Mieszkańcy Zamościa 1583-1609

Ulice różne w Zamościu (staropolskie).

Ulice różne

 

W lipcu 1583 r. Józef Lanio (rzeźnik) i Małgorzata jego żona sprzedali za 22 mk dom na Przedmieściu Szczebrzeskiem Alebrtowi de Żukow.

W listopadzie 1583 r. Stanisław rzeźnik i Anna jego żona sprzedali dom za 20 mk Janowi Sączkowiczowi de Chodel. Sąsiedztwo: Marek Textor (tkacz).

W styczniu 1584 r. Fiedor Choduń zapisał na hipotece domu sumę 20 mk na rzecz Wawrzyńca Tokarza.

W czerwcu 1584 r. Mateusz Cieśla dokonał zapisu hipotecznego na domu przy ul. Hrubieszowskiej w wys. 50 mk na rzecz Jana Nadolsky’ego.

W styczniu 1589 r. Anna szewcowa, wdowa po Janie szewcu sprzedała tugurium (schronienie – lepianka?) narożny przy ul. Szewskiej Jakubowi Lanio (rzeźnikowi) Wilkowicowi za 9 mk. Sąsiedztwo: dom Jana chirurga zamojskiego. Parcela budowlana: hortus (ogród).

W styczniu 1589 r. Condrus Ephipiarius i Paraska (Paraskewia?) jego żona sprzedali dom przy ulicy (brak wskazania której) za 26 mk polskich Sebastianowi Byczkowicowi. Sąsiedztwo: dom Krzysztofa Fabrilignarii (stolarza) i dom Jana Iuris (prawnika, sędziego) Bedelli.

W sierpniu 1589 r. Hanus Bartel negocjator (kupiec) sprzedał narożny dom „Szolny” na ul. Tyszowieckiej Mikołajowi Uhrowieckiemu rotmistrzowi wojsk Jana Zamojskiego za 300 flr. Sąsiedztwo: dom Kniazia z Wieprzowego Jeziora.

W październiku 1589 r. Jakub Skorza rzeźnik sprzedał na ul. Rachańskiej za 7 flr (area – obszar) Stanisławowi Propola. Inna zabudowa działki: macella lanionis (sklep mięsny – jatki?). W uwagach: „usque ad parietem Martini Lanifcieis…in latu longum vero octo ud nas” (…….aż do ściany Marcina rzeźnika?…..). Sąsiedztwo: angullo (na rogu) Alberti lanionis (rzeźnik).

W lipcu 1589 r. Jan Snopek i Anna jego żona sprzedali trzecią część działki (area) przy ul. Szewskiej Walentemu Kazipole za 6 flr 10 gr. Sąsiedztwo: Krzysztof Żronka i dom Feliksa. W uwagach: „in longitudine 14 ulnas – długości 14 łokci – a wpopszek od miedze domiedze”.

W czerwcu 1589 r. Venceslaus (Wienczysław) szewc i Krystyna jego żona sprzedali dom przy ul. Szewskiej Łukaszowi Praesbitero Ruthenorum za 80 mk. Sąsiedztwo: Mateusz Cieplinski i Venceslai Sutoris (Wienczysław) szewc. W uwagach: ogród sprzedany razem z domem.

W maju 1589 r. Jan Smolka szewc mieszkaniec Zamościa sprzedał dom na ul. Szewskiej za 50 flr. Bartłomiejowi Pankowiczowi. Sąsiedztwo: szewc Wienczysław i szewc Paweł Kula.

W maju 1589 r. Jan Ostrowski burgrabia malborski sprzedał za 120 flr. dom przy ul. Bełskiej Konstantemu Pellio (kuśnierzowi). Sąsiedztwo: dom Bartłomieja Pellificis (kuśnierza) i dom Szymona Króla. Uwagi: cum horto et prato (ogród i łąka) – sprzedane razem z domem.

W październiku 1589 r. Michał Poznanicus (z Poznania) zwany Chromy i jego żona Jadwiga sprzedali za 50 flr. dom narożny przy ul. Horodelskiej Stanisławowi Praecone. Sąsiedztwo: dom Wojciecha Przybyło.

W styczniu 1590 r. Wojciech Domoniowski i Anna jego żona sprzedali za 30 flr. dom przy ul. Szewskiej Wawrzyńcowi Goski Tczedoviensis i Zofii jego żonie. Sąsiedztwo: dom Krzysztofa Dokatoris (nauczyciela) i area deserta, a vallo sitta (pusty teren, otoczony wałem).

W lutym 1590 r. Feliks Flisz i Elżbieta, jego żona sprzedali plac przy ul. Szewskiej za 7 flr. Albertowi Chffisteh i Zofii jego żonie przy ul. Szewskiej. Sąsiedztwo: Stanistałw Pistor (piekarz) i platea publica ad vallum tendens acialiter (ulica publiczna rozciągająca się aż do wału).

