Mieszkańcy Rynku Wodnego w latach 1632-1772

Rynek Wodny – cz. opisowa cdn.

_______________________________________________________________________________________________

Circulo Aquario. Mieszkańcy Rynku Wodnego w latach 1632-1773

W styczniu 1632 r. dokonano inwentaryzacji dóbr po zmarłych Jakubie i Annie Czarneckich. Dom był narożny i graniczył z domem Marcina Kantora.

Opis domu: „…izba, izdebka na dole, izdebka na górze, z komorami, w izdebce na dole znalazły się dwie skrzyni…”

W grudniu 1634 r. Sebastian Baranowicz dokonał zapisu (130 złp.) na domu In Circulo Aquaris acialiter na rzecz Agnieszki Kolmanowiczowej, wdowy po Hanusu Kolmanowicu. Sąsiedzi: malarz Jan Lubika.

W październiku 1635 r. piekarz Sebastian Baranowic z żona Jadwigą dokonali zapisu na domu (100 złp.) na rzecz doktora medycyny Szymona Piechowica. Ich dom narożny In Circulo Aquario z domem Łukasza Lubryka  (doliator?).

W październiku 1637 r. Helena Rolska i jej brat Franciszek Dzianicki sprzedali dom za 400 złp. Andreasowi Denidson. Dom zlokalizowany hic Zamosci In Fero aquaties graniczył z domami: Hiacynthusa Zastawskiego i Simonisa Komorowskiego.

W grudniu 1637 r. Andreas Denidson sprzedał za 500 złp. dom In Foro Aquatico kupcowi zamojskiemu Janowi Grygielowi. Dom graniczył z domem Hiacyntusa Fastawskiego (Zastawskiego?) i Simonisa Komorowskiego. Jest to ten sam dom co powyżej i w ciągu miesiąca od zakupu Denidson sprzedał dom z zyskiem 100 złp. (spekulacja?).

W styczniu 1638 r. Laurientius Krzeczkowic  potwierdził prawa do domu dla Jana Grigiera. Dom graniczył z domem Hyacinthusa Zastawskiego i Simonisa Komorowskiego.

W czerwcu 1638 r. Simon Chorąży Płoszczinski i Anna Stasia Chorązina (żona) sprzedali za 160 złp. dom Mathiasowi Carpentariusowi (stolarz). Sąsiedzi: Seraphinus Ahenarius i Śledź.

W sierpniu 1639 r. Andreas i Anna Grzybkowicowie sprzedali część domu Danielowi Otrockiemu za 50 zł. Sąsiedzi Luka Jawor i Lipnicki.

W marcu 1640 r. rajca Mikołaj Miturkowicz sprzedał za 150 złp. dom kupcowi Józefowi Sidorowiczowi In Platea Wodna. Sąsiedzi: Jan Ciepluszka szewc i Sidorowa.

 W kwietniu 1640 r. Mathias i Krystyna  Pilchowicz suburbanus (przedmieszczanie?) sprzedali dom narożny In Platea Aquarica Marcinowi Rublikowi  pellio za 220 złp. Sąsiadem był Apothecarius (aptekarz) Stanisław Sulikowski.

W grudniu 1640 r. Wojciech Grabowicz aptekarz konsularny i jego żona Agnieszka Szkopowsczanka sprzedali dom narożny In foro Aquatico za 400 złp Tomaszowi Domaradzkiemu. Sąsiadem był Jan Stefanowicz.

W marcu 1641 r. Jadwiga Baranowicowa wdowa po Sebastianie Baranowicu szewcu sprzedała za 500 złp. dom Andrzejowi Schrederowi chirurgowi. Sasiadami byli: Lubryka Łukasz bednarz.

W czerwcu 1641 r. Jakub Osowski tenutarius Bonorum Certorum villae Łukowa sprzedał dom za 400 złp. Mateuszowi Waczławowiczowi. Sąsiedzi: area Zofii Rozyckiej i area Fidro Tribuni Przemyslensi.

W marcu 1642 r. Sebastianowa Piekarka, wdowa po Sebastianie Baranowicu piekarzu – wizja domu: „Dach wszytek zły, przy iedney stronie od zatyłku mniemasz y wzgurę drugich sciankow nic mniemasz, y sciana dolna wywalona, na przedzie także wszystko napsowano. W izbie sciana słaba a osobliwie od ulice sciana pogniła. Sciankow w gorę niedostaie, pokładu nie masz prawie nic tilko troche od podsienia.” Sąsiedztwo: Lubryka Łukasz bednarz.

W listopadzie 1642 r. Andrzej Schreder chirurg sprzedał dom za 800 złp. rodzonym braciom, kupcom: Kacprowi Henrico i Fryderykowi Kingonis. Sąsiedztwo: Lubrycki Łukasz.

