Mieszkańcy ulicy Bełskiej  lata 1589-1609

Wschodni, pozarynkowy odcinek dzisiejszej ulicy Staszica w Zamościu, nazywany był dawniej ulicą Bełską. cdn.

______________________________________________________________________________________________________

Acta Advocatalia

W kwietniu 1589 r. Iwan Oxa kowal i jego żona Piotrucka sprzedali Agro et Prato (sprzedane razem z domem) za 110 flr. Melchiorowi Trastero Niemcowi. Sąsiedztwo: Jan Chrapek i Piotr de Russow.

W czerwcu 1589 r. Bogdan Kupczowicz obywatel Lwowa dokonał zapisu hipotecznego na 100 flr. na rzecz Agnieszki córki Jana Miedergicza. Sąsiedztwo: Aleksander Christophowicz i dom Jolcy (?) Simonowicza.

W październiku 1589 r. laboriosus Stanisław Król i Szymon, jego syn de Villa Kalinowicze (Kalinowice) sprzedał dom na ul. Belzensis (Bełskiej) Janowi Masłowskiemu młynarzowi i piekarzowi za 100 flr. W uwagach: „prato et horto alias morga” – sprzedane razem. Sąsiedztwo: dom Konstantego Dombrowy pellificis (kuśnierzowi) i dom Simoni (Szymona) Ciolek.

W listopadzie 1589 r. Thimos Sutor (szewc Tymosz) i jego żona Elżbieta sprzedali parcele budowlaną area medi.. na ul. Szewskiej za 6 flr. szewcowi Krzysztofowi Pociecha i jego żonie. Sąsiedztwo: Wojciech Skopka i szewc Mikołaj.

W listopadzie 1589 r. Krzysztof Pociecha szewc sprzedał na ul. Szewskiej parcelę budowlaną (particulam area) za 60 gr „In longum septem ul nas, In latum vero ul nas nudecim” (7 łokci długości i 19 łokci szer. Marcinowi szewcowi zwanemu Skrzypek. Sąsiedztwo: Thymkowic szewc.

W styczniu 1590 r. labiriosus Petrus (Piotr) Iwankowicz de Villa Pniow (Pniówek) i Marusa jego żona dokonali zapisu i sprzedaży domu na ul. Bełskiej za 37 mk, Andrzejowi Mensator (kupiec) i Elżbiecie jego żonie. Sąsiedztwo: dom Andrzeja sartoris (krawca) i „via publica qua itur ad Macella acialiter”.

W styczniu 1590 r. Konstanty Dombrowa dictum Słupski i Dorota jego żona sprzedali za 140 flr. dom przy ul. Bełskiej Franciszkowi Sramkowi. Sąsiedztwo: dom Jana piekarza i dom Bartłomieja (Bartosza) pollficis (kuśnierza). Dom ten Dombrowa kupił od Jana Ostrowskiego Burgrabiego Malborskiego – „cum horto alias morga, Prato” – sprzedane razem z domem.

W lutym 1590 r. laboriosus Olesko ex willa Wieprzowe Jezioro, Łucja jego córka, Stecko i Jartim, jego synowie sprzedali dom na ul. Bełskiej Wawrzyńcowi Rzepczikowi pellifex (kuśnierzowi) i Annie jego żonie za 80 złp. W uwagach: horto, prato alias morga. Sąsiedztwo: dom Mateusza Pannitonsoris (postrzygacz sukna?) i dom Andruszka.

W lutym 1590 r. Melchior Treszer rzeźnik sprzedał dom na ul. Bełskiej za 180 złp. Aleksandrowi Wojciechowskiemu (Szoth – Szkot?). W uwagach: „dobudować thego domu, y piwnice zbudować, strony albo sciany murowane, a wierzch z drzewa wystawić powinien. Nad tho staynią, kuchnią, kramniczą, komore, dwie izbie, błony, okna do obudwu Izdeb, piecze, ławy ma dobudować….”. Sąsiedztwo: Wacław szewc i Piotr kowal Ruszowski (z Ruszowa?).

