Mieszkańcy ul. Kolegiackiej; Młyńskiej w Zamościu w latach 1632-1786

Część opisowa: (cdn.)

____________________________________________________________________________________________________

W lipcu 1632 r. Adam Lasson otaksował dom narożny przy ul. Kolegiackiej na 600 złp. Sąsiedztwo: dom Iwana (Jana) Jaroszowicza.

W sierpniu 1633 r.  Stanisław Goworsky i Agnieszka sprzedali za 1500 złp. dom na rogu na ulicy która idzie do Kościoła Walentemu i Barbarze Dambrowskym. Sąsiedztwo: dom sukcesorów Jana Szaniawskiego.

 W maju 1634 r. Walenty Krzemienski wycenił dom przy ulicy Kolegiackiej na 220 złp. Sąsiedztwo: Teodor Samuylik i Aula Vicecapitanei Cracoviensis (stajnia – podwórzec podstarościego krakowskiego).

W czerwcu 1634 r. Gallus Brożowicki de Villa Niedzieliska vulgo Gał [Gal] zapisał dom przy ul. Kolegiackiej synom Janowi i Tomaszowi Galikom i córce Elżbiecie Skorkowskiej, żonie Mikołaja Skorkowskiego. Sąsiedztwo: dom Marka Oleśnickiego, sędziego ziemskiego bełskiego i dom Melchiora Łukaszewicza.

W czerwcu 1635 r. Jan Krzemiensczyk i Anna Krzemiensczanka sukcesorzy zmarłego Walentego Krzemienskiego sprzedali za 250 złp. dom Marcinowi Fołtynowiczowi, doktorowi i profesorowi Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: Teodor Samuylik i dwór podstarościego krakowskiego.

W lutym 1636 r. Gabriel Nieciecki de Nielisz zrobił zapis na domu na rzecz Elżbiety Ziemaczki. Sąsiedzi: Andrzej Rzeszotarski i Marek Oleśnicki, sędzia ziemski bełski.

W lipcu 1636 r. Mikołaj Skurkowski sprzedał dom za 400 złp. Stanisławowi i Annie Piechuta. Sąsiedztwo: Marek Oleśnicki i Melchior Łukaszowic. Usytuowanie: In platea In tergo domus Lapider Muldorphońska? (na ulicy Kolegiackiej za kamienicą Muldorfa). Sąsiedztwo: succesorum Donatio (darowizna spadkobierców) i Blastri (Blastus) Coctoris piwowar.

We wrześniu 1636 r. Andrzej Devidson, kupiec sprzedał dom (usytuowanie j. w.) przy ul. Kolegiackiej Wilhelmowi Devidsonowi. Sąsiedztwo j.w.

W marcu 1637 r. Jan Oleśnicki, sukcesor zmarłego Piotra Oleśnickiego scedował dom na Marka Oleśnickiego. Sąsiedztwo: Stanisław Piechuta krawiec i Jakub Has.

W marcu 1637 r. Walenty Dąbrowski zapisał 50 złp. na domu na rzecz Fraternitati Ś. Anna (Bractwo Św. Anny). Sąsiedztwo: Agnieszka Krosnowska.

W kwietniu 1637 r. Albert Grabowic aptekarz darował dom Wilhelmowi Devidsonowi. Sąsiedztwo: succesorum Donatio (darowizna spadkobierców) i Blastri piwowar.

W maju 1637 r. Marcin Fołtynowicz prof. Akademii Zamojskiej sprzedał za 250 złp. dom Andrzejowi Kłopockiemu, kanonikowi zamojskiemu i profesorowi Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: dom Teodora Samuylika i Jan Komorowski   Pocillatoris Bełzen (podczaszy bełski).

W czerwcu 1637 r. Paweł Glorek plenipotent Marcina Fołtynowicza doktora i profesora Akademii Zamojskiej, przekazał w zastaw domu  sumę 200 złp Andrzejowi Kłopckiemu, profesorowi Akademii Zamojskiej. Dom znajdował się In platea Ecclesiastica vulgo Młyńskaprzy ul. Kolegiackiej i Młyńskiej. Sąsiedztwo: Teodor Samuylik i Aula podstarościego krakowskiego.

We wrześniu 1638 r. Paweł Glorek scedował dom successoribus ipsius Concesia (spadkobiercom za zgodą jego samego) na Stanisława Piechuta. Sąsiedztwo: Marcherek i Marek Oleśnicki iudis Terreseris Błezen sędzia ziemski bełski.

W marcu 1639 r. Andrzej Rzeszotarski sprzedał dom Jakubowi Weymerowi (Wujer?) za 1200 złp. Sąsiedzi: Teodor Samuylik i Ziemaczka.

W kwietniu 1639 r. Andrzej Devidson sprzedał dom za 250 złp. Felicjanowi Nowackiemu. Sąsiedztwo: Blastus Coctoris piwowar i Jakubowa Bednarka.

W październiku 1640 r. Agnieszka Skalska, żona Grzegorza Skalskiego sprzedała mały domek Mikołajowi Miturkiewiczowi rajcy. Sąsiedztwo: Sidorowa i Jan Ciepluszka szewc.

W styczniu 1641 r. Elżbieta de Ożarow Ziemnacka darowała dom Jakubowi Haz’owi kupcowi. Sąsiedztwo: Oleśnicki i Jakub Wajmer kupiec.

W styczniu 1641 r. Jakub Haz kupiec sprzedał dom na ul. Młyńskiej za 600 złp. Piotrowi Stepeckiemu kredensarzowi i jego żonie Katarzynie. Sąsiedztwo: Marek Oleśnicki i Jakub Wajmer (Weymer – Wujer?) kupiec.

W maju 1641 r. Stanisław Sulikowski aptekarz i Zofia, jego żona sprzedali dom na ul. Młyńskiej ad vallum meridiem versus (w stronę południowych wałów?). Sąsiedztwo: Marcin kuśnierz i Jan Ciepluszka szewc.

8 lipca 1641 r. sukcesorzy Wojciecha Muldorphakamienica „Muldorphowska” na ul. Kolegiackiej – Katarzyna z Ostroga Zamoyska udziela zezwolenia na kupno kamienicy w Zamościu Jakubowi Zelińskiemu, podczaszemu bracławskiemu. Sąsiedztwo: kamienica „Turobinska” i dom Jakuba Wejmera (Wujera?) kupca.

29 lipca 1641 r. Jakub Wejmer kupiec sprzedał za 110 złp. dom ławnikowi Janowi Kinast’owi. Sąsiedztwo: kamienica „Muldorphiana” i dom Agnieszki Modzelowskiej.

W czerwcu 1642 r. Jan Kinast ławnik zapisał na domu sumę 300 złp. na rzecz Kolegiaty w Zamościu. Sąsiedztwo j.w.