W styczniu 1643 r. wikary Kolegiaty O. Jakub Siedmiogrodzki sprzedał dom za 300 złp. Ferensowi Lewkowicowi. Sąsiadem był Iwan Weresczak szewc. Lokalizacja domu: In Platea Aquatica Stagnum versus acialiter, w uwagach: aera seu fundum.

W marcu 1643 Jan szewc i Jadwiga Ciepluszka sprzedali dom za 210 złp. Hrehorio i Helenie Kostewic. Sąsiedztwo: Andrzej Vitrarius i Józef Sidorowicz.

W maju 1643 Katarzyna Jakubowa Bednarka wdowa sprzedała dom Sebastianowi stolarzowi. Sąsiedzi: Lesczkowski i Grzegorz Iustitor.

W lipcu 1643 r. Łukasz lanio (rzeźnik) et negocjator Jawor i Anna Jaworowa dokonali zapisu na domu (700 złp.) na rzecz Akademii w Zamościu. Sąsiedzi: Piotr Lipnicki i area Balneatica.

W sierpniu 1643 r. Marcin Rublik kuśnierz i Agnieszka sprzedali dom za 400 złp. Conventus Zamoscensis. Sąsiedzi: Andrzej Vitrarii i sukcesorzy Radosnego.

W sierpniu 1643 r. Andrzej Vitrarius dictum Kochanowski i Zofia (żona) sprzedali dom za 550 złp. Conventus Zamoscensis. Sąsiedztwo: Marcin Rublik i Hrehorio Kostiewic.

W sierpniu 1643 r. Serafin Lechowic sprzedał dom za 80 złp. Conventus Zamoscensis. Sąsiedzi: Mateusz Carpentarius (stolarz) i Domus Scotus.

W sierpniu 1643 r. Hrehorio Kostiewic szewc i Helena sprzedali dom za 350 złp. Conventus Zamoscensis (Klaryski). Sąsiedzi: Andrzej Vitrarii i Józef Sidorczyk.

W sierpniu 1643 r. Wojciech Forbes kupiec i Izabela sprzedali dom za 210 złp. Conventus Zamoscensis. Sąsiedztwo: Serafin kotlarz i Wojciech Dyns Szkot.

W marcu 1644 r. przeprowadzono wizję domu zmarłego Hiacynta Woronowica: „naprzód izba dobra, tylko co znak iakis, co z wierzchu ciecze, czyli z Rynny, czyli z dachu. Piec dobry. Druga izdebka po teyrze stronie gdzie przednia izba, także dobra nowo zbudowana. Piec, okna dobre, szafa, listew mniemasz. Druga także izba ku tyłowi dobra. Piec dobry, komin dobry, okna dobre, ławy dwie przy scianie, trzeciej mniemasz przy piecu ławy, szafa dobra, listwy sztuka przy oknie od szafy. Kuchnia dobra, komin dobry, okiennice dobre u wszystkich trzech Izdeb. U drzwi telnych wrzeciądz y hantaba żelazne. Także u drugich Izdeb klamki y wrzeciądze. Przeszła abo pokładu na gorze mniemasz, tylko dylow długich y z drzewem pięcioro. Okiennice u podsienia z zawiasami zelaznemi, także y insze okiennice u izdebek z zawiasami zelaznemi. Dach miejscami potrzebuie poprawy. Piwnica zła.”

W maju 1644 r. Mateusz Waczławowic Scriba urzędnik  i Katarzyna Markowicowna (żona) sprzedali dom za 400 złp. Stefanowi Kołuckiemu. Sąsiedzi: dom Fredry i dom Srzedzinskiego. Opis: „cum testucline inferiori”.

W marcu 1645 r. Andrzej Kochanowski Vitrarius i Zofia dokonali zapisu na domu ( 50 złp.) na rzecz rajcy Jana Getnera. Lokalizacja domu: In Platea Aquatica Stagnum versus.

W kwietniu 1645 r. Mateusz Sępochowski cieśla i Regina dokonali zapisu na domu (50 złp.) rajcy Janowi Getnerowi. Lokalizacja domu: In Platea Aquatica vallum versus ad Stagnum.

W maju 1645 r. Dorota Matiaszowa de Podgroble (przedmieście Zamościa) i Katarzyna wdowa – siostry dokonały zapisu na domu (76 złp.) na rzecz Hrehorio Sakowicz. Sąsiedzi: Łukasz Woyna i Stanisław Piechuta.

W maju 1645 r. Serafin Lechowic kotlarz i Dorota sprzedali dom za 250 złp. Hrehorio Kostiewicowi alias Kość i Helenie (żonie). Sąsiedztwo: Mateusz (stolarz/cieśla) i acialiter Plateae Nova qua dividit Monasterium futurum.

