Kozacka, Kowalska, Słomiana – na Przedmieściu Lwowskim 1635-1771

 

Ulica Kowalska

We wrześniu 1635 r. Wojciech kołodziej i Jadwiga Marcinowna, jego żona, przedmieszczanie sprzedali za 250 złp. dom in Anteurbio Leopoliensi in platea Ferrfabrili  Mateuszowi Lypek Tibiarius (tibialius – pończosznik) i Katarzynie  Jachowicownej małżonkom. Sąsiedzi: Jakub Burda i sukcesorzy Mateusza piekarza.

W listopadzie 1635 r. dokonano inwentarza dóbr po zmarłym Mateuszu Sczytowskim Tubicinus. Dom znajdował się na Przedmieściu Lwowskim na rogu ulicy Kowalskiej. Sąsiedztwo: przez drogę od Wojciecha Rączki.

  1. nr 8 R. 1635 s. 285v-287 Opis: „W tym domu izba sama w sobie dobra, listwy wokoło, okna dwie napsowane, trzecie gliną wszystko zalepione. Piec napsowany, drzwi izdebne złe, kartami polepione, komin nie dobry. Sciana iedna przeciwko piecowi poklękła nadgniła wyprężona zespodu. Szafa spodu niedobra, ławy wkoło proste, stoł ieden łoszko niebosczynskie zprzykryciem. Skrzynia w izbie wielka także niebosczynska, stara malowana. Druga spiżarnia prosta, stara. Sień. W sieni piwnica zawalona, pusta, wniwecz. Pokładu nie masz nic. Na niey komory puste popsowane wniwecz. W piwnicy sciany żadney nie masz. Komin z kuchni miedzy piwnice a izbą pochylony ku ulicy. Kuchnia spustoszała. W teyże sieni ku Browaru nateł idąc przykącie stajenka bez przykrycia spustoszała. Sciany iedney nie masz i pokładu, y drzwi do niey nie masz. W teyże sień siestrzan wzdłusz. W samey sieni pokład dobry. Dach na domu zły podsienie dobre. Przed browarem nad przysionkiem dach wszytek zły, wzdłusz procz wszytko. W browarze studnia napsowana, trzeba stagi dać…Wał studniey z korbami zelaznemi. W tymze browarze sciana od ulice niedobra, dach nadwątlony, powspierany, komin dobry.”

W lutym 1640 r. dokonano wyceny domu na Przedmieściu Lwowskim ulicy Kowalowskiej (Kowalskiej) na sumę 200 złp. po zmarłym Janie Currifex- stelmachu. Sąsiedztwo: Matusz Chruścicki i Wojciech Rotifex- kołodzieju.

W marcu 1640 r. sprzedano po zmarłym Janie stelmachu dom za 200 złp. Szymonowi Szaiowicowi piekarzowi. Sąsiedztwo: Mateusz Chruścicki i Wojciech kołodziej.

W marcu 1642 r. Mateusz Przybyłowic Tibiarius (tibialius – pończosznik) zapisał na domu sumę 360 złp. na rzecz Pawła Ostrowskiego. Sąsiedztwo: Szymon piekarz i Jakub Burda.

W maju 1642 r. OO. Franciszkanie w Zamościu darowali dom na Przedmieściu Lwowskim przy ul. Kowalskiej Mateuszowi Mazan rzeźnikowi. Sąsiedztwo: Mikołaj Żerebkowic i Wojciech Przygocki.

W październiku 1643 r. Anastazja Pankowicowa, wdowa po Bazylim alias Waśko Bobczyku, żona Jana Pankowica szewca sprzedała dom za 300 złp. Marcinowi Tworkowicowi piekarzowi i Katarzynie, jego żonie. Sąsiedztwo: Mikołaj woźnica i Żerebkowic.

 W październiku 1643 r. Andrzej Nerka Pellio-kuśnierz i Anna jego żona zapisali na domu 150 złp. na rzecz Conventus Zamoscensis. Sąsiedztwo: Jan siodlarz i Jakubowa wdowa.

W lipcu 1644 r. Stanisław Sulikowski aptekarz i Zofia małżonkowie sprzedali za 430 złp. dom na ul. Kowalskiej Felicji Postrzygaczce, wdowie po Mateuszu Mildenie pannitonoris (pannisor-postrzygacz sukna). Sąsiedztwo: Mikołaj Żerebiec i Wojciech Przygocki.

W kwietniu 1645 r. dokonano wyceny domu na 100 złp. po zmarłym Wawrzyńcu Farbowanym. Sąsiedztwo: Jakub Burda.

W maju 1648 r. Jakub Burda i Elżbieta Burdzina, jego żona wycenili dom na ul. Kowalskiej na 600 złp. Sąsiedztwo: Dolarius-bednarz i sukcesorzy Farbowanego.

W styczniu 1649 r. Jan Milden, syn zmarłego Mateusza Mildena (postrzygacza) i Katarzyna, jego żona sprzedali za 210 złp. dom Grzegorzowi i Annie Rybakom. Sąsiedztwo: Żerebkowic i Przygocki.

W czerwcu 1652 r. Łukasz Zielopolski Advocatus Iuratus et Index Ordinarius zapisał na domu narożnym przy ul. Kowalskiej (cum braxatorio- z browarem) sumę 100 złp. na rzecz ks. Stefana Phombiesowskiego Vicedecanus vice-dziekana i ks. Wojciecha Zaleckiego Vicarius Zamoscensis wikariusza zamojskiego. Sąsiedztwo: Mateusz Serwatka rzeźnik.

W kwietniu 1654 r. Tomasz i Reina Kozłowscy zapisali na domu sumę 200 złp. na rzecz Senioris Fraternitatis Literatorum-Starszych Bractwa Literackiego. Sąsiedztwo: Daniel woźnica i Żerebkowicz.