W lipcu 1642 r. Feliks Nowacki krawiec i jego żona Katarzyna sprzedali dom za 200 złp. Grzegorzowi Gajny institor kramarz. Dom znajdował się z tyłu kamienicy „Muldorphowska” przy ul. Kolegiackiej. Sąsiedztwo: Coctor (piwowar) i Bednarka (żona bednarza).

W lutym 1643 r. Adam de Violeti Italus Musicus (włoski muzyk) zapisał na domu przy ul. Kolegiackiej 350 złp. Jerzemu Szornelowi Thesaurarius (skarbnikowi). Sasiedztwo: dom Teodora Samuylika i Aula zmarłego Jana Komorowskiego Succamerarii Bełsensis (podkomorzy bełski).

W lutym 1643 r. Piotra i Katarzyna Stepeccy sprzedali dom za 700 złp. Janowi Wolkmanowi (Wolson?) kupcowi szkockiemu. Sąsiedztwo: sukcesorzy Marka Oleśnickiego i Jakubowa.

W listopadzie 1643 r. przeprowadzono wycenę domu sukcesorów Jana Szaniawskiego dicta Kot chyrurgi (chirurga zwanego „Kot”) na sumę 1200 złp. Sąsiedztwo: dom Jana Kinasta i dom Walentego Dąbrowskiego.

Opis:Testudina utraquae inferiori, Hypocaustulis duobus, uno in superiori parte, adlatus hypocausti maioris, altero a tergo inferiori domus euisdem ex Maori parte vitalitis, praesentia ob. Defectua caminorum…” ……. po obu dolnych stronach, dwa hipokausty, jeden w górnej części, doprowadzony do hipokaustu większego, drugi z tyłu dolnego domu tego samego domu z większej części witalnej, obecność brak kominków…” – tłumacz Google. (przypuszczalnie zły odczyt łaciny z akt miejskich).

W listopadzie 1643 r. Jan Szaniawski, syn zmarłego Jana Szaniawskiego dicta Kot Chyrurgi, chirurga zwanego „Kot”, sprzedał za 1200 złp. dom Janowi Grzybowskiemu Artis et Philosophiae Baccalaureus et Notarius Consularis, notariusza i licencjata-bakalarusa Sztuki i Filozofii. Sąsiedztwo: dom Jana Kinasta ławnika i dom Walentego Dąbrowskiego rajcy.

W marcu 1644 r. Bazyli Stankowicz i Marina (Łukaszowa), jego żona, córka zmarłego Łukasza piekarza sprzedali dom za 300 złp. przy ul. Kolegiackiej księżom kanonikom zamojskim. Usytuowanie domu: In Platea Ecclesiastica stagnum versus acialiter – na rogu ul. Kolegiackiej …w stronę zalewy (Zalewa Wielka twierdzy). Sąsiedztwo: dom kanoników zamojskich i dom Mikołaja Bądkowica.

W kwietniu 1644 r. Jan Grzybowski zapisał na domu 500 złp. na rzecz Heleny Woronowicownej, córki zmarłego Hiacynta Woronowica. Sąsiedztwo: Jan Kinast ławnik i Walenty Dąbrowski.

W lutym 1651 r. Jan Podbiłka szewc i Marina, jego żona sprzedali za 270 złp. dom Annie, wdowie po Sebastianie Śliwie, wdowa po Gryglerze Mazurkowiczu, szewcach. Usytuowanie: In Platea Molendinatori ab Ecclesia Ruthenica prima – na ul. Młyńskiej, pierwszy przy cerkwi. Sąsiedztwo: Mateusz Mazur stolarz i acialiter versus Monasterium Conventum Franciscanorum.

W sierpniu 1651 r. Mikołaj Kurylik zapisał testamentem dom przy ul. Młyńskiej żonie Olenie i dwójce dzieci. Sąsiedztwo: sukcesorzy Lipnickiego i Kozłowski.

We wrześniu 1651 r. Justyna, wdowa po Adamie Osinskim sprzedała dom narożny przy ul. Molendinaria (Młyńskiej) Mikołajowi i Ewie Wincencikom za złp. 380. Sąsiad: O. Morawiczki.

W listopadzie 1651 r. Zofia Gryglowa Gayna, żona Szymona Kramarza zapisała mu testamentem domek na ul. od kościoła farskiego (ul. Kolegiackiej). Sąsiedztwo: Mateuszowa Rybaczka i Kuba Mularz.

We wrześniu 1652 r. Józef Sidorowicz Bibliopola zapisał testamentem domek na ul. Młyńskiej żonie Anastazji i ich trzem córkom. Sąsiedztwo: okolice Ojców Franciszkanów narożny i dobra (ogród lub plac) Józefa Sidorowicza.

W październiku 1652 r. Paweł Kot szewc, zapisał testamentem dom na ul. Młyńskiej żonie i dzieciom. Sąsiedztwo: Komorowski i Weresczak.

W październiku 1652 r. Anastazja, wdowa po Teodorze Samuyliku, zapisała testamentem dom przy ul. Młyńskiej z dyspozycją: „Dom ma być sprzedany, a pieniądze na przyjacioły obrocić”. Sąsiedztwo: Rzeszotarski i Białokurowice.

We wrześniu 1653 r. sukcesorzy Łakomey dokonali wyceny narożnego domu przy ul. Młyńskiej na 500 złp. Sąsiad: Augustyn Mensator (stolarz).

W lutym 1654 r. Stefan i Wojciech Trembowichorscy wycenili dom przy ul. Młyńskiej na 1000 złp. Sąsiedzi: Walenty Fredro Venator Terrae Praemislensis Łowczy Przemyski i Kurylikowa.

W marcu 1655 r. Marcin i Marina Januszowscy zapisali na domu (wyderkaf) 100 złp. na rzecz Senioris Fratris Literatorum – Bractwa Literackiego. Usytuowanie domu: In Platea Molendinis (na ul. Młyńskiej). Sąsiedztwo: Łowczy Przemyski i sukcesorzy Mikołaja Kurylika.

W sierpniu 1655 r. Katarzyna Suszkiewiczowa sprzedała część domu przy ul. Kolegiackiej za 200 złp. Mikołajowi Gurskiemu stolarzowi i Jadwidze, jego żonie. Sąsiedztwo: Jakub Czątała i Katarzyna Suszkiewiczowa.

W sierpniu 1655 r. Jan Jurkowicz alias Łukowski sprzedał za 650 złp. dom Grzegorzowi Olechowskiemu. Sąsiedztwo: Wuier i Pins Reydler.

We wrześniu 1664 r. Marcin Januszowski i Marianna Niznikowna, małżonkowie sprzedali dom przy ul. Młyńskiej za 700 złp. Marcinowi i Mariannie Kuniakowiczom. Sąsiedztwo: Aula Fredry i Kurylicki.

