Mieszkańcy Zamościa w latach 1700-1749

 

W styczniu 1700 r. Katarzyna Szyszkiewiczowa, wdowa po Bartłomieju Karpuszkiewiczu z Krasnobrodu sprzedała część domu za 110 złp w Zamościu Andrzejowi Szyszkiewiczowi garncarzowi i jego żonie Agnieszce. Sąsiedztwo: Andrzej Szyszkiewicz i Wojciech Mroczkowski ławnik.

W marcu 1700 r. Kazimierz Lubecki burmistrz i Magdalena jego żona sprzedali za 550 złp. dom narożny w Zamościu Wojciechowi Lenatrowiczowi murarzowi i Katarzynie, jego żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Marcina Tyszowieckiego vice adwokata i Jerzy Dominik Białowolski notariusz konsularny.

W lipcu 1700 r. Elżbieta Miroczynska, wdowa po Janie Miroczynskim rajcy, żona Jana Ulanowskiego przeprowadziła wizję kamienicy w Zamościu. Sąsiedztwo: Piotr Leysk.

Opis: „…dach w cale zdezelowany…dlaczego gorne mieszkanie to iest izba i alkierz w części zdezelowane…Dolne mieszkania izba i sklep popsowane y sklep przedni. Item kuchnia gornia murowana także sklepienie w niey przemokło. Item na tyle po lewey ręce komin murowany przy którym kuchnia bywała…”

W październiku 1701 r. Marianna Demszowa, żona Abrahama Demsza sprzedała część domu w obrębie murów miejskich za 220 złp. Michałowi Barlin’owi i Konstancji, jego żonie. Sąsiedztwo: Zofia Stankiewiczowa i Zelik Kadyszewicz.

W maju 1702 r. Sebastian Łyszkiewicz rajca i Elżbieta Holderowa, jego żona, wdowa po Urbanie Holderze krawcu, sprzedała za 380 złp. dom „Holderowiana” intra moenia (w obrębie murów miejskich) w Zamościu. Sąsiedztwo: Mikołaj Stankiewicz kuśnierz i Szymon Kulczycki Tynysanitriba (zły odczyt).

W kwietniu 1703 r. Konstatnty Białowolski alias Woycik piekarz i Euxinia jego żona sprzedali za 395 złp. dom w obrębie murów miejskich Andrzejowi Brzezinskiemu i jego żonie. Sąsiedztwo: Robert Forsayth kupiec i plac sukcesorów Eynerów.

W maju 1703 r. Hiacynt Dulski poctenarius sprzedał za 300 złp. dom narożny w obrębie murów miejskich Xenodochium Ritus Romani (szpital). Sąsiedztwo: Arasim Eliaszowicz szewc.

W maju 1703 r. sukcesorzy Usikowskich wycenili zniszczony mały domek „Usikoviana” na 70 złp. Dom znajdował się ex opposito Conventus Patrum Franciscanorum (naprzeciwko Zgromadzenia Ojców Franciszkanów).

W czerwcu 1703 r. Tobiasz Krauz rajca i Teresa jego żona sprzedali dom w Zamośćiu za 530 złp. Michałowi Sakowi rzeźnikowi i Anastazji, jego żonie. Sąsiedztwo: Jakub Winogrodzki i versus (w kierunku) Institarum Salarinarum.

W lipcu 1703 r. Antoni Janiszewski i Zofia jego żona przeprowadzili wizję kamienicy „Bartoszoviana” w stanie ruinosa et desolata (zrujnowanym i opuszczonym). Sąsiedztwo: kamienica p. Leyska.

Opis: „Podsienie wzdłusz rozrysowane, tudziesz filary powyłamywane…Prog murowany, drzwi wchodząc do sieni, w sieni podłoga zła, drewniana, sklepienie złe. Sklep idący po prawey ręce…Sciany wszytkie złe, fundamenta murowane ustapiły…Schody do piwnice. Do sklepów po prawey ręce drzwi dębowe…piec zielony zły…Okno w tymze sklepie stare….sklepienie złe. Wychodząc sklepu a idąc ku tyłowi, woda do piwnice po schodach ciecze…Na gore drabina, tamze mur zły…Dach wielki nad tą kamieniczką w cale zły…Wchodząc do piwnic, schody złe, sklepienie nad schodami porysowało się…Do drugiey piwniczki odrzwi duże, drzwi nie masz, tylko schodki o trzech gradusach złe…Sklepik drugi po lewey ręce do kamienice wchodząc, do tego sklepiku drzwi….”

W lipcu 1703 r. Anna Kamecka, wdowa po Janie Kameckim sprzedała mały domek w obrębie murów miejskich za 190 złp. Bazylemu Onuszkiewiczowi szewcowi i Ewie jego żonie. Sąsiedztwo: Stanisław Stankiewicz i Aula Malczewskiego.

W lipcu 1703 r. Katarzyna Gliwiczowa, wdowa po Janie Gliwiczu rajcy krasnostawskiemu, ks. Jerzy Gliwicz i Teresa Barbara Gliwiczowna i jej dzieci – zapisali na części kamienicy „Gutroviana” sumę 1000 złp. na rzecz Jerzego Zagrzewskiego kupca. Sąsiedztwo: kamienica Anny Wentonowey i Tomasz Taylor kupiec.

W lipcu 1703 r. Israel Zelikowicz sprzedał dom przy wałach za 4000 złp. Zelikowi Israeliczowi i Abraamowi Israeliczowi, swoim synom. Inna zabudowa działki: cum braxatorio (z browarem). Sąsiedztwo: sukcesorzy Grzegorzowskich i Czarna Żydówka.

W listopadzie 1703 r. sukcesorzy Eliaszowiczów przeprowadzili wycenę (543,15 złp.) i wizję domu „Eliaszowiczoviana” znajdującego się w obrębie murów.

Opis: „Izba wielka, trzy okna w niey…Item komnata z tey izby, okna, piec kaflowy…Izdebka na przedzie, piecyk weglany, okno…Komin w kuchni, piwnica, dwie komor, dach nad tymi budynkami.”

W listopadzie 1703 r. Marianna, wdowa po Janie Grzegorzowskim ławniku, żona Teodora Krzywdowicza szewca przeprowadziła wizję domu „Grzegoszowiana” przy wałach w obrębie murów miejskich.

Opis: „Sionka przy izdebce, która jest na gosze, tamze cztery szary gontow wybite…”

W maju 1704 r. Anna Kurowska, żona Marcina Kurowskiego sprzedała za 300 złp. dom narożny w obrębie murów miasta Tomaszowi Molendynowiczowi i Annie, jego żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Malborskich, obecnie Anna Synerska.

W maju 1704 r. Mikołaj Siderowski mieszkaniec i ławnik chełmski i Anna Lewkiewiczowna, jego żona przeprowadzili wizję kamienicy „Lewkiewiczoviana”. Sąsiad: Sebastian Łyszkiewicz Proconsul (burmistrz).

Opis: „Naprzod kamienica z podsieniem cała nic nie porysowana, tudzież y sklepienie nad podsieniem całe, filary także gruntowne podmurowane, ale od ulicy przeciwko sławetnego Daniela Kuryłowicza, przy oknach izdebnych mur w kilku mieyscach porysował się….w szyi piwniczey okno na ulice…Wszedszy do izby murowaney, cirkuł nad oknem….Item na przeciwko pieca okno…okna dobre, piec dobry nowy biały….w izdebce małey mur miejscami porysowany…Studnia od wierzchu trochę zrujnowana…Na zatyłku iest izba o trzech oknach….piec stary dobry, alkierz z tey izby dobry o iednym oknie…wychodząc z tey zatylney izby do kuchni w kominie na boku od rynwy dziura, dach nad całą kamienicą dobry, oprocz co tylko nad izbą tylną y przysionkiem stary y mieyscami niedobry…zapierzenie nowe zamczyste….Piwnice murowane dobre…drzwi dobre…”

W maju 1704 r. Samuel Tarnopolski przeprowadził wizję domu: „Widzieliśmy rynwę przy samym przyczółku Domu Pana Lewickiego wyrąbaną y przy samym słupie…onego przytuloną, y krogulec przywierciony do słupa Pana Lewickiego wposrodku sciany. Item widzieliśmy sciane od izby P. Samuela Tarnopolskiego duże starą y spróchniałą, miejsca z słupa wyszły, od wierzchu samym tylko klinem scianę zabito. Item widzieliśmy ścianki należyte do polepienia sciany y przechod wolny według zwyczaiu…Item wszedłszy do domu P. Samuela Tarnopolskiego widzieliśmy od miedzy P. Jana Drozdowskiego spodem słupy poprzerzynane…że to dlatego ażeby się na miedze p. Lewickiego dom iego nie walił.”

W lipcu 1704 r. Moszko Lewkowicz przeprowadził wizję domu: „Wszedszy do domu widzieliśmy z lewey strony, że rynny nie masz,…Item widzieliśmy wiązanie ku zatyłowi zrujnowane…piwnica, komorka i izdebka zrujnowane…dach w cale duże przerzedzały, stary…Wszedszy na gorę widzieliśmy, że nad izbą y alkierzem…począwszy od samego komina, aż do samego szczytu dach cale zdezelowany….”

W sierpniu 1704 r. Anna Kulczycka, wdowa po Szymonie Kulczyckim Tympanatoris (perkusista?) zapisali na domu 100 złp. na rzecz Jana Kułaga i Anny jego żony. Sąsiedztwo: sukcesorzy Jerzego Białowolskiego notariusza i Błażej Jabłonski porcitrusor .

W sierpniu 1704 r. Jerzy Zagrzewski kupiec scedował część kamienicy (RW 9) „Innesovscianae” „Gutrovianae” na 1000 złp. na rzecz Wilhelma Tauza kupca i Elenę, jego żonę. Poprzedni właściciele tej części: Katarzyna Gliwczowa, wdowa po Janie Gliwiczu, rajcy krasnostawskim i jej dzieci: Józef Jerzy Gliwicz Commendario Kochoviensis i Teresa Barbara Gliwiczowna.

W sierpniu 1704 r. Tomasz Molendynowicz i Anna jego żona zapisali na domu w Zamościu sumę 250 złp. na rzecz ks. Tomasza Olszowka (Olszówka) wikarego kolegiaty zamojskiej.

We wrześniu 1704 r. Piotr Doroszowski i Marianna, jego żona sprzedali dom narożny w obrębie murów Teodorowi Krzywdowiczowi szewcowi i Mariannie jego żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Rożyckich.

W sierpniu 1705 r. Paweł Kuzminski i Ewa Kulczyczanka sprzedali dom w Zamościu za 250 złp. Janowi Kułaga i Annie. Sąsiedztwo: Tomasz Makowski i Błażej Jabłonski.

W marcu 1706 r. Katarzyna Borkowska, wdowa po Stanisławie Borkowskim zapisała 1000 złp. na części kamienicy „Kassyciana” Piotrowi Pawłowi Godyn kanonikowi zamojskiemu i parochowi sitanieckiemu.

W r. 1707 Wojciech Ostrowski zapisał w testamencie dom drewniany w mieście od ulicy Stanisławowi, synowi Wojciecha i Elżbiecie, żonie Wojciecha Ostrowskiego. Stanisław otrzymał izdebkę z alkierzem, żona izbę y izdebkę. Sąsiedztwo: Szymon Szuszewski.

W r. 1707 Szymon Rzepecki ślusarz sprzedał dom narożny w obrębie murów miejskich szewcowi Teodorowi Krzywdowiczowi. Sąsiedztwo: ex opposito Accademiae Zamoscensis i Michał Szacek rzeźnik.

W r. 1707 Jadwiga Grudzinska, wdowa po Marcinie Grudzinskim Rotificis przeprowadziła wizję domu „Grudzinsciana” znajdującego się w obrębie murów miasta. Sąsiedztwo: Jan Maiowski ławnik i Mateusz Sokołek ślusarz.

Opis: „Zszedszy w dom widzieliśmy dach z iedney strony z przodu do komina na nowo pobity, z drugiey strony w poł dach nowo pobity, sciany w sieni nadbutlałe od słoty….piwnica wali się, za ktorą sciana pochyliła się, w alkierzu sciany spróchniałe, y belki z połapem także spróchniałe, aż stęplami podparte, piec w izbie stary, okna stare.”  

W r. 1707 sukcesorzy Grzegorzewskich (zmarła Marianna, wdowa po Grzegorzewskim i wdowa po Krzywdowiczu) wycenili kamienicę „Grzegorzowiana” w mieście na 3963 złp.

Opis: Naprzod kamienica, w tey muru wszytkiego, tak w piwnicach, sklepie, izdebce, scianach, iako filarach iest sążni 168…Gront…Izba wielka drewniana…Okna w tey izbie…Piec…Kuchnia z piecem chlebowym…Komora z kolaką…Wiązanie z dachem, izdebka na gorze y komora…Drzwi y schody w sklepach y piwnicach.”

W r. 1707 Michał Grabowski de Villa Uchanie i Anna jego żona sprzedali dwie części domu „Łotovinsciana” (Rynek Wodny) Janowi Gurniewiczowi kuśnierzowi i Katarzynie za 180 złp. Sąsiedztwo: Andrzej Maszowski i Gurnicka.

W kwietniu (?) 1707 r. Stanisław Stężycki Consus (błędny odczyt? – consul – burmistrz) Tomasoviensis (tomaszowski) i Marianna jego żona przeprowadzili inwentaryzację drewnianego domu pod wałem w mieście. Sąsiedztwo: Sadurska i S.S. Klaryski.

Opis: „…alkierz z piecem kaflowym zielonym, starym, z kominkiem i piecem chlebowym…piec do suszenia słodu murowany…Studnia cembrowana z wałem okowanym y korbą iedną…pieczykow do kurzenia gorzałki murowanych dwa…Grontow gołych trzy…”

W lipcu 1707 r. Leia Michlowa – przeprowadzono wizję domu: „zszedszy do domu Michlowey widzieliśmy w kuchence pod scianą y grubą doły…scianek podle iey sciany nie masz nigdzie…”

W grudniu 1707 r. przeprowadzono wizję domu Jana Rudnickiego. Sąsiedztwo: sukcesorzy Wasniewskiego rajcy i Lweko Iczkowicz.

Opis: „Zszedszy w dom, w którym uczciwy Tomasz Martynkiewicz rzeźnik zamojski mieszka, widzieliśmy podwiąski w izbie w szesc słupkow, na których leży dwie płetewek krok wianych, trzecia nad alkierzem, rynewkę starą na trzy sążnie. Okno…iedne w izbie, a drugie w alkierzu, oboie nowe, trzecie w izbie stare y złe, nad izbą nie masz dachu przednia, a nad drugą spróchniały dach, izba spróchniała y okien w niey nie masz.”