W maju 1654 r. Ferens Lewkowicz krawiec sprzedał za 600 złp. dom narożny przy ul. Kowalskiej Marcinowi Siedliskiemu Coquus – kucharzowi i jego żonie Barbarze. Sąsiad: Mikołaj Borzechowski piekarz.

W grudniu 1655 r. Barbara, wdowa po Marcinie [Siedliskim] kucharzu, żona Jakuba Pączkowskiego zapisała na domu narożnym przy ul. Kowalskiej sumę 100 złp. na rzecz Stanisława i Agnieszki Goreckich. Sąsiad: Mikołaj Borzechowski.

W lutym 1667 r. wyceniono dom po zmarłym Krzysztofie Buynowskim na 800 złp. Sąsiad: Walenty Gadecki Gladiator.

W sierpniu 1667 r. Mikołaj Borzechowski piekarz zapisał testamentem dom Mikołajowi Borzechowskiemu. Sąsiedzi: Jan Serwatka i Marcinowa Sczerbina.

W październiku 1668 r. Jan Serwatka wycenił dom na 500 złp. Sąsiedzi: Marcin kowal i Wojciech Kucharski.

We wrześniu 1669 r. Błażej Sławkowicz wycenił dom narożny przy ul. Kowalskiej na 650 złp. Sąsiedzi: Sidor dicti (zwany) Chromy.

Opis: „Qui allicitis ad Se vicinis (eandem domum cum celario ex la tere cocto exaedificato, hypocaustum et aliis varietes, atry ex argila contextos alias w strychulce robione na podwalinach dębowych, stramine recenti totum aedificium tectum)…Domus cum fundo 350 złp., Cellarium bene comparatum, ex la tere cocto exaedificatum ad distentai in longum ulnarum 9, in latum ulnarum 6, in altum quatuor ingres sum ad celarium bene stractum 300 złp.”. – tłumacz Google – „Ci, którzy przyciągają do siebie sąsiadów (ten sam dom z piwnicą zbudowaną z gliny, hipokaustu i innych odmian, atry z gliny, inne w strychulce robione na podwalinach dębowych, cały budynek pokryty świeżą słomą)… Dom z …… 350 zł., piwnica dobrze porównana, zbudowana z pieca późniejszego na odległość 9 łokci długości, 6 łokci szerokości, cztery stopnie wysokości, …..do dobrze wyłożonej piwnicy 300 zł.”

We wrześniu 1670 r. Andrzej i Anna Grzybowscy sprzedali za 500 złp. dom Felicjanowi i Ewie Toroszowiczom. Sąsiedztwo: Marcin Kuchcinski.

W maju 1674 r. Jan i Agnieszka Zaklikowiczowie zapisali 100 złp. (wyderkaf) na domu narożnym przy ul. Kowalskiej ks. Andrzejowi Deviskiemu kanonikowi zamojskiemu. Sąsiad: Walenty Sądecki.

W październiku 1671 r. Agnieszka Kwiatkowska, wdowa po Stanisławie Frąckiewiczu zapisała sumę 50 złp. (wyderkaf) na rzecz prowizora Bractwa Literackiego przy Kaplicy Zwiastowania N.M.P. w kolegiacie zamojskiej. Sąsiedzi: Paweł Tworkowicz i M. Doliator (doleator- bednarz).

W grudniu 1671 r. Andrzej i Krystyna Rudniccy otaksowali dom narożny na ul. Kowalskiej na 70 złp. Sąsiad: Błażej Sławkowicz.

W styczniu 1672 r. Felicjan i Ewa Thoroszowiczowie sprzedali za 600 złp. dom „z Bramy Lwowskiej z miasta idący na Kowalskiej UliczyPiotrowi i Beacie Kamienskim. Sąsiedztwo: Marcin Kuchcinski kowal i od Bramy Lwowskiej.

W sierpniu 1675 r. Dorota Sądecka dokonała zapisu w testamencie. Sąsiedztwo: między miedzami Józefa Sadownika.

W listopadzie 1676 r. Walenty Sądecki przekazał prawa do (sukcesja) domu narożnego przy ul. Kowalskiej …”w którym domu iest sklep murowany ziemny y z szyią wywidzioną…” na rzecz Doroty Czarneckiej. Sąsiedzi: Józef Sadownik i sukcesorzy Alberta Lesnowskiego.

W maju 1679 r. Anna Borzechowszczanka oszacowała dom na 300 złp. Sąsiedzi: Stanisław Jayczuk i Marcin Poliszkowicz kowal.

W kwietniu 1682 r. Grzegorz Kaplinski i Anna Borzechowszczanka sprzedali dom na ul. Kowalskiej Andrzejowi Dydrychowi. Sąsiedzi: Marcin Dobrowkowicz i Siczyrbina (?).

W grudniu 1682 r. Mateusz i Katarzyna Sokołowscy zapisali na domu sumę 300 złp. na rzecz rektora Akademii Zamojskiej  Magnifico Clariss. Rectori. Sąsiedzi: Albert Bykowski i na rogu ulicy publicznej.

W październiku 1686 r. Adam Maiowski Tibiarius (tibialius – pończosznik) i Regina Rybatkowna, małżonkowie sprzedali dom z gospodarstwem za 500 złp. Stanisławowi Kmellerowi rajcy. Dom znajdował się na Przedmieściu Lwowskim na rogu ul. Kowalskiej alias Słomianej. Sąsiedztwo: Jan Ossowski.

W styczniu 1698 r. Andrzej Grzybowski ławnik i Krystyna zapisali na domu przy ul. Kowalskiej sumę 130 złp na klasztor OO. Bonifratrów. Sąsiedzi: Aula Bełzeckiego i kamienica Stanisława Niewieskiego.

