Sztafeta pokoleń Zamościan

Mieszkańcy Zamościa wg akt miejskich Advocatalia (ulice różne)

 

Abrek (Habrek) Andrzej 1639 okolice Akademii

Abrek (Habrel ?) Andrzej prof. 1634 Hrubieszowska

Aula Arcensi Zamoscensi  (sala Zamku Zamojskiego?) 1688 Zamkowa

Aula Komorowskiego 1641 okolice kościoła parafialnego

Bąkowska Anna 1764, 1765 okolice Franciszkanów

Bąkowscy Kazimierz i Anna 1747 okolice Franciszkanów

Bąkowska wdowa 1751 ul. d. Grabinska

Białogayski Adalbertus i Agnes 1767 okolice Franciszkanów

Białogayski Ingenuus Tomasz 1761 okolice Franciszkanów

Biechonius Simon 1637 Hrubieszowska

Bobrowski Adalbertus 1780 Bazyliańska

Bobrykowic Bazyli i Anastazja 1640 Hrubieszowska

Browar żydowski 1667 okolice k. ormiańskiego

Brusz Reinhold 1698 od ratusza do akademii

Capitanei (Capitaneus – Starosta) Grahonicem (Grabovicem – Grabowiecki?) et Iuani Rutheni 1638 okolice k. parafialnego

Chadziejowicz Mikołaj Ormianin 1652 Hrubieszowska

Chadziejowicz Szymon i Justyna wdowa 1665 Hrubieszowska

Chmielowski Augustyn 1668 okolice Cerkwi Greckiej

Chorwatowna Dorota ż. St. Świdnickiego 1635 Hrubieszowska

Choy Kacper 1635 Hrubieszowska

Chylicki Piotr i Dorota 1638 k. Cerkwi Greckiej

Ciepłuszka Jan brat G. Kozłowskiego 1633 Tyszowiecka

Circi Laurentus (Laurentius) 1638 Bełska

Circus Jan ksiądz 1643 okolice k. parafialnego

Ciszowski Piotr i Zofia 1669 okolice Cerkwi Greckiej

Confraternitas S. Annae Matris B.V.M (u Franciszkanów) 1668 zapis Piekłowiczów z Hrubieszowskiej

Confraternitatis Sacratissimi Rosary Gloriosissima Virginis Mariam Ecclesia Insignis Collegiata 1761

Czerwik alias Gwiazdowski Walenty i Adam 1654 Hrubieszowska

Czyzykowski Augustyn i Marianna (de Gaulikowskie) 1761 okolice Franciszkanów

Czyżykowska Honorata wdowa 1767 okolice Franciszkanów

Czyżykowska Marianna wdowa w 1779 okolice Franciszkanów

Darmuchowski Gregorius i Regina 1638 Bełska

Dąbrowski Ojciec Laurentius 1638 okolice k. parafialnego

Dąmbrowski Kazimierz (z żoną i dziećmi)  1674 Hrubieszowska

Delech Szymon 1674 Hrubieszowska

Dobraszowski sukcesorzy 1692 Reformacka

Dobrzanski Stanisław 1754 okolice Franciszkanów

Domaradzkich sukcesorzy 1752 okolice Franciszkanów

Domasławski Wojciech 1688 Zamkowa

Domus Kuczerowiczoviana 1747 okolice Franciszkanów

Drohowicz Aleksander 1692 Reformacka

Drozdowscy Stefan i Katarzyna 1667 okolice k. ormiańskiego

Drozdowski Andrzej 1751 okolice Franciszkanów

Drozdowski ksiądz 1743 okolice Franciszkanów

Dulscy Stanisław i Teresa 1760 okolice Klarysek

Dybza Paweł 1692 Reformacka

Dybza Paweł 1711 przed klasztorem Franciszkanów

Ementium  (?) 1747 okolice Franciszkanów

Fabre (Tabre) Benedykt 1633 Hrubieszowska

Fiałkiewiczowie Sebastian i Anastazja 1745, 1746 okolice Franciszkanów

Fundatio Dreznerovianae 1687 (zapis Żołądkiewiczów) z okolic k. ormiańskiego

Gębzicki Grzegorz i Zofia 1634 Hrubieszowska

Gilinscy Jakub i Marianna 1758 ul. Franciszkańska

Glinska Honorata 1764 okolice Franciszkanów

Glinska Marianna wdowa 1765 okolice Franciszkanów

Głowienko Jakub sukcesorzy 1634 Hrubieszowska

Gollio Andrzej i Katarzyna (Bergmanowna) 1641 Ślusarska

Goreccy Józef i Anna 1729 okolice Franciszkanów

Goreccy Józef i Anna 1746 okolice Franciszkanów

Gorlewski Szymon i Jadwiga  1636 r. przed Zamkiem

Gorlewski Tomasz s. Szymona 1636 przed Zamkiem

Gorski 1639 okolice k. parafialnego

Górski sukcesorzy 1638 Bełska

Grabowiec Albert i Agneta 1639 okolice Akademii

Grabowiecka Marianna (Lewkiewiczowna) (Łukaszewiczowna) 1752 okolice Franciszkanów

