wejścia na salę, gdzie będą obrady.
Uwaga: w miarę możliwości uczestnicy ubierają się w stroje przewodnickie, czerwone swetry i kurtki. Nie zapominamy o odznace przewodnickiej, tabliczce z nazwą miejscowości, świecach na Drogę Krzyżową. Proszę wziąć legitymację emeryta lub inwalidy, studenta ( potrzebne w muzeum).
Po Drodze Krzyżowej spotykamy się na Wałach pod pomnikiem św. Jana Pawła II w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia uczestników.
Szczegółowych informacji udziela kol. Bożena Kamaszyn – Gonciarz tel. 606263875

Szkolenia przewodnickie.

Szkolenia Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich w 2020 roku

9 stycznia (czwartek) 2020 r.

godz. 16:15

temat: Roztocze wpisane na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO

wykład: dr Tadeusz Grabowski, RPN

miejsce: Loża Przewodnicka, PWSZ, ul. Pereca 2

 

23 stycznia (czwartek) 2020 r.

godz. 16:15

temat: „Bitwa pod Komarowem”, miejsce pamięci, historia

wykład: kol. Robert Kowalski

gość specjalny Tomasz Dudek,  Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”

Robert Kowalski

miejsce: Loża Przewodnicka, PWSZ, ul. Pereca 2

 

31 stycznia (piątek) 2020 r.

godz. 18:00

Spotkanie noworoczno – opłatkowe

miejsce: Bar „Asia” w Zamościu

Wpłaty w wysokości 50 zł należy dokonać do 28 stycznia u Wiesi Zborowskiej Poździk  lub Zuzanny Gardias w kasie Muzeum

 

Grudniowe spotkania przewodnickie.

Koleżanki i koledzy zapraszam na spotkania i szkolenia;

14 grudnia (sobota) 2019 r.

godz. 14, 00

temat: „Ordynacja Zamojska w XIX i XX wieku”

wykład: dr Jacek Feduszka

miejsce: Muzeum Zamojskie, ul. Ormiańska 30

 

19 grudnia (czwartek) 2019 r.

godz. 15,15

temat: „Odbudowa kościoła OO. Franciszkanów, stan obecny prac budowlanych”

spotkanie z o. gwardianem Andrzejem Zaleskim

miejsce: Plac Wolności

ps.

proszę o przygotowanie datków, które jako przewodnicy złożymy na potrzeby odbudowy

z turystycznym pozdrowieniem Maria

Szkolenia listopad 2019

16 listopada (sobota)

godz. 14,00

temat: Charakterystyka działań gospodarczych w Ordynacji Zamojskiej w XVII i XVIII w.

prelegent: dr Jacek Feduszka

miejsce: Muzeum Zamojskie

 

20 listopada (środa)

godz. 16,00

temat: film dokumentalny (prapremiera) „Złączyć się z narodem” o Polakach w Kazachstanie.

reżyser Jerzy Szkamruk, po emisji filmu spotkanie z reżyserem

miejsce: Muzeum Zamojskie

 

30 listopada (sobota)

godz. 10,00

temat: Muzeum Armii Krajowej w Bondyrzu

spotkanie z kustoszem Muzeum Edmundem Sitkiem

miejsce: Muzeum AK w Bondyrzu

z turystycznym pozdrowieniem Maria

Szkolenia i spotkania przewodnickie.

Koło Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich – szkolenia, spotkania listopad 2019 roku:
7 listopada (czwartek) 2019 r.
godz. 16, 00
temat „Wrzesień 1939 roku w Zamościu”
wykład: kol. Mirosław Bańkowski
miejsce: Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu.

 

8 listopada (piątek) 2019 r.
godz. 17,00
Msza św. w intencji zmarłych przewodników i działaczy turystycznych
miejsce: kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Zamościu
14 listopada (czwartek) 2019 r.
godz. 16,15
Spotkanie koleżeńskie: Omówienia działalności na najbliższe miesiące, oraz podzielenie się informacjami z minionego sezonu turystycznego
miejsce: Loża Przewodnicka, PWSZ, ul. Pereca 2
16 listopada (sobota) 2019 r.
godz. 14, 00
temat: Charakterystyka działań gospodarczych w Ordynacji Zamojskiej w XVII i XVIII wieku
wykład: dr Jacek Feduszka
miejsce: Muzeum Zamojskie, ul. Ormiańska 30

______________________________________________

W piątek 8 listopada 2019 r. w Kościele Ojców Redemptorystów o godz. 17-tej odbędzie się Msza Święta w intencji zmarłych przewodników i działaczy PTTK Oddziału Zamość. Prosimy o powiadamianie zainteresowanych osób i rodzin zmarłych.

______________________________________________

Sezon turystyczny zakończony, czas na szkolenia i podsumowania.
Pierwsze spotkanie proponuję w najbliższy czwartek 7 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał” przy wystawie „Zamość 1939 rok”. Oprowadzać będzie kol. Mirosław Bańkowski.
Proszę również o propozycję tematów szkoleniowych na miesiąc grudzień 2019 r. i styczeń 2020 roku.
Z turystycznym pozdrowieniem – Maria Rzeźniak.

——————————————————————————

Zaproszenie na Sesję.