W lutym 1590 r. Mikołaj Cwielicz i Marusia jego żona sprzedali za 5 flr. parcelę Albertowi Ostrowskiemu i jego żonie na ulicy Szewskiej. Sąsiedztwo: Tymoteusz szewc i Iwaskowicz Doleator (bednarz).

W lutym 1590 r. Benedykt vulgo dictum (zwanym) Banach Lanio (rzeźnik) i Helena jego żona sprzedali za 150 flr. dom przy ul. Rachańskiej (in Platea Rachensis) Mateuszowi Pietrzikowi mieszkańcowi Wieruszoviensis . Sąsiedztwo: dom Marcina murarza i dom Hartimi Rusina.

W kwietniu 1590 r. Błażej Czaika sprzedał za 40 flr. parcelę budowlaną Benedyktowi Lanio i jego żonie przy ul. Rachańskiej. Sąsiedztwo: Mateusz Pietrzyk i a vallo acialiter (na rogu wałów). W uwagach: „duas partes in latum sexdecim ul nas in longum vero ut aliae areae” („dwie części, szerokie i długie na szesnaście łokci, jak inne obszary” – tłumacz Google).

W kwietniu 1590 r. Paweł Zbaraski i Helena jego żona sprzedali dom drewniany za 37 flr. Mateuszowi Michalowskiemu ungarus na ulicy Horodelskiej. Sąsiedztwo: dom Domaradzkiego i dom Stanisława piekarza.

W maju 1590 r. Piotr Mazur i Katarzyna jego żona sprzedali dom na ul. Hrubieszowskiej (Rubieszoviensis) Andrzejowi Mazurkowi i Reginie jego żonie za 12 flr. Była to sprzedaż domu zmarłego Alberta Miecznikowicza ojca Katarzyny (żony Piotra Mazura). Dom odziedziczyła Katarzyna i jej brat Albert. Katarzyna i Piotr Mazur sprzedali część Alberta za jego wiedzą. Sąsiedztwo: dom Scibora i dom Stanisława cieśli.

W maju 1590 r. Stanisław Generalis (generał) Sobieski darował dom na ulicy Horodelskiej Michałowi Claudo (Claudus) Poznanus (z Poznania) i Jadwidze jego żonie. Sąsiedztwo: Albert Przybyło i via publica acialiter.

W czerwcu 1590 r. Tymosz ex villa Sitaniecz (z Sitańca) i Regina jego żona sprzedali dom na ul. Rachańskiej za 70 flr. Eufemii Chffedorowej wdowie i Maksymowi jej synowi. Sąsiedztwo: Stanisław Stalmach i platea publica aguariam nunapata acialiter.

W czerwcu 1590 r. Jan i Zofia Suchodolscy sprzedali plac przy ul. Hrubieszowskiej za 10 mk Sebastianowi (rostrucharz-handlarz koński) i Agnieszce jego żonie. Sąsiedztwo: Albert Przybyło i Jan Suchodolski.

W czerwcu 1590 r. Felix Flisz sprzedał dom przy ul. Szewskiej za 40 flr Mateuszowi Lenarcikowi. Sąsiedztwo: Stanisław piekarz i Jakub Propola (handlarz).

W czerwcu 1590 r. Michał Claudus alias Chromy i Anna jego żona sprzedali dom przy ul. Horodelskiej za 42 złp. Andrzejowi Potrzestek. Sąsiedztwo: Albert Przybyło i via publica acialiter.

W czerwcu 1590 r. Katarzyna Jurkowa wdowa mieszkanka Zamościa sprzedała dom przy ul. Szewskiej za 10 flr. Annie Jętwanowej, swojej córce. Sąsiedztwo: Thimkowicz szewc i Albert Skoprk.

W lipcu 1590 r. Jakub Skorka Lanio (rzeźnik) i Dorota jego żona sprzedali dom drewniany przy ul. Rachańskiej a Braxatoriis Civilibus (browar miejski) Rafaelowi Strzeptowskiemu sekretarzowi królewskiemu. Sąsiedztwo: dom Joachima Rusina i dom Piotra Procza.

W lipcu 1590 r. Krzysztof cieśla i Zofia jego żona sprzedali za 2 talary plac przy ul. Rachańskiej Marcinowi Rybitwie. Sąsiedztwo: dom Mateusza Stuoza (stróża?) i dom Marcina Rybitwy. W uwagach: „partem quartam in longum quatuordecim ul nas in latu vero decem ulnas” (czwarta część miała czternaście łokci długości i dziesięć łokci szerokości).

W lipcu 1590 r. Piotr Procz i Zofia jego żona sprzedali za 300 złp. dom przy ul. Turobińskiej (Thurobinensis) Janowi Constantinowiczowi Grekowi. Sąsiedztwo: Błażej Sichowicz i Hanus (Jan) murarz.

W lipcu 1590 r. Albert rzeźnik i Zofia jego zona sprzedali za 100 złp. dom przy ul. Rachańskiej Piotrowi Proczowi i Zofii, jego żonie. Sąsiedztwo: Rafael Sczeptowski (Strzeptowski) i Stanisław stelmach.