W styczniu 1667 r. Stanisław Brzeski Vexillifer Militae Equestris – chorąży kawalerii, sprzedał dom przy ul. Kolegiackiej, zapisany testamentem przez ojca Szymona Brzeskiego, za sumę 1000 złp. Andrzejowi Michałowi Choynackiemu. Sąsiedztwo: Leczkowska i Gayny.

W kwietniu 1667 r. Jan Bornet (Burnet?) kupiec szkocki i jego żona Katarzyna sprzedali dom za 1000 złp. Melchiorowi i Ewie Eynerom (w „Efemeros… Rudomicza – Effner). Sąsiedztwo: Piotr Ciszowski ławnik i Olechowski.

W lipcu 1667 r. Piotr Reszowski w imieniu Stanisława Kuszewicza sprzedał za 600 złp. dom przy ul. Młyńskiej  Urbanowi Holdererowi (możliwy zły odczyt z akt) i Elżbiecie, jego żonie. Sąsiedztwo: Józef Weresczak i Adam Komarowski.

W lipcu 1668 r. Melchior i Ewa Eynerowie zapisali na domu (wyderkaf) 100 złp. na rzecz Provisores Xenodochii Romani (szpital). Sąsiedztwo: Olechowski i Piotr Ciszowski.

W lipcu 1668 r. Mikołaj i Jadwiga Gursczykowie sprzedali dom za 600 złp. Mateuszowi i Katarzynie Łopackim. Sąsiedztwo: Andrzej Szydłowicz i Adam Ciątała.

We wrześniu 1668 r. Adam Malborski i Katarzyna Oszeczka, małżonkowie zapisali na domu przy ul. Młyńskiej 50 złp. (wyderkaf) na rzecz Provisores Montis Pietatis. Sąsiedztwo: Rychlicka i Aleksander Sowinski.

W październiku 1668 r. Stanisław Rabaszowski i Krystyna a Dobrowiesz Dobrowieiowska, małżonkowie dokonali zapisu na domu przy ul. Młyńskiej (wyderkaf) w wys. 420 złp. na rzecz kanoników przy Kapitule Zamojskiej. Sąsiedztwo: Wojciech Liszecki i Daniel Kurułowicz.

W październiku 1668 r. Reina Iwanicka alias Sewchowska sprzedała dom za 150 złp. przy ul. Młyńskiej Mateuszowi Lewandowskiemu i Annie Mrzygłodownej, jego żonie. Sąsiedztwo: Jadwiga Luręnoszowiczowa i Ferens Gurnicz.

W marcu 1669 r. Zuzanna, wdowa po Marcinie Szychterze, żona Jakuba Poznanskiego zapisała testamentem dom narożny przy ul. Kościelnej Jakubowi Poznanskiemu. Sąsiedztwo: Jan Marinowski.

W marcu 1669 r. Andrzej i Katarzyna Oszeccy złożyli zapis (wyderkaf) 60 złp. na domu przy ul. Kolegiackiej na rzecz Fundacji Dreznerowskiej Banku Pobożnego. Sąsiedzi: z tyłu dom Domarackiego i Jan Kamecki.

W sierpniu 1669 r. Piotr Ciszowski ławnik i Zofia Kochanowszczanka, jego żona, sprzedali dom za 300 złp. Krzysztofowi Majowskiemu i Dorocie, jego żonie. Sasiedztwo: Melchior Eyner kotlarz i Piotr Ciszowski. Opis: „Medietatem fundi domus sua cum Cameris ad distantiam Decem ulnarum” – Teren wokół domu z izbami na odległość 10 łokci.

W październiku 1669 r. Marianna Skopowszczanka, wdowa po Adamie Zegarthcie rajcy, sprzedała narożny dom przy ul. Młyńskiej za 500 złp. Tomaszowi i Katarzynie Lubeckim. Sąsiedztwo: Bazyli Winnicki.

W październiku 1669 r. Zofia, wdowa po Janie Zankiewiczu zapisała testamentem dom przy ul. Kościelnej swojej siostrze, Sąsiedztwo: Franciszek Jaroszowicz i Jędrzej Szydłowicz piekarz.

W styczniu 1670 r. sukcesorzy Mateusza i Anny Łakomych, córki: Katarzyna, wdowa po Mateuszu Bielenkiewiczu prawniku i Krystyna matka Andrzeja Krezlewicza sprzedały za 450 złp. dom („Domus „Łakomych”) przy ul. Młyńskiej, Andrzejowi Pilkiewiczowi Viceadvocatus Vlodimiriensi (podwójciemu włodzimierskiemu) i Reinie Okunickiej, małżonkom. Sąsiedztwo: Augustyn Chmielowsczyk.

We wrześniu 1670 r. Andrzej i Anna Grzybowscy zam. przy ul. Młyńskiej zamienili domy z Agnieszką, wdową po Jakubie Janowskim oraz Janem i Zofią (jej dziećmi), (vide Bełska). Sąsiedztwo: Adam Malborski i Aleksander Sowinski.

W grudniu 1670 r. odnotowano w aktach dom przy ul. Młyńskiej, należący do wdowy po (Hrehorym) Grzegorzu Kitowiczu, a żony (Iwana) Jana Pyzikowicza. Sąsiedztwo: dom zmarłego Andrzeja Kochanowskiego i dom zmarłego Józefa Sidorczyka. W styczniu 1671 r. wdowa i jej córka dokonały wyceny ww. domu na 760 złp.

W maju 1671 r. odnotowano w aktach dom przy ul. Kościelnej zmarłego Andrzeja Szydłowica. Sąsiedztwo: Zankiewiczowa i Mateusz Łopacki.

W sierpniu 1671 r. Andrzej Choynacki starosta żytomirski sprzedał dom przy ul. Kolegiackiej za 1000 złp. Krzysztofowi Malczowskiemu. Sąsiedztwo: Leszczkowska i Andrzej Osęcki.

We wrześniu 1671 r. Andrzej Piłkiewicz prawnik włodzimierski i jego żona Regina sprzedali dom narożny przy ul. Młyńskiej (Iwanowi) Janowi i Katarzynie Pyzikowiczom za 500 złp. Sąsiedztwo: Augustyn Chmielowszczyk stolarz.

W sierpniu 1672 r. Adam Malborski zapisał na domu przy ul. Młyńskiej 200 złp. na rzecz Marianny Januszownej, żonie Malborskiego, a córce Agnieszki i Jana Januszów incolarum Lezanensis (mieszkańców Leżajska). Sąsiedztwo: Kurkowiczowski i ks. Janowski.

W czerwcu 1678 Bazyli i Anastazja Winniccy zapisali na domu przy ul. Młyńskiej sumę 108 złp. na rzecz KlarysekReligiosus Monialitus Sancta Clara Conuentus Zamoscensis. Sąsiedztwo: Tomasz Lubecki i fundus – gospodarstwo rolne Józefa Wereszczaka.

