Lustracja Zamościa i przedmieść 1696 r.

Dzięki uprzejmości Pani Ewy Dąbskiej publikujemy opracowany przez dr Bogumiłę Sawę spis mieszkańców Zamościa z 1696 r. Wykaz, opracowany w oparciu o Księgi Exaktorskie Miasta Zamościa z 1696 r., przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Lublinie (Akta Miasta Zamościa), służył Pani dr Sawie w pracach badawczych nad historią miasta. Mamy zatem możliwość prześledzenia mieszkańców nie tylko na Starym Mieście, ale także na przedmieściach u schyłku XVII wieku. 

_____________________________________________________________________________________________________

            Księgi Exaktorskie Miasta Zamościa Roku Pańskiego 1696 mające w sobie Percepta y Dystrybute ktore w tym Roku 1696 tym Są wybrane y erogowane w Zamościu.

Przedmieścia. Lustracja z 1696 r. za rządów Ich Mościów PP Prezydentów:

Pana Sebastiana Łyszkiewicza

Pana Wilima Lendzego

Pana Kazimierza Lubeckiego

Pana Piotra Reinbergiera

Przez Pana Jerzego Lausza Exaktora Zamojskiego wypisane.

WAPL, Księga Exaktorska. Lustracja m. Zamościa z 1696 r. Dla wybierania czynszu i strażnego.

            Pierzeja pierwsza (na wschód):

 1. Kamienica Paniej Warterysowej.
 2. Pana Ałtunowicza.
 3. Pana Arakiełowicza.
 4. Pana Auxentego Owaniszowicza.
 5. Pana Kazimierza Lubeckiego.
 6. Druga tegoż Lubeckiego.
 7. E. Mości Pana Krobskiego.
 8. Paniej Augustynowiczowej.

Tamże część P. Sędziego Trybunalskiego.

            Pierzeja na południe:

 1. Kamienica Pana Reinbergiera.
 2. Pana Miroczyńskiego.
 3. Pana Piotra Leyska.
 4. Pana Tuszyńskiego Skarbowa.
 5. Pana Niewieskiego.
 6. Pana Szydłowskiego.

Tamże część P. Trusowej z Szczebrzeszyna.

 1. Pana Jakuba Lendzego.
 2. Pana Wilima Lendzego.
 3. Pana Jarmuntowskiego (różni creditorowo).
 4. Pana Miklasa Barta.
 5. Pana Garczyńskiego.
 6. Mości Pana Mieszkawskiego.

Pierzeja na zachód:

 1. Kamienica Pana Piotra Leyska.
 2. Paniej Wentonowej.
 3. Pana Majora Linka.
 4. Paniej Bajdowej.
 5. Kamienica Pana Andrysa Dewisona.
 6. Paniej Wentonowej.
 7. Pana Wilima Taura.
 8. Pana Tomasa Taylera alias sukc. Begimowskich.

W tyle tej pierzei przed zamkiem:

 1. Kamienica Ks. kanoników.
 2. Kamienica zamkowa.
 3. Dworek pani Oleinickiej.

Grunt pusty seminarium.

Grunt Pana Burgrabiego.

            Pierzeja na północy:

 1. Kamienica akademicka.
 2. Dom Pana Chaleoskiego.
 3. Dworek Pana Wychowskiego.
 4. Dom Pana Ludwika Schaczeusza.
 5. Dom Pana Wojciecha Domasławskiego.
 6. Kamienica Skarbiejowskiego.
 7. Kamienica Pana Rajnolda Bryza.
 8. Kamienica Pana Grzegorzewskiego.
 9. Kamienica Pani Wilczkowej.
 10. Kamienica Pana Michała Brzyskiego.
 11. Kamienica Pana Jerzego Doroszowicza.
 12. Kamienica Kasprowej – księdzów dom.
 13. Kamienica Paniej Taskiewiczowej.

Rynek Solny:

 1. Dom Pana Kimdera.
 2. Dom Krzysztofa Skisarza.
 3. Dom Mularza na pogorzelskim.
 4. Dwór Ich Mościów Panów Hrabów.
 5. Dom Paniej Stankiewiczowej.
 6. Dom sukces. Rabkiewicza. Tamże Mordka.
 7. Kamienica Żyda Zelika.
 8. Jatki rzeźnickie.
 9. Jatki solne.
 10. Jatki szewskie.
 11. Jatki garncarskie.
 12. Jatki piekarskie.
 13. Kamienica Abrama Moszkowicza Żyda.
 14. Kamienica Józwa Żyda.
 15. Kamienica Jakuba Żyda.
 16. Dom Birukowski alias Lebusiowicza Żyda.
 17. Dom nieboszcz. Przelayskiego tamże Żyd.
 18. Dom Obuszków.
 19. Dom Uhra Żyda na Trębaczowym.
 20. Dom Jędrzeja Snopka, tamże Mendel Żyd mieszka.
 21. Dom Żyda Jakuba Bełżeckiego.
 22. Łaźnia Żydowska.
 23. Dom Turkiewicza.
 24. Dom Doktora Żyda.
 25. Dom Markiewicza Żyda.
 26. Dom Bazylego Onuszkiewicza.
 27. Dom Prokopa Czernikowskiego.

Grunt pusty Żyda złotnika.

 1. Dom Szachna Żyda.
 2. Kamienica Szornelowska.

Grunt pusty Włodzika.

 1. Dom Żyda Chaima Krawca.
 2. Dom Jędrzeja Tomaszowskiego.
 3. Dom Pana Chalepskiego.

Grunt Musztafin.

 1. Szpital Ormiański.

Grunt pusty szpitala ormiańskiego.

 1. Dom Pancerniczki.
 2. Dom Borucha Żyda.
 3. Dom Jonasa Żyda.
 4. Dom Sebastiana Ogryskiewicza.
 5. Dom Abrama Żyda.
 6. Dom Borucha Bogatego.
 7. Szkoła Żydowska.
 8. Dom Icka Żyda tam szkolnik.
 9. Dom Jakuba Kręcigłowy.
 10. Kamienica Slomy Włożka.
 11. Dom Kantora Żyda.
 12. Dom Moszka Abramowicza Żyda.
 13. Dom Zędla Kielmanowicza.
 14. Dom Majera Moszkowicza.
 15. Dom Biriukowy.
 16. Dom Judy Złotnika.

Grunt pusty Imć Pana Brzozowskiego.

 1. Dworek Imć Pana Drużbicza.
 2. Dworek Imć Pana Faszera.

Grunt pusty sukc. Błońskich.

 1. Dom nowy, alias Moszka Żyda Putka.
 2. Dom Zelmana Rudego.

Ulica od wału na północy:

 1. Dworek Pana Kuchowicza.
 2. Dom sukc. Dobraszowskich alias Kaczor.
 3. Dom Pawła Dybry nowy.
 4. Dom Drozda.
 5. Dom Jana Ganczarza.
 6. Dom Gruszy.
 7. Dom Dzwonikowskiego.
 8. Dworek Imć Pana Modrzyskiego.
 9. Dom Bikowskiego.
 10. Dom Pani Lenartowiczowej.
 11. Dom Pani Osińskiej.
 12. Dom Icka Krawca.
 13. Dom Libermana Szkolnika.

Z drugiej strony:

 1. Dom Żyda Lejbusza Łachmanowego.
 2. Dom Zendla Żyda.
 3. Dom sukc. Wiśniowskich.
 4. Dom Hałasinej, tam Żyd Mydlarz.
 5. Chałupa Majera Żyda.
 6. Dom Lewka Szczerbatego.
 7. Dom sukc. Nowackiego, tam Żyd Szczerbaty.

Grunt Panów Brzozowskich.

 1. Chałupa Janowej Wienczarki.

Grunt Olearza.

            Ulica Brukowana:

 1. Dom Paniej Andreaszowiczowej.
 2. Dom Pana Szymona Miszaczka.

Grunt pusty Pani Ferencowiczowej.

 1. Dom Pana Matiasza Lewkiewicza nowopobudowany.

Grunt pusty Jerzego Różańskiego.

 1. Dom Marcina Grudzińskiego.
 2. Dom Pana Majowskiego.

Kamienice ormiańskie pod wałem ku Bramie Lwowskiej:

 1. Dom Mydlarza Gierszona.

Grunt pusty Firsza Złotnika.

