Rynek Wodny (ul. Wodna) dodatkowe karty 1591-1609

W lipcu 1591 r. sprzedano za 150 złp. dom „Krziskowski” w Rynku Wodnym po zmarłych Krzysztofie i Barbarze Krzisko. Nabywcami byli: Stanisław Sienkowski i Katarzyna, jego żona wcześniej Jastrzębska. Sąsiedztwo: Stanisław rzeźnik i Łukasz Rusin.

W maju 1594 r. Baltazar Sreter zapisał na domu przy Rynku Wodnym sumę 100 złp. na rzecz Tomasza Borkowskiego. Sąsiedztwo: Tomasz murarz i Platea Communis (ulica wspólna – Rynek Wodny?).

W styczniu 1604 r. Stanisław Cedrowski dictus Podobwiestwo (?) sprzedał dom w Rynku Wodnym Matuszowi Datnikowiczowi krawcowi i jego żonie za 220 złp. Sąsiedztwo: „Hanusowskie” i dom Jana Lubrica Gladiatoris (kupca).

 W październiku 1605 r. Galle Serwatowski ławnik był wymieniany jako mieszkaniec Rynku Wodnego (przy innej sprawie). Sąsiadował z Adamem Strzałkowskim i domem Ferenta szewca dicta Trus (Truś).

W czerwcu 1607 r. Mańka, wdowa po Omelianie Łapczycu i jej syn Mikołaj sprzedali za 200 złp. dom „Łapczynskie” w Rynku Wodnym Albertowi dicto Nadziewany de Villa Odrzykow (Odrzykoń?). Sąsiedztwo: dom Hac Rusina i „Pirokowskie”.

W czerwcu 1607 r. wymieniany jest jako mieszkaniec Rynku Wodnego krawiec Mateusz (przy okazji innej sprawy niż sprzedaż domu). Sąsiedztwo: „Hanusowskie” i dom Jana Lubrica.

W czerwcu 1607 r. odbyła się wycena domu „Hacowskie” po zmarłym Rusinie Hacu zamieszkałym w Rynku Wodnym. Sąsiedztwo: „Łapczynskie” i „Mysliszowskie”. Dom oszacowano na 120 złp.

Opis: „Izba ku wschodowi słońca niezła, stara. Dach wszystek y z szczytem obdarty pochylił się bardzo ku ryneczkowi asz go podparto, y to nie warownie. W sieni po obu stronach ścianek nie masz, Komor dwie y sienie warowanie, piwnica zła”.

W czerwcu 1608 r. Konstanty Steckowicz kuśnierz zapisał na domu w Rynku Wodnym sumę 64 złp. na rzecz szewca Trusia i Doroty jego żony. Sąsiedztwo: dom Galli Serwatkowskiego i dom Wawrzyńca szewca zwanego Wół.

W kwietniu 1609 r. Katarzyna Kopernionka, wdowa po Kacprze Koperny de Horodło, córka zmarłego Wojciecha Mysliszewskiego sprzedała dom za 300 złp. Bazylemu Rusinowicz Rusinowi mieszkańcowi Zamościa. Sąsiedztwo: „Hacowskie” i dom Pawła Murarii (murarza).

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Borkowski Tomasz 1594 Rynek Wodny

Cedrowski Stanisław 1604 Rynek Wodny

Datnikowicz Mateusz i żona 1604 Rynek Wodny

Hac Rusin nie żył w 1607 Rynek Wodny

Koperny Kacper nie żył w 1609, w. Katarzyna (c. Wojciecha Mysliszewskiego) Rynek Wodny

Krzisko Krzysztof i Barbara 1591 Rynek Wodny

Lubrica Jan 1604, 1607 Rynek Wodny

Łapczyc Omelian nie żył w 1607, w. Mańka i s. Mikołaj Rynek Wodny

Łukasz Rusin 1591 Rynek Wodny

Mateusz krawiec 1607 Rynek Wodny

Paweł murarz 1609 Rynek Wodny

Serwatowski Galle 1605, 1608 Rynek Wodny

Sienkowski Stanisław i Katarzyna (Jastrzembska) 1591 Rynek Wodny

Sreter Baltazar 1594 Rynek Wodny

Stanisław rzeźnik 1591 Rynek Wodny

Steckowicz Konstanty 1608 Rynek Wodny

Strzałkowski Adam 1605 Rynek Wodny

Tomasz murarz 1594 Rynek Wodny

Truś Ferent  i Dorota 1605, 1608 Rynek Wodny

Wół Wawrzyniec 1608 Rynek Wodny

____________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Kwerenda l. 70 XX w.