W czerwcu 1678 r. Daniel Kuryłowicz i Anna (Janiszowiczowa), małżonkowie zapisali na domu przy ul. Młyńskiej 270 złp. Klaryskom. Sąsiedztwo: Marcin Koniakowicz i Stanisław Rabaszowski Notarius Trębowlensis.

W listopadzie 1678 r. Marcin i Katarzyna Tyszowiecczy zapisali na domu przy ul. Kolegiackiej sumę 100 złp. na rzecz (Alberta) Wojciecha Tomisławskiego. Sąsiedztwo: Krzysztof Majowski i dom narożny.

W sierpniu 1680 r. Daniel Kurułowicz i Anna Janiszowiczowna, małżonkowie sprzedali za 90 złp. dom przy ul. Młyńskiej Mateuszowi Miłosnemu i Mariannie Rostkowej. Sąsiedztwo: Marcin Koniakowicz i Stanisław Rabaszowski.

W sierpniu 1680 r. Mateusz Miłosny i Marianna Rostkowa zapisali na domu przy ul. Młyńskiej 200 złp. na rzecz Kolegiaty Zamojskiej. Sąsiedztwo: Marcin Koniakowicz i Stanisław Rabaszowski.

We wrześniu 1682 r. Jakub Tworkiewicz zapisał na domu In Platea Antiguitus dicta Molendinaria (odcinek ul. Młyńskiej na Rynku Wodnym) sumę 60 złp. na rzecz Kościoła św. Katarzyny w Zamościu (Ecclesia Sancta Catherina hic Zamoscii). Sąsiedztwo: Franciszek Jaroszowicz i Mateusz Łopucki.

W maju 1683 r. (Ignatiq) Ignacy i Pallalia Białowolscy sprzedali dom In Platea Antiguita dicta Młyńska za 450 złp. Michałowi i (Agneta) Agnieszce Doroszowskim. Sąsiedztwo: Aleksander Doroszowicz szewc i (Gasparius) Kacper Kompielecki.

W czerwcu 1684 r. Zofia, żona Franciszka Freyserowicza zapisała na domu przy ul. Kolegiackiej 200 złp. na rzecz Andrzeja Rybickiego. Sąsiedztwo: Tomasz Lubecki i Mateusz Łopacki.

25 czerwca 1685 r. przeprowadzono wizję Browaru Miejskiego (Braxatorium Publicam Communitatis) , który znajdował się na rogu przy ul. Młyńskiej. Browar sąsiadował z Aula sukcesorów Draminskiego, Vexilliferi Horodlensis chorążego horodelskiego.

Opis: „Naprzod w samym browarze sciany całe, ze dwoygą drzwi, czwartey sciany od miedzy P. Draminskiey nic cale nie masz, ale za iey scianą tylko ten browar. Izdebka dla piwowara dobra. Dach na tym budynkiem miejscami barzo zły, krokwy jednak dobre, komin cale nie poratowany, bo podpierany y barzo pochylony y płatwy na których ten komin wsparty poprzełamywane od ciężaru, gdyz cienkie pomienione płatwy. Kotlina alias piec od wału cale zrujnowany, druga kotlina dobra …Studnia cała…Z browaru wyszedłszy w drugim podle siebie budynku, sciana to iest sprzęsło iedno od ulicy barzo złe. Łaźnia to iest i izba funditus (całkowicie) zrujnowana y pogniła, pieca …nie masz. Naprzeciw tey łaziebney izby druga izba z alkierzem przegrodzonym, y z piecem y z oknami, drzwi dwoie stare. Sklep dolny w ziemi pod izbą dobry, schody nadgniłe y drzwi złe. Podle tego sklepu piwnica zawalona, z bokow tylko mury zostaią, a z wierzchu pokład drzewiany zawalony. Dach w ieden wierzch nad tym budynkiem….Drzwi od ulice całe od tego budynku….Okna od łaznie trzy…. W sieni balki w wiązaniu. Budynki trzy ponadgniłe y popodpierane. Komin w sieni między izbami stoiący odszedł i odchylił się od izby y od sciany….”

W czerwcu 1685 r. Franciszek Freyszerowicz szewc i Zofia, jego żona sprzedali dom przy ul. Kolegiackiej za 400 złp. Kazimierzowi Machalskiemu szewcowi i Jadwidze, jego żonie. Sąsiedzi: Tomasz Lubecki i Mateusz Łopucki (Łopacki) pannifex sukiennik.

W październiku 1685 r. Tomasz i Katarzyna Lubeccy darowali dom In Platea Molendina forum vulgo Młyńska, synowi Kazimierzowi Lubeckiemu i Magdalenie Ławrykiewiczownej, jego żonie. Sąsiedztwo: acialiter a domo narożny dom Bazylego Winnickiego i Marcin Tyszowiecki ławnik.

W maju 1686 r. Hiacynt Dulski poctenarius (zły odczyt z akt) darował dom przy ul. Młyńskiej żonie Anastazji, córce Jana Bortatyckiego. Sąsiedztwo: Aleksander Dorochowicz szewc i acialiter ad aedes Conventum Patrum Franciscanorum (Franciszkanie).

W październiku 1686 r. Daniel Kuryłowicz kuśnierz i Anna Janiszewiczowna, jego żona zapisali na małym domku narożnym przy ul. Kolegiackiej 150 złp. na rzecz Teofila Porembskiego mieczownika i jego żony Katarzyny. Sąsiedztwo: Andrzej Turzynski szewc.

W marcu 1687 r. Dorota, żona Krzysztofa Majorskiego stolarza, zastrzegła testamentem sprzedaż domu przy ul. Kościelnej. Sąsiedztwo: sukcesorzy Maychra Eynera kotlarza i Marcin Tyszowiecki.

W październiku 1687 r. Daniel Kuryłowicz kuśnierz i Anna Janiszewiczowna, małżonkowie zapisali na małym domku narożnym przy ul. Kolegiackiej 150 złp. na rzecz Samuela Tarnopolskiego krawca i Anny Birukownej, małżonków. Sąsiedztwo: Andrzej Purzyński (Turzyński ?)  szewc.

W lutym 1688 r. dokonano wyceny domu na 450 złp. po zmarłym Mikołaju Wincenciku szewcu. Do znajdował się na ul. Młyńskiej.

W lipcu 1688 r. sprzedano za 2200 złp. kamienicę po zmarłych Sebastianie i Konradzie Kinemanach na rzecz Mikołaja Barth’a krawca i Maryanny Romanczykownej. Usytuowanie kamienicy: In Platea Ecclesiae Collegiatae Circulum  Maiorem pendentem – na ul. Kolegiackiej od strony Rynku Wielkiego. Sąsiedztwo: sukcesorzy Aleksandra Garczynskiego i sukcesorzy Fryderyka Bekiera. W uwagach: parcela budowlana – cum findo.