 1. Dom Jana Gwiazdowicza.
 2. Dom Mikołaja Cieśli.
 3. Dom Mikołaja Ostrowskiego Mocarza.
 4. Dom Jakuba Piaskowskiego Piwowara.
 5. Dom Belowej Stolarki tam Żyd.
 6. Dom Bartosza mularza.
 7. Dom Moszka Starego.
 8. Dom Izraela ze Skierbieszowa.
 9. Dom Pani Sztominy.
 10. Browar Żyda Izraela ze Skierbieszowa.
 11. Dom Pana Grzegorzewskiego tam Pan Zeman.
 12. Tam drugi tegoż gdzie Zięć mieszka.
 13. Chałupa przy Bramie, gdzie Karwacki mieszka.
 14. Kościół Bonifratrów.
 15. Dom Ojców Bonifratrów.
 16. Dom Pana Tokackiego.
 17. Dom Józefa Sadownika.
 18. Dom sukc. Olechowskich.
 19. Dom Pani Preyszowiczowej wdowy.
 20. Dom Krzysztofa Leniewicza.
 21. Dom Panien Sakowicz.
 22. Dom Samuela Tarnopolskiego.
 23. Dom Tomasa Lewickiego.
 24. Kamienica Gordonowska, tam Pan Jakob Symson.

Ulica Ślusarska:

 1. Dom Pana Śmieszkiewicza.
 2. Dom Błażeja Stolarza.
 3. Dom Trojanowskiego bednarza.
 4. Dom Pana Szopińskiego teraz Zamkowy.
 5. Dom Jana Romańskiego.
 6. Dom Pana Leśniowskiego.
 7. Kamienica Imć Pana Niewieskiego
 8. Dom Pana Jędrzeja Grzybowskiego.
 9. Dworek Pana Łaszcza starosty grabowieckiego.
 10. Dom pana pisarza radzieckiego.
 11. Dom Sukcesorów Sokołowskiego.
 12. Kościół ojców Franciszkanów.
 13. Dom Pana Jędrzeja Tyszowieckiego.
 14. Dom Pana Jana Lewkiewicza.
 15. Dom Księdza Rutowskiej pustki.
 16. Dom Marcina Pinianowicza alias Czyżyk.
 17. Dom Jakuba Giszkowskiego.
 18. Dom Pana Daniela Kuryłowicza.
 19. Kamienica Pana Jana Wolsona.
 20. Kamienica Pana Liszkiewicza.
 21. Kamienica Pana Aleks. Brzyskiego.
 22. Kamienica Pani Koniakowiczowej.

Z drugiej strony ojców Franciszkanów:

 1. Dom Pana Franciszka Organisty.
 2. Dom Jakuba Wesołowskiego.
 3. Dom Jakuba Tworkiewicza.
 4. Dom Matiasza Łopockiego.
 5. Dom Matiasza Michalskiego.
 6. Dom Pana Tomasza Lubeckiego.
 7. Dom Janowej Kamińskiej.
 8. Dom Jędrzeja Turzyńskiego.
 9. Dom Krzysztofa Tokarza.

Grunt Majchrowej Kotlarki.

Grunt Pawła Lewkiewicza.

 1. Dom Pana Marcina Tyszowieckiego.

Ulica druga w tyle:

 1. Dom pusty sukc. Winiarczyków.
 2. Dworek Imć pani Kurdwanowskiej.
 3. Dom kaczorkowy, tam syn.
 4. Dom Lewandowskiego.
 5. Dom Jacentego Nowosielskiego.
 6. Dom Jacentego Lewickiego ubogi.
 7. Szpital miejski.
 8. Dom Aleksandra Dorochowicza.
 9. Dom Sebastiana Pankiewicza.
 10. Dom Hrehorego Eliaszowicza.
 11. Dom Piernikarza Kąpieleckiego.
 12. Dom Piotra Tyszowieckiego.
 13. Dom Jacentego Grzebieniarza.
 14. Cerkiew ruska.
 15. Spichlerz J. Mości Dobrodziejki naszej.
 16. Browar Ks. Ormiańskiego.
 17. Dom matiasza Malarza.
 18. Dom Jana Oszowskiego alias Kowadła.
 19. Dom Piotra Sadurskiego.
 20. Dworek Pana Maximowicza.
 21. Browar, Woskobojnia i łaźnia miejska.
 22. Dwór Jej Mości Paniej Bramińskiej.
 23. Dom Pana Lesieckiego.
 24. Dom Matiasza Milowicza alias Losziński.
 25. Dom Winickiego Creditores.
 26. Dom Dobosza Zamkowego.
 27. Chałupa Urbanowej.
 28. Chałupa Mikołaja Stankiewicza.

Wodny Rynek:

 1. Klasztor Panieński.
 2. Dom Pana Dawida Hylemera.
 3. Dom Jędrzeja Tomaszowskiego.
 4. Dom Bazylego Sotowińskiego.
 5. Dom Górniczki.
 6. Dom Jana Talacha Kuśnierza.
 7. Dom Piotrowej Karpikowej.
 8. Chałupa Pana Serwatki.
 9. Dom Sowińskiego zrujnowany.
 10. Dom Mikołaja Krzewskiego.
 11. Dom Bazylego Doroszowicza.
 12. Dom Sukcesorów Domerackich.
 13. Dom Pana Stronkiewicza.
 14. Dom Janowej Kameckiej wdowy.
 15. Dworek Imć Pana Malczewskiego.
 16. Dworek Paniej Leszczykowskiej.
 17. Buda Kocucki.
 18. Domek Kurkiewicza.
 19. Dom Pana Malborskiego.
 20. Dom Ks. Janowskiego tam Nowacki rzeźnik.
 21. Kamienica Imć Tomasławskiego.
 22. Dom Ich Mościów Siemiejowskich.
 23. Dworek Imć Pana Borowskiego.
 24. Dworek Ich Mościów Łęskich.
 25. Dworek Ich Mościów Czerniejowskich.

Grunt Ich Mościów Panów Komorowskich.

Grunt gdzie dzwonnik mieszka.

 1. Dziekania szkoła i probostwo.

Ulica Ormiańska:

 1. Dom Pani Jakubowej Dylągowiczowej.
 2. Dom Paniej Kasprowej.
 3. Kamienica Zamkowa gdzie arenda.
 4. Dom Pana Pawła Derbedraszewicza.
 5. Dom Jurkiewiczów.
 6. Dom Sukc. Szczęsnych tam cyrulik.
 7. Dom Sukc. Zachariasza Browara.

Grunt pusty Szymanowskiego.

 1. Kamienica Baielowicza.
 2. Kamienica tegoż.
 3. Dom Sukc. Kirkorowicza.
 4. Dom nieboszczyka Ks. Jana Ormiańskiego.
 5. Domek Załątkiewicza Szewca.
 6. Chałupa w tyle Jakuba Zanickiego.
 7. Dom Pana Ałturnowicza.

Grunt pusty Pana Dawidowicza.

Grunt pusty Matiasza Kirkorowicza.

 1. Dom Pana Baielowicza.
 2. Dom Panny Róży.
 3. Dworek Imć Pana Gulczewskiego.
 4. Dom Pana Ostrowskiego krawca.

Lustracja m. Zamościa, r. 1696.

Przedmieścia:

 1. Rynek Świętokrzyski.
 2. Grunt pusty stolarza Biela.
 3. Grunt pusty Andrysa Dydrycha.
 4. Grunt pusty Jana Gadzika.
 5. Grunt pusty Jakuba Oprzałki.
 6. Grunt pusty Wojciecha Nowackiego.
 7. Dom Szymona Delecha (15 gr.)
 8. Dom Jacentego Dulskiego (1,6)
 9. Dom Fedorowicza alias Halszczaka.
 10. Grunt pusty Romaszkiewicza Kuśnierza.
 11. Kościół Św. Krzyża.
 12. Folwark Fedorowicza, teraz kościelne dobra.
 13. Chałupa Horulinej wdowy (15 gr.)
 14. Cerkiew ruska.
 15. Dom popa tamecznego.
 16. Szpital ruski.
 17. Dom nowy Andrzeja Panellowicza – mularza.
 18. Szkoła cerkiewna.
 19. Lepianka Janowej Czarnej wdowy, tam grzebieniarz mieszka (6 gr.)
 20. Folwark Teodorowicza.
 21. Folwark Pana Michała Brzyskiego.
 22. Folwark Sukcesorów Sokołowskiego, tamże browar, słodownia i winnica.
 23. Piotrowa Furmanka (6 gr.)
 24. Dom Pana Grabowskiego (28 gr.)
 25. Grunt pusty.
 26. Folwark Tomasowej Lewkowiczowej.
 27. Lepianka Krochmalowej wdowy (0,10)
 28. Lepianka Fetka Dymitruka (0,12)
 29. Grunt Pawła Krupiarza.
 30. Ogród Pana Marcina Tyszowieckiego.
 31. Lepianka Dachowej krochmalowej (0,6)
 32. Folwark pana Jana Iwaszkiewicza.
 33. Folwark Wawrzyńca Lubeckiego, tamże winnica.
 34. Dom Jędrzeja Młynarza Jatutowskiego, tam kotlarz kupił Marcinkiewicz.
 35. Lepianka Wasilowskiego (0,6)
 36. Lepianka Jacka Tracza (0,6)
 37. Chata uboga Kaszowej wdowy (0,6)
 38. Dom Białowolskiego alias Krasowski (1,6)
 39. Dom syna Białowolskiego.