Ulica Słomiana

W kwietniu 1641 r. Krzysztof Walencik dictus-zwany Ostrowski i Zofia jego żona sprzedali za 100 złp. domek na Przedmieściu in Platea Słomiana Jakubowi Okrzeyskiemu. Sąsiedztwo: Jakub Okrzejski i Tubicinis.

W październiku 1652 r. Szymon Delesczyk zapisał testamentm dom przy ul. Słomianej swoim trojgu dzieciom. Gdyby dzieci zmarły, dom miał być sprzedany, a pieniądze przekazane OO. Franciszkanom. Sąsiedztwo: OO. Franciszkanie i Stanisław Czerw.

W listopadzie 1653 r. Regina, żona Tomasza Kozłowskiego, córka zmarłych Grzegorza Piscatorisrybaka i Anny, jego żony, wyceniła dom na ul. Słomianej na 800 złp. Sąsiedztwo: Daniel Kosobudzki i grunt zmarłego Wojciecha Przygockiego.

W styczniu 1668 r. Dorota, wdowa po Szymonie Saiowiczu Pistoris-piekarzu zapisała testamentem dom przy ul. Słomianej Reginie i Katarzynie, swoim córkom. Sąsiad: Łukowski.

Ulica Kozacka

W kwietniu 1643 r. Marcin Libne Niemiec i Anna, jego żona sprzedali za 530 złp. dom na Przedmieściu przy ul. Kozackiej Adamowi Magrowiczowi rzeźnikowi. Sąsiedzi: sukcesorzy Kularskiego i Mateusz Wągrodny piekarz.

W listopadzie 1651 r. Anna Zarębina zapisała w testamencie dyspozycje co do domu przy ul. Kozackiej: dom ma być sprzedany, a pieniądze przeznaczone na kościół w którym testatorka będzie pochowana. Sąsiedzi: Banach i Jan Kredenczyrz (kredencarz?).

W kwietniu 1652 r. Marina, wdowa po Jakubie Czerwiu sprzedała dom in Suburbio Leopoliensi in Platea Cosachorum-na Przedmieściu Lwowskim na ul. Kozackiej za 72 złp. Szymonowi i Jadwidze Kalicińskim. Sąsiedzi: Marcin piekarz i Szymon rzeźnik.  

W styczniu 1653 r. OO. Franciszkanie sprzedali dom in Platea Kozachorum-na ul. Kozackiej Stanisławowi Kabacikowi rzeźnikowi i Katarzynie jego żonie za 470 złp. Dom ten zapisany był klasztorowi w testamencie przez Annę Zarebine.

W czerwcu 1654 r. Marcin i Katarzyna Tworkowicze sprzedali dom za 150 złp. Grzegorzowi Boiarskiemu Satrapa. Sąsiedzi: Michał Żerebkowicz i Tomaszowa Furmanka.

W czerwcu 1667 r. Jan i Agnieszka Zaklikowiczowie sprzedali za 500 złp. dom na ul. Kozackiej Janowi i Marinie Szypinskim. Sąsiedzi: Adam Inagrowicz i Buynowski piwowar.

W październiku 1669 r. Wojciech i Marina Kucharscy zapisali 100 złp na domu przy ul. Kozackiej na rzecz Jana i Mariny Ostapowicz. Sąsiedzi: Jan Serwatka i Ferens Gurniewicz.

We wrześniu 1670 r. Wojciech i Anna Kucharscy wycenili dom na 300 złp. Sąsiedzi: Jan Serwatka i Ferens Gurniewicz.

W październiku 1670 r. złp. Wojciech i Marina Kucharscy sprzedali za 300 złp. dom Janowi i Marinie Ostapowiczom. Sąsiedzi: Wojciech Kurowski i Ferens Gurniewicz.

W grudniu 1670 r. Michał Lupka zapisał 50 złp. na domu narożnym przy ul. Kozackiej na rzecz Starszych Bractwa św. Anny przy kościele klasztornym OO. Franciszkanów. Sąsiad: Tomasz Skorka.

W październiku 1671 r. Jan Szopinski zapisał sumę 50 złp. (wyderkaf) na rzecz prowizora Banku Pobożnego. Sąsiedzi: Jan Buynowski piwowar i Adam Magrowicz.

W marcu 1673 r. Reina, wdowa po Janie Opalinskim, żona Krysztowa [Krzysztofa] Szasin’a (?) zapisała testamentem domek przy ul. Kozackiej dzieciom z pierwszego małżeństwa: Krystynie i Wojciechowi. Sąsiedztwo: Jan Zaiąc i Jan Osowski.

W październiku 1673 r. Stanisław Mikulaskowicz piekarz i Anna jego żona sprzedali za 300 złp. dom narożny na ul. Kozackiej Sidorowi i Mariannie Ichntowiczom. Sąsiad: Wojciech Gruszecki.

W maju 1684 r. Paweł Oriszowski alias Kalisz zapisał testamentem dom z gruntem i ogrodem dzieciom: Wojciechowi, Marcinowi i Józefowi.

W kwietniu 1685 r. Sidor i Marina Ichnatowicze sprzedali za 320 złp. dom z gruntem i ogrodem na ul. Kozackiej Krzysztofowi Sasinowi Satelitas Arcensi Zamoscensi i Reginie Baroszownej, jego żonie. Sąsiedztwo: Wojciech Gruszecki i Plateola-Plateda?

W listopadzie 1688 r. Wojciech Kurowski i Katarzyna Sczepkowska jego żona sprzedali za 400 złp. dom in Suburbio in Platea Ferrifabrorum antiquitus dicta Kozacka – na Przedmieściu, przy ulicy Żelaznej [Kowalskiej?], dawniej zwanej Kozacką – Maicherowi i Mariannie Eynerom. Sąsiedztwo: Aleksander Drochowicz szewc i Jan kowal.