W lutym 1591 r. Anna, matka i jej córka Dorota Domaraczkie (Domaradzkie) sprzedały plac i mały domek (zbudowany na placu) za 10 mk  Janowi Szakowiczowi krwacowi i Annie jego żonie przy ul. Chełmskiej (Helmensos). Sąsiedztwo: Mateusz Ungarus krawiec i ex ad verso domu Wawrzyńca Pobratymowicza kuśnierza.

W marcu 1591 r. Krzysztof i Zofia Ziurek sprzedali dom przy ul. Chełmskiej za 40 mk Laboriosus Iwanko Jaczowiczowi i Jence jego żonie ex Zarudzia (z Zarudzia). Sąsiedztwo: dom Jana Snopkowicza i via ad valla tendens acialiter (na rogu drogi ciągnącej się ku wałom).

W czerwcu 1591 r. Błażej Sichowicz rajca i jego żona Jadwiga sprzedali dom przy ul. Turobińskiej za 300 złp. Janowi Cambra Grekowi. Sąsiedztwo: dom Jana Konstantynowicza Greka i acialem versus forum primarium.

W czerwcu 1591 r. Tomasz i Marusa Demko sprzedali plac (area alias quadram agri – obszar inny niż ćwierć pola) za 60 złp. przy ul. Chełmskiej Janowi Piczkowskiemu. Sąsiedztwo: dom Jana Paczkowskiego (Piczkowskiego?) i platrea publica acialiter.

W czerwcu 1591 r. wymieniany był w aktach (przy okazji innej sprawy) Mathys Kotuchna i Elżbieta jego żona, zamieszkali przy ul. Rachańskiej. Sąsiedztwo: dom Jakuba Mirosławka pellificis (kuśnierza) i dom Józefa Nurzinskiego.

W październiku 1591 r. Janus Kossa i Felicja, jego żona kupił dom przy ul. Szewskiej od Isthoka Naiazdy Hungarusa (Węgra) i Zofii jego żony. Sąsiedztwo: dom Jana Barbitonsoris (golarza) i dom Mateusza Żrebki.

W listopadzie 1591 r. Jan szewc zwany Lubelski i Regina jego żona sprzedali dom za 36 złp. na ul. Rachańskiej Albertowi Gebka i Annie jego żonie. Sąsiedztwo: Piotr Zielonka rzeźnik i Stanisław czapnik.

W styczniu 1592 r. Jakub Mierosławczik rzeźnik i Zofia jego żona sprzedali dom za 50 złp. przy ul. Rathensis (Rachańskiej?) Krzysztofowi Rataiczik i Annie jego żonie. Sąsiedztwo: Iwaskowicz Briz pellonis (rzeźnik) i Matusz Kotuchny.

W lutym 1592 r. Anna Domaradzka, wdowa po Janie Domaradzkim oraz Dorota i Albert, dzieci sprzedali mały domek za 30 złp. przy ul. Horodelskiej Iwano Gerero Klimczuczka i Chaffida jego żona. Sasiedztwo: Jan Paskowicz bodelli iuris i area deserta (cum area).

W maju 1592 r. Wawrzyniec Wołyniec szewc sprzedał dom za 30 złp. na ul. Szewskiej Ferensowi krawcowi. Sąsiedztwo: Wojciech Skopka i Mikołaj szewc.

W maju 1592 r. Adam Priwner murarz i Zofia jego żona sprzedał dom za 100 złp. na ul. Ormiańskiej Baltazarowi Balinowiczowi Ormianinowi. Sąsiedztwo: dom Iwana Aslanowicza Ormianina i area deserta.

W październiku 1592 r. Tomasz i Małgorzata Demko sprzedali dom za 150 złp. przy ul. Chełmskiej Wawrzyńcowi Gładkiemu i jego żonie Annie. Sąsiedztwo: dom Jana Paczkowskiego i platea publica acialiter.

W grudniu 1592 r. Jakub Kramarz alias funarius (właściciel zakładu pogrzebowego) i Katarzyna jego żona sprzedali dom przy ul. Ormiańskiej za 150 złp. na rzecz Muratosza Jakobowicz Ormianina. Sąsiedztwo: dom Loxy i dom Vasztanity. A.Adv. sygn. 1. Pagin. 115-115v.

W styczniu 1593 r. Franciszek Wołoszowicz Rusin szewc i Małgorzata jego żona zapisali na domu przy ul. Turobińskiej 70 złp. na rzecz Filipa Antoninis Greka. Sąsiedztwo: dom Krzysztofa Dłuskiego i dom zmarłego Jana Włocha murarza.

W styczniu 1593 r. Helena Hanusowa Mularka wdowa zapisała na domu przy ul. Turobińskiej 40 złp. na rzecz Jana Szaniawskiego Barbitonsor (golarza) i jego żony Zofii. Sąsiedztwo: dom Jana Konstantinowicza Greka i dom Andrzeja Budzinsczika.

