Szkolenia

Z inicjatywy Marii Puźniak odbyły się dwa szkolenia przewodnickie:

  • 12 marca 2024 r. – w budynku d. Akademii Zamojskiej na temat historii Drukarni Akademickiej w Zamościu, szkolenie poprowadził dr Jacek Feduszka z Muzeum Zamojskiego.
  • 14 marca 2024 r. – terenowe szkolenie w Zamościu – klasztory w przestrzeni miasta, prowadzenie – Maria Pużniak.

Zaproszenia

Zarząd Kola Przewodników informuje:

Ks. rektor Marek Żur zaprasza przewodników i muzealników do modlitewnego czuwania w intencji Ojczyzny w niedzielę 17 marca od godz. 13,00 do godz. 15,00  w kościele św. Katarzyny w Zamościu

Kierownik Klubu 3 Zamojskiego batalionu zmechanizowanego z okazji DNIA KOBIET I MĘŻSZYZN zaprasza na spotkanie z poezją, muzyką, malarstwem pt. „WIECZÓR W CIENIU PALMY….” 18 marca 2024 roku o godz. 17,00 w Galerii ma parterze Klubu Wojskowego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36

Szkolenie

Koleżanki i koledzy koleżanka  Maria Puźniak  zaprasza na spacer  śladami „Klasztorów w Zamościu na przestrzeni wieków” w czwartek 14 marca o godz. 16,15. Spotykamy się przy kościele św. Katarzyny.

UWAGA, prostujemy informację przekazaną przez kol. Rzeźniak: spotkanie przy dawnym PZU.

 

Szkolenie

Koleżanki i Koledzy zapraszam chętnych na szkolenie 7 marca (czwartek) godz. 16,00. Tematem szkolenia będzie Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej z ekspozycjami stałymi: „Fabrica Ecclesiae” muzeum techniki i architektury i „Skarbiec Historii, Sztuki i Nauki”.

Szkolenie poprowadzi kol. Robert Kowalski i ks. Marek Dobosz. Koszt uczestnictwa w szkoleniu 400 zł. od grupy, środki są przeznaczone w całości na prace konserwatorskie w katedrze.

Szkolenia

Zapraszam chętnych, którzy nie uczestniczyli w poprzednich szkoleniach w środę 28 lutego o godz. 15,15 do Akademii Zamojskiej.

Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy u kol. Magdy w Oddziale PTTK tel. 516 148 522
z turystycznym pozdrowieniem Maria

___________________________________________________________________________________________________

Koleżanki i koledzy ponieważ zainteresowanie szkoleniem jest dość duże a grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób, dlatego proszę wszystkich zainteresowanych, którzy nie są zapisani na listę u Magdy w PTTK o zapisanie się na następne oprowadzanie. Termin kolejnego szkolenia podam wkrótce.
Przepraszam, że nie podałam w poprzednim ogłoszeniu informację o zapisywaniu się. Z turystycznym pozdrowieniem Maria

__________________________________________________________________________________________________

Zapraszam na zwiedzanie Akademii Zamojskiej w czwartek 22 lutego 2024 r. rozpoczynamy o godz. 15:15.

Szkolenie prowadzi kol. Katarzyna Poździk. Spotykamy się przy wejściu od strony wschodniej (Plac Jaroszewicza – Rynek Solny).

W sobotę 24 lutego 2024 roku zapraszam na szkolenie do Bełżca. Spotykamy się o godz. 9,00 przy Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu. Koszt szkolenia 200 zł od grupy. Dojazd we własnym zakresie. Zgłoszenia przyjmuje do 22 lutego kol. Jadwiga tel. 516 134 885 lub kol. Robert tel. 697 888 329.

W niedzielę 25 lutego 2024 roku organizowane jest szkolenie dające uprawnienia do oprowadzania w Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Koszt szkolenia 75 zł od osoby. Dojazd we własnym zakresie. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9.00.

Z turystycznym pozdrowieniem Maria

Odwołanie wyjazdu.

Koło Przewodników Terenowych PTTK O/ Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich odwołuje  wyjazd szkoleniowy na Roztocze Południowe: Wielki Dział – Linia Mołotowa.

Za zamieszanie przepraszam  Zbyszek Pietrynko.

Pozdrawiam
Zbigniew Pietrynko
tel. 503 005 411

Pielgrzymka Jasnogórska.

Program XXXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę w dniach 8-10.03.2024 r. – do wglądu u Kol. Prezes Oddziału PTTK w Zamościu.

Koleżanki i Koledzy!