W maju 1590 r. Franciszek Cieciek rzeźnik zapisał na domu przy ul. Bełskiej sumę 50 flr. na rzecz Marty, swojej żony. Sąsiedztwo: dom Bartłomieja kuśnierza i dom Jana Maslowskiego piekarza.

W czerwcu 1590 r. Eufemia Chffedorowa, wdowa i Maksym jej syn zapisali na domu przy ul. Bełskiej sumę 47 flr. na rzecz Wawrzyńca Praskowicza. Część domu była własnością Saczkowica piekarza. Sąsiedztwo: dom Ambrożego Hungari Coqui (węgierski kucharz) i dom Jendruszkowicza Rutheni (Rusina).

W czerwcu 1590 r. Wawrzyniec Rzepczik kuśnierz Radomnensis (z Radomia) objął w posiadanie dom laboriosus Oleskow ex willa Wieprzowe Jezioro. Sąsiedztwo: dom Mateusza Pannitonsoris (postrzygacza ?) i dom Rusina Andruszko.

W sierpniu 1590 r. Hanus Sengchster Schotus (Szkot) sprzedał dom na ul. Bełskiej za 400 złp. bratu stryjecznemu Janu Sengchster. Sąsiedztwo: dom Walentego piekarza i dom Jana Godaczowskiego Frenificis (rymarza).

W czerwcu 1591 r. Paweł i Zofia Swaykowscy sprzedali dom na ul. Bełskiej ławnikowi Franciszkowi Cieciekowi (rzeźnikowi) za 160 złp. Sąsiedztwo: Mateusz Pannitonsor i Paltea Publica ad Macella tendeus acialiter.

We wrześniu (brak daty rocznej) Andris Smuler kupiec i Elżbieta jego żona sprzedali dom przy ul. Bełskiej Hanusowi Schreor’owi chirurgowi za 100 złp. Sąsiedztwo: dom Andrzeja krawca i platea publica qua itus ad Macella acialiter.

W kwietniu 1592 r. Hanus Godaczowski rajca sprzedał dom na ul. Bełskiej Kacprowi Helman’owi Silesius za 180 złp. Uwagi: „domus….in anteriora parte In duabus partibus areae aedificatam, tertiam vero In posteriori pro se reservatum…” (wg tłumacza Google: dom… zbudowany na dwóch częściach o powierzchni od frontu i trzecią zarezerwowaną dla siebie z tyłu). Sąsiedztwo: Hanus Sengchster Szkot i platea publica e regione domus Balcera Szetera Schoti acialiter.

We wrześniu 1592 r. Jan Bartels negocjator (kupiec) i Maria jego żona potwierdzili sprzedaż domu „Kosciewski” na ul. Bełskiej za 500 złp. Grzegorzowi Herthmen’owi. Sąsiedztwo: dom Stanisława Abramowicza Aurificis (złotnika) – sygn. 1 pagin. 112 v-113 i area deserta (opuszczony teren).

W październiku 1592 r. Stanisław cieśla zapisał na domu przy ul. Bełskiej sumę 62 złp. na rzecz Wojciecha Hamerli. Sąsiedztwo: dom Krzysztofa Czestopianego i dom Grzegorza piwowara.

W październiku 1592 r. Hanus Schreor chirurg sprzedał dom na ul. Bełskiej za 200 złp. Andrzejowi Smuler’owi kupcowi. Sąsiedztwo: dom Andrzeja krawca i platea publica qua ad Macella Laniaria tenit acialiter.

W lipcu 1593 r. Szymon Ciołek de villa Kalinowice sprzedał dom na ul. Bełskiej za 80 złp. Andrzejowi, obywatelowi Zamościa. Sąsiedztwo: Jan Pistoris (piekarz) i Walenty piekarz.

