Nowy Świat – Przedmieście Lwowskie 1633-1778

 

W sierpniu 1633 r. Piotr Dziurdziwicz i Anna Roszkowszczanka sprzedali dom narożny na Przedmieściu Nowae Locationis – Nowym Świecie Piotrowi Chrimczykowi i Annie, jego żonie de Sczebrzeszyn. Sąsiedztwo: Stanisław sukiennik-tkacz.

W styczniu 1634 r. Stanisław Nielęcki sukiennik i Anna jego żona sprzedali dom za 174 złp. Grzegorzowi Zelenskiemu sacellus (sacellanus – ksiądz, kapłan). Sąsiedztwo: Piotr Roszkowski i Stanisław Wyłupek.

W lipcu 1635 r. Paweł Sulak de Villa Huscza sprzedał za 160 złp. dom przedmieszczaninowi Teodorowi Chanskiemu.

W czerwcu 1636 r. Stanisław Łupka sprzedał dom na Nowym Świecie Piotrowi Pokorskiemu. Sąsiedztwo: Majtyszek i Wyłupkowa.

W grudniu 1638 r. Katarzyna Gorecznka sprzedała za 200 złp. dom in Anteurbio Leopoliensi nuncupato nova locationis Graegorio Bar Miles Germanicus Zamoscensi- Grzegorzowi Bar Niemiec, żołnierz zamojski.  Sąsiedztwo: Sabbatus (Sobota) de Gorecki i Sieńko de Kosobuda.

W lutym 1639 r. Sienko Kosobucki i Anna sprzedali dom za 142 złp. Damianowi (Demianus) Oryszowskiemu. Sąsiedztwo: kapitan Grzegorz Bar i Ambroszyk.

W listopadzie 1645 r. Chwedor Hostynski i Małgorzata Hostynska sprzedali za 350 złp. dom Filipowi Dzisikowi i Jadwidze. Sąsiedztwo: dom Krzysztofa kowala i dom Joachima de Kalinowice.

W maju 1648 r. Katarzyna Gorecka, wdowa po Janie, i jej syn sprzedali dom za 370 złp. Tomaszowi Chudzikowi piwowarowi i Zuzannie jego żonie. Sąsiedztwo: Grzegorz Bar i Sitanski szewc.

W sierpniu 1651 r. Józef Klimczuk zapisał testamentem dom na Nowym Świecie Katarzynie Weresczackiej, żonie. Sąsiedztwo: Jan Onacik i Hrycko szewc.

W lutym 1666 r. Daniel Kosobutka wymieniany był jako właściciel domu na Nowym Świecie – przy okazji innej sprawy. Sąsiedztwo: Józwa Paszyk i Hryczko Woycik Mięczynski.

W lipcu 1666 r. Zofia Marcinkowa sprzedała za 155 złp. dom Jakubowi Krzeminskiemu i Agnieszce Gonczonce, małżonkom. Sąsiedztwo: Felicjan Przełayski i Wawrzyniec woźnica.

W lipcu 1666 r. Prokop Łucki sprzedał za 150 złp. dom Jakubowi Kucharskiemu. Sąsiedzi: Jakub Krzeminski i Jan Woycik i Białowolski.

 W kwietniu 1667 r. Wojciech Nowacki sprzedał za 230 złp. dom Marcinowi i Katarzynie Lezayskim. Sąsiedztwo: Sebastian Baranowicz i Mateusz Węgrzyn.

W czerwcu 1667 r. Kazimierz i Jadwiga Kowalscy, małżonkowie sprzedali za 122 złp. dom Grzegorzowi i Marinie Doroszowiczom. Sąsiedztwo: Daniel Koszobudka i Jakub Kucharski.

W czerwcu 1667 r. Marcin i Katarzyna Leżayscy sprzedali dom za 250 złp. Janowi i Katarzynie Wilczkom, małżonkom. Sąsiedztwo: Węgrzynek i Sebastian Baranowski.

W kwietniu 1670 r. Jerzy Supronowicz i Marina Hawrylakowna, jego żona sprzedali za 100 złp. dom Bazylemu i Mariannie Kosteckim. Sąsiedztwo: Sebastian Bonowski i Jartim.

