Mieszkańcy zamojskiego Przedmieścia Skałka 1636-1785

 

W styczniu 1636 r. Anna Wrotna i Jan Przybyło, jej syn sprzedali za 200 złp. dom in ante urbio Zamoscensis (Przedmieście Zamojskie) na Skałce Adamowi Krasnickiemu musicus (muzyk). Sąsiedztwo: Gano i Serwatowskie Predium (nieruchomość).

W marcu 1637 r. Mateusz Balicki Percinus zapisał na domu na Skałce 50 złp. na rzecz Walentego Dąbrowskiego. Sąsiedztwo: Jakub Margol i Tomasz piwowar.

W marcu 1638 r. Piotr Wyrwic zwany Chylicki i jego żona Małgorzata sprzedali za 180 złp. dom na Przedmieściu Skałka Konradowi Kucowi. Sąsiedztwo: via publica a fronte a Latere vero ricus publici (droga publiczna od przodu i od boku, z drugiej strony prawo publiczne – tłumacz Google) i Prunarum Contigui (obok Blastiusa woźnicy?) Blasii Vectoris.

W marcu 1641 r. Andrzej Devidson kupiec sprzedał za 200 złp. dom na Przedmieściu Skałka Wojciechowi Labisko woźnicy. Sąsiedztwo: Gano Jan i Tomaszowa piwowarka.

W marcu 1643 r. Konrad Kucz sprzedał dom za 600 złp. in Suburbio Skałka ad vallum acialiter (na Przedmieściu Skałka na rogu w kierunku wałów?) Marcinowi Kozłowskiemu auriga (woźnicy) i jego żonie Annie. Sąsiedztwo: Mateusz Dupka.

We wrześniu 1645 r. Adam Woynarowski sukiennik sprzedał mały domek na Skałce za 150 złp. Adamowi i Katarzynie Kierżniak. Sąsiedztwo: Mateusz Waczławowic.

W lutym 1652 r. Stanisław i Anna Nowaccy zapisali na domu narożnym na Skałce 80 złp. na rzecz Romana i Reginy Kotczowiców. Sąsiedztwo: Stabrowski Mateusz.

W sierpniu 1653 r. Agnieszka Otechowna, wdowa po Mateuszu Pilchu, żona Tomasza Michalskiego wyceniła dom na Przedmieściu Skałka na 150 złp. Sąsiedztwo: Wróbel i Komorowski.

W czerwcu 1654 r. Stanisław Gorecki i Anna jego żona sprzedali dom narożny na Skałce za 540 złp. Demetriusowi i Annie Popikom. Sąsiedztwo: Adam Krasnicki.

W styczniu 1654 r. Kacper i Zofia Krzeminscy sprzedali za 500 złp. dom Stanisławowi i Annie Goreckim. Sąsiedztwo: Adam Krasnicki ławnik i droga publiczna.

W sierpniu 1654 r. Wojciech i Reina Wroblewscy sprzedali mały domek na Skałce za 80 złp. Marinie Legudzczynie i Katarzynie Bienczuczce. Sąsiedztwo: Wawarzyniec Krzeckowic i Pilchowscy.

W czerwcu 1655 r. Nowaczkowie Stanisław i Anna sprzedali dom narożny na Skałce za 200 złp. Jakubowi i Agnieszce Wałkowskim. Sąsiedztwo: Daniel Sosnicki piwowar.

W październiku 1667 r. Marina, wdowa po Romanie Zenczyku zwanym Mrzygłodzik sprzedała za 130 złp. dom na Skałce Łazarzowi i Haratinie Pyziom. Sąsiedztwo: Lenartowicz Jakub i Osiecki Andrzej.

W kwietniu 1668 r. Filip Hawryłowicz zapisał żonie testamentem dom na Skierbieszowskiej ulicy w tyle Skałki.

W styczniu 1669 r. Wojciech i Barbara Misiaczkowie sprzedali za 130 złp. dom in Suburbio Skałka in platea transversali versus Aulam Sitanecensi tendendi (na przedmieściu Skałka, w skrzyżowaniu w kierunku Hali Sitanecensi – tłumacz Google) – synowi Szymonowi Misiaczkowi A. Adv. Sygn. 21 pagin.149-150. Sąsiedztwo: Białokurowicz i Sebastian bednarz.

