Mieszkańcy Zamościa w latach 1750-1786

 

W marcu 1750 r. Albert i Anna Zawadzcy sprzedali za 2200 złp. domostwo w Zamościu Izraelowi i Szandli Moszkowiczom. Sąsiedztwo: Zwierzchowski muzykant i kamienica Warterysa Porucznika Garnizonu.

W październiku 1750 r. Krystyna Wolmanowna wdowa po Mateuszu sprzedała za 880 złp. dom w Zamościu Józefowi i Mariannie Pert. Sąsiedztwo: Nobilium ac spectabilium Hasse Coniun i Fundus nudus.

W czerwcu 1751 r. Gaspar i Helena Dobrzeńscy sprzedali dom drewniany w Zamościu za 460 złp. Adamowi i Mariannie Kliwinskim. Sąsiedztwo: Jan Misiaczkiewicz i sukcesorzy Makowscianorum.

W czerwcu 1751 r. Zofia Derbedroszowiczowna, wdowa po Gabrielu Derbedroszowiczu sprzedała trzecią część kamienicy, niegdyś „Balewiczowska”, za 2200 złp. (cała 3344 złp.) Moszko i Beli Izraelowiczom. Sąsiedztwo: domostwo Chaima i dawniej Grzybowska.

W czerwcu 1751 r. Piotr Blumberg Dapifer Ostrzeszoviensis (stolnik ostrzeszowski) sprzedał część kamienicy „Balewiczowskiej”, w stanie devastatum (zdewastowania) Moszko i Beli Izraelowiczom za 1000 złp.

W lipcu 1751 r. Mikołaj i Marianna Majowscy i Helena Lewandowska eorum filia (ich córka)  sprzedali drewniany dom w Zamościu Annie Fideckiej. Sąsiedztwo Stroccy i kamienica Ihesaurealis vulgo Aręda dicta (kamienica….zwana potocznie Arędą?).

W sierpniu 1751 r. Jakub Zdziarski przeprowadził wizję domu: zeszedłszy w dom p. Zdziarskiego widzieliśmy, ze sławetny Haliczanowski daiąc wiązanie pod dach swoy według prawa na stope iedne tymże wiązaniem niedostąpił od izby p. Zdziarskiego lecz podwaline swoie pod tego izbe podsunął, gdzie scianek zwyczajnych do lepienia izby nie masz, ani miejsca gdzieby podwaline swoie…mógł położyć…”

W marcu 1752 r. Felicjan Żuławski Regentis Bełzensis (regent Bełza) przeprowadził wizję dworku (zdezelowany) w Zamościu. Sąsiedztwo: Bąkowska i p. Grobowiecka. Opis: …”z obydwu stron są rynny potrzebne…”

W maju 1752 r. Zofia de Dłuskie Gąsiorowska i Laurenty Gąsiorowski przeprowadzili inwentaryzację części kamienicy „Doroszowsciana”.

Opis: „Naprzod wchodząc do izby dolney z podsienia drzwi sosnowe na zawiasach….tamże w alkierzu drzwi z izby na gorę…., tamże w alkierzu krata żelazna z cegły miejscami nadpsuta…piec piekarski dobry…podłoga dobra y połap dobry okna powybijane dwie we cztery kwater….ramy stare dobre okiennice we dwoy na zawiasach żelaznych dobre…Wchodząc do kuchni krata drewniana w ktorey drzwi wpuł z drewnianemi balasami….kuchnia murowana dobra tylko piec poprawy potrzebuie, tamże w kuchni pułek trzy w murze, komin murowany dobry, wychodząc z izby, dolney na tył wiązanie dobre w odrzwiach….Na tyle mieszkania do których schody na gore złe ganek dobry stary, drzwi sosnowe idąc z ganku….drzwi do izby po lewey ręce sosnowe dobre stare …W izbie piec kaflowy, biały dobry kominek w kapie podpadany, okien nie masz tylko ramy dębowe stare popróchniałe z haczykami czterema. Okienniczka iedna … Z teyże izby drzwi dwoiste stare sosnowe…okien na tył nie ma. Ramy dębowe stare okienniczka iedna…połap i podłoga stare dobre…tak w izbie iako i w alkierzu, wychodząc z alkierzyka do sieni drzwi stare sosnowe…drzwi na ganek dobre…ganek na ulicę Żydowską stary cały….w sieniach komin pleciony dobry z obu stron tylko odrzwi kuchenka murowana mała, wchodząc od izby do ganku po lewey stronie drzwi sosnowe stare…, w teyże izbie piec kaflowy biały stary, kominek pleciony…, okien nie masz tylko ramy stare dębowe…, połap y podłoga stare dobre, wychodząc z izby drzwi sosnowe stare spróchniałe…dach nad temi izbami znaczney reaparcyi potrzebie…”

W maju 1752 r. Dominik Niklinski mąż zmarłej Teresy Niklinskiej sprzedał dom drewniany za 136 złp. Tomaszowi i Mariannie Niklinskim.

W czerwcu 1752 r. Jakub Ross przeprowadził wizję kamienicy Thesauralis (Skarbowej) w Zamościu.  Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica Honoratorum (szanownego, szacownego) Lessyngow.

Opis: „Zeszedłszy do kamienicy Skarbowey w ktorey p. Ross mieszka…w podsieniu filarow cztery każdy podszkarpowany, narożny zaś dwoma skarpami uięty popadany, między ktoremi przegrodki drewniane pogniłe, podłoga w podsieniu zgniła sklepienie tegoż podsienia znacznie popadałe. Wchodząc do kamienicy drzwi dębowe…w murze przeciwko schodow krata żelazna w oknie dobra, z sieni do sklepu po prawey ręce idąc z podsienia drzwi dębowe…, okien dwie w ołow oprawne, okiennice ze sklepu w okna w podsienie…drzwi na ulice same drewniane …u okna w podsieniu przymurek wyłupany, drzwi ze sklepu w podsienie dębowe…tamże podłoga alias posadzka zła, sklepienie porysowane, y sciana od ulicy odstępuie, z sieni item do sklepu drugiego temuż sklepowi przyległego, drzwi dębowe stare…, na ulice okno, w którym krata żelazna y okiennice żelazne złe, posadzka zła, sklepienie znacznie porysowane,…y sciana ku tyłowi funditus wali się przy tymże sklepie filar ieden narożny spodem znacznie zroynowany, drugi także porozwalany, między ktoremi stajenka drewniana zapierzona, facjata na tył, we czterech miejscach znacznie spadana, w oknie gornym podpora, tylko kamienie walące się trzyma. Wrota na ulice nowe…mur przy wrotach….drzwi do izdebek tylnych nie masz, y w odedrzwiach mury spodem powypadały, wchodząc do izdebki drzwi….okna, piec, nowe…podłoga zła, w oknie na ulice krata żelazna w sieniach kominy do piecow, do drugiey izdebki drzwi złe, tamże piec y okna w drewnie złe po scianach wilgoć od kloaki znaczna połap stary, dach nad temiz izdebkami dobry …..w sieniach od tyłu sklepienie popadane, y pod schodami także z obudwu stron spadane. Drzwi do piwnicy sosnowe złe stare…, schody do piwnicy drewniane złe z poręczą. W piwnicy pierwszey w szyi krata w podsienie żelazna do drugiey piwnicy drzwi stare…., odrzwi przy otwieraniu walą się w tychże piwniczkach proprcyonalnych małych wilgoć wielka, tamże w szyi do piwnicy mury z boku powypadały sztukami. Na gore idąc schody stare dobre drzwi pierwsze na schodach sosnowe…., drugie w puł z odrzwiami nowe, w sieniach komorka drzewem opierzona ze drzwiami…staremi, tamże w teyże spiżarce nad oknem sklepienie wisi, y całe sklepienie pogruchotane w sieniach samych sklepienie porysowane, osobliwie od ulicy znacznie ściana odstąpiła, z sieni do izby przedniey drzwi …., piec w pierwszey izbie kaflowy biały stary, okien dwie w Rynek taflowych z kratami żelaznemi, okien w ulice dwie w szkło proste z kratami…sciana od sieni przy szafie murowana, znacznie we dwoch miejscach spadana, na wskroś ręka wleść może, do drugiey izby dzie p. Ross rezyduje drzwi dwoiste nowe w odrzwiach dębowych, piec biały nowy, okna taflowe dwoie nowe…komin w teyże izbie zamurowany wyrzucenia potrzebujący, podłogi dobre połapy sinciliter nowe. Z sieni do drugiey izby ex opposito odrzwi kamienne znacznie poruszone, drzwi sosnowe fasowane …okna dwoie …piec kaflowy zielony przesypania potrzebuie, połap nowy w r. 1745 wystawiony y podłoga nowa, sciana w teyże izbie na ulice nachyliła się y znacznie od kamienice odstapiła, vicissim na tył facjata odkroiła się, z sieni drzwi do kuchni stare …kuchnia dobra, komin w gore wywiedziony murowany y kuchnia zasklepiona w katach porysowana, komin dwoma ankrami żelaznemi do sklepienia uchwycony z teyże kuchni drzwiczki, do izdebki stare, tamże mury znacznie porysowane ku tyłowi facjata….komin do pieca piekarskiego zły, drzwi z teyże izby do kloaki …z kuchni drzwi na strych …na strych schody drewniane złe, na strychu mury w puł tyłu rogiem ku ulicy znacznie okroili się y na tył facjata we czterech miejscach popadane …wiązanie y dachy upadnieniem  grożą nad całą kamienicą  dobre, tylko w tylnych murach osobliwie w rogu nakłonili się …od lat 50…”

W październiku 1752 r. Jan Misiaczkiewicz zapisał na kamienicy 50 złp. na rzecz Stefana Bodakowskiego Xendochio Zamosc. Sąsiedztwo: Brzyski i Lesniovsciana.

W sierpniu 1753 r. Franciszek Zelinski przeprowadził wizję kamienicy „Bekieroviana”. Sąsiedztwo: kamienica Lendzowska i kamienica Gurniewiczowska.