W lutym 1689 r. Józef Lesniowski kowal i Anna jego żona sprzedali za 1100 złp.  dom in Suburbio ferrifabrorum in Platea antiquitus dicta Kozacka Marcinowi Koniakowiczowi ławnikowi i Mariannie jego żonie. Sąsiedzi: sukcesorzy zmarłego Jana Buynowskiego ławnika i Jakub kowal.

We wrześniu 1689 r. Marcin Koniakowicz sculptor-snycerz (rzeźbiarz) i scabinus-ławnik i Małgorzata [druga żona?] sprzedał za 1300 złp. dom na ul. Kozackiej Pawłowi Dybza i Agnieszce. Sąsiedzi: Jakub Olszak kowal i Jan Rożycki.

W lutym 1690 r. Katarzyna, wdowa po Błażeju Szumeckim sprzedała za 280 złp. dom Janowi Ossowskiemu. Sąsiedzi: Albert Kozaczek i na rogu drogi publicznej.

W czerwcu 1692 r. Mateusz Sokołowski i Katarzyna jego żona sprzedali za 800 złp. dom z gruntem Michałowi i Agnieszce Dobrzyńskim. Sąsiedztwo: Kuchcinski i sukcesorzy Pawła Tworkiewicza piekarza.

We wrześniu 1692 r. Jadwiga, żona zmarłego Andrzeja Dytrycha dokonała cesji 100 złp. na domu drewnianym przy ul. Kozackiej na rzecz Anny Hirtownej, żony zmarłego Andrzeja Hirta. Sąsiedzi: sukcesorzy Szczerbioney alias Pauli [Paweł] Cienkowski Rosificis i sukcesorzy Peliszneiewiczów Franc. Żurawowicz.

W marcu 1693 r. Hiacynt Dulski i Marianna sprzedali dom za 1050 złp. Mateuszowi i Zofii Miłkom. Sasiedzi: Albert Moskwa i na rogu.

W październiku 1693 r. Rheorius Niciperowicz i Marianna sprzedali za 300 złp. dom Danielowi Tepperowi Albicerdonis-białoskórnik. Sąsiedztwo: Jan Dzieweyko i sukcesorzy Kitkowiczów.

W kwietniu 1695 r. Agnieszka żona zmarłego Alberta Rozyckiego sprzedała dom z gruntem za 280 złp. Andrzejowi Strąpkowi i Agnieszce Dziachrownej, małżonkom. Sąsiedzi: Jan Kamecki i Adam piekarz.

W lutym 1696 r. Jan Dzieveyko szewc i Marianna sprzedali za 550 złp. dom Danielowi Tepperowi białoskórnikowi i Barbarze, jego żonie. Sąsiedzi: Maicher Einer i Daniel Tepper.

W marcu 1696 r. Andrzej Strąpek i Agnieszka Dziachrowna sprzedali za 300 złp. Wawrzyńcowi Kwiatkowskiemu bednarzowi i Agnieszce jego żonie. Sąsiedzi: zmarły Jan Kamecki i Adam piekarz.

W grudniu 1696 r. Stanisław Kmeller rajca i Marianna jego żona zapisali na domu 1300 złp. na rzecz Capella Annunciationis B.V.M. Xenodochium Ritus Romani Kalicy Zwiastowania NMP szpitala. Sąsiedzi: Jan Oszowski.

W styczniu 1697 r. Paweł Cięnkowski Rotifex-kołodziej i Agnieszka jego żona zapisali na domu drewnianym przy ul. Kozackiej sumę 80 złp. na rzecz Jana Tulika i Marianny jego żony. Sąsiedzi: sukcesorzy Andrzeja Dytrycha Peditum Arcensium Zamoscensium a’ Vico transcersali.

W marcu 1697 r. Wawrzyniec Kwiatkowski bednarz i Agnieszka Lubczanka jego żona zapisali na domu sumę 100 złp. na rzecz Kaplicy Zwiastowania NMP. Sąsiedztwo: Paweł Dybza i Paweł Zarniowski Militum Arcensis Prefect [prefekt Milicji Zamkowej?].

We wrześniu 1697 r. Agnieszka, wdowa po Stanisławie Frączkowiczu i Katarzyna, wdowa po Kacprze Poznanskim, siostry sprzedały za 400 złp. dom Janowi Iwaszkiewiczowi chirurgowi i Elżbiecie jego żonie. Sąsiedzi: Jadwiga Rymarka i Hiacynt Dulski Pectenarius-producent grzebieni.

W styczniu 1699 r. Todrys Moszkowicz i Lube Jakubowna zapisali 75 złp. na domu na rzecz Daniela Teppera białoskórnika.

W czerwcu 1699 r. Marianna Kitkiewiczowa i Mateusz Wroblowski małżonkowie oraz Mateusz i Anna – brat i siostra Marianny, dzieci zmarłych Sebastiana i Anny Kitkiewiczów sprzedały za 150 złp. dom Andrzejowi Teodorowiczowi alias Halsczak i Teresie jego żonie. Sąsiedztwo: Wojciech Ostrozny kowal i sukcesorzy Jana Frenificis (frenifex – rymarz) alias Rymarza.

W lutym 1700 r. Daniel Topper Albicerdo-białoskórnik i Barbara jego żona sprzedali za 700 złp. dom Mateuszowi Tokackiemu. Sąsiedztwo: Daniel To:pper i Melchior Eyner Ahenator.

W marcu 1700 r. Andrzej Maszowski i Katarzyna sprzedali za 660 złp. dom Adamowi i Annie Sklarczykom. Sąsiedzi: Francziszek Żurawowicz kowal i sukcesorzy Jayczuków.