 W kwietniu 1689 r. Wyceniono murowane części domu na 800 złp. należącego do Elżbiety Kamięskiej i jej córki zamieszkałych przy ul. Kolegiackiej.

W styczniu 1694 r. Mateusz Miłowicz sprzedał trzecią część domu (Domus Rosłowskich) przy ul. Młyńskiej za 108 złp. Kazimierzowi i Magdalenie Lubeckim. Sąsiedztwo: Deodicata Virginum (Klaryski) i Bultaczek.

W maju 1694 r. Andrzej Gurniewicz sprzedał za 220 złp. mały domek przy ul. Młyńskiej Hiacyntowi i Katarzynie Nowosielskim, małżonkom. Sąsiedztwo: dom narożny i Premium (nieruchomość) Mszczygłowskie (Mrzygłodowskie?).

W lutym 1697 r. wyceniono Domus „Winnicyana” w obrębie murów przy ul. Młyńskiej,  po zmarłych Winnickich na 1035 złp. Sąsiedzi: Tomasz Lubecki i sukcesorzy Weresczuka.

Opis: „Izba wielka z alkierzem, oknami…Budynki górnie, izdebka z komorami dwiema, z dachem tudziesz kominem do tey izby należącym, także trzy komory na dole, ganek….Piwnica murowana w tymze domu zostająca, dwie szyie, okno piwniczne, trzy schody murowane.”

W marcu 1697 r. przeprowadzono inwentarz domu przy ul. Młyńskiej Jana Aleksandra i Reginy Łosinskich. Sąsiedztwo: klasztor św. Klary i Andrzej Bultaczek.

Opis: „Naprzód izba na tyle dobra z alkierzem, piecem ….okna w izbie…W alkierzu okno, drzwi do alkierza…drzwi do izby. Wychodząc z izby po lewey ręce kuchenka zrujnowana, w ktorey komina nie masz…Dach nad wszystkim budynkiem niedobry, rynwa dobra, przyczołka od tyłu dachu nie masz. Przy izdebce kuchenka maleńka….Izdebka na przedzie mała…okna w niej, piec zielony …na podsieniu połapu y przyczołka nie masz. Item w sieni po lewey rece wchodząc do tego domu iest komor dwie z dylow…a po prawey rece komor dwie….Piwnica, ale siestrzan w niey zły…Do tey piwnice schody drewniane…Mieysca sekretnego nie masz.”

W marcu 1697 r. Bazyli Winnicki kuśnierz sprzedał część domu przy ul. Młyńskiej Reinholdowi Brusz’owi  Advocatus et Iudex Ordinarius (wójt i sędzia zwyczajny) i jego żonie Agnieszce, za 560 złp. Sąsiedztwo: Tomasz Lubecki i sukcesorzy Józefa Weresczaka.

W lutym 1698 r. Aleksander Dorohowicz i Marianna, żona sprzedali za 500 złp. dom przy ul. Młyńskiej Harasimowi Eliaszowiczowi i Annie Truchownej, małżonkom. Sąsiedzi: Sebastian Pankiewicz i Xenodochium Ritus Romani.

W marcu 1700 r. przeprowadzono inwentaryzację domu przy ul. Kolegiackiej, należącego do Agnieszki Turzynskiej, wdowie po Andrzeju Turzynskim szewcu. Sąsiedztwo: Daniel Kuryłowicz i Sebastian Czyżyk.

Opis: „Z przodu wchodząc do tego domu wrota…idąc do sieni po prawey ręce sciana we trzy przęsła…Item przy tey scienie iest kloaka….Przy schodach, które idą od tyłu, sciana drewniana z tyłu idaca ku kuchni…Za tą scianą od schodów iest komin gliną oblepiony i słomą pleciony, pod tym kominem iest ognisko niskie w cegłę i glinę postawione…Wszedszy na gorę, dach wcale nie dobry….Izba na dole, w tey izbie dwoie okien….Izba wielka z alkierzem, w niey podłoga zła, drzwi do alkierza złe…Piec zielony zły, w alkierzu okno….”

W marcu 1700 r. Reinhold Brus i Agnieszka sprzedali dom przy ul. Młyńskiej za 770 złp. Jerzemu Dominikowi Białowolskiemu notarius Consularis i Barbarze, jego żonie. Sąsiedzi: Kazimierz Lubecki rajca i Jak Kulczycki.

W czerwcu 1700 r. Paweł Lewkiewicz szewc i Barbara, jego żona, sprzedali za 350 złp. dom przy ul. Kolegiackiej Danielowi Topper Albierdo i Barbarze, jego żonie. Sąsiedzi: Autury Forbes i sukcesorzy Melchiora Eynera.

W lipcu 1700 r. Daniel Topper Corarius i Agnieszka Turzynska, jego żona, wdowa po Andrzeju Turzynskim krawcu, wycenili dom przy ul. Kolegiackiej na 300 złp. Sąsiedztwo: Daniel Kuryłowicz kuśnierz i Sebastian Czyżyk.

W marcu 1701 r. Hiacynt Dulski Pectenarius (producent grzebieni) zapisał na domu przy ul. Młyńskiej 300 złp. na rzecz Confraternitas Sacratissimi Rosarii – Bractwo Różańca Świętego. Sąsiedztwo: Xenodochium Pietus (szpital) i Arasim Eliaszowicz krawiec.

W marcu 1701 r. przeprowadzono cesję domu (240 złp.) na ul. Kolegiackiej przez ks. Stanisława Rutowskiego kanonika i proboszcza zamojskiego oraz Daniela Toppera Corarius. Sąsiedztwo: Daniel Kuryłowicz i Sebastian Czyżyk.

W marcu 1703 r. Toepper Daniel Coriarius i Barbara, jego żona sprzedali dom przy ul. Kolegiackiej za 550 złp. Konstantemu Białowolskiemu i Euximii, jego żonie. Sąsiedztwo: Robert Forsayth kupiec i Melchior Eyner Ahesator (?).

W sierpniu 1703 r. Andrzej Aleksander Tyszowiecki rajca i Marianna Malborszczanka, jego żona sprzedali za 450 złp. dom przy ul. Kolegiackiej Zofii Annie Misztakowskiej. Sąsiedzi: sukcesorzy Kurkiewiczów i Tomasz Nowacki rzeźnik.

W październiku 1703 r. dokonano wyceny domu (629 złp.) przy ul. Młyńskiej, należącego do Michała Oleszkiewicza krawca i Anny Pyzikiewiczownej, małżonków. Sąsiedztwo: sukcesorzy Kąpieleckich.