W maju (1670 r.) Jakub i Krystyna Kucharscy sprzedali dom za 190 złp. Erazmowi i Anastazji Nicipurowiczom. Sąsiedztwo: Jakub Łogoszowic i Grzegorz Żerebko.

W czerwcu 1670 r. Adam Zaiączkowski alias Osinski zapisał sumę 50 złp. (wyderkaf) na rzecz szpitala. Sąsiedztwo: Kuszczyna.

W sierpniu 1671 r. Mateusz i Anna Lewandowscy sprzedali za 100 złp. dom Janowi i Jadwidze Gierniakom. Sąsiedztwo: Krzysztof piekarz.

We wrześniu 1674 r. Katarzyna wdowa po Eliaszu Zubkowskim mensatoris – stolarzu, żona Józefa Hebanowsczyka, i Wojciech Zubkowski, jej syn, sprzedali dom za 120 złp. Stanisławowi Drubczynskiemu murarzowi i Annie jego żonie. Sąsiedztwo: Sebastian Baranowski i sukcesorzy Stanisława Olszanskiego.

W lipcu 1676 r. Jan Modzelowski potwierdził prawa do domu Konrada Żuczka. Sąsiedztwo: Wilhelm Lendza i na rogu.

W styczniu 1682 r. Grzegorz i Hanna Kozakowicze sprzedali za 200 złp. dom Jartimowi i Anastazji Maryczkiewiczom. Sąsiedztwo: Stanisław Koszela i Józef Wereszczak.

W grudniu 1683 r. Andrzej Jozakowicz i Marianna, córka zmarłego Jakuba Krzeminskiego sprzedali za 1000 złp. dom na Nowym Świecie Wilhelmowi Lendza. Sąsiedztwo: Andrzej Sienkiewicz i Paweł Oryszowski.

W maju 1686 r. przeprowadzono inwentaryzację dóbr po zmarłych Stanisławie i Oxinie Molendach. Sąsiedztwo:  Jan Skorczak i Andrzej Sienkiewicz alias Domaradzki.

Opis: „W którym domu izba wielka z drzewa budowana y komora, do tego warsztatow dwa do rzemiosła płócienniczego ze wszystkim porządkiem. ..”

W czerwcu 1687 r. Jartym Mareczkiewicz kuśnierz i Anastazja sprzedali za 330 złp. dom Michałowi i Małgorzacie Klimkowiczom. Sąsiedztwo: Stanisław Koszela i Michał Klimkowicz.

We wrześniu 1687 r. Michał Klimkowicz kuśnierz i Marianna sprzedali za 130 złp. dom Andrzejowi Żukowskiemu piekarzowi i Annie jego żonie. Sąsiedztwo: Andrzej Maszowski i Hiacynt Wereszczak.

We wrześniu 1687 r. Gabriel Sakiewicz Centurio pedestris Militiae Ungaricae Arcis ZamoścensisSetnik piechoty milicji węgierskiej zamku zamojskiego sprzedał za 1200 złp. dom narożny Jartymowi Mareczkiewiczowi kuśnierzowi i Anastazji, jego żonie. Sąsiedztwo: Andrzej Jonakiewicz krawiec i Marianna jego żona.

W listopadzie 1687 r. Andrzej Jonakowicz krawiec i Marianna Krzeminska jego żona sprzedali dom in Suburbio Nowae Locationis vulgo na Nowym Świecie in Circulo  Herszowi Samsonowiczowi i Gronie Juzuownej małżonkom za 900 złp. Sąsiedztwo: Jartim Mareczkowicz i Harasim kuśnierz.

W październiku 1690 r. Mateusz Jastrzębski i Ewa jego żona sprzedali za 110 złp. domek z ogrodem Stefanowi Ałtunowiczowi. Sąsiedzi: Ementis i Jan Jusy.

W czerwcu 1691 r. Hiacynt Ilkowski przeprowadził inwentaryzację domu (brak opisu).