W marcu 1700 r. Hiacynt Dulski Exactor-poborca i Katarzyna jego żona sprzedali za 1100 złp. dom Zofii Zaiączkowskiej; 2-v Miłkowej i jej córkom: Mariannie i Katarzynie Zaiączkowskim. Sąsiedzi: Regina Misiuczkiewiczowa i Wojciech Moskwa kowal.

W styczniu 1702 r. Paweł Dybza arrendator-dzierżawca i Agnieszka jego żona sprzedali dom na ul. Kozackiej za 1351 złp. Aleksandrowi i Zofii Wodziankiewiczom. Sąsiedzi: Józef Lesniowski ławnik i Jakub Krasnicki kowal.

W styczniu 1710 r. Stanisław Dobrowolski i Anna Misiaczkiewiczowna małżonkowie sprzedali dom drewniany na ul. Kozackiej za 1500 złp. Szymonowi Doroszowskiemu i Helenie jego żonie. Sąsiedzi: Michał Kozłowski.

W grudniu 1710 r. Adam Płoszewski zapisał sumę 70 złp. na domu przy ul. Kozackiej na rzecz Kaplicy Literackiej. Sąsiedzi: Jan Szubartowicz Porcitrusor i Wawrzyniec Kwiatkowski.

W kwietniu 1715 r. Icko Boruchowicz wycenił dom drewniany na ul. Kozackiej na 2900 złp. Sąsiad: Albert Kwiatkowski.

We wrześniu 1728 r. Laurenty Kwiatkowski bednarz sprzedał za 380 złp. dom z gruntem Szymonowi i Mariannie Kaniowskim. Sąsiedzi: sukcesorzy Sklarczyka i sukcesorzy Eynera.

W lipcu 1730 r. Zofia Gałacinska żona zmarłego Szymona Gałacinskiego przeprowadziła inwentaryzację domu przy ul. Kozackiej.

Opis: …”izba na przedzie, drzwi na zawiasach proste z klamką, w tey izbie okna w drewno osadzone dobre, piec dobry, item piec piekarniany dobry….z tey izby alkierz do niego drzwi…kuchenka zapierzona drewniana z kominem. Izba tylna z drzwiami, tam okna dobre, piec zły, kuchnia z kominem, piwnica drewniana dobra…dach nad tym domostwem zły…wrota do domostwa z skoblem y wrzeciazem…”

We wrześniu 1736 r. Marianna Szklarczykowna Karchowa, siostra Antoniego Szklarczyka sprzedała za 554 złp. dom przy ul. Kozackiej Żydom Jurowiczom. Sąsiedzi: Michał Balewicz [Balejowicz?] i Szymon Kańka.

W sierpniu 1741 r. Grzegorz i Marianna Drozdowscy sprzedali dom za 450 złp. Zelikowiczom. Sąsiedzi: Mikołaj Rużkowski i Michał Popowicz.

W marcu 1745 r. Anna Gabryelowiczowa żona zmarłego Sebastiana Gabryelowicza sprzedała dom za 220 złp. Katarzynie Mitkiewiczowej wdowie po Aleksandrze Mitkiewiczu. Sąsiedzi: Ulitowscy i Gałaszkiewicz.

W lutym 1749 r. Piotr i Zofia Grabowieccy zapisali 50 złp. na rzecz Tomasza Kotonowicza, Misiaczkiewiczowa Dybzina. Sąsiedzi: na rogu i Albert Burdzinski.

W lutym 1762 r. Sylwester Usinski i Urszula de Drozdowskie małżonkowie sprzedali środkową część domu za 640 złp. Stanisławowi Radajowskiemu. Sąsiedzi: Sebastian Grabowiecki i Herszko Zdanowski.

W czerwcu 1768 r. Jakub Łukomski sprzedał za 180 złp. domek przy ul. Kozackiej Pawałowi i Katarzynie Gałaszkiewiczównej Mynarskim. Sąsiedztwo: Domorum et fundorum Emptorum-Kupujący domy i gospodarstwa rolne i Adam Dąbkowski.

W czerwcu 1768 r. Marianna de Malickie i Kazimierz Szymanscy sprzedali za 100 złp. domek Hiacyntowi i Mariannie Sakiewiczom. Sąsiedzi: Adam Dąbkowski i Valentinus Bernacki.

W sierpniu 1769 r. Helena de Sakiewicze Usińska i Szymon Usiński sprzedali za 370 złp. dom Kazimierzowi i Franciszce de Turskie Biskupskim. Sąsiedzi: opuszczone gospodarstwo Izakowicza Żyda i droga publiczna.  

W grudniu 1771 r. zmarła Konstancja z Kwiatkowskich Kazimierska. Domostwo na ul. Kozackiej sąsiadowało z domem sukcesorów Nowackich i sukcesorów Kliwinskich.

W marcu 1778 r. Helena Matyszkiewiczowa zapisała na domu 200 złp. na rzecz Stanisława Dąbkowskiego.

W roku 1778 Wojciech Jaworowicz sprzedał za 450 złp. dom Lurentemu i Wiktorii Kraftom. Sąsiedzi: Icko Witriary Żyd i puste gospodarstwo.

W grudniu 1778 r. Antoni Kaniowski wdowiec wycenił swój dom na ul. Kozackiej na 450 złp. Sąsiedzi: dom vicinales-sąsiadów Grabowieckich i sukcesorzy Szymona Wulwowicza Żyda.

W sierpniu 1779 r. Józef Szczecinski i Marianna de Gałaszkiewicze zapisali na domu drewnianym sumę 100 złp. na rzecz Kaplicy Zwiastowania NMP w Kolegiacie (na insygnia). Sąsiedzi: fundorum ad Ecclesiae S. Crucis-grunty należące do kościoła Św. Krzyża i Józef Gierlachowski.