Wólka Kalinowiecka:

 1. Lepianka Pawła Brudzika (0,12)
 2. Tamże syn i zięć.
 3. Lepianka Jakuba Kiszki.
 4. Lepianka Stecia (0,5)
 5. Lepianka Wojciecha Siemiczuka (0,10)
 6. Lepianka Stefana Jaroszczyka (0,10)
 7. Lepianka Oleszka Turczyna (0,5)
 8. Lepianka Iwana Popka (0,5)
 9. Lepianka Stefana Jarmolika (0,6)
 10. Lepianka Salamoniakowej tam Ryc. syn (0,5)
 11. Lepianka Hryca Przystupy (0,5)
 12. Lepianka Waśka Żałoby pustki.
 13. Lepianka Wojciecha Kiszki (0,5)

Ulica Przedmieścia Lwowskiego:

 1. Lepianka Iwana Paliwody alias Chromczak (0,6)
 2. Lepianka Michała Szabata (0,4)
 3. Lepianka Iwana Szabata (0,6)
 4. Dom Waśka Dmitrowicza (0,10)
 5. Lepianka Sukcesorów Rzepczuka (0,6)
 6. Lepianka Waśka Seredy (0,6)
 7. Lepianka Jana Białowolskiego.
 8. Dom Tewla Żyda, przedtym folwark Panów Bajelów (0,12)
 9. Folwark Pana Tokackiego, tam winnica.
 10. Lepianka Semka Tracza (0,4)
 11. Lepianka Sukcesorów Stankiewicza (0,6)
 12. Lepianka Hrycia Plaxiuka (0,6)
 13. Lepianka Sukcesorów Plaxiuków.
 14. Grunt Pawła Plaxiuka.
 15. Lepianka Matisowej wdowy (0,6)
 16. Lepianka Procia Szulchacza (0,6)
 17. Chałupa Waśka Pikusy (0,15)
 18. Lepianka Grzesowej wdowy (0,3)
 19. Dom Waśka Białowolskiego (1)
 20. Lepianka Mikołaja Kucharza Zamkowego.
 21. Grunt pusty Ragusa.
 22. Lepianka Chwedka Ragusa (0,10)
 23. Lepianka Łukasza Maszkiewicza (0,10)
 24. Lepianka Demka Tywoniaka.
 25. Lepianka Waśka Szydlika Dziesiątnika.
 26. Folwark Zacnie Sławetnego Pana Kazimierza Lubeckiego.
 27. Lepianka Fetka Świszczowskiego (0,6)
 28. Lepianka Marcina Krutniaka, tam Szubartowicz kupił (0,10)
 29. Folwark Szubartowicza, tam winnica.
 30. Folwark Zacnie Sławetnego Pana Wilima Lendzego, tam winnica.
 31. Chałupa Jana Markowskiego (0,15)
 32. Sad Piotra Pikulika.
 33. Lepianka Matiasza Kołodzieja (0,12)
 34. Folwark Panien Zakonnych.
 35. Grunt szpitalny, tam bednarz.
 36. Szpital na przedmieściu.
 37. Gruntów dwa, na których się pobudował kaflarz.
 38. Dom drugi tegoż P. Majsikiewicza kaflarza (1,6)
 39. Lepianka Kaspra Rzeźnika (0,6)
 40. Plac pusty Sukcesorów Szuskiewicza.
 41. Grunt pusty Michała Bednarza.
 42. Grunt pusty Stanisława Szmuklera.
 43. Dom Józefa Sadownika na Pruśnikowym (0,15)
 44. Plac pusty Jędrzeja Nowackiego alias Kwiatkowskiej.
 45. Dom Kazimierza Dombrowskiego (0,12)

Podstawie:

 1. Lepianka Jędrzeja Gągolowskiego alias Sęczowskiego.
 2. Lepianka Staborowskiego.
 3. Lepianka Fedory Olearczuk             (0,6)
 4. Folwark Zacnie Sławetnego Pana Reinbergiera.
 5. Lepianka Wawrzyńca Woźnicy pańskiego.
 6. Lepianka Wojciechowej Gałeckiej.
 7. Lepianka Kichniuka.
 8. Lepianka Zarzyckiego Szewca.
 9. Lepianka Robaka dragana, tam świcarz.
 10. Lepianka Sebastianowej wdowy (0,6)
 11. Lepianka Stanisława Furmana (0,6)
 12. Lepianka Lewandowskiego Piekarza (0,6)
 13. Lepianka Mazurkiewicza Bednarza (0,6)
 14. Lepianka Stanisławowej Jasielkowskiej.
 15. Lepianka Mikołaja Karwackiego puszkarza.
 16. Lepianka Krzysztofa Baranowskiego (0,5)
 17. Lepianka Świszczowski, tam Solkowski (0,6)
 18. Lepianka Chwetka Ragusia (0,6)
 19. Lepianka Jana Olechowicza.
 20. Lepianka Hrycia Wawrychowicza, tam Pikulik młody (0,15)
 21. Lepianka Oryszowskiego na Lypiowym (0,6)
 22. Lepianka Dulskiey Wienczarskiey (0,6)
 23. Lepianka Jana Furmana alias Cielęcej Głowy (0,6)
 24. Lepianka Hryczkowym Rogale (0,5)
 25. Lepianka Procia Cieśli (0,6)
 26. Chałupa Piotra Tyszowieckiego (0,15)
 27. Folwark Jego Mości Pana Niewieskiego.
 28. Ogród Jędrzeja Buska.
 29. Ogród Ferensowej Wienczarskiej.
 30. Lepianka Jana Olechowskiego.
 31. Lepianka Jana Szubartowicza pustka (0,6)
 32. Winnica Jacentego Dulskiego.
 33. Lepianka Jędrzeja Maciakowicza.
 34. Lepianka Szymonowej dziatkowej wdowy (0,12)
 35. Chałupa Konstantego Wójcika (0,6)
 36. Lepianka Pawła Szewca             (0,12)
 37. Grunt pusty tegoż.
 38. Lepianka Macieja Chorula, tam zięć (0,10)
 39. Chałupa Sukcesorów Goreckich (0,10)
 40. Chałupa Jana Czernechowskiego (0,12)
 41. Folwark Walentej Mieczniczki.
 42. Ogród szpitalny.
 43. Winnica Żyda Bełżeckiego.
 44. Lepianka Tomasza Delecha.
 45. Folwark Pana Bartuszowicza.
 46. Lepianka Furmana Grygla.
 47. Folwark Pana Wandrego.
 48. Folwark Pani Takieszowiczowej wolowy.
 49. Folwark Pana Wernera.
 50. Grunt Jana Białowolskiego.
 51. Chałupa Jana Salskiego (0,10)
 52. Grunt Fetka Horodysza.
 53. Chałupa macieja Czaple (0,6)
 54. Lepianka Dmitra Sredczyka (0,6)
 55. Folwark Miklasa Barba (0,9)
 56. Chałupa Marcina Majka (0,10)
 57. Lepianka Bojkowej wdowy (0,10)
 58. Lepianka Joska Boyczuka (0,6)
 59. Lepianka Wojciecha Ostrowskiego Krawca.
 60. Folwark Pana Miroczyńskiego.
 61. Lepianka Jacka Szabata.
 62. Lepianka Jana Muzyki.
 63. Lepianka Pawła Mamczarza (0,6)
 64. Lepianka Łukasza Bojczuka.
 65. Folwark Jego Mości Ks. Rutowskiego (0,5)
 66. Lepianka Hrycia Mesjasza (0,5)
 67. Lepianka Jana Kanki (0,5)
 68. Lepianka Klima Krupiarza (0,5)
 69. Lepianka Tysczuka Stecia (0,5)

