Gmina Sitaniecka w 1814 r.

Gmina sitaniecka powiatu Zamojskiego w 1814 roku[1]

                           

         W skład Gminy Sitaniec wchodziły wioski: Sitaniec z Wólką, Majdan Sitaniecki, Huszczka, Stabrów, Jarosławiec, Szopinek, Wólka Infułacka, Horyszów Polski, Wyszenki (Wiszenki), Sulmice, Monastyr [2]i Zabytów. Wszystkie wioski w gminie musiały należeć do jednego właściciela, w tym przypadku należały do Ordynacji Zamojskiej.

Na terenie była parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Sitańcu, w 1814 r. przynależały do niej wioski: Sitaniec z Wólką, Majdan Sitaniecki, Hyża, Stabrów, Jarosławiec, Szopinek, Sitno, Wysokie, Udrycze, Czołki.

Do parafii unickiej  pod wyzwaniem Przemienienia Pańskiego w Horyszowie Polskim, przynależały wioski: Horyszów Polski z Wólką, Stabrów (cerkiew filialna), Jarosławiec, Szopinek.

Do parafii unickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulmicach, przynależały wioski: Sulmice, Monastyr (były zabudowania plebanii), Wyszenki (Wiszenki), Zabytów, Huszczka.

Podane numery w wioskach są numerami porządkowymi gospodarstw (dymów) w obrębie miejscowości. Dym był samodzielnym gospodarstwem wiejskim, w skład osób w gospodarstwa wchodziła rodzina gospodarza oraz służba (parobkowie i dziewki). W ewidencji ujęto siłę roboczą, osoby zdatne do pracy, które ukończyły 10 lat.

Wólka (sitaniecka) była zamieszkała przez kolonistów niemieckich, dlatego nazywana była kolonią. W pozostałych wioskach koloniści zamieszkiwali w niewielkich grupach. Nie tworzono dla nich oddzielnych parafii, przynależeli do już istniejących. Koloniści niemieccy zostali osadzeni w gospodarstwach oczynszowanych, nie odrabiali pańszczyzny.

                                                           Wieś Sitaniec z Wólką

 dymy dworskie folwarku sitanieckiego

 1. wielmożny Marcin Smoczyński (dzierżawca Dóbr Sitaniec oraz Wójt Gminy Sitaniec) i Mandycz pisarz urzędu gminy, dzierżawca mieszkał w dworze wielkim sitanieckim, pisarz w rezydencji pisarskiej,

folwark sitaniecki Ordynacji Zamojskiej – dym dworski: 14 mężczyzn i 19 kobiet;

– Antoni Podgurski pisarz folwarku; Dominik Regulski ekonom folwarku,

– rzemieślnicy dworu sitanieckiego: Antoni Krul mistrz kunsztu tkackiego, Wojciech Dobrowolski mistrz kunsztu szewskiego,

– służba dworu sitanieckiego: pani Tekla Ludwika Zielińska (wdowa) opiekunka dzieci, Szczepan Karpiński ogrodnik, Ignacy Dwernicki kucharz, Franciszek Rogowski służący,

przy dworze była pasieka oraz stawek, las dworski zwany Borowina – lasu pilnowało dwóch strzelców,

 1. Franek Głogowski kołodziej dworski, oddzielny dym dworski (gospodarstwo) poza zabudowaniami folwarcznymi: 3 mężczyzn i 1 kobieta,

dymy gromadzkie wsi Sitaniec

 1. Paweł Węgrzyniak: 1 mężczyzna i 4 kobiety; Wasyl (Bazyli) Gulak: 1 mężczyzna i 1 kobieta; dwie rodziny w jednym dymie; chałupnicy,
 2. Marcin Brzuś: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 3. Katarzyna Kułakowska: 1 mężczyzna i 5 kobiet,

 dymy gromadzkie kolonistów niemieckich wsi Wólka

 1. Johan Schmid: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 2. Johan Paul: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 3. Jakub Zen (Seen): 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 4. Peter Grin: 6 mężczyzn i 5 kobiet,
 5. Johan Schram: 5 mężczyzn i 3 kobiety,
 6. Johan Klaudel: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 7. Peter Butler: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 8. Peter Weiland: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 9. Michael Schmid: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 10. Johan Bernard: 4 mężczyzn i 3 kobiety, jego żona Anna Bernardowa była akuszerką wiejską, zajmowała się rodzinami kolonistów,
 11. Walenty Szpeicher: 3 mężczyzn i 4 kobiety,
 12. Johan Schpringer: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 13. Jorg Michel: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 14. Johan Tohr: 5 mężczyzn i 3 kobiety,
 15. Jakub Tohr: 5 mężczyzn i 4 kobiety,
 16. Michael Schpringer: 3 mężczyźni,
 17. Miklaus Klein: 2 mężczyzn i 5 kobiet,