W marcu 1784 r. Tomasz Zubrzycki i Marianna de Sokołowskie sprzedali za 220 złp. dom Aaronowi Herszkowiczowi i Basi Wulwowicze, małżonkom. Sąsiedzi: droga publiczna i Usinska wdowa.

W czerwcu 1784 r. Magdalena de Bernackie Zarzycka sprzedała za 196 złp. dom Tomaszowi I Małgorzecie Biskupskim. Sąsiedzi: Albert Orzechowski i Adam Dąbkowski.

W sierpniu 1784 r. Helena Usinska wdowa po Szymonie sprzedała za 450 złp. dom Pawłowi i Teresie Weynerowskim. Sąsiedzi: Franciszek Twardowicz i puste gospodarstwo.

W styczniu 1785 r. Laurenty Krawt i Wiktoria sprzedali za 500 złp. dom Andrzejowi i Katarzynie Zarzyckim. Sąsiedzi: Icko Vitriary i puste gospodarstwo.

W marcu 1785 r. Xena de Oszeykowska Siennicka sprzedała za 75 złp. dom Janowi Litkowskiemu. Sąsiedzi: Głowacka i Michał Suseł.

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Adam piekarz 1695, 1696 ul. Kozacka

Aula Bełżeckiego 1698 ul. Kowalska

Balewicz Michał 1736 ul. Kozacka

Banach 1651 ul. Kozacka

Bernacki Walenty 1768 ul. Kozacka

Biskupski Kazimierz i Franciszka de Turskie 1769; Tomasz i Małgorzata 1784 ul. Kozacka

Boiarski Grzegorz 1654 ul. Kozacka

Boruchowicz Icko 1715 ul. Kozacka

Borzechowski Mikołaj 1654, 1655, 1667 żona Anna 1679 ul. Kowalska

Burda Jakub 1635, 1642, 1645, i Elżbieta 1648 ul. Kowalska

Burdzinski Albert 1749 ul. Kozacka

Buynowski Krzysztof 1667 ul. Kowalska; 1671 ul. Kozacka; zm. Jan 1689 ul. Kozacka

Bykowski Albert 1682 ul. Kowalska

Chruścicki Mateusz 1640 ul. Kowalska

Cienkowski Paweł, Szczerbiney sukces.1692; i Agnieszka 1679 ul. Kozacka

Czarnecka Dorota 1676 ul. Kowalska

Czerw 1652 ul. Słomiana; Marina w. po Jakubie 1652 ul. Kozacka

Daniel woźnica 1654 ul. Kowalska

Dąbkowski Adam 1768; Stanisław 1778, 1784 ul. Kozacka

Delesczyk Szymon i 3 dzieci 1652 ul. Słomiana

Deviski Andrzej ks. 1671 ul. Kowalska

Dobrowkowicz Marcin 1682 ul. Kowalska

Dobrowolski Stanisław i Anna 1710 ul. Kozacka

Dobrzyńscy Michał i Agnieszka 1692 ul. Kozacka

Dorochowicz Aleksander 1688 ul. Kozacka

Doroszowski Szymon i Helena 1710 ul. Kozacka

Drozdowscy Grzegorz i Marianna 1741 ul. Kozacka

Dulski Hiacynt i Marianna 1693, 1697; Hiacynt i Katarzyna 1700 ul. Kozacka

Dybza Paweł i Agnieszka 1689, 1697, 1702- ul. Kozacka

Dydrych Andrzej 1682 ul. Kowalska; nie żył w 1692; sukces.1697 ul. Kozacka

Dziereyko Jan 1693; i Marianna 1696 ul. Kozacka

Eyner Maicher i Marianna 1688; Einer 1696, 1700, sukces. 1728 ul. Kozacka

Farbowany Wawrzyniec nie żył w 1645; sukces. 1648 ul. Kowalska

Franciszkanie 1652 ul. Słomiana

Frączkowicz Agnieszka w. po Stanisławie; siostra K. Poznańskiej 1697 ul. Kozacka

Furmanka Tomaszowa 1654 ul. Kozacka

Gabryelowicz Sebastian nie żył w 1745 ul. Kozacka

Gałacinska Zofia w. po Szymonie 1730 ul. Kozacka

Gałaszkiewicz 1754 ul. Kozacka

Gądecki Walenty 1667 ul. Kowalska

Gierlahowski Józef 1779 ul. Kozacka

Głowacka 1785 ul. Kozacka

Goreccy Stanisław i Agnieszka 1655 ul. Kowalska

Grabowieccy Piotr i Zofia 1749, 1778; Sebastian 1762 ul. Kozacka

Gruszecki Wojciech 1673, 1685 ul. Kozacka

Grzybowscy Andrzej i Anna 1670; Andrzej i Krystyna 1698 ul. Kowalska

Gursiewicz Ferens 1669; Gurniewicz 1670 ul. Kozacka

Hałasa Wojciech i Zofia 1701 ul. Kozacka

Herszkowicz Aaron i Basia de Wulwowicze 1784 ul. Kozacka

Hirt Andrzej nie żył w 1692; w. Anna ul. Kozacka

Ichnatowicz Sidor i Marianna 1673, 1685 ul. Kozacka

Inagrowicz Adam 1667 ul. Kozacka

Iwaszkiewicz Jan i Elżbieta 1697 ul. Kozacka

Izakowicz Żyd 1769 ul. Kozacka

Jakub kowal 1689 ul. Kozacka

Jakubowa wdowa 1643 ul. Kowalska

Jan kowal 1688 ul. Kozacka

Jan rymarz sukcesorzy 1699 ul. Kozacka

Jan siodlarz 1643 ul. Kowalska

Jan stelmach nie żył w III. 1640 ul. Kowalska

Jaworowicz Wojciech 1778 ul. Kozacka

Jayczuk Stanisław 1679 ul. Kowalska; Jayczukow sukces. 1700 ul. Kozacka

Jurowicze Żydzi 1736 ul. Kozacka

Kabacik Stanisław i Katarzyna 1653 ul. Kozacka

Kalicińscy Szymon i Jadwiga 1652 ul. Kozacka

Kamecki Jan 1695; nie żył 1696 ul. Kozacka

Kaniowscy Szymon i Marianna 1728;  Antoni wdowiec 1778 ul. Kozacka

Kańka Szymon 1736 ul. Kozacka

Kaplinski Grzegorz i Anna Borzechowszczanka 1682 ul. Kowalska

Kazimierska Konstancja z Kwiatkowskich nie żyła w 1771 ul. Kozacka

Kitkiewicz Sebastian i Anna nie żyli 1699; dzieci: Mateusz, Anna i Marianna (Wroblowska) ul. Kozacka