W styczniu 1669 r. Józef Joannowicz i Anna jego żona sprzedali za 170 złp. dom narożny na Skałce Jerzemu i Hapie Kozaczkom, małżonkom. Sąsiedztwo: Tomasz Szurmik.

W sierpniu 1686 r. Dorota, wdowa po Janie Pipiku sprzedała za 90 złp. dom extra moenia in Platea vilgo Skałka acialiter (za murami na Skałce) Andrzejowi i Annie Histom. Sąsiedztwo: Zachariasz Browar kupiec.

We wrześniu 1688 r. Andrzej Hist i Anna jego żona sprzedali za 150 złp. dom na Przedmieściu Skałka Janowi i Dorocie Zaburskim. Sąsiedztwo: Maxim Herdzik i Zachariasz Browar.

W listopadzie 1688 r. Jerzy i Teodora Szawczak sprzedali za 80 złp. dom in Suburbius Antiquitus Skałka dicta (na dawnym przedmieściu zwanym Skałką) Wojciechowi i Katarzynie Lenartowiczom. Sąsiedztwo: Jadwiga Mordelowska wdowa i sukcesorzy Piotra Litkowicza kuśnierza.

W marcu 1689 r. Teodor Sienczuk i Anastazja Łorowna sprzedali za 80 złp. domek versus Septemtrionemin Suburbio antiquitus dicta Plateae Skałka – w kierunku……. na przedmieściu zwanym dawniej Skałką Teodorowi (Sienczuk?) i Agnieszce Ochosiownej, małżonkom. Sąsiedztwo: Jan Dziekciarz i (Maxim Herod alias) Maksym Herod ps. Zyszowiecki.

W kwietniu 1693 r. Paweł Dybza sprzedał dom za 450 złp. in Rupella (vulgo na Skałce dicta – zwanej potocznie Skałka) Stefanowi Boyko i Mariannie, małżonkom. Sąsiedztwo: na rogu i Szymon Misiaczek.

W listopadzie 1720 r. Andrzej Dutkowski Phirobolarius Fortality Zam. i żona Katarzyna sprzedali za 150 złp. domek cum fundo Andrzejowi i Urszuli Szumiło. Sąsiedzi: Kozakiewicz i fundi nudi olim (dawniej pole) Błażejowej.

W kwietniu 1736 r. Urszula, wdowa po Andrzeju Szumiłowskim, żona Aleksandra Korzańskiego sprzedała za 220 złp. dom na Skałce Leyzorowi i Reyzie Wulwowiczom. Sąsiedztwo: Antoni Kozakiewicz i sukcesorzy Jana rymarza.

W czerwcu 1740 r. Marianna Kozakiewiczowa wdowa po Mikołaju i jej syn sprzedali za 220 złp. dom na Przedmieściu Skałka Moszkowiczom. Sąsiedztwo: zmarły Mateusz Lubecki i sukcesorzy Herszka Leybusiowicza.

W marcu 1745 r. Michał Gotszalk Militus Pedestrium – żołnierz piechoty i Anna, żona sprzedali za 120 złp. domek cum fundo et horto – z gospodarstwem i ogrodem Mateuszowi i Zofii Kompieleckim. Sąsiedztwo: Vendentis – Sprzedawca i Stanisław Andrea.

W lutym 1752 r. Marianna Kozinszczonka Czechowiczowa i Szymon Czechowicz sprzedali za 165 złp. domek Szymonowi i Annie Michalkiewiczom. Sąsiedzi: Brzyski praedy (ofiarnik?) i Michał Szołdra.

W marcu 1752 r. Marianna Krymszczanka, córka zmarłych Krzysztofa i Marianny Krymskich sprzedała domek za 44 złp. in Suburbio Skałka (na Przedmieściu Skałka) Luce i Annie Gągolikom. Sąsiedztwo: fundus ad Ecclesiam S. Catharina – folwarku do kościoła św. Katarzyny i Ementis.