Ulica Kozacka:

 1. Dom Pana Józefa Sadownika (1,6)
 2. Dom Walentej Mieczniczki (0,5)
 3. Pusty grunt Pana Józefa Lesnowskiego.
 4. Grunt pusty Szymona Piekarza.
 5. Dom Jakuba Białasika Kowala.
 6. Grunt pusty Surzyckiego.
 7. Dom Pana Lesieckiego, w którym Żyd (1)
 8. Chałupa Wojciecha Hałasy.
 9. Dom Sukcesorów Dytrycha, tam Tomaszowski (1)
 10. Dom nowy Franciszka Żuraskiewicza (0,18)
 11. Dom Majchra Einera (0,10)
 12. Dom Wojciecha Ostrowskiego (0,10)
 13. Dom Jana Dziereyka, tam Żyd Sral (0,15)
 14. Dom Pana Tomasza Symsona.
 15. Grunt pusty Pana Teppera.
 16. Lepianka Jana Zająca.
 17. Chałupa Krysy Tracza (0,6)
 18. Dom Pana Kmelera, tam Żyd (1)
 19. Folwark Pana Jana Lewkiewicza, tam winnica.
 20. Grunt pusty tegoż.
 21. Grunt pusty Pomaniszowicza.
 22. Dom Pana Jana Osowskiego (1,6)
 23. Folwark Pawła Dybry.
 24. Chałupa Kucharza Zamkowego.
 25. Dom Kwiatkowski (0,18)
 26. Lepianka Janowej rymarki (0,12)
 27. Lepianka Sebastiana Bednarza.
 28. Dom Wojciecha Kozaczka (1,6)
 29. Dom Szymona Miszczaka (1,6)
 30. Dom Matiaszowej na Grzebieniarzowym (1,6)
 31. Dom Moskwy Kowala (0,15)
 32. Dom Kraśnickiego Kowala (0,12)
 33. Dom Pawła Dybry (1,6)
 34. Dom Józefa Leśniowskiego (1,6)
 35. Dom Sebastiana Czyżyka (0,18)
 36. Grunt pusty Szubartowicza.
 37. Grunt pusty Jana Kameckiego.
 38. Lepianka Różyckiej, tam bednarz (0,12)
 39. Lepianka Adama Malborczyka.
 40. Lepianka Pawła Kaniowskiego – porucznika piechoty uboga.
 41. Chałupa Wojciecha Gruszeckiego sukcesorów.
 42. Chałupa Krzysztofa Krysy pachołka zamkowego.

Nowy Świat:

 1. Dom Zawalskiego (1,6)
 2. Dom Pana Matiasza Lewkiewicza, tam Żyd (1 fl.)
 3. Dom Jartyma Markiewicza (1,6)
 4. Dom Srala Samsonowicza (1,6)
 5. Ogród Harasimowej Kuśnierki.
 6. Ogród pusty Waniuta z Cześnik.
 7. Lepianka Wojciecha Kołodziejczyka.
 8. Lepianka Demka Kosobuda (0,6)
 9. Lepianka Stanisława Furmana, tam Kicholak (0,12)
 10. Lepianka Jakuba Kamki (0,7)
 11. Lepianka Jakuba Chromczaka (0,7)
 12. Lepianka Jacka Szulchana (0,12)
 13. Grunt pusty Procichy.
 14. Chałupa Łukomskiego             (0,12)
 15. Chałupa na ogrodzie Chwetka Cieśle (0,12)
 16. Dom Charasima Tyrczukowicza (0,10)
 17. Grunt pusty Stankiewicza.
 18. Chałupa Michała Klimkiewicza młodszego (0,10)
 19. Dom Michała Klimkiewicza starszego (0,18)
 20. Lepianka Jana Pawłowicza Krupiarza                                    (0,18)
 21. Lepianka Horyszowskiego (0,5)
 22. Lepianka Siemka Plisika (0,12)
 23. Lepianka Siemka Pierkiewicza, tam Kredytor Imć Pan Stanisławski.
 24. Lepianka Fedora Tyszczuka, tam Schabik (0,12)
 25. Lepianka Jana Skarczaka (0,12)
 26. Lepianka Jana Molendy (0,6)
 27. Folwark Siemkiewicza (0,6)
 28. Lepianka Procia Dyrczaka, tam Roman (0,6)
 29. Lepianka Maxima Kniazika y dla Pola (0,14)
 30. Lepianka Hawryła Krupiarza i morga pola (0,10)
 31. Nowa Cegielnia, tam Jakub Robakowicz (0,12)
 32. Lepianka Jędrzeja z Kalinowic (0,6)
 33. Lepianka Panasa Grobelnego, tam zięć (0,12)
 34. Lepianka Panasowej Grobelnej (0,6)
 35. Na Derkaczowym, tam dziad z babą (0,5)
 36. Ogród pusty Demka Kosobudki (0,5)
 37. Dom Jana Turczyna (0,12)
 38. Lepianka Stanisława Gwiazdowicza.
 39. Lepianka Jacka zięcia Weresczakowskiego.
 40. Lepianka Andrzeja Żukowskiego (0,12)
 41. Chałupa Jędrzeja Tomaszowskiego (0,18)
 42. Lepianka Daniela Tracza (0,9)
 43. Lepianka Modły alias Łuczyka (0,6)
 44. Ogród Sukcesorów Grobelnych.
 45. Lepianka zięcia Furmana Pawła (0,12)
 46. Lepianka Gładyszowskiej z zięciem (0,10)
 47. Lepianka Bazylego Krawca (0,12)
 48. Chałupa Stanisławowej Mularki (0,6)
 49. Lepianka St. Baranowskiego.
 50. Dom Pani Wilczkowej, tam Żyd Jakub (0,24)
 51. Grunt na którym budynek niewykończony mularza.
 52. Chałupa Jana Gurskiego instygatora.
 53. Dom Szymona Leicniskiego (0,12)
 54. Dom Zachariasza Bideckiego (0,10)
 55. Chałupa Jurczychy Podolskiej wdowy (0,6)
 56. Grunt pusty Jana Knapa.
 57. Lepianka Jana Knapika.
 58. Lepianka Pani Leśniowskiej, tamże winnica.
 59. Lepianka Wojciecha Gruszy, tam rzeźnik.
 60. Lepianka Szymona Rudego.
 61. Lepianka Wojciecha Zbydka (0,6)
 62. Lepianka Wojciecha Skorki (0,6)
 63. Lepianka Pawłowicza, tam zięć Blinowskiego (0,6)
 64. Ogród Józefa Sadownika.
 65. Wojciech Blinowski (0,8)
 66. Folwark Józefa Sadownika (0,8)
 67. Grunt pusty Kulikowskiego Grobelnego.
 68. Lepianka Sukcesorów Grobelnych.
 69. Folwark Pana Ałtunowicza, tam winnica.
 70. Lepianka Bazylego Ferenczaka pustka.
 71. Lepianka Jacentego Traczyka.
 72. Lepianka Iwanka Małego Kusego.
 73. Ogród Ilkowej Grobelnej.
 74. Wojciech Tracz z zięciem Jakubem.
 75. Józef Busko (0,9)
 76. Lepianka Nazara Kłoczyka (0,6)
 77. Lepianka Harasima Sieczkarczyka (0,6)
 78. Lepianka Wojciecha Tracza (0,6)
 79. Lepianka Bojnowskiego (0,6)
 80. Lepianka Winiarza podle Bojnowskiego (0,6)
 81. Lepianka Kosteckiego (0,6)
 82. Grunt pusty, tam stodoła.
 83. Lepianka Szaprana Pastucha (0,6)
 84. Lepianka Szaprana zięcia (0,6)
 85. Lepianka Kaliszowskiego, tamże komornik.