W grudniu 1707 r. sukcesorzy Grzegorzowskich (zmarła Marianna, wdowa po Grzegorzowskim i po Krzywdowiczu) wycenili na 1100 złp. dom drewniany  (pod wałem). Opis: „izba wielka, izdebka na gorze, nowy budynek…”

W grudniu 1707 r. Jan Koniakiewicz ławnik i Anna Gutrowna, jego żona sprzedali kamienicę narożną w obrębie murów miasta za 10. 000 złp. Jerzemu Zagrzewskiemu, kupcowi. Sąsiedztwo: Jan Link mjr artylerii Twierdzy Zamość.

W marcu 1708 r. Andrzej Misiaczkiewicz rajca zapisał na domu narożnym w mieście 270 złp. na rzecz Kaplicy Zwiastowania N.M.P. w zamojskiej kolegiacie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Misiaczkiewiczów.

W kwietniu 1708 r. Zofia Lenartowiczowa, wdowa po Jakubie Lenartowiczu rajcy przeprowadziła wizje domu w stanie desolata.

Opis: „Naprzod wszedłszy do domku P. Lenartowiczowey, widzieliśmy po lewey ręce izdebkę, nad ktorą y komin, w samey izdebce piec zruinowany kaflowy, sciana penitus upadła y w alkierzu, także y w kuchence, komin potrzebuie podpory, bo się przechylił na dach P. Stanisława Sochy. Z drugiey strony wszedłszy do domu P. Stanisława Sochy, widzieliśmy ze piwnica iego zawaliła się, że od P. Lenartowiczowey z zatyłku wszytek sciek woda ma. Dach teyze P. Lenartowiczowey penitus zgniły, od strony Stanisława Sochy, rynna iest nowa, ale koło rynny wskroś ciecze”.

W kwietniu 1708 r. Małgorzata Lędzina, wdowa po Jakubie Lędzia sprzedała kamienicę w Zamościu za 9000 złp. Jerzemu Lausch’owi kupcowi i Zuzannie jego żonie. Sąsiedztwo: Szydłowski Castellaus (castellanus) Skierbscensis kasztelan skierbieszowski i Barbara Lędzina, wdowa po Wilhelmie Lędza, rajcy.

W lutym 1709 r. Sebastian Łyszkiewicz, rajca zapisał na kamienicy w mieście 250 złp. na rzecz szpitala. Sąsiedztwo: sukcesorzy Lewkiewiczów i sukcesorzy Krzeczkiewiczów.

W kwietniu 1709 r. Jakub Wesołowski szewc i Agnieszka jego żona zapisali na części domu drewnianego (hypocaustum) w murach miasta sumę 100 złp. na rzecz Andrzeja Grzybowskiego ławnika i jego żony Krystyny. Sąsiedztwo: Jaroszowicz Franciszek i (zmarły) Tworkiewicz Jakub piekarz.

W kwietniu 1709 r. Antoni Koniakiewicz ławnik, aptekarz (zmarły) przekazał zaspisem testamentowym kamienicę żonie Annie Gutrewnej. Sąsiedztwo: Piotr Reynbergier, rajca i Aleksander Brzyski aptekarz.

W lipcu 1709 r. Stanisław Ostrowski, Teodor Czerniechowski szewc i Sapsay Notowicz scedowali prawa do domu narożnego przy wałach w obrębie murów miasta na rzecz Szymona Leybowicza i Freydy Irszownej, jego żony. Sąsiedztwo: laboriosus (wyrobnik?) Hałasa.

W lipcu 1709 r. Piotr Reynbergier rajca i Marianna Linkowna, jego żona zaciągnęli pożyczkę pod zastaw części kamienicy (2000 złp.) na rzecz Piotra Middletona, kupca i Zuzanny jego żony.

Opis: …”izba gurnia i komnata, izdebka ex opposito tey izby, kuchnia na gorze, spiżarka, sklep dolny, wchodząc do tey kamienicy po prawey stronie, piwnice srednie obiedwie pod schodami, staynia w ziemi murowana wszytka, sien wszytka…, sionka z gorą…strych wszytek nad gornemi gmachami, zaiazdd z tyłu…”

W sierpniu 1709 r. Jadwiga Grudzinska, wdowa po Marcinie Grudzinskim przeprowadziła wizję domu: „..piec zły wszytek…okna, złe,…w alkierzu połap zły, zgniły…”

W październiku 1709 r. Zofia Lenartowiczowa, wdowa po Jakubie Lenartowiczu notariuszu, sprzedała drewniany dom przy wałach cum fundo w obrębie miasta za 520 złp. Janowi Baranowi i Zofii Waierownej, jego żonie. Sąsiedztwo: Osinska i Stanisław Socha rzeźnik.

W listopadzie 1709 r. sukcesorzy Tepperów wycenili na 1040 złp. budynek i przeprowadzili inwentarz dóbr: „…budynek z izbą, sienią, komorą, piecem chlebowym, oknami, piecem kaflowym, drzwiami, zawiasami, dachem…dwa sklepy murowane z schodami, dwiema oknami w tych sklepach żelaznych krat dwie…”

W lutym 1710 r. sukcesorzy Michała Brzyskiego, rajcy wycenili kamienicę na 6809 złp.

W kwietniu 1710 r. Barbara Polakiewiczowa i Anna Jurkiewiczowa zapisały na drewnianym domu przy wałach w obrębie miasta sumę 120 złp. na rzecz Tobiasza Wetykam Miles Equostris i Agnieszki jago żony. Sąsiedztwo: Andrzej Bespieczny Rotifex i Jakub Robakiewicz.

W maju 1710 r. Anna Wentonowa, wdowa po Janie Wentonie Advocati (wójcie)- donacja części kamienicy zwanej dawniej „Kassyuscyana” w obrębie murów miejskich na rzecz Marcina Lichtensteina i Marianny jego żony. Sąsiedztwo: Piotr Leysk kupiec i sukcesorzy Linkovianorum.

W lipcu 1710 r. Wilhelm Tauus rajca i Helena jego żona, zapisali na części kamienicy 1000 złp. na rzecz Walthera Ogilwa kupca i Elżbiety Dawidsonownej, jego żony. Sąsiedztwo: sukcesorzy Wentonów i Teylor kupiec. Opis: „fornirem superiorem muratam”.

W sierpniu 1710 r. Marianna Barthowa, wdowa i Antoni Barth jej syn sprzedali za 1859 złp. kamienicę w obrębie miasta Janowi Gurniewiczowi ławnikowi i Katarzynie jego żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Barthoszowiczów i sukcesorzy Bekierowskich.

W styczniu 1711 r. sukcesorzy Koniakowiczów przeprowadzili wizję kamienicy „Koniakowiczowska”. Sąsiedztwo: Aleksander Brzyski rajca i sukcesorzy Reynbergierów.

Opis: „Zszedszy do kamienicy Koniakowiczowskiey widzieliśmy izbę wielką murowaną bez okien, bez drzwi, z muru tynkownie opadło, w alkierzu gornym z tey izby sklepienie wszystko porysowało się, w drugim alkierzu pełno rumu, mur miejscami w izbie wielkiey porysował się, do kuchni y do piwnicy co pod izbą wielką drzwi nie masz… sklepienie przed piwnicą idąc w tył z tynkowania opadło, dachu i wiązania nie masz, piec w wielkiey izbie murowaney, biały, kaflowy, dobry, odrzwi u tey izby kamienne popadały się, mur także ku izdebce tylney z tynkowania opadł y porysował się miejscami, studnia przywalona”.

W maju 1711 r. Michał Berlin (Barlin) Vexillifer Militum Pedestrium (chorąży piechoty) i Konastancja jego żona zapisali 50 złp. na drewnianym domu w obrębie murów miejskich, na rzecz Kaplicy Literackiej w kolegiacie. Sąsiedztwo: Adam Stankiewicz Lanio rzeźnik i Marko Jakubowicz Żyd.

W czerwcu 1711 r. Jakub Dropczynski sprzedał część drewnianego domu w obrębie murów miejskich za 150 złp. Wojciechowi Troianowskiemu i Zofii, jego żonie. Sąsiedztwo: Czarna Żydówka i Szymon Gwiazdowicz.

W sierpniu 1711 r. Anna Lewkiewiczowa, wdowa po Tomaszu Lewkiewiczu wyceniła kamienicę na 4199, 5 złp. Sąsiedztwo: od ulicy i Sebastian Łyszkiewicz rajca. Opis: „…filarow połczwarta…sklepienie w podsieniu…sciana na podsieniu poprzeczna, począwszy od ulice, aż do Pana Łyszkiewicza, w ktorey okna sklepowe y drzwi,…sciana poprzeczna, w ktorey drzwi do izby z sklepu narożnego…Drugi sklep….w sieni sklepienie nad piwnicą,…sklepienie w izdebce…Sklep dolny wielki….dwie piwnice…Dach po ogniu postawiony, studnia zdezelowana podczas ognia”.

W sierpniu 1711 r. Jerzy Skrzypkiewicz kuśnierz i Anastazja jego żona sprzedali za 650 złp. dom drewniany cum fundo narożny w Zamościu Piotrowi Pawlikiewiczowi złotnikowi i Justynie jego żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Turzynskiego szewca.

W marcu 1712 r. Anna Nowosielszczanka, żona zmarłego Hiacynta Lewkiewicza dokonała zapisu na drewnianym domu w Zamościu na rzecz Michała Malborskiego krawca i jego żony. Sąsiedztwo: Michał de Poradow Rulikowski Dapiferi Buscen (stolnik buski?)i Fundus (gospodarstwo) Mikołaja Aryewowicza.

W czerwcu 1712 r. Temerla Szachowna sprzedała część drewnianego domu w Zamościu za 1350 złp. Hercko Lewkowiczowi Doctori Sinagogae Zamosc. (starszemu? synagogi zamojskiej) i Liwszy Lachmanowiczownej, małżonkom. Sąsiedztwo: Jan Czernichowski krawiec i niewierny Davidek Doktorowicz Żyd.

W styczniu 1713 r. Józef Brodecki sprzedał dom w Zamościu za 260 złp. Hrenuo (?) Michałowi Baryn’owi i Konstancji jego żonie. Sąsiedztwo: Adam Stankiewicz i kamienica Żelikczuana zwana dawniej.

W lutym 1713 r. Icko Izrael Ozeasz olim Jozef Izraelowicz sprzedał część kamienicy za 2600 złp. niewiernemu Gruna Irszowi Smsonowiczowi zwanemu Irsz Samsonowicz Żyd.

W marcu 1713 r. Jozef Izraelowicz zapisał część kamienicy „Juzwowiczowska” Irszowiczowi.

W marcu 1713 r. Mikołaj Begin zapisał testamentem część kamienicy „Beginoviana” Tomaszowi Taylor’owi Iure (prawnikowi). Sasiedztwo: na rogu i kamienica „Gutroviana”.

W marcu 1713 r. niewierny Icko Izrael i Osia Juzwowiczowie zapisali część kamienicy w Zamościu Józefowi Irszowi i Dworze Judziance, małżonkom.

W marcu 1713 r. Józef Irszowicz zwany Józef Izraelowicz przeprowadził visio reparationis fortis lapidea „Izraelowiczowska”.

Opis: …”w wielkiey izbie murowaney na górze okna z ramami y okiennicami nowe piec biały farfurowy nowo postawiony, kominek y piec chlebowy z grontu restaurowany, listwy w gorze koło izby stare drzwi złe w alkierzu piec także w alkierzu w iednym miejscu przy szafie w murze wykutey porysowała się, w tym alkierzu tynkowanie nowe, dach wszytek zły, wiązanie pogniłe schody na strych złe, izdebkę drewnianą z alkierzem w poł nadgniła, w oknach dwie kwater małych dobrych, w trzeciey szyb dwie stłuczonych, kłodkę złą, połap nad sienią w poł zły, nad izbą posadzkę ceglaną.”

W kwietniu 1713 r. Andrzej Wilczek Milites (żołnierz) zapisał na kamienicy w mieście 1200 złp. na rzecz Mateusza Lubeckiego i Marianny Brzeyskiej, jego żony. Sąsiedztwo: na rogu i Andrzej Sztyerowicz.

W sierpniu 1713 r. Andrzej Wilczek przeprowadził wizję kamienicy „Wilczkowiana”.

Opis: …w wielkiey izbie na dole, piec biały zły, nowego potrzeba fundament także z grontu potrzebuie reparacji, w oknach szyb złych dziesięć, w alkierzu z izdebki w oknach nie masz szyb trzydzieści y iedney ołowiu do poł okna iednego nie staie ramy u kwatery iednej złe, kuchnia rozwalona gruba od pieca wywalona koło cepucha, sekretne miejsce potrzebuie wychędożenia, u którego drzwi nie masz y posadzka zła.”

W grudniu 1713 r. Elżbieta 1-v Miroczynska, 2-v Ulanowska sprzedała część kamienicy w Zamościu „Miroczynsciana” Tomaszowi Orminskiemu kanonikowi zamojskiemu.

W kwietniu 1714 r. Marianna Stefankowiczowa sprzedała za 150 złp. mały domek w murach miasta Joachimowi Maszkiewiczowi i Mariannie, małżonkom. Sśsiedztwo: Szymon Gwiazdowicz i Icko Bezdusznik.

W maju 1714 r. Jan Conrad przeprowadził inwentaryzację domu w Zamościu. Sąsiedztwo: domus alterius eius ab una i Marcin Niklinski.

Opis: Izba nowa drewniana, okna całe w ołów….piec zielony dobry, piec chlebowy cały…alkierz z tey izby dobry drzwi do izby i alkierza na zawiasach żelaznych u alkierza. Stare listwy wkoło izby, izdebka z drzewa łupanego, piec zielony nowy, kominek cały kapiasty, okno iedno w ołów całe, podłoga dylowa powała z dylow, studnia dobra trochę zazywana, piwniczka na łokci cztery cwierci trzy w szerz y wzdłuż dwie scian zdrowych trzecia nadgniła,…. Połap na niey z tarcic sosnowych…dach cały, sciany w sieni całe, locus secreti o dwóch drzwiczkach na zawiasach żelaznych u iednych są, u drugich nie masz okienko szklanne w ołow przy scienie do alkierza…gora nad izbą zabudowana y ułozona tarcicami y dilami w płot.

We wrześniu 1714 r. Stefan Lewkiewicz kuśnierz zapisał część kamienicy (piwnica) ”Lewkiewicowiana”  na sumę 1000 złp. Józefowi Lesniowskiemu i Teresie Dobrowolszczance, małżonkom. Sąsiedztwo: na rogu i ex opposito alterius fornicis (z przeciwnej strony drugiej galerii – tłumacz Google) .