dymy gromadzkie wsi Sitaniec

 1. Jędruch Magryta: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 2. Kuba Bekas: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 3. Jasiek Bekas: 1 mężczyzna,
 4. Stanisław Deusz: 5 mężczyzn i 3 kobiety,
 5. Magda Goździcha: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 6. Antek Majdan: 3 mężczyzn i 5 kobiet,
 7. Misiek Gil: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 8. Wincenty Waśko: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 9. Szymon Ostapiński: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 10. Zofia Ostapińska: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 11. Kazimierz Rams: 4 mężczyzn i 3 kobieta,
 12. Jakub Repeć: 5 mężczyzn i 3 kobiety,
 13. Franek Repeć: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 14. Mateusz Goźdź: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 15. Maciej Adamczuk: 4 mężczyzn i 1 kobieta,
 16. Błażej Adamczuk: 7 mężczyzn i 5 kobiet,
 17. Augustyn Hetkowski: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 18. Stefan Klim: 3 mężczyzn i 3 kobiety,

 dymy proboszczowskie (gospodarstwo plebana w Sitańcu)[3]

 1. Filip Majdan: 4 mężczyzn i 5 kobiet,
 2. ksiądz Andrzej Radawski Proboszcz Sitańca oraz Urzędnik Stanu Cywilnego Gminy Sitaniec: 4 mężczyzn i 3 kobiety (służba), przy parafii był szpital ubogich,

– possesor plebanii sitanieckiej (dzierżawca gospodarstwa plebańskiego) wielmożny Wincenty Karpiński,

 1. Wincenty Dziekoński organista: 1 mężczyzna i 2 kobiety,

 dymy gromadzkie wsi Sitaniec

 1. Stanisław Bekas: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 2. Błażej Rams: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 3. Sobek Goźdź: 5 mężczyzn i 6 kobiet,

dymy proboszczowskie wsi Sitaniec

 1. Marcin Goźdź: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 2. Tymoty Magryta: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 3. Jan Gil: 3 mężczyzn i 5 kobiet,
 4. Józef Magryta: 1 mężczyzna i 5 kobiet,
 5. Maciej Rams: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 6. Franek Borkowski: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 7. Błażej Pałat: 3 mężczyzn i 5 kobiet,
 8. Teresa Magrycicha: 3 kobiety,

dymy gromadzkie

 1. Wojtek Goździk: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 2. Wawrzkowa Herecina: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 3. Jakub Hereta: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 4. Paweł Nowak: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 5. Michał Hereta: 3 mężczyzn i 5 kobiet,
 6. Dominik Repeć: 4 mężczyzn i 3 kobiety,

 dym plebański wsi Sitaniec

 1. Jędrucha Magryta: 2 mężczyzn i 2 kobiety,

dym gromadzki wsi Sitaniec

 1. Michał Mikiszowski: 4 mężczyzn i 5 kobiet, gospodarz był majstrem kunsztu tkackiego,

dym plebański wsi Sitaniec

 1. Mikołaj Hereta: 2 mężczyzn i 5 kobiet,

 dymy gromadzkie wsi Sitaniec

 1. Wojtek Grządkowski: 5 mężczyzn i 4 kobiety,
 2. Bartek Grządkowski: 5 mężczyzn i 4 kobiety,
 3. Marek Pałat: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 4. Bartłomiej Korabiowski: 4 mężczyzn i 4 kobiety,

dym plebański wsi Sitaniec

 1. Maciej Kiecana: 4 mężczyzn i 3 kobiety,

dymy gromadzkie wsi Sitaniec

 1. Waśko Skiba: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 2. Tomek Łukaszczuk: 2 mężczyzn i 4 kobiety,

dymy plebańskie wsi Sitaniec

 1. Błażej Grądkowski: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 2. Adam Magryta: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 3. Michał Kiecana: 3 mężczyzn i 4 kobiety,
 4. Feliks Magryta: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 5. Jędrucha Kiecana: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 6. Łukasz Magryta: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 7. Maciej Szewczuk: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 8. Katarzyna Kiecanicha: 2 mężczyzn i 3 kobiety,

dymy gromadzkie wsi Sitaniec

 1. Stach Gil: 3 mężczyzn i 4 kobiety,
 2. Grzech Woźniak: 3 mężczyzn i 4 kobiety,
 3. Wawrzek Szymański: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 4. Franek Kotlicki: 4 mężczyzn i 6 kobiet,
 5. Błażej Czerniak: 6 mężczyzn i 3 kobiety,
 6. Walek Szczechowski: 3 mężczyzn i 4 kobiety,
 7. Marianna Chełkowska: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 8. Sobek Kozłowski: 3 mężczyzn i 5 kobiet,
 9. Antoni Kiecana: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 10. Sobek Troć: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 11. Błażej Troć: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 12. Marcin Piasecki: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 13. Maciej Sokołowski: 5 mężczyzn i 4 kobiety,
 14. Szymon Łukaszczuk pastuch gromady sitanieckiej: 1 mężczyzna; chałupa pastuchowa, było pastwisko wspólne gromady sitanieckiej i wysockiej,
 15. Piotr Kiecana: 2 mężczyzn i 2 kobiety,

dym dworski folwarku Woli Sitanieckiej

 1. Wielmożny Jan Kober dożywotni dzierżawca Woli Sitanieckiej wraz z żoną Ludwiką: 3 mężczyzn i 4 kobiety; ich syn Antoni Kober z żoną Magdaleną,