Ulica Skierbieszowska:

 1. Lepianka Hrycia Sieczkarczyka (0,10)
 2. Lepianka Jakuba Gwiazdowicza.
 3. Lepianka Jana Klesińskiego, tam Mikołaj Sieczkarz (0,6)
 4. Lepianka Hawryła Gopika (0,6)
 5. Lepianka Semka Skrzypika (0,6)
 6. Lepianka Miszka Pastuszczaka (0,6)
 7. Lepianka Wojciecha Głuszka (0,8)
 8. Ogród Wojciecha, w tej chwili u Marcina.
 9. Lepianka Krzysztofa Wyczeslucha (0,12)
 10. Lepianka Matiasza Wnuczka (0,6)
 11. Folwark Krzewskiego Tokarza.
 12. Lepianka Marcina Ciurusa (0,18)
 13. Lepianka Iwana Sahowicza (0,18)
 14. Lepianka Wawrzyńca Kulika (0,12)
 15. Lepianka Hawryła Litwińczuka.
 16. Lepianka Michała Tracza.
 17. Lepianka Wojciecha Ciurusa.
 18. Jakub Suchowolski ten na gruntach Pana Majora jako i insi którzy do niego należą.

Ulica Drabowa:

 1. Lepianka Jakubowej Drabikowej (0,17)
 2. Chałupa Jędrzeja Ciurusia (0,17)
 3. Lepianka Piotra Neczaja (0,17)
 4. Lepianka Stefana.
 5. Lepianka Ilkowa na cegielni pańskiej.
 6. Cegielnia Zamkowa.
 7. Ogród Pana Baielowicza.
 8. Grunt pusty na malarzowym.
 9. Folwark Pana Jana Grzegorzewskiego.
 10. Folwark Pana Preka.
 11. Folwark Zacnie Sławetnego Pana Kazimierza Lubeckiego.
 12. Lepianka Pawłowej Niedzielczykowej.
 13. Lepianka Pawła Świderskiego.
 14. Folwark Pani Koniakiewiczowej.
 15. Folwark Wojciecha Kozaczka.
 16. Folwark Zacnie Sławetnego Pana Sebastiana Łyszkiewicza.
 17. Folwark Sukcesorów Bujnowskich.
 18. Folwark Sukcesorów Pana Spadego.
 19. Grunt pusty Marcina Ślusarza.
 20. Chałupa Pani Tarkowskiej, tam folwark tejże.
 21. Browar Nowa Dla.
 22. Słodownia Pana Polakiewicza z Lublina. (0,24)
 23. Dom wjezdny tegoż, tam Żyd arenduje.
 24. Chałupa Grzegorza Wodziankiewicza (0,12)
 25. Chałupa Józefa Zasańskiego, tam Żyd (0,12)
 26. Chałupa Jana Osowskiego młodego (0,15)
 27. Dom Stefana Bojczuka (0,12)
 28. Dom, browar i winnica Pana Tomasza Lubeckiego (1)
 29. Lepianka Jana Kusmy.
 30. Grunt pusty Szagierowski (0,6)
 31. Lepianka Tomasza Skrzypika pusta.
 32. Lepianka Stanisława Ogórka (0,5)
 33. Pustka Blaszowej.
 34. Grunt pusty Dołkówny.
 35. Lepianka Facha.
 36. Grunt pusty Mordelowski.
 37. Grunt pusty Goradzisza.
 38. Grunt pusty Pani Lenartowiczowej.
 39. Grunt na chwata.
 40. Grunt Pana Browara.
 41. Chałupa Zagórskiego, tam pachołek zamkowy.

Ulica Łanowa:

 1. Chałupa Karpika Maciekiewicza (0,15)
 2. Folwark Zacnie Sławetnego Pana Wilima Lendzego.
 3. Chalupa Jana Bortatyckiego (0,10)
 4. Lepianka Iwana Kuczyka pustka.
 5. Lepianka Andrzeja Strapki (0,9)
 6. Lepianka Fedora Boruszczaka (0,15)
 7. Lepianka Eliasza Lentwójcika.
 8. Chałupa Andrzeja Sikora alias Kusma (1)
 9. Lepianka Chorulinej wdowy
 10. Lepianka Chakulinej wdowy.
 11. Chałupa Aleksandra Ogrodnika Zamkowego.
 12. Chałupa Michała Pierdzimąki (0,10)
 13. Lepianka Mikołaja Sakiewicza pusta.
 14. Lepianka Waśka Oszajka (0,15)
 15. Dom Jana Bortatyckiego (0,15)
 16. Chałupa Stanisławowej ta za Popowiczem (0,10)
 17. Chałupa Matiasowej wdowy z synem.
 18. Ogród Stefana Popowicza.
 19. Chałupa Stefana Popowicza pogorzała.
 20. Dom Mikołaja Jędruszczaka (0,10)
 21. Grunt Pasika, Jędrzeja z Siedlisk alias Tutyta.
 22. Ogród Siemka Pierdzimączki.
 23. Lepianka Mikołaja Herodzika.
 24. Ogród z sadem Sukcesorów Kirkorowiczów (0,12).
 25. Grunt pusty Tomasa Michalczuka.
 26. Chalupa Pawła Jartymiaka (0,6)
 27. Chałupa Szymka Pierdzimąki (0,15)
 28. Chałupa Hrycia Tyszczuka (0,6)
 29. Chałupa Iwana Doroszowicza młynarza, tamże puszkarz mieszka z Wysokie-go.
 30. Chałupa Iwanowej popowiczowej wdowy (1)
 31. Lepianka Pawłowa.
 32. Lepianka Artyma dziada (0,3)
 33. Chalupa Iwana Wołoczucha (0,6)
 34. Chałupa Jędrzeja Bielskiego alias Rury (0,6)
 35. Chałupa Waśka Mysultasa (0,6)
 36. Chałupa Trojanowskiego (0,6)
 37. Lepianka Iwana Dziekciarcika.
 38. Ogród Pilczychy alias Łukaszczykowej.
 39. Dom Piotrowej wdowy (0,12)
 40. Grunt pusty Iwana Przysuchy.
 41. Lepianka Prociowej wdowy z synem.
 42. Lepianka Andrzeja Łojka (0,12)
 43. Lepianka Chwetka Łojka (0,12)
 44. Lepianka Iwana Kołtuniaka (0,6)
 45. Grunt pusty Iwana Paraski.
 46. Lepianka Waśka Łojka pustka.
 47. Lepianka Hawryła Kubajczyka (0,10)
 48. Lepianka Waśkowej Siadłuczki (0,6)
 49. Lepianka Łukaszykowej, tam Szczęśliwy (0,6)
 50. Lepianka Waska Kołtuniaka (0,6)
 51. Lepianka Iwana Kołtuna starego (0,10)
 52. Chałupa Michała Ksyka ubogiego (0,12)
 53. Chałupa Iwana Ksyka                                                                        (0,6)
 54. Chałupa Fedorowej Bosaczki z synem (1)
 55. Lepianka Karianowej wdowy ubogiej (0,6)
 56. Lepianka na Borykowym Młynarki (0,5)
 57. Lepianka Młynarza z Sitna.
 58. Lepianka Samcowej wdowy (0,6)
 59. Lepianka Zachariaszowej Kosolacikowej (0,6)
 60. Lepianka Pawła Miksy (0,6)
 61. Lepianka Fedora Czubana nowopobudowana.
 62. Grunt Wasyla Nowosadzika pusty.
 63. Chałupa Bartosza Trębickiego.
 64. Chałupa Wojciecha Winiarza (0,10)
 65. Ogród Jędruszczaka.
 66. Ogród Pani Radaszkiewiczowej.
 67. Chałupa Hrehorego Ciurusia Furmana (0,18)
 68. Ogród Jędruszka – Fraczowa wdowa.
 69. Lepianka Janowskiej – draganki.
 70. Dom Pana Dawidowskiego.
 71. Folwark Jego Mości Pana Majora.
 72. Chałupa Sukcesorów Nachwata.
 73. Ogród Fedorów.
 74. Chałupa Charasimowej wdowy (1)
 75. Lepianka młynarza Horyszowskiego             (0,8)

Skałka Górna:

 1. Lepianka Wojciecha Winiarza (0,6)
 2. Folwark pana Arakiełowicza, tam winnica.
 3. Lepianka na Kitowiczowskim pusta.
 4. Chałupa Kościa Sawula (0,10)
 5. Lepianka Pawła Dziekciarza (0,4)
 6. Folwark Pana Devisona.
 7. Ogród pusty Kruczkiewiczów.
 8. Grunt pusty Karasiów.
 9. Lepianka Matiaszowej Sikory ubogiej (0,3)
 10. Ogród Ciurusiów.
 11. Chałupa Kaspra Szewca.
 12. Chałupa Franciszka Powroźnika.
 13. Lepianka zięcia Artymiackowego.
 14. Lepianka Kuszyńskiego.
 15. Ogród Pana Miroczyńskiego (0,10)
 16. Pół ogrodu Piotrowej Łukaszczykowej.
 17. Lepianka Hrycia Piki.
 18. Lepianka Turzyskiego Szewca.
 19. Lepianka Wróblowej wdowy.
 20. Folwark Pana Aleksandra Brzyskiego.
 21. Ogród maksima Heroda.
 22. Lepianka Jędrzeja Suszy (0,10)
 23. Chałupa Wojciecha Dziesiątnika.
 24. Lepianka Daniela Solarza ubogiego.
 25. Lepianka Onaczka.
 26. Chałupa Tyszowieckiego.
 27. Grunt pusty miejski.
 28. Ogród pusty.
 29. Ogród ormiański co do kościoła należy.
 30. Ogród Jędruszczaka.
 31. Ogród Baraczki wdowy.
 32. Ogród Popowiczki wdowy.
 33. Lepianka Tomasza babińskiego.
 34. Lepianka Byka.