Opis: …” naprzod filary w podziemiu spodem w murze popsute we dwoch oknach do piwnic kraty nie masz w trzecim po srodku krata żelazna zerdzewiała przez sklepienie w podsieniu woda wskroś cieknie do kamienicy wchodząc drzwi dobre na zawiasach…w sieniach ku tyłowi podłoga wygniła y mur spodem w kącie wywalony drzwi na tył…proste z deseczką złe progu nie masz do piwnic drzwi…schody do teyże piwnice pogniłe, loch pierwszy wchodząc po lewey stronie do niego drzwi nie masz, tamże framuga ziemią zawalona, tamże po prawej ręce spodem mury wywalone idąc niżey do piwnice schod ieden w murze wywalony z teyże piwnice dużey drzwi do lochu pod podziemiem, fundament filaru średniego, aż po samo sklepienie funditus ze scianą zawalony, muru y ziemie ledwie ma puł lochu, do lochu trzeciego drzwi z piwnicy nie masz, w tymże lochu wody supperitur  (znalazły ujście?) przez sklepienie…wilgotne naciekło na tyle karmnik. Ogrodzenia od ulice nie masz, no gore schody dębowe dobre, okno na też schody dylami założone, na gorze izba nad podsieniem duża, do ktorey odrzwi dębowe, a drzwi nie masz, w oknach dwoch na ulicę, ani ramow ani okien nie masz, Na piec kaflowy tylko fundament i to zły, Połap siestrzan nowy, dwiema słupami wsparty utrzymuje który w puł złamany, belki pogniły, w teyże izbie ziemi dostatek, z teyże izby przepierzenie z pruska do alkierza murowane, y drzwi we dwoy…okno drzwiami założone, połap w alkierzu zawalony ….z alkierza drzwiczki do kuchni z prostych dylow żelaznych, okno drzwiami założone….y kuchnia zruynowana, do izdebki z kuchni drzwi dobre z klamką y skoblami piec w izdebce prosty zły, okno w ołów dobre sklepienie dobre z kuchni drzwi nie masz w sieniach posadzka kamienna, na strych schody dębowe, ku wierzchu schodów 5 nie masz, okna dylami pozakładane, w sieniach posadzka na strych idąc do izby nad podsienie drzwi nie masz, tamże okien pieca nie masz połap zgniły y belki pogniły y mieyscami powyjmowane, w zapierzeniu tylko odrzwi y deszczek 3 więcey nie masz spodni połap pierwszey izby zawalony. Dach nad temi izbami funditus zroynowany, y rynny nie masz ….mur sciany do kamienicy Lendzowskiey znacznie narysował się, nad sienią ku tyłowi y izdebką dach poprawy potrzebuie, y rynew zgniła, do izdebki drzwi….stare w izdebce okna nie masz, piec kaflowy zielony zawalony, połap zgniły zawaleniem grozi zgoła nad całą kamienicą dachy znacznieyszey reparacji potrzebują…”

We wrześniu 1753 r. Anna Brounowa żona zmarłego Jakuba Brouna przeprowadziła wizję opuszczonej kamienicy „Medeltanowiana”.

Opis: Stosując się do kontraktu między p. Piotrem Mideltonem y Zuzanną małżonkami z jedney a p. Ambrożym Reynbergierem y Zofią Polakiewiczowną małżonkami  z drugiej strony, to iest izbę gorną i komnatę izdebkę ex opposito tey izby, kuchnią, spiżarką, y dwoma izdebkami na tyle gornemi…sklepem dolnym wchodząc do tey kamienicy po prawey stronie piwnicami srzedniemi obydwoma pod schodami kręconemi, piwnicą trzecią murowaną, do ktorey przychod z Rynku publicznego, staynia w ziemi murowaną wszytką z sienią…y, ścianką z gurą na złożenie siana strychem wszystkim nad gornemi gmachami zajazdem z tyłu, y postawieniem …tudzież referuje się do cesji vigere wyżey wyrażonego kontraktu….

…w izbie gorney belki eden poprzeczny przełamany żelazem na krzyż spoiony, ex opposito izby a meta kamienicy p. Raczynskiey. W izdebce sciana ku tyłowi znacznie spadła się, z kuchni do spiżarki wchodząc muru sztuka wisi nade drzwiami z obu stron spadana teyże spiżarki sciana znacznie porysowana uładnieniem grozi tem izdebkom ex opposito stojącym nachylona. W sieni tylnej mur od p. Raczynskiey  porysowany, w izdebce tylney mur ku tyłowi oderwany, w tey i drugiey piece, kominy i okna podezelowane belki pogniłe reparacji potrzebują, w strych nad gornemi gmachami scianka ku ulicy nakłoniła się oderwana, w rogu muru szmat wypadł, z drugiey strony od Pani Raczynskiey altanka znacznie porysowała się nad schodami, rynna od p. Raczynskiey przegniła ku Rynkowi, druga zgniła y krokwie w końcach pogniły z Gniazdów powypadali, znaczney w dachureparacyi potrzebują, w dolney stayni mury porujnowane…”

W kwietniu 1754 r. Jakub i Agnieszka Paczkowscy sprzedali za 476 złp. dom w Zamościu Sebastianowi i Annie Biernackim. Sąsiedzi: Fundi Niklasoviani i dom Zyczynsciana.

W maju 1754 r. Teresa Radankiewiczowa, wdowa po Antonim Radankiewiczu sprzedała dom drewniany za 3240 (?) złp. Janowi i Katarzynie Bokom. Sąsiedztwo: córka Radankiewiczów i Honorata Brounowa.

W czerwcu 1754 r. Franciszek Dobrzycki przeprowadził wizję domu.

Opis: …”widzieliśmy scianę nową wystawione od miedzy Dobrzyckiego ku domostwu Malborskiego nachylone y całe domostwo nakłoniło się w tey scianie…sznurem uderzyliśmy po środku na piądz podwalina ku scianie Bernackiego, Dobrzycki wsunał się nad tąż scianą koło rynny szar gątow odbity y ścianki przywąskie…”

W sierpniu 1754 r. Agnieszka Romańska i Paweł Romański zapisali na domu sumę 100 złp. na rzecz kolegiaty zamojskiej. Sąsiedztwo: dom Białogayskiey i Stanikowscy.

W sierpniu 1754 r. Agnieszka i Paweł Romanscy zapisali na kamienicy 100 złp. na rzecz Ecclesia Insignis Collegiata Zamoscensis. Sąsiedztwo: sukcesorzy Gurniewiczovianorum i Kamienica Nobilitaris.

W sierpniu 1755 r. Albert i Marianna Romanscy sprzedali za 600 złp. dom drewniany Agnieszce 1-v Białogayskiey 2-v Zeyfertowey. Sąsiedztwo Ementis i Stanikowska.

W listopadzie 1755 r. Koziewiczowie przeprowadzili wizję domu: …widzieliśmy w komorze gdzie się stud zsypuje nad piwnicą zasiek w którym nie ma podłogi. Myszy dziury znaczne porobili y glinę poryli…okien nie masz sciany nielepione…dach nad winnicą przy wachlach popsuty…

W styczniu 1756 Marianna Linkowna przeprowadziła wizję kamienicy Linkowskiej. Sąsiedztwo: kamienica Zagrzewciana i kamienica Lichteyszteroviana.

Opis: ..”Zeszedłszy do kamienicy Linkowskiey posesji Panien Zakonnych….do ktorey wchodząc z podsienia drzwi duże….do izby drzwi….piec kaflowy dobry, okna nowo reparowane…., w sklepieniu wapno popadało, z tamtąd do piwnic schody złe, tam po prawey ręce piwnica in parte we drzwiach zła, po lewey rece druga…daley idąc po prawe strone szyia pod izbą y sien do lochu po bokach porysowana w lochu…mury popryskane…, y szyia ku tyłowi zawalona, z tego wchodząc do piwnicy do ktorey szyia z Rynku idzie odrzwi funditus zawalone, drzwi nie masz piwnica taż pod izbą zroynowana porysowana, y szyia z Rynku zawalona z tey pod podsieniem kryiówka  zroynowana, okno z podsienia zawalone y fundamenta w tych piwnicach zroynowane …wyszedłszy z piwnic na boku sklepik murowany z kratami żelaznemi w oknach od kamienicy p. Makomaka w bez połapu, do ktorey drzwi…sien w  puł sklepiona, schody na gore dobre, na teyże górze ganek…, do izby drzwi….w izbie ani pieca, ani okien na rynek, ani połapu, ani podłogi nie masz, sciany murowane z wapna popadały, drzwi do alkierza…tamże piec kaflowy zły, okien nie masz połap zły sciany z wapna poroynowane z tamtąd nad kuchnią sklepik bez drzwi y okien daley ku tyłowi schowane, tamże ku tyłowi sciana z drzwa ułozona zła. Dach nad calą kamienicą zły….drzwi na tył dolne złe…w podsieniu podłogi nie masz…, szyia do piwnicy poboczney zła, filary wala się podsienia porysowane w posadzce zawalone, zgoła cała kamienica…”

W marcu 1756 r. Jan Dymski przeprowadził wizję domu „Dymsciana”. Sąsiedztwo: Piasecki.

Opis: Zeszedłszy w dom Dymskich widzieliśmy wrota na biegunach y podwalinie niedawno załozoney całe, w sieniach od Piaseckiego sciany nie masz, tylko wiązanie na słupach pauzowanych stoi, na tych słupach nad sienią dachu połowa niedawno pobitego, do izby drzwi stare, okna w drzewo przesypane szyba wybita, piec kaflowy stary nachylony piekarski stary, połap stary w izbie podwiązka nowo dana, sciana iedna niedawna, w kuchni komin zły nową podstemplowany, sciana od złotnika nowo przesypana, podwalina podsadzona, u słup narożny nowy, siestrzan także nowy okna stare w drewno pieca kaflowego nie masz, w izbie tylney przegrody do alkierza nie masz, y okna drugie w drewno stare szyb dwie wybitych, piwnica murowana zawalona…Dach wszytek zły, krokwie połamane, tylko od drogi na przyczółku niedawno dawany, y rynwa niedawno zaciagnięta nowa na tył drzwi zabite….”

W kwietniu 1756 r. Dobrowolski przeprowadził wizję (sklep w kamienicy Lesniowskiej). Sąsiedztwo: narożny.

Opis: …”widzieliśmy okiennice dębowe w podsienie stare….drzwiczki w podsienie nad oknem mur spadany, sklepienie zamokłe y zaczerniałe, od izdebki sciana we dwoch miejscach znacznie spadana…, posadzka murowana zła, w okienkach dwoch kraty żelazne, okienniczek dwie…., drzwiczki do izdebki ze sklepu złe…, drzwi do sieni dębowe stare…Dach nad tym sklepem zły krokwie połamane….”

W kwietniu 1756 r. Moszko i Chana Brukowiczowie przeprowadzili wizję domu „Lenartowiczoviana”. Sąsiedzi: Lewko Manelowicz i Herszko Kaplowicz.

Opis: …”Wchodząc do domostwa z ulicy wrota duże nowe z wrzeciądzem…na biegunie…drzwi do izby…, okna…, okiennice…, piec piekarski dobry, komin murowany biały bez podpurki…, podłoga i połap dobry, drzwi do alkierza…przepierzenie z tarcic nowe, okno małe w alkierzu …., okiennica na zawiasach podłoga przy scianie zła …drzwi z alkierza do komory ciemney …, schody na gore dobre…., na gorze nad podsieniem dylow 12…drzwi na tyle…na tyle zapierzenie…., kuchenka rozwalona także na tył drzwi. Dach nad całym budynkiem dobry rynny dwie…drzwiczki w dachu nad podsieniem…”

W czerwcu 1756 r. otaksowano kamienicę Reynbergerowską. Sąsiedztwo: Stachurska.