W lutym 1715 r. Zofia 1-v Dziubecka, 2-v Jurkiewiczowa sprzedała za 380 złp. drewniany dom w obrębie murów miejskich Carpiano Płaksikiewiczowi i Annie. Sąsiedztwo: Grzegorz Palczewski i Mateusz Rurgiewicz.

W lipcu 1715 r. Wojciech Brodzinski sprzedał za 380 złp. dom drewniany cum fundo Janowi Tataszkiewiczowi i Annie. Sąsiedztwo: Krzysztof Lewandowski tkacz i Wojciech Komorowski.

W lipcu 1715 r. Franciszek Bielowski i Zofia Machalszczanka, jego żona sprzedali za 850 złp. dom drewniany w obrębie miasta Adamowi Pankiewiczowi i Mariannie Grusza, jego żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Tomasza Lubeckiego i Anna 1-v Czaplina, 2-v Ostrowska.

W październiku 1716 r. Icko Boruchowicz przeprowadził wizję i wycenę domu: „Naprzod izbę wielką z zapierzeniem raxowali ciesle złp. trzysta komorę przy teyze izbie wielkiey i z kuchnią szacowali złp. sto pięćdziesiąt sien z staynią y z dachem taxowane złotych pięc set piwnice murowaną szacowal mularz złotych pięć set, Izdebkę szacowali ciesle złotych sto pięćdziesiąt…winnice z dachem szacowano złotych czterysta co teyze winnicy piec słodowy złotych sto, piecyki dwa baniowe zł trzydzieści…”

W grudniu 1716 r. Kazimierz i Katarzyna Polaszkiewiczowie sprzedali dom drewniany cum fundus na przedmieściu Mateuszowi Daryszynskiemu i Marii Annie żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Melchiora Eynera i Adam Sklarczyk.

W styczniu 1717 r. Nszko Krzywdowicz otaksował dom „Krzywdowiciowiana” z gruntem na 400 złp.

W lutym 1717 r. wyceniono kamienicę „Łyszkiewiczoviana” na 3480 złp.

Opis: „Zszedszy do kamienice Łyszkiewiczowskiey wymierzyli mularze sciany przednie z podsienia rachując od miedzy JM. Bryskiego kamienicy aż do miedzy sukcesorów Sł. Tomasza Lewkowicza maiąc w sobie łokci pietnaście, Drugie sciany tylne w sobie maią łokci piętnaście, wzdłuż sciana od Lewkiewiczowskich sukcesorów ma w sobie sto dwadzieścia y dwa…”

W marcu 1717 r. Noson Jakowicz otaksował dom:…”izbe z alkierzem taksowali ciesle zł 20, szopę zł 100, Browar z winnicą zł 600,…piec słodowy zł 100 komorkę zł 30, komora druga naprzeciwko Izby zł czterdzieści kuchenka z kominem zł trzydzieści, Piwniczka zł 40…dachy zł 300, studnia zł 60. Piec kotłowy do Browaru zł 50, piecyki zł 30, scianka murowana przy rostawni zł 15, Fundament w teyze rostawni z piecykiem zł osm…piec kaflowy zł 12, okna w ołow oprawne zł 15…”

W kwietniu 1717 r. Jozyasz Juzwowicz i Esterka Aronowa, jego żona sprzedali część kamienicy „Jozwowska” w obrębie murów miejskich Józefowi Herszowiczowi i Dworze Judziance, jego żonie za 300 złp. Sąsiedztwo: Berko Abramowicz i Hersz Jakubowicz.

W maju 1717 r. Jerzy Skrzypkiewicz kuśnierz i Anastazja żona sprzedali za 1200 złp. dom drewniany cum celario duo bus muratis w Zamościu Pawłowi Wnuczkowskiemu i Agnieszce małżonkom. Sąsiedztwo: na rogu i sukcesorzy Jakuba Giszkowskiego Fornificis.

W maju 1717 r. Andrzej Bienczyk sprzedał za 200 złp. drewniany dom cum fundo w Zamościu Laurentemu Szubartowiczowi i Annie Gwiazdziance. Sąsiedztwo: sukcesorzy Lubekich (Lubeckich?) i sukcesorzy Świderskiego.

W sierpniu 1717 r. Józef Lesniowski sprzedał za 1600 złp. dom drewniany w obrębie murów miejskich Stefanowi Lewkiewiczowi i Katarzynie Gitlarszczonce, małżonkom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Niewiescianorum i sukcesorzy Romanski.

W sierpniu 1717 r. Stefan Lewkiewicz i Katarzyna Gitlarszczonka sprzedali część kamienicy (binas sors) (dwie działki) w obrębie murów miejskich Gasparowi Lesniowskiemu za 3800 złp. Sąsiedztwo: na rogu i sukcesorzy Sebastiana Łyszkiewicza.

W styczniu 1718 r. Jakub Wozanowski Bacalarius Canonicus Zamosc. (kanonik bakalarus zamojski) Dokonał wyceny kamienicy. Opis: ..”zszedłszy do kamienicy imć Pana Tomasza Łazninskiego kazaliśmy wymierzyć mury części należących do ks. Wozanowskiego naprzod tedy rozmierzali schody do sklepow dolnych wchodząc, których schodow wymierzyli …długości sklepów, obudwu dolnych….ściany podle schodow…sklepienia sklepu dolnego drugiego…sklepienia obalone w poł w sklepie przednim sciana wszystka wypadła w drugim sklepie tylnym sciana dokoła wypadła, które sciany są z opoki. Izby z murami wzdłuż…sklepienia…w izbie…Alkierza z murami…sklepienia w alkierzu…kominek w izbie z fundamentem…piec kaflowy…okien dwie kwaterze ….krata żelazna…dwoie drzwi…sklep wszerz z murami….sklepienia,…sklepienia w sieni…w podsienie…Szyia sklepienia….piwnica…w teyże piwnicy sciany powypadaly y odrzwi. Dach nad częściami X. Wozanowskiego…spiżarka w sieni z kuchenką…Parkan na tyle…posadzka w izbie stara…Okiennice u drzwi u sklepu gornego gront…Połowa z gruntu należy do ks. Wozanowskiego…”

W styczniu 1718 r. Wilhelm Oard i Elżbieta sprzedali za 1000 złp. kamienicę w obrębie murów miejskich Mateuszowi Lubeckiemu i Mariannie Brzyskiej, małżonkom. Sąsiedztwo: Marianna Steyerowiczowa, żona zmarłego Andrzeja Steyerowicza i na rogu.

W styczniu 1718 r. N. Dolnicka wyceniła dom na 1000 złp. Sąsiedztwo: na rogu i fundus nudus.

Opis: …otaxowaliśmy Izbę wielką zł 280, alkierz 120, wiązania z dachem zł 350, kuchnia z kominem zł 30, piwnica 20 zł, gront zł 200.

W styczniu 1718 r. Szulim Hirszowicz i Haia Moszkowiczowa sprzedali część kamienicy za 900 złp. Józefowi Herszowiczowi i Dworze Judziance. Sąsiedztwo: Berko Abramowicz i sukcesorzy Hyrz Jakubowicza.

W marcu 1718 r. Reyzia Herszowa Jakubowiczowa sprzedała kamienicę w obrębie murów miejskich za 3000 złp. Moszko Chaimowiczowi i Braynie Herszowiczowej, małżonkom. Sąsiedztwo: Józef Hercowicz i Zelik Izraelowicz.

W październiku 1718 r. Ewa Raczkiewiczowa, wdowa po Grzegorzu Raczkiewiczu sprzedała dom drewniany w Zamościu Mikołajowi Sakiewiczowi i Katarzynie Frankownej za 950 złp. Sąsiedztwo: Grzegorz Białowolski i Hiacynt Tynkiewicz.

W sierpniu 1719 r. Eudochia Raczkiewiczowa sprzedała za 750 złp. dom w Zamościu Tomaszowi i Mariannie Bazylkiewiczom. Sąsiedztwo: Andrzej Szyszkiewicz i sukcesorzy Dzwonnikowskich.

W marcu 1720 r. Anna Jurkiewiczowa wdowa po Danielu Jurkiewiczu sprzedała za 520 złp. dom w obrębie murów miejskich Marko Jozwowiczowi, chirurgowi żydowskiemu i Jencie, jego zonie. Sąsiedztwo: na rogu i sukcesorzy Tokaccyanorum.

W listopadzie 1720 r. Mateusz Lewkiewicz sprzedał z 1800 złp. dom drewniany w obrębie murów miejskich Sebastianowi Sucheckiemu i Katarzynie, jego żonie. Sąsiedztwo: Aleksander Kędzierski kupiec i Recognoscentium parte.

W listopadzie 1720 r. Mateusz Lewkiewicz zapisał na hipotece domu swoim dzieciom 2000 złp. Sąsiedztwo: Sebastian Suchecki rajca i Michał Rulikowski.

W maju 1721 r. Mateusz Langiewicz i Jadwiga Niewieska, żona sprzedali za 2500 złp. kamienicę w Zamościu Janowi Hass’owi i Jadwidze, małżonkom. Sąsiedztwo: Paweł Dybza viceadvocatus – prawnik i Stefan Lewkiewicz kuśnierz.

W październiku 1721 r. Andrzej Grudzinski sprzedał część domu w Zamościu Antoniemu i Mariannie (Grudzińskiej) Józefowiczom. Sąsiedzi: Andrzej Zaleski i Michał Franciszek Rulikowski.

W lipcu 1723 r. Paweł Dybza prawnik sprzedał kamienicę za 3200 złp. Laurentemu i Katarzynie (Skurczynskiej) Ziomeckim. Sąsiedztwo: Jan Hass (fundus nudus –plac) i sukcesorzy Bełzeckich.

W sierpniu 1724 r. Daniel Godfryd Falk sprzedał czwartą część kamienicy za 1000 złp. Danielowi Beginowi.

W marcu 1725 r. Krzysztof i Marianna Doroszowiczowie sprzedali dom (cum fundo) hic Zamości in Civitate sittam (tutaj w Zamościu) za 360 złp. Ferensowi i Katarzynie Kołszowskim. Sąsiedztwo: na rogu i Rozgiewicz.

W kwietniu 1725 r. Ferens i Katarzyna Kołczowscy sprzedali za 230 złp. dom drewniany Sebastianowi i Annie Gabryelowiczom. Sąsiedztwo: na rogu ulicy i Jan Olechowski.

W czerwcu 1725 r. Andrzej i Anastazja Gurniewicz sprzedali dom (cum fundo) w mieście za 600 złp. Walentemu i Annie Życzynskim. Sąsiedztwo: Michał Malborski i fundus nudus sukcesorów Szopinskich.

W lipcu 1725 r. Tomasz Olszowski sprzedał dom (cum fundo) Janowi Arakiełowiczowi, rajcy za 110 złp.

W lipcu 1725 r. Jan Arakiełowicz sprzedał dom (cum fundo) Antoniemu i Katarzynie Ossowskim za 160 złp. Sąsiedztwo: Jan Artyszkiewicz i Platea parte situata (od strony ulicy).

We wrześniu 1725 r. Anna Lewkiewiczowa Kliszkiewiczowa sprzedała część kamienicy za 450 złp. Janowi i Mariannie (Lewkiewiczownej) Łukaszewiczom. Sąsiedztwo: Andrzej Tyszowiecki i sukcesorzy Rutowskich.

W październiku 1725 r. Mateusz Lewkiewicz Brat Bractwa św. Mikołaja sporządził zapis na domu „Kulaszkiewiczoviana” sumy 100 złp. na rzecz Michała i Anny Malborskich.

W lutym 1726 r. Marianna Lichtenszteynowa, wdowa po Marcinie Lichtenszteynie zapisała na kamienicy 100 złp. na rzecz Tomasza Olszówka. Sąsiedztwo: sukcesorzy LeyskówLinkovianorum parte.

W marcu 1726 r. Paweł Wnuczkowski sprzedał dom drewniany przy wałach Antoniemu Chrzanowskiemu. Sąsiedztwo: na rogu i sukcesorzy Zelamna Szmulowicza.

We wrześniu 1726 r. Adam Zaleski sprzedał część kamienicy „Miroczynsciana” Gotfrydowi i Bonstancji (Lauszownej) Hennikom. W uwagach: vendosur certa sortes lapidea fornices binos- założono dwa kamienne łuki.

We wrześniu 1726 r. Zelik Izraelowicz otaksował kamienicę „Zelikowska” na 2900 złp. (w uwagach odnotowano, że dom był drewniany?). Sąsiad: Józef Żyd.

Opis: „Zszedłszy do kamienicy Zelikowskiej na prawej ręce tego sklepu sciana…druga sciana…., sciana poprzeczna od okien…, ściana czwarta poprzeczna…, sklepienia…na podsieniu filarow…w arkadach między filarami…, sklepienia na podsieniu równo z filarami…, okna w teyze izbie dwoie, w kazdym oknie po dwie kwater z okiennicami dębowymi…, Drzwi…z zamkiem, zawiasami…, piec stary zły…, piec piekarniany z fundamentem…, posadzka drewniana…, gront do izby murowanej należący, z grontem podsiennym…, drugi sklep wierzchni naprzeciwko tegoż po lewey ręce, od wchodu sciana…, druga sciana przez środek przez połowę…, wszerz sciana…, druga…, sklepienia…., podsienia do tego sklepu…, między filarami,..posadzka w tym sklepie…, przegroda drewniana,..okiennice wewnątrz w sklepie żelazne…, drzwi dębowe z zawiasami, pasami żelaznemi…, sciana spodna…, druga od Józefa Żyda takie spolna, ściana…, druga sciana tyleż wynosi…, sklepienia….filarów na podsieniu dwa…, sklepienie tegoż sklepu…, podsienia w sklepieniu…, posadzka w tym sklepie…, okiennice z sklepu.., drugie okiennice od podsienia…, taxa tego sklepu wynosi sumę 2185…, kuchnia z kominem wywiedzionym do wierzchu…, w tey kuchni mury wyprowadzone do mniejszej połowy…, sciany…, do tey kuchenki sciana drewniana z drzwiami…, wchod do piwnice, drzwi z zawiasami zamkiem…, ściany…, sklepienia…, drugie drzwi na dole na zawiasach…, sami zamkiem…, ściany.., sklepienia…, drugie drzwi na dole na zawiasach.., pierwsza piwnica pod wirzchnym sklepem wielkim, alias pod izbą sciana iedna.., druga sciana.., sklepienia.., szyi do tey piwnicy…, czyni sklepienia nad tą sienią…, do tey piwnicy drzwi żelazne z chakami żelaznemi…, w oknach dwie kraty…, Druga piwnica, szyia.., druga…, sklepienia…, sciany…, w tey piwnicy szyia iedna…, sklepienia…, druga szyia takasz według pierwszey…, krat żelaznych dwie…, Izba z alkierzem, winnicą, y sekretnym miejscem, z dachem, kominem, wywiedzionym…, w teyze izbie kwater sześć kazda z okowem i ramami…, z okiennicami…, Piec w teyze izbie stary…, piec piekarniany z fundamentem y żelaza pod kominem.., listwy w teyze izbie wkoło…, drzwi dwoie…, z antabami, zawiasami.., przegroda do alkierza z balasami.., pieckow murowanych trzy…, staynia naprzeciwko winnicy…, studnia w teyze stayni…, piec słodowniany …, posadzka wkoło sortowni murowana…, piec w sortowni…, sortownia z sienią, dachem…, gront na którym budynki stoią po prawey stronie.., okna w ołów oprawne kwater cztery z ramami, okiennicami.., schody nad sortownią…, przepierzenie…Izba na podłodze na gorze nad sklepem z drzwiami czterema, dachem…, okna w izbie, kwater cztery, z ramami, okowem, okiennicami…, piec…, fundament z piecem…piekarnianym, ściana murowana…, balasy nad alkierzem .., okna w alkierzu z ramami…, ganek nad tą izbą. Izdebka na podłodze druga, na gorze nad sienią, z komorą, gankiem , dachem…, w izdebce kwater cztery…, piec z fundamentem…, drzwi.., spiklerz z dachem…, schody na gore…, komora ciemna pod schodami…Wchod do kamienicy, drzwi z zawiasami żelaznymi, chakami…, nad temi drzwiami krata żelazna…, odrzwi murowane…, sklepienia w sieni…” (zachowano pisownię oryginalną).