Grzegorzowski Jan i Marianna 1698 od ratusza do akademii

Gutri Piotr 1655 Zamkowa

Hanus ślusarz 1635 Hrubieszowska

Hanusz 1641 Ślusarska

Hasse Franciszek 1748 okolice Franciszkanów

Hołysz Krzysztof i Marianna 1751 ul. (dawniej) Grabinska

Honoratorum Romanskich 1752 okolice Franciszkanów

Iibicinis (Włosi?) 1638 Bełska

Jackowicz Adam 1654, 1655, 1665 Zamkowa

Jackowiczowna Katarzyna 1688 ż. W. Domasławskiego Zamkowa

Jakubowicz Der Kirkor i Anna (Mikołaiowiczowna) Ormianie 1629 Hrubieszowska

Jaroszewicz Helena (wcześniej Tokarska) 1729 okolice Franciszkanów

Jaroszewicz Jan 1636 przed Zamkiem

Józefowicz Sefer mąż Maryny w. po Muracie Ormianie 1629 Hrubieszowska

Jurkowscy Michał i Marina 1667 okolice kościoła ormiańskiego

Kapituła Zamojska kamienica 1673 po przeciwnej str. Zamku

Kilowicz Wojciech 1634 Hrubieszowska

Klasztor Bazylianów 1780 Bazyliańska

Kłopocki Andrzej ksiądz 1643 okolice k. parafialnego

Kolmanowicz Hanus i Agnieszka (wdowa) 1634, 1640 Hrubieszowska

Kolmanowicz Marcin s. Hanusa 1640 Hrubieszowska

Kor Paweł 1639 Bełska

Kościół Ormiański – wizytacja kościoła 1754 okolice k. ormiańskiego

Kotowicz Bazyli i wdowa Paladia 1666 okolice Cerkwi Greckiej

Koy Kacper i Jadwiga 1641 Ślusarska

Kozłowski Grzegorz 1633 Tyszowiecka

Kristesterowicz ksiądz Jan 1687 okolice k. ormiańskiego

Krupski Andrzej 1729 okolice Franciszkanów

Krzeminscy Kacper i Zofia 1654 okolice Akademii

Kuczerowie 1741 ul. Franciszkańska

Kurowski Marcin 1639 Bełska

Lapinscy 1751 ul. d. Grabinska

Lesczkowski 1643 okolice k. parafialnego

Leśniowski Józef 1711 przed klasztorem Franciszkanów

Lewandowscy Mateusz i Agnieszka 1760 okolice Klarysek

Lewkiewiczowna Anna, w. po Janie Kliszkiewiczu 1752 okolice Franciszkanów

Leydeka Ludwik 1763 Zamkowa?

Ligocka Anna c. J. Serwatowskiego, ż. Jana Ligockiego 1654 okolice Akademii

Lipowski Albertus aptekarz 1638 Bełska

Łapinski Jan 1741 ul. Franciszkańska

Łukaszewicz Daniel, nie żył w 1752 r. okolice Franciszkanów

Łukaszewiczowa Ewa 1747 okolice Franciszkanów

Magrowicz Adam 1666, nie żył w 1686 naprzeciw Akademii

Magrowiczowna Jadwiga ż. J. Rzechowskiego c. Magrowicza 1688 okolice Akademii

Maiowsczyk Krzysztof i Dorota 1669 okolice Cerkwi Greckiej

Malanowa Magdalena 1636 Hrubieszowska

Małecki Adalbertus 1764 okolice Franciszkanów

Marek Stanisław 1629 Hrubieszowska

Markiewicz Józef i Eufrozyna (de Puchalskie) 1761, 1758, 1764 ul. Franciszkańska

Markiewiczów sukcesorzy 1779 okolice Franciszkanów

Martensowicz Krzysztof i Róża 1654 Zamkowa

Mateusz (rzemieślnik) Maltifaber 1665 Hrubieszowska

Mensator August 1638 okolice Cerkwi Greckiej

Micher (kotlarz) 1669 okolice cerkwi Greckiej

Milichiewicz Bazyli i Marianna 1745, 1754 okolice Franciszkanów

Miturkiewicz Mikołaj 1640 Hrubieszowska

Mordelowskie (?) 1688 okolice Akademii

Muchowski Andrzej i Salomea (de Bąkowskie) 1779 okolice Franciszkanów

Murat Aserym i Maryna (wdowa) Ormianie 1629 Hrubieszowska

Musztapha Ormianin 1669 okolice k. ormiańskiego

Niedzielski 1638 Bełska

Niewiescy sukcesorzy 1711 przed klasztorem Franciszkanów

Nornicki 1671 okolice Cerkwi Greckiej

Nozłowicz Adam i Regina 1634 Hrubieszowska

Oleśnicki Jan 1636 przed Zamkiem

Olpowska Róża ż. S. Biechoniusa 1637 Hrubieszowska

Oriszka Ludica c. P. Chylickiego 1638 okolice cerkwi Greckiej

Orzechowski Jan i Jadwiga Magrowiczowna 1669 okolice k. ormiańskiego

Oskiatka 1652 Hrubieszowska

Oskiatczyn 1668 Hrubieszowska

Paklowic Hiacynt 1640 Hrubieszowska

Paszkowicz alias Śledź Marcin i Anna 1633 Hrubieszowska

Pelczynski Ludwik 1746 okolice Franciszkanów

Piekłowicz Paweł 1668 Hrubieszowska

Piestrzecki Aleksander  de Piestrzec 1673 po przeciwnej str. Zamku

Płaksiukiewicz Polikarp i Anna (Siarkiewiczowna) 1748 okolice Franciszkanów

Przelaska Jan sukcesorzy 1629 Hrubieszowska

Puzdrowski Tomasz i wdowa Zofia 1641 Bełska

Rhode Franciszek 1634 Hrubieszowska

Rndo Adamous ojciec scholastyk 1638 okolice k. parafialnego

Romanczyk Wojciech i Katarzyna 1665 Hrubieszowska

Romanscy Marianna i Adalbertus 1747 okolice Franciszkanów

Rożycki Józef i Agnieszka (Gębicze) 1761 okolice Franciszkanów

Ruszkowski Franciszek i Zofia de Szwedzinskie 1780 Bazyliańska

Rutowski Wojciech 1641 Bełska

Rydler Wilhelm nie żył w 1666 okolice Akademii

Rzechowski Jan 1688 okolice Akademii

Sakiewiczowa de Wyszynska Anna 1785 Bazyliańska

Samuilik 1641 okolice k. parafialnego

Sarbiewska Zofia a Napiorkow 1665 Zamkowa

Sądecka Anna i Jan, wcześniejsza właścicielka domu (zm. 1741) Tetterów  ul. Franciszkańska