W marcu 1593 r. Lurens Pobratimowicz pelifex (kuśnierz) i rajca sprzedał dom przy ul. Horodelskiej Tomaszowi Demko za 70 złp. Sąsiedztwo: Jan (niewyraźny odczyt Bródka?) piekarz i acialiter iusta plateam publicam (ulica publiczna).

W marcu 1593 r. Andrzej Serrifaber (ślusarza) i Anna jego żona sprzedali za 40 złp. dom przy ul. Rachanskiej Mikołajowi Sikora i jego żonie. Sąsiedztwo: Mathiae (Mateusz) Textoris (tkacz) i platea publica acialiter tendes. W uwagach: „…in area propria domunculam suam in posteriori parte domus sua…” (na terenie własnego domku na tyłach swojego domu…” – tłumacz Google).

 W marcu 1593 r. Ferens Ungarus (Węgier) krawiec sprzedał za 315 złp. dom przy ul. Brukowanej (in platea Castrensis) Stanisławowi Abrahamiah aurifaber et scabinus (złotnik i ławnik). Sąsiedztwo: dom Krzysztofa Bystrzickiego piekarza i acialiter platea publica. Acta. Adv. sygn. 1 pagin. 126v-127

W marcu 1593 r. Jakub Janiszewski rajca sprzedał dom za 60 złp. przy ul. Rachańskiej Piotrowi Achabi Schotus (Szkotowi). Sąsiedztwo: Jan Boguszawski i Wawrzyniec Sklarz (szklarz?).

W marcu 1593 r. Cossa Janus Węgier sprzedał za 50 złp. dom przy ul. Szewskiej Somki Caspar Węgrowi. Sąsiedztwo: łaźnia miejska i dom Macieja Zubra krawca. A. Adv. Sygn. 1. 127-127v

W kwietniu 1593 r. Ferens Szekiel Węgier sprzedał mały domek przy ul. Szewskiej Sipos Janusowi Węgrowi. Sąsiedztwo: dom Mateusza Żubra i dom Piotra Safianniloa sutoris (safiaticus – safiannik szewc).

W kwietniu 1593 r. Iwasko bednarz i Halfia (Hasia) jego żona sprzedali za 32 złp. dom przy ul. Szewskiej Matuszowi figulus (garncarz, kaflarz) Przeworski (z Przeworska). Sąsiedztwo: dom Łukasza popa Rusina i dom Piotra safiannika.

W maju 1593 r. Saffka Rosczeniek pellio (kuśnierz) i jego żona Learysza sprzedali dom przy ul. Rachańskiej za 120 złp. Iwanko Mollitor’owi. Sąsiedztwo: Steczkowic i dom Curilonis.

W lipcu 1593 r. Stanisław bednarz i Anna jego żona sprzedali dom (cum horto – z ogrodem) przy ul. Szewskiej za 22 mk Marcinowi Textor (tkacz, skuniennik). Sąsiedztwo: Tomasz szewc i Grygla Koska.

W październiku 1593 r. Krzysztof Dłuski sprzedał dom przy ul. Rachańskiej Sidorowi Hilkowiczowi za 30 złp. Sąsiedztwo: dom Pasko i dom Procza.

W październiku 31. (brak daty rocznej) Mateusz Figulus (garncarz, kaflarz) zapisał na domu przy ul. Szewskiej sumę 160 złp. na rzecz Kiliana Gorden Schotus (Szkota). Sąsiedztwo: Lenkowskie (odczyt poprawiany) i dom Alberta Odgrzyzny (Ac. Adv. Sygn. 1. Pagin. 273).

W czerwcu 1603 r. Stanisław Pileator (czapnik) Dishowic sprzedał dom za 90 złp. na ul. Rachańskiej Janowi Murarius Incola Zamoscensis (murarzowi mieszkańcowi Zamościa). Sąsiedztwo: Wawrzyniec Wół i dom „Gobczynskie”.

W lutym 1604 r. Regina i Katarzyna, córki Mateusza Latusky darowały dom na ul. Szewskiej Janowi Pellifex (kuśnierza) dicto Zapłata. Sąsiedztwo: dom narożny Adamy (Adama) Sybora.

W lutym 1604 r. Benedykt Lanio (rzeźnik) i jego żona Helena dokonali zapisu hipotecznego na domu przy ulicy Rachańskiej na sumę 60 złp. na rzecz Alberta Bemlycha. Sąsiedztwo: „Trobagowskie” i dom Marcina Pistoris (piekarza).

W czerwcu 1604 r. Jakub Jochan Szkot sprzedał za 140 złp. dom „Frankowskie” przy ul. Hrubieszowskiej Andrzejowi Mostrob Szkotowi. Sąsiedzi: dom Kraszyna i dom Miszkowskich.

W lipcu 1604 r. Benedykt Lanio (rzeźnik) dictum Kłodkowicz i Helena, jego żona sprzedali dom przy ul. Rachańskiej Albertowi Szumnykowi braxator (piwowar) i Zofii jego żonie za 130 złp.