W październiku 1703 r. Tomasz Lewicki krawiec i Hiacynt Lewkiewicz kuśnierz sprzedali za 132 złp. mały domek przy ul. Kolegiackiej zwany „Wilkowiana” Andrzejowi Misiaczkiewiczowi ławnikowi i jego żonie Annie. Sąsiedztwo: Komorowski Peditis Arcensis Zamoscensis i Franciszek Jaroszowicz.

23 czerwca 1704 r. Hiacynt Dulski i Katarzyna darowali dom narożny na ul. Kolegiackiej na rzecz Xenodochium Ritus Romani (szpitala). Dom ten Dulscy otrzymali od Anny na Zamościu Zamoyskiej. Sąsiedztwo: sukcesorzy Arasima Eliaszowicza.

W listopadzie 1758 r. Albert Romanski zapisał na domu przy ul. Kolegiackiej sumę 50 złp. na rzecz Confraternitati Sacratissimi Rosary Glor. V.M. (Bractwa Różańcowego). Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Gurniewiczovianorum i kamienica Sarbiejowska.

W marcu 1672 r. przeprowadzono inwentarz dóbr po zmarłym (Adalbercie) Wojciechu Romanskim. Rodzina: żona Marianna i dzieci zmarłego: Adalbert, Feliks i Justyna. Dom znajdował się „na ulicy ku kolegiacie idąc”. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorki Gurniewiczowskiej i kamienica Humieckiey miecznikowey koronney.

Opis: „…w ktorey od podsienia znayduie się sklepow murowanych dwa, piwnic murowanych dwie, ku tyłowi izba drewniana, na tyle stajenka dranicami pokryta….”

We wrześniu 1763 r. Karol Lipowski i Marianna de Kuczarowicze, małżonkowie dokonali zapisu sumy 1000 złp. na kamienicy Romansiciana (Wojciecha Romanskiego) przy ul. Kolegiackiej na rzecz Magdaleny Mireckiej.  Sąsiedztwo: Kamienica Gurnieviczowiana i de Rzewuskie Humiecka parte.

W czerwcu 1772 r. przeprowadzono wizję kamienicy przy ul. Kolegiackiej, należącej do Tomasza Wierzbowskiego (brak opisu) wewnątrz murów. Sąsiedztwo: ex opposito Arcis ( z przeciwnej strony zamku) i Ecclesia Collegiata (kolegiata)

W listopadzie 1782 r. wyceniono (brak sumy) budynek Claustralium Nr 47 narożny przy ul. Kolegiackiej w mieście Zamościu naprzeciwko kościoła leżący.

W kwietniu 1785 r. Antoni kolumna (?) Zaboklicki sprzedał za 1350 złp. kamienicę w Zamościu przy ul. Kolegiackiej Jakubowi i Klarze Tenczynskim. Sąsiedztwo: Józef Ziembinski i via Publica ad Ecclesiam Insignis Collegiata.

W maju 1786 r. otaksowano (brak kwoty) Custodia – usytuowanie: post Ecclesiam Colleg. Sub Valli sub nr 41.

___________________________________________________________________________________________

Mieszkańcy ul. Kolegiackiej; Młyńskiej w układzie alfabetycznym

Augustyn kupiec 1653 ul. Młyńska

Barth Mikołaj i Marianna Romanczykowna 1688 Rynek Wielki/Kolegiacka

Bądkowic Mikołaj 1644 ul. Kolegiacka

Bednarka 1642 ul. Młyńska

Bekier Fryderyk 1688 Rynek Wielki/Kolegiacka

Białokurowicz 1652 ul. Młyńska

Białowolski Jerzy Dominik i Barbara 1700 ul. Młyńska

Białowolski Konstanty i Euxinia 1703 ul. Kolegiacka

Bielenkiewicz Katarzyna w. po Mateuszu, c. M. A. Łakomych 1670 ul. Młyńska

Blastii (Blastus) piwowar 1636 ul. Młyńska

Bornet (Burnet?) Jan i Katarzyna 1667 ul. Kolegiacka

Browar Miejski 1685 ul. Młyńska

Brożowiecki Gallus Gal 1634 ul. Kolegiacka

Brusz (także Brus) Reinhold i Agnieszka 1697, 1700 ul. Młyńska

Brzeski Stanisław, dom po ojcu Szymonie 1667 ul. Kolegiacka

Bultaczek Andrzej 1694, 1697 ul. Młyńska

Chmielowszczyk Augustyn 1670, 1671 ul. Młyńska

Choynacki Andrzej Michał 1667, 1671 ul. Kolegiacka

Ciątała Adam 1668 ul. Kolegiacka

Ciepluszka Jan 1640,1641 ul. Kościelna

Ciszowski Piotr i Zofia (Kochanowszczanka) 1667, 1668, 1669 ul. Kościelna

Custodia 1786 ul. Kolegiacka

Czątała Jakub 1655 ul. Kolegiacka

Czyżyk Sebastian 1700 ul. Kolegiacka

Dąbrowski Walenty 1637, 1643, 1644 ul. Kolegiacka

Deodicata Virginum 1694 ul. Młyńska

Devidson Andrzej i Wilhelm, kupcy 1636, 1637, 1639 ul. Młyńska

Doleatio (Dokatio?) 1636, w 1637 sukcesorzy Doliatoris ul. Młyńska

Domaracki 1669 ul. Kolegiacka

Dombrowski Walenty i Barbara 1633 ul. Kolegiacka

Doroszowicz (także Dorohowicz) Aleksander 1683, 1686, 1698 ul. Młyńska

Doroszowski Michał i Agnieszka 1683 ul. Młyńska

Draminski (Aula) sukcesorzy 1685 ul. Młyńska

Dulski Hiacynt i Anastazja c. Jana Bortatyckiego 1686, 1701 ul. Młyńska

Dulski Hiacynt i Katarzyna 1704 ul. Kolegiacka

Eliaszowicz Harasim (Arasim) i Anna 1698, 1701, nie żył 1704 ul. Młyńska

Eyner (Eynerowic, Effner?) Melchior i Ewa 1667, 1668, 1669, 1687, sukc. 1700, 1703 ul. Kolegiacka