Opis: Budka z Rynku do ktorey drzwi okienniczka przy tych drzwiach…teyże budki scian 4. Połap y daszek…, Z teyże budki drzwi do piwnicy…, szyi ścian 2…, sklepienia szyi,

W piwnicy scian 3 czwarta p. Stachurskiej…, sklepienie wzdłuż….krata żelazna w podsienie….

Piwnica druga – Szyia do piwnicy pod Rynek idacey.., sklepienia w szyi…W piwnicy pod Rynkiem scian 2…sklepienia

Piwnica trzecia –  Do niey drzwi…scian 4…sklepienia…krata na podsienie w szyi

Czwarta piwnica – Do ktorey drzwi …w niey sciana…druga sciana…sklepienia tamże krata iedna

Piąta piwnica – Do ktorey drzwi…w teyże scian 2…sklepienia…szyia …w teyze szyi schodow 19 …drzwi…krata do teyze piwnicy

W podsieni filarów 3 …arkadow między filarami 3. Sklepienia w podsieniu.

Wchodząc do kamienice odrzwi kamienne…drzwi dębowe wchodząc do sklepu po lewey rece drzwi…w sklepie okiennice dębowe..nad tymże oknem krata z okienniczkami….scian dwie…sklepienia…podłoga w tymze sklepie. W sieni od tyłu sciana…sklepienia. W sieniach komorki drewniane z tarcic…z pułapem podłogą drzwiami….podłoga w tey sieni z tarcic ułozona. Z sieni do sklepu po prawey rece odrzwi kamienne…drzwi…sciany…sklepienie. Tamże drzwiczki żelazem obite …krata w nich żelazna…okiennice żelazem obite…krata żelazna nade drzwiami z okienniczką…kamienie we drzwiach i oknie. Z sieni do izby wchodząc drzwi…także piec kaflowy biały…do pieca drzwiczki z sieni….połap o 15 belkach….podłoga…okno duże…fundament pod piecem kamienny. Z izby do izdebki per modum (tytułem) alkierza drzwi…krata w oknie żelazna…piec kaflowy z fundamentem zły…połap…, podłoga,…scian dwie….W sieni drzwi na tył…item drzwi do kuchni dolney…w tyle okno z gliny…kuchnia murowana…scian 2…Pod kuchnią piwnica murowana w szyi zawalona ktorey scian 2…sciana od studni …sklepienia. Izdebka na boku ku tyłowi do ktorey drzwi …połap w siące y izdebce z podłogą…krata w oknie żelazna …z siąki drzwi na gorę ze schodami…scian dwie. Sien ku tyłowi wrota na tył…krata żelazna na tył…połap na tą sienią z siestrzanem …sciany…

W lipcu 1756 r. przeprowadzono wizję domostwa sukcesorów po zmarłej RychteroweyMarianna Zbytniowszczanka Baranowska i Bartłomiej Baranowski.

Opis: „Naprzod wchodząc do domostwa wrota z ulicy …, wchodząc do izby drzwi…, w teyze izbie piec kaflowy granatowy, y komin murowany złe,..okien 4 w kwater dwie kazde…przepierzenie do alkierza z balasami drzwi…, okno do sadu…drzwi z alkierza do kuchni, izba cała połap y podłoga dobre, od ulicy podsienie na słupach sosnowych starych, gora z zyrdziami staremi ułozona…, w sieni przepierzenie całe…, wrota tylne dobre…, do stajenki drzwi …drzwi do komorki…połap z żyrdzi zły drzwi do kuchni…komin pleciony…, kuchenka stara, piwnica do ktorey drzwi stare…, schody stare, sciany pogniłe, dach nad całym budynkiem zły osobliwie nad sienią zroynowany, przyczółek słomą pokryty drzwi do sadu na zawiasach….”

We wrześniu 1756 r. Marianna Kliwinska wdowa po Antonim Kliwinskim sprzedała za 550 złp. dom drewniany w Zamościu Laurentemu i Agnieszce Szweydzinskim. Sąsiedztwo: sukcesorzy Heynorowscianorum i sukcesorzy Makowscianorum.

W lutym 1757 r. w Rynku Solnym dokonano przeglądu ulicy publicznej.

Opis: „Zeszedłszy w ulicę publiczną Solną między kamienicą Moszkowiczowey, y Herszkiem Memlinem przy iatkach rzeźniczych Żydowskich leżącą, widzieliśmy kloakę na ulicy publiczney z zabraniem drogi, niechędostwem, y wielką ochydą y nieozdobną miasta przez Herszka Memlina wystawioną, tudzież doł duzy na przelanie tey kloaki wybrany, z którego wysypana ziemia drogę zawaliła, aż pod okna Moszkowey kamienicy wali się y rynsztok zasypuie się ze przejechać nie można, z wielkim niebezpieczeństwem infekcji ludzkiey na wiosne pochodzącey, zarazę powietrza przynoszącey założoną, która z urzędu naszego znieść y doł zawalić, temusz Herszkowi Memlinowi zaleciliśmy…”

W dniu 23 czerwca 1757 r. Vicaria Conventus Zamoscen Ordinis S. Clara S. Francisci Regula dokonała zapisu na kamienicy Linkowskiej 2500 złp. na rzecz Franciszka Grzymały Dzierżanowskiego. Sąsiedztwo: kamienica Zagrzewsciana i kamienica Lichteyszteroviana. A. Adv. Syng. 36 pagin. 195-195 v.

W czerwcu 1757 r. Marianna 1-v Kliwinska 2-v Kulszinska sprzedała dom w Zamościu za 550 złp. Laurentemu i Agnieszce Szweydzinskim. Sąsiedztwo: fundus Heynerowsciani i sukcesorzy Makowscianorum.

We wrześniu 1757 r. Franciszek Dzierżanowski przeprowadził wizję kamienicy. Sąsiedztwo: Berentowa i Dunczewski matematyk i fizyk profesor Akademii Zamojskiej.

Opis: Zeszedłszy w tył kamienice P. Berentowey y p. Dunczewskiego Matematyka y profesora Akademiey Zam. widzieliśmy…całą ulicę zawaloną…tudzież rynew dwie z dachu teyze kamienicy na tenże grąt wydane…na groncie p. Instanta …y okno zamurowane przez Instygatora Urzędu Swego zaleciliśmy, tudzież kamienicy Berentowskiey possesorow kloakę z tego miejsca deportować, rynny znieść, y rumów z ulicy wyprzątnąć…”

W grudniu 1757 r. Antoni i Rozalia de Białogayskie Kaniowscy sprzedali dom „Biłogoyciana” za 660 złp. Augustynowi i Mariannie Czyzykowskim. Sąsiedztwo: Flikowski i domus sui recognoscentum parte (rozpoznano część jego domu – tłumacz Google).

W lutym 1758 r. Adam Pienkowski sprzedał za 330 złp. dom Jakubowi i Mariannie Gilinskim. Sąsiedztwo: Aleksander Łatkowski i Sprynca Moszkowey.

W maju 1758 r. niewierny Icko i Chana Moszkowicz przeprowadzili wizję domu.

Opis: „Zeszedłszy w dom niewiernych Icko i Chany Moszkowiczow Małzonkow widzieliśmy wiązanie nowe założone z krokwiami i łatami postawne wyższe nad dach stary dwiema łokciami tudzież też wiązanie pod sam mur y okna Ratusza Zamojskiego podsunięte, Więc decydowaliśmy nie czyniąc szkody niewiernym Moszkowiczom w wiązaniu już wstawionym aby też wiązanie na puł łokcia od muru Ratusza Zamojskiego odsuniete było z racyi ażeby rynwa niżey lokować się mogła y żeby śniegi zimowego czasu nie zwiwiali się…”

W lipcu 1758 r. przeprowadzono wizję domu Icka i Chomy Moszkowiczów.

Opis: …”widzieliśmy izbę wymurowaną od sklepu wzdłuż łokci trzynaście wynoszącą z Izby zaś aż po piec kaflowy w starey izdebce łokci siedm a nadto teyże starey izdebki znajduje się łokci nad kontrakt pozwolonych pięć i puł insuper pretendują małżonkowie przyczynienia gruntu na stara izdebkę, która affektacya ad plenarium sepionem ultrasque tam praesentis… advocatialis et scabinalis Zamoscensis Magistratus nec non aliorum Civium Zamoscensium reservatur (jest zarezerwowana dla sesji plenarnej i nie dotyczy zarówno obecnego adwokata…., jak i dla gabinetu Magistratu Zamojskiego oraz innych Obywateli Zamościa). Tudzież afektują sobie ażeby sklep więzienia pod Ratuszem znajdującego się był im puszczony.”

W styczniu 1759 r. Zuzanna 1-v Samsonowa 2-v Wrada 3-v Lessyngowa, żona Andrzeja Lessynga scedowała część kamienicy „Szlawsciana” Stefanowi i Annie Szlawskim.

W kwietniu 1759 r. Jerzy Kawa przeprowadził wizję kamienicy Wentonowiana. Sąsiedztwo: kamienica p. Majorostwa i kamienica Okolskich.

 Opis: Zeszedłszy do kamienicy Wentonowskiey zastaliśmy sklep murowany zamknięty…drzwi do niego dębowe żelazem obite, w oscienicach mur wali się y odrzwi kamienne połupali się z wierzchu y ze scian wilgotnych tynkowanie porysowali się..”

W czerwcu 1759 r. Paweł Radankiewicz sprzedał za 140 złp. mały domek w Zamościu Dominikowi i Krystynie Fiałkiewiczom. Sąsiedztwo: Fundus Heynerowiani i Jan Bok.

W lipcu 1759 r. Jan i Katarzyna Bokowie sprzedali dom drewniany za 240 złp. Janowi i Annie Jędruszkiewiczom. Sąsiedztwo: dom Fiałkiewicza i sukcesorzy Brounow.

We wrześniu 1759 r. Dominik i Krystyna Fiałkiewicze sprzedali za 65 złp. dom w obrębie murów miejskich Grzegorzowi i Annie Białogajskim. Sąsiedztwo: sukcesorzy Heynerovianorum i Jan i Anna Jędruszczakowie.

W kwietniu 1760 r. Mateusz Adamowski wycenił dom na 400 złp. Sąsiedztwo: Fundi vacui spectabilis ac Antony Zieliński i dom Joanny 1-v Szumowskiej 2-v ad precens voto….

Opis: „…między miedzami wzwyż wyrażonymi budynki drewniane w tymże domostwie będące to iest izbę przednią, izdebek dwie w tyle…oknami, okiennicami, kominkami, piecami tak kaflowemi iako piekarskiemi. Dach nad całym domostwem…”

W grudniu 1760 r. wyceniono Forium ex lapidea kamienicę „Okolsciana”.