– dwór stary wolicki, sadek i ogród dworski, łąka dworska Rudka zwana,

dymy gromadzkie wsi Sitaniec

 1. Berek Mordkowicz Żyd arendarz propinacji i karczmy: 3 mężczyzn i 1 kobieta rodzina arendarza, karczma stała na niwie dworskiej karczemnej,
 2. Ignacy Adamczuk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 3. Tomek Hołota grekokatolik: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 4. Bartek Ziarkiewicz: 3 mężczyzn i 2 kobiety,

dymy gromadzkie we wsi Sitaniec

 1. Szczepan Magryta: 8 mężczyzn i 4 kobiety,
 2. Jan Malowany: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 3. Błażej Kapłon: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 4. Johannes Klein kolonista niemiecki: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 5. Konstanty Tchurzowski: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 6. Wawrzek Mazur: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 7. Jan Sikora: 2 mężczyzn i 4 kobiety,

 dym gromadzki wsi Sitaniec

 1. Abraham Lejbuszowicz Żyd arendarz: mężczyzn 4 i 3 kobiety rodzina arendarza,

Sitaniec, dzwonnica, Fotopolska.eu, fot kuba 13

dym dworski we wsi Wólka

 1. Franciszek Skrzyński : 5 mężczyzn i 9 kobiet.

Mieszkańcy: 341 mężczyzn i 346 kobiet; Żydzi 7 mężczyzn i 4 kobiety.

  Wieś Majdan Sitaniecki

 dymy gromadzkie

 1. Rafał Kruk: 1 mężczyzna i 4 kobiety,
 2. Jędrzej Dźwigaj: 5 mężczyzn i 2 kobiety,
 3. Semko Kunaszczuk: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 4. Michał Banach: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 5. Jan Maluha: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 6. Antek Szponar: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 7. Wojciech Jaskułecki: 2 mężczyzn i 5 kobiet,
 8. Łukasz Soboń: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 9. Jan Kosteki: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 10. Stach Juszczak: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 11. Franek Świt: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 12. Adam Kurzępa: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 13. Michał Banach: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 14. Hryć Biułka: 3 mężczyzn i 4 kobiety,
 15. Jan Fernes kolonista niemiecki: 1 mężczyzna i 2 kobiety, jego żona Anna Maria była akuszerką,
 16. Jacek Mazurek: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 17. Szczepan Substerski: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 18. Jasiek Soboń: 3 mężczyzn i 5 kobiet,
 19. Jakub Krasny: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 20. Bartek Żołdak: 1 mężczyzna i 4 kobieta,
 21. Maciej Hudzik: 4 mężczyzn i 6 kobiet,
 22. Michał Łepik: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 23. Łukasz Knap: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 24. Tadeusz Przepiórka: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 25. Wojtek Przepiórka: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 26. Antek Soboń: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 27. Piotr Sudak: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 28. Paweł Skiba: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 29. Grzech Panus: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 30. Tymko Konaszczuk: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 31. Jędrucha Zaręba: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 32. Sobek Soboń: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 33. Józef Konstanty: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 34. Gmiter Sidor: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 35. Wawrzek Suski: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 36. Michał Gil: 5 mężczyzn i 3 kobiety,
 37. Mikołaj Rembusz: 1 mężczyzna i 5 kobiet,
 38. Grzech Skura: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 39. Tomek Rajtan: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 40. Tomek Skiba: 2 mężczyzn i 4 kobiety.

Wioska przynależała do folwarku w Sitańcu. Mieszkańcy: 77 mężczyzn i 103 kobiety.

Wieś Huszczka

dymy gromadzkie

 1. pan Marcin Borowski, teren dawnego Partykularza w Huszczce z sadem: 2 mężczyzn i 7 kobiet,
 2. Tomek Pastuszak: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 3. Carl Miner kolonista niemiecki: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 4. Wojtek Sobczuk: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 5. Jan Kanikuła: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 6. Wasyl Denis: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 7. Marcin Podolak: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 8. Wasyl Pastuszak: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 9. Antek Zaciera: 3 mężczyzn i 5 kobiet,
 10. Paweł Harczuk: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 11. Wojtek Grudziński: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 12. Johan Turk (Tirk) kolonista niemiecki: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 13. Kazimierz Chodun: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 14. Wojtek Magryta: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 15. Misko Głąb: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 16. Iwan Denis: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 17. Iwan Wojtowicz: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 18. Łukasz Koza: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 19. Jakub Adamiuk: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 20. Jan Koza: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 21. Michał Huk: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 22. Hryć Kuchta: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 23. Michał Kołodziejczak: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 24. Hryć Iwaniuszczak: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 25. Michał Paul kolonista niemiecki: 5 mężczyzn i 3 kobiety,
 26. Franek Pastuszak: 1 mężczyzna i 6 kobiet,
 27. Krystian Sen (Zen) kolonista niemiecki: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 28. Bartek Koza: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 29. Stanisław Zybura: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 30. Adam Mielniczuk: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 31. Jankiel Lejbowicz Żyd arendarz propinacji i karczmy; 3 mężczyzn i 2 kobieta (rodzina żydowska),
 32. Walek Repeć: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 33. Michał Baran: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 34. Stefan Wodyk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 35. Antoni Majdan: 3 mężczyzna i 3 kobiety,
 36. Józef Podolak: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 37. Jan Kurzyn: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 38. Oleszko Wodyk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 39. Iwan Proć młodszy: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 40. Łukasz Popik: 1 mężczyzna i kobieta,
 41. Iwan Proć: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 42. Iwan Sołowiej: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 43. Wasyl Danilak: 3 mężczyzn i 2 kobiety.