 

V OGÓLNOPOLSKA SESJA POPULARNONAUKOWA

 

z cyklu MEANDRY MODERNIZMU  „MODERNIZM ZAPOZNANY”
Szanowni Państwo!
W związku z odwołaniem tegorocznej edycji imprezy z cyklu MEANDRY MODERNIZMU, zaplanowanej w Stalowej Woli, Klub Pilotów i Przewodników przy Oddziale Zielonogórskim PTTK w Zielonej Górze, oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Zielonej Górze, postanowili podjąć się zorganizowania takiego wydarzenia w nieco późniejszym terminie w Poznaniu. Sesja popularnonaukowa odbędzie się w terminie 18-20 października 2019 r. i została zatytułowana „MODERNIZM ZAPOZNANY”. Tytuł imprezy zapożyczono z publikacji autorstwa Pana dr Szymona Piotra Kubiaka, której tekst oparto na dysertacji pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Historycznym UAM w 2009 roku, uhonorowanej Nagrodą Miasta Poznania, jako wyróżniającej się pracy naukowej. Pan Szymon Piotr Kubiak – historyk sztuki, kurator i wykładowca, pracownik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie, wybitny znawca Poznańskiego Modernizmu jest pomysłodawcą programu merytorycznego sesji, oraz ściśle współpracuje z organizatorami imprezy. Organizacja sesji przypada w 90. rocznicę Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, którą zorganizowano w 1929 r. z okazji 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznicę tą uświetnia wiele publikacji, wystaw, konferencji naukowych i innych działań, między innymi nasza sesja popularnonaukowa „MODERNIZM ZAPOZNANY”.
W załącznikach przesyłam program i regulamin V Ogólnopolskiej Sesji Popularnonaukowej 
„MODERNIZM ZAPOZNANY”, oraz kartę zgłoszenia, którą można wypełnić i wysłać pocztą elektroniczną w formacie WORD, a następnie podpisać na miejscu, lub wypełnić, wydrukować, i podpisać, a następnie wysłać skan pocztą elektroniczną, jednakże oryginał należy przywieźć ze sobą.
Zwracam się do wszystkich odbiorców tej wiadomości z gorącą prośbą, o przekazywanie jej treści innym potencjalnie zainteresowanym tą tematyką, oraz organizacjom i instytucjom zrzeszającym turystów i krajoznawców, lub przekazanie organizatorom adresów e-mail, na które należy wysłać treść tej wiadomości.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku
z upoważnienia organizatorów
Zbigniew Załuski

Klub Pilotów i Przewodników
przy Oddziale Zielonogórskim PTTK
w Zielonej Górze
W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ DZWONIĆ, TEL: 601 746 341

 

Szkolenie przewodnickie

Otrzymaliśmy od Kolegów z Puław zaproszenie na szkolenie:

Koleżanki i Koledzy serdecznie zapraszam na to szkolenie

Ewa Samiec

Muzeum Czartoryskich w Puławach zaprasza przewodników i pilotów turystycznych na szkolenie dotyczące stałych ekspozycji. Poniedziałek 23 września, godzina 15.00

Grażyna Bartnik
adiunkt
Muzeum Czartoryskich w Puławach
tel. 81 8884411

Zaproszenie do Jarosławia.

Informujemy Przewodników i Sympatyków Koła Przewodników w Zamościu, że w dniu 4.08.2019 r. organizowane jest zwiedzanie Jarosławia.

Kontakt w sprawie zapisów i szczegółów – Maria Puźniak.

Ostatnie pożegnanie.

Z przykrością zawiadamiamy, że 24.04.2019 r. w wieku 66 lat zmarł śp. ZBYSŁAW  LEWIŃSKI, syn Jana Lewińskiego i Grażyny Lewińskiej (z domu Miler), wnuk Stefana Milera, założyciela i długoletniego dyrektora zamojskiego ZOO. Patriota, działacz „Solidarności”. Pan Zbysław Lewiński wiele lat przepracował na kopalni w zawodzie górnik–elektryk. Stamtąd przeszedł na rentę. Mieszkał w Dąbrowie Górniczej ze swoją rodziną. Od kilkunastu lat utrzymywał więź z Zamościem, zaangażowany w kultywowanie pamięci swojego dziadka Stefana Milera, także wśród rodziny. Był w Komitecie Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Był już poważnie chory, kiedy we wrześniu ub. roku przyjechał na spotkanie z przewodnikami zamojskimi w związku z uroczystościami 100 lecia ZOO w Zamościu. Wiemy, że przełożył ważne badania w szpitalu na termin późniejszy. Bardzo chciał być w tym czasie w Zamościu. Podczas tych trzech dni spędzonych jesienią w Zamościu, był szczęśliwy z poznawania miasta, z zaciekawieniem chłonął wiedzę o jego zabytkach. Wiemy także, że był bardzo zadowolony ze spotkania z zamojskimi przewodnikami – http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/7939. Później także pamiętał o zamojskich przewodnikach, zawsze pozdrawiając ich podczas rozmów telefonicznych. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przysłał życzenia z prośbą o odczytanie ich na opłatku przewodnickim. Miał jeszcze dużo różnych planów, ale niestety…
Niech spoczywa w Pokoju!

Rodzinie Zmarłego, najbliższym, przyjaciołom i znajomym składamy najszczersze wyrazy współczucia i łączymy się z nimi w żalu po tej stracie.