Scultetus (rzeźbiarz z Tworyczowa) 1654 Hrubieszowska

Sergiowic Quanis Ormianin 1639 okolice Akademii

Serwatowski Jakub – nie żył w 1654 r. okolice Akademii

Sidorowa 1638 okolice Cerkwi Greckiej

Skalska 1633 Tyszowiecka

Słodownik Matyasz 1674 Hrubieszowska

Sokołowskie 1779 okolice Franciszkanów

Sowinski Wojciech 1629 Hrubieszowska

Stankiewicz Jan i Zofia 1688 okolice Akademii

Starsi Synagogi Zamojskiej 1669 okolice k. ormiańskiego

Stefanowicz Franciszek 1641 Bełska

Stefanowski Wawrzyniec brat D. Chorwatownej 1635 Hrubieszowska

Sukcycki Krzysztof i Jadwiga 1665 Hrubieszowska

Sulikowski Stanisław 1654 Hrubieszowska

Suner Łukasz 1633 Tyszowiecka

Suslikowie Iwan i Marina 1666, 1668 okolice Cerkwi Greckiej

Szakowicz Hrehory i Siemion 1668 okolice Cerkwi Greckiej

Szakowicz Mikołaj 1668 okolice Cerkwi Greckiej

Szanci Ludwik 1688 Zamkowa

Szarbiewski 1688 Zamkowa

Szorsiel (Szornel?) Wacław 1665 Zamkowa

Szydłowska Marianna 1747 okolice Franciszkanów

Szyprynkiewicz (Suprynkiewicz) Michał 1780, 1785 Bazyliańska?

Świdnicki Stanisław 1635 Hrubieszowska

Tarnogóra Andrzej z żoną 1639 Bełska

Tetera 1666 okolice Cerkwi Greckiej

Tetterowie Jan i Marianna 1743 ul. Grabowska okolice Franciszkanów

Tomasz Zamoyski  1636 nabywca domu Gorlewskich – przed Zamkiem

Uhryłowicz Saie i Maryna Bogdanowna Ormianie 1629 Hrubieszowska

Usikowicz Michał 1671 okolice Cerkwi Greckiej

Vector Mikołaj 1640 Hrubieszowska

Violeti Adam 1641 okolice k. parafialnego

Wagner Kilian 1641 Ślusarska

Warteriszowicowie Krzysztof i Róża Ormianie 1655 Zamkowa

Weier Jakub 1654 Zamkowa

Wenton Jan i Anna 1688, 1686, 1689 naprzeciw Akademii

Wereszczak Jan (Iwan) 1639 Bełska

Wieteski  Jan s. Stanisława in Modliborzyce 1655 Zamkowa

Winęrab Jakub 1655 Zamkowa

Wiśniowski Andrzej 1673 po przeciwnej str. Zamku

Włodzik Stanisław sukcesorzy 1652, 1665 Hrubieszowska

Włodzikowna Elżbieta ż. P. Piekłowicza 1668 Hrubieszowska

Wnuczkowna Franciszka ż. Dobrzanskiego 1754 okolice Franciszkanów

Wnuczkowscy Stanisław i Marianna 1745 okolice Franciszkanów

Wojciech (piwowar) 1633 Tyszowiecka

Wojciech (woźnica) 1629 Hrubieszowska

Wolman Anna i Mateusz 1748 okolice Franciszkanów

Wuier Jakub 1665 Zamkowa

Wykowski  Jerzy 1763 Zamkowa?

Wykowski Eustachy 1769 Platea Arcensi -Zamkowa ?

Wykowskie siostry Józefa, Angela i Rozalia 1763 Zamkowa?

Zagórscy Stanisław i Jadwiga 1665 Hrubieszowska

Zagurczyk Ludwik i Marianna 1689 naprzeciw Akademii

Zajączkowski Gabriel 1655 Zamkowa

Zegarth Adam i Marina Skopowsczanka 1654 Platea Arcensi (Zamkowa)

Zerebkowic Michał 1640 Hrubieszowska

Zielonkowscy sukcesorzy 1633 Tyszowiecka

Zonkiewiczowa 1671 okolice Cerkwi Greckiej

Żołądkowicz Andrzej i Elżbieta 1687 okolice k. ormiańskiego

Żurkowski Stanisław nie żył w 1673 r. po przeciwnej str. Zamku

_____________________________________________________________________________________________

Ulice różne w Zamościu

Okolice Kościoła Franciszkanów

W grudniu 1711 r. sukcesorzy Niewieskich dokonali wyceny kamienicy na sumę 3799,20 złp. Sąsiedzi: Józef Leśniowski rajca i Paweł Dybza ławnik. Lokalizacja: przed klasztorem OO. Franciszkanów. Opis kamienicy: …”Wielka izba z alkierzem…posadzka kamienna w alkierzu, fundament pod piecem…posadzka kamienna w wielkiej izbie, z fundamentem do pieca, kominkiem…połap w wielkiej izbie….Drzwi sześcioro, piecow dwa….okna w izbie, alkierzu…drzwi  żelazne do teyrze izby wielkiey…Drzwi dwoie do alkierza…Piwnica wielka, dolna murowana, z tey piwnicy sklepik….Piwnica od schodow, sklepik pod schodami…Sklepik przed schodami z szyią…drzwi żelazne do piwnic….Drzwi drewniane w piwnicy…”

W marcu 1729 r. Helena 1-voto Jaroszowicz, 2-voto Tokarska sprzedała dom za 150 złp. Józefowi i Annie Gorecckim. Sąsiedztwo: Conventus Religiosorum Patrum Franciscanorum i Andrzej Krupski.

We wrześniu 1743 r. ks. Drozdowski sprzedał dom za 220 złp. Janowi i Mariannie Tetterom. Poprzednim właścicielem była Sądecka. Lokalizacja domu: In Platea Grabowska a parte Ecclesiae P. P. Franciscanorum (na ulicy Grabowskiej).