Proszę o zgłaszanie się na wyjazd na XXXIX Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych na Jasną Górę w dniach 8-10.03.2024 r. oraz wpłatę kwoty 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2024 r. Kwota ta nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji (z wyjątkiem wypadków losowych). W przypadku rezygnacji proszę o znalezienie na swoje miejsce innej osoby. Kwota 350 zł jest obliczona w przypadku uczestnictwa 25 osób.

Zgłoszenia i wpłaty do koleżanki Zuzanny Gardias w Muzeum Zamojskim i Agnieszki Linek (tel. 510 582 242).

W ramach wpisowego uczestnicy mają opłacone: transport busem, ubezpieczenie, 2 noclegi, wstępy, oprowadzanie przez przewodników. Posiłki we własnym zakresie. Należność za materiały promocyjne organizatorom pielgrzymki każdy uczestnik może uregulować przy rejestracji uczestnictwa podczas wejścia na salę, gdzie będzie rejestracja uczestników i obrady.

Po Drodze Krzyżowej na Wałach drugiego dnia spotykamy się pod pomnikiem św. Jana Pawła II w celu zrobienia zdjęcia uczestników.

Uwaga: w miarę możliwości uczestnicy ubierają się w stroje przewodnickie, czerwone swetry i kurtki. Nie zapominajmy o odznace przewodnickiej, tabliczce z nazwą miejscowości i świecach na drogę krzyżową. Proszę też wziąć legitymację emeryta lub inwalidy czy studenta uprawniające do zniżek.

Będziemy zakwaterowani u sióstr Antoninek, które mają do dyspozycji pokoje dwuosobowe w cenie 60 zł za osobę za dobę i pokoje trzyosobowe w cenie 50 zł. Możliwe jest też wykupienie wyżywienia: śniadania i kolacji w cenie 18 zł oraz obiadu w cenie 25 zł. Przy zgłoszeniu udziału proszę o informacje dotyczące rodzaju pokoju i ewentualnego wyżywienia.

Do ubezpieczenia potrzebne będą dodatkowe dane: data urodzenia. Dla celów logistycznych proszę również o podanie numeru telefonu.

Szczegółowych informacji udziela kol. Agnieszka Linek, tel. 510 582 242.

Z przewodnickim pozdrowieniem,

Agnieszka Linek i Bożena Kamaszyn-Gonciarz

Zwiedzamy Akademię Zamojską.

Zapraszamy Przewodników do pogłębienia wiedzy na temat prac konserwatorskich przeprowadzonych w zrewitalizowanych pomieszczeniach budynku dawnej Akademii Zamojskiej (przydatne linki poniżej). Z inicjatywy Oddziału PTTK w Zamościu, w dniu 15.02.2024 r. przewodnicy wzięli udział w szkoleniu i zwiedzaniu budynku dawnej Akademii Zamojskiej. Szkolenie prowadziła i oprowadzała kol. przewodnik i konserwator zabytków Katarzyna Poździk.

zdjęcia: Ewa Lisiecka

 

Źródła:

Inwentarz Domu Akademii Zamojskiey, w którym i stan zabudowania opisany, y wszelkie w nim znajdujące się ruchomości wyszczególnione w dniach sierpnia 1804 roku sporządzony. w:

Bogumiła Sawa. Akademia Zamojska 1594-1994. Nauczyciele i wychowankowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 1916-1998. Zamość 1998 r. s.107- 139.

Wiadomości Konserwatorskie 2022

  1. Krzysztof Janus. Sala Kantego w budynku dawnej Akademii Zamojskiej w Zamościu. s. 53-75
  2. Katarzyna Poździk. Polichromie w gmachu dawnej Akademii Zamojskiej. s. 76-90

https://wkz.lublin.pl/wp-content/uploads/2022/11/Wiadomosci-konserwatorskie-2022.pdf?fbclid=IwAR3G6J1mFnbayay8MmZ7CroXk7xEBkx6zWzl9shcKUmNNzMk_h-ffBwgZss

Wystawa

W imieniu Anny Cichosz Dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu oraz Jerzego Brzozowskiego Dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach zapraszamy Państwa na wernisaż wystawy „Jaćwieskie eldorado”, którą przygotowało Muzeum Okręgowe w Suwałkach we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Na wystawie zostaną pokazane najciekawsze eksponaty pozyskane przez archeologów podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na najbogatszym cmentarzysku Jaćwingów w Krukówku.

Wernisaż odbędzie się 10 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 w Muzeum Zamojskim, ul. Ormiańska 26.