We wrześniu 1691 r. Szymon Rybicki i Agnieszka jego żona sprzedali za 100 złp. domek z ogrodem Janowi i Annie Szuszowskim. Sąsiedztwo: Skorczak i Romani.

W styczniu 1692 r. Malina wdowa po Rheozym Doroszewiczu sprzedała za 180 złp. dom Albertowi Kołodzieyczykowi i Dorocie. Sąsiedztwo: Demianus Kochbandla (?) i Stefan Waniuta.

W kwietniu 1694 r. Andrzej Tyrczuk sprzedał domek za 120 złp. Janowi Dubinskiemu i Hwence małżonkom. Sąsiedzi: Skurka i Nazar Pakowicz.

W lipcu 1694 r. Katarzyna, żona zmarłego Jana Wilczka zapisała sumę 900 złp. na drewnianym domu na rzecz Jakuba Zelmanowicza Żyda i Teygeli, małżonkom. Sąsiedzi: Jan Gorski i Sebastian Baranowski.

W czerwcu 1696 r. Palladia, wdowa po Bazylim Tyszowieckim, po Tymoteuszu Domaradzkim, żona Andrzeja Sienkiewicza sprzedała za 900 złp. dom Pawłowi Zawalskiemu i Appoloni jego żonie. Sąsiedzi: Mateusz Lewkiewicz kuśnierz.

W lipcu 1700 r. Wawrzyniec Janiszewski i Marianna Gładyszowna sprzedali za 95 złp. dom Janowi Kanka i Mariannie Matisiakownej, małżonkom. Sąsiedzi: sukcesorzy Bazylego Bieleckiego krawiec i sukcesorzy Pawła woźnicy.

W marcu 1701 r. Jakub Zelmanowicz i Feygiela Kowiczowna, jego żona zapisała na domu 100 złp. na rzecz Arasima Sieczkarczyka. Sąsiedzi: sukcesorzy Jana Gorki i sukcesorzy Baranowskich.

W marcu 1702 r. Jan i Agnieszka Kmicinscy sprzedali za 440 złp. dom drewniany Sebastianowi Przekuckiemu i Teresie jego żonie. Sąsiedzi: droga publiczna i Andrzej Żukowski piekarz.

W marcu 1702 r. Wojciech Łukomski i Agnieszka jego żona zapisali na domu kwotę 100 złp. na rzecz Mateusza Lubeckiego Capellae Sacratissimi Rosarii Provisor- prowizora kaplicy Różańcowej. Sąsiedzi: Jan Suslik i sukcesorzy Miklasa Bartha.

W styczniu 1703 r. Stanisław i Anna Lesczynscy zapisali sumę 200 złp. na domu na rzecz kolegiaty zamojskiej. Sąsiedztwo: sukcesorzy Tyszowieckich i Hiacynt Susło.

W roku 1707 Bazyli Onuszkiewicz szewc zapisał dom w testamencie żonie i dzieciom. Sąsiedztwo: Jan Szubartowicz i sukcesorzy Rużyckich.

W czerwcu 1708 r. Paweł Zawadzki ławnik zapisał testamentem dom na Nowym Świecie żonie Maryannie Lewkiewiczownej.

W sierpniu 1709 r. Aleksander Nicipurowicz rzeźnik przeprowadził wizję domu. Sąsiedztwo: zmarły Szyposz i Waniuta.

Opis: „Sien alias podorze z chrustu bez drzwi…, druga sionka dylami przepierzona ze drzwiami, sionka, y izba słomą poszyta, izba drewniana w słupy postawiona z alkierzem, w tey izbie piecow dwa; ieden kaflowy zielony, drugi piekarniany, na którym kuchenka. Okna sklane,..drzwi na zawiasach…”

We wrześniu 1712 r. Berek Leyzerowicz był wymieniany (przy okazji innej sprawy) jako właściciel domu w tyle placu pustego gruntu P. Zakrzewskiego nie daleko mostu na Przedmieściu Nowego Świata. Opis:…wymierzony wzdłuż łokci pięćdziesiąt, a wszerz łokci dwadzieścia…

W maju 1713 r. Jan Wenton canonicus Cathedralem Chełmensis (kanonik chełmskiej katedry) przekazał w posiadanie domus citatae-wspomniany dom Abrahamowi Leyzorowiczowi. Sąsiedzi: Zelik Izralowicz i Berko Leyzorowicz.

W listopadzie 1713 r. Anna Tymkiewiczowa sprzedała za 100 złp. dom drewniany cum medietate fundi- z połową funduszu Józefowi Krauzowi murario Zamosc. i Annie, jego żonie. Sąsiedztwo: Hiacynt Paszkowski.

W listopadzie 1738 r. Franciszek i Katarzyna Pędzierowscy sprzedali za 700 złp. dom Wyżniakowskim małżonkom. Sąsiedztwo: Michał Balejowicz i Grzegorz Drozdzik kołodziej.

W październiku 1742 r. Katarzyna Buczkowszczanka Szubartowiczowa i Józef Szubartowicz Porcitrusor, małżonkowie sprzedali za 380 złp. dom drewniany in Suburbio (Przedmieściu) Nowy Świat Chaimowi i Sarze Ickowiczom. Sąsiedztwo: Leybus Czarny i sukcesorzy krupiarza.   

W lutym 1747 r. Andrzej i Marianna Wozniakowscy zapisali na domus Lignea et medietate fundii (drewnianym domu i połowie gospodarstwa) in Suburbio Leopoliensi Platea Nowy Świat – na Przedmieściu Lwowskim ulicy Nowy Świat – sumę 300 złp. na rzecz Ecclesiae Insignis Collegiata Zamoscensis Confraternitatis DD Literatorum Zamoscensis (insygniów kościelnych kolegiaty zamojskiej Bractwa Literackiego). Sąsiedztwo: Michał Biłowolski i Petrus Civis SkierbieszoviensisPiotr mieszkaniec Skierbieszowa.

W lutym 1747 r. Andrzej i Marianna Wozniakowscy zapisali sumę 300 złp. na domu drewnianym na rzecz Kolegiaty Zamojskiej. Sąsiedztwo: Michał Białowolski i Piotr mieszkaniec Skierbieszowa.

W lutym 1752 r. Stefan i Marianna Doroszowscy sprzedali domek z gospodarstwem Marcinowi i Katarzynie Bytyńskim. Sąsiedzi: Antoni Pliszkiewicz i Hasse burmistrz.  

W czerwcu 1754 r. Krystyna Szychterowa wdowa po Tomaszu Szychta sprzedała za 110 złp. domek drewniany z gospodarstwem Antoniemu i Ewie Pliszkiewiczom. Sąsiedzi: Ementis i gospodarstwo Faruchowisczowiani.

W październiku 1755 r. Hiacynt i Katarzyna Sakiewiczowie sprzedali za 176 złp. dom drewniany z gospodarstwem Michałowi i Mariannie Łapinskim. Sąsiedzi: Katarzynka Morzkowska i Mateusz Brzezicki.

W marcu 1757 r. Marcin i Katarzyna Bytynscy sprzedali dom za 270 złp. Michałowi i Katarzynie Ostrowskim. Sąsiedzi: Pliszkiewicz i Hasse prawnik.

W lutym 1758 r. Szymon Malicki sprzedał za 155 złp. domek Tomaszowi i Ewie Bernackim. Sąsiedzi: Marianna Pturmanka i Dąbkowska.

W czerwcu 1761 r. Marianna de Dumieckie Lapinska i Michał Lapiński sprzedali za 50 złp. domek Reginie de Bielcowie Ciurusiowej. Sąsiedzi: domek Ewy Wielganki i Daniel Plisikiewicz.

W czerwcu 1761 r. Łukasz Mazurkiewicz był wymieniany jako właściciel domu na przedmieściu.

W czerwcu 1762 r. Jakub Gilinski sprzedał za 700 złp. dom drewniany z gospodarstwem Chanie de Marki Szmerlowiczowej, żonie zmarłego Wulwa Szmerlowicza. Sąsiedzi: Grzegorz Sakiewicz i sukcesorzy Małodobrych.

W czerwcu 1762 r. Marianna Ulitowska wdowa po Szymonie Ulitowskim sprzedała za 640 złp. domus binus Lignea-dwa drewniane domy Antoniemu Szyszkiewiczowi i Mariannie de Grabowieckie, małżonkom. Sąsiedzi: Tomasz Zubrzycki i Mateusz Moskalski Militis-żołnierz.

W maju 1764 r. przeprowadzono wizję domu „Małodobrzowiana” Mateusza Zabłockiego. Sąsiedztwo: Jan Hudnicki i Hasklowicze.

W marcu 1765 r. Aron i Esterka Moszkowna Ickowicze zapisali 100 złp. na domu na rzecz Kaplicy Różańcowej w kolegiacie zamojskiej. Sąsiedzi: Grzegorz Sakiewicz i dom i gospodarstwo Hasklowiczów Żydów.

We wrześniu 1765 r. Marianna Drozdowska, żona zmarłego Grzegorza Drozdowskiego zapisała 200 złp. na rzecz Capella Annuntiationis B.V.M in Ecclesia Insignis Collegiata Zamosc. Sąsiedztwo: Michał Ostrowski i Paweł Walaszkiewicz.

We wrześniu 1765 r. Sebastian Grabowiecki sprzedał za 550 złp. dom Pawłowi i Rozalii Walaszkiewiczom. Sąsiedzi: Sylwester Usinski i Stanisław Radayowski oraz wdowa Marianna Drozdowska.

W lutym 1766 r. Tomasz Zubrzycki sprzedał za 250 złp. dom drewniany z gospodarstwem Stefanowi i Agnieszce Pociszowszczance Brzezińskim. Sąsiedztwo: dom Antoniego Szyszkiewicza i sukcesorzy Samżyjaykovianorum.

W marcu 1766 r. Tomasz Zubrzycki i Teresa Brzozowszczanka sprzedali za 38 złp. dom Michałowi Skibinskiemu i Mariannie Budkównie. Sąsiedztwo: Grzegorz Sakiewicz i na rogu.

W maju 1766 r. Michał Skibiński Murariusmurarz i Marianna Budkówna jego żona byli wymieniani jako właściciele domostwa na Przedmieściu Nowy Świat przy Targowisku stojące.

W maju 1768 r. Hudzinski sprzedał dom za 30 złp. Aleksandrowi i Agnieszce de Gorayskie Ligajowskim. Sąsiedzi: Zabłoccy i Berkowicze.

W lipcu 1769 r. wdowa Marianna Drozdowska sprzedała za 1200 złp. dom z gospodarstwem Szymonowi i Agnieszce de Turzynieckie Drozdowskim. Sąsiedztwo: domorum-domów Pawła Walaszkiewicza i Sebastiana Grabowieckiego oraz Michał Ostrowski.

We wrześniu 1775 r. Mateusz i Ewa Słotwinskie sprzedali za 250 złp. dom Sikorskim. Sąsiedzi: gospodarstwo sukcesorów Mogilniccianorum i Antoni …(?).

W październiku 1778 r. po zmarłym Danielku Moszkowiczu objął z zapisu domostwo z gruntem (800 złp.) Ludwik Dąbrowski.

W październiku 1783 r. Antoni Ciuruskiewicz i Elżbieta de Ferdynandy sprzedali dom na Nowym Świecie za 500 złp. Kazimierzowi Ciuruskiewiczowi (bratu właściciela) i Mariannie Zacierownej. Sąsiedztwo: Jan Głowala i Stefan Orzechowski.

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym.

Ałtunowicz Stefan 1690 Nowy Świat

Ambroszyk 1639 Nowy Świat

Antoni…(?) 1775 Nowy Świat

Balejowicz Michał 1738 Nowy Świat

Bar Grzegorz 1638, 1639, 1648 Nowy Świat

Baranowski (Baranowicz) Sebastian 1667, 1674, 1694; sukces. 1701 Nowy Świat

Barth Miklas sukces. 1702 Nowy Świat

Berkowicze 1768 Nowy Świat

Bernaccy Tomasz i Ewa 1758 Nowy Świat

Białowolski 1666; Michał 1747 Nowy Świat

Bielecki Bazyli sukces. 1700 Nowy Świat

Bonowski Sebastian 1670 Nowy Świat

Brzezicki Mateusz 1755 Nowy Świat

Brzezinski Stefan i Agnieszka (Pociszowszczanka) 1766 Nowy Świat

Bytyńscy Marcin i Katarzyna 1752, 1757 Nowy Świat

Chanski Teodor 1635 Nowy Świat

Chrimczyk Piotr i Anna 1633 Nowy Świat

Chudzik Tomasz i Zuzanna 1648 Nowy Świat

Ciurusiowa Regina (de Bielcowie) 1761 Nowy Świat

Ciuruskiewicz Kazimierz 1783 Nowy Świat

Czarny Leybus 1742 Nowy Świat

Dąbkowska 1758 Nowy Świat

Dąbrowski Ludwik 1778 Nowy Świat

Domaracki alias Sienkiewicz Andrzej 1683, 1686 Nowy Świat

Domaradzki Tymoteusz nie żył 1696, w. Palladia (1-v Tyszowiecka) Nowy Świat

Doroszowicz Grzegorz i Marina 1667; Malina w. po Rheozym 1692 Nowy Świat

Doroszowscy Stefan i Marianna 1752 Nowy Świat

Drozdowska Marianna w. po Grzegorzu 1765, 1769 Szymon i Agnieszka (de Turzynieckie) Nowy Świat

Drozdzik Grzegorz 1638 Nowy Świat

Drubczynski Stanisław i Anna 1674 Nowy Świat

Dubinski Jan i Hwenka 1694 Nowy Świat

Dzisik Filip i Jadwiga 1645 Nowy Świat

Dziurdziewicz Piotr i Anna Roszkowczanka 1633, 1635 Nowy Świat

Faruchowsczowiani 1754 Nowy Świat

Gierniakowie Jan i Jadwiga 1671 Nowy Świat

Gilinski Jakub 1762 Nowy Świat

Głowala Jan 1783 Nowy Świat

Gorecka Katarzyna w.; s. Jan Gorecki 1648 Nowy Świat

Goreczanka Krystyna 1638 Nowy Świat

Gorski Jan 1694 Nowy Świat

Grabowiecki Sebastian 1765, 1769 Nowy Świat

Gurka Jan sukcesorzy 1701 Nowy Świat

Harasim kuśnierz 1687 Nowy Świat

Hasklowicze Żydzi 1764 Nowy Świat

Hasse burmistrz 1752, 1757 Nowy Świat

Hebanowsczyk Józef i Katarzyna (1-v Zubkowska) 1674 Nowy Świat

Hostynski Chwedor i Małgorzata 1645 Nowy Świat

Hrycko szewc 1651 Nowy Świat

Hudnicki Jan 1764 Nowy Świat

Hudzinski 1768 Nowy Świat

Ickowicz Chaim i Sara 1742; Aron i Esterka (Moszkowna) 1765 Nowy Świat

Ilkowski Hiacynt 1691 Nowy Świat

Izraelowicz Zelik 1713 Nowy Świat

Janiszewski Wawrzyniec i Marianna (Gładyszowna) 1700 Nowy Świat

Jastrzębski Mateusz i Ewa 1690 Nowy Świat

Jeyzorowicz Berek 1712 Nowy Świat

Joachim z Kalinowic 1645 Nowy Świat

Jonakiewicz (Jonakowicz; Jozakowicz) Andrzej i Marianna (Krzeminska, c. Jakuba) 1683, 1687 Nowy Świat

Jusy Jan 1690 Nowy Świat

Kanka Jan i Marianna (Matisiakowna) 1700 Nowy Świat

Klimczuk Józef i Katarzyna (Weresczacka) 1651 Nowy Świat

Klimkowicz Michał i Małgorzata 1687 Nowy Świat

Kmicinski Jan i Agnieszka 1702 Nowy Świat

Kochbandla Demianus 1692 Nowy Świat

Kołodziejczyk Albert i Dorota 1692 Nowy Świat

Kosobutka (Koszobudka) Daniel 1666, 1667 Nowy Świat

Kostecki Bazyli i Marianna 1670 Nowy Świat

Koszela Stanisław 1682; 1687 Nowy Świat

Kowalski Kazimierz i Jadwiga 1667 Nowy Świat

Kozakowicz Grzegorz i Hanna 1682 Nowy Świat

Krauz Józef i Anna 1713 Nowy Świat

Krupiarz sukces. 1742 Nowy Świat

Krzeminski Jakub i Agnieszka (Gonczonka) 1666 Nowy Świat

Krzysztof kowal 1645 Nowy Świat

Krzysztof piekarz 1671 Nowy Świat

Kucharscy Jakub 1667, i Krystyna (1670 ?) Nowy Świat

Kuszczyna 1670 Nowy Świat

Lendza Wilhelm 1676, 1683 Nowy Świat

Lesczynski Stanisałw i Anna 1703 Nowy Świat

Lewkiewicz Mateusz 1696 Nowy Świat

Lewnadowscy 1671 Nowy Świat

Leyzorowicz Abraham; Berko 1713 Nowy Świat

Leżayscy Marcin i Katarzyna 1667 Nowy Świat

Ligajowscy Aleksander i Agnieszka 1768 Nowy Świat

Lubecki Mateusz 1702 Nowy Świat

Łapinscy Michał i Marianna (de Dumieckie) 1755; 1761 Nowy Świat

Łogoszowic Jakub (1670 ?) Nowy Świat

Łucki Prokop 1666 Nowy Świat

Łukomski Wojciech i Agnieszka 1702 Nowy Świat

Łupka Stanisław 1636 Nowy Świat

Majtyszek 1636 Nowy Świat

Malicki Szymon 1758 Nowy Świat

Małodobry sukces. 1762 Nowy Świat

Marcinkowa Zofia 1666 Nowy Świat

Maryczkiewicz (Mareczkiewicz, Mareczkowicz) Jartim 1670; (Jartym) i Anastazja 1682; 1687 Nowy Świat

Maszowski Andrzej 1687 Nowy Świat

Mazurkiewicz Łukasz 1761 Nowy Świat

Modzelowski Jan 1676 Nowy Świat

Mogielniccianorum 1775 Nowy Świat

Molenda Stanisław i Oxima nie żyli w 1686 Nowy Świat

Morzkowska Katarzyna 1755 Nowy Świat

Moskalski Mateusz 1762 Nowy Świat

Moszkowicz Dawidek nie żył w 1778 Nowy Świat

Nicipurowicz Eraz i Anastazja (1670 ?); Aleksander 1709 Nowy Świat

Nowacki Wojciech 1667 Nowy Świat

Olszanski Stanisław sukcesorzy 1674 Nowy Świat

Onacik Jan 1651 Nowy Świat

Onuszkiewicz Bazyli, Żona i dzieci 1707 Nowy Świat

Oryszewski Damian 1639; Oryszowski Paweł 1683 Nowy Świat

Orzechowski Stefan 1783 Nowy Świat

Ostrowscy Michał i Katarzyna 1757, 1765, 1769 Nowy Świat

Pakowicz Nazar 1694 Nowy Świat

Paszkowski Hiacynt 1713 Nowy Świat

Paszyk Józwa 1666 Nowy Świat

Paweł woźniaca sukces. 1700 Nowy Świat

Pędzierowscy Franciszek i Katarzyna 1738 Nowy Świat

Piotr ze Skierbieszowa 1747 Nowy Świat

Pliszkiewicz Antoni 1752; i Ewa 1754, 1757; Daniel 1761 Nowy Świat

Pokorski Piotr 1636 Nowy Świat

Przekucki Sebastian i Teresa 1702 Nowy Świat

Przełayski Felicjan 1666 Nowy Świat

Pturmanka Marianna 1758 Nowy Świat

Radayowski Stanisław 1765 Nowy Świat

Romani 1691 Nowy Świat

Roszkowski Piotr 1634 Nowy Świat

Rużyccy sukces. 1707 Nowy Świat

Rybicki Szymon i Agnieszka 1691 Nowy Świat

Sabbatus de Gorecki 1638 Nowy Świat

Sakiewicz Hiacynt i Katarzyna 1755; Grzegorz 1762, 1765, 1766; Gabriel 1687 Nowy Świat

Samsonowicz Hersz i Grona 1687 Nowy Świat

Sienkiewicz Andrzej i Palladia (1-v Tyszowiecka; 2-v Domaradzka) 1696 Nowy Świat

Sieńko z Kosobud (Kosobudzki) i Anna 1638, 1639 Nowy Świat

Sikorskie 1775 Nowy Świat

Sitański szewc 1648 Nowy Świat

Skibinski Miachał i Marianna (Budkówna) 1766 Nowy Świat

Skorczak Jan 1686, 1691 Nowy Świat

Słochowski 1635 Nowy Świat

Słotwinskie Mateusz i Ewa 1775 Nowy Świat

Smażyjaykovianorum sukces. 1766 Nowy Świat

Stanisław Nielęcki i Anna 1633, 1634 Nowy Świat

Sulak Paweł 1635 Nowy Świat

Supronowicz Jerzy i Marina (Hawrylakowna) 1670 Nowy Świat

Suslik Jan 1702 Nowy Świat

Susło Hiacynt 1703 Nowy Świat

Szmerlowicz Wulwa i Chana (de Marki) 1762 Nowy Świat

Szubartowicz Jan 1707; Józef i Katarzyna (Bukowszczanka) 1742 Nowy Świat

Szuszowscy Jan i Anna 1691 Nowy Świat

Szychta Tomasz nie żył 1754, w. Krystyna Nowy Świat

Szyposz zm. 1709 Nowy Świat

Szyszkiewicz Antoni i Marianna (de Grabowieckie) 1762, 1766 Nowy Świat

Tymkiewiczowa Anna 1713 Nowy Świat

Tyrczuk Andrzej 1694 Nowy świat

Tyszowiecki Bazyli nie żył w 1696, w. Palladia 1696; sukces. 1703 Nowy Świat

Ulitowski Szymon nie żył w 1762 r. i w. Marianna 1762 Nowy Świat

Usinski Sylwester 1765 Nowy Świat

Walaszkiewicz Paweł i Rozalia 1765, 1769 Nowy Świat

Waniuta Stefan 1692, 1709 Nowy Świat

Wawrzyniec woźnica 1666 Nowy Świat

Wegrzyn (Węgrzynek) Mateusz 1667 Nowy Świat

Wenton Jan ks. kanonik 1713 Nowy Świat

Wereszczak Józef 1682; Hiacynt 1687 Nowy Świat

Wielganka Ewa 1761 Nowy Świat

Więczkowic Walenty 1635 Nowy Świat

Wilczek Jan i Katarzyna 1667; wdowa Katarzyna 1694 Nowy Świat

Woycik Hryczko 1666; Jan 1666 Nowy Świat

Wozniakowscy Andrzej i Marianna 1747 Nowy Świat

Wyłupek Stanisław 1634, 1635; Wyłupkowa 1636 Nowy Świat

Wyżniakowscy 1738 Nowy Świat

Zabłocki Mateusz 1764;  Zabłoccy 1768 Nowy Świat

Zaiączkowski (Osinski) Adam 1670 Nowy Świat

Zawalski Paweł i Appolonia 1696; Paweł i Marianna (Lewkiewiczowa) 1708 Nowy Świat

Zelmanowicz Jakub i Feygiela (Kowiczowna)1694, 1701 Nowy Świat

Zieliński (Zelenski) Grzegorz 1634, 1635 Nowy Świat

Zubkowski Eliasz nie żył 1674, w. Katarzyna i s. Józef Nowy Świat

Zubrzycki Tomasz 1762; i Teresa (Brzozowszczanka) 1766 Nowy Świat

Żerebko Grzegorz (1670 ?) Nowy Świat

Żuczek Konrad 1676 Nowy Świat

Żukowski Andrzej i Anna 1687, 1702 Nowy Świat

__________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Consularia. Kwerenda l. 70 XX w.