Janowice:

 1. Garbarnia Pana Jana Grzegorzewskiego.
 2. Łaźnia Imć Pana Lendzego, a teraz Pana Polakiewicza.
 3. Dom Saczkowej wdowy (0,12)
 4. Dom Żrala Żyda (0,24)
 5. Na Garncarzowym Szymon Zajączkowski (0,12)
 6. Chałupa Pana Teppera (1)
 7. Grunt pusty Teppera.
 8. Chałupa druga Teppera.
 9. Grunt pusty Teppera.
 10. Dom Żyda Teodrysza, tam winnica (0,15)
 11. Chałupa zgorzała Kołtuna, teraz grunt.
 12. Grunt pusty akademicki.
 13. Chałupa niewiernego (?) Gorącego (0,15)
 14. Chałupa 3 kościelnych.
 15. Lepianka Grzegorza Krasnostawskiego (0,5)
 16. Lepianka Tyszczuczki (0,5)
 17. Browar Pani Kasprowej.
 18. Folwark Pani Kasprowej, tam winnica.
 19. Dom Jakuba Lonelsona.
 20. Folwark Pana Wilima Taura.
 21. Folwark Pani Wolsonowej.
 22. Chałupa Jędrzeja Dutkowskiego puszkarza.
 23. Dom na Sidorowym (0,24)
 24. Dom Karpikowej                         (0,10)
 25. Grunt Radziecki.
 26. Chałupa Piotra Złosieckiego (0,5)
 27. Lepianka Ulitki (0,15)
 28. Lepianka Łukasza Malarza (0,10)
 29. Grunt pusty matiasza Pięknego.
 30. Lepianka Tracza nad Kałużą.
 31. Lepianka Wojciecha Woźnicy.
 32. Lepianka Lentwójcickiej wdowy.
 33. Lepianka Stefana pachołka zamkowego.
 34. Chałupa Jabłońskiego (0,12)
 35. Chałupa Onuszczaka (0,5)
 36. Chałupa Piotra Maciaka (0,11)
 37. Chałupa Ignacego Gęstko (0,18)
 38. Folwark Zacnie Sławetnego Pana Kazimierza Lubeckiego.
 39. Chałupa Nasnica z Zlojca.
 40. Folwark Pani Wentonowej, tam Jakub Wnuk (0,12)
 41. Dom Pana Hylczmera (1)
 42. Dom Jędrzeja Pianika (0,12)
 43. Lepianka Konstantego Zawalaka.
 44. Dom Pana Sakiewicza Porucznika.
 45. Chałupa Machalskiego (0,10)
 46. Lepianka Bindasa Cieśle (0,6)
 47. Folwark Sukcesorów Beginowskich.

Kościół św. Katarzyny:

 1. Dom z ogrodem Ogrodnika Zamkowego.
 2. Ogród Sukcesorów Skarków.
 3. Lepianka Jędrzeja Grudnika (0,6)
 4. Lepianka Pawła Olearza.
 5. Grunt Jana Kręcigłowy.
 6. Lepianka zięcia młynarza.
 7. Lepianka Tomasa Krasulinej zięcia (0,12)
 8. Lepianka Smierdzińskiego Bednarza (0,10)
 9. Lepianka dragońska, tam puszkarz Czafurski.
 10. Lepianka Stanisława Miszaczka (0,6)
 11. Dom wjezdny Jego Mości Pana Kropskiego.

Sadowisko:

 1. Chałupa Jakubowej Lepianki (?)
 2. Chałupa Romana Butylaka.
 3. Chałupa Jędrzeja Sawickiego.
 4. Chałupa Matiasza Baroszczyka.
 5. Chałupa Pawłowej Furmanki.
 6. Grunt Pawła Tuszyńskiego.
 7. Chałupa Szymona Głotnickiego.
 8. Ogród Jędrzeja Kredencerza.
 9. Dom Praczki Zamkowej.
 10. Chałupa Wojciechowskiego Woźnego Zamkowego.
 11. Chałupa Pachołka Logoszowego.
 12. Grunt Dutkowskiego Puszkarza.
 13. Chałupa Jana Wesołowskiego.
 14. Chałupa Krzysztofa Pończosznika.
 15. Chałupa Sukcesorów Przelajskich.
 16. Chałupa Mikołaja Smoliszowicza.
 17. Grunt Jakuba Sakiewicza.
 18. Chałupa Adama Czechowskiego.
 19. Dom Tomasza Kamieńskiego.
 20. Grunt Herodzika z Łanowej ulicy.
 21. Chałupa Jakuba Suszkiewicza.
 22. Chałupa Wojciecha Woźnicy.
 23. Chałupa Jędrzeja Garncarza.
 24. Dom Pana Langiewicza.
 25. Chałupa Jakuba Janczyka.
 26. Chałupa Wojciecha Tokarza.
 27. Chałupa Iwana Namulaka.
 28. Chałupa Walentego Kraśnickiego.
 29. Gruncik, na którym pobudował Pan Trwoga.
 30. Na Pawła Jędrzeja – Płuczka.
 31. Chałupa Winiarza Gniotka.
 32. Chałupa Adama Rybaka.
 33. Chałupa Hutnika Zielińskiego.
 34. Chałupa Szymona Tkacza.
 35. Chałupa Maksymowiczowej wdowy.
 36. Chałupa Mikołaja Maksymowicza.
 37. Ogród Sukcesorów Nibelskich.
 38. Grunt Strycharza na Banakowym.
 39. Chałupa Głowackiego.
 40. Domek Rogowskiego Krawca.
 41. Chałupa Pawłowskiego.
 42. Chałupa Piekarza Zamkowego.
 43. Chałupa Tymkowej.
 44. Chałupa Czaplinej.
 45. Chałupa Tomasza Krasowskiego.
 46. Chałupa oddźwiernego Bojawskiego.
 47. Chałupa Jędrzeja Kociubka.
 48. Chałupa Krzysztofa Lepiarza.
 49. Chałupa Jakuba Kolankiewicza Mocarza.
 50. Folwark Imć Pana Majora, gdzie praczka.
 51. Gruntu kawałek Łojka z Łanowej ulicy.
 52. Chałupa Hawryła Garbatego.
 53. Grunt Czaplisczanki.
 54. Chałupa Zakrzewskiego.
 55. Chałupa Kamienskiej wdowy.
 56. Chałupa Ignacego Brzezyckiego.
 57. Chałupa Lewka Jabłońskiego.
 58. Chałupa Wojciecha Robotnika.
 59. Chałupa Bankona.
 60. Chałupa Matiasza Cieśle.
 61. Grunt Praczki Zamkowej.
 62. Chałupa Pawła Puszkarza.
 63. Chałupa Michała Skorczaka.
 64. Folwark Imć Pana Majora.
 65. Chałupa Wojciecha Gówienka.