W listopadzie 1604 r. Krzysztof zwany Wielki sprzedał za 100 złp. dom przy ul. Judaica (Żydowskiej) Grzegorzowi Kopanskiemu i jego żonie. Sąsiedztwo: dom Jakuba Judei (Żyda) i dom „Armenicani”.

W styczniu 1605 r. Wawrzyniec Finek i Anna jego żona sprzedali za 80 złp. dom przy ul. Żydowskiej Mateuszowi Sykiel’owi i Annie jego żonie. Sąsiedztwo: dom Żyda Mrugały i dom Jakuba.

W kwietniu 1605 r. Andrzej i Jan Słowińscy, synowie zmarłego Alberta Słowińskiego dicta Wnuk sędziego i Katarzyna wdowa po Albercie Słowińskim sprzedali dom przy ul. Brukowanej za 800 złp. Mikołajowi Uhrowieckiemu staroście chełmskiemu. Sąsiedztwo: dom Michała Berussi.

W maju 1605 r. Jakub Chmielowski zapisał na domu narożnym przy ul. Rachańskiej sumę 100 złp. na rzecz Mateusza syna Jakuba. W uwagach: dom ten kupiony był od Stanisława Ormianina. Sąsiedztwo: dom Mozdzanski. Acta Adv. Sygn. 1. Pagin. 260-260v.

W czerwcu 1606 r. Adam Zegarth frenifex (rymarz) sprzedał dom przy ul. Chełmskiej za 520 złp. Adamowi Lasson Scoto (Szkotowi). Sąsiedztwo: dom Wilhelma Moza i dom Stanisława Abramicza rajcy. A. Adv. Sygn. 2 pagin. 48 v -49 i 76 v-77 potwierdzenie sprzedaży.

W kwietniu 1606 r. Mateusz Kupczowicz i Anna jego żona mieszkanka Zamościa sprzedała za 170 złp. dom narożny przy ul. Rachańskiej Helenie Mularce (murarzowa), wdowie po Hansie (Hanusie) Murarii (murarzu). Sąsiedztwo: Aurificis .

W styczniu 1607 r. Walenty Mentowski sartor (krawiec) mieszkaniec Zamościa zapisał na domu przy ul. Szewskiej (tzw. „Barwierzowskie”) sumę 50 złp. na rzecz Mateusza Sabel i Anny jego żony.

W maju 1607 r. Anna Starikowana żona Jakuba Margola, mieszkańca Zamościa zapisała na domu przy ul. Żydowskiej sumę 60 złp. na rzecz Doroty Tomasowej, wdowy. Sąsiedztwo: dom Sacuto Żyda (Sefard) i dom Stanisława Krapa.

W czerwcu 1607 r. Jacek Zastawski sprzedał dom za 220 złp. na ul. Hrubieszowskiej Wojciechowi Bienkowiczowi i Urszuli wdowie po Wawrzyńcu Urszulaku. Sąsiedztwo: Mateusz Morawicki i Franciszek piekarz.

W czerwcu 1607 r. Franciszek piekarz sprzedał dom przy ul. Hrubieszowskiej za 200 złp. Jackowi Zastawskiemu i Annie jego żonie. Sąsiedztwo: Garwoliński Grzegorz i dom Jacka Zastawskiego.

W lutym 1608 r. Ferenc krawiec był wymieniany w aktach przy okazji innej sprawy, jako zamieszkały przy ul. Rachańskiej. Sąsiedztwo: dom Wasilowej i dom Mateusza Morawickiego.

W lutym 1608 r. Ferenc Sartor (krawiec) Ungarus (Węgier) sprzedał za 50 mk mały domek in Platea Rachańska seu Piekarska Andrzejowi Kopystowskiemu. Sąsiedztwo: dom Wasilowej i dom Mateusza Morawickiego telletextoris (tkacz).

W marcu 1608 r. Karp de Villa Deszkowice (z Deszkowic) zapisał na domu przy ul. Brukowanej 120 złp. na rzecz Jana Tokarczyka. Sąsiedztwo: dom narożny Jakuba frenificis (rymarz).

W kwietniu 1608 r. Jan i Szymon Mitkowice synowie zmarłego Alberta Mitko sprzedali dom przy ul. Szczebrzeskiej za 220 złp. Krzysztofowi Częstopianemu. Sąsiedztwo: dom Wojciecha Doliatoris (bednarz) dicta To(w)nobranski i versus Ecclesiam Parochialem (w kierunku kościoła parafialnego) Muratam acialiter sit tam.

W czerwcu 1608 r. Jakub Chmielowski i Anna jego żona zapisali na domu przy ul. Tyszowieckiej sumę 60 złp. na rzecz Błażeja Murarius (murarz). Sąsiedztwo: dom narożny Katarzyny zwanej Ślepa Kaśka.