We wrześniu 1726 r. nastąpił podział kamienicy „Zagrzewsciana” po zmarłym Jerzym Zagrzewskim.

  1. Zuzanna Tegierowo
  2. Paweł Janaszkiewicz
  3. Agnieszka Złotnicka
  4. Jan Lubecki

Zszedszy do kamienicy Zagrzwskiego….

Primo loco …Pani Zuzannie Tegierowej…wszystkie sklepy tak dolne, iako i gorne, to iest piwnice oprocz pode izbą dolną piwniczki także tył z staynią, zajazdem y sieni wszystkie dolną, do tego cała gora ze wszystkiemi mieszkaniami, izbami tylną y przednią komorami, strychami, dachem także y drugim Piętrze, izbe z alkierzem, komorkę…Oprocz kuchenki w ktorey gruba do palenia w piecu, w izbie, alias całą gorę nic nie excypuiąc.

Secundo loco …Panu Pawłowi Janaszkiewiczowi…izbę dolną z alkierzem, pod tąż izbą piwniczkę, z teyże izby sklepikiem gornego części dwie od tyłu, także z tyłu komorkę, do palenia w piecu alkierzanym, do tego kuchnia, dolną, przy teyże izbie dolney, miejsce na ułożenie drew, przy scienie ku tyłowi ciągnącey się, także wolny wchod y wychod przez sień pozwala się.

Tertio loco…Pani Agnieszce Złotnickiey….trzecią część sklepiku, z izby dolney, w którym Panu Janaszkiewiczowi iest dwie części wydzielonych.

Quarto loco….Panu Janowi Lubeckiemu…kuchenkę zamczystą, przy izbie na drugim pietrze wyżey excyponowaną widzieliśmy.

W październiku 1729 r. Jan Złomicki sprzedał za 1600 złp. kamienicę „Beryszowska”, deinde in domum Janaszkiewiczovianam devoluta (następnie przeniósł się do domu Janaszkiewicza) Antoniemu i Teresie Fideckim. Sąsiedzi: Jan Dubinski i generoronum (zięcia) Konarzewskich parte (część).

W październiku 1726 r. nastąpił podział kamienicy po zmarłym Zeliku Izraelowiczu (Józef Zelikowicz)

Primo loco: Niewiernicy Kochli Zelikowczowej w sumie 800, wydziela izbę na gorze taxowaną złp. 591 tudzież miejsce w szkole żydowskiey zamoyskiej.

Secundo loco: Wielebnym Oycom Wikaryom Zamoyskim sumę złp. 500 na piwnicy drugiey naznacza.

Tertio loco: na sklepie drugim, po prawey ręce od wchodu do kamienicy Zelikowskiey summa pana Gruszeckiego złp. 632.

Quarto loco: Xiędzu Zelankiewiczowi złp. 58 na trzecim sklepie.

Quinto loco: na tymże drugim sklepie summa szpitalna złp. 600.

Sexto loco: druga summa szpitalna złp. 450 na pierwszym sklepie od wchodu do kamienicy po prawey ręce.

Septimo loco: Niewiernemu Abramowi Izraelowiczowi złp. 1420, piec na trzecim sklepie.

Octavo loco: Niewiernemu Józefowi Zelikowiczowi summy iego złp. 2813 tak dispartimentuie: naprzód summę złp. 150 na wchodzie do piwnicy, drugą summę złp. 700 na pierwszey piwnicy pod wielką izbą. Trzecią sumę zł 846 na drugiey piwnicy po prawey ręce. Czwartą summę zł 380 na sklepie pierwszym wielkim górnym. Piątą summę zł 238 na budynku gdzie staynia z sortownią naprzeciwko winnicy. Szóstą summę zł 317 na izbie z alkierzem przy winnicy. Siódmą summę zł 800 na spichlerzu. Ósmą summę zł 91 na miejscu szkolnym. Dziewiątą summę zł 11 na kuchni wielkiey.

Nono loco: Panu Młodeckiemu złp 500 na sklepie trzecim gornym.

Decimo loco: Panu Iłowickiemu summę zł 744 na pierwszym sklepie wielkim górnym.

Undecino loco: Panu Hennikowi sumę złp. 175 na piwnicy drugiey.

Duodecino loco: summę złp 1000 Pana Luberskiego, tak dispartimentuie: na wchodzie do piwnicy złp. 100, na budynkach gdzie sortownia zł 474 na izbie alkierzu, y winnicy przyległey zł 426.

Terdecimo loco: Panu Toudermelbe summę zł 1000 na pierwszym sklepie wielkim górnym.

Quatuerdecimo loco: Xiędzu Krzeszowskiemu summę zł 200 na sklepie trzecim.

Quindecimo loco: temuż Xiędzu Krzeszowskiemu drugą summę złp 1000 tak dispartimentuie: na wchodzie do piwnicy zł 100 na piwnicy pierwszey pod izbą 900 zł.

Sexdecimo loco: sukcesorom Moszka Zelichowicza summę zł 300 na drugiey piwnicy.

Septemdecino loco: Lewkowi Ickiewiczowi summę 800 zł na drugiey piwnicy.

Octodecino loco: summę zł 700 sucessorom Moszka Zelichowicza na tymże drugim sklepie górnym.

Novoundecino loco: summę zł 1300 Panu Piszynskiemu na kuchni dolney.

Vigesimo loco: Xiędzu Gruszeckiemu summę zł 200 na piwnicy pierwszey.

Vigesimo primo loco: summa zł 144 Panu Germerowi na kuchni dolney.

Vigesimo secundo loco: summa złp. 200 sucessorom niegdy sławetnego Jabłonskiego na piwnicy drugiey.

Vigesimo tertio loco: Niewiernemu Zanwelowi zł 200 na izdebce górney.

Vigesimo quarto loco: Judce Zelikowiczowi sumę zł 600 tak dispartimentuie: na sklepie górnym wielkim zł 358, na miejscu szkolnym zł 200, na izdebce Zanwela zł 42 wydziela się y naznacza.

…z całey Massy fortuny Niewiernego Zelika Izraelowicza wychodzi summa złp. 17 476 …”

W marcu 1727 r. Jakub Ostrowski sprzedał za 900 złp. dom (cum fundo) Peho i Zofii Grabowieckim. Sąsiedztwo: droga publiczna i fundus nudus Halszczaczki.

W lipcu 1728 r. Katarzyna Suchozaniłowa, wdowa po Stefanie Suchozanile sprzedała środkową część kamienicy „Lewkiewiczoviana” Józefowi i Mariannie Lesniowskim za 880 złp. Sąsiedztwo: na rogu i sukcesorzy Łyszkiewiczów.

W czerwcu 1729 r. wyceniono dom drewniany na 590,15 złp. po zmarłej Bartowej Miklasce. Sąsiedztwo: Capri Płaksiukiewicz i fundus nudus.

Opis: …tam izba przednia z scianami pułapem y wrębem ładowana zł 100, okien dwoie z ramami zł 12,…piec z fundamentem zł 20, muru sztuka ceglanego zł 20…izba izdebka druga tylna z przepierzeniem, z piwniczką mała z pułapem zł 80, okien dwoie z ramami zł 6, piec mały z fundamentem zł 6 muru sztuka ceglanego od Izby przedniey zł 30…Piwnica za izdebką tylną od daszkami z rynewkami, tarcicami z korytem schodami sciankami poprzecznemi z drzwiami zł 100, sien z odrzwiami zł 50 drzwi od wchodu w sieni z okowem z hakami zł 5 Drzwiczek tylnych dwoie zł 5 …dach cały nad budynkiem zł 150.”

W lipcu 1729 r. wyceniono dom przy wałach ze słodownią po zmarłym Abramie Izraelowiczu na kwotę 1701 złp.

Opis: …”drzwi od sieni zł 4, sień między izbami z gankiem przed mieszkaniem zł 40 po prawey ręce drzwi do izby wchodząc z okowem ze wszystkim…Izba wielka z pułapem…, okien w izbie troie z ramami staremi…, fundament od pieca w izbie…, komin od teyze izby…, okiennic do okien troie drewnianych. Izba ze wszystkim cała in summa zł 260. Z tey izby alkierz drewniany połap.., drzwi do alkierza…, w alkierzu okno iedne…okiennica do niego…Druga izba naprzeciwko teyże z pułapem…do teyze izby drzwi…okien troie z ramami…, okiennice troie…piec z fundamentem y z kominkiem…, Z teyze izby alkierz….Drzwi do tegoz alkierza okno w alkierzu …okiennica do niego…w tymże alkierzu piec piekarniany i komin …do teyze izby komin z zapierzeniem, komora w sieni po prawey ręce… Izdebka przy komorze …okno w teyze izbie. Idąc do słodowni sienka od drzwi słodownianych ciagnąca się do schodow…Rostownia po prawey ręce…drzwi do rostowni…, idąc na tył po lewey ręce szpiklerz z oknami, drzwiami, żelazem…”

W sierpniu 1729 r. wyceniono po zmarłym Jakubie Robakiewiczu domostwo pod wałem przy Lwowskiey Bramie w Mieście stojące na 1680,25 złp.

Opis:…”drzwi z sionką drewnianą alias zapierzeniem…, drzwi z zawiasami hakami…Izba ze wszystkim zrebem pułapem siestrzanem y alkierzem…drzwi do alkierza z okowem, hakami…Okien w izbie dwoie z okowem szybami…w alkierzu okno z okowem ramami szybami…z alkierza komorka…sciana murowana grodząca alkierz wzdłuż…w teyze izbie piec…fundament od pieca kaflowego z piecem…okiennicami od izby dwoie z żelazem…okiennica do alkierza…posadzka w izbie y alkierzu…druga izba naprzeciwko, zrąb cały z pułapem…drzwi z zamkiem y z zawiasami…okno iedno złe z ramami…okiennic dwoie z żelazem…posadzka w izbie…z teyze izby alkierz murowany w nim sciana murowana wzdłuż….tamze sciany poprzeczne dwie.., sciana od wału…Sciana w sieni murowana do szyi piwnicznej ciągnąca się…sklepienia szyi…W piwnicy scian dwie…, scian poprzecznych dwie…Dach cały nad domostwem…na górze drzwi pięcioro z przegrodami, zapierzeniami…”

W październiku 1729 r. wyceniono dom po zmarłym Nota Boruchowiczu na symę 2484 złp.

Opis: ..”Od wchodu do domu drzwi…scianką z odrzwiami nowo reparowanemi…Izba po prawey ręce od wchodu do tey drzwi z żelazem …w izbie scian trzy zrąb cały z pułapem przepierzeniem z podłogą y z przegrodą…w tey okien dwie kazde okno z ramami okowem y szybami,…w alkierzu okno z ramami okowem….drzwi do alkierza z okowem…kominek w izbie z piecem piekarnianym y fundamentem piecowym…blacha w kominie….piec kaflowy okiennice drewniane przy troigu oknach z otworem każda…Izba druga naprzeciwko tey, tam scian dwie murowanych…Item scian dwie w teyze izbie poprzecznych do terze izby drzwi z okowem…fundament pieca kaflowego z piecem piekarnianym…w teyze izbie okien troie, kazde okno z okowem…okiennice troie kazda…z teyze izby alkierz, do tego drzwi z okowem z odrzwiami z zamkiem…Alkierz z połap[Em…y komorką wychodną z przegrpodami…drzwi w tym alkierzu troie z okowem…piec kaflowy z fundamentem…tamze okien troie z okowem…nad izbą y alkierzem posadzka ceglana…kuchenka z kominem z drzwiami…Komorka przy piwnicy w wychodkiem…dach nad całym domem z krokwiami, dylami, łatami…piwnica murowana do tey szyi murowaney scian dwie…Sklepienia…Do piwnicy drzwi żelazne…w teyze piwnicy scian dwie….item scian dwie poprzecznych…Sklepienie…druga piwnica drewniana bardzo stara…drzwi do piwnicy drewnianey z okowem…”-

W listopadzie 1729 r. Jakub, Jan i Roch Piotrowscy, bracia zapisali dworek na Rynku Wodnym w Zamościu, na rogu leżący i sąsiadujący z posesją sukcesorów Syrwatowskich księdzu Janowi od Świętej Trójcy Redemptori Niewolników Zakonu Troycy Przenajświetszey de Redemptione Captivorum (o odkupieniu jeńców) Prowincji Polskiej św. Joachima. Acta Advocatalia sygn. 30 pagin. 612 v-613 v

W maju 1730 r. Katarzyna Mankiewiczowa, żona zmarłego Józefa Mankiewicza sprzedała za 450 złp. drewniany dom (cum fundo) Andrzejowi i Zofii Czechom. Sąsiedztwo: rendentis i sukcesorzy Korzeniowskich.

W czerwcu 1730 r. Jan Ossowski sprzedał za 220 złp. dom (cum fundo) Bazylemu i Mariannie Pagurskim. Sąsiedztwo: Jan Artyszkiewicz i a platea parte ab al tere sitam (położony po jednej stronie ulicy od drugiej- tłumacz Google).