Podgroble:

 1. Domek Pana Mroczkowskiego.
 2. Dom wjezdny tegoż Mroczkowskiego (0,10)
 3. Chałupa Szymona Garnciarza (0,10)
 4. Lepianka Wojciecha Kołatki.
 5. Chałupa Sirka.
 6. Lepianka Tyrpanki.
 7. Lepianka Ignowskiego (0,6)
 8. Chałupa Spasa (0,12)
 9. Lepianka Makrowskiego.
 10. Lepianka Raznego pogorzała.
 11. Chałupa Podgórskiego (0,10)
 12. Chałupa Namulaczki wdowy (0,12)
 13. Chałupa Chromego namulaka (0,15)
 14. Lepianka Stanisława Płosczańskiego.
 15. Folwark Pana Lejska.
 16. Chałupa Wojciecha Baniaka (0,15)
 17. Chałupa Ignacego Garncarza (0,15)
 18. Chałupa Antoniego Siwilaka (0,6)
 19. Lepianka Pawłowej Siwilakowej.
 20. Chałupa woźnicy zamkowego.
 21. Chałupa Wawrzyńca zięcia Podgórskiego.
 22. Lepianka Januszowej wdowy (0,15)
 23. Chałupa Garncarza.
 24. Chałupa Kazimierza Szyszkiewicza (0,10)
 25. Chałupa Horyszowskiego, tam Pachołek.
 26. Chałupa Wasyla Borsuka.
 27. Matiaszowa Wróblowa słodownia i winnica (0,18)
 28. Chałupa Piotrowej sadurskiej (0,18)
 29. Lepianka Gabriela woźnicy zamkowego (0,18)
 30. Lepianka Iwanka Zaszczuka (0,6)
 31. Lepianka Wojciecha Gniotka (0,9)
 32. Dom Walentego Pocztarza.
 33. Chałupa Wawrzyńca Broja.
 34. Grunt pusty Mroczkowskiego.
 35. Dom Bartosza Podsiadluka, tam Ignatkowa.
 36. Chałupa Ilka (0,10)
 37. Chałupa Jurka Młynarza.
 38. Lepianka Tomasza Zaganiaczka alias Krupa (0,12)
 39. Grunt pusty Popa Wieprzeckiego.
 40. Dom matiaszowej Młynarki, tam Pan Jan Rzepliński.
 41. Chałupa Matiasza Malickiego.
 42. Chałupa Malinowskiego.
 43. Folwark Sukcesorów Chalepskich.
 44. Chałupa Siwiliaka.
 45. Dom Jacentego Kulikowskiego, tam Fejfer.
 46. Grunt pusty Cieśli Chromego.

CZYNSZ Z PÓL:

 1. Od Sebastiana Kozłowicza i ćwierci pola 0,13
 2. Od Hawryła Krupiarza za dwa dli pola 0,8
 3. Od Maxima Kniazika za dli pola 0,4
 4. Od Jędrzeja Ciurusia i ćwierci pola 0,13
 5. Od Jakubowej Drabikowej i ćwierci pola 0,13
 6. Od Iwana Bortatyckiego z 2 ćwierci 0,13
 7. Od Andrzeja Stropki z 2 dli 0,9
 8. Od Andrzeja Sikory z ćwierci pola 0,13
 9. Od syna Bortatyckiego 1,6
 10. Od Stefana Popowicza z 2 ćwierci pola 0,26
 11. Od Mikołaja Jędruszczaka z ćwierci pola 0,26
 12. Od Maxima Herodczyka z pół ćwierci pola 0,6
 13. Od Iwanowej Popowiczki z 2 ćwierci pola 0,26
 14. Od Iwana Kołtuna starego z 2 ćwierci pola 0,26
 15. Od Fedorowej Bosaczki z 2 ćwierci pola 0,26
 16. Harasimowej wdowy 0,8
 17. Od Grzegorza Krasnostawskiego z ćwierci pola 0,13
 18. Od Tyszczuczki zćwierci pola 0,13
 19. Od Karpikowej z 2 ćwierci pola 0,26
 20. Od Piotra Złocickiego z ćwierci pola 0,13
 21. Od Onuszczaka z ćwierci pola 0,13
 22. Od Piotra Maciaka z pół ćwierci 0,7

12,4

Razem z domów i pól:         1241,18.

 

Percepta baniowego 1696 r.:

3 banie na Pana Arakiełowicza                                                                           6

2 banie na Pana Bajelewicza, tam Żyd                                                               4

2 banie na Pana Tokackiego, tam Żyd                                                               4

2 banie na Białowolskiego                                                                                              4

2 banie na Pana Lendzego, tam Abram                                                              4

3 banie na Pana Polakiewicza, Żyd Icko                                                                       6

5 bań u Żyda Izraela na janowicach                                                                   10

4 banie u Pani Kasprowej                                                                                    8

3 banie u Żyda Teodrysza na Janowicach                                                         6

2 banie u Pana Jana Terensowicza                                                                     4

3 banie u Pana Jacentego Dulskiego                                                                  6

2 banie u Pana Tomasza Lubeckiego                                                                 4

2 banie u Pana Wojciecha Kozaczka                                                                 4

3 banie u Artyma Maraszkiewicza                                                                     6

2 banie na Pani Wilczkowej, tam Żyd                                                                4

3 banie na Pana Leśniowskiego, Żyd Zelman                                                   6

2 banie na Pana Klemera, Żyd Kantorowicz                                                     4

3 banie z miasta na Boruchowym                                                                                   6

4 banie na Żralowym z Skierbieszowa                                                              8

2 banie na Zyposzowym, Żyd Leizor                                                                 4

1½ bań na Pana Lubeckiego, Żyd Charkel                                                        3

1½ bań na Pana Józwowym Sadownika                                                            3

Suma                                                                                                114 gr.

______________________________________________________________________________________________________

Księga I – 1696 rok

 

                        Styczeń

            W r. 1696 w styczniu Prezydentem był Zacnie Sławetny Sebastian Łyszkiewicz, ratusznym Szymon Miszczak, który w tym miesiącu wpłacił ratę pierwszą 1633,10 zł.

            Wydatki za styczeń:

 • E. Mości Panu Adrianowi Krobskiemu J. V. D. – 33,10 zł.
 • Zacnie Sławetnemu Panu Reinholdowi Brysowi Wójtowi Zamojskiemu – 50 zł
 • Sebastianowi Łyszkiewiczowi Prezydentowi – 40 zł.
 • Wilimowi Lendzemu – 40 zł.
 • Kazimierzowi Lubeckiemu – 40 zł.
 • Piotrowi Reinbergierowi – 40 zł.
 • Pisarzowi radzieckiemu – 33,10 zł.
 • Instygatorowi miejskiemu – 5 zł.
 • Pochowano ubogiego i babę zaniesiono do szpitala.
 • Przechędożono rynnę kamienną w baszcie.
 • Ślusarz zajmował się zegarem ratuszowym, otrzymywał on do tego oliwę od miasta.
 • Sprawiono kłódkę do więzienia, naprawiono piec w izbie ratuszowej.
 • Cieśle naprawiali dach ratuszowy i nabijano stopnie (schodów ?).
 • Zrzucano śnieg z ratusza.
 • Było trzech sług miejskich – 16,15 zł.
 • Dwóch stróżów nocnych – 8 zł.
 • Exekutor miejski – 5 zł.

                        Luty

Prezydentem był Wilhelm Lędzy.

            Wydatki:

 • Za 2 gwiazdy (latarnie) dla stróżów nocnych i za okowanie ślusarzowi.
 • Za dwa berdysze dla tychże i za osadzenie ich.
 • Pochowano 4 ubogich.
 • Zapłacono instygatorowi miejskiemu – 8 zł.
 • Naprawiono kłódkę do więzienia.
 • Cieśle zajmowali się nabijaniem stopni i obciosaniem dębów.
 • Kupiono 5 liber papieru pisarzowi Wójtowskiemu.
 • Kłódka i skobel do kancelarii.
 • Trzem sługom miejskim – 16,15 zł.
 • Czterem nocnym stróżom – 16 zł.
 • Exekutor – 5 zł.
 • Od wychędożenia miasta otrzymał on 9 zł.

                        Marzec

            W marcu Prezydentem był Kazimierz Lubecki.

            Wydatki:

 • 2 dyle na ratusz.
 • 3 ramy do okien w izbie wójtowskiej.
 • Chędożono most przed Bramą Lwowską 3 razy.
 • Sworzeń do tegoż mostu.
 • Oliwa i ołów do zegara.
 • Pochowano ubogiego.
 • Wóz drzewa do kancelarii.
 • Pochowanie ubogiego dziecięcia.
 • Słudze wójtowskiemu solarium – 5,15 zł.
 • Sznur do wymierzenia gruntów.
 • Zrzucano śnieg z ratusza i naprawiano wagę.
 • Na Introdukcję J. E. Mości Ks. dziekana honorarium.
 • Zaniesiono ubogiego do szpitala.
 • Trzem sługom radzieckim.
 • Czterem nocnym stróżom.
 • Egzekutorowi od czyszczenia miasta.
 • Za bicz sprawiedliwości – 0,12 zł.