W październiku 1593 r. Konstanty Dąbrowa i Dorota jego żona przekazali dom na podstawie testamentu zmarłego Wojciecha Słupskiego, jego synowi Piotrowi Słupszczykowi. Wojciech Słupski był pierwszym mężem Doroty, żony Konstantego Dąbrowy. Konstanty i Dorota jego żona występują jako właściciele i wykonawcy testamentu. Sąsiedztwo: dom Bartosza kuśnierza i dom Jana piekarza.

W styczniu 1594 r. Małgorzata Klimczuczka i jej syn Piotr sprzedali dom za 45 złp Pawłowi Tuckiemu. Sąsiedztwo: Jan Łyszy i droga publiczna.

W marcu 1594 r. Laurentius (Laurenty) Thokarz (tokarz) i Elżbieta jego żona sprzedali dom za 200 złp. Walentemu i Małgorzacie Kurek. Sąsiedztwo: Mathias pannifex (piekarz) i ex partibus plateau ex opposito Curiae Lapinski.

W marcu 1594 r. Małgorzata i Jaczistapczik Folus (folusznik), małżonkowie sprzedali dom za 42 złp. Wasko Iwsczik’owi. Sąsiedztwo: Stanisław Skalinowic (z Kalinowic?) i Tobiasz Armenus.

Acta Consularia

W marcu 1600 r. Hanus Sen(u)xter Cives Skrzeszinensis, Scotus (Szkot) sprzedał dom na ul. Bełskiej Teodorowi Stollert’owi za 400 złp. Sąsiedztwo; dom Jana Borkowskiego i dom Kacpra bednarza. Wcześniej wycenił ten dom na 400 złp.

W czerwcu 1600 r. Witt famulus consularis (urzędnik konsularny) sprzedał za 20 złp. domuncula (mały domek) „Waczałowska” na rzecz Homa Rutero dicta Bricek. Dom znajdował się: „In Nova Locatione versus vallum”. Sąsiedztwo: domek Mikołaja Flisa i a tergo domus Pietruszka acialiter versus Braxatoria (na tyłach domu Pietruszki od strony Browaru).

Acta Advocatalia

W styczniu 1603 r. nastąpiło potwierdzenie sprzedaży domu „Kowtorykie” przez Kunylow ex Villa Zdanow (Żdanów) na rzecz Elżbiety Szaleika. Sąsiedztwo: Jan Granth i dom „Listkowskie”.

W styczniu 1603 r. Stanisław Telletextor (tkacz, sukiennik) i Anna jego żona sprzedali mały domek za 60 złp. Melchiorowi incola Zamoscensis (mieszkaniec Zamościa). Sąsiedztwo: dom „Pawtorskie” i dom Bartłomieja textoris (tkacz).

W styczniu 1603 r. Wawrzyniec Stefanides przekazał na rzecz szpitala dom przy ul. Bełskiej wartości 80 złp. (Hospital Pauperorum Zamoscensis – zamojski Szpital Ubogich). Sąsiedztwo: dom zmarłego Tomasza murarii (murarza).

W marcu 1603 r. Wojciech Puzan i Elżbieta Balejka jego żona sprzedali dom In platea Oi…. (syg. 1 pagin. 163-164) Mikołajowi Coco i jego żonie, mieszczanom Zamościa. Sąsiedztwo: fundum et domus (gospodarstwo i dom) Iwana Sutoris (szewca) i fundum et domus Marcina Heideris.

W lipcu 1603 r. Jan Olszowski sprzedał za 200 złp. dom na ulicy…..(sygn. 1 pagin. 190-190v) Pawłowi Murarius (murarzowi). Sąsiedztwo: dom „Garnczarowskie” i dom „Myslyszowskie”.

W lipcu 1603 r. w aktach wymieniono Bartłomieja Greclen’a (?) sygn. 1. Pagin. 189-189 v – przy okazji innej sprawy- zamieszkałego przy ul. Bełskiej. Sąsiedztwo: dom narożny „Garnczanowskie”.