We wrześniu 1756 r. Szymon i Anna Michalkiewicze sprzedali mały domek in platea Skałka Annie Życzynskiej wdowie po Walentym. Sąsiad: Antoni Brzyski.

W czerwcu 1757 r. Stanisław i Marianna Czerczukowie sprzedali za 190 złp. domek na Przedmieściu Skałka Mateuszowi i Katarzynie Soieckim. Sąsiedztwo: Mateusz i Zofia Kompieleccy i Stanisław i Marianna Piotrowscy.

W sierpniu 1759 r. Anna Życzynska, wdowa po Walentym Życzynskim sprzedała drewniany dom na Skałce za 88 złp. Janowi i Katarzynie Bokom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Brzyskich i Gabriel Kisiel.

W listopadzie 1760 r. Marianna Żurowska, wdowa po Jakubie Żurowskim żołnierzu (2-v Surminska) sprzedała domek na Skałce za 110 złp. Tomaszowi Zubrzyckiemu i Krystynie. Sąsiedztwo: Antoni Białowolski i Grzegorz Bozak.

W kwietniu 1765 r. Wojciech Guminski i Franciszka de Guminskie Henczelowa i Jan Henczel sprzedali część domu na Przedmieściu Skałka za 220 złp. Józefowi Guminskiemu. Sąsiedztwo: Wojciech Jabłonski i Jakub Grąz.

W marcu 1768 r. Katarzyna de Jędruszkiewicze Fiałkiewiczowa sprzedała drewniany dom za 210 złp. Wojciechowi Sochaczewskiemu i Łucji de Jabłońskie, żonie. Sąsiedztwo: Bazyli Maxymiak i sukcesorzy Namulakovianorum fundi vacui – puste gospodarstwo.

W marcu 1769 r. Kazimierz i Marianna Podolszczonka Makarewicze sprzedali za 340 złp. dom in Suburbio Rupella (Przedmieściu Skałka) Laurentemu i Krystynie Krasiewiczównej Sklarczykom. Sąsiedztwo: fundus vacuus-puste gospodarstwo Szymanowiczoviani i Derbedroszewiczowey horti parte-część ogrodu.

W sierpniu 1769 r. Wojciech i Łucja (de Jabłońskie) Sochaczewscy sprzedali za 210 złp. domek na Skałce Andrzejowi i Agacie (de Goreckie) Michalkiewiczom. Sąsiedztwo: Bazyli Maxymiak i sukcesorzy pustego gospodarstwa Namulakowianorum.

W maju 1776 r. Józef Guminski wachmistrz sprzedał za 300 złp. dom na Skałce wdowie Mariannie Nowińskiej. Sąsiedztwo: dom i gospodarstwo Konopków i Jakub Grąż.

W listopadzie 1776 r. Karol i Marianna de Kompieleckie Dorocinskie sprzedali za 266 złp. dom na Skałce Rosinie Faszynkowej. Sąsiedztwo: wdowa Katarzyna Świecka i Łukasz Kaczorowski.

W lipcu 1777 r. Jan i Ewa Głowalka sprzedali za 146 złp. dom na Skałce Anastazji i Konradowi Bieleckim. Sąsiedztwo: Paweł Daniel i Hiacynt Kaniowski.

W sierpniu 1779 r. Marcianna Głębocka wdowa po Janie sprzedała za 120 złp. dom na Skałce Kazimierzowi i Helenie Koletty. Sąsiedztwo: Kucyk i wdowa Wiszkowska (?).

W lipcu 1780 r. Jan Jędruszczak i Marianna de Kisielowska, żona sprzedali za 130 złp. dom na Skałce Stefanowi Jaworskiemu i jego żonie Łucji de Grabowieckie. Sąsiedztwo: Piotr Kucyk i Jan Maxymiak.

W listopadzie 1780 r. Marcin Woyaczynski i Marianna de Depatyckie sprzedali za 320 złp. dom na Skałce Gasparowi Juszczakowi i Agnieszce de Rogale, żonie. Sąsiedztwo: Filip Mieszczanczuk i Szymon Drozdowski.