W grudniu 1741 r. Dom po zmarłej Annie Sądeckiej (zapis w testamencie) ma być sprzedany, a pieniądze przeznaczone na kościół (za duszę męża Jana). Lokalizacja: na ulicy Franciszkańskiej. Sąsiedzi: Jan Łapinski i Kuczerowicz.

W grudniu 1745 r. Stanisław i Marianna Wnuczkowscy sprzedali środkową część domu za 7500 złp. Sebastianowi i Anastazji Fiałkiewiczom. Lokalizacja: In Platea Ecclesiana PR PP Franciscanorum, acialiter. Sąsiad: Bazyli Milichiewicz kuśnierz.

W grudniu 1745 r. Stanisław i Marianna Wnuczkowscy sprzedali dom za 580 złp. Stefanowi i Elżbiecie Fiałkowiczom. Lokalizacja: In Platea Ecclesiana PR PP Franciscanorum, acialiter. Sąsiad: Bazyli Milichiewicz kuśnierz.

W marcu 1746 r. Józef i Anna Goreccy sprzedali dom za 275 złp. Sebastianowi i Elżbiecie Fijałkiewiczom. Usytuowanie: intra moenia hic Zamosc vero Ecclesiae RP. PP. Franciscanorum. Sąsiad: Ludwik Pelezynski (?).

W czerwcu 1747 r. Marianna Kuczerowiczowna i Adalbertus Romanscy sprzedali drewniany dom za 1200 złp. Kazimierzowi i Annie Bąkowskim. Lokalizacja: In Platea ad Ecclesiae Conventus Zamoscensis Patrum Franciscanorum. Sąsiedztwo: Ementium (? odczyt z akt niepełny) i Marianna Szydłowska.

W czerwcu 1747 r. Kazimierz i Anna Bąkowscy sprzedali dom za 1200 złp. Adalbertusowi i Mariannie Romanskim. Usytuowanie: In Platea ad Ecclesiae Conventus Zamoscensis Patrum Franciscanorum. Sąsiedzi: Ewa Łukaszewiczowa i Domus Kuczerowiczoviana.

W kwietniu 1748 r. Polikarp Płaksiukiewicz i Anna Siarkiewiczowana małżonkowie sprzedali dom za 880 złp. Mateuszowi i Annie Wolmanom. Usytuowanie: intra moenia In Platea versus Ecclesiam PP. Franciscanorum. Sąsiedztwo: Franciszek Hasse rajca i fundus nudus Bąkowsciani.

W październiku 1751 r. Andrzej Drozdowski sprzedał dom (domus Sądeccianam) za 220 złp. Krzysztofowi i Mariannie Hołyszom. Usytuowanie: In Platea Antiguitus Grabinska (ul. dawniej Grabińska) dicta ex parte Conventus Religiosorum Patrum Franciscanorum. Sąsiedzi: Łapińscy i wdowa Bąkowska.

W maju 1752 r. Marianna Grabowiecka (Lewkiewiczowa Łukaszewiczowa) wdowa po Danielu Łukaszewiczu i córka Anna Lewkiewiczowna wdowa po Janie Kliszkiewiczu sprzedały kamienicę  za 1650 złp. Agnieszce Białogayskiej, żonie zmarłego Alberta Białogayskiego. Lokalizacja: intra moenia In Platea ad Ecclesiam Religiosorum PP Franciscanorum (w obrębie murów przy ulicy do kościoła Franciszkanów). Sąsiedztwo: Romanscy i sukcesorzy Domaradzkich. Uwagi: cum fundo.

W grudniu 1754 r. Franciszka (Wnuczkowna) i Stanisław Dobrzanscy sprzedali część domu (dom drewniany „Wnuczkovsciana”) za 480 złp. Jakubowi i Mariannie Glinskim. Sąsiedztwo: Milichiewiczowie i acialiter versus parte ab altera Patres Franciscanos Zamoscen.

We wrześniu 1758 r. Bazyli i Marianna Milichiewicze sprzedali dom za 404 złp. Józefowi i Euphrozynie Markiewiczom. Lokalizacja: In Platea Franciscanorum (przy ul. Franciszkańskiej). Sąsiedzi: Jakub i Marianna Glinscy i Bąkowska.

W marcu 1761 r. Józef Markiewicz zapisał na domu drewnianym sumę 100 złp na rzecz Confraternitatis Sacratissimi Rosary Gloriosissima Virginis Mariam Ecclesia Insignis Collegiata Zamoscensis (Bractwo Różańcowe przy kolegiacie). Sąsiedztwo: Glinscy i Bąkowska.

W maju 1761 r. Józef Rożycki i Agnieszka Gębicze dokonali zapisu na domu 2000 złp. na rzecz Ingenuus Thomas Białogayskiego. Dom drewniany znajdował się In Platea ad Ecclesiam RP PP Francisacanorum. Sąsiedztwo: Augustyn Czyzykowski i Marianna de Gaulikowskie i sukcesorzy Domaraccianorum.

W lipcu 1764 r. Józef Markiewicz i Eufrozyna de Puhalskie (żona) zapisali na domu 200 złp. na rzecz Adalbertusa Małeckiego. Dom drewniany znajdował się In Platea ad Ecclesiam RP PP Francisacanorum. Sąsiedztwo Honorata Glinska i Bąkowska.

W marcu 1765 r. Józef i Eufrozyna Markiewicz zapisali na domu 500 złp. na rzecz Capella S. Nicolai In Ecclesia Insignis Collegiata Zamosc (Kaplica św. Mikołaja w Kolegiacie). Sąsiedzi: Marianna Glinska wdowa i Anna Bąkowska.

W lipcu 1767 r.  Adalbertus Białogayski dokonał zapisu na Domus Białogaysciana kwotę 2000 złp. na rzecz Józefa i Agnieszki Rożyckich. Sąsiedzi: Honorata Czyzykowska i sukcesorzy Domaraccianorum.