Kitowicz sukces. 1693 ul. Kozacka

Kliwinscy sukces. 1771 ul. Kozacka

Kmeller Stanisław 1686 ul. Kowalska; i ż. Marianna 1696 ul. Kozacka

Koniakowicz Marcin i Marianna 1689; Marcin i Małgorzata 1689 ul. Kozacka

Kosobudzki Daniel 1653 ul. Słomiana

Kozaczek Albert 1690 ul. Kozacka

Kozłowscy Tomasz i Reina 1654 ul. Kowalska; Michał 1710 ul. Kozacka

Kozłowski Tomasz i Regina c. zm. Grzegorza piekarza i Anny 1653 ul. Słomiana

Kraft Laurenty i Wiktoria 1778; Krawt Laurenty i Wiktoria 1785 ul. Kozacka

Krasnicki Jakub 1702 ul. Kozacka

Kredenczyrz (kredencarz) Jan 1651, 1653 ul. Kozacka

Kucharscy Wojciech 1668 ul. Kowalska; i Marina 1669; 1670 ul. Kozacka

Kuchcinski Marcin 1670, 1672  ul. Kowalska; 1692 ul. Kozacka

Kularski sukces. 1643 ul. Kozacka

Kurowski Wojciech 1670; i Katarzyna Sczepkowska 1688 ul. Kozacka

Kwiatkowska Agnieszka w. po Stanisławie Frąckiewiczu 1671 ul. Kowalska

Kwiatkowski Wawrzyniec 1710, Albert 1715, Laurenty 1728; Wawrzyniec i Agnieszka Lubczanka 1696, 1697 ul. Kozacka

Lesniowski Albert 1676 ul. Kowalska; Józef i Anna 1689, 1702 ul. Kozacka

Lewkowicz Ferens 1654 ul. Kowalska

Libno Marcin Niemiec i Anna 1643 ul. Kozacka

Litkowski Jan 1785 ul. Kozacka

Lupka Michał 1670 ul. Kozacka

Lypek Mateusz i Katarzyna 1635 ul. Kowalska

Łukomski Jakub 1768 ul. Kozacka

Łukowski 1668 ul. Słomiana

  1. bednarz. 1671 ul. Kowalska

Magrowicz Adam 1671 ul. Kozacka

Maiowski Adam i Regina Rybatkowa 1686 ul. Kowalska

Marcin kowal 1668 ul. Kowalska

Marcin piekarz 1652 ul. Kozacka

Marcinowna Jadwiga i Wojciech 1635 ul. Kowalska

Masłowski 1701 ul. Kozacka

Maszowski Andrzej i Katarzyna 1700 ul. Kozacka

Mateusz Mazan 1642 ul. Kowalska

Mateusz piekarz 1635 ul. Kowalska

Matyszkiewiczowa Helena 1778 ul. Kozacka

Mikołaj woźnica 1643 ul. Kowalska

Mikulaskowicz Stanisław i Anna 1673 ul. Kozacka

Milden Mateusz nie żył w 1644 w. Feliciana; s. Jan i jego żona Katarzyna 1649 ul. Kowalska

Miłkowie Mateusz i Zofia 1693 ul. Kozacka

Misiuczkiwicz Regina 1700 ul. Kozacka

Mitkiewicz Aleksander nie żył w 1745, w. Katarzyna ul. Kozacka

Moskwa Albert 1693; Wojciech 1700 ul. Kozacka

Moszkowicz Todrys i Lube Jakubowna 1699 ul. Kozacka

Mynarski Paweł i Katarzyna Głaszkiewiczówna 1768 ul. Kozacka

Nerka Andrzej i Anna 1643 ul. Kowalska

Niciperowicz Rheorius i Marianna 1693 ul. Kozacka

Niewieski Stanisław 1698 ul. Kowalska

Nowaccy sukces. 1771 ul. Kozacka

Okrzeyski Jakub 1641 ul. Słomiana

Olszak Jakub 1689 ul. Kozacka

Opalinski Jan nie żył w 1673, dzieci: Krystyna i Wojciech; w. Reina, (2-v Szasin) 1673 ul. Kozacka

Oriszowski–Kalisz Paweł i dzieci: Wojciech, Marcin i Józef 1684 ul. Kozacka

Orzechowski Albert 1784 ul. Kozacka

Osowski Jan 1673 ul. Kozacka; Ossowski 1686 ul. Kowalska; Jan 1690 ul. Kozacka

Ostapowicz Jan i Marina 1669, 1670 ul. Kozacka

Ostrowski Paweł 1642 ul. Kowalska

Ostrozny Wojciech 1699 ul. Kozacka

Oszowski Jan 1696 ul. Kozacka

Pankowicowa Anastazja w. po Bazylim – Waśko Bobczyku, ż. Jana Panowica 1643 ul. Kowalska