W styczniu 1648 r. Ferens Lewkowic krawiec i Matruna Ferensowi sprzedali dom za 690 złp. kupcowi Melchiorowi Hornikowi. Sąsiedzi: Andrzej ślusarz i Iwan Weresczak szewc.

W czerwcu 1648 r. Teodora Zastawsczanka córka zmarłego Hiacynta Zastawskiego dokonała wyceny domu (400 złp.). Sąsiedzi: Kitowic kuśnierz i Domus Schoticae

W sierpniu 1648 r. sukcesorzy Piotra Lipnickiego dokonali wyceny domu (1000 złp.). Sąsiedzi: Mikołaj Kurelik i Muszyczyna Andrzejowa.

W kwietniu 1649 r. Andrzej Rozmarynowski kowal/ślusarz dokonał zapisu na domu (50 złp.) na rzecz rajcy Jana Getnera. Sąsiedzi: Melchior Hornik.

W marcu 1649 r. August Fryderyk Kind kupiec i Anna Frydrychowa (żona) zaciągnęli dług 500 złp. pod zastaw domu, u Żyda Marka Nosalczyka. Uwagi: w „zatylnym budowaniu” tego domu mieszka p. Stawecka.

W styczniu 1650 r. Adam de Violeti Musicus Vocalis i Katarzyna jego żona sprzedali dom za 1700 złp. Zuzannie Dziewani, wdowie po ławniku Adamie Dziewani. Sąsiedztwo: Aula sukcesorów Jana Komorowskiego Succamerarii Bełzensis i Fedor Samulik.

W marcu 1650 r. Hrehory Kosciewicz szewc i Helena Hasczowna (żona) sprzedali dom za 150 złp. Iwanowi Osikowicowi i Marinie, jego żonie. Sąsiedztwo: Mateusz cieśla i regione domus Anny Mirosławskiej. Lokalizacja: In Platea Aquatica alias Serrfabrili prope Ecclesiam Conventualem noviter extructam acialiter.

W styczniu 1651 r. Melchior Hornik kupiec sprzedał dom za 900 złp. Michałowi i Urszuli Dykaphon. W cenę wchodził dom przy ul. Żydowskiej. Sąsiedzi: Andrzej ślusarz i Jan Weresczak szewc.

W marcu 1651 r. Jakub Weyner obywatel i kupiec poznański sprzedał dom za 700 złp. kupcowi Jakubowi Weierowi. Sąsiedzi: Piotr Cissowski ławnik i Jan murarz.

W marcu 1651 r. Jan Grigier kupiec sprzedał dom za 800 złp. Andrzejowi Devisonowi (negocjator). Sąsiedzi: Zastawski i Komorowski.

W lipcu 1651 r. Hrehory i Marianna Kitowiczowie sprzedali część domu krawcowi Hansowi Reychlerowi. Sąsiedztwo: sukcesorzy Zastawskiego.

W marcu 1652 r. kupiec Andrzej Devison sprzedał dom za 1100 złp. kupcom: Wojciechowi Tywendelowi i Aleksandrowi Ediemu. Sąsiedzi: Zastawski i Komorowski.

W styczniu 1653 r.  Krystyna Lipnicka 2 voto Kozłowska, 3 voto Wyrebowska  (zmarła) – dokonano inwentarza dóbr: „Dom…w ktorem izba z alkierzem porzodnem, przed izbą przy kuchniey komor dwie, przeciwko sobie, piwnica zawalona pusta”. Sąsiedztwo: Kurylik i Goscicka.

W lutym 1653 r. Stanisław Pieczuła krawiec i Katarzyna żona dokonali zapisu na domu (100 złp.) na rzecz Szpitala w Zamościu. Sąsiedztwo: Szakowicz i Komorowski.

W kwietniu 1653 r. Jan Ber kupiec sprzedał dom za 450 złp. kupcowi Jakubowi Wuier. Sąsiedzi: Fryderyk Kind i Jan Bawoł piekarz.

W maju 1653 r. bracia Stanisław, Andrzej i Kazimierz Sredzinski sprzedali dom za 600 złp. kupcowi Piotrowi Gutri kupcowi. Sąsiad: Stefan Kobudzki.

W sierpniu 1653 r. wyrokiem sądu, dom po zmarłym Jakubie Broszkiewiczu szklarzu, należącym później do Jana Rosaszewskiego przejął Heliasz Stefan Białokurowicz. Sąsiadami byli: dwór p. Lesczkowskiej i sukcesorzy Grzegorza.

W styczniu 1654 r. Anastazja wdowa po Samuyliku postanowiła testamentem, że dom na „Wodnej ulicy” ma być sprzedany na legaty pieniężne. Sąsiedzi: p. Rzeszotarski i p. Białokurowicz.