Fołtynowicz Marcin 1635, 1637 ul. Kolegiacka

Forbes Autury 1700 ul. Kolegiacka

Forsayth Robert 1703 ul. Kolegiacka

Fredro Walenty (Aula) 1654 ul. Młyńska

Freuserowicz (także Freyszerowicz) Zofia i Franciszek 1684, 1685 ul. Kolegiacka

Galikowie Jan i Tomasz synowie Brożowickiego 1634 ul. Kolegiacka

Garczynski Aleksander sukcesorzy 1688 Rynek Wielki/Kolegiacka

Gayny 1667 ul. Kolegiacka

Gayny Grzegorz 1642 ul. Młyńska

Glorek Paweł 1637, 1638 ul. Młyńska

Goworski Stanisław i Agnieszka 1633 ul. Kolegiacka

Grabowic Albert 1637 ul. Młyńska

Gryglowa Zofia (Gayna) i Szymon 1651 ul. Kolegiacka

Grzybowscy Andrzej i Anna 1670 ul. Młyńska

Grzybowski Jan 1643, 1644 ul. Kolegiacka

Gurnicz Ferens 1668 ul. Młyńska

Gurniewicz Andrzej 1694, sukcesorzy 1758 ul. Młyńska/Kolegiacka

Gurski (także Gurscykowie) Mikołaj i Jadwiga 1655, 1668 ul. Kolegiacka

Has (Haz) Jakub 1637,1641 ul. Kolegiacka

Holderer Urban i Elżbieta 1667 ul. Młyńska

Humiecka (miecznikowa koronna) de Rzewuskie 1762, 1763 ul. Kolegiacka

Iwanicka Reina alias Sewchowska 1668 ul. Młyńska

Jakubowa bednarka 1639, 1643 ul. Młyńska/Kolegiacka

Janowski Jakub nie żył w 1670 i w. Agnieszka, ich dzieci: Jan i Zofia ul. Młyńska

Janowski ksiądz 1672 ul. Młyńska

Janusz Jan i Agnieszka 1672 ul. Młyńska

Januszowna Marianna ż. Malborskiego 1672 ul. Młyńska

Januszowscy Marcin i Marina (Marianna Niznikowna)  1655, 1664 ul. Młyńska

Jaroszowicz Franciszek 1669, 1682, 1703 (R. Wodny; Młyńska) ul. Kościelna/Kolegiacka

Jaroszowicz Iwan 1632 ul. Kolegiacka

Jurkowicz Jan alias Łukowski 1655 ul. Kolegiacka

Kamecki Jan 1669 ul. Kolegiacka

Kamięska Elżbieta z córką 1689 ul. Kolegiacka

Kąpieleccy sukcesorzy 1703 ul. Młyńska

Kinast Jan 1641, 1643, 1644 ul. Kolegiacka

Kineman Sebastian i Konrad, nie żyli w 1688 Rynek Wielki/Kolegiacka

Kitowicz Grzegorz (Hrehory) i w. Katarzyna 1670 ul. Młyńska

Klaryski 1678 ul. Młyńska

Kłopocki Andrzej 1637 ul. Młyńska

Kochanowski Andrzej nie żył w 1670, sukcesorzy 1671 ul. Młyńska

Komorowski 1652 ul. Młyńska

Komorowski Jan 1637, nie żył w 1643 ul. Kolegiacka

Komorowski peditis Arcensis Zam. 1703 ul. Kolegiacka

Kompielecki Kacper 1683 ul. Młyńska

Koniakowicz (także Koniakowski) Marcin 1678; 1680 ul. Młyńska

Kosnarowski Adam 1667 ul. Młyńska

Kot Paweł z żoną i dziećmi 1652 ul. Młyńska

Kozłowski 1651 ul. Młyńska

Krezlewicz Andrzej s. Krystyny (z.d. Łakoma), siostra Katarzyny 1670 ul. Młyńska

Krosnowska Agnieszka 1637 ul. Kolegiacka

Krzemienski Walenty 1634, sukcesorzy Jan i Anna 1635 ul. Kolegiacka

Kuba mularz 1651 ul. Kolegiacka

Piwowar 1642 ul. Młyńska

Kulczycki Jan 1700 ul. Młyńska

Kuniakowicz Marcin i Marianna 1664 ul. Młyńska

Kurkiewicz sukcesorzy 1703 ul. Kolegiacka

Kurkowiczowski 1672 ul. Młyńska

Kurylicki 1664 ul. Młyńska

Kurylik Mikołaj i Olena, i dwoje dzieci 1651, 1654, 1655 ul. Młyńska

Kuryłowicz Daniel i Anna Janiszowiczowa 1668, 1678, 1680, 1700 ul. Młyńska/Kolegiacka

Kuszewicz Stanisław 1667 ul. Młyńska

Lasson Adam 1632 ul. Kolegiacka

Lesczkowska 1667, 1671 ul. Kolegiacka

Lewandowski Mateusz i Anna (Mrzygłodowna) 1668 ul. Młyńska

Lewicki Tomasz 1703 ul. Kościelna

Lewkiewicz Paweł i Barbara 1700 ul. Kolegiacka

Lewkiewicza Andrzej 1703 ul. Kościelna

Lipnicki sukcesorzy 1651 ul. Młyńska

Lipowski Karol i Marianna de Kuczarowicze 1763 ul. Kolegiacka

Liszecki Wojciech 1668 ul. Młyńska

Lubeccy Tomasz i Katarzyna 1669, 1678, 1684, 1685, 1697 ul. Młyńska

Lubecki Kazimierz s. Tomasza i Magdalena 1685, 1694 ul. Młyńska

Luręnszowiczowa Jadwiga 1668 ul. Młyńska

Łakoma sukcesorzy 1653 ul. Młyńska

Łakomy Mateusz i Anna nie żyli w 1670 ul. Młyńska

Łopacki (także Łopucki) Mateusz i Katarzyna 1668, 1671, 1682, 1685 ul. Kościelna/Kolegiacka