Pączkowski Jakub i Barbara w. po Marcinie kucharzu 1655 ul. Kowalska

Phombiesowski Stefan ks. 1652 ul. Kowalska

Piaskowski Adam 1701 ul. Kozacka

Plateda 1685 ul. Kozacka

Płoszewski Adam 1710 ul. Kozacka

Poliszkowicz Marcin 1679 ul. Kowalska

Popowicz Michał 1741 ul. Kozacka

Poznańska Katarzyna w. po Kacprze; siostra A. Frączkowicz 1697 ul. Kozacka

Przybyłowic Mateusz 1643 ul. Kowalska

Przygocki Wojciech 1642, 1644, 1649 ul. Kowalska; nie żył w 1653 ul. Słomiana

Radajowski Stanisław 1762 ul. Kozacka

Rączka Wojciech 1635 ul. Kowalska

Rożycki Jan 1689, Albert nie żył w 1695; w. Agnieszka ul. Kozacka

Ruchniccy Andrzej i Krystyna 1671 ul. Kowalska

Rużkowski Mikołaj 1741 ul. Kozacka

Rybak Grzegorz i Anna 1649 ul. Kowalska

Rymarka Jadwiga 1697 ul. Kozacka

Sadownik Józef 1675, 1676 ul. Kowalska

Saiowicz Szymon i w. Dorota 1668 ul. Słomiana

Sakiewicz Hiacynt i Marianna 1768 ul. Kozacka

Sasin Krzysztof i Marina 1685 ul. Kozacka

Sądecki Walenty 1671; Dorota 1675; 1676 ul. Kowalska

Sczerbina Marcinowa 1667; Siczyrbina 1682 ul. Kowalska

Sczytowski Mateusz 1635 ul. Kowalska

Serwatka Mateusz 1652; Jan 1667, 1668 ul. Kowalska; Jan 1669, 1670 ul. Kozacka

Sidor – Chromy 1669 ul. Kowalska

Siedliski Marcin i Barbara 1654 ul. Kowalska

Siennicka Xena de Oszeykowska 1785 ul. Kozacka

Sklarczyk Adam i Anna; sukc. 1728 ul. Kozacka

Skorka Tomasz 1670 ul. Kozacka

Sławkowicz Błażej 1669,1671 ul. Kowalska

Sokołowscy Mateusz i Katarzyna 1682 ul. Kowalska; 1692 ul. Kozacka

Strąpek Andrzej i Agnieszka Dziachrowna 1695, 1696 ul. Kozacka

Sulikowski Stanisław i Zofia 1644 ul. Kowalska

Suseł Michał 1785 ul. Kozacka

Szaiowicz Szymon 1640 ul. Kowalska

Szczecinski Józef i Marianna de Gałaszkiewicz 1779 ul. Kozacka

Szklarczykowa Marianna Karchowa, siostra Antoniego Szklarczyka 1736 ul. Kozacka

Szopinski Jan 1671 ul. Kozacka

Szubartowicz Jan 1710 ul. Kozacka

Szumecki Błażej nie żył w 1690; w. Katarzyna 1690 ul. Kozacka

Szymanscy Marianna de Malickie i Kazimierz 1768 ul. Kozacka

Szymon piekarz 1642 ul. Kowalska

Szymon rzeźnik 1652 ul. Kozacka

Szypinscy Jan i Marina 1667 ul. Kozacka

Teodorowicz –Halsczak Andrzej i Teresa 1699 ul. Kozacka

Tepper Daniel 1693, ż. Barbara 1696; 1699; Topper 1700  ul. Kozacka

Tokacki Mateusz 1700 ul. Kozacka

Toroszowiczowie Felicjan i Ewa, 1670, 1672 ul. Kowalska

Tulik Jan i Marianna Dropczynska 1697, 1701 ul. Kozacka

Twardowicz Franciszek 1784 ul. Kozacka

Tworkiewicz Paweł 1692 ul. Kozacka

Tworkowicz Marcin i Katarzyna 1643 ul. Kowalska; 1654 ul. Kozacka; Paweł 1671 ul. Kowalska

Ulitowscy 1745 ul. Kozacka

Usinski Sylwester i Urszula de Drozdowskie 1762; 1784 Helena w. po Szymonie ul. Kozacka

Vitriary Icko Żyd 1778; 1785 ul. Kozacka

Walencik-Ostrowski Krzysztof i Zofia 1641 ul. Słomiana

Wągrodny Mateusz 1643 ul. Kozacka

Weynerowskie Paweł i Teresa 1784 ul. Kozacka

Wodziankiewicz Aleksander i Zofia 1702 ul. Kozacka

Wojciech kołodziej 1640 ul. Kowalska

Wroblowski Mateusz i Marianna Kitkiewiczowna 1699 ul. Kozacka

Wulwowicz Szymon Żyd 1778 ul. Kozacka

Zaiąc Jan 1673 ul. Kozacka

Zaiączkowska Zofia (2-v Miłkowa) jej córki: Marianna i Katarzyna 1700 ul. Kozacka

Zaklikowicz Jan i Agnieszka 1667 ul. Kozacka 1671 ul. Kowalska

Zalecki Wojciech ks. 1652 ul. Kowalska

Zarębina Anna 1651 ul. Kozacka

Zarniowski Paweł 1697 ul. Kozacka

Zarzycka Magdalena de Bernackie 1784; Andrzej i Katarzyna 1785 ul. Kozacka

Zdanowski Herszko 1762 ul. Kozacka

Zelikowicze 1741 ul. Kozacka

Zielopolski Łukasz 1652 ul. Kowalska

Zubrzycki Tomasz i Marianna 1784 ul. Kozacka

Żerebkowic (Żrebiec) Mikołaj 1642, 1643, 1644, 1649, 1654 ul. Kowalska; Michał 1654 ul. Kozacka

Żurawowicz Franciszek, Peliszneiewiczów sukcesorzy 1692; 1700 ul. Kozacka

_______________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Consularia. Kweredna l. 70 XX w.