W marcu 1731 r. Marianna Pienkowska żona zmarłego Mateusza Pienkowskiego sprzedała za 600 złp. dom (cum fundo) Annie Grzybowskiej, żonie zmarłego Krzysztofa Grzybowskiego. Sąsiedztwo: Ementis i Jan Kiełb.

We wrześniu 1731 r. Jan Paweł Zelski przeprowadził inwentaryzację kamienicy „Leyskoviana”.

Opis: „Naprzod wchodząc do kamienicy sklep ieden po lewey ręce, okno iedne i drzwi drewniane na zawiasach z zamkiem bez klucza ze dwoma skoblami, okiennice żelazem pobite…na dole drzwi do izby przy tych zamku nie masz…okna złe reparacji potrzebuiące…y szyb kilkanaście wybitych, kraty żelazne i okiennice żelazne całe…w teyże izbie piec biały zły, ku piecowi lisztwa, lisztwa druga w izbie po prawey ręce wpoł sciany…do alkierza drzwi na zawiasach z zamkiem bez klucza z antabą…Okno złe okiennica iedna żelazna druga oderwana, na górze piec zielony zły, z tego alkierza do sieni idąc drzwi dwoie…Przy izbie kuchnia drewniana przepierzenie, okno krata żelazna w nim drzwi drewniane złe…w tey kuchni sklepik pod schody drzwi…tamze pułki. W tyle ku Zamkowi sklep drugi  do niego drzwi żelazne, krata żelazna i okiennica żelazna, idąc na gore z tyłu do zamku przy schodach drzwi drewniane…, schody drewniane dobre, w sieniach na gore okno y krata żelazna, dwie kwater złych szklanych potłuczonych, a dwie kwater gontami zabite, nad schodami balasy złe, w teyze sieni okienniczka żelazna na gorze z skoblem y wrzeciądzem…Z teyze izby drzwi …, odrzwi drewniane, w izbie okna stare reperacyi potrzebujące, szyby powybijane, piec zły, antwasik przy drzwiach lisztwa nade drzwiami y przy oknie w teyze izbie przegroda drewniana z balasami toczonemi, przy tey przegrodzie drzwi..okno w alkierzu nowe, do którego okiennica …stara, podłoga drewniana stara, połapy dobre…w murze pułeczka stara …Wchodząc do piwnicy drzwi drewniane ..schody drewniane sszedszy na doł piwnice dwie murowanych z kratami żelaznymi, okna drzwi dwoie…Na strych idąc drzwi drewniane .., krata żelazna …, schody drewniane całe, rynny i dach cały oprocz wiązania przy kominie sklepienia sztuka wypadła, do kamienicy drzwi blachą żelazna pokryte…nad drzwiami krata żelazna sień wszytka sklepiona bez mury leie się, tak w sieni iako i na podsieniu…idąc ku tyłowi po prawey ręce mur dużo rozpadły, w tyle drzwi drewniane …w troie się otwieraią, ab extra tey kamienicy koło okien y w oknach mury porysowane y porozpadane potrzebują reparacji.”

W lutym 1732 r. Katarzyna Szymanowiczowa dokonała wyceny domu pod wałem przy Bramie Lwowskiej na 685,6 złp.

Opis: …”Odrzwi wielkie do sieni z drzwiami…izba na dole cały wzrąb z pułapem…drzwi do izby…y do komnaty…w teyze izbie okien troie ze wszystkim z okowem….takze fundament od pieca y piec piekarski…podłoga w izbie i w alkierzu…Lisztwy w izbie poprzybijane…piec stary kaflowy w izbie…komin..na gorze izdebka z gankiem…tamże piec nowy…schody na gore ułożone…posadzka dwoista…w scianach przez sin idących przęseł wkoło pietnaście…W sieniach dach stary z belkami y płatwami krokwiami…tamże w sieniach odrzwi z drzwiami na tyle…komorka za kuchnią z drzwiami…Piwnica nowa z drzewa wyrobiona.”

W lutym 1732 r. Katarzyna Szymanowiczowa wyceniła dom (et fundo) z gospodarstwem na 1554 złp. Sąsiedztwo: od miedzy p. Konarzewskiey i Szanski.

Opis: …”iest sklepow dwa wierzchny y dolny sklepu wierzchnego scian dwie…sklepienia…pod tym sklepem piwnica. W tey scian dwie…scian poprzek dwie.”

W marcu 1732 r. wyceniono kamienicę w mieście po zmarłym Józefie Lesniowskim na sumę 5335 złp. Sąsiedztwo: sukcesorzy Łyszkiewicza i od rogu.

Opis: …”w filarach trzech …sklepienia…Sklep pierwszy od wchodu po lewey ręce, w nim scian dwie wzdłuż…scian poprzecznych dwie…sklepienia…do tego sklepu drzwi z sieni…przepierzenie drewniane poprzek z okowem y drzwiami…okiennice w tym sklepie z żelazem okowem…kratek do tego sklepu żelaznych dwie….Sklep drugi po prawey ręce, w tym wzdłuż sciana iedna od sieni…druga sciana od sąsiada…sklepienia. Drzwi do tego sklepu dębowe…Drzwi do kamienicy z podsienia…w sieniach od sklepów scian dwie, pierwsza od sklepu po lewey stronie stojącego do izby należąca, druga sciana tyleż w izbie od ulicy …sciana do izby poprzeczna od tyłu…sklepienia w izbie…sciana w izbie grodząca alkierz wszerz…Drzwi do izby z sieni…w teyze izbie okien dwoie…do tychże okien krat żelaznych dwie…piec stary zły z fundamentem kominek w murze….Drzwi z izby do alkierza…podłoga w izbie sklepienia w sieni między sklepami…Sciana od sklepu po prawey ręce od wchodu do kamienicy ku tyłowi…sciana sąsiedzka…drzwi do tyłu….krata nad temiz drzwiami żelazna…sklepienia ku tyłowi…Idąc do piwnicy w szyi scian dwie…sklepienia…Piwnica pierwsza do tey scian dwie…scian poprzecznych dwie…drzwi…Piwnica druga, w tey scian dwie…scian dwie poprzecznych …drzwi do tey piwnicy….Schody do piwnicy złe z drzwiami… Mury w piwnicy od ziemie…Dach nad kamienicą stary, zły bardzo…”

W maju 1732 r. Katarzyna Kołtunowiczowa sprzedała za 990 złp. dom drewniany (cum fundo) w Zamościu Janowi i Agacie Wieczorkowiczom. Sąsiedztwo: Anna Dybzina i Icko arendatoris Skierbieszoviensi. arendarz skierbieszowski.

W maju 1732 r. wyceniono dom „Szymanowiczoviana” po zmarłym Janie Szymonowiczu na 1554 złp.

Opis: „Izdebka z gankiem na górze zł 40, tamże piec nowy zł 90, okna z ramami zł 5, kominek zł 4, dach nad izbą za kominem nowy zł 90, za kominem gora ułożona.., schody na gorę zł 4, na gorze posadzka dwoista zł 12, w sieni przęseł 15 na dole zł 50.

W lipcu 1732 r. dokonano wyceny kamienicy z gruntem na 10 046, 5 złp. należącej do Gotfryda Henninga. Sąsiedztwo: p. Leysk (miedza od Rynku) i Reneberger (Reyneberger).

Opis: …”naprzod podsienia filarow 4…na tymże podsieniu sklepienia, sklep wielki od miedzy Pana Leyska wchodząc do kamienice po prawey ręce w którym sciana iedna…drugiey sciany od sieni…, scian poprzecznych dwie…, sklepienia w tymże sklepie…, drzwi z sieni do tegoż sklepu…, okiennice do tegoż sklepu z podsienia…, nad temiz okiennicami krata żelazna…, kolców na sklepieniu żelaznych pięć…, podłoga nowa z tarcic w tymże sklepie…..sklep drugi po lewey ręce, w którym sciana od Pana Renebergera…, sklepienia w tym sklepie…Drzwi dębowe z sieni do tegoz sklepu…, drzwiczki dębowe małe z tego podsienia…, Okiennice z podsienia do tegoż sklepu, krata nad temiz okiennicami….Drzwi dębowe z podsienia do kamienice żelazem powleczone…, sklep od tyłu alias izba wielka od miedzy Pani Leyskowey, w tey sciany od Pana Leyska…, druga sciana od sieni.., w teyże izbie kominek murowany z blachą żelazną…, fundament pod piecem murowany…, piec stary na prętach kaflowy…Drzwi sosnowe do teyże izby okno sklane w ołów oprawne z ramami…okiennice sosnowe…Lisztwy wkoło izby…, podłoga stara drewniana…, Izdebka alias sklepik po lewey stronie..od miedzy Pana Reynebergera w tyle, w ktorey sciany…, sklepienia…, w teyże izdebce okna.., kominek z fundamentem…, piec nowy kaflany z prętami…, drzwi dębowe…, Drzwi na tył sosnowe stare…, na tyle kuchenka z kominem murowana od Pana Reynebergera…na tyle mur kuchnia y parkan. Piwnica wielka od miedzy Pana Leyska od Rynku w tey scian dwie…, sklepienia drzwi sosnowe do teyże piwnicy …Druga piwnica także od miedzy Pana Leyska od tyłu w tey scian dwie…, scian dwie…, Drzwi w tey piwnicy sosnowe. Szyia z Rynku do tychże piwnic , w ktorey sciany…, sklepienia…Druga szyia z sieni idąc do piwnic…Zeszedłszy na doł do piwnic do przymurku sciana iedna…przegroda w teyże piwnicy pod schody sosnowa drewniana. Schody do tychże piwnic murowane..Posadzka murowana ceglana w sieniach.”

We wrześniu 1732 r. Bunt Militus Equestrius Fortality Zamosc.( Żołnierz Kawalerii Twierdzy Zamość) przeprowadził wizję kamienicy „Doroszowsciana” w stanie desolata (opuszczonym).

Opis: „Naprzod kratyr pięć dobrych, ze wszystkim żelazem y prętami złych kratyr dziewięć narożników sześć…w izbie w oknach dwie poprzeczek od dołu złych, w alkierzu piec stary dobry, tamze okna dobre, w izbie podłoga dobra, pieca nie masz ani okien, fundament od pieca potrzeuie reparacyi….Drzwi do izby…kuchnia dobra, drzwi do kuchni bez zamknięcia…w drugiey izbie drzwi…, piec zły, trzeba go przestawić, w oknach ramy złe w obudwu kwatery dobre w obudwu oknach szub cztery, w iednym niedostaie, podłoga dobra, kominek przy piecu dobry nad izbą wielką dach zły bardzo. Rynna dobra.”

W październiku 1732 r. Konstancja 1-v Baranowa, 2-v Trębacka przeprowadziła inwentaryzację domostwa starego i bardzo zdezelowanego. Sąsiedztwo: Stanisław Socha i Moszek krawiec.

Opis: …”okna złe, okiennice bez zawias, okna w ziemie wlazły…, drzwi stare złe…, z tey izby wychodząc izdebka mała bez pieca, drzwi złe, kuchenka zła, w tyle izdebka… sionka Komorka na drwa…, komin się wywraca. Dach nad całym domostwem bardzo zły, krokwy połamane. Drugie domostwo w tyle na tymże groncie w nim piec stary z kominem w oknach szyb kilka wybitych….Na przeciwko tey izby izdebka, w ktorey piec dobry z kominem murowanym…Dach dobry….”

W lutym 1733 r. Anna Heyningowa, żona zmarłego Gotfryda Heyninga dokonała podziału majątku, w tym kamienicy (zastaw za długi). Sąsiedztwo: Leysk.

W marcu 1733 r. Anastazja Skrzypkiewiczowa, żona zmarłego Grzegorza Skrzypkiewicza sprzedała za 400 złp. dom (cum fundo) w Zamościu Janowi i Anastazji Łapinskim. Sąsiedztwo: acialiter i Jan Protwicki.

W styczniu 1734 r. przeprowadzono wizje kamienicy „Sztyeroviczoviana”.

Opis: …”Wchodząc na gorę widzieliśmy w izbie po prawey ręce izbę spustoszałą w którey okien nie masz, połap zły pieca fundamentu w teyze izbie y posadzki nie masz sciany potrzebują tynkowania, w sieniach między izbami okien nie masz, izba po lewey ręce cała y porządna w ktorey mieszka Pan Zuławski chorąży Garnizonu Zamojskiego…nad alkierzem gdzie on mieszka rynwa zła, dach reparacji potrzebuie nad cała kamienicą sciana wchodząc na gore od P. Doroszowskiego gorą zroynowana. Izdebka na tyle w tey okna niedobre. Dach zły, sciana z zatyłku potrzebuie reparacji. Izba wielka potrzebuie reparacji.”

W kwietniu 1734 r. Szmul Szmerlowicz Senioris Judeorum Zamoscen (Starszy Żydów Zamościa) przeprowadził wizję opuszczonego domu w Zamościu.

Opis: …”wielką ma w swoim domu ruinę bo na scianie iego wszytek wody impet z dachu zapadłego spada…sciany pogniły, w tylney izbie y alkierzu na gorze wszytka izba sąsiedzka tegoz Joelowicza na iegoz izbę zwaliła się, y tam woda po scianach płynie, aż sciana wskroś tamże na gorze od upadnięcia dachu krokwow trzy złamanych y poodpieranych nad wielka izbą…impet wody po scianach zbiegający na sklep murowany ciecze y do piwnicy po schodach prosto leie się, że aż schody pogniły, w piwnicy po ścianach woda płynie, y przez sklepienia kapie…sklep ruinie się…”

W kwietniu 1734 r. Agnieszka Kwiatkowska, żona zmarłego Laurentego Kwiatkowskiego przeprowadziła inwentaryzację domostwa drewnianego z grontem y ogrodem. Sąsiedztwo: sukcesorzy Karniewskich i Stanisław krawiec. Opis: …izba, sien, komora i chlewik…

W sierpniu 1734 r. Gabriel Merdumowicz Fiscalis Arcis Zamosc. sprzedał za 200 złp. dom (cum fundo) na Rynku Solnym Melchiorowi Hartmanowi i Annie (Tumanowiczowney). Sąsiedztwo: od strony Jatek Solnych i zmarły Grzegorzowski ławnik Miasta Zamościa.

W listopadzie 1734 r. Adalbertus (Wojciech) Wdowinski Satelles Arcis sprzedał za 200 złp. dom drewniany (cum fundo) w Zamościu Augustynowi i Katarzynie Turskim. Sąsiedztwo: na rogu i Paweł Tałach.

W listopadzie 1734 r. Anna Gabrielowiczowna, żona zmarłego Sebastiana Gabrielowicza sprzedała za 200 złp. dom drewniany (cum fundo) Zelmanowi Morowczykowi. Sąsiedztwo: Inkiew Arendatoris Oryszowski i Zacharski Granadiero Fortality Zamosc.