Opis: „..Pierwsze drzwi dębowe z wszystkim żelazem y zamkiem taxowane złp. sześć gr. dwadzieścia cztery. Drugie drzwi sosnowe z zawiasami złp. dwa gr. szesnaście. Trzecie drzwi sosnowe bez zawias złp. 1 gr. piętnaście. 2. Czwarte drzwi dębowe z zawiasami antabką y zamkiem złp. ośm gr. dwa. Piąte drzwiczki dębowe z wrot dużych z zawiasami y innym żelazem złp. trzynaście gr. dwa. Taxa wszystkich drzwi czyni sumę w iedną złączoną złp. 31 gr 29.”

W lutym 1761 r. Elżbieta Derbedroszewiczowa, wdowa po Łukaszu Derbedroszewiczu prawniku, przeprowadziła inwentaryzację kamienicy.

Opis: „Kamienica ze wszystkim porządna, w ktorey znayduie się od podziemia sklepow w których Żydzi siedzą, na dole izba z alkierzem, kuchnia przy teyże izbie, sklepik ciemny do schowania, piwnic dwie dobrych. Na gurze znayduie się izba wielka z alkierzem iedna, w tey izbie znayduią się szpalery stare malowane (obicia płócienne, na płutnie?) …, Izdebka na tyle drewniana z alkierzykiem, przy ktorey znayduie się kuchienka. Budka przy tey kamienicy murowana, drewutnia na tyle…Dach nad cała kamienicą reparacyi potrzebuie.”

W marcu 1761 r. Hiacynt Strocki przeprowadził wizję domostwa.

Opis: Zeszedłszy w domostwo…Strockiego iako też pp Jałowieckich widzieliśmy od miedzy pp Jałowieckich powiniczkę pod kamienicę scianie domostwa Strockiego przyległa idącą zruynowaną y nie zupełnie zwaloną dla ktorey domostwo Strockiego ku domostwu pp. Jałowieckich znacznie jest nachylone aż Strocki podwalinę na palach dla utrzymania w mierze domostwa swego dawać musi. Sciany w domostwie pp. Jałowieckich wcale nie ma przez co podwaliny pod domostwem p. Strockiego będące z przyczyny wilgoci…zbutwiałe, rynnę zgniłą z ktorey tak na sciane domostwa Strockiego yako tez kamienicę pp. Jałowieckich …Inszey rynny nie ma…”

W lipcu 1761 r. Józef Perty zapisał 111 złp. na domu drewnianym na rzecz Kaplicy Literackiej w kolegiacie. Sąsiedztwo: funfus vacuus (puste gospodarstwo) Bartoviani i sukcesorzy Hapovianorum kamienica.

W maju 1762 r. Józef Perty sprzedał za 1500 złp. dom drewniany Piotrowi de Alcantara (Reformaci) i Katarzynie Kłodzińskim. Sąsiedztwo: fundus vacuus (puste gospodarstwo) Bartoviani i sukcesorzy kamienicy Franciszka Hasse i Joanny de Latyny jego żony.

W maju 1762 r. Piotr de Alcantara Kłodziński i Katarzyna de Czołowskie jego żona zapisali 111 złp. na swoim domu na rzecz Bractwa Różańcowego przy kolegiacie zamojskiej. Sąsiedztwo: funfus vacuus (puste gospodarstwo) Bartoviani i sukcesorzy minorenium Hapovianorum lapidea parte.

W maju 1762 r. Katarzyna Chmielowska wdowa po Piotrze Chmielowskim sprzedała za 500 złp. dom drewniany w mieście Zofii 1-v Makarewiczowej, 2-v Mazurkiewiczowej, żonie Błażeja Mazurkiewicza. Sąsiedztwo: dom sukcesorów Józefa Sumeiki i Castodialis parte.

W czerwcu 1762 r. Andrzej i Teresa Sumeccy zapisali na domu drewnianym kwote 100 złp. na Bractwo Różańcowe NMP. Sąsiedztwo: Halzanowskie Conjugum civum sutorum  (Cech Szewski) i fundus vacuus (puste gospodarstwo) Cerenoviani.

W grudniu 1762 r. Andrzej Sumecki bednarz i Teresa jego żona sprzedali dom drewniany z 300 złp. Teodorowi Siwczynskiemu i Mariannie de Paluszkiewicze małżonkom. Sąsiedztwo: Halzanowskie i fundus vacuus (puste gospodarstwo) Cerenoviani.

W lutym 1763 r. Antony Fidecki i Teresa Barynowa jego żona. Sprzedali za 2300 złp. kamienicę w Zamościu Karolowi i Antoninie Lipowskim. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Dubinscianorum i Curiae Magnifici (dwór wspaniałego) Liniewskiego Tribuni Crasnostaviensis (Wojskiego Krasnostawskiego).

W marcu 1763 r. Jagniątkowski przeprowadził wizję dworku. Sąsiedztwo: fundus Różyckie i wdowa Bąkowska.

Opis: …”widzieliśmy nad lamusem murowanym do którego iest dziura w murze od grątu p. Czyżykowkich wybita dach stary zły nowego potrzeba. W tymże lamusie …drzwi do niego nie masz tylko drzwi…leżą na ziemi, w scianach na dole dylów trzech na podwale dwoch nie staie…U wrot duzych od ulicy będących skobel złamany…Belki dwa na których się gorne domieszkanie wspiera znacznie zgięte, inne belki słupami nowemi podparte. Podwaliny od grątu Bąkowskiey stare złe z miejsca sekretnego zudengo meatu nie masz. W piwnicy w iedney scianie muru….wypadło, na gore idąc odrzwi zgniłe, schody stare złe poręczy nie masz. W izdebce po lewey ręce będącey okien taflowych duże w iednym tafle trzy potrzaskane, w drugim iedney tafli nie masz piec kaflowy y komin stare złe w alkierzu w dnie szyby iedney tafli nie masz piec kaflowy y komin stare złe w alkierzu w dnie szyby iedney nie masz …w drugiey izdebce okna stare złe, piec kaflowy stary zły podłoga stara spróchniała, w alkierzu okna nie masz w podłodze deseczki iedney….Na strych schody złe…nad iedną izdebką na ulice okna maiaca dach w kilku miejscach dziurawy. Nad drugą zaś y komorką od domostwa …Czyżykowskich dach wszytek zły…przy kominie rynewka stara, zła…”

W kwietniu 1763 r. Michał Malborski przeprowadził wizję domu.

Opis: …”w izbie dolney w teyże izbie piec spodem powybyany…dolne mieszkania….tey izby okno opadłe i osunięte ramy u niego spodem podgniłe y szyb dwie wybytych….pieca nie masz…fundament przez drzwi stare z kuchni….podłoga zła…W srodku tego domostwa drzwi do piwnic połupany….w kuchence w sieni dziura duża, drzwi na tył złe. W izbie gorney …okno….yedno funditur złe powybyane. Ramy u niego pogniły przesypania potrzebujące w alkierzu teyze izby górney w kwaterze iedna wybita ściany i połap tego alkierza popleśniałe…drzwi do komorki nie masz tylko iedna deseczka. Dach miejscami osobliwie koło komina znacznie powybyany…rynienki nie masz na temże komin…”

W październiku 1763 r. Anna 1-v Fidecka sprzedała za 1100 złp. dom drewniany Hylowi i Czarnej Abramowiczom. Sąsiedztwo: Strockie i kamienica Thesauraus (skarbowa?).

W lipcu 1764 r. Michał i Icko Rabinowiczów odnotowano jako właścicieli kamienicy antiquitus (dawniej) „Balewiczowskiej”. Sąsiedztwo: kamienica Józef Otszewski (?) vexilliter Iudex Capturalis Palatinatus Bełzensis (chorąży i sędzia kapturowy województwa bełskiego).

W październiku 1764 r. Antoni Makuchowski spisał akt nabycia kamienicy „Bekierowskiej” za 7000 złp. Sąsiedztwo: kamienica Lendzowska i kamienica Gurniewiczowska.

W listopadzie 1764 r. Anna Sumecka wdowa po Józefie Sumeckim sprzedała za 200 złp. dom Marcinowi Wesołowskiemu. Sąsiedztwo: Swieżawskie Pocillator Lubaczovinsi Curiae (dwór podczaszego lubaczowskiego) i dom Mazurkiewiczowej prope Ecclesia Colleg. sitam (niedaleko Kolegium Kościelnego – kolegiaty usytuowany).

W kwietniu 1765 r. Bartłomiej Konopka sprzedał za 5800 złp. kamienicę „Raczysciana” Wojciechowi Ulitowskiemu. Sąsiedztwo: kamienica Bronowey i kamienica Antoniego Brzyskiego.

W lipcu 1765 r. Fideccy przeprowadzili wizję piwnicy w swoim domostwie.

Opis: …widzieliśmy piwnicę pod domostwem …funditus zawaloną…

W sierpniu 1765 r. Jędrzej Grędowicz przeprowadził wizję piwnicy w domu. Sąsiedztwo: Fideccy. Opis: …widzieliśmy tąż piwnicę …zawaloną.

W sierpniu 1765 r. Teodor Pikuzinski przeprowadził wizję kamienicy.

Opis: …widzieliśmy mur stary w scianie od miedzy kamienicy sukcesorów Dubinskich….

W sierpniu 1765 r. Hiacynt Halczanowski przeprowadził wizję domu „Halczanowski”. Sąsiad: Andrzej Szumecki.

Opis: …widzieliśmy w izbie iego wiekszey przedniey sciane w alkierzu od p. Jędrzeya Szumeckiego dołem mocno wygniła y do alkierza wypaczoną…

W sierpniu 1765 r. Wojciech Wiatrowski i Marianna, żona sprzedali za 230 złp. dom drewniany Andrzejowi Lebiedowskiemu i Mariannie de Dobrzanskie. Sąsiedzi: Jan Piasecki i Stanisław Dulski (Dukski) militus żołnierz.

W listopadzie 1765 r. Antoni Brzyski sprzedał za 4000 złp. kamienicę Mateuszowi Adamowskiemu i Mariannie de Wnuczkowskie. Sąsiedztwo: kamienica Vicinales (Sąsiada) Wojciecha Ulitowskiego i sukcesorów Misiaczkiewiczovianorum.

W styczniu 1766 r. Tomasz i Anna Zasławscy sprzedali za 1025 złp. (za dwa domostwa) w mieście z placem Dawidowi i Rochcie Ickowiczom.

W roku 1766 Wojciech Małecki przeprowadził wizję kamienicy Ziomeckich na ulicy Bełskiej. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Hassovianorum i Małecki horti parte (część ogrodu).

Opis: …w oknach ramy stare zgniłe…komin ze wszystkim zły oberwany….na boku od ogrodu sciana spodem dziurawa…Wrota duże dolne…Do piwnic idąc w szyi sklepioney zwierzchu dziura wielka…dach nad całą kamienicą stary zły…

W marcu 1766 r. Marianna Skibińska i Michał Skibiński sprzedali kamienicę „Lesniowsciana” za 1100 złp. Wojciechowi Surdackiemu i Zofii de Glinskie. Sąsiedztwo: na rogu i sukcesorzy Misiaczkiewiczów.