W maju 1779 r. Andrzej i Salomea de Bąkowskie Muchowskie sprzedali dom za 692 złp. Sokołowskim. Usytuowanie: In civitate tendendo ad Ecclesiam P. Franciscan.. Sąsiedzi: Marianna Czyzykowska wdowa i sukcesorzy Markiewiczów.

We wrześniu 1779 r. Marianna Czyzykowska wdowa sprzedała dom za 1420 złp. Piotrowi Preptytowi. Usytuowanie: In civitate tendendo ad Ecclesiam P. Franciscan.. Sąsiedzi: Grzegorz Kozłowski i Jakub Sokołowski.

 

Okolice Kościoła parafialnego (kolegiaty)

 

W październiku 1638 r. Ojciec Laurenty Dąbrowski Senior Vicario Collegiata Zamoscensis sprzedał dom za 350 złp. reverendus Adamus Ojcu Scholastykowi Zamojskiemu et quatuor canonieus Zamosc. Lokalizacja: hic Zamosci ad Ecclesiam Collegiatam Zamoscensis. Sąsiedztwo acialiter i Capitanei Grahonicem (Starosta Grabowiecki?) et Iuani Rutheni.

We wrześniu 1638 r. Niedzielski wycenił dom na 500 złp. Lokalizacja In Platea Bełzensi. Sąsiedztwo: sukcesorzy Gorskiego i Tibicinis (libicinis) flecista, względnie grający na piszczałce wojskowej.

We wrześniu 1638 r. Grzegorz Darmuchowski kupiec i Regina Darmochowska (?)sprzedali dom aptekarzowi Albertowi Lipowskiemu aptekarzowi zamojskiemu. Dom znajdował się przy ul. Bełskiej. Graniczył z kamienicą Jakuba Hafexa i domem Laurentego Circi.

W marcu 1639 r. Andrzej Tarnogora i żona Tarnogorzyna (z Tarnogóry?) przekazali prawa do domu przy ul. Bełskiej na rzecz Iwana Wereszczaka. Sąsiedzi: Paweł Kor szewc i Martini Kurowski.

W listopadzie 1639 r. Gorski dokonał wyceny domu na 500 złp. Usytuowanie: In platea e regione Ecclesiae noniter structa acialiter. Sasiad: Niedzielski.

W styczniu 1641 r. Kacper Koy i Jadwiga Podborska (Rodborska) sprzedali dom za 1200 złp. Andrzejowi Gollio złotnikowi i Katarzynie (Bergemanownej) jego żonie [rodzicom Jana Goliusza]. Dom ten należał do Kiliana Wagnera, kupca, później do Tomasza Zamoyskiego, od którego otrzymał go Kacper Koy. Usytuowanie: In Platea Serrfabrili acialiter (na rogu ul. Ślusarskiej). Sąsiad: Hanusz ślusarz.

W lutym 1641 r. Zofia Puzdrowska, wdowa po Tomaszu Puzdrowskim, wymieniana przy okazji innej sprawy w aktach. Dom przy ul. Bełskiej w sąsiedztwie domu Franciszka Stefanowicza i Wojciecha Rutowskiego.

W październiku 1641 r. OO. Franciszkanie sprzedali dom za 1200 złp. Adamowi de Violeti Musicus (muzyk). Dom znajdował się In Platea Ecclesiastica (przy ul. Kościelnej). Sąsiedztwo: Aula (stajnie?) Komorowskiego  i Samuilik.

W maju 1643 r. ks. Jan Circius Canonicus Zamoscensis et Parochus Tomaszoviensis (kanonik zamojski i proboszcz tomaszowski) sprzedał dom za 350 złp. ks. Andrzejowi Kłopockiemu Sacrae Theologiae Doctor, Canonicus et Praepositus Zamoscensis (dr Świętej Teologii, kanonik i prepozyt zamojski). Dom znajdował się in Platea Ecclesiastica acialiter (na rogu ul. Kościelnej) i sąsiadował z domem Lesczkowskiego.

Ulica Hrubieszowska

Acta Armenica

W kwietniu 1629 r. Maryna, wdowa po Aserym Muracie Ormianinie i kupcu, żona Sefera Jozefowicza Ormianina, kupca dokonała darowizny części domu (przy ulicy Hrubieszowskiej od północy leżący) na rzecz Sefera Jozefowicza Ormianina i kupca, męża Maryny. Sąsiedzi: Wojciech Sowinski i sukcesorzy Jana Przelaska.

W styczniu 1629 r. Kirkor Der Jakubowicz Ormianin i Anna Mikołaiowiczowna (żona) sprzedali dom za 300 złp. Saie Uhryłowiczowi, kupcowi, Ormianinowi i jego żonie Marynie Bogdanownej. Dom znajdował się przy ul. Hrubieszowskiej i sąsiadował z domem Stanisława Marka i Wojciecha Woznicy.

Acta Advocatalia

W maju 1633 r.  Anna, wdowa po Marcinie Paszkowiczu dicta Śledź sprzedała dom przy ul. Hrubieszowskiej za 130 złp. Benedyktowi Fabre braseator anteurbanus Zamoscensis (piwowar podmiejski).

W lutym 1634 r. Agnieszka Kolmanowicowa wdowa po Hanusie Kolmanowiczu murarzu sprzedała dom narożny przy ul. Hrubieszowskiej Grzegorzowi Gębzickiemu blacharzowi za 1500 złp. Sąsiad: Andrzej Habrel (Abrek) Artium et Philosophiae Magistri Academiae Zamosciana Proffesoris (profesor Sztuki i Filozofii w Akademii Zamojskiej).

W maju 1634 r. Franciszek Rhode złotnik sprzedał dom przy ul. Hrubieszowskiej za 600 złp Adamowi Baran Nozołewiczowi i Reginie. Sąsiedzi: sukcesorzy Jakuba Głowienko i Wojciech Kilowicz sartor (krawiec).

W sierpniu 1635 r. Kacper Choy dokonał zapisu na domu przy ul. Hrubieszowskiej (narożny) w wys. 400 złp na rzecz Szpitala w Zamościu. Sąsiad: Hanus serrifaber (ślusarz).