W marcu 1735 r. Anna Radomska, wdowa po Janie Radomskim darowała część domu Pawłowi Radomskiemu, synowi Anny Radomskiej i Zofii jego żonie. Sąsiedztwo: Romanowicze i sukcesorzy Eynerów.

W marcu 1735 r. Anna Radomska, wdowa po Janie Radomskim sprzedała za 176 złp. dom (cum fundo)  Ferensowi Romanowiczowi szewcowi i Annie jego żonie. Sąsiedztwo: Paweł Radomski syn Anny i sukcesorzy Forszeytowey.

W lutym 1736 r. Mikołaj Maiowski i Marianna jego żona sprzedali za 550 złp. dom (cum fundo in louqum cubitor octodecem et latifundis cubitor duodecem) (z dołem dolnym na osiemdziesiąt łokci i dolnym szerokim na dwanaście łokci – tłumacz Google) małżonkom Uryaszowiczom. Sąsiedztwo: kamienica Fisci arcis Zamoscensis- Skarbiec zamku zamojskiego i Hiacynt Strocki.

W kwietniu 1736 r. Jan Daniel Begin, syn zmarłego Andrzeja Begina sprzedał za 6.600 złp. kamienicę Wojciechowi Zebrowiczowi (Żebrowiczowi). Sąsiedztwo: na rogu i lapidea in ante „Tauzowska” ad presems „Bergoltowska”.

W lipcu 1736 r. Maciej Doroszowski patrycjusz szczebrzeszyński sprzedał część kamienicy „Wilczkovianae” Maciejowi Lubeckiemu rajcy za 1100 złp.

W sierpniu (?) 1736 r. Bractwo Kaplicy Literackiej sprzedało część kamienicy „Łyszkiewiczovianae” ( na podstawie zapisu Anny Brzeskiej) Janowi i Mariannie Misiaczkiewiczom.

W sierpniu 1736 r. Paweł Radomski tkacz sprzedał za 130 złp. dom drewniany w Zamościu Krzysztofowi Rączkiewiczowi krawcowi i Mariannie jego żonie. Sąsiedztwo: Ferens Romanowicz i Jan Misaczkiewicz (Misiaczkiewicz?) ławnik.

W sierpniu 1737 r. Anna Osmulska Giszowska, żona Aleksandra Osmulskiego sprzedała część domu drewnianego w Zamościu Bazylemu Melichowiczowi kuśnierzowi i Mariannie jego żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Wniczkowskich (?) sukcesorzy Kuczerowiczów.

W grudniu 1737 r. Jakub Kinast scedował część kamienicy „Łyszkiewiczovianae” Janowi Misiaczkiewiczowi rajcy i Mariannie jego żonie. Sąsiedzi: sukcesorzy Leśniowskich i sukcesorzy Brzyskich.

W maju 1739 r. Wawrzyniec i Jadwiga Zwierzchowscy małżonkowie sprzedali za 1200 złp. dom w obrębie murów miejskich małżonkom Szymanowiczom. Sąsiedzi: Litman chirurg i sukcesorzy Grzybowskiej.

W czerwcu 1739 r. Adalbert (Wojciech) Wadowski chirurg i Anna jego żona sprzedali za 220 złp. dom drewniany w Zamościu Paszkowskim. Sąsiedztwo: Walenty Życzynski i fundum nudus Hiacynta Bukowskiego Gladiatori.

We wrześniu 1739 r. Jan Leysk Exercitum S.R. Maiestatis et Reipublice Prefectus (Armia S.R. Jego Królewska Mość i Prefekt Republiki – tłumacz Google) sprzedał kamienicę „Leyskoviana” Andrzejowi i Zuzannie Leszyngom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Henniskow i kamienica Thesauarii Arcis (skarbnika zamku).

W maju 1740 r. Jan i Marianna Wroblowscy małżonkowie sprzedali za 170 złp. dom Mateuszowi i Zofii Stawskim. Sąsiedztwo: Piotr Hanac i Mikołaj Kowalkiewicz.

W czerwcu 1740 r. Agnieszka Romańska zapisała na kamienicy „Mroczkovsciana” 100 złp. na rzecz Kaplicy Literackiej. Sąsiedztwo: Gurniewicz i sukcesorzy Sarbieskich.

W czerwcu 1740 r. Jan Gurniewicz rajca sprzedał z 385 złp. dom Berkowi i Mariance Percowiczom, małżonkom. Sąsiedztwo: na rogu i sukcesorzy Ferensa Krzczonowicza (?).

W sierpniu 1741 r. Andrzej Krupski chirurg sprzedał za 80 złp. dom w obrebie miasta Pełczyńskim. Sąsiedzi: Józef Gurecki i Andrzej Drozdowski.

W roku 1742 Markowiczuwna wyceniał kamienicę „Markowiczowska” na 20 177, 15 złp. Sąsiedztwo: Herzko.

Opis: „Naprzod w podsieniu filarow 4…Drzwi od sieni dębowe stare…Sklep wchodząc do kamienicy po lewey ręce, drzwi do niego dębowe, blacha żelazna obite…Okienko żelzna dwoiste…Sklep drugi ex opposito, do niego drzwi z zamkiem, wrzeciądzem, okiennice dębowe z okowem żelaznym…Przepierzenie drewniane z pułkami y drzwiami na zawiasach …Idąc do kuchni…piwnica murowana duża..krata żelazna, drugie okno w podsienie z piwnicy…krata zelazna stara. Drzwi na zawiasach żelaznych, w szyi połap drewniany z dylow…schody murowane…Drzwi z odrzwiami na gorze do piwnice, schody na gore drewniane. Izba na gorze murowana, drzwi do sionki dowiste o iedney zawiasie, sionka sklepiona…Kuchnia…komin murowany …kuchnia murowna rozwalona…Do izby z siąki drzwi nie masz…Alkierz…Połap drewniany nad izba z alkierzem zły, z belkami y dachem….Izba na dole drewniana, do niey drzwi na zawiasach żelaznych stare, okientrzy w ołów oprawne z ramami, okiennice z zawiasami zelaznemi, komin murowany z fundamentem pod piecem, piec kaflowy stary …Drwi do alkierza, alkierz stary wali się ze wszystkim…w nim okno na ołow…Nad tym alkierzem izdebka stara, Na tyle Komorka y sciany z deszczek z kloaką. Dach z dranic nad izbą y alkierzem y sienią, do kuchni drzwi u sciana drewniana..”

W sierpniu 1742 r. sukcesorzy Okulskich przeprowadzili wizję kamienicy „Okulsciana”. Sąsiedzi: kamienica Zubrowicza i kamienica Łazniewskiego.

Opis: Kamienica ta stoi teraz w posesji Zawadzkiego podstolego nowogrodzkiego.

„Widzieliśmy filary naprzod spodem popsowane,..Szyia nad piwnicą…nad którą daszek funditum zroynowany…Na tymże podsieniu przed kamienicą podłoga dobra…Drzwi do sieni dobre, drzwi zas w sieni do izby także dobre…Podłoga w teyze sieni dobra…W sklepie gornym wchodząc do kamienicy po prawey ręce stojącym posadzka zła…w odrzwiach sztuka muru wypadła. Ex opposito drugi sklep zamknięty. Kuchnia reparacji potrzebuie. W izbie dolney zadney reperacyi nie potrzeba gdyż niedawno iest reparowana…W alkierzyku piec zły y podłoga, okna potrzebują reparacji..W tymże alkierzyku drzwi stare złe tak wchodząc do alkierzyka iako też y drugie przeciwko studni wychodząc na podworze. Nad alkierzykiem izdebka do ktorey schody złe pogniły…piec zły. Staienka zdezelowana w tyle…Studnia murowana….Na gorze wszystkie mieszkania zroynowane ieszcze od ognia po pogorzeniu nic nie reparowane. Dach zły, lubo niedawno reparowany…rynny złe…Piwnica pierwsza pod samą izbą dolną dobra ze wszystkim, sucha..druga pod nią niszsza reparacji potrzebuie…Piwnice pod sklepami gornemi y sienią zostające wszystkie wielkiey reparacyi potrzebują…Szyia także murowana, która za podsienie wychodzi funditus się ruynuie…schody zarynowane…”

W listopadzie 1742 r. Stanisław Wnuczkowski szewc przeprowadził wizję domu „Wodziankiewiczowski” w Zamościu na rogu. Sąsiedzi: sukcesorzy Lubeckich.

Opis: „Wchodząc …drzwi …dobre z odrzwiami. Izba wielka do ktorey drzwi…dobre ale stare, okien dwie złych…piec kaflowy stary…połap zgnił, podłoga stara, drzwi, ..złe, okna nie masz tylko okiennica…Przy szyi piwnicy od spodu drzewo wybrane, połap zgnił…Komorka nad szyią piwnicy bez drzwi y połapu, zła. Izdebka na tyle od grontu Lubeckiech, do ktorey drzwi …złe, piec funditus zły, komin wali się, okna powbijane, połap zgnił. Druga izdebka ex opposito drzwiami zabita…połapu nie masz, ni pieca nie masz, scian dwie zgniłych, trzecia wybrana. Kuchnia do ktorey drzwi na gorze, komin zły wali się, piec piekarski alias kuchnia zawalony. Drzwi do kramnicy…połapu nie masz, z karamnicy okiennice na ulicę…schodow na gore nie masz, na gorze przepierzenie porozbierane. Drzwi do piwnicy dobre…Sklepienie nad drzwiami popadane…Dach nad wszystkiem domostwem zły, krokwie połamane, łaty y gonty poodrywane…”

W lutym 1743 r. Stefan Szlawsh aptekarz scedował prawa do kamienicy „Gordonowska” na Jakuba Okolskiego.

W kwietniu 1743 r. Eudochia Chromczynska sprzedała za 165 złp. dom drewniany Tomaszowi i Barbarze Zastawskim małżonkom. Sąsiedzi: Antoni Radaszkiewicz i Fundum Brouna.

W sierpniu 1743 r. Hiacynt i Jadwiga Cetnarowiczowna Stroccy małżonkowie sprzedali za 640 złp. dom drewniany za 640 złp. Józefowi Czołowskiemu kupcowi i Mariannie jego żonie. Sąsiedztwo: na rogu i Misiaczkiewicz.

We wrześniu 1743 r. Antoni Pliszkiewicz z żoną sprzedał za 275 złp. dom Janowi i Praskowii Bunieckim. Sąsiedztwo: sukcesorzy Tyszowieckich i Klasztor Klarysek.

W kwietniu 1744 r. Herszko Heszlowicz przeprowadził wizję domu w stanie opuszczonym. Sąsiedztwo: Stankiewicz i kamienica Markowiczowska.

Opis: …”sciana murowana y nad domostwo Heszlowicza wywiedziona kamienicy Markowiczowskiey…obaliwszy się na ….domostwo iego…dolnego wiązania nie masz gorne zaś z dachem zruszone…y podpirane, y komin podparty vix utrzymać się może…y izba wszytka zruszona skierowała się tak dalece że drzwi do izby zamknąć się nie mogą. Wiązanie pod kominem zroynowane…komin wisi na steplach, zgoła budynek cały tak w dolnych wiązaniach, iako i dachowych ze wszystkim na domostwo P. Stankiewicza nachylił się, słupy z miejsc swoich wyszli, y krokwy połamali się y porozrywali schody z miejsca swego na ćwierć łokcia wyskoczyli…Rynwa nowa kosztem Helszowicza zaciagniona złamała się…”

W styczniu 1746 r. Stanisław Wnuczkowski przeprowadził wizję domu: ..”w izbie wielkiey y innych częściach do sławetnego Stanisława Wnuczkowskiego należących, w ktorey naprzód izbie zaszczepki nie masz w kwaterach… szyb w 5 potłuczonych w alkierzu także w oknie szyb spadanych 4…Drzwi do piwnicy bez zaszczepek tamże schody nadgniłe w piwnicy murowaney w oknie szyia funditus zawalona w sieniach w scianach dylow 4 nie masz komorka z żyrdzi stawiana dachu czwarta część reparowana w kominie po zalepiane…”

W lutym 1746 r. Sebastian i Elżbieta Fiałkiewiczowie sprzedali część domu za 630 złp. Janowi Bok i Katarzynie Ostrowszczance. Sąsiedztwo: na rogu i Bazyli Milichiewicz.

W marcu 1746 r. Grzegorz i Zuzanna (Werneruwna) Sakiewiczowie dokonali zapisu 100 złp. na domu drewnianym na przedmieściu na rzecz Kolegiaty w Zamościu. Sasiedztwo: Andrzej Wozniakowski i Piotr Kurkiewicz.

W kwietniu 1746 r. Bartłomiej Wiśniowski przeprowadził inwentaryzacje części kamienicy „Lesniowsciana” – wycena 224 złp.

Opis: ..”wchodząc do izby drzwi…stare y nadgniłe odrzwi…mur popadany przy odrzwiach, piec kaflowy zielony cały nowo wystawiony,…drzwi z rękojeścią stare…z izby …do alkierza, okien dwie we 4 kwaterach dobre tylko się na doł poosuwali, ramy pogniłe, zatuła do kominka szafiastego….izba wytynkowana, wchodząc na tył drzwi…odrzwi nie masz tylko deszczułka przy skoblu, mur popsuty koło drzwi na tyle, mury na tyle posypali się y cegły miejscami powypadały, na tymże tyle…studnia murowana…skarpa na dwoie rozpadła się y od muru odstała…nad izbą z tyłu sztuki powypadały reparacji potrzebuie drzwi do piwnicy na zewnątrz…, schody złe, dziura w murze w szyi do piwnicy z komorki….”

W kwietniu 1746 r. Bartłomiej Wisniowski przeprowadził wizję kamienicy quondam Lesniowsciana ad perens Budkoviana.

Opis: …”wchodząc do izby drzwi..stare y nadgniłe odrzwi…mur popadany przy odrzwiach piec kaflowy zielony cały nowowstawiony…, drzwi z rękoieścią…stare z izby niby do alkierza okien dwie w czterech kwaterach dobre, tylko się na dół posuwali ramy pogniłe…izba wytynkowana wychodząc na tył drzwi…złe y popsute…odrzwi nie masz tylko deszczułka przy skoble, mur popsuty koło drzwi na tyle mury od spodu porypowali się y cegły miejscami powypadały…nad izbą z tyłu muru sztuki powypadały, komin pod dach murowany wyciągnięty. Dach nad izbą wszytek zły y gaty powypadały, reparacji potrzebuie…drzwi do piwnicy…schody złe dziura w murze w szyi do piwnicy z komorki….”