W lutym 1767 r. Antoni Malborski sprzedał za 1300 złp. dom drewniany Andrzejowi Białkiewiczowi i Zofii de Grzybowskie. Sąsiedztwo: droga publiczna i dom Dobrzycciana.

W marcu 1767 r. Agnieszka Mazurkiewiczówna zapisała 100 złp. na domu drewnianym na rzecz Kaplicy Różańcowej Capella Sacratissimi Rosary Beatiss. Virginis Maria. Sąsiedztwo: Residentia Custodialis (szpital-przytułek) i Promotoris Capaella Rosarianum (Promotor Kaplicy Różańcowej).

W maju 1767 r. Marianna Ciuruszczakowa żona zmarłego Bartłomieja Ciuruszczaka sprzedała za 50 złp. mały drewniany domek Stanisławowi i Annie Tałandowskim. Sąsiedztwo: Tomasz Zabłocki i Jan Bykowski żołnierz.

W sierpniu 1767 r. Karol Lipowski prokonsul Zamosc. Capella Sacratissimi Rosary B.V.M. in Ecclesia Insignis Colegiata Zamoscensis Zamojskiej Kaplicy Najświętszego Różańca Świętego B.V.M. w kolegiacie Insignis w Zamościu sprzedał za 200 złp. dom drewniany „Pankiewiczoviana” w stanie opuszczonym Marcinowi Siedzieniewskiemu i Agacie Hołoszowskie, żonie. Sąsiedztwo: klasztor Franciszkanów w Zamościu Parentis Murati RR.PP Franciscanorum Conventus Zamoscensis i sukcesorzy Lubeccianorum.

W październiku 1767 r. Jan Oksiakiewicz, szewc przeprowadził wizję swego domu w mieście. Sąsiedztwo: na rogu i Jan Piasecki murarz.

Opis: …widzieliśmy …dostęp przyzwoity …dach Oksiakiewicza jest wyższy nad dach Piaseckiego

W listopadzie 1767 r. Piotr Kłodzinski zapisał 500 złp. na rzecz kolegiaty w Zamościu. Sąsiedztwo: Anna Bąkowska wdowa i sukcesorzy Hassovianorum.

W styczniu 1768 r. Teresa de Kaplinskie Jaworska, wdowa po Stanisławie Jaworskim sprzedała za 555 złp. dom drewniany Józefowi Balickiemu i Agnieszce Piziurównie, żonie. Sąsiedztwo: via Publica ad vallum tendendo droga publiczna prowadząca do nasypu (wałów) i sukcesorzy Lubeccianorum.

W grudniu 1768 r. Anna Bernacka wdowa sprzedała za 36 złp. dom Piotrowi Bernackiemu. Sąsiedztwo: dom Zebrzycciana i fundus vacuus (puste gospodarstwo) Romanczukoviani.

W marcu 1769 r. Jan i Franciszka Kaisze zapisali 50 złp. na domu na rzecz szpitala (Xendochiorum Zamosc. Ritus Latini Ipositi). Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica sukcesorów Misiaczkiewiczów.

W kwietniu 1769 r. Piotr i Katarzyna Kłodzinskie wyceniłi dom na 5810 złp. Dom znajdował się intra moenia civitatis a platea Bełzka dicta usque ad plateam Lapidibus stratam – (w obrębie murów miejskich od ulicy Bełskiej do wyłożonego kamieniami płaskowyżu – tłumacz Google – ulicy Brukowanej). Sąsiedztwo: kamienica Stahl Artis (Mistrz Stahl) Biscmachrilis Magistri i puste gospodarstwo Niklasciani atque domus (dawniej dom) Laurentego Leychnera.

W maju 1769 r. Hiacynt i Anna Loiowna Kołtuniakowie zapisali 100 złp. na dworku – Kaplicy Zwiastowania NMP w kolegiacie zamojskiej. Sąsiedztwo: Franciszek Grzymała Dzierżanowski (?).

W czerwcu 1769 r. Anna 1-v Jędruszkiewiczowa i 2-v Widzińska 3-v Dutkowska sprzedały za 26 złp. mały domek w mieście Józefowi i Katarzynie (Halszczanowszczance) Nitkiewiczom. Sąsiedztwo: demorum et fundorum (domy i gospodarstwo) Baligrodzkich i Gordonow.

We wrześniu 1769 r. Józef i Eufrozyna de Puchalskie Markiewicze zapisali na domu sumę 200 złp. na rzecz kaplicy zwiastowania. Sąsiedztwo: Honorata Gilińska wdowa i Muchowscy.

W kwietniu 1770 r. Stanisław Dulski Militus Pedestrium żołnierz piechoty wycenił dom na 1252 złp. Sąsiedztwo: ex opposito Religiosarum i Ordinis Ś. Francisici.

W maju 1770 r. Macierowiczowie przeprowadzili wizję kamienicy (brak opisu). Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Romanawcianorum.

W sierpniu 1770 r. Anna de Tumanowicze Hartmanowa wdowa sprzedała za 560 złp. dom Aleksandrowi i Mariannie de Gałkowskie Meldanowiczom. Sąsiad: niewierny Zisman i Justita.

W listopadzie 1770 r. Grzegorz i Anna Foydanewiczówna Baligrodzkie sprzedała dom Grzegorzowi i Katarzynie Bziurówna Kozłowskie. Dom i gospodarstwo Jędruszkiewiczów (wcześniej Nitkiewiczów?) i Recognoscentium fundi Eyneroviani.

W grudniu 1770 r. Hiacynt Strocki krawiec zapisał 100 złp. Andrzejowi Białkiewiczowi. Sąsiedztwo: kamienica Derbedroszewiczowey wdowy i dom Czarnej Żydówki.

W kwietniu 1771 r. sukcesorzy Fortesowskich przeprowadzili wizję kamienicy sukcesorów Fortesovianorum. Sąsiedztwo: droga publiczna i gospodarstwo Stankiewiczoviani.

Opis: ..fundament…kamienicy w ziemi zapadły, tylko sama facjata od jatek wolnych (solnych?) stoi….

W październiku 1771 r. Justyna de Romanskie i Wojciech Misiaczkowie sprzedali kamieniczkę za 1600 złp Józefowi Ziembińskiemu. Sąsiedztwo: kamieniczka Gurniewiczowskiego i Miecznikowa.

W lipcu 1772 r. Marta de Małeckie Jamrowska i Franciszek Jamrowski sprzedali za 2400 złp. dom Adamowi Fiałkowskiemu. Sąsiedztwo: kamienica Stachlow i droga publiczna naprzeciw domu Witkowskiey 2-v Bankowskiej (?).

W roku 1772 Katarzyna de Misiaczkiecze Axonowa sprzedała za 2200 złp. dom Mikołajowi i Katarzynie Nagurzyńskim. Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica Mateusza Zarzyckiego.

W styczniu 1773 r. Mikołaj i Rozalia Sagalscy dokonali zapisu 600 złp. na domu na rzecz Kaplicy Literackiej. Sąsiedztwo: Andrzej Białkiewicz i ogród Piotra Bernackiego.

W marcu 1773 r. Agnieszka de Wieczorkowskie Faruchowiczowa wdowa po Marcinie Faruchowiczu sprzedała kamienicę za 7100 złp. Michałowi i Mariannie (Budkowna) Skibińskim. Sąsiedztwo: kamienica Derbedroszowiczowey wdowy i sukcesorzy Doroszewscianorum.

W maju 1773 r. Agnieszka Mazurkiewiczowna sprzedał drewniany dom za 30 złp. Krystynowi i Annie de Haliczanowskie Barczom. Sąsiedztwo: dom Custodialis (dom Opieki) i sukcesorzy Józefa Sumeckiego.

W lipcu 1773 r. Adam i Konstancja de Berenty Szmylt, kuchmistrz Wielkiego Księstwa Litewskiego przeprowadził wizję górnych części kamienicy „Berentowska”. Brak opisu. Sąsiedztwo: kamienica Blomberga i Szyc.

W maju 1774 r. Mateusz Adamowski wymieniany był jako właściciel kamienicy w Zamościu, sąsiadującej z domem prokonsula Ukłowskiego i kamienicą sukcesorów Misiaczkiewiczów.

W lipcu 1774 r. Wojciech i Agnieszka de Burdzinskie Olszewskie sprzedali dom na przedmieściu Janowi i Annie Zarzyckiem za 600 złp. Sąsiedztwo: sukcesorzy Symona Incola Judeus (mieszkańca żydowskiego) i Fundus vacuus (puste gospodarstwo) Bilsciani.

W sierpniu 1775 r. Mikołaj i Katarzyna de Zielinskie Nagurzyńskie sprzedali za 390 złp. dom Michałowi i Teresie Lisowskim. Sąsiedztwo: via Publica ad Palteam Lapidibus stratam (droga publiczna do ulicy Brukowanej)  i kamienica Mateusza Zarzyckiego.

W październiku 1775 r. Piotr i Marianna de Rucinskie Bernackie sprzedali za 700 złp. dom Agacie de Zielinskie i Janowi Tomaszewskim. Sąsiedztwo: Mikołaj Sagalski i Romanczuk.

W październiku 1775 r. Wojciech Misiaczkiewicz przeprowadził wizję (brak opisu) swojej kamienicy. Sąsiedztwo: Mateusz Adamowski i p. 1-v Kaliszonowa i 2-v Romanska.

W marcu 1776 r. Franciszka 1-v Kaliszowa 2-v Romanska sprzedała kamienicę „Lesniowsciana” Szymonowi i Mariannie de Dyszkiewicze (?) Urbańskie. Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica sukcesorów Misiaczkiewiczów.

We wrześniu 1776 r. Grzegorz i Helena Radkiewiczówna Kozłowskie sprzedali za 400 złp. dom Maciukiewiczom. Sąsiedztwo: Józef Nitkiewicz dom i gospodarstwo i Anna Baligrodzka, wdowa.

We wrześniu 1776 r. dokonano przeglądu kamienicy Hennigowskiej. Połowę dołu zajmował ks. Proboszcz ormiański (raczej ks. Ormiński), a drugą połowę ks. Promotor Różańcowy (kaplicy Różańcowej).

We wrześniu 1777 r. dokonano wyceny kamienicy i dóbr po zmarłym Wojciechu Ulitowskim konsulu i notariuszu. Sąsiedztwo: kamienica wdowy Gordonowey i kamienica Dosta.