W marcu 1782 r. Józef i Rozalia Faszynkowie sprzedali za 495 złp. dom na Skałce Józefowi i Annie Cwiczynskim. Sąsiedztwo: Michał Matysowicz i Kaczorowski.

W październiku 1783 r. Jakub Jabłoński i Małgorzata sprzedali za 300 złp. dom na Skałce Franciszkowi Rostkowolskiemu i Zofii de Szwedzinskie. Sąsiedztwo: droga publiczna i Strażnikowscy.

We wrześniu 1784 r. Marcin Koziołkiewicz sprzedał za 300 złp. dom na Skałce Teodorowi Krzysztofowiczowi i Mariannie de Tenczynskie (1-v Klocowa). Sąsiedztwo: Kazimierz Pachucinski i Łucja Kaibto.

W listopadzie 1784 r. Szymon i Agnieszka Drozdowscy sprzedali dom za 690 złp. Fayt’owi i Elżbiecie Lutz. Sąsiedztwo: sukcesorzy Misiaczkiewiczów i opuszczone gospodarstwo.

W maju 1785 r. Franciszek Rostkowolski sprzedał za 340 złp. dom na Skałce Janowi Piklakiewiczowi i Teresie de Zarzyckie. Sąsiedztwo: wdowa Leybusiowa i droga publiczna.

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Andrea Stanisław 1745 Przedmieście Skałka

Balicki Mateusz i Katarzyna 1637 Przedmieście Skałka

Białokurowicz 1669 Przedmieście Skałka

Białowolski Antoni 1760 Przedmieście Skałka

Bielecki Konrad i Anastazja 1777 Przedmieście Skałka

Bienczuczka Katarzyna 1654 Przedmieście Skałka

Blasii woźnica 1638 Przedmieście Skałka

Błażejowa 1720 Przedmieście Skałka

Bok Jan i Katarzyna 1759 Przedmieście Skałka

Boyko Stefan i Marianna 1693 Przedmieście Skałka

Bozak Grzegorz 1760 Przedmieście Skałka

Browar Zachariasz 1686, 1688 Przedmieście Skałka

Brzyski Antoni 1752, 1756, 1759 sukc. Przedmieście Skałka

Chylicki Wyrwic Piotr i Małgorzata 1638 Przedmieście Skałka

Cwiczynski Józef i Anna 1782 Przedmieście Skałka

Czechowicz Szymon i (Kozinszczonka) Marianna Czechowiczowa 1752 Przedmieście Skałka