Łosinski Jan Aleksander i Regina 1697 ul. Młyńska

Łukaszewicz Melchior 1634 ul. Kolegiacka

Łukaszowic Melitius 1636 ul. Kolegiacka

Machalski Kazimierz i Jadwiga 1685 ul. Kolegiacka

Majowski Krzysztof i Dorota 1669, 1678, 1687 ul. Kolegiacka

Malborski Adam mąż (Oszeckiej) Katarzyny 1669, 1672 ul. Kolegiacka

Malczowski Krzysztof 1671 ul. Kolegiacka

Marcherek 1638 ul. Kolegiacka

Marcin kuśnierz 1641 ul. Młyńska

Marinowski Jan 1669 ul. Kościelna/Kolegiacka

Mateuszowa rybaczka 1651 ul. Kolegiacka

Mazur Mateusz 1651 ul. Młyńska

Mazurkowicz Grygler i Anna w. po Śliwie 1651 ul. Młyńska

Miłosny Mateusz i Marianna 1680 ul. Młyńska

Miłowicz Mateusz 1694 ul. Młyńska

Mirecka Magdalena 1763 ul. Kolegiacka

Misiaczkiewicz Andrzej i Anna ul. Kolegiacka

Misztakowska Zofia Anna 1703 ul. Kolegiacka

Miturkiewicz Mikołaj 1640 ul. Kolegiacka

Modzelowska Agnieszka 1641 ul. Kościelna

Morawiczki 1651 ul. Młyńska

Muldorph Wojciech sukcesorzy 1641 ul. Kolegiacka

Nieciecki Gabriel 1636 ul. Kolegiacka

Nowacki Felicjan (Feliks?) i Katarzyna 1639, 1642 ul. Młyńska

Nowacki Tomasz 1703 ul. Kolegiacka

Nowosielski Hiacynt i Katarzyna ul. Młyńska

Olechowski 1667, 1668 ul. Kolegiacka

Olechowski Grzegorz 1655 ul. Kolegiacka

Oleszkiewicz Michał i Anna Pyzikiewiczowna 1703 ul. Młyńska

Oleśnicki Jan sukcesor zm. Piotra Oleśnickiego 1637 ul. Kolegiacka

Oleśnicki Marek 1634, 1636, 1637, 1638, 1641, 1643 sukc. ul. Kolegiacka

Osęcki Andrzej 1671 ul. Kolegiacka

Osinski Adam i wdowa Justyna 1651 ul. Młyńska

Ostrowski Tomasz i Agnieszka Wawrychowna 1701 ul. Kolegiacka

Oszeczka Katarzyna ż. Malborskiego 1668 ul. Młyńska

Pankiewicz Sebastian 1698 ul. Młyńska

Pichuta (także Pieczuta) Stanisław i Anna 1636, 1638 ul. Kolegiacka

Pilkiewicz Andrzej i Reina (Okunicka) 1670, 1671 ul. Młyńska

Podbiłka Jan i Maria 1651 ul. Młyńska

Porembski Teofil i Katarzyna 1686 ul. Kolegiacka

Poznanski Jakub i Zuzanna (w. po Szychterze) 1669 Kościelna/Kolegiacka

Purzyński (Turzyński?) Andrzej 1687 ul. Kolegiacka

Pyzikowicz Jan (Iwan) i Katarzyna w. po Kitowiczu, c. Marina, 1670, 1671 ul. Młyńska

Rabaszowski Stanisław i Krystyna (Dobrowieiowska) 1668, 1678, 1680 ul. Młyńska

Reszowski Piotr plenipotent Reszowskiego 1667 mieszkał ? ul. Młyńska

Reydler Pins 1655 ul. Kolegiacka

Romanski Wojciech (Adalbert) 1758, zm. 1762, ż. Marianna; dzieci: Adalbert, Feliks, Justyna ul. Kolegiacka

Rutowski Stanisław ksiądz 1701 ul. Kolegiacka

Rybicki Andrzej 1684 ul. Kolegiacka

Rychlicka 1668 ul. Młyńska

Rzeszotarski Andrzej 1636, 1639, 1652 ul. Kolegiacka

Samuylik Teodor i Anastazja 1634, 1635, 1637, nie żył w 1652 ul. Kolegiacka

Sarbiejowska 1758 ul. Kolegiacka

Sidorczyk Józef 1670 ul. Młyńska

Sidorowa 1640 ul. Kolegiacka

Sidorowicz Józef i Anastazja oraz 3 córki 1652 ul., Józef nie żył w 1671 Młyńska

Skalski Grzegorz i Agnieszka 1640 ul. Kolegiacka

Skopowszczanka Marianna w. po Zegarthcie 1669 ul. Młyńska

Skorkowski Mikołaj i Elżbieta (c. Brożowickiego)

Skurkowski Mikołaj 1636 ul. Kolegiacka

Sowinski Aleksander 1668, 1670 (vide Bełska- zamiana domów) ul. Młyńska

Stankowicz Bazyli i Marina Łukaszowna, c. zm. Łukasza piekarza 1644 ul. Kolegiacka

Stepecki Piotr i Katarzyna 1641, 1643 ul. Młyńska/Kolegiacka

Sulikowski Stanisław i Zofia 1641 ul. Młyńska

Suszkiewiczowa Katarzyna 1655 ul. Kolegiacka

Szaniawski Jan zwany Kot i jego syn Jan, 1633, 1643 ul. Kolegiacka

Szornel Jerzy 1643 ul. Kolegiacka

Szychter Marcin i wdowa Zuzanna 1669 ul. Kościelna/Kolegiacka

Szydłowicz Andrzej 1668, 1669, nie żył w 1671 ul. Kolegiacka

Śliwa Sebastian nie żył w 1651 i Anna wdowa ul. Młyńska

Tarnopolski Samuel i Anna Birukowna 1687 ul. Kolegiacka

Tenczynskie Jakub i Klara 1785 ul. Kolegiacka

Tomisławski Wojciech (Albert) 1678 ul. Młyńska

Topper (Toepper) Daniel  i Barbara, 2 ż. Agnieszka w. po A. Turzynskim 1700 ul. Kolegiacka

Trembowichorscy Stefan i Wojciech 1654 ul. Młyńska

Turzynska Agnieszka w. po Andrzeju, 1686, 1700 ul. Kolegiacka

Tworkiewicz Jakub 1682 (okol. Rynku Wodnego) ul. Młyńska

Tyszowieccy Marcin i Katarzyna 1678, 1685, 1687 ul. Młyńska

Tyszowiecki Andrzej Aleksander i Marianna Malborszczanka 1703 ul. Kolegiacka

Violeti Adam Włoch 1643 ul. Kolegiacka

Vitrarius Andrzej i Zofia 1641 ul. Młyńska

Wereszczak (także Wereszczuk) Józef 1667, 1678, sukcesorzy 1697 ul. Młyńska

Wereszczak 1652 ul. Młyńska

Weymer (Wujer?) Jakub 1639,1641 ul. Kolegiacka

Wierzbowski Tomasz 1772 ul. Zamkowa

Wincencik Mikołaj i Ewa 1651, nie żył w 1688 ul. Młyńska

Winnicki Bazyli i Anastazja 1669, 1678, 1685, nie żyli w 1697 ul. Młyńska

Wolkman (Wolson?) Jan Szkot 1643 ul. Kolegiacka

Woronowic Hiacynt, nie żył w 1644 i c. Helena ul. Kolegiacka

Wuier (Weymer?) 1655 ul. Kolegiacka

Xenodochium Ritus Romani (szpital) 1698 ul. Młyńska

Zaboklicki Antoni 1785 ul. Kolegiacka

Zegarth Adam nie żył w 1669 r. m. M. Skopowszczanki ul. Młyńska

Ziembinski Józef 1785 ul. Kolegiacka

Ziemnacka de Ożarow (także Ziemaczka) Elżbieta 1636, 1639, 1641 ul. Kolegiacka

Żankiewicz Jan i Zofia wdowa, i siostra Zofii 1669, 1671 ul. Kościelna/Kolegiacka

Żeliński Jakub 1641 ul. Kolegiacka

____________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Kwerenda l. 70 XX w.