Opis: wycena 14 842,29 złp. ….”Pierwsza piwnica od miedzy kamienicy przedtym niegdyś Macieja Adarnowskiego a teraz Dosta z fundamentami…sklepienie…Druga piwnica od miedzy Pani Gordonowey…sklepienie…drzwi stare..Trzecia piwnica, sciany u niey do inszych piwnic nieprzyległe…sklepienie…drzwi…drzwi w przepierzeniu…Czwarta piwnica pod izbą dolną wielką …sklepienie…szyia do tey piwnice. Wchodząc do piwnic drzwi sosnowe….Kuchnia przy izbie dolney…miejsce do gotowania..komin wyprowadzony pod pierwsze piętro…Drzwi do tey kuchni stare…Sklepik ciemny przy teyze kuchni na dole…sklepienie…drzwi do tego sklepiku sosnowe nowe…Sklepik ciemny drugi wchodząc do kamienicy po lewey ręce stoiący przy schodach okno na też schody maiący z sklepieniem…drzwi…Izba dolna…sklepienie…kominek, piec piekarski i kaflowy z fundamentem…podłoga…, drzwi stare…okna dwa…Alkirz przyległy do tey izby dolney z fundamentem, podłogą, sklepieniem…Drzwi podwoyne…drugie drzwi…na podwórze…okno iedno…Izdebka na tyle z pułapem…piec, komin na dach wyprowadzony, podłoga…drzwi pojedyncze…okien dwie…sklep większy na podsieniu wchodząc do kamienice po prawey stronie od miedzy kamienicy pani Gordonowey…sklepienie…podłoga…drzwi dębowe…u tego samego sklepu drzwi wchodząc z sieni dembowe. Drugi sklep na lwey stronie od miedze P. Dosta…u tegoż sklepu poprzeczna sciana…podłoga…drzwi…Item drzwi poiednyncze z sieni wchodząc do tego sklepu sosnowe…Drzwi na tył idąc podwoyne, przy piwnicy w sieni nowe…Wchodząc do kamienicy drzwi sosnowe stare…

Gorne Kondygnacye

Idąc z dołu na schody drzwi podwoyne….schody wszystkie na gorze, latarnia, przysionek ku tyłowi idąc ze sklepieniem, podłoga y piec….Drzwi w przysionku na gorze idąc na ganek…drugie drzwi na ganek wychodzą…Izba gorna na tył okna maiaca po pułapem z alkierzami dwoma, z piecami dwoma…z kuchnią y kominem na dach wyprowadzonym…drzwi u teyze izby gorney tylney podwodne…Drzwi do alkierza podwoyne…W tey wielkiey izbie tylney okien dwie…W tym alkierzu czyli garderobie…okno..Do drugiego alkierzyka teyże izby gorney na tył ciągnącego się drzwi podwoyone…okno…Drzwi na gorze do kuchni przy izbie tylney będącey…Drzwi w sieni na prawey ręce wchodząc…Izba druga gorna okna na przedzie maiaca…podłoga, sufit, piec, komin wyprowadzony na dach iak z pieca tak z komina, alkierz przy tey izbie…z piecem, sufitem, podłogą, przy tym alkierzu kuchnia w kwadrat…z strychem faciatą, z kominem wyprowadzonym na dach…Komorka…pod pułapem…w Kuchni drugiey do izby drugiey na przedzie okna maiacey należącey drzwi…Drzwi wchodząc do przedniey izby…Okien dwa…Do alkierza tey izby drzwi…w alkierzu okno…U tegoż alkierza wychodząc do kuchni drzwi proste…w sklepie gornym drzwi…Drzwi na strychu do schowania…”

W lipcu 1778 r. Wojciech Kosiarski sprzedał część kamienicy za 10. 000 złp. Michałowi Jurkiewiczowi. Sąsiedztwo: sukcesorzy Szlawscianorum i wdowa Wilnerowa.

W lutym 1778 r. Helena Zdziarska wdowa po Jakubie Zdzierskim (Zdziarskim) przeprowadziła wizję domu (brak opisu). Sąsiedztwo: propie (w pobliżu) Conventus Religiorum P. Refor. (Reformatów) Hiacynt Halezanowski.

W sierpniu 1778 r. Zelski i sukcesorzy Dunczewskich wycenili kamienicę na 3585,15 złp. Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica Magnifici Popiela.

W listopadzie 1778 r. Majer Herszkowicz darował część domu na przedmieściu Leybusiowi Wulwowiczowi Senior Synagogae.

W listopadzie 1778 r. Szymon Urbanski sprzedał za 950 złp. dom Wojciechowi i Zofii Jaworowiczom. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Misiaczkiewiczów i droga publiczna a tergo (z tyłu) domu Ruszkowolskich.

W listopadzie 1778 r. Michał Suprynkiewicz zapisał na domu 300 złp. na rzecz Jana Kaisza i Anny Kaiszownej. Sąsiedztwo: dom Ruszkowskich i Mikołaj Macinkiewicz.

W grudniu 1778 r. Kazimierz Kaliszkiewicz przeprowadził wizję sklepu (brak opisu) usytuowanego przy drodze publicznej.

W sierpniu 1779 r. Anna 1-v Zasławska 2-v Guzowska przeprowadziła inwentaryzację kamienicy w cyrkule Miasta Zamościa (brak opisu). Sąsiedztwo: Kazimierz Kaliszkiewicz i Grzegorz Rosołkowski.

W listopadzie 1779 r. Mikołaj Sagarski zapisał na domu 100 złp. na rzecz Kaplicy Zwiastowania NMP w kolegiacie. Sąsiedztwo: Andrzej Biewkiewicz i Agata Tomaszyńska.

W grudniu 1780 r. Judko Szloma przeprowadził wizję kamienicy Chaimowiczowska (brak opisu).

W grudniu 1780 r. Elżbieta Berentowna wymieniana była w aktach jako właścicielka kamienicy: „Tatułowiczowskie” potem „Filmestrów”, Lendzów, obecnie „Berentoviana”.

W marcu 1781 r. Kozłecka wydzierżawiła część kamienicy sub nro 11 hic Zamosci (na przedmieściu?). Opis: „Cubiculum superiori et unferiori condignationis atque fornirem et celarium…(Pokój na piętrze i na parterze oraz garderoba i magazyn… – tłumacz Google).

W marcu 1781 r. Wiktoria ze Szczepanowskich Ziembinska i Józef Ziembinski małżonkowie, byli wymieniani jako właściciele kamienicy „Szterewiczowskiej” w Zamościu.

W sierpniu 1781 r. Elżbieta de Koyzery Ciuruskiewiczowa sprzedała za 600 złp. dom Michałowi Nowadzkiemu. Sąsiedztwo: sukcesorzy Karola Kumnickiego i sukcesorzy Orłowskich.

W grudniu 1781 r. Kazimierz Kaliszkiewicz przeprowadził wizję kamienicy (brak opisu).

W styczniu 1782 r. Kaliszkiewicz przeprowadził wizję kamienicy. Sąsiedztwo: sukcesorzy Guzowskich i sukcesorzy Zastawskich.

Opis: „Sciana murowana na groncie P. Kaliszewicza, ktorey cwierci trzy na stronie P. Kaliszewicza, a ćwierć od sukcesorow Guzowskich y Zastawskich, więc ćwierć muru w swoy grąt więcey od starego muru P. Kaliszewicz wsunął. Rynew wąska y zła z ktorey woda…na podworze scikać może. Dach zły od strony sukcesorow Guzowskich…Na dole prywet na 3 cwierci łokcia od sciany P. Kaliszewicza idący…W tyle mur stary p. Kaliszewicza. Mur stary przy prywecie…na stronie P. Kaliszewicza grątu, czyli sukcesorow Zastawskich postawiony (prywet). W tyle muru łokieć 1, ćwierć 1. Nadto kamienice obie zlepione są y w tyle iak mowią mularze iest mur wspolny….Między scianami szlachetnego Kaliszewicza y sukcesorow Guzowskich przy stronie P. Kaliszewicza iest sciana drewniana, od muru ze srodka az do muru tylnego, przy stronie zaś sukcesorow Guzowskich tylko podwalina y słupy, ku tyłowi kamienicy komorki prywety. Kloaka p. Kaliszewicza na 3 cwierci od muru odsunieta.”…

W sierpniu 1782 r. Sylwester Usinski przeprowadził wizję kamienicy (brak opisu).

W marcu 1782 r. Wojciech Bobrowski i Franciszka, żona sprzedali za 1400 złp. dom Fabianowi Sakiewiczowi i Annie de Wyszynskie. Sąsiedztwo: Michał Suprynkiewicz i fundus vacus parte gospodarstwo częściowo puste.

We wrześniu 1782 r. Marianna Kostecka, żona Andrzeja Kosteckiego Subdelegati Stęzycensis (delegat Stężycy) była wymieniana jako właścicielka kamienicy w Zamościu. Sąsiedztwo: Sylwester Usinski Proconsul – burmistrz.

W listopadzie 1782 r. Michał Czerkass sprzedał za 9000 złp. Kamienicę „Warteryssowską” w Zamościu Janowi Wiszniowskiemu.

W listopadzie 1782 r. niewierny Rabow przeprowadził wizję domostwa w mieście. (brak opisu).

W kwietniu 1783 r. Szymon Urbański i Helena sprzedali za 2350 złp. dom (kamienicę?) Wojciechowi de Bobrowski i Franciszce. Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica sukcesorów Misiaczkiewiczów.

W maju 1783 r. Ulitowski był wzmiankowany w aktach – wizja kamienicy „Ulitowsciana”. (brak opisu)

W maju 1783 r. Józef Tenczynski i Klara de Szczepanskie sprzedali dwór w mieście za 500 złp. Szymonowi i Helenie de Manaszkie (?) Urbanskie. Sąsiedztwo: Józef Nitkiewicz i Rossowa.

W lipcu 1783 r. Adam Szmydt i Marianna de Kortecelle Kostecka sprzedali kamienicę „Kortecelliana” Marcinowi Koziołkiewiczowi i Katarzynie de Strockie za 11.570 złp. Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica Sylwestra Usinskiego.

W sierpniu 1783 r. Marianna Glinska wdowa po Jakubie Glinskim sprzedała za 1800 złp. dom Jakubowi Jabłonskiemu i Małgorzacie. Sąsiedztwo: Hiacynt Markiewicz i droga publiczna.

W sierpniu 1783 r. Andrzej Białkiewicz zapisał 100 złp. na domu na rzecz Preposito Xendochiali (prepozyta szpitala). Sąsiedztwo: droga publiczna i Sagalski.

W październiku 1783 r. Piotr i Marianna Preptyt sprzedali za 1300 złp. dom w mieście Mikołajowi i Aleksandrze Maciukiewiczom. Sąsiedztwo: Jakub Sokołowski i Grzegorz Kozłowski.

W grudniu 1783 r. Marianna Wesołowska wdowa sprzedała za 6500 złp. kamienicę w Zamościu (sub nro 15) Janowi Ignacemu Nahtigall aptekarzowi. Sąsiedztwo: na rogu i Aleksander Ligajewski.

W marcu 1784 r. Jan Nahtygall przeprowadził wizję kamienicy o wartości 180 złp. przeznaczonej do restaurowania (w stanie ruiny).