Kwiecień

            Prezydentem był Piotr Reinbergier.

            Dochód:

 • od synagogi kwartalnie, rata pierwsza – 1,75 zł.

            Wydatki:

 • Oliwa do smarowania zegara.
 • Dwie szyny żelaza do kłody i od przybijania.
 • Instygatorowi reszta jego pensji – 7 zł.
 • Płatew do szlagbaumu (szlabanu) na most Lwowski.
 • Szyna żelaza na łokieć pod ratusz.
 • Trzem sługom radzieckim.
 • Straży nocnej.

                        Maj

            Prezydentem był Sebastian Łyszkiewicz.

            Dochód:

 • Od Mroczkowskiego deputata za pierwszy kwartał – 42,15 zł.
 • Od Miszczaka deputata za pierwszy kwartał – 15,22 zł.

            Wydatki:

 • 51 płatew i 5 dylów na mosty przed kościół Franciszkański aż do bramy Lwowskiej.
 • Od wychędożenia rynsztoków publicznych tak w rynku jak i po ulicach.
 • Drabina do więzienia.
 • Od exekucjej dwojgu ludzi którze źle zarabiały i od wywiezienia ciała.
 • Za dwie kolie do kary i żelaza.
 • Na podrzucone dziecko białogłowie.
 • Od chędożenia ratusznych murów i nawiezienie ziemi.
 • Sługi, stróże, exekutor jak wyżej.

                        Czerwiec

            Prezydentem był Pan Wilhelm Lendzy.

            Dochody:

 • Od ratuszowego druga rata – 633,10 zł.
 • Od Panów Ormian pierwsza rata na dwa kwartały – 12 zł.

            Wydatki:

 • Wychędożenie kanału i reperacji przy baszcie.
 • 13 kop gwoździ gontowych do pobijania dachu pod ratuszem.
 • Wiadro do studni na Wodny Rynek.
 • Drzewo na most przed Lwowską Bramą (do szlabanu).
 • Kobiecie na podrzucone dziecko.
 • Oliwa do zegara.
 • 4 skórzane wiadra do wody na ratuszu.
 • Szymkowi od wydzwonienia.
 • Słudzy itd.

                        Lipiec

            Prezydentem był Kazimierz Lubecki.

            Dochody:

 • Od Michała Brzeskiego za arendę browaru i łaźni – 20 zł.
 • Od Żydów kwartalnego druga rata – 75 zł.

            Wydatki:

 • Adrianowi Krobskiemu – 33,10 zł.
 • i wszystkim pensje jak w styczniu.
 • Cztery drzewa łupanego na most przed Lwowską Bramą.
 • Na podrzucone dziecko i jeszcze na dwoje dzieci.
 • Dwa dyle do mostu na Nowy Świat.
 • Dwie szyny żelaza na klambry do szlabanu.
 • Dwie szyny na rygle do sklepu ratuszowego.
 • Płatwy i belki na Ławy od ratusza aż za jatki mięsne.
 • 1 belek i 14 dylów na most przed Akademią.
 • Słudzy j. w.

                        Sierpień

            Prezydent Piotr Reinbergier.

            Wydatki:

 • Pochowany ubogi.
 • Dwom białogłowom na dwoje podrzuconych dzieci.
 • Stelmachowi za kary.
 • Naprawa i przybijanie zamku na ratuszu.
 • Za ordynansem P. Prezydenta dałem panu.
 • Dybrze na miecz.
 • Za 10 fur gliny na ratusz.
 • Za sukno na stół do Izby Sądowej Radzieckiej.
 • Exekutorowi od pochowania złoczyńców – 1 zł.

                        Wrzesień

            Prezydent Sebastian Łyszkiewicz.

            Dochody:

 • Od wina 2 beczek od Węgrzyna – 2 zł.
 • Od Mroczkowskiego druga rata kwartalnego.
 • Od Miszczaka druga rata kwartalnego.

            Wydatki:

 • Na załogę litewską za ryby, chleb, wina, miód, piwo, owies, siano – 16,20 zł.
 • Dla Jego Mości sędziego Kapturowego i panów szelężników za ryby i chleb.
 • Dla tychże za 4 garnce wina.
 • Kobiecie za podrzucone dziecko.
 • Jego Mości Panu Wilimowi Lędzemu na drogę do Chełma w sprawie z panem Brzezickim na kapturze – 129 zł.
 • Od wyjęcia extraktu z tymże p. Brzezickim – 34 zł.
 • Słudzy j. w.

                        Październik

            Prezydent Wilhelm Lendzy.

            Dochody:

 • Od Żydów trzecia rata kwartalnego – 75 zł.

            Wydatki:

 • Oliwa do zegara.
 • Płótno dla podrzuconych dzieci.
 • Za mięso, chleb i garniec wina dla Ich mościów szelężników.
 • Wychędożenie mostu przed Bramą Lwowską.
 • Za ordynansem P. Prezydenta doboszom za dwa razy.
 • Za naprawę chałupy gdzie woźny mieszka.
 • Introligatorowi od oprawienia aktów trybunalskich.
 • Słudzy j. w.

                        Listopad

            Prezydent Kazimierz Lubecki.

            Dochody:

 • Od Szymona Miszczaka ratusznego zamojskiego ostatnia rata – 633,10 zł.

            Wydatki:

 • Płatwy i dyle na stopnie i pod most przed kościół farny.
 • 4 drzewa łupanego na most przed Bramą Lwowską.
 • 5 wielkich płatew do podstemplowania tegoż mostu.
 • Oprawienie aktów wójtowskich.
 • Za ryby, chleb, piwo, świece, owies i siano dla panów czopowników oraz za 2 garnce wina.
 • Panu Prezydentowi do Chełma na drogę na sądy kapturowe – 212,11 zł.
 • Za drugim razem temuż – 70,13 zł.
 • Słudzy j. w.

                        Grudzień

            Dochód:

 • Od Michała Brzyskiego za arendę browaru i łaźni – 50 zł.
 • Od P. Zachariasza Twaruchowicza wg kalkulacji – 75 zł.

            Wydatki:

 • Pensje jak w styczniu.
 • Zegarmistrz nazywał się Nowotny.
 • Naprawa bębna.
 • Kamieńskiemu do Krasnegostawu o laudum na koszule i pochowanie podrzu-conego dziecka.
 • Za sukno na barwę na mundury (dwa postawy i łokci półtrzecia) – 147,15 zł.
 • Oraz też na barwę za baję i 50 łokci płótna.
 • Za sznurek i haftki nicy y drwa do stempowania krawcowi od roboty tej barwy y spodnich – 12 zł (wartość munduru – 50 zł).
 • Szymkowi od wydzwonienia – 2 zł.
 • Celebrowanie wotywy – 9 zł.

                        Dochody roczne – 12391,18 zł.

                        Wydatki roczne – 12793,17 zł.

            Dochód handlowych pieniędzy które się odbierały ze skarbu Jaśnie Wiel-możnej Jej Mości Dobrodziejki odebrałem z retent handlowego od Pana Leśniow-skiego exaktora – 426,52 zł.

            Od P. Adama Malborskiego za miesiąc marzec, czerwiec, październik – 1626,52 zł.

            Wydatek handlowego na reperację sklepów ratusznych i wyłamanie kamie-nia na schody do ratusza.

            67 kup gontów i za półkopy łat na ratusz.

            33 kopy gwoździ gontowych.

            Płatwy do mostu za Janowicą.

            Od przebierania Rowu od Mostu aż do rzeki.

            6 drzew na most na Nowym Świecie.

            40 wozów choiny na wygacenie drogi na Janowicach – 34,16 zł. (kilka razy się powtarza).

            Mularzom według kontraktu dla wyłamania kamienia do schodów – 200 zł.

            Strycharzowi na 10.000 cegieł i 50 korcy wapna – 75 zł.

            Dwie płatwy na most przed Lwowską Bramą.

            Za 13 okienic na ratusz – 42,22 zł.

            Dochody wszystkie:

Miesięczne – 12391,18 zł.

Czynsz strażny i z pól oraz baniowe – 1355,18 zł.

Percepta (dochód) laudowego z przeszłymi retentami – 1626,50 zł.

Drugie kwartalne od P. Ormian – 12 zł.

Item od P. Michała Brzyskiego – 20 zł.

                                               14405,11 zł.

Opracowanie: Ewa Lisiecka

_______________________________________________________________________________________________