Przedmieście Hrubieszowskie i ul. Skierbieszowska 1652-1747

 

Przedmieście – ul. Skierbieszowska

W styczniu 1714 r. Marianna Gwiazdowiczowa zapisała testamentem dom w Zamościu na ul. Skierbieszowskiej córce Jadwidze. Sąsiedztwo: Mikołaj Sieczkarz i Wojciech Boyko piwowar.

W maju 1747 r. Mateusz i Anna Głowaccy sprzedali za 165 złp. dom Wojciechowi i Agnieszce Woynowskim in Suburbio Skierbieszoviensi (Przedmieściu Skierbieszowskim). Sąsiedztwo: Piotr Grabowiecki i Zbytko Jan.

W maju 1747 r. Mateusz i Anna Głowaccy sprzedali za 65 złp. dom drewniany Wojciechowi i Agnieszce Woynowskim na przedmieściu skierbieszowskim. Sąsiedztwo: Piotr Grabowiecki i Zbytko Jan.

W lutym 1762 r. Marianna Wysocka (de Dzierzyszowskie), wdowa po Bazylim Wysockim sprzedała za 144 złp. dom na ul. Skierbieszowskiej Franciszkowi Pikulskiemu. Sąsiedztwo: Wysocka (mały domek) i Kaciorowski Łukasz.

Przedmieście Hrubieszowskie

W lutym 1652 r. Zofia Skopowska, wdowa po Marcinie Skopowskim notariusz i Marianna ich córka sprzedały za 900 złp. dom in Suburbio Rubieszoviensis* (na przedmieściu hrubieszowskim) Janowi i Reinie Jaroszowskim. Sąsiedztwo: zmarły Szymon Piechowicz Medicinae Doctor (dr medycyny) i droga publiczna.

W kwietniu 1652 r. Grzegorz i Ulianna Kosciewiczowie sprzedali dom za 400 złp. Jakubowi i Annie Woysikom. Sąsiedztwo: Czasznik Juska.

W lipcu 1652 r. Parasca wdowa po Demko Horyszowskim, żona Hrycko Kołodziejczyka zapisała testamentem domek na Przedmieściu Hrubieszowskim alias Nowym Świecie dzieciom. Sąsiedztwo: Szuslik Iwanek (Jan) i Grygiel Bar kapitan.

We wrześniu 1652 r. Katarzyna Grabowiecka, wdowa po Wawrzyńcu Mitkowiczu zapisała dom na przedmieściu dzieciom.

We wrześniu 1652 r. Jan Jaroszowski Institor zapisał testamentem dom narożny na przedmieściu hrubieszowskim organiście, który ma grać w kościele na Przedmieściu Świętego Krzyża (kościół ma być dopiero budowany). Dom kupiony był od sukcesorów Skopowskiego. Sąsiedztwo: folwark Sowiczowego.

W październiku 1652 r. Jakub Filip Dzik zapisał testamentem dom żonie Jadwidze. Sąsiedztwo: Krzysztof kowal i Weresczak.

W lipcu 1653 r. OO. Franciszkanie sprzedali za 1000 złp. dom narożny na przedmieściu hrubieszowskim Janowi Paprockiemu aptekarzowi i ławnikowi. Dom ten otrzymali Franciszkanie testamentem Jana Jaroszowskiego. Sąsiedztwo: Piechowiczowa.

W październiku 1653 r. Stanisław Kowadło sprzedał za 140 złp. dom na przedmieściu Aleksandrowi de Goreck Węgrzynowi. Sąsiedztwo: Lutkowicz Wawrzyniec i Tysczuk Teodor.

W lutym 1654 r. Marcin Dołotkowicz vector zapisał testamentem dom Zofii i Wojciechowi, dzieciom Marcina Dołtkowicza z pierwszego małżeństwa. Sąsiedztwo: Pauli i Wojciech Sitanski.

W lipcu 1655 r. Szymon Migrecki piekarz i Anna jego żona sprzedali za 330 złp. dom na przedmieściu Andrzejowi i Zofii Szydłowiczom. Sąsiedztwo: Tomasz woźnica i Kochanowski Wawrzyniec.

W czerwcu 1664 r. Grzegorz i Teodora Romanowicz sprzedali za 200 złp. dom in nova locatione in Suburbio Hrubieszoviensis (w nowej lokalizacji na przedmieściu hrubieszowskim) Mateuszowi i Reinie Choinskim. Sąsiedztwo: Heremisz Sidorczyk i Andrzej.

We wrześniu 1664 r. ks. Teodor Pawłowicz Praesbiter Krupensis (prezbiter z Krupego) sprzedał za 130 złp. dom in Suburbio Janovicensis (na Przedmieściu Janowickim) [zapis do przeniesienia] Teodorowi i Orinie Dubowiczom. Sąsiedztwo: Wawrzyniec Multifaber (rzemieślnik) i Malendinatoris.

W lipcu 1667 r. Paweł i Anna Tworkowiczowie sprzedali część domu narożnego za 300 złp. na przedmieściu hrubieszowskim Jakubowi i Katarzynie Tworkowiczom. Sąsiad: Stanisław woźnica.

W październiku 1667 r. Zofia Odiowska wdowa sprzedała za 300 złp. dom na przedmieściu Hrubieszowskim in Nova Locatione Sakowi Pułkosczykowi. Sąsiedztwo: Ferens Tyrczuk i Sienczycka.

We wrześniu 1668 r. Józef Klimczuk alias Weresczak i Katarzyna sprzedali dom za 100 złp. in Nova Locatione Stanisławowi Goreckiemu i Annie. Sąsiedztwo: Łoik Prokop i Józef Klimczuk alias Weresczak.

W grudniu 1668 r. Jakub Tworkowicz i Katarzyna Reykowska, małżonkowie zapisali na domu (wyderkaf) 100 złp. na rzecz ks. Jana Unikowskiego S.T. doktora, dziekana i infułata zamojskiego, prezbitra szczebrzeszyńskiego. Sąsiedztwo: Stanisław woźnica.

W październiku 1669 r. Szymon i Olena Tomaszowiczowie sprzedali za 150 złp. dom Pawłowi i Marinie Pawełczukom. Sąsiedztwo: Adam Zaiączkowski alias Osinski i Józef Żyd.

W październiku 1669 r. Mateusz i Marina Węgrzyniakowie sprzedali za 200 złp. dom na przedmieściu in Nova Locatione Wojciechowi i Zofii Blinowskim. Sąsiedztwo: droga publiczna.

W grudniu 1669 r. Mateusz Sadowski i Reina sprzedali za 400 złp. dom in Nova Locatione Suburbi Hrubieszoviensi Marcinowi i Katarzynie Leżayskim. Sąsiedztwo: Hieronim Sidorczyk i Andrzej Rudnicki.

W kwietniu 1671 r. Wojciech i Agnieszka Kiełbikowie sprzedali za 80 złp. dom na przedmieściu Józefowi i Katarzynie Sadownikom. Sąsiedztwo: Osinski i dom zmarłego Mikołaja Kuszki.

W czerwcu 1678 r. Jan Modzelowski sprzedał za 80 złp. dom Andrzejowi i Apolonii Sienkiewiczom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Alberta Lędzy i na rogu.

W październiku 1679 r. Mateusz i Marina Wegrzyniakowicze sprzedali za 100 złp. dom na przedmieściu hrubieszowskim in Nova Locatione Janowi i Katarzynie Gladyszowskim. Sąsiedztwo: Paweł woźnica i Bazyli krawiec.

W lutym 1681 r. Vilhelm Lędza sprzedał za 1800 złp. dom in Suburbio Hrubieszowiensi nova locationis Jakubowi i Agnieszce Krzemienskim. Sąsiedztwo: Andrzej Sienkiewicz i Paweł Oryszowski.

W marcu 1681 r. Antoni i Marianna Dąbrowiakowie sprzedali za 120 złp. do na przedmieściu nova locatione Andrzejowi Tomaszowskiemu i Katarzynie Oszowskiej, małżonkom. Sąsiedztwo: Michał kuśnierz i Matfiej Niesczur.

W sierpniu 1720 r. Valenty Gitlarski dokonał wyceny drewnianego domu na przedmieściu hrubieszowskim. Sąsiedztwo: Krzysztof Baleiowicz Iuris Privileg. Arm. (sędzia ormiański) i acialiter Supra Fostam (narożny nad fosą?).

Opis: „Naprzod izba na przedzie…alkierz przy teyze izbie …izdebka tylna…wiazanie z dachem wrotami…Piwniczkę…komin w sieni…piec w izbie przedniey z białych kaflów… z fundamentem y piecem piekarnianym… W izdebce tylney piec z fundamentem…okien dwie, kwater cztery w drewno oprawne w teyże izbie…w alkierzu okno z dwoma kwaterami w drewno oprawne..w izdebce tylney okien dwie o kwaterach czterech..Rynna iedna z Rzemiesznikiem…”

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Andrzej 1664 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Baleiowicz Krzysztof Ormianin 1720 Przedmieście Hrubieszowskie

Bazyli krawiec 1679 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Blinowscy Wojciech i Zofia 1669 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Choinscy Mateusz i Reina 1664 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Czasznik Juska 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Dąbrowiak Antoni i Marianna 1681 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Dołotkowicz Marcin, dzieci: Zofia i Wojciech 1654 Przedmieście Hrubieszowskie

Dubowicz Teodor i Orina 1664 Przedmieście Janowickie

Dzik Jakub Filip i Jadwiga 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Franciszkanie 1653 Przedmieście Hrubieszowskie

Gitlarski Walenty 1720 Przedmieście Hrubieszowskie

Gladyszowscy Jan i Katarzyna 1679 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Gorecki Stanisław i Anna 1668 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Grabowiecka Katarzyna w. po Wawrzyńcu Mitkowiczu i dzieci 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Grygiel Bar 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Horyszowski Demko i w. Parasca 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Jaroszowscy Jan i Reina 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Józef Żyd 1669 Przedmieście Hrubieszowskie

Kiełbik Wojciech i Agnieszka 1671 Przedmieście Hrubieszowskie

Klimczuk Józef Weresczak i Katarzyna 1668 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Kochanowski Wawrzyniec 1655 Przedmieście Hrubieszowskie

Kołodziejczyk Hrycko i Parasca (1-v Horyszowska) 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Kosciewicz Grzegorz i Ulianna 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Kowadło Stanisław 1653 Przedmieście Hrubieszowskie

Krzemienscy Jakub i Agnieszka 1679 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Krzysztof kowal1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Kuszka Mikołaj nie żył 1671 Przedmieście Hrubieszowskie

Leżayscy Marcin i Katarzyna 1669 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Lędza Albert sukces. 1678; Wilhelm 1681  Przedmieście Hrubieszowskie

Lutkowicz Wawrzyniec sukcesorzy 1653 Przedmieście Hrubieszowskie

Łoik Prokop 1668 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Migrecki Szymon i Anna 1655 Przedmieście Hrubieszowskie

Modzelowskie Jan 1678 Przedmieście Hrubieszowskie

Niesczur Matwiej 1681 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Odiowska Zofia w. 1667 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Oryszowski Paweł 1681 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Osinski 1671 Przedmieście Hrubieszowskie

Paprocki Jan 1653 Przedmieście Hrubieszowskie

Pauli 1654 Przedmieście Hrubieszowskie

Paweł woźnica 1679 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Pawełczuk Paweł i Marina 1669 Przedmieście Hrubieszowskie

Pawłowicz Teodor ks. 1664 Przedmieście Janowickie

Piechowicz Szymon 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Piechowiczowa 1653 Przedmieście Hrubieszowskie

Pułkosczyk Sak 1667 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Romanowicz Grzegorz i Teodora 1664 Przedmieście Hrubieszowskie

Rudnicki Andrzej 1669 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Sadownik Józef i Katarzyna 1671 Przedmieście Hrubieszowskie

Sadowski Mateusz i Reina 1669 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Sidorczyk Hieronim 1669 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Sidorczyk Jeremiasz 1664 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Sienkiewicz Andrzej i Apolonia 1678, 1681  Przedmieście Hrubieszowskie

Sitanski Wojciech 1654 Przedmieście Hrubieszowskie

Skopowska Zofia w. po Marcinie, c. Marianna 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Sowiczowego Folwark 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Stanisław woźnica 1667, 1668 Przedmieście Hrubieszowskie

Szuslik Jan 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Szydłowicz Andrzej i Zofia 1655 Przedmieście Hrubieszowskie

Tomasz woźnica 1655 Przedmieście Hrubieszowskie

Tomaszowiczowie Szymon i Olena 1669 Przedmieście Hrubieszowskie

Tomaszowski Andrzej i Katarzyna Oszowska 1681 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Tworkowicz Jakub i Katarzyna Reykowska 1668 Przedmieście Hrubieszowskie

Tworkowicz Paweł i Anna; Jakub i Katarzyna 1667 Przedmieście Hrubieszowskie

Tyrczuk Ferens 1667 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Tysczuk Teodor 1653 Przedmieście Hrubieszowskie

Unikowski Jan ks. 1668 Przedmieście Hrubieszowskie

Wawrzyniec kowal 1664 Przedmieście Janowickie

Weresczak 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Węgrzyn Aleksander de Goreck 1653 Przedmieście Hrubieszowskie

Węgrzyniak Mateusz i Marina 1669, 1679 Nova Locatione Przedmieście Hrubieszowskie

Woysik Jakub i Anna 1652 Przedmieście Hrubieszowskie

Zaiączkowski Osinski Adam 1669 Przedmieście Hrubieszowskie

  • Rubieszów to historyczna nazwa Hrubieszowa

___________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Consularia. Kwerenda l. 70 XX w.