Czerczuk Stanisław i Marianna 1757 Przedmieście Skałka

Dąbrowski Walenty 1637 Przedmieście Skałka

Derbedroszewiczowej ogród 1769 Przedmieście Skałka

Devidson Andrzej 1641 Przedmieście Skałka

Dorocińscy Karol i Marianna (de Kompieleckie) 1776 Przedmieście Skałka

Drozdowski Szymon i Agnieszka 1780, 1784 Przedmieście Skałka

Dupka Mateusz 1643 Przedmieście Skałka

Dutkowski Andrzej i Katarzyna 1720 Przedmieście Skałka

Dybza Paweł 1693 Przedmieście Skałka

Dziekciarz Jan 1689 Przedmieście Skałka

Faszynkowie Józef i Rozalia (Rosina) 1776, 1782 Przedmieście Skałka

Fiałkiewiczowa Katarzyna (de Jędruszkiewicze) 1768 Przedmieście Skałka

Gano Jan 1636, 1641 Przedmieście Skałka

Gągolik Łukasz i Anna 1752 Przedmieście Skałka

Głębocka Marianna w. po Janie 1779 Przedmieście Skałka

Głowacka Ewa i Jan 1777 Przedmieście Skałka

Goreccy Stanisław i Anna 1654 Przedmieście Skałka

Gotszalk Michał i Anna 1745 Przedmieście Skałka

Grąż Jakub 1765, 1776 Przedmieście Skałka

Guminski Józef 1776 Przedmieście Skałka

Guminski Wojciech i Franciszka (de Guminskie) Henczlowa 1765 Przedmieście Skałka

Hawryłowicz Filip i żona 1668 na ul. Skierbieszowskiej w tyle Skałki

Henczel Jan i Henczlowa Franciszka (de Guminskie) 1765 Przedmieście Skałka

Histowie Andrzej i Anna 1686, 1688 Przedmieście Skałka

Jabłonski Wojciech 1765, Jakub i Małgorzata 1783 Przedmieście Skałka

Jan rymarz sukc. 1736 Przedmieście Skałka

Jaworski Stefan i Łucja (de Grabowieckie) 1780 Przedmieście Skałka

Jędruszczak Jan i Marianna (de Kisielowska) 1780 Przedmieście Skałka

Joannowicz Józef i Anna 1669 Przedmieście Skałka

Juszczak Gaspar i Agnieszka (de Rogale) 1780 Przedmieście Skałka

Kaczorowski Łukasz 1776, 1782 Przedmieście Skałka

Kaibto Łucja 1784 Przedmieście Skałka

Kaniowski Hiacynt 1777 Przedmieście Skałka

Kierżniak Adam i Katarzyna 1645 Przedmieście Skałka

Kisiel Gabriel 1759 Przedmieście Skałka

Koletty Kazimierz i Helena 1779 Przedmieście Skałka

Komorowski 1653 Przedmieście Skałka

Kompieleccy Mateusz i Zofia 1745, 1757 Przedmieście Skałka

Konopka 1776 Przedmieście Skałka

Korzański Aleksander i Urszula (1-v Szumiłowska) 1736 Przedmieście Skałka

Kotczakowicowie Roman i Regina 1652 Przedmieście Skałka

Kozaczek Jerzy i Hapa 1669 Przedmieście Skałka

Kozakiewicz 1720; Antoni 1736 Przedmieście Skałka

Kozakiewicz Marianna w. po Mikołaju i jej s. 1740 Przedmieście Skałka

Koziołkiewicz Marcin 1784 Przedmieście Skałka

Kozłowski Marcin i Anna 1643 Przedmieście Skałka

Kraśnicki Adam 1636, 1654 Przedmieście Skałka

Krymszczonka Marianna c. zm. Krzysztofa i Marianny Krymskich 1752 Przedmieście Skałka

Krzeckowicz Wawrzyniec 1654 Przedmieście Skałka

Krzeminscy Kacper i Zofia 1654 Przedmieście Skałka

Krzysztofowicz Teodor i Marianna (de Tenczynskie) 1-v Klocowa 1784 Przedmieście Skałka