Opis: Roboty stolarskie wykonuje Jan Hirschpiel. „Troje drzwi z futrynami do dolnego muru, a na gorze będą drzwi podwoyone”.

We wrześniu 1784 r. Jadwiga de Hołysze Kulczyłowiczowa, wdowa po Jakubie sprzedała za 310 złp. dom Ignacemu Burczynskiemu. Sąsiedztwo: Jakub Jabłonski i Sokołowski.

W lutym 1785 r. niewierna Toba de Chaimy Zelmanowa, wdowa sprzedała za 400 złp. dom w mieście sub Valli Szmulko Zelmanowiczowi. Sąsiedztwo: niewierny Mayer Rzeźnik i Judko Eynochowicz.

W kwietniu 1785 r. Elżbieta Derbedroszewiczowa sprzedała za 10.000 złp. kamienicę w mieście. Sąsiedztwo: kamienica Ementis i dom Koziorkiewicza.

W kwietniu 1785 r. Jan Tworowski sprzedał kamienicę za 2700 złp. Annie Szreyberowey, wdowie po Gotfrydzie. Sąsiedztwo: Lossig aptekarz i sukcesorzy Gordonow parte (częściowo).

W lipcu 1785 r. Helena, wdowa po Kazimierzu Kaliszkiewiczu i ich dzieci: Klara, Katarzyna, Kazimierz dokonali spisu ruchomości i nieruchomości – wycena – 12.000 złp. Folwark na Gęsiej ulicy z chałupą, stodołą y gruntem – 600 złp. Trzy morgi pola – 450 złp. Grunt nad fosą na Skałce – 200 złp.

W sierpniu 1785 r. Ignacy Barczyński i Marianna sprzedali za 310 złp. dom Kazimierzowi Puchalskiemu i Ewie de Bernackie. Sąsiedztwo: Jabłonski i Sokołowskie parte.

We wrześniu 1785 r. sukcesorzy Czerkiessovianos wycenili na 5.671,25 złp. i opisali kamienicę w stanie plurima devastate (najbardziej zdewastowany) „Tatułoviciana”.

Opis: Franciszek Swaicer i Antoni Gałaszkiewicz – murarze. ….”tylko od przodu az do schodow mury lubo porysowane jednak przez podmurowanie zgniłych fundamentów mogą być utrzymane. Od schodow zas aż do tyłu mury wcale nic nie warte, albowiem ich z gruntu rozbierać potrzeba. Więc te mury wszystkie otaxowali ze wszystkim złp. 4000. …Dach, połapy, podłogi są zbutwiałe y spróchniałe stare, przeto razem wszystko taxowali złp 360…Drzwi żelazne u sieni, sklepow, zamki, zawiasy y kraty, że pordzewiałe, popsute taxowali razem złp 742 ….Drzwi, szafy, stoły w izbach y sklepach ze są popróchniałe taxowali złp. 87,25. Okna w całej kamienicy potłuczone złe y stare taxowali złp. 52. Piece roboty staroswieckiey, starych, złych 4, a piąty rozwalony taxowali złp. 30. Grunt pod kamienicą taxowany 400 złp. Taxa całey kamienicy wynosi 5671,25 złp.”

W październiku 1785 r. Józef Fijałkowski sprzedał część kamienicy za 9000 złp. Barbarze Radajewskiej wdowie po Stanisławie.

W październiku 1785 r. Franciszek Markiewicz wycenił dom w mieście na 1110 złp.

Opis: „Całą budowlę co do drzewa y gruntow taxowali 750 zlp. Grunt taxowany 200 złp. Drzwi wszystkie pięcioro 21 złp. stoł w izbie 5 złp. Zawiasy y drzwi okow u okien 30 złp. W oknach tafle 12 złp, ramy 18 złp, ławy w izbie przy scianach y przy piecu 8 złp. Szafa w izbie 8 złp. Piec y kominy 32 złp. Szafa w sklepie wchodząc po prawey ręce z stołem 16 złp, w drugim złp. 10”.

W listopadzie 1785 r. zlicytowano dom w mieście należący do Franciszka Mazurkiewicza za 1534 złp.  na rzecz Zamościckiego Franciszka i Zofii jego żony.

W grudniu 1785 r. dokonano wyceny domostwa na 975 złp. po zmarłych Lemli i Chaimie Boruchowiczach.

Opis: „Domostwo całe na dwa piątra z wiązaniem…Piwnice dwie murowanych o iednym wchodzie wieksza…y mniejsza….Piecow trzy kaflowych y piekarnianych dwa z kominkami…”

W lutym 1786 r. po zmarłym Janie Szycu, burmistrzu, Zofia z Derbedroszowiczów Szycowa, żona zmarłego Jana Szyca otrzymała zgodnie z zapisem testamentowym kamienicę w cyrkule miasta Zamościa pod nr 23.

Opis: „…w ktorey na dole izdebek 2 z alkierzami, y na gorze izba duża alkierz y garderoba, tudziesz izba bez alkierza, kuchnia, strych, piwnic 4, podworek między miedzami sukcesorów Berentoskich (?) y kredytorow Makuchoskiego”.

W marcu 1786 r. Tomasz Wierzbowski Eques Polonus (polski wojskowy) sprzedał za 8000 złp. kamienicę w Zamościu sub Nro 34 Andrzejowi baronowi Wyszynskiemu z Galicji i Lodomerii.

W marcu 1786 r. po zmarłym Stefanie Warzewskim odziedziczyli domostwo na Przedmieściu pod Nro 103 – bracia zmarłego: Andrzej i Antoni Warzewscy i małoletni synowie Stefana: Adam i Antoni Warzewscy.

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Abramowicze Hyl i Czarna 1763 Zamość

Adamowski Mateusz 1760 i Marianna (de Wnuczkowskie) 1765, 1774, 1775, Zamość

Adarnowski Maciej 1777 Zamość

Axonowa Katarzyna (de Misiaczkiewicze) 1772 Zamość

Baligrodzcy Grzegorz i Anna (Foydanewiczówna)1769, 1770, w. Anna 1776 Zamość

Baranowski Bartłomiej i Marianna Zbytniowszczanka 1756 Zamość

Barcz Krystian i Anna (de Haliczanowskie) 1773 Zamość

Barczynski Ignacy i Marianna (de Hołyrze) 1785 Zamość

Bąkowska 1752, wdowa 1763, Anna 1767 Zamość

Berentowa 1757, Elżbieta 1780 Zamość

Bernacki 1754, Piotr i Anna 1768, Piotr 1773, i Marianna (de Rucinskie) 1775 Zamość

Białkiewicz Andrzej i Zofia (de Grzybowskie) 1767, 1770, 1773, 1783 Zamość

Białogajscy Grzegorz i Anna 1759 Zamość

Białogayska Agnieszka, 2-v Zeyfertowa 1754 Zamość

Biernaccy Sebastian i Anna 1754 Zamość

Biewkiewicz Andrzej 1779 Zamość

Bilscy 1774 przedmieście zamojskie

Blomberg 1773 Zamość

Blubberg Piotr 1751 Zamość

Bobrowski Wojciech i Franciszka 1782, 1783 Zamość

Bodakowski Stefan 1752 Zamość

Bok Jan i Katarzyna 1754,1759 Zamość

Boruchowicz Lemla i Chaim nie żyli w 1785 Zamość

Brounowa Anna w. po Jakubie 1753, sukcesorzy 1759, Bronowa 1765 Zamość

Brukowicz Moszko i Chana 1756 Zamość

Brzyski 1752, Antoni 1765 Zamość

Burczynski Ignacy 1784 Zamość

Bykowski Jan 1767 Zamość

Chaim 1751 Zamość

Chmielowska Katarzyna w. po Piotrze 1762 Zamość

Ciuraszczakowa Marianna w. po Bartłomieju 1767 Zamość

Ciuruskiewiczowa Elżbieta (de Keyzery) 1781 Zamość

Czarna Żydówka 1770 Zamość

Czerkass Michał 1782, sukc. 1785 Zamość

Czyzkowscy Augustyn i Marianna 1757 Zamość

Czyżykowscy 1763 Zamość

Derbedroszewiczowa Elżbieta w. po Łukaszu 1761, 1770, 1773, 1785 Zamość

Derbedroszowa Zofia ż. zm. Gabriela 1751 Zamość

Dobrowolski 1756 Zamość

Dobrzanscy Kacper i Helena 1751 Zamość

Dobrzycki Franciszek 1754; Dobrzyccy 1767 Zamość

Dost 1777 Zamość

Dubinski sukcesorzy 1765 Zamość

Dulski Stanisław 1765, 1770 Zamość

Dunczewski 1757, Dunczewscy sukc. 1778 Zamość

Dutkowska Anna (1-v Jędruszkiewiczowa; 2-v Widzinska) 1769 Zamość

Dymski Jan 1756 Zamość

Dzierżanowski 1753, Franciszek Grzymała 1757, 1769 Zamość

Eynochowicz Judko 1785 koło wałów

Faruchowicz Agnieszka (de Wieczorkowskie) w. po Marcinie 1773 Zamość

Fiałkiewicz Dominik i Krystyna 1759 Zamość

Fiałkowski Adam 1772 Zamość

Fiałkowski Józef 1785 Zamość

Fidecka Anna 1751, 1763; Fideccy 1765 Zamość

Fidecki Antoni i Teresa Bartynowna 1763 Zamość

Flikowski 1757 Zamość

Fortesowscy sukcesorzy 1771 Zamość

Gałaszkiewicz Antoni 1785 Zamość

Gąsiorowski Laurenty i Zofia (Dłuska) 1752 Zamość

Glinscy Jakub i Marianna 1758; w. Glinska 1769; w. Marianna po Jakubie 1783  Zamość

Gordonow 1769; Gordonowa w. 1777; sukc. 1785 Zamość

Grabowiecka 1752 Zamość

Grędowicz Andrzej 1765 Zamość

Grzybowska 1751 Zamość

Gurniewicz 1753, 1754, dom Gurniewiczowski 1771 Zamość

Guzowscy sukc. 1782 Zamość

Halczanowski Hiacynt 1765 Zamość

Halezanowski Hiacynt 1778 Zamość

Haliczanowski 1751 Zamość

Hartmanowa Anna (de Tumanowicze) w. 1770 Zamość

Hass, Hasse 1750, sukcesorzy 1766, 1767 ul. Bełska

Hasse Franciszek i Joanna (de Latyna) sukcesorzy 1762 Zamość

Herszkowicz Majer 1778 przedmieście zamojskie

Heynorowscy 1756, 1757, Heyner 1759 Zamość

Ickowicz Dawid i Rochła 1766 Zamość

Izraelowicz Moszko i Bela 1751 Zamość

Jabłonski 1785 Zamość

Jabłonski Jakub i Małgorzata 1783, 1784, 1785 Zamość

Jagniątkowski 1763 Zamość

Jałowiecki 1761 Zamość

Jamrowski Franciszek i Marta (de Małeckie) 1772 Zamość

Jaworowicz Wojciech i Zofia 1778 Zamość

Jaworski Stanisław nie żył 1768 i w. Teresa (de Kaplinskie) Zamość

Jędruszkiewicz Jan i Anna 1759; Jedruszkiewicze 1770 Zamość

Jurkiewicz Michał 1777 Zamość

Kaisz Jan i Anna 1778 Zamość

Kaisze Jan i Franciszka 1769 Zamość

Kaiszowa – Kaliszowa Franciszka (2-v Romanska) 1775, 1776 Zamość

Kaliszkiewicz Kazimierz 1778,1779,1781,1782; Helena w. po Kazimierzu i dzieci: Klara, Katarzyna, Kazimierz 1785 nr 3 Zamość

