Ulica Kościelna, Młyńska – dodatkowe karty

 

W maju 1590 r. Zofia wdowa sprzedała dom In Platea Molitoria alias Młyńska za 30 mk Mateuszowi Pączkowi. Sąsiedztwo: In postico Tomasz Budzinski i Mateusz Litwinus (Litwin).

W maju 1593 r. Mateusz Bączek i Anna jego żona sprzedali dom przy ul. Młyńskiej Albertowi Budzinsczik’owi za 110 złp. Sąsiedztwo: dom Tomasz Budzinskiego i dom Mateusza Litwina.

19 stycznia 1604 r. Elżbieta, wdowa po Mikołaju piekarzu sprzedała dom In platea versus Ecclesiae Parochialis tendes – przy ulicy skierowanej w stronę kościoła parafialnego za 130 złp. Łukaszowi Samujłowiczowi piekarzowi, mieszkańcowi Zamościa. Sąsiedztwo: Andrzej Nalewajko i dom „Lipszowskie”.

28 stycznia 1604 r. Elżbieta, wdowa po Mikołaju piekarzu sprzedała za 130 złp. dom przy ul. Młyńskiej Łukaszowi piekarzowi dicto Krzywonos i Małgorzacie (Sanmitrowna?), jego żonie. Sąsiedztwo: dom Andrzeja Nalewajko i dom „Pypnowiskie”.

W czerwcu 1604 r. dokonano sprzedaży domu za 200 złp. przy ul. Młyńskiej (w oparciu o testament) po zmarłym Marcelim Sołynowiczu Greku na rzecz Demetiusa Sołynowicza. Sąsiedztwo: Samuelonis i dom Jana Woziwody.

W październiku 1604 r. Helena, wdowa po zmarłym Hanusu (Janie) Murarii (murarzu) oraz jej dzieci: Zofia, Maryna, Jakub sprzedali dom za 130 złp. przy ul. Kolegiackiej – In platea versus Ecclesiae Parochialis tendes – przy ulicy skierowanej w stronę kościoła parafialnego Janowi Crinitonsor (Fryzjer) dictus Sawianskiemu. Sąsiedztwo:  szewc Franty (Pranty) i dom zamarłego Andrzeja Budzinszczika.

W sierpniu 1605 r. Jan Constantinowicz Grek otamował dom przy ul. Młyńskiej na 800 złp.

W październiku 1605 r. Jan Constantinowicz Grek i Anastazja jego żona sprzedali za 180 złp. dom przy ul. Młyńskiej Stanisławowi Godowskiemu. Sąsiedztwo: dom Samuelowski i Jan Wiktori.

W kwietniu 1606 r. Jan Constantinowicz Grek sprzedał dom przy ul. Kościelnej Stanisławowi Cedrowskiemu za 180 złp. Sąsiedztwo: Stanisław Skisa i Jan Woziwoda.

W czerwcu 1608 r. Jan Woziwoda i Zofia jego żona sprzedali dom przy ul. Młyńskiej za 120 złp. Mateuszowi krawcowi dicto Glinieckiemu. Sąsiedztwo: Stanisław Cedrowski i dom „Skorzynskie”.

W czerwcu 1608 r. Andrzej Żelazo dictum Nalewajko i Barbara Rzyskowna, jego żona sprzedali dom za 350 złp. przy ul. Młyńskiej Andrzejowi Kurkowiczowi, sędziemu miejskiemu. Sąsiedztwo: piekarz Łukasz i dom zmarłego Mikołaja piekarza.

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Budzinsczik (Budzinszczik) Albert i Andrzej 1593, 1604 ul. Młyńska

Budzinski Tomasz 1590, 1593 ul. Młyńska

Cedrowski Stanisław 1606, 1608 ul. Kościelna – ul. Młyńska

Constantinowicz Jan i Anastazja Grecy 1605 ul. Młyńska

Franty szewc 1604 ul. Kościelna

Gliniecki Mateusz 1608 ul. Młyńska

Helena w. po Hanusie murarzu oraz ich dzieci Zofia, Maryna i Jakub 1604 ul. Kościelna

Krzywonos Łukasz i Małgorzata (Sanmitrowna) 1604, 1608 ul. Kościelna

Mateusz Litwin 1590, 1593 ul. Młyńska

Mikołaj piekarz nie żył w 1604, 1608 i w. Elżbieta ul. Kościelna

Nalewajko (Żelazo) Andrzej i Barbara Rzyskowna 1604, 1608 ul. Kościelna – ul. Młyńska

Pączek (Bączek) Mateusz i Anna 1590, 1593 ul. Młyńska

Samuelonis (Samuelowski) 1604, 1605 ul. Młyńska

Samujłowicz Łukasz 1604 ul. Kościelna

Sawianski Jan 1604 ul. Kościelna

Skisa Stanisław 1606 ul. Kościelna

Sołynowicz Marceli i Demetius Grecy 1604 ul. Młyńska

Wiktori Jan 1605 ul. Młyńska

Woziwoda Jan i Zofia 1604, 1606, 1608 ul. Młyńska

Zofia wdowa 1590 ul. Młyńska

____________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Kwerenda l. 70 XX w.