W lipcu 1603 r. Melchior Gdeszyński (z Gdeszyna?) sprzedał za 200 złp. dom przy ul. Bełskiej. Sąsiedztwo: dom Bartłomieja Aabryferrari i dom Jakuba Skarka.

We wrześniu 1603 r. Stanisław Mocroviur sprzedał dom przy ul. Bełskiej Jakubowi Blelyotor’owi Szkotowi za 150 złp. Sąsiedztwo: dom Bartłomieja fabriferrari (kowala) i dom Szkota Jakuba.

W kwietniu 1604 r. Bartłomiej textor (tkacz) i Anna jego żona sprzedali dom in Zamosci za 60 złp. Mikołajowi piekarzowi mieszkańcowi Zamościa. Sąsiedztwo: Melchior Braxatores (piwowar) i dom Stanisława Stalo (?) krawca.

W maju 1604 r. Andrzej i Zofia Kurkowicz sprzedali dom na ul. Bełskiej za 600 złp. Franciszkowi Tolany kupcowi [przyp. Franciszek Tellani Włoch]. Sąsiedztwo: dom „Orthmani” i dom zmarłego Tomasza murarza.

W lutym 1605 r. akta miejskie wymieniają Sidoriusa de villa Łabuńki (przy okazji innej sprawy) zamieszkałego w Zamościu przy ul. Bełskiej. Sąsiedztwo: dom Szkota Bartłomieja i dom „Bartoszowskie”.

W październiku 1605 r. Stanisław Sochowski i Regina, córka zmarłego Bartłomieja kuśnierza sprzedali dom na ul. Bełskiej notariuszowi Andrzejowi Kuskowiczowi za 800 złp. Sąsiedztwo: dom Ertmana i dom Krzysztofa murarza.

W kwietniu 1606 r. Andrzej Jachowicz piekarz sprzedał dom za 300 złp. przy ul. Bełskiej Szymonowi Claustranio dicto Mryth i Reginie jego żonie. Sąsiedztwo: Wacław krawiec i dom Jana Satrapae.

W czerwcu 1606 r. Sebastian Bryczek i Jadwiga Chmiełomszczanka jego żona sprzedali za 100 złp. dom „Bryczkowskie” w Zamościu Melchiorowi de Zozin (z Zosina) mieszkańcowi Zamościa.

W styczniu 1607 r. Anna, żona Mateusza krawca dicta Gliniecki i Helena żona Mikołaja szewca incolarum Zamoscensis (mieszkańca Zamościa), córki zmarłego Wawrzyńca Pypno sprzedały za 250 złp. dom przy: versus Ecclesiam Parocialem muratam (w stronę murowanego kościoła parafialnego), Walentemu Fabroferrarius (kowalowi) i Dorocie, jego żonie. Sąsiedztwo: a tergo domus (na tyłach domu) „Mitkowskie” i dom narożny Łukasza Samuiłowicza.

W maju 1607 r. wymieniani są (przy okazji innej sprawy) w aktach adwokackich Benedykt kupiec i Agnieszka jego żona. Posiadali dom narożny, który sąsiadował z domem Mathei (Mateusza) Jadyka.

W styczniu 1608 r. Providus Lec de villa Kotlice sprzedał dom przy ul. Bełskiej za 190 złp. Janowi rzeźnikowi dicto Klosek (Klossek). Sąsiedztwo: dom Bartłomieja Greden Szkota i dom „Bartoszowskie”. Dom został kupiony przez Leca od zmarłego Jana zwanego Czarny.

W maju 1608 r. Jadwiga, wdowa po Walentym Jodłowskim, żona Wojciecha Kosterki sprzedała część domu przy ul. Bełskiej za 150 złp. Barbarze, swojej córce, żonie Wacława krawca. Sąsiedztwo: dom Szymona Mrosa Claustrari (klucznika) i dom Pawła Claustrari (klucznika).