W grudniu 1608 r. Mateusz Żuberek i Anna jego żona oraz Wojciech ich syn sprzedali dom przy ul. Szewskiej za 100 złp. Mikołajowi Kusik Tarnogrodensis ad presens incola Zamoscensis (z Tarnogrodu obecnie mieszkańca Zamościa). Sąsiedztwo: „Skopkowskie” i „Pawełkowskie”.

W lipcu 1609 r. Jakub Jan Szkot sprzedał za 180 złp. dom Kilianowi Szkotowi na ul. Hrubieszowskiej. Sąsiedztwo: dom „Wereszynski” i dom „Frankowskie”.

______________________________________________________________________________________________________

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

 

Abrahamiah Stanisław złotnik i ławnik 1593 ul. Brukowana

Abramicz Stanisław 1606 ul. Chełmska

Achabi Piotr Szkot 1593 ul. Rachańska

Albert (z Żukowa) 1583 ul. Szczebrzeska

Albert rzeźnik 1589, 1590 ul. Rachańska

Andrzej ślusarz i Anna 1593 ul. Rachańska

Antoninis Filip Grek 1593 ul. Turobińska

Aslanowicz (Asłanowicz) Jan Ormianin 1592 ul. Ormiańska

Balionowicz Baltazar Ormianin 1592 ul. Ormiańska

Banach Benedykt i Helena 1590 ul. Rachańska

Bartel Hanus 1589 ul. Tyszowiecka

Bartłomiej kuśnierz 1589 ul. Bełska

Bedelli Jan 1589 w Zamościu

Bemlych Albert 1604 ul. Rachańska

Benedykt rzeźnik i żona 1590 ul. Rachańska

Berussi Michał 1605 ul. Brukowana

Bienkowicz Wojciech i Urszula 1607 ul. Hrubieszowska

Bistrzicki Krzysztof 1593 ul. Brukowana

Błażej murarz 1608 ul. Tyszowiecka

Boguszawski Jan 1593 ul. Rachańska

Bródka Jan 1593 ul. Horodelska

Budzinsczik Andrzej 1593 ul. Turobińska

Byczkowic Sebastian 1589 w Zamościu

Cambra Jan Grek 1591 ul. Turobińska

Chffedorowa Eufemia wdowa i s. Maksym 1590 ul. Rachańska

Chffisteh Albert i Zofia 1590 ul. Szewska

Chmielowski Jakub i Anna, s. Mateusz 1605 ul. Rachańska, 1608 Tyszowiecka

Choduń Fiodor 1584 w Zamościu

Chromy (Claudo, Claudus) Michał i Jadwiga 1589, 1580, 1590 ul. Horodelska

Cieplinski Mateusz 1589 ul. Szewska

Condras Ephipiarius i Paraska 1589 w Zamościu

Cossa Janus (Kossa) Węgier i Felicja 1591, 1593 ul. Szewska

Curilonis 1593 ul. Rachańska

Cwielicz Mikołaj i Marusia 1590 ul. Szewska

Czaika Błażej 1590 ul. Rachańska

Częstopiany Krzysztof 1608 ul. Szczebrzeska

Demko Tomasz i Marusa (Małgorzata) 1591, 1592, ul. Chełmska, 1593 ul. Horodelska

Dishowic Stanisław 1603 ul. Rachańska

Dłuski Krzysztof 1593 ul. Turobińska, 1593 ul. Rachańska

Dom Ormiański 1604 ul. Żydowska

Domaradzkie Anna w. po Janie, c. Dorota s. Albert 1590, 1591, 1592 ul. Horodelska i ul. Chełmska

Domoniowski Wojciech i Anna 1589 ul. Szewska

Ferens (Ferenc) krawiec Węgier 1592 ul. Szewska, 1593 ul. Brukowana, 1608 ul. Rachańska

Finek Wawrzyniec i Anna 1605 ul. Żydowska

Flisz Feliks i Elżbieta 1589, 1590 ul. Szewska

Franciszek piekarz 1607 ul. Hrubieszowska

Garwoliński Grzegorz 1607 ul. Hrubieszowska

Gebka Albert i Anna 1591 ul. Rachańska

Gładki Wawrzyniec i Anna 1592 ul. Chełmska

Gorden Kilian Szkot b/daty ul. Szewska

Goski Wawrzyniec i Zofia 1590 ul. Szewska

Grygla Koska 1593 ul. Szewska

Hanus murarz 1590 ul. Turobińska

Hanusowa Helena mularka (wdowa po murarzu) 1593 ul. Turobińska, 1606 ul. Rachańska