W listopadzie 1746 r. Honorata Sophia Reynbererowa, żona zmarłego Ambrożego Reynbergera przeprowadziła wizję kamienicy.

Opis: widzieliśmy na gorze w posesji Pana Browna na strychu sciane z kamienicą niegdy Heynikowską y Gorą…X. Józefa Orminskiego Dziekana Infułata Zamoyskiego sukcesorów stykających się od wierzchu innego na wskroś..y w niey wierzchołek komina wmurowany tudzież dziur numero sześć w których widać krokwie wpuszczone …”

W listopadzie 1746 r. Gotfryd Schraiber przeprowadził wizję kamienicy „Heynikowskiej”.

Opis: …”widzieliśmy na gorze nad dachem przy scienie kominek z dawna wymurowany….od spodu sciany Pani Reynbergierowey tylko w tymże samym kominie dziurka przebita gdyż innego sposobu odetkanie tegoz kominka nie było, która dziura zamurowana y teraz kominek podmurowany….”

W grudniu 1746 r. Bazyli Jędruszkiewicz zastawił za dług 200 złp. kamienicę Elżbiecie Szklawskiej. Sąsiedztwo: od ulicy publicznej i Lewiccy.

W marcu 1747 r. Tomasz i Barbara Zastawscy sprzedali za 220 złp. dom drewniany w obrębie murów miejskich Agnieszce Jasiewickiej. Sąsiedztwo: fundus Misiaczkiewiczów i Antoni Rudankiewicz.

W maju 1747 r. Katarzyna Tyszowiecka, żona zmarłego Joachima Tyszowieckiego zapisała testamentem domostwo i sklep murowany Annie Skibinskiej (wnuczce właścicielki).

W czerwcu 1747 r. Agnieszka Romanska Mroczkowszczanka, żona zmarłego Wojciecha Mroczkowskiego zapisała na hipotece domu ex parte dexstra (z prawej strony) w Zamościu 100 złp. na rzecz kaplicy Różańcowej w zamojskiej kolegiacie. Sąsiedztwo: Jan Gurniewicz i sukcesorzy Sarbiejowskich (Sarbieszowskich).

W październiku 1747 r. sukcesorzy Zelikowskich przeprowadzili wizję kamienicy „Zelikowska”,. Sąsiedztwo: starozakonna Judzina i Icek Bakalarz (nauczyciel).

Opis: „Naprzod na gorze zastaliśmy dwie izbow drewnianych z alkierzami w pierwszej izbie od Icka Bakalarza stoiący ….niektóre sztuki nowe w połapie wynalezliśmy podwaliny niektóre nowe inne stare y sprochniałe sciany wszytkie stare tylko pomalowane, podłoga stara, piec kaflowy nowy, komin i piec piekarski reparowany, okna przerypowane, w ramach reparowanych drzwi stare ganek przed oknami na ulice reparowany w którym deszczki stare y płatew nowa od słupow oderwała się przed tąż izbą drzwi na dach nowe, y sciana przy nich nowa, w sciankach w niektórych deszczkach nowe dyle znaiduią się w drugiey izbie nad sklepami murowanemi z alkierzem przepierzonym….Fundamenta w teyze izbie nowe piec stary tak kaflowy iako i piekarski okna dobre, drzwi do izby dwoiste nowe …ta izba nad murami cale przesunieta y przesypana ze wszytkiego, komina nie masz. Zgoła fundamentowania doysc nie można nowey reparacji ile iak strony allegant nastapiło od lat…Dach nad temiż izbami stary, tylko krokwie niektóre nowe y gonty niektóre nowe, więcey iest starych…”

W styczniu 1749 r. Iudica Aleksandra Józefowiczowa, córka Antoniego Józefowicza sprzedała dom za 240 złp. w obrębie miasta Michałowi i Joannie Szumowskim. Sąsiedztwo: Rulikowski i sukcesorzy Zalewskich.

W kwietniu 1749 r. Marianna Szydłowska, żona zmarłego Hiacynta Szydłowskiego sprzedała za 235 złp. dom „Giszkowsciana” Bazylemu i Mariannie Milichiewiczom. Sąsiedztwo: Ementium i dom Bąkowskiej.

W maju 1749 r. Katarzyna i Aleksander Axonowie zapisali na domu sumę 270 złp. na rzecz Regno currentis Confraternitati Annuntiationis B.V.M. Dominorum Literatorum in Ecclesia Insignis Collegiata Zamoscensis. Sąsiedztwo: na rogu i fundus nudus olim sukcesorów Aleksandra Kądzierskiego.

We wrześniu 1749 r. Honorat Ogilvie wycenił kamienicę „Ogielviana”.

Opis: Filar z podsienia ieden i drugiego połowa…sklepienia na podsieniu…muru od sklepu na schody, w sieni…sklepienia przy drzwiach pierwszych…na gorze w izbie sklepienia…muru w kuchni…sklepienia w kuchni…komin w kuchni…sklepienia w drugiey izdebce…muru w ganku…sklepienia w ganku na gorze y dole….muru w piwnicy…W izbie przedniey połap z belkami y siestrzonem, także podłoga stara…połap z belkami w tylney izbie….podłoga w alkierzu y w izdebce….spizarka y komorka….strych na gorze z połową dachu….Na teyze gorze połowa połapu na dwie przęsła y połowa wrot….komorki potrzebnego miejsca….zamki u wszystkich drzwi….drzwi wszystkie…okiennice drewniane przy oknach…okna wszystkie tak w izbie przedniej iako y w komorze także izdebce tylney…Piec w izbie pomniejsze piece w izdebkach…drzwi troie żelaznych kraty w oknach, zawiasy…”

W październiku 1749 r. Bazyli Milichiewicz przeprowadził wizję domu.

Opis: …”pomyie wylewaią do iego piwnicy, z czego schody zawaliły się y sciana gniie fecessem plugastwa wiele w teyze piwnicy Rynien zła przez ktorą się także leie…”

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Abramowicz (Abrampowicz) Berko 1717, 1718 Zamość

Adamowscy Michał i Zofia 1735 Zamość

Arakiełowicz Jan 1725 Zamość

Artyszkiewicz Jan 1725, 1730 Zamość

Aryewowicz Mikołaj 1712 Zamość

Axon Aleksander i Katarzyna 1749 Zamość

Baran Jan i Zofia 1709 przy wałach

Barlin Michał i Konstancja 1701, 1711 Zamość

Barthoszowicz sukcesorzy 1710 Zamość

Barthowa Marianna w. po Antonim Barthu i ich syn 1710 Zamość

Bartowa Miklaska nie żyła 1729 Zamość

Baryn Michał 1713 Zamość

Bazylkiewicz Tomasz i Marianna 1719, 1742 Zamość

Bąkowska 1749 Zamość

Begin Daniel 1724 Zamość

Begin Jan Daniel s. zm. Andrzeja 1736 Zamość

Begin Mikołaj 1713 Zamość

Bełzeccy sukcesorzy 1723 Zamość

Bespieczny Andrzej 1710 przy wałach

Bezdusznik Icko 1714 Zamość

Białowolski Grzegorz 1718 Zamość

Białowolski Jerzy Dominik 1700, sukcesorzy 1704 Zamość

Białowolski Konstanty Woycik i Euxinia 1703 Zamość

Biekierowski sukcesorzy 1710 Zamość

Bielowski Franciszek i Zofia Machalszczanka 1715 Zamość

Bienczyk Andrzej 1717 Zamość

Bok Jan i Katarzyna Ostrowszczanka 1746 Zamość

Borkowska Katarzyna w. po Stanisławie 1706 Zamość

Boruchowicz Icko 1716 Zamość

Boruchowicz Nota nie żył 1729 Zamość

Brodecki Józef 1713 Zamość

Brodziński Albert 1715 Zamość

Brusz Reinhold 1707 Zamość

Bryski 1717 Zamość

Brzeziński Andrzej i Zofia 1703 Zamość

Brzyscy Aleksander 1709 i 1711, Michał 1710, Konstancja 1735, 1737 Zamość

Bukowski Hiacynt 1739 Zamość

Bunieccy Jan i Praskowia 1743 Zamość

Bunt  1732 Zamość

Chaimowicz Moszko i Brayna Herszowiczowna 1718 Zamość

Chromczynska Eudochia 1743 Zamość

Chrzanowski Antoni 1726 przy wałach

Conrad Jan 1714 Zamość

Czarna Żydówka 1703, 1711 przy wałach

Czech Andrzej i Zofia 1730 Zamość

Czerniechowski Teodor 1709, Jan 1712 Zamość

Czołowski Józef i Marianna 1743 Zamość

Daryszynski Mateusz 1716 przedmieście zamojskie

Davidek Doktorowicz Żyd 1712 Zamość

Demsza Marianna i Abraham 1701 Zamość

Dolnicka N. 1718 Zamość

Doroszowicz Krzysztof i Marianna 1725 Zamość

Doroszowski Piotr i Marianna 1704, 1734, Maciej 1736 Zamość

Dropczyński Jakub 1711 Zamość

Drozdowski Jan 1704, Andrzej 1741 Zamość

Dubinski Jan 1729 Zamość

Dulski Hiacynt i Katarzyna 1703 Zamość

Dybza Paweł 1721, 1723, Dybzina Anna 1732 Zamość

Dzwonnikowscy sukcesorzy 1719 Zamość

Eliaszowicz Arasim 1703, sukcesorzy 1703 Zamość

Eyner sukcesorzy 1703, Melchior sukcesorzy 1716, sukces. 1735 przedmieście zamojskie

Falk Daniel Gotfryd 1724 Zamość

Fideccy Antoni i Teresa 1729 Zamość

Fijałkiewicz Sebastian i Elżbieta 1746 Zamość

Forsayth Robert 1703 Zamość

Forszeytowa (Forsayth ?) sukcesorzy 1735 Zamość

Gabryelowicz Sebastian i Anna 1725, wdowa 1734  Zamość

Giszkowski Jakub 1717 Zamość

Gliwicz Jan nie żył 1703, w. Katarzyna, dzieci: Teresa Barbara Gliwiczówna i ks. Jerzy Gliwicz 1703 Zamość

Godyn Piotr Paweł 1706 Zamość

Grabowiecki Peho i Zofia 1727 Zamość

Grabowski Michał i Anna 1707 Rynek Wodny

Gremer 1726 Zamość

Grudzinski Andrzej 1721 Zamość

Grudzińska Jadwiga w. po Marcinie 1707, 1709 Zamość

Gruszecki ks. 1726 Zamość

Grzegorzewscy sukcesorzy 1703 w. Marianna – żona Teodora Krzywdowicza zm. 1707 przy wałach

Grzegorzowski nie żył 1734 Rynek Solny

Grzybowska Anna w. po Krzysztofie 1731, sukcesorzy 1739 Zamość

Grzybowski Andrzej i Krystyna 1709 Zamość

Gurecki Józef 1741 Zamość

Gurnicka 1707 Rynek Wodny

Gurniewicz Andrzej i Anastazja 1725 Zamość

Gurniewicz Jan i Katarzyna 1707, 1710, 1740, 1747 Rynek Wodny

Gutrewna Anna ż. Antoniego Koniakiewicza 1709 Zamość

Gwiazdowicz Szymon 1711, 1714 Zamość

Halszczaczka 1727 Zamość

Hałasa 1709 Zamość

Hanac (?) Piotr 1740 Zamość

Hartman Melchior i Anna 1734 Rynek Solny

Hass Jan i Jadwiga 1721, 1723 Zamość

Hennikowie Gotfryd i Konstancja 1726, 1732, sukc. 1739 okolice Rynku

Herszowicz Józef i Dwora Judzianka 1717, 1718 Zamość

Herzko 1742 Zamość

Heszlowicz Herszko1744 Zamość

Heyningowa Anna w.po Gotfrydzie 1733 Zamość

Hirszowicz Szulim i Haia Moszkowiczowa 1718 Zamość

Icek bakałarz 1747 Zamość

Ickiewicz Lewek 1726 Zamość

Icko arendarz 1732 Zamość

Iczkowicz Lewko 1707 Zamość

Iłowiecki 1726 Zamość

Irszowiczowie, Józef (Józef Izraelowicz) i Dwora Judzianka 1713 Zamość

Izraelowicz Abram nie żył 1729 Zamość

Izraelowicz Józef (Icko Izrael Ozesz) 1713 Zamość

Izraelowicz Zelik ( Józef Zelikowicz)  1718, nie żył w 1726 Zamość

Jabłoński Błażej i Marianna 1702, 1704, 1705 Zamość

Jakowicz Noson 1717 Zamość

Jakubowicz Hersz (Hyrz) 1717, 1718 Zamość

Jakubowicz Marko Żyd 1711 Zamość

Jakubowiczowa Reyzia Herszowa 1718 Zamość

Janaszkiewicz Paweł 1726 Zamość

Janiszewski Antoni i Zofia 1703 Zamość

Jaroszowicz Franciszek 1709 Zamość

Jasiewicka Agnieszka (Janowicka) 1747 Zamość

Jędruszkiewicz Bazyli 1746 Zamość

Joelowicz Jura 1734, 1743 Zamość

Jozefowiczowa Aleksandra c. Antoniego 1749 Zamość

Jozwowicz Marko i Jenta 1720 Zamość

Józef Żyd 1726 Zamość

Józefowicz Antoni i Marianna (Grudzińska) 1721 Zamość

Judzina starozakonna 1747 Zamość

Jurkiewicz Anna 1710, w. po Danielu 1720 przy wałach

Jurkiewiczowa Zofia (1-v Dziubecka) 1715 Zamość

Juzwowicz Icko Izrael i Osia 1713 Zamość

Juzwowicz Jozyasz i Estera Aronowa 1717 Zamość

Kadyszewicz Zelik 1701 Zamość

Kamecka Anna w. po Janie Kameckim 1703 Zamość

Karniewscy sukcesorzy 1734 Zamość

Kędzierski Aleksander 1720, 1749 Zamość

Kiełb Jan 1731 Zamość

Kinast Jakub 1737 Zamość

Klasztor Klarysek 1743 Zamość

Kliszkiewiczowa Anna (Lewkiewiczowna) 1725 Zamość

Kołszowski Ferens i Katarzyna 1725 Zamość

Kołtunowiczowa Katarzyna 1732 Zamość

Komorowski Albert 1715 Zamość

Konarzewscy 1729 Zamość

Koniakiewicz Antoni 1709 Zamość

Koniakowicze 1711 Zamość

Korzeniowscy sukcesorzy 1730 Zamość

Kowalkiewicz Mikołaj 1740 Zamość

Krauz Tobiasz i Teresa 1703 Zamość

Krupski Andrzej 1741 Zamość

Krzczonowicz Ferens 1740 Zamość

Krzeczkiewicze sukcesorzy 1709 Zamość

Krzeszkowski ks. 1726 Zamość

Krzywdowicz Nszko 1717 Zamość

Krzywdowicz Teodor i Marianna 1704, 1707 Zamość

Kuczerowicz sukcesorzy 1737 Zamość

Kulczycka Anna i nie żyjący już w 1704 Szymon Kulczycki Zamość

Kulczycki Szymon 1702 Zamość

Kułaga Jan i Anna 1704, 1705 Zamość

Kurkiewicz Piotr 1746 Zamość

Kurowska Anna i Marcin 1704 Zamość

Kuryłowicz Daniel 1704 Zamość

Kuzminski Paweł i Ewa Kulczycznka 1705 Zamość

Kwiatkowska Agnieszka w. po Laurentym 1734 Zamość

Langiewicz Mateusz i Jadwiga Niewieska 1721 Zamość

Lenartowicz Wojciech i Katarzyna 1700 Zamość

Lenartowiczowa Zofia w. po Jakubie 1708, 1709 przy wałach

Lesniowski Józef i Teresa Dobrowolszczanka 1714, Gasparo 1717, Józef nie żył 1732, sukcesorzy 1737 Zamość