W czerwcu 1608 r. Jan rzeźnik dictum Klossek i jego żona sprzedali dom przy ul. Bełskiej za 200 złp. Albertusowi Muldorpho. Dom ten był kupiony od Leca ze wsi Kotlice. Sąsiedztwo: dom Bartłomieja Gredena Szkota i dom „Bartoszewskie”.

W lipcu 1608 r. akta miejskie wymieniają Bartłomieja Greden’a Szkota zamieszkałego przy ul. Bełskiej (przy okazji innej sprawy). Dom był obciążony długami hipotecznymi. Sąsiedztwo: dom narożny „Garncianowskie” i dom Krzysztofa Częstopianego.

W lipcu 1608 r. Bartłomiej Greden Szkot przeprowadził inwentaryzację domu przy ul. Bełskiej. Sąsiedztwo: dom „Garncianowskie”.

Opis: „naprzod nad podsieniem trzy dyliki. Mienił P. Zygmunt że ich było 29, lecz powiedział, isz ich pięc do piwnice dał wprawić. Z szczytu kilka gontów oddartych. Na sieni i nad podsieniem pokładu nie masz, dach nad sienią dobry, rynna zła inszej trzeba, piwnica zgnieła, łatana. Do niej schody złe, w sieni dylik, w stayni drugi. Staienka niezła i dach niezły, tylko sztuka gontów oddarta, drabinka i żłob zły na ziemi, od sieni przegrodzono. Scianek w sieni od sąsiada od wierzchu asz do ziemie, a wszerz na trzy przęsła nie masz. Izba wielka zła zgniła sprochniała, trzeba inszej doniej, okien dwie na południe złe, szyb dwadzieścia y dwie nie masz, idena kwatera wdrzewo wprawione szyby w sobie ma. Nawet y drzewo z kwater miejscami zgniło, piecz bardzo zły, inszego trzeba, ław dwie, szafka prosta, nad tą izbą dach stary, zły. Wedle tey izby izdebka niezła, drzwi z zamkiem, okno dobre, kawalec listwy. Z tey izdebki komnatka, piec niezły, ale go trzeba przełożyć. Z wielkiej izby drzwi bardzo złe y wątłe, komina w sieni nie masz. Jedno przęsło od sąsiada wątłe trzeba je w kleszcze wziąć.”

W grudniu 1608 r. Barbara Jodłowszczanka, córka zmarłego Jana Jodłowskiego, żona Wacława krawca sprzedała część domu (środkową) przy ul. Bełskiej za 106 złp. Janowi Claustriarius (klucznikowi) zwanemu Jaślikowski. Sąsiedztwo: dom Pawła Claustrarii i dom Szymona Claustrarii.

W grudniu 1608 r. Zofia i Anna Skorzanki, córki zmarłego Jakuba rzeźnika zwanego Skora, sprzedały część domu przy ul. Bełskiej za 70 złp. Stanisławowi Budzakowi. Sąsiedztwo: dom „Jędruszowskie” i dom „Szołowskie”.

W styczniu 1609 r. Mathias (Mateusz) Możdżarski sprzedał dom Stanisławowi Szochowskiemu za 380 złp. Dom znajdował się versus Macella Lanionum (w stronę rzeźni ?). Sąsiedztwo: dom Tomasza Styurtha Scoti (Szkota) i na tyłach domu narożnego Chmielowskiego.

W kwietniu 1609 r. Wojciech Muldorphus sprzedał dom „Lecowskie” przy ul. Bełskiej Krzysztofowi Mirosławskiemu za 200 złp. Sąsiedztwo: dom Bartłomieja Gredena Szkota i dom zmarłego Bartłomieja kuśnierza.

W czerwcu 1609 r. Felicja Skopkowna, córka Wojciecha Skopka Lanionis (rzeźnika), żona Mikołaja Satrapy dokonała zapisu hipotecznego na sumę 26 złp. na domu na rzecz Stefana Bdowskiego Satrapy mieszkańca Zamościa. Sąsiedzi: Tomasz Vectoris (woźnica)  i dom Mikołaja szewca.