Kaniowscy Antoni i Rozalia (de Białogayskie) 1757 Zamość

Kaplowicz Herszko 1756 Zamość

Kawa Jerzy 1759 Zamość

Kliwinscy Adam i Marianna 1751, Marianna w. 1756 Zamość

Kłodzinscy Piotr (de Alcantara) i Katarzyna (de Czołowskie) 1762, 1767, 1769 ul. Bełska

Kołtuniak Hiacynt i Anna (Loiowna) 1769 Zamość

Konopka Bartłomiej 1765 Zamość

Kosiarski Wojciech 1777 Zamość

Kostecka Marianna i Andrzej 1782 Zamość

Koziewiczowie 1755 Zamość

Koziorkiewicz 1785 Zamość

Kozłecka 1781 Zamość

Kozłowscy Grzegorz i Helena (Radkiewiczówna) 1776 Zamość

Kozłowscy Grzegorz i Katarzyna 1770, Grzegorz 1783 Zamość

Kulczyłowiczowna Jadwiga (de Hołysze) w. po Jakubie 1784 Zamość

Kulszinska Marianna (1-v Kliwinska) 1757 Zamość

Kumnicki Karol sukc. 1781 Zamość

Lebiedowski Andrzej i Marianna (de Dobrzanskie) 1765 Zamość

Lendza 1753 Zamość

Lesniowski 1752 Zamość

Lessyng 1752; Andrzej i Zuzanna (1-v Samsonowa, 2-v Wrada) 1759 Zamość

Leychner Laurenty 1769 ul. Bełska

Lichtenszten 1757 Zamość

Ligajewski Aleksander 1783 Zamość

Liniewski 1763 Zamość

Linkowna Marianna 1756 Zamość

Lipowscy Karol i Antonina 1763, 1767 Zamość

Lisowscy Michał i Teresa 1775 Zamość

Lossig aptekarz 1785 Zamość

Lubeccy sukcesorzy 1767 Zamość

Łatkowski Aleksander 1758 Zamość

Macierowiczowie 1770 Zamość

Macinkiewicz 1778 Zamość

Maciukiewicz 1776; Mikołaj i Aleksandra 1783 Zamość

Majowscy Mikołaj i Marianna 1751 Zamość

Makomak 1756 Zamość

Makowscy sukcesorzy 1751, 1756, 1757 Zamość

Makuchowski Antoni 1764 Zamość

Malborski 1754; Michał 1763; Antoni 1767 Zamość

Małecki Wojciech 1766 ul. Bełska

Manelowicz Lewko 1756 Zamość

Markiewicz Hiacynt 1783; Franciszek 1785 Zamość

Markiewicze Józef i Eufrozyna 1769 Zamość

Mazurkiewicz Błażej i Zofia (1-v Makarewiczowa) 1762, Mazurkiewiczowa 1764; Agnieszka 1767, 1773; Franciszek 1785 Zamość

Meldanowicze Aleksander i Marianna (de Gałkowskie) 1770 Zamość

Memlin Herszek 1757 Zamość

Midelton Piotr i Zuzanna 1753 Zamość

Miecznikowa 1771 Zamość

Misiaczkiewicz Jan 1751, 1752 Zamość

Misiaczkiewicz Wojciech 1771 i Justyna (de Romanskie), 1774, 1775, 1776 Zamość

Misiaczkiwicze sukcesorzy 1765, 1766, 1769, Zamość

Moszkowa Sprynca 1758 Zamość

Moszkowicz Icko i Chana 1758 Zamość

Moszkowicz Izrael i Szandla 1750 Zamość

Muchowscy 1769 Zamość

Nagurzynskie Mikołaj i Katarzyna 1772, 1775 Zamość

Nahtigall Jan Ignacy 1783, 1784 Zamość

Nikliński Dominik i ż. zm. Teresa; Tomasz i Marianna Niklińscy 1752 Zamość

Nitkiewicz Józef i Katarzyna (Halczanowszczanka) 1769, 1770, 1776, 1783 Zamość

Nowadzki Michał 1781 Zamość

Okolski 1759 Zamość

Oksiakiewicz Jan 1767 Zamość

Olszewscy Wojciech i Agnieszka 1774 przedmieście zamojskie

Orłowski sukc. 1781 Zamość

Ormiński ks. 1776 Zamość

Ostaszewski Józef 1764 Zamość

Paszkowscy Jakub i Agnieszka 1754 Zamość

Pert (Perty) Józef i Marianna 1750, 1761, 1762 Zamość

Piasecki 1756; Jan 1765, 1767 Zamość

Pienkowski Adam 1758 Zamość

Pikuzinski Teodor 1765 Zamość

Popiel 1778 Zamość

Preptyt Piotr i Marianna 1783 Zamość

Puchalski Kazimierz i Ewa (de Bernackie) 1785 Zamość

Rabinowicze Michał i Icko 1764 Zamość

Rabow 1782 Zamość

Raczyńska 1753 Zamość

Radajewska Barbara w. po Stanisławie 1785 Zamość

Radankiewicz Teresa w. po Antonim 1754 Zamość

Radaszkiewicz Paweł 1759 Zamość

Reynbergier Ambroży i Zofia (Polakiewiczówna) 1753 Zamość

Romanczuk 1768; 1775 Zamość

Romanscy Paweł i Agnieszka 1754, 1755; 1770 Zamość

Rosołkowski Grzegorz 1779 Zamość

Ross Jakub 1752; Rossowa 1783 Zamość

Rózyccy 1763 Zamość

Ruszkowolscy 1778 Zamość

Rychteowa nie żyła w 1756 r. sukcesorzy Zamość

Rzeznik Mayer 1785 koło wałów

Sagalscy Mikołaj i Rozalia 1773, 1775, 1779, 1783 Zamość

Sakiewicz Fabian i Anna (de Wyszynskie) 1782 Zamość

Siedzieniewski Marcin i Agata (Hołszowskie) 1767 Zamość

Siwczynski Teodor i Marianna (de Paluszkiewicze) 1762 Zamość

Skibinska Marianna (Budkowna) i Michał 1766, 1773, 1785 Zamość

Sokołowski 1784, Jakub 1783, 1785 Zamość

Stachlow 1772 Zamość

Stachurska 1756 Zamość

Stanikowscy 1754, 1755 Zamość

Stankiewicz 1771 Zamość

Stroccy 1751, Strocki Hiacynt 1761, Strockie 1763, 1770 Zamość

Sumecki Andrzej i Teresa 1762 Zamość

Sumecki Józef nie żył 1764, w. Anna, 1773 Zamość

Sumeiko Józef sukcesorzy 1762 Zamość

Suprynkiewicz Michał 1778, 1782 Zamość

Surdacki Wojciech i Zofia 1766 Zamość

Swaicer Franciszek 1785 Zamość

Swieżawski 1764 Zamość

Symon Żyd sukc. 1774 przedmieście zamojskie

Szlawscy Stefan i Anna 1759; sukc. 1777 Zamość

Szloma Judko 1780 Zamość

Szmydt Adam i Marianna (de Kortecelle Kostecka) 1783 Zamość

Szmytt Adam i Konstancja (de Berenty) 1773 Zamość

Szreyberowa Anna w. po Gotfrydzie 1785 Zamość

Szumecki Andrzej 1765 Zamość

Szumowska Joanna 1760 Zamość

Szweydzinscy Laurenty i Agnieszka 1756, 1757 Zamość

Szyc 1773, Jan nie żył 1786, w. Zofia (z Derbedroszowiczów) Szycowa nr 23 Zamość

Tałandowscy Stanisław i Anna 1767 Zamość

Tenczynski Józef i Klara (de Szczepanskie) 1783 Zamość

Tomaszewscy Agata (de Zielinskie) i Jan 1775 Zamość

Tomaszyńska (Tomaszewska?) Agata 1779 Zamość

Tworowski Jan 1785 Zamość

Ukłowski 1774 Zamość

Ulitowski Wojciech 1765, 1777, 1783 Zamość

Urbański Szymon 1778 i Helena (de Manaszkie) 1783 Zamość

Urbański Szymon i Marianna (de Dmuszkiewicz?) 1776 Zamość

Usinski Sylwester 1782, 1783 Zamość

Warterys porucznik garnizonu 1750 Zamość

Warzewski Stefan nie żył 1786, bracia: Andrzej i Antoni, s. zmarłego-małoletni: Adam i Antoni nr 103 Przedmieście Zamojskie

Wesołowski Marcin 1764, Marianna w. 1783  Zamość

Wiatrowski Wojciech i Marianna 1765 Zamość

Wierzbowski Tomasz 1786 Nr 34 Zamość

Wilnerowa wdowa 1777 Zamość

Wiszniowski Jan 1782 Zamość

Witkowska (2-v Bankowska) 1772 Zamość

Wolmanowna Krystyna, w po Mateuszu 1750 Zamość

Wulwowicz Leybuś 1778 przedmieście zamojskie

Wyszynski Andrzej baron 1786 Nr 34 Zamość

Zabłocki Tomasz 1767 Zamość

Zagrzewski 1757 Zamość

Zamościcki Franciszek i Zofia 1785 Zamość

Zarzycki Jan i Anna 1774 przedmieście zamojskie

Zarzycki Mateusz 1772, 1775 Zamość

Zasławscy Tomasz i Anna 1766; sukc. 1782 Zamość

Zasławska Anna (2-v Guzowska) 1779 Zamość

Zastawscy 1782 Zamość

Zawadzcy Albert i Anna 1750 Zamość

Zdziarski Jakub 1751, w. Helena 1778 Zamość

Zebrzycki 1768 Zamość

Zelmanowa Toba (de Chaimy) 1785 koło wałów

Zelscy 1778 Zamość

Zielinski  Franciszek 1753; Antoni 1760 Zamość

Ziembiński Józef 1771, i Wiktoria (ze Szczepanowskich) 1781 Zamość

Zusman Żyd 1770 Zamość

Zwierzchowski muzykant 1750 Zamość

Żuławski (Zuławski) Felicjan 1752 Zamość

 

___________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Consularia. Kwerenda l. 70 XX w.