Kuc Konrad 1638; Kucz 1643 Przedmieście Skałka

Kucyk Piotr 1779, 1780 Przedmieście Skałka

Labisko Wojciech 1641 Przedmieście Skałka

Legudzczyna Marina 1654 Przedmieście Skałka

Lenartowicz Jakub 1667 Przedmieście Skałka

Lenartowicz Wojciech i Katarzyna 1688 Przedmieście Skałka

Leybusiowicz Herszko sukces. 1740;  Leybusiowa w. 1785 Przedmieście Skałka

Litkowicz Piotr sukces. 1688 Przedmieście Skałka

Lubecki Mateusz nie żył 1740 Przedmieście Skałka

Lutz Fayt i Elżbieta 1784 Przedmieście Skałka

Makarewicz Kazimierz i Marianna (Podolszczonka) 1769  Przedmieście Skałka

Margol Jakub 1637 Przedmieście Skałka

Matysowicz Michał 1782 Przedmieście Skałka

Maxymiuk Bazyli 1768, 1769, Maxymiak Jan 1780 Przedmieście Skałka

Michalkiewicz Andrzej i Agata 1769 Przedmieście Skałka

Michalkiewicz Szymon i Anna 1752, 1756 Przedmieście Skałka

Mieszczanczuk Filip 1780 Przedmieście Skałka

Misiaczek Wojciech i Barbara, s. Wojciech 1669; Szymon 1693 Przedmieście Skałka

Mordelowska Jadwiga w. 1688 Przedmieście Skałka

Moszkowicze 1740 Przedmieście Skałka

Namulakowianorum sukc. 1769 Przedmieście Skałka

Nowaccy Stanisław i Anna 1652; Nowaczkowie St. i Anna  1655 Przedmieście Skałka

Nowińska w. Marianna 1776 Przedmieście Skałka

Ochosiowa Agnieszka i Teodor (Sienczuk ?) Przedmieście Skałka

Osiecki Andrzej 1667 Przedmieście Skałka

Otechowna Agnieszka w. po Mateuszu Pilchu, ż. Tomasza Michalskiego 1653 Przedmieście Skałka

Pachucinski Kazimierz 1784 Przedmieście Skałka

Paweł Daniel 1777 Przedmieście Skałka

Piklakiewicz Jan 1785 Przedmieście Skałka

Pilchowscy 1654 Przedmieście Skałka

Piotrowscy Stanisław i Marianna 1757 Przedmieście Skałka

Pipik Dorota w. po Janie 1686 Przedmieście Skałka

Popik Demetriusz i Anna 1654 Przedmieście Skałka

Przybyło Jan s. A. Wrotnej 1636 Przedmieście Skałka

Pyziowie Łazarz i Haratina 1667 Przedmieście Skałka

Rostkowolski Franciszek i Zofia (de Szwedzinskie) 1783, 1785 Przedmieście Skałka

Sebastian bednarz 1669 Przedmieście Skałka

Serwatowski 1636 Przedmieście Skałka

Sienczuk Teodor i Anastazja 1689 Przedmieście Skałka

Sklarczyk Laurenty i Krystyna (Krasiewiczówna) 1769 Przedmieście Skałka

Sochaczewski Wojciech i Łucja (de Jabłonskie) 1768, 1769 Przedmieście Skałka

Soieccy Mateusz i Katarzyna 1757  Przedmieście Skałka

Sosnicki Daniel 1655 Przedmieście Skałka

Stabrowski Mateusz 1652 Przedmieście Skałka

Strażnikowscy 1783 Przedmieście Skałka

Szawczak Jerzy i Teodora 1688 Przedmieście Skałka

Szołdra Michał 1752 Przedmieście Skałka

Szumiło Andrzej 1720 Przedmieście Skałka

Szumiłowski Andrzej nie żył 1736, w. Urszula Przedmieście Skałka

Szurmik Tomasz 1669 Przedmieście Skałka

Szymonowic gospodarstwo 1769 Przedmieście Skałka

Świecka Katarzyna w. 1776 Przedmieście Skałka

Tomasz piwowar 1637, Tomaszowa (piwowarska) 1641 Przedmieście Skałka

Vendentis – sprzedawca 1745 Przedmieście Skałka

Waczławowic Mateusz 1645 Przedmieście Skałka

Wałkowscy Jakub i Agnieszka 1655 Przedmieście Skałka

Wiszniowska w. 1779 Przedmieście Skałka

Wojnarowski Adam i Barbara 1645 Przedmieście Skałka

Woyaczynski Marcin i Marianna (de Depatyckie) 1780 Przedmieście Skałka

Wroblowsczy Wojciech i Reina 1654 Przedmieście Skałka

Wrotna Anna 1636 Przedmieście Skałka

Wróbel 1653 Przedmieście Skałka

Wulkowicze Leyzor i Reyza 1736 Przedmieście Skałka

Zaburscy Jan i Dorota 1688 Przedmieście Skałka

Zenczyk Roman nie żył 1667 zwany Mrzygłodzik, w. Marina Przedmieście Skałka

Zubrzycki Tomasz i Krystyna 1760 Przedmieście Skałka

Zyszowiecki Herodzik (Herod) Maxim 1688, 1689 Przedmieście Skałka

Żurowska Marianna  w. po Jakubie (2-v Surminska) 1760 Przedmieście Skałka

Życzynska Anna w. po Walentym 1756, 1759 Przedmieście Skałka

___________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Consularia. Kwerenda l. 70 XX w.