W sierpniu 1609 r. Andrzej Sartor (krawiec) zwany Kopystynski i jego żona sprzedali dom w Zamościu za 68 złp. Stanisławowi Poturaykowiczowi.

Mieszkańcy ul. Bełskiej w układzie alfabetycznym

Abramowicz Stanisław 1592 ul. Bełska

Ambroży (węgierski kucharz) 1590 ul. Bełska

Andruszka 1590 ul. Bełska

Andrzej krawiec 1590, 1592 ul. Bełska

Andrzej kupiec i ż. Elżbieta 1590 ul. Bełska

Andrzej obywatel Zamościa 1593 ul. Bełska

Bartles Jan i ż. Maria 1592 ul. Bełska

Bartłomiej kowal 1603 ul. Bełska

Bartłomiej kuśnierz 1590 ul. Bełska

Bartłomiej Szkot 1605 ul. Bełska

Bartłomiej tkacz i ż. Anna 1603, 1604 brak podania ulicy, przyp. Bełska

Bartosz kuśnierz 1593 brak ul., przyp. Bełska

Bdowski Stefan 1609 przyp. Bełska

Benedykt kupiec i ż. Agnieszka 1607 brak podania ulicy, przyp. Bełska

Blelyotor Jakub Szkot 1603 ul. Bełska

Borkowski Jan 1600 ul. Bełska

Bricek Homa Rusin 1600 Nova Locatione versus vallum

Bryczek Sebastian i ż. Jadwiga Chmiełomsczanka 1606 brak podania ulicy, przyp. Bełska

Chffedorowa Eufemia w. i jej s. Maksym 1590 ul. Bełska

Chmielowski 1609 versus Macella Lanionum (okolice Bełskiej?)

Chrapka Jan 1589 bez wskazania ulicy przyp. Bełska

Christophowicz Aleksander (Ormianin?) 1589 bez wskazania ulicy, przyp. Bełska

Cieciek Franciszek i Marta 1590, 1591 ul. Bełska

Ciołek Szymon (z Kalinowic) 1589, 1593 ul. Bełska

Coco Mikołaj i ż. Regina Rostoczka 1603 ul. Oi….(?) okolice Bełskiej

Czarny Jan 1608 (jego dom kupił Lec) ul. Bełska

Czestopiany Krzysztof 1592, 1608 ul. Bełska

Dombrowa (Dąbrowa) Konstanty i ż. Dorota (wcześniej ż. W. Słupskiego) 1589, 1590 ul. Bełska

Ertman 1605 ul. Bełska

Flis Mikołaj 1600 Nova Locatione versus vallum (okolice Bełskiej?)

Gdeszyński Melchior 1603 ul. Bełska

Gliniecki Mateusz i Anna 1607 dom przy ul. w stronę murowanego kościoła parafialnego