W październiku 1635 r. Dorota Chorwatowna, żona Stanisława Świdnickiego, siostra zm. Wawrzyńca Stefanowskiego – wymieniana przy innej okazji w aktach – zamieszkała przy ul. Hrubieszowskiej.

Rok 1636 – wzmiankowana przy ul. Hrubieszowskiej Magdalena Malanowa i Mateusz Malan.

W kwietniu 1637 r. Simon Biechonius (Szymon Piechowicz) doktor i racja z żoną Różą Olpowską sprzedali dom za 1100 złp. przy ul. Hrubieszowskiej Albertowi Bieńkowicowi.

W styczniu 1640 r. Marcin Kolmanowicz artis serrfabrilis socius (członek branży kowalskiej), syn zmarłego Hanusa Kolmanowicza murarza wzmiankowany był w aktach jako zamieszkały przy ul. Hrubieszowskiej (dom narożny). Dom sąsiadował z kamienicą Mikołaja Miturkiewicza rajcy.

W styczniu 1640 r. Hiacynt Paklowic suburbanus (przedmieszczanin) sprzedał dom przy ul. Hrubieszowskiej za 180 złp Bazylemu Bobrykowicowi i Anastazji, jego żonie anteurbani (podmiejcowi). Sąsiedztwo: Mikołaj Vector anteurbanus i Michał Zerebkowic anteurbanus.

W czerwcu 1652 r. sukcesorzy zmarłego Stanisława Włodzika dokonali wyceny domu przy ul. Hrubieszowskiej na 300 złp. Sąsiedztwo: Mikołaj Chadzieiowic (Chadziejowicz) Armenius et kupiec i Oskiatka.

W lipcu 1654 r. Walenty Czerwik alias Gwiazdowski i Adam Czerwik wycenili dom przy ul. Hrubieszowskiej na 230 złp. Sąsiedztwo: Stanisław Sulikowski i Scultetus Tworyczoviensis (rzeźbiarz z Tworyczowa).

W maju 1665 r. Krzysztof Sukcycki Panifex (piekarz) i Jadwiga sprzedali dom a tergo Armenorum Hrubieszoviensium In Platea acialiter Wojciechowi i Katarzynie Romanczykom za 170 złp. Sąsiad: Mateusz Multifaber (?).

W maju 1665 r. Justyna, wdowa po Szymonie Chadzieiowiczu sprzedała dom In Platea Hrubieszoviensi a tergo Plateae Armenorum (na ulicy Hrubieszowskiej na tyłach ulicy Ormiańskiej) Stanisławowi i Jadwidze Zagórskim za 200 złp Sąsiedzi: sukcesorzy Włodzika i Mateusz Multifaber ? (przypuszczalnie zły odczyt z akt).

W sierpniu 1668 r. Paweł Piekłowicz i Elżbieta Włodzikowna dokonali zapisu (wyderkaf) na 30 złp na domu przy ul. Hrubieszowskiej na rzecz Confraternitas S. Annae Matris B.V.M. (Bractwo św. Anny) przy kościele OO. Franciszkanów w Zamościu. Sąsiedztwo: Oskiatczyn i Chadzieiowicz Stabulus (stajnie Chadziejowicza – Ormianina).

W marcu 1674 r. Kazimierz Dąmbrowski zapisał testamentem dom przy ul. Hrubieszowskiej w tyle Ormian na rogu, żonie i dzieciom. Sąsiadami byli: Matyasz Słodownik i Szymon Delech.

Przy kościele ormiańskim

W kwietniu 1667 r. Michał i Marina Jurkowscy sprzedali dom ad Vallum versus Orientem Solis ex opposito Ecclesiae Armenorum (przy murze od wschodniej strony naprzeciw kościoła ormiańskiego) za 300 złp Stefanowi i Katarzynie Drozdowskim. Sąsiedztwo: Braxatorium Judeorum (Browar Żydów).

We wrześniu 1669 r. Jan Orzechowski i Jadwiga Magrowiczowna sprzedali dom versus vallum ad Orientem acialiter Seniores Synagogae Zamoscensi (w stronę wału na wschodzie, narożny, Starsi Synagogi Zamojskiej) za 300 złp Sąsiedztwo: Musztapha Armenus.

W lipcu 1687 r. Andrzej Żołądkowicz i Elżbieta dokonali zapisu (100 złp) na rzecz Fundatio Dreznerovianae (Fundacji Dreznerowskiej). Dom znajdował się acialiter ab aedibus Ecclesiae Armenicae i sąsiadował z domem ks. Jana Kristestorowicza Praepositi Ecclesiae Armenicae (przełożony kościoła ormiańskiego).

Wizytacja Ecclesia Armenica Zamoscensis (kościoła ormiańskiego) – przeprowadzona 24 lipca 1754 r.

Opis: …Zeszedłszy na cmentarz kościoła Ormienskiego Zamoyskiego widzieliśmy tenze koscioł, ab extra w murach dobry y bezpieczny, w dachach zaś znaczney reperacyi potrzebuiący. Kopuła wielka w środku kościoła dla złego dachu znacznie na sklepienie wody sciekaią, które we dwoch odnogach kościelnych [transept] przez sklepienie do samego wewnątrz kościoła przechodzą tak dalece ze srodkiem samym sklepienie koscielne rysować się zaczyna przez zadnego jednak przy prędkim nakryciu niebezpieczeństwa. Kamienice koscielne w niektórych mieyscach rysuią się y w murach swoich rysować się poczynaią zwłaszcza narożna kamienica na ktorey dach zawalony nie może bydz inaczej tylko zruceniem y nowego stawieniem reperowany na drugich kamienicach przez dachy gdzie niegdzie zacieka, na probostwie lubo dach cały y dobry, jednak w tyle tegoż probostwa sciana iedna murowana przy kuchni, y kominie osunęła się y komin niebezpiecznie stoi…..