Hartimi Rusin 1590 ul. Rachańska

Hilkowicz Sidor 1593 ul. Rachańska

Iwasko bednarz i Halfia (Hasia) 1593 ul. Szewska

Iwaskowic Briz 1592 ul. Rachańska

Iwaskowicz bednarz 1590 ul. Szewska

Jaczowicz Iwano i Jenka 1591 ul. Horodelska

Jakobowicz Muratsza Ormianin 1592 ul. Ormiańska

Jakub Jan Szkot 1609 ul. Hrubieszowska

Jakub rymarz 1608 ul. Brukowana

Jakub Żyd 1604, 1605 ul. Żydowska

Jan (Hanus?) Włoch murarz nie żył 1593 ul. Turobińska

Jan chirurg 1589 ul. Szewska

Jan golarz 1591 ul. Szewska

Jan murarz 1603 ul. Rachańska

Jan szewc i Anna 1589 ul. Szewska

Janiszowski Jakub 1593 ul. Rachańska

Jetwanowa Anna c. Katarzyny Jurkowej 1590 ul. Szewska

Joachim Rusin 1590 ul. Rachańska

Jochan Jakub Szkot 1604 ul. Hrubieszowska

Józef rzeźnik i Małgorzata 1583 ul. Szczebrzeska

Katarzyna zwana Ślepa Kaśka 1608 ul. Tyszowiecka

Kazipole Walenty 1589 ul. Szewska

Kilian Szkot 1609 ul. Hrubieszowska

Klimczuczka Iwano Gerero i Chaffida 1592 ul. Horodelska

Kłodkiewicz Benedykt i Helena 1604 ul. Rachańska

Kniaź (z Wieprzowego Jeziora) 1589 ul. Tyszowiecka

Konstantinowicz (Constantinowicz) Jan Grek 1590, 1593 ul. Turobińska

Konstanty kuśnierz 1589 ul. Bełska

Kopanski Grzegorz i żona 1604 ul. Żydowska

Kopystowski Andrzej 1608 ul. Rachańska (Piekarska)

Kotuchny Mateusz i Elżbieta 1591, 1592 ul. Rachańska

Kramarz Jakub i Katarzyna 1592 ul. Ormiańska

Krap Stanisław 1607 ul. Żydowska, 1608 ul. Brukowana

Kraszyna 1604 ul. Hrubieszowska

Król Szymon 1589 ul. Bełska

Krzysztof cieśla i Zofia 1590 ul. Rachańska

Krzysztof nauczyciel 1590 ul. Szewska

Krzysztof stolarz 1589 w Zamościu

Kula Paweł 1589 ul. Szewska

Kupczowicz Mateusz i Anna 1606 ul. Rachańska

Kusik Mikołaj 1608 ul. Szewska

Lasson Adam Szkot 1606 ul. Chełmska

Latuska Mateusz nie żył w 1604, córki Regina i Katarzyna ul. Szewska

Lenarcik Mateusz 1590 ul. Szewska

Loxa 1592 ul. Ormiańska

Lubelski Jan i Regina 1591 ul. Rachańska

Łaźnia miejska 1593 ul. Szewska

Łukasz duchowny (pop) Rusin 1589, 1593 ul. Szewska

Marcin murarz 1590 ul. Rachańska

Marcin piekarz 1604 ul. Rachańska

Marcin tkacz 1583, 1593 ul. Szewska

Margol Jakub i ż. (Starikowana) Anna 1607 ul. Żydowska

Mateusz cieśla 1584 ul. Hrubieszowska

Mateusz garncarz b/daty ul. Szewska

Mateusz krawiec Węgier 1591 ul. Chełmska

Mateusz s. Stuoza 1590 ul. Rachańska

Mateusz tkacz 1593 ul. Rachańska

Mazur Piotr i Katarzyna 1590 ul. Hrubieszowska

Mazurek Andrzej i Regina 1590 ul. Hrubieszowska

Mentowski Walenty 1607 ul. Szewska

Michalowski Mateusz 1590 ul. Horodelska

Miecznikowicz Albert nie żył w 1590, i dzieci: Katarzyna i Albert ul. Hrubieszowska