Godaczowski Jan 1590, 1592  ul. Bełska

Granth Jan 1603 brak wskaz. ulicy, przyp. okolice Bełskiej

Greclen Bartłomiej 1603 ul. Bełska

Greden Bartłomiej Szkot 1608, 1609 ul. Bełska

Grzegorz piwowar 1592 ul. Bełska

Hamerla Wojciech 1592 ul. Bełska

Heideris Marcin 1603 ul. Oi….(?) okolice Bełskiej

Helman Kacper 1592 ul. Bełska

Herthmen Grzegorz 1592 ul. Bełska

Iwan (Jan) szewc 1603 ul. Oi….(?) okolice Bełskiej

Iwankowicz Piotr i ż. Marusa 1590 ul. Bełska

Iwasczik Wasko 1594 przyp. Bełska

Jachowicz Andrzej 1606 ul. Bełska

Jaczistapczik folusznik i Małgorzata 1594 brak wskaz. ulicy, przyp. Bełska

Jadyk Mateusz 1607 brak podania ulicy, przyp. Bełska

Jakub Szkot 1603 ul. Bełska

Jan piekarz 1590, 1593 ul. Bełska

Jaślikowski Jan 1608 ul. Bełska

Jędruszkowicz Rusin 1590 ul. Bełska

Jodłowski Walenty i w. Jadwiga, (ż. Wojciecha Kosterki) 1608 ul. Bełska

Jodłowszczanka Barbara c. Jana Jodłowskiego , ż. Wacława krawca 1608 ul. Bełska

Kacper bednarz 1600 ul. Bełska

Klimczuczka Małgorzata i s. Piotr 1594 brak ul., przyp. Bełska

Klosek (Klossek) Jan i żona 1608 ul. Bełska

Kopystynski Andrzej i żona 1609 przyp. Bełska

Król Stanisław i s. Szymon z Kalinowic 1589 ul. Bełska

Krzysztof murarz 1605 ul. Bełska

Kunylow (ze Żdanowa) 1603 brak wskaz. ulicy, przyp. okolice Bełskiej

Kupczowicz Bogdan mieszkaniec Lwowa 1589 bez wskazania ulicy, przyp. Bełska

Kurek Walenty i ż. Małgorzata 1594 brak ulicy, przyp. Bełska

Kurkowicz Andrzej i ż. Zofia 1604 ul. Bełska

Kuskowicz Andrzej 1605 ul. Bełska

Laurenty tokarz i ż. Elżbieta 1594 brak ulicy, przyp. Bełska

Lec Providus (z Kotlic) 1608 ul. Bełska

Łyszy Jan 1594 brak ulicy, przyp. Bełska

Marcin szewc zwany Skrzypek 1589 ul. Szewska

Masłowski Jan 1589, 1590 ul. Bełska

Mateusz Pannitonsor 1591 ul. Bełska

Mateusz piekarz 1594 brak ulicy, przyp. Bełska

Mateusz postrzygacz 1590 ul. Bełska

Medergicz Jan i c. Agnieszka 1589 bez wskazania ulicy, przyp. Bełska

Melchior 1603 brak wskaz. ulicy, przyp. okolice Bełskiej

Melchior piwowar 1604 brak podania ulicy, przyp. Bełska

Melchior z Zosina 1606 brak podania ulicy, przyp. Bełska

Mikołaj krawiec 1589 ul. Szewska

Mikołaj krawiec 1609 przyp. Bełska

Mikołaj krawiec i ż. Helena c. Wawrzyńca Pypno, s. Anny Glinieckiej 1607 dom przy ul. w stronę murowanego kościoła parafialnego

Mikołaj piekarz 1604 brak podania ulicy, przyp. Bełska

Mirosławski Krzysztof 1609 ul. Bełska

Mocronio (Mocroviur) Stanisław 1603 ul. Bełska

Możdżarski Mateusz 1609 versus Macella Lanionum (okolice Bełskiej?)

Mros Szymon 1608 ul. Bełska

Mryth Szymon Claustranio i ż. Regina 1606 ul. Bełska

Muldorpho (Muldorphus Wojciech) Albertus 1608, 1609 ul. Bełska

Olesko (Oleskow) z Wieprzowego Jeziora i dzieci: Łucja, Steczko, Jartim 1590 ul.  Bełska

Olszowski Jan 1603 brak wskaz. ulicy, przyp. Bełska

Ostrowski Jan Burgrabia Malborski jego dom kupił Dąbrowa 1590 ul. Bełska

Oxa Iwan i żona Piotrucka 1589 bez wskazania ulicy przyp. Bełska

Paweł klucznik 1608 ul. Bełska

Paweł murarz 1603 brak wskaz. ulicy, przyp. Bełska

Pietruszka 1600 Nova Locatione versus vallum

Pociecha Krzysztof  z żoną 1589 ul. Szewska

Poturaykowicz Stanisław 1609 przyp. Bełska

Praskowicz Wawrzyniec 1590 ul. Bełska

Puzan Wojciech i ż. Elżbieta Balejka 1603 ul. Oi….(?) okolice Bełskiej

Russow de, Piotr 1589 bez wskazania ulicy, przyp. Bełska

Ruszowski (z Ruszowa?) kowal Piotr 1590 ul. Bełska

Rzepczik Wawrzyniec i ż. Anna 1590 ul. Bełska

Saczkowicz 1590 ul. Bełska

Samuiłowicz Łukasz 1607 dom narożny przy ul. w stronę murowanego kościoła parafialnego