Ulica Tyszowiecka

W sierpniu 1633 r. Grzegorz Kozłowski darował część domu przy ul. Tyszowieckiej bratu, szewcowi Janowi Ciepłuszce. Bracia odziedziczyli dom po śmierci ojca Marcina Tybrani (?). Sąsiedzi: Skalska i Wojciech Piwowar.

W grudniu 1633 r. sukcesorzy Zielonkowskich dokonali zapisu 100 złp. na domu (domus „Zielonkowska”) przy ul. Tyszowieckiej na rzecz Rady Miejskiej w Zamościu sąsiedztwo: Łukasz Sunor.

 

Przy Kościele Greckim

W czerwcu 1638 r. Petrus (Piotr) Chylicki i jego żona Dorota oraz córka Ludica Oriszka sprzedali dom ad Ecclesiam Rutchenicam vulgo Graecam Petrusowi Gruy Graco za 500 złp. Dom graniczył z posesjami: Sidorowej i Augusta Mensator

W grudniu 1666 r. Paladia, wdowa po Bazylim Kotowiczu sprzedała dom za 200 złp. Iwanowi i Marinie Suslikom. Dom znajdował się ad Ecclesiam Ruthenorum acialiter i sąsiadował z domem Tetery.

W sierpniu 1668 r. Hrehory Szakowicz i Siemion Pestikorowicz Seniores Confraternitatis Graeco Ruthenae Ecclesiae S. Nicolai (Starsi Bractwa Grecko-Ruskiego, przy cerkwi św. Mikołaja) sprzedali za 400 złp. dom Mikołajowi Szakowiczowi. Lokalizacja domu: In Platea ad Ecclesiam Graeco Ruthenam tendenti resus Conventum S. Francisci (na ulicy przy kościele grecko-ruskim (cerkwi) prowadzącej do klasztoru Franciszkanów). Sąsiedzi: Augustym Chmielowski i Iwan Suslik.

W lutym 1669 r. Piotr Ciszowski ławnik i Zofia (żona) zaciągnęli pożyczkę 200 złp. pod zastaw domu na trzy lata od Krzysztofa Maiowsczyka tokarza i jego żony Doroty. Usytuowanie: ku Cerkwi Ruskiej idąc na rogu.  Sąsiad: Maicher kotlarz.

W maju 1671 r. Mikołaj Usikowicz dokonał wyceny domu (140 złp.) In Platea transversali versus Ecclesiam Graeco-Ruthenorum ad Monasterium S. Francisci (na ulicy w stronę cerkwi przy kościele Franciszkanów). Sąsiedztwo: mały domek Nornickiego i takiż Zonkiewiczowej.

Okolice Akademii Zamojskiej

 

W kwietniu 1636 r. Tomasz Gorlewski, syn i sukcesor zmarłego Szymona Gorlewskiego i żony Szymona Jadwigi – sprzedał dom hic Zamosci  ante Arcem penes viam publicam lapidibus stratam (tu w Zamościu przed zamkiem przy drodze publicznej brukowanej) za 1000 złp. Tomaszowi Zamoyskiemu. Sąsiedzi: Jan Jaroszowicz architekt i Jan Olesnicki.

W kwietniu 1639 r. Akademia Zamojska sprzedała kamienicę (domus lapidus) o wartości 4300 złp. Albertowi Grabowicowi aptekarzowi i Agnecie (żonie). Lokalizacja domu: propiam Academia Zamoscensis In Circulo Maiori. Uwagi: Katarzyna z Ostroga Zamoyska zezwala profesorom Akademii Zamojskiej na sprzedaż kamienicy w rynku Wielkim w Zamościu, którą na rzecz Akademii zapisał Szymon Birkowski. Sąsiedztwo: Excellencia Dr Andrea Habrek (Andrzej Abrek) prof. Akademii Zamojskiej i kamienica Ouanis [Owanisowicz] Sergiowic Armeno. [Dom należał do Akademii, ale chyba stał na Rynku Wielkim, a nie w okolicy akademii?].

W sierpniu 1654 r. Anna Serwatowsczanka, córka zmarłego Jakuba Serwatowskiego, żona Jana Ligockiego sprzedała dom narożny za 950 złp. Kacprowi i Zofii Krzeminskim. Usytuowanie: In Platea Arcentis acialiter na rogu przy ul. Zamkowej. Sąsiedztwo: Domus Accademiae.

We wrześniu 1654 r. Adam Zegarth i Marina Skopowsczanka sprzedali dom za 2650 zł In Platea Arcensi przy ul. Zamkowej. Sąsiedzi: Adam Jackowicz kupiec, Jakub Weier kupiec.

W maju 1655 r. Krzysztof i Róża Warteriszowicowie Ormianie zapisali na domu In Platea Arcensi przy ul. Zamkowej (wyderkaf) 1000 złp. na rzecz Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: Jakub Winęrab i Adam Jackowicz.

W styczniu 1655 r. Jan Wieteski syn zmarłego Stanisława In Modliborzyce Wieteskiego Dapiferi Bełzensis (stolnik bełski) sprzedał dom za 4000 złp. Gabrielowi Zajączkowskiemu. Dom narożny In Platea Arcensi na ul. Zamkowej. Sąsiad: Piotr Gutri kupiec.

W maju 1665 r. Wacław Szorsiel [możliwe, że Szornel] sprzedał dom In Platea Arcensi – na ulicy Zamkowej za 2000 złp. Zofii a Napiorkow Sarbiewskiej Palatina Mazowiae (wojewodzina mazowiecka). Sąsiedzi: Jakub Wuier i Adam Jackowicz. Stan: In parte ex lapide cocto (częściowo ceglany).

We wrześniu 1666 r. przeprowadzono inwentarz dóbr po zmarłym Wilhelmie Rydlerze. Dom „narożny od Akademiey stoiący” – …”Dołem wymurowanych piwnic dwie y gurnych sklepow dwa zasklepionych. W tyle budynek z komnatką…Izdebka w tyle na gorze. Poboczna izdebka mała.” Sąsiedztwo: Adam Magrowicz.