Mieszkańcy: 113 mężczyzn i 110 kobiet; Żydzi: 3 mężczyzn i 2 kobiety.

Wieś Sztabrowa (Stabrów)

dym plebański w Stabrowie

 1. ksiądz w Horyszowie, dym był uposażeniem parafii w Horyszowie, znajdowała się filia cerkwi parafialnej w Horyszowie,

dymy gromadzkie w Stabrowie

 1. Franciszek Czajka: 1 mężczyzna i 4 kobiety,
 2. Iwan Gulak: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 3. Michał Adamczuk: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 4. Hryć Kokoć: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 5. Iwan Jawniak: 5 mężczyzn i 3 kobiet,
 6. Antek Malinowski: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 7. Chwedko Adamaszek: 2 mężczyzn, 4 kobiety,
 8. Wasyl Gulak: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 9. Łukasz Farioniec: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 10. Maciej Malowany: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 11. Berko Herszkowicz Żyd arendarz propinacji i karczmy dworskiej: 2 mężczyzn i 2 kobiety (rodzina dzierżawcy),
 12. Jakub Czerniło: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 13. Michał Buczak: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 14. Jasiek Lichota: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 15. Sobek Ostapiński: 5 mężczyzn i 4 kobiety,
 16. Jakub Moskwiak: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 17. Dominik Adamczuk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 18. Anna Hajdamaszka: 2 mężczyzn i 7 kobiet,
 19. Sobek Malinowski: 3 mężczyzn i 6 kobiet,
 20. Filip Gulak: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 21. Sobek Malinowski po Maruhim: 3 kobiety i 3 mężczyzn,
 22. Maryna Weliczkowa: 1 mężczyzna i 4 kobiety,
 23. Jędruch Kupiec: 5 mężczyzn i 3 kobiety,
 24. Jan Lichota: 7 mężczyzn i 3 kobiety,
 25. Maciej Lichota: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 26. Jędruch Lichota: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 27. Tomek Myszka: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 28. Wasyl Weliczko: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 29. Marcin Pilczuk: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 30. Michał Maksymowicz: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 31. Roman Tadeusz: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 32. Semko Maćkowski: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 33. Michał Szczutka: 5 mężczyzn i 2 kobiety,
 34. Jakub Hurzeski: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 35. Chwedko Sołoducha: 3 mężczyzn i 4 kobiety,
 36. Tomek Wnuk: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 37. Michał Sołoducha: 3 mężczyzn i 4 kobiety,
 38. Michał Malinowski: 4 mężczyzn i 5 kobiet,
 39. Hawrylo Gulak: 5 mężczyzn i 4 kobiety,
 40. pustka, nie obsadzony,
 41. Antoni Blaszka: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 42. Stefan Jamniak: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 43. Szczepan Łygas: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 44. Szymek Lichota: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 45. Stefan Maksymowicz: 3 mężczyzn i 5 kobiet,
 46. Piotr Czar (Car): 4 mężczyzn i 5 kobiet,
 47. Franek Kucharczuk: 1 mężczyzna i 1 kobieta oraz Józef Kupiec: 2 mężczyzn i 5 kobiet; dwie rodziny na jednym gospodarstwie – wyrobnicy,
 48. Jędruch Kobyliński: 1 mężczyzna i 4 kobiety,
 49. Stefan Sołoducha: 3 mężczyzn i 6 kobiet,
 50. Michał Kucharczuk: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 51. wdowa Waśkowa: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 52. Paweł Rypulak: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 53. Tomek Waśko: 1 mężczyzna, wyrobnik,
 54. Piotr Mazurczak: 2 mężczyzn i 2 kobiety.

Mieszkańcy: 153 mężczyzn i 167 kobiet; Żydzi: 2 mężczyzn i 2 kobiety.

Wieś Jarosławiec

dym dworski w Jarosławcu

 1. pan Zajączkowski Józef ekonom folwarku jarosławskiego zamieszkały w Szopinie (Szopinku): 2 mężczyzn i 6 kobiet,

– pisarz folwarku jarosławskiego pan Tomasz Kraczkiewicz (mieszkający we wsi Szopinek),

 dymy gromadzkie w Jarosławcu

 1. Kazimierz Misiura: 1 mężczyzna i 4 kobiety,
 2. Wojtek Malowany: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 3. Wawrzek Guzik: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 4. Antek Kołodziejczyk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 5. Paweł Zabłocki: 3 mężczyzn i 4 kobiety,
 6. Józef Basaj: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 7. Jan Sobczuk: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 8. Antoni Ziarkiewicz: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 9. Maciej Kuczabski: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 10. Michał Adamczuk: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 11. Adam Zabłocki: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 12. Piotr Rusin: 3 mężczyzna i 3 kobiety,
 13. Maciej Iwaniec: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 14. Antek Hoppa: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 15. Filip Malinowski: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 16. Jakub Kałmuk: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 17. Jacek Sagan: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 18. Stanisław Sobczuk: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 19. Maciej Piłat: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 20. Jędzrzej Piłat: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 21. Jakub Suta: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 22. Szymek Sobczuk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 23. Wojtek Basaj: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 24. Wawrzek Łygas: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 25. Marek Basaj: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 26. Jakub Malowany: 3 mężczyzn i 5 kobiet,
 27. Maciek Wdowiak: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 28. Szymek Szajnoga: 2 mężczyzn i 6 kobiet,
 29. Sobek Namroży: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 30. Józef Ziarkiewicz: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 31. Maciek Kuc: 1 mężczyzna, wyrobnik,
 32. Michał Malinowski: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 33. Wawrzek Siwak: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 34. Piotr Iwaniec: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 35. Adam Piłat: 5 mężczyzn i 5 kobiet,
 36. Marcin Piłat: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 37. Józef Sawulak: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 38. Tomek Piłat: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 39. Wawrzek Szaruga: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 40. Paweł Spasiuk: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 41. Antoni Piłat: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 42. Paweł Malowany: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 43. Szymek Sobczuk: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 44. Tomek Adamczuk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 45. Wojtek Krzak: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 46. Szymek Adamczuk: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 47. Tomek Malowany: 5 mężczyzn i 1 kobieta,
 48. Tomek Kołodziejczuk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 49. Agnieszka Malinowska: 3 kobiety; wyrobnica,
 50. Kuba Sagan: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 51. Augustyn Zabłocki: 4 mężczyzn i 7 kobiet,
 52. Antoni Szajnoga: 3 mężczyzn i 5 kobiet,
 53. Tomek Adamczuk: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 54. Jakub Adamczuk: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 55. Maciej Zabłocki: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 56. Wojtek Basaj: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 57. Józek Wdowiak: 4 mężczyzn i 8 kobiet,
 58. Michał Łygas: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 59. Piotr Łygas: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 60. Nastka Skubiszowa: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 61. Wawrzek Grad: 1 mężczyzna,
 62. Bluzer Szmaja Żyd arendarz propinacji i karczmy: 1 mężczyzna i 2 kobiety (rodzina dzierżawcy).

Mieszkańcy: 148 mężczyzn i 165 kobiet; Żydzi: 1 mężczyzna i 2 kobiety.

 Wieś Szopinek

dymy dworskie w Szopinku

 1. wszystkie ujęte pod jednym numerem (folwark), ekonom pan Józef Zubrzycki mieszkał w Jarosławcu,

– pan Walenty Osmulski pisarz folwarczny: 1 mężczyzna i 2 kobiety,

– Antek Krzak: 1 mężczyzna i 3 kobiety,

– Kuba Karwiniec: 1 mężczyzna i 2 kobiety,

– Wasyl Galanta: 3 mężczyzn i 3 kobiety,

– Kuba Groch: 2 mężczyzn i 3 kobiety,

– Marcin Nowak: 3 mężczyzn i 4 kobiety,

– Piotr Rusin: 2 mężczyzn i 2 kobiety,

– Gaspar Iwaniec: 1 mężczyzna i 1 kobieta,

– Piotr Ziarkiewicz: 1 mężczyzna i 1 kobieta,

– Paweł Babicz: 2 mężczyzn i 2 kobiety,

dymy gromadzkie w wiosce Szopinku

 1. Franciszek Nowak: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 2. Maciej Tracz: 2 mężczyzn i 5 kobiet,
 3. Maciej Sagan: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 4. Bartek Nowak: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 5. Antek Nowak: 2 mężczyzn i 2 kobiety.

Mieszkańcy: 31 mężczyzn i 33 kobiety.

Wólka Infułacka

– pan Łukasz Krudeszewski ekonom folwarku (murgrabia): 2 mężczyzn i 6 kobiet; mieszkał w Zamościu, w Domu Infułackim,

 dymy plebańskie w wiosce

 1. Franciszek Duras: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 2. Jan Brosławiec: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 3. Jakub Mazurek: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 4. Jan Dziuba: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 5. Bartek Dziuba: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 6. Katarzyna Grelicha: 2 kobiety,
 7. Józef Kitnik: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 8. Maciej Plebański: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 9. Maciej Chomicki: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 10. Kazimierz Plebański: 1 mężczyzna,
 11. Kajetan Witiuk: 5 mężczyzn i 3 kobiety,
 12. Antoni Sawa: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 13. Marcin Kozoryz: 4 mężczyzn i 2 kobiety.

Mieszkańcy: 32 mężczyzn i 32 kobiety.

Wioska Horyszów Polski z Wólką

dym dworski w Horyszowie

 1. pan Andrzej Ponikowski, ekonom folwarku: 3 mężczyzn i 5 kobiet,

– Walenty Strutyński gumienny we dworze,

– Kuźma Graniasty pastuch we dworze,

– podworny Hryć Wowk,

– pachciarz krów przy dworze Abraham Laufer (Żyd),

 dymy gromadzkie w Horyszowie

 1. Mordko Lejbuszewicz Żyd, arendarz propinacji i karczmy dworskiej: 2 mężczyzn i 1 kobieta (rodzina dzierżawcy),
 2. Wojciech Strzałkowski: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 3. Szymon Matecki: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 4. Michael Matecki: 3 mężczyzn i 7 kobiet,
 5. Hryć Wołczek: 3 mężczyzn i 7 kobiet,
 6. Paweł Czyż: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 7. Wasyl Gut: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 8. Iwan Gut: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 9. Maksym Zasadko: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 10. Jędruch Sochacki: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 11. Stefan Bielina: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 12. Łuka Iwańczuk: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 13. Michał Gdula: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 14. Jadwiga Baranicha: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 15. Fedory Praczuk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 16. Pańko Gdula: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 17. Iwan Piechota: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 18. Wasyl Duda: 3 mężczyzn i 5 kobiet,
 19. Tomek Mazurek: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 20. Daćko Ryńczuk: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 21. Oleszko Zasadko: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 22. Petro Bezuch: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 23. Józef Woźniczek: 5 mężczyzn i 2 kobiety,
 24. Łukasz Gutt: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 25. Jacob Schmid kolonista niemiecki: 2 mężczyzn i 5 kobiet,
 26. Adam Tohr kolonista niemiecki: 5 mężczyzn i 5 kobiet,
 27. Stefan Piechota: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 28. Iwan Jacuniak: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 29. Maciej Klein kolonista niemiecki: 2 mężczyzn i 5 kobiet,
 30. Hryć Zasadko: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 31. Hryć Michałeczko: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 32. Stefan Onyszko: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 33. Michał Patron: 5 mężczyzn i 3 kobiety,
 34. Wasyl Makowiecki: 2 mężczyzn i 6 kobiet,
 35. Daćko Wlazło: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 36. Wasyl Praczuk: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 37. Franc Struk: 2 mężczyzna i 4 kobiety,
 38. Pietro Hryńczuk: 2 mężczyzna i 3 kobiety,
 39. Piotr Miszczuk: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 40. Ilko Czelej: 2 mężczyzna i 1 kobiety,
 41. Petro Struk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 42. Semko Miszczuk: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 43. Semko Ostapiński: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 44. Stefan Czerni: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 45. Wasyl Romaś: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 46. Michał Bochniak: 5 mężczyzn i 2 kobiety,
 47. Łukasz Kopytko: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 48. Paweł Bielaszczuk: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 49. Demko Czerni: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 50. Michał Bielina: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 51. Zofia Miszczukowa: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 52. Łukasz Miszczuk: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 53. Wasyl Wołczuk: 4 mężczyzn i 9 kobiet,
 54. Dećko Burczun: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 55. Wasyl Wołk: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 56. Michał Burczun: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 57. Jakub Gileta: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 58. ksiądz Bazyli Dębicki proboszcz i urzędnik stanu cywilnego w parafii unickiej Horyszów Polski: przy plebanii rodzina oraz służba 3 kobiety i 3 mężczyzn,
 59. Chwedko Kiściel: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 60. Hryć Strug: 4 mężczyzn i 1 kobiety,
 61. Hryć Wołk: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 62. Roman Gutt był kowalem wiejskim przy kuźni: 2 mężczyzn (kowal i pomocnik) i 1 kobieta,
 63. Andrzej Gileta: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 64. Iwan Wołk: 4 mężczyzn i 5 kobiet,
 65. Antoni Zapręta: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 66. Jędruch Miszczuk: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 67. Antoni Bezuch: 5 mężczyzn i 2 kobiety,
 68. Michał Wołk po Zachajczuku: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 69. Łuksz Tysk diak przy cerkwi: 2 mężczyzn i 4 kobiety (rodzina diaka),
 70. Abraham Weintraub Żyd arendarz propinacji i karczmy: 3 mężczyzn i 3 kobiety rodzina dzierżawcy, mieszkał przy teściu Kopel Wolf z żoną Surą,
 71. Jakim Wołk: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 72. Józef Wołk: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 73. Kierył Paszczuk: 1 mężczyzna i 4 kobiety,
 74. Jacko Ferens: 6 mężczyzn i 2 kobiety,
 75. Semko Miroszczuk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 76. Michał Strug: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 77. Tymko Szulak: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 78. Jędrek Buruńczuk: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 79. Iwan Kokoć: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 80. Fedko Kokoć: 5 mężczyzn i 2 kobiety,
 81. Jędrzej Kokoć: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 82. Jurko Miszczuk: 5 mężczyzn i 2 kobiety,
 83. Fedko Ostapiński: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 84. Jan Chmieloski: 1 mężczyzna i 5 kobiet,
 85. Iwan Burcuń: 1 mężczyzna i 6 kobiet,
 86. Semko Wlazło: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 87. Michał Wołoszyn: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 88. Demko Czerni: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 89. Antek Karpuś: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 90. Iwan Wołk: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 91. Matwiej Wołczek: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 92. Iwan Miszczuk: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 93. Chwedko Miszczuk: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 94. Gelul Szmulowicz Żyd dzierżawca i pachciarz: 1 mężczyzna i 3 kobiety rodzina dzierżawcy.

dymy gromadzkie w Wólce Horyszowskiej

 1. pan Antoni Hybel podleśniczy państwa Ordynacji Zamojskiej (leśniczówka): 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 2. Miśko Miroszczuk: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 3. Wasyl Miroszczuk: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 4. Roman Zacharczuk: 1 mężczyzna i 4 kobiety,
 5. Genia Borczunka: 2 mężczyzn i 5 kobiet,
 6. Chwedko Szamulak: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 7. Demko Wołk: 2 mężczyzn i 5 kobiet,
 8. Hwedko Bosy: 1 mężczyzna i 4 kobiety,
 9. Iwan Borczun: 1 mężczyzna i 5 kobiet,
 10. Wasyl Bezuch: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 11. wdowa Bielaszczycha: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 12. Stefan Duda: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 13. Michał Wołczyk stary: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 14. Hryć Wołk: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 15. Marysia Janniukowa: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 16. Oleszko Beguta: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 17. Janek Miszczuk: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 18. Wasyl Woźniuk: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 19. Iwan Mielończuk: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 20. Jusko Buruń: 1 mężczyzna i 1 kobieta.

Łącznie mieszkańcow: 279 mężczyzn i 308 kobiet; Żydów:  6 mężczyzn i 7 kobiet.

Część Horyszowa Polskiego – miejsce zwane Ulka (Wólka) Horyszowska. Poza wioską była austeria Horyszowa Polskiego zwana Karp, arendarz Jan Kotowski.

Wieś Wyszenki (Wiszenki)

 dym dworski

 1. Wielmożny Mateusz Rybicki, ekonom folwarku: 8 mężczyzn i 4 kobiety,

dymy gromadzkie

 1. Paweł Hodun: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 2. Roman Szkumruch: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 3. Wasyl Wodyk: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 4. Michał Kunaszczuk: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 5. Mateusz Golczewski: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 6. Michał Baran: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 7. Daniło Denis: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 8. Andruch Kaluzny: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 9. Jan Duch: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 10. Onufry Bober: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 11. Stefan Tynewiuk: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 12. Stefan Grynkul: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 13. Miśko Denis: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 14. Jędruch Cygańczuk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 15. Maksym Przystupa: 4 mężczyzn i 1 kobieta,
 16. Matwi Sołowij: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 17. Paweł Duch: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 18. Oleszko Szkumruch: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 19. Iwan Bober: 4 mężczyzn i 5 kobiet,
 20. Paweł Bober: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 21. Józef Denis: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 22. Wasyl Dołhan: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 23. Onufry Dołhan: 3 mężczyzn i 4 kobiety,
 24. Iwan Włoszczuk: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 25. Adam Hrycaj: 3 mężczyzn i 3 kobiety.

Mieszkańców: 75 mężczyzn i 64 kobiety.

Wieś Sulmice

dymy gromadzkie

 1. Iwan Piorun: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 2. Paweł Piorun: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 3. Mikołaj Cygańczuk: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 4. Iwan Harczuk: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 5. Wasyl Szkumruk: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 6. Franek Krzysztofiak: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 7. Kasjan Świszcz: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 8. Hawryło Wodyk: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 9. Ilko Sołowiej: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 10. Matwi Barys: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 11. Mordko Korn Żyd, arendarz propinacji i karczmy dworskiej: 2 mężczyzn i 3 kobiety rodzina arendarza,
 12. Iwan Harczuk drugi: 1 mężczyzna i 4 kobiety,
 13. Gmiter Świszcz: 1 mężczyzna i 4 kobiety,
 14. Szymek Brudomski: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 15. Grzegorz Kukiewicz: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 16. Michał Popko: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 17. Filip Sołowiej: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 18. Hryć Niedźwiedź: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 19. Stefan Niedźwiedź: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 20. Stefan Świszcz młodszy: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 21. Stefan Świszcz starszy: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 22. Antoni Pieczenia: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 23. Jędrzej Baran: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 24. Marek Szewczuk: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 25. Adam Hawrylak: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 26. Wasyl Hrycaj: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 27. Eliasz Popowicz: 3 mężczyzn i 4 kobiety,
 28. Tymko Barańczuk: 1 mężczyzna i 5 kobiet,
 29. Eliasz Wodyk: 3 mężczyzn i 4 kobiety,
 30. Piotr Kunuszczuk: 4 mężczyzn i 4 kobiety,
 31. Jerzy Świszcz: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 32. Antoni Chudzik: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 33. Oleszko Popik: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 34. Wasyl Popowicz: 1 mężczyzna i 4 kobiety,
 35. Matwi Popowicz: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 36. Józef Orłowski: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 37. Iwan Piorun: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 38. Kazimierz Wojcik: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 39. wdowa Dołhanka: 1 mężczyzna i 4 kobiety,
 40. Dorota Siechczycha wyrobnica: 2 kobiety.

Mieszkańcy: 69 mężczyźni i 81 kobiety; Żydzi: 2 mężczyzn i 3 kobiety.

Wieś Monaster (Monastyr)

dymy gromadzkie

 1. Joanna Głąbowa: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 2. nie obsadzony,
 3. Wasyl Hunycz: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 4. Hryć Żołyniak: 1 mężczyzna i 5 kobiet,
 5. Iwan Juszczak: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 6. Michał Włoszczuk: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 7. Fiodor Głąb: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 8. Kajetan Świszcz: 1 mężczyzna i 2 kobiety,
 9. Nikita Denis: 4 mężczyzn i 5 kobiet,
 10. Antoni Wroński: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 11. Stefan Wodyk: 5 mężczyzn i 2 kobiety,
 12. Paweł Szymański: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 13. Anna Iwanuszkowa: 2 kobiety,
 14. Ilko Włoszuk: 4 mężczyzn i 2 kobiety,
 15. Anna Kuczmarowa: 2 kobiety,
 16. nie obsadzony,
 17. Surko Hawrylak: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 18. Jeko Szyba Żyd arendarz propinacji i karczmy dworskiej: 2 mężczyzn i 2 kobiety,

dym dworski (folwark)

 1. wielmożny Wincenty Skotnicki ekonom folwarku: 14 mężczyzn i 9 kobiet,

dymy gromadzkie

 1. nieobsadzony,
 2. Jędruch Baran: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 3. nieobsadzony,
 4. Piotr Wodyk: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 5. Domko Baran: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 6. Iwan Popik: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 7. wdowa Podolaczka: 2 mężczyzn i 2 kobiety,
 8. Miśko Włoch: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 9. Józef Moszuk: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 10. Wasyl (Bazyli) Sołowiej pałamar cerkiewny: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 11. Michał Hrycaj: 2 mężczyzn i 4 kobiety,

dym plebański (gospoadarstwo proboszcza)[4]

 1. ksiądz unicki Stefan Łaszkiewicz: 5 mężczyzn i 2 kobiety, rodzina i służba kościelna,

proboszcz parafii unickiej w Sulmicach,

– śpiewak cerkiewny (diak) Michał Kurkowski,

– pałamar[5] cerkiewny Bazyli Sołowiej (mieszkał oddzielnie),

Zabudowania probostwa cerkwi w Sulmicach, znajdowały się w wiosce Monastyr.

dym gromadzki

 1. Julianna Harczukowa: 3 kobiety.

Mieszkańcy: 74 mężczyzn i 77 kobiet; Żydzi: 2 mężczyzn i 2 kobiety.

 Wieś Zabytów

dymy gromadzkie

 1. Fedko Bakuniak: 3 mężczyzn i 2 kobiety,
 2. Andrej Siejczuk: 5 mężczyzn i 2 kobiety,
 3. Iwan Hrycaj: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 4. Iwan Łapiuk: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 5. Marcin Łapiuk: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 6. Wasyl Szynkarczuk: 1 mężczyzna i 3 kobiety,
 7. Iwan Świszcz: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 8. Walenty Kisiel: 2 mężczyzn i 4 kobiety,
 9. nie obsadzony,
 10. Marko Batiuk: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 11. Iwan Baran: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 12. Franek Makuch: 4 mężczyzn i 1 kobieta,
 13. Stefan Prokop: 2 mężczyzn i 3 kobiety,
 14. Paweł Honycz: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 15. Michał Makuch: 2 mężczyzn i 1 kobieta,
 16. Jankiel Korn Żyd arendował propinację i karczmę dworską: 1 mężczyzna i 2 kobiety rodzina arendarza,
 17. Michał Borys: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 18. Iwan Sidor: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 19. Łukasz Szott: 1 mężczyzna i 1 kobieta,
 20. nie obsadzony,
 21. Wojciech Kowalski: 5 mężczyzn i 6 kobiet,
 22. nie obsadzony,
 23. Tymoty Prokop: 4 mężczyzn i 3 kobiety,
 24. nie obsadzony,
 25. Michał Sas: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 26. Marcin Bęben: 3 mężczyzn i 1 kobieta,
 27. Wasyl Haraczuj: 3 mężczyzn i 3 kobiety,
 28. Bartłomiej Baran: 6 mężczyzn i 2 kobiety,
 29. Antoni Borys: 4 mężczyzn i 3 kobiety.

Mieszkańcy: 69 mężczyzn i 61 kobiet; Żydzi: 1 mężczyzna i 2 kobiety.

Wioski poniosły znaczne straty gospodarcze w latach 1810-14, ściągano z nich w sposób bezwzględny żywność do twierdzy zamojskiej. Podczas oblężenia zaopatrywały się w nich obie strony. Wcześniej stacjonująca w Księstwie Warszawskim przed inwazją na Rosję „Wielka Armia” wyjadła większość zapasów.

Stankiewicz Zbigniew

[1] Archiwum Państwowe w Lublinie syg. 35/71/0/ 3.9.7/3705

[2]  Nazywane też Monastyrek, obecnie Kalinówka

[3] Później tę część nazwano Sitaniec Poduchowny

[4] Zabudowania parafii sulmickiej znajdowały się we wsi Monastyr

[5] Posługacz, dzwonnik