Satrapae Jan 1606 ul. Bełska

Schreor Hanus (Jan) brak daty rocznej, później występuje pod r. 1592 ul. Bełska

Sengchster Hanus i brat stryjeczny Janu, Szkoci 1590, 1592 ul. Bełska

Senxter Hanus (Jan) Szkot 1600 ul. Bełska

Sidorius (z Łabuniek) 1605 ul. Bełska

Simonowicz Jolcy 1589 bez wsk. Ulicy, przyp. Bełska

Skarka Jakub 1603 ul. Bełska

Skopka Wojciech 1589 ul. Szewska

Skopkowna Felicja c. Wojciecha Skopka, ż. Mikołaja Satrapy 1609 przyp. Bełska

Skora Jakub i córki Zofia i Anna Skorzanki 1608 ul. Bełska

Słupszczyk Piotr s. zm. Wojciecha Słupskiego 1593 brak ulicy, przyp. Bełska

Smuler Andris (Andrzej) kupiec i Elżbieta 1592 ul. Bełska

Sochowski Stanisław i Regina c. zm. Bartłomieja  1605 ul. Bełska

Sramek Franciszek 1590 ul. Bełska

Stalo (?) Stanisław krawiec 1604 brak podania ulicy, przyp. Bełska

Stanisław cieśla 1592 ul. Bełska

Stanisław Skalinowic (z Kalinowic?) brak wskazania ulicy, przyp. Bełska

Stanisław tkacz i ż. Anna 1603 brak wskaz. ulicy, przyp. okolice Bełskiej

Stefanides Wawrzyniec 1603 ul. Bełska

Stollert Teodor 1600 ul. Bełska

Styurth Tomasz Szkot 1609 versus Macella Lanionum (okolice Bełskiej?)

Swaykowski Paweł i Zofia 1591 ul. Bełska

Szaleika Elżbieta 1603 brak wskaz. ulicy, przyp. okolice Bełskiej

Szeter Balcer Szkot 1592 ul. Bełska

Szochowski Stanisław 1609 versus Macella Lanionum (okolice Bełskiej?)

Thymkowic szewc 1589 ul. Szewska

Tobiasz Armenus 1594 brak wskazania ulicy, przyp. Bełska

Tolany Franciszek kupiec [przyp. Franciszek Tellani Włoch] 1604 ul. Bełska

Tomasz murarz, nie żył w 1603, sukc. 1604 r. ul. Bełska

Tomasz woźnica 1609 przyp. Bełska

Trastero Melchior Niemiec 1589 bez wskazania ulicy przyp. Bełska

Tresz Melchior 1590 ul. Bełska

Tucki Paweł 1594 brak ulicy przyp. Bełska

Tymosz szewc i Elżbieta  1589 ul. Szewska

Wacław szewc 1590 ul. Bełska

Wacław krawiec 1606 i ż. Barbara (c. Jadwigi) 1608 ul. Bełska

Walenty kowal i ż. Dorota 1607 dom przy ul. w stronę murowanego kościoła parafialnego

Walenty piekarz 1590, 1593 ul. Bełska

Witt urzędnik konsularny 1600 Nova Locatione versus vallum

Wojciechowski Alexander 1590 ul. Bełska

______________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Kweredna l. 70 XX w.

_______________________________________________________________________________________________

vide: Platea Bełsensis | (przewodnicyzamosc.pl)