W sierpniu 1673 r. Aleksander de Piestrzec Piestrzecki i Wiktoria Białokurowicowa (żona) sprzedali kamienicę ex opposito Arcis acialiter a Platea Strata Lapidibus  (z przeciwnej strony zamku od ulicy wyłożonej kamieniami) za 5000 złp. Andrzejowi Wiśniowskiemu Judex Tererestri Chełmensis (Sędzia Ziemi Chełmskiej). Sąsiedztwo: kamienica Capituli Zamoscensis. Poprzednim właścicielem był zmarły Stanisław Żurkowski.

W maju 1688 r. przeprowadzono wizję domu Wojciecha Domasławskiego rajcy i Katarzyny Jackowiczownej, jego żony. Dom znajdował się na Platea Arcensi (Ulica Zamkowa). Sąsiedztwo: Ludwik Szanci i Aula Arcensis Zamoscensis a’ P. Szarbiewski. (Aula Arcis/Arcensis Zamoscensis – zapewne chodzi o sam zamek, ale „aula” w zależności od kontekstu może także oznaczać: stajnię lub podwórko).

Opis: „Naprzod z przychodu podsienie,…sklep murowany od miedze p. Woiewodzica Mazowieckiego sklepisty ze drzwiami…Dolny sklep alias piwnica pod tymże sklepem, okno na podsienie, schody, drzwi….Izdebka od sciany p. Ludwika [Ludwika Szanci] drewniana…pieca nie masz, drzwi…,bez podłogi ta izdebka. Kuchnia z sieni ze drzwiami bez komina, pieca nie masz…Izba wielka drewniana ze drzwiami….komin w izbie teyze dobry…piec w niey biało-błękitny kaflowy…Okien dwie…Alkierz z izby wielkiey ze drzwiami….z połapem, podłogą drewnianą, ze dwoma oknami…drzwi z tego alkierza drugie na tył…Komora z dylow na szyi piwniczney przed wielką izbą z drzwiami…z połapem…Przysionek z podłogą. Schodki na izbę wielką. Zapierzenie ze drzwiami przy tym przysiąku na tył z dylow….”

W kwietniu 1688 r. Jan Rzechowski i Jadwiga Magrowiczowna, małżonkowie, obywatele Rzeszowa sprzedali dom ab Aedibus Almae Accademiae versus Plateaum Judaicam  (od budynków akademii w kierunku ulicy Żydowskiej) za 550 złp Janowi Stankiewiczowi i Zofii (żonie). Sąsiedzi: Jan Wenton i Mordelowskie. Poprzednim właścicielem był zmarły Adam Magrowicz – ojciec Jadwigi Magrowiczowny.

W listopadzie 1686 r. OO. Franciszkanie w Zamościu sprzedali dom za 1500 złp. Janowi Wentonowi advocatus et iudex ordinarius (prawnik i sędzia zwyczajny). Usytuowanie kamienicy: ad Aedes Almae Accademiae. Sąsiedztwo: acialiter a platea viaque publica (na rogu ulicy i drogi publicznej) i sukcesorzy Adama Magrowicza lanionis (rzeźnika).

W sierpniu 1692 r. Aleksander Dorohowicz sprzedał dom za 340 złp. Pawłowi Dybza. Usytuowanie domu: In Platea Patrum Reformatum (na ulicy Ojców Reformatów). Sąsiedztwo: acialiter i sukcesorzy Dobraszowskiego doktora medycyny.

 

Karty luzem-adresy różne

W kwietniu 1760 r. Mateusz i Agnieszka Lewandowscy sprzedali mały domek za 130 złp. Stanisławowi i Teresie Dulskim. Usytuowanie: ad Conventum Monastery S. Francisci Regula S. Clara Monial. Sąsiedztwo: a via Publica i fundus Pomorszkotoviani parte. W uwagach: cum fundo.

We wrześniu 1780 r. Franciszek Ruszkowski i Zofia de Szwedzinskie sprzedali dom za 1800 złp. Adalbertusowi Bobrowskiemu. Sąsiedztwo: sukcesorzy Baligrodzcianorum nunc Michał Suprynkiewicz a tergo vero olim sukcesorów Tyszovieceicrorum ad proeseus monialim i via publica tendendo ad Religiosum Pater Bazilianos (Bazyliańska?)W uwagach: cum fundo.

W czerwcu 1785 r. Anna de Wyszynska Sakiewiczowa sprzedała dom za 1300 złp. Mateuszowi Dzięciołowskiemu kapitanowi i Zuzannie de Petelickie. In Civitate [bez wskazania dokładniejszej lokalizacji]. Sąsiedztwo: Michał Szuprynkiewicz i: via seu fundi tendendo Rel. Vacui Patrum Basilianorum. (Bazyliańska?)

W marcu 1698 r. Jan Grzegorzowski scabinus (ławnik) zapisał testamentem kamienicę na rzecz żony i dzieci. Lokalizacja kamienicy: od ratusza alboli tez drogi publiczney ku Akademiey idącey. Sąsiad: Reinhold Brusz wójt.

W październiku 1689 r. Jan Wenton prawnik i sędzia sprzedał domus partim lapideam partim ligneam „Rydlerowski”  (dom częściowo kamienny częściowo drewniany „Rydlerowski”) za 1500 złp. Ludwikowi Zagurczykowi i Mariannie. Sąsiad: Adam Magierowicz. Usytuowanie domu: versus Accademiam Zamoscenses acialiter (narożny naprzeciw Akademii).

W styczniu 1763 r. Eustachy Wykowski dokonał darowizny domus seu aula na rzecz Józefy, Angeli i Rozalii Wykowskich oraz syna Jerzego Wykowskiego. Usytuowanie domu: In Platea Arcensi acialiter – narożny na ulicy Zamkowej. Sąsiad: Ludwik Leydecha.

_______________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta miasta Zamościa. Advocatalia.