Leszyngowie Andrzej i Zuzanna 1739 Zamość

Leśniowscy Józef i Marianna 1728 Zamość

Lewandowski Krzysztof 1715 Zamość

Lewiccy 1746 Zamość

Lewiczki 1704 Zamość

Lewkiewicz Mateusz brat Bractwa, dzieci 1720, 1725 Zamość

Lewkiewicz Stefan 1714, i Katarzyna Gitlarszczonka 1717, 1721, sukc. 1735 Zamość

Lewkiewicze sukcesorzy 1709,  Anna w. po Tomaszu 1711 Zamość

Lewkowicz Hercko i Liwsza Lachmanowiczowna 1712 Zamość

Lewkowicz Moszko 1704 Zamość

Lewkowicz Tomasz sukcesorzy 1717 Zamość

Leybowicz Szymon i Freyda (Irszowna) 1709 Zamość

Leysk Piotr 1700, 1703, 1710, sukc. 1726, 1732, 1733,  Jan 1739 okolice Rynku

Lędzina Barbara w. po Wilhelmie Lędza 1708 Zamość

Lędzina Małgorzata w. po Jakubie 1708 Zamość

Lichtenstein Marcin i Marianna 1710, w. 1726 Zamość

Link Jan 1707, sukc. 1710 Zamość

Litman 1739 Zamość

Lubeccy sukcesorzy 1742 Zamość

Lubecki Jan 1726 Zamość

Lubecki Kazimierz i Magdalena 1700 Zamość

Lubecki Maciej 1736 Zamość

Lubecki Mateusz i Marianna Brzeyska (Brzyska) 1713, 1718 Zamość

Lubecki Tomasz, sukcesorzy 1715, 1717 Zamość

Lunsch Jerzy i Zuzanna 1708 Zamość

Łapinscy Jan i Anastazja 1733 Zamość

Łazniewski 1742 Zamość

Łazninski Tomasz 1718 Zamość

Łukaszewicz Jan i Marianna (Lewkiewiczowna) 1725 Zamość

Łyszkiewicz Sebastian i Elżbieta Holderowa (w. po Urbanie Holderze) 1702, 1704, 1709, 1711, sukces. 1717, 1728, 1732 Zamość

Maiowski Jan 1707 Zamość

Maiowski Mikołaj i Marianna 1736 Zamość

Makowski Tomasz 1705 Zamość

Malborscy Michał i Anna 1712, 1725 Zamość

Malborscy sukcesorzy: Anna Synerska 1704 Zamość

Malczewski 1703 Zamość

Mankiewiczowa Katarzyna w. po Józefie 1730 Zamość

Markowiczuwna 1742 Zamość

Martynkiewicz Tomasz 1707 Zamość

Maszkiewicz Joachim 1714 Zamość

Maszowski Andrzej 1707 Rynek Wodny

Melichowicz Bazyli i Marianna 1737 Zamość

Merdumowicz Gabriel 1734 Rynek Solny

Michlowa Leia 1707 Zamość

Middleton Piotr 1709 Zamość

Milichiewicz Bazyli 1746, 1749 Zamość

Miroczyńska Elżbieta w. po Janie Miroczyńskim, ż. Jana Ulanowskiego 1700 Zamość

Misiaczkiewicz Andrzej 1708 Zamość

Misiaczkiewicze 1743, 1747 Zamość

Misiaczkiewiczowie Jan i Marianna 1736, 1737 Zamość

Młodecki 1726 Zamość

Molendynowicz Tomasz i Anna 1704 Zamość

Morawczyk Zelman 1734 Zamość

Moszek krawiec 1732 Zamość

Mroczkowski Wojciech 1700 Zamość

Niklinski Marcin 1714 Zamość

Notowicz Sapsay 1709 Zamość

Nowosielszczanka Anna w. po Hiacyncie Lewkiewiczu 1712 Zamość

Oard Wilhelm i Elżbieta 1718 Zamość

Ogilvie Honorat 1749 Zamość

Ogilwa Walther i Elżbieta Dawidsonowna 1710 Zamość

Okolski Jakub 1743 Zamość

Okulscy sukcesorzy 1742 Zamość

Olechowski Jan 1725 Zamość

Olszowka Tomasz ks. 1704, 1726 Zamość

Olszowski Tomasz 1725 Zamość

Onuszkiewicz Bazyli i Ewa 1703 Zamość

Orminski Tomasz 1713 Zamość

Oryszowski 1734 Zamość

Osinska 1709 przy wałach

Osmulski Aleksander i Anna Osmulska (Giszkowska) 1737 Zamość

Ossowscy Antoni i Katarzyna 1725 Zamość

Ossowski Jan 1730 Zamość

Ostrowska Anna (1-v Czaplina) 1715 Zamość

Ostrowski Jakub 1727 Zamość

Ostrowski Stanisław 1709 Zamość

Ostrowski Wojciech s. Stanisław i Elżbieta żona Wojciecha 1707 Zamość

Pagurscy Bazyli i Marianna 1730 Zamość

Palczewski Grzegorz 1715 Zamość

Pankiewicz Adam 1715 Zamość

Pawlikiewicz Piotr i Justyna 1711 Zamość

Pełczyńscy 1741 Zamość

Percowicz Berko i Marianka 1740 Zamość

Pienkowska Marianna w. po Mateuszu 1731 Zamość

Piotrowscy Jakub, Jan, Roch bracia 1729 Rynek Wodny

Piszynski 1726 Zamość

Pliszkiewicz Antoni z żoną 1743 Zamość

Płaksikiewicz Carpiano i Anna 1715, Płaksiukiewicz Capri 1729 Zamość

Polakiewiczowa Barbara 1710 przy wałach

Polaszkiewicz Kazimierz i Katarzyna 1716 przedmieście zamojskie

Protwicki Jan 1733 Zamość

Raczkiewiczowa Eudochia 1719 Zamość

Raczkiewiczowa Ewa w. po Grzegorzu 1718 Zamość

Radaszkiewicz Antoni 1743 Zamość

Radomska Anna w. po Janie 1735 Zamość

Radomski Paweł (s. Anny) i ż. Zofia 1735, 1736 Zamość

Rączkiewicz Krzysztof i Marianna 1736 Zamość

Reneberger 1732 okolice Rynku

Reynbergerowa Zofia w. po Ambrożym 1746 Zamość

Reynebergier Piotr 1709, sukcesorzy 1711  Zamość

Robakiewicz Jakub 1710,  nie żył 1729 przy wałach

Romanowicz Ferens i Anna 1735, 1736 Zamość

Romanska Agnieszka Mroczkowszczanka 1740,  w. po Wojciechu Mroczkowskim 1747 Zamość

Romanski sukcesorzy 1717 Zamość

Rozgiewicz 1725 Zamość

Rożyccy sukcesorzy 1704 Zamość

Rudaszkiewicz (Radankiewicz) Antoni 1747 Zamość

Rudnicki Jan 1707 Zamość

Rulikowski Michał Franciszek 1712, 1720, 1721, 1749 Zamość

Rurgiewicz Mateusz 1715 Zamość

Rutowscy sukcesorzy 1725 Zamość

Rzepecki Szymon 1707 Zamość

Sadurska 1707 pod wałem (klaryski)

Sak Michał i Anastazja 1703 Zamość

Sakiewicz Grzegorz i Zuzanna Sakiewiczowa 1746 Zamość

Sakiewicz Mikołaj i Katarzyna Frankowna 1718 Zamość

Samsonowicz Irsz (Gruna Irszowy Samsonowicz) Żyd 1713 Zamość

Sarbiejowscy sukcesorzy 1747 Zamość

Sarbiescy sukcesorzy 1740 Zamość

Schraiber Gotfryd 1746 Zamość

Sidorowski Mikołaj i Anna Lewkiewiczowna 1704 Zamość

Skibińska Anna (wnuczka K. Tyszowieckiej) 1747 Zamość

Sklarczyk Adam 1716 przedmieście zamojskie

Skrzypkiewicz Jerzy i Anastazja 1711, 1717, wdowa Zamość

Socha Stanisław 1708, 1709, 1732 przy wałach

Sokołek Mateusz 1707 Zamość

Stanisław krawiec 1734 Zamość

Stankiewicz Zofia 1701, Mikołaj 1702, Stanisław 1703, Adam 1711, 1713, Stankiewicz 1744 Zamość

Stefankowiczowa Marianna 1714 Zamość

Stężycki Stanisław i Marianna 1707 pod wałem (klaryski)

Stroccy Hiacynt 1736 i Jadwiga Cetnarowiczowna 1743 Zamość

Styerowicz Andrzej nie żył 1718 i w. Marianna Zamość

Suchecki Sebastian i Katarzyna 1720 Zamość

Suchozaniłowa Katarzyna w. po Stefanie 1728 Zamość

Sulmecki Andrzej 1742 Zamość

Syrwatowscy sukcesorzy 1729 Rynek Wodny

Szachnowa Temerla 1712 Zamość

Szaczek Michał 1707 Zamość

Szanski 1732 pod wałem przy Bramie Lwowskiej

Szlawsh Stefan 1743 Zamość

Szlawska Elżbieta 1746 Zamość

Szmerlowicz Szmul 1734 Zamość

Szmulowicz Zelman sukcesorzy 1726 przy wałach

Szopińscy sukcesorzy 1725 Zamość

Sztyerowicz Andrzej 1713 Zamość

Szubartowicz Laurenty i Anna Gwiazdzianka 1717 Zamość

Szumowscy Michał i Joanna 1749 Zamość

Szuszewski Szymon 1707 Zamość

Szydłowska Marianna w. po Hiacyncie 1749 Zamość

Szydłowski 1708 Zamość

Szymanowiczowa Katarzyna 1732, 1739 pod wałem przy Bramie Lwowskiej

Szymonowicz Jan 1732 Zamość

Szyszkiewicz Andrzej i Agnieszka 1700, 1719, sukc. 1742 Zamość

Szyszkiewicz Katarzyna, w. po Bartłomieju Karpuszkowiczu 1700 Zamość

Świderski sukcesorzy 1717 Zamość

Tałach Paweł 1734 Zamość

Tarnopolski Samuel 1704 Zamość

Tataszkiewicz Jan i Anna 1715 Zamość

Taurz (Tausz, Tauus) Wilhelm i Elena (Helena) 1704, 1710 Zamość

Taylor Tomasz 1703, 1713, Teylor 1710 Zamość

Tegierowo Zuzanna 1726 Zamość

Tepper sukcesorzy 1709 Zamość

Toudermelbe 1726 Zamość

Trębacka Konstancja (1-v Baranowa) 1732 Zamość

Troianowski Wojciech i Zofia 1711 Zamość

Turscy Augustyn i Katarzyna 1734 Zamość

Turzyński sukcesorzy 1711 Zamość

Tworkiewicz Jakub nie żył w 1709 Zamość

Tyszkiewicz Hiacynt 1718 Zamość

Tyszowieccy sukcesorzy 1743 Zamość

Tyszowiecka Katarzyna w. po Joachimie 1747 Zamość

Tyszowiecki Andrzej 1725 Zamość

Tyszowiecki Marcin sukcesorzy 1700 Zamość

Ulanowska Elżbieta (1-v Miroczynska) 1713 Zamość

Uryaszowicze 1736 Zamość

Usikowscy sukcesorzy 1703 w pobliżu Franciszkanów

Wadowski Wojciech i Anna 1739 Zamość

Wasniewski 1707 Zamość

Wdowinski Wojciech 1734 Zamość

Wentonowa Anna 1703, w. po Janie, sukc. 1710 Zamość

Wesołowski Jakub i Agnieszka 1709 Zamość

Wetykam Tobiasz i Agnieszka 1710 przy wałach

Wieczorkowicz Jan i Agata 1732 Zamość

Wilczek Andrzej 1713 Zamość

Winogrodzki Jakub 1703 Zamość

Wisniowski Bartłomiej 1746 Zamość

Wniczkowscy sukcesorzy 1737 Zamość

Wnuczkowski Paweł i Agnieszka 1717, 1726przy wałach

Wnuczkowski Stanisław 1742, 1746 Zamość

Wozanowski Jakub kanonik 1718 Zamość

Woźniakowski Andrzej 1746 Zamość

Wroblowscy Jan i Marianna 1740 Zamość

Zacharski 1734 Zamość

Zagrzewski Jerzy 1703, 1704, nie żył w 1726 Zamość

Zaleski Andrzej 1721, Adam 1726 Zamość

Zalewscy sukcesorzy 1749 Zamość

Zanwel Żyd 1726 Zamość

Zastawscy Tomasz i Barbara 1743, 1747 Zamość

Zelankiewicz ks. 1726 Zamość

Zelichowicz Moszek 1726 Zamość

Zelikowicz Izrael i synowie Israelowicz Zelik i Abraam 1703 przy wałach

Zelikowicz Judka 1726 Zamość

Zelikowiczowa Kochla 1726 Zamość

Zelski Jan Paweł 1731 Zamość

Ziomecki Laurenty i Katarzyna Skurczynska 1723 Zamość

Złotnicka Agnieszka 1726, Jan 1729 Zamość

Zubrowicz 1742 Zamość

Zuławski chorąży 1734 Zamość

Zwierzchowscy Wawrzyniec i Jadwiga 1739 Zamość

Żebrowicz Wojciech 1736 Zamość

Żelikowscy sukcesorzy 1747 Zamość

Życzynski Walenty i Anna 1725, 1739 Zamość

______________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Kwerenda l. 70 XX w.