W marcu 1654 r. Stefan Eliasz Białokurowicz sprzedał dom za 2500 złp. Wacławowi Kaszewskiemu sub iudex Terresatri Palatinatus Bełzensis. Dom ten należał poprzednio do Zuzanny Dziewanowej. Sąsiedzi: Samuyliczka i Stefan Komorowski.

W maju 1654 r. Anastazja Samuyliczka wdowa po Teodorze Samuyliku sprzedała dom za 530 złp. Piotrowi Łeskiemu (Łaskiemu?). Sąsiedzi: Kaszewski i Rzeszotarski.

W lutym 1655 r. Fryderyk i Anna Kindowie sprzedali dom za 1100 złp. Konradowi i Mariannie Kinemanom. Sąsiad: Jakub Haifer.

W grudniu 1655 r. Konrad Kineman złotnik i Marianna sprzedali dom za 1400 złp. Alexandrowi Chołoniewskiemu. Sąsiad: Daniel szewc.

W sierpniu 1664 r. dokonano inwentarza dóbr po zmarłym Stefanie Janiszewiczu. Sąsiadami byli: Jan Ling (Link) puszkarz i Sebastian Lyszkiewicz. Opis: „…Izba na dole we wszystkiem porządna, izdebka na podsienie, kuchnia, gura zapierzona, na ktorey komor trzy. Izdebka iedna, Staienka w tyle. Piwnica iedna potrzebuje naprawy. Komor w sieni na dole dwie, wszystkie zamczyste”.

W marcu 1665 r. Agnieszka wdowa po Jakubie Jabłońskim sprzedała dom za 330 złp. Mikołajowi i Mariannie Krzewskim. Sąsiedzi: Aleksander Sowinski i sukcesorzy Bawoła. W uwagach: cum fundo.

W październiku 1665 r. Aleksander i Marina Sowinscy dokonali zapisu (wyderkaf 100 złp.) na domu na rzecz Provisoris Montis Pietatis summae Dresnerovianae. Sąsiedztwo: Mikołaj Krzewski.

W lutym 1667 r. Jan Michał Ling i Cordula Reychlerowna sprzedali dom narożny za 1150 złp. Janowi Wuier i Katarzynie Huszterownej. Sąsiad: Siemion Peszykowicz (Poszykowicz).

W marcu 1667 r. Jan Wolkman kupiec sprzedał dom za 1800 złp. kupcowi Wojciechowi Lendza. Sąsiadami byli: Wojciech Tomisławski Pocillator Bełzensis i sukcesorzy Andrzeja Rzeszotarskiego.

W maju 1667 r. po zmarłym Stanisławie Pieczuta krawcu nastąpiła donacja domu (w dyspozycji Jana Zamoyskiego) na rzecz Wojciecha Tomisławskiego Pocillator Palatinatus Bełzensis. Sąsiedztwo: Jan Zamoyski (?) i Grzegorz Szakowicz.

W marcu 1669 r. Maria Peszykowiczowa, wdowa po Siemionie Peszykowiczu zapisała dom testamentem córce Annie. Sąsiedzi: Sebastian Łystkowicz i Jan Wuier.

W lutym 1672 r. Wojciech Lendza wydzierżawił na trzy lata dom za 2000 złp. (do oddania) Szymonowi Siedlewskiemu. Sąsiedzi: dworek podczaszego bełskiego i dworek p. Rzeszotarskiego.

W sierpniu 1672 r. Tymoteusz Domaradzki przekazał darowizną dom na rzecz Apolonii Tyszowieckiej, żonie Domaradzkiego. Sąsiad: Teodor Doroszowicz.

We wrześniu 1672 r. Piotr Gutry syn zmarłego Piotra Gutry, kupców sprzedał dom za 5000 złp. na rzecz Klasztoru SS. Klarysek w Zamościu. Sąsiad: Jakub Hermanowski.

W maju 1674 r. Marina, wdowa po Adamie Komarowskim, żona Stanisława Siwickiego zapisała dom testamentem Marcinowi Komorowskiemu, synowi. Sąsiad: Sebastian Łyskiewicz burmistrz.

W grudniu 1674 r. Tomasz Domaradzki dokonał zapisu testamentem domu na rzecz Polonii Hawrylalownej i jej córki Polonii (żony Tomasza Domaradzkiego). Sąsiedztwo: Dom Młynarski i droga publiczna.

W styczniu 1675 r. Adam Kamarowski przeprowadził inventarium reri: …”izba przednia z sienią zapierzoną oprocz z tyłu u szczytu nie dokończono, potym komór trzy w sieniach….affectant zbudowane…” Sąsiad: Sebastian Dyszkiewicz, droga.

W siepniu 1675 r. Hiacynt Doroszowicz dokonał zapisu na domu (200 złp.) na rzecