Szkolenie

Zapraszamy na szkolenie:

„Tajna misja jezuitów na Zamojszczyźnie (1878 – 1904) w czwartek 8 lutego 2024 r. o godz. 16,15 w Domku Burgrabiego w dawnym pałacu Zamoyskich.

Szkolenie poprowadzi Maria Rzeźniak