Mierosławczik Jakub i Zofia 1592 ul. Rachańska

Mikołaj szewc 1592 ul. Szewska

Mirosławka Jakub 1591 ul. Rachańska

Miszkowscy 1604 ul. Hrubieszowska

Mitkowic Jan i Szymon 1608 ul. Szczebrzeska

Mollitor Iwanko 1593 ul. Rachańska

Morawicki Mateusz 1607 ul. Hrubieszowska, 1608 ul. Rachańska

Mostrob Andrzej Szkot 1604 ul. Hrubieszowska

Moza Wilhelm 1602 ul. Chełmska

Mozdzanski 1605 ul. Rachańska

Mrugała Żyd 1605 ul. Żydowska

Nadolsky Jan 1584 ul. Hrubieszowska

Naiazdy Isthok i Zofia Węgier 1591 ul. Szewska

Nurzinski Józef 1591 ul. Rachańska

Odgrzyzna Albert b/daty ul. Szewska

Ostrowski Albert i żona 1590 ul. Szewska

Ostrowski Jan 1589 ul. Bełska

Paczkowski Jan (Piczkowski) 1591, 1592 ul. Chełmska

Pankowicz Bartłomiej 1589 ul. Szewska

Pasko 1593 ul. Rachańska

Paskowicz Jan 1592 ul. Horodelska

Pietrzyk (Pietrzik) Mateusz 1590 ul. Rachańska

Piotr safiannik 1593 ul. Szewska

Pobratimowicz Lurens 1593 ul. Horodelska

Pobratymowicz Wawrzyniec 1591 ul. Chełmska

Potrzestek Andrzej 1590 ul. Horodelska

Priwner Adam i Zofia 1592 ul. Ormiańska

Procz Piotr i Zofia 1590, 1593 ul. Rachańska

Propola Jakub 1590 ul. Szewska

Propola Stanisław 1589 ul. Rachańska

Przeworski Mateusz 1593 ul. Szewska

Przybyło Wojciech 1589 i Albert 1590 ul. Horodelska, Albert ul. Hrubieszowska

Rataiczik Krzysztof i Anna 1592 ul. Rachańska

Rosczeniek Saffka i Learysza 1593 ul. Rachańska

Rybitwa Marcin 1590 ul. Rachańska

Sabel Mateusz i Anna 1607 ul. Szewska

Sacuto Żyd (Sefardyjczyk) 1607 ul. Żydowska

Sączkowicz Jan (z Chodla) 1583 w Zamościu

Scibor 1590 ul. Hrubieszowska

Sebastian handlarz koni i Agnieszka 1590 ul. Hrubieszowska

Sichowicz Błażej i Jadwiga 1590, 1591 ul. Turobińska

Sikora Mikołaj 1593 ul. Rachańska

Sipos Janus Wegier 1593 ul. Szewska

Sklarz Wawrzyniec 1593 ul. Rachańska

Skopka Wojciech 1592 ul. Szewska

Skoprk Albert 1590 ul. Szewska

Skorza (Skorka) Jakub i Dorota 1589, 1590 ul. Rachańska

Słowiński Wnuk Albert nie żył w 1605, s. Andrzej i Jan, w. Katarzyna ul. Brukowana

Smolka Jan 1589 ul. Szewska

Snopek Jan i Anna 1589 ul. Szewska

Snopkowicz Jan 1591 ul. Horodelska

Sobieski Stanisław gen. 1590 ul. Horodelska

Somki Caspar Węgier ul. Szewska

Stanisław bednarz i Anna 1593 ul. Szewska

Stanisław cieśla 1590 ul. Hrubieszowska

Stanisław czapnik 1591 ul. Rachańska

Stanisław piekarz 1590 ul. Horodelska, 1590 Szewska

Stanisław Praecone 1589 ul. Horodelska

Stanisław rzeźnik i Anna 1583 w Zamościu

Stanisław stelmach 1590 ul. Rachańska

Steczkowic 1593 ul. Rachańska

Strzeptowski Rafael 1590 ul. Rachańska

Suchodolski Jan i Zofia 1590 ul. Hrubieszowska

Sybor Adam 1604 ul. Szewska

Sykiel Mateusz i Anna 1605 ul. Żydowska

Szakowicz Jan i Anna 1591 ul. Chełmska

Szaniawski Jan i Zofia 1593 ul. Turobińska

Szekiel Ferens Węgier 1593 ul. Szewska

Szumnyk Albert i Zofia 1604 ul. Rachańska

Thimkowicz szewc 1590 ul. Szewska

To(w)nobranski Wojciech 1608 ul. Szczebrzeska

Tokarczyk Jan 1608 ul. Brukowana

Tomasowa Dorota 1607 ul. Żydowska

Tomasz szewc 1593 ul. Szewska

Tymosz i Regina (z Sitańca) 1590 ul. Rachańska

Tymoteusz szewc 1590 ul. Szewska

Uhrowiecki Mikołaj 1589 ul. Tyszowiecka, 1605 ul. Brukowana

Urszulak Warzyniec nie żył 1607 i Urszula (ż. Biekowicza) ul. Hrubieszowska

Vasztanita 1592 ul. Ormiańska

Wasilowa 1608 ul. Rachańska

Wawrzyniec tokarz 1584 w Zamościu

Wielki Krzysztof 1604 ul. Żydowska

Wienczysław szewc i Krystyna 1589 ul. Szewska

Wilkowic Jakub 1589 ul. Szewska

Wołoszowicz Franciszek i Małgorzata 1593 ul. Turobińska

Wołyniec Wawrzyniec 1592 ul. Szewska

Wół Wawrzyniec 1603 ul. Rachańska

Zapłata Jan  1604 ul. Szewska

Zastawski Jacek i Anna 1607 ul. Hrubieszowska

Zbaraski Paweł i Helena 1590 ul. Horodelska

Zegarth Adam 1606 ul. Chełmska

Zielonka Piotr 1591 ul. Rachańska

Ziurek Krzysztof i Zofia 1591 ul. Horodelska

Złotnik 1606 ul. Rachańska

Zuber Maciej 1593 ul. Szewska

Zuberek (Żuberek) Mateusz i Anna, s. Wojciech 1608 ul. Szewska

Żrebka Mateusz 1591 ul. Szewska

Żronka Krzysztof 1589 ul. Szewska

_____________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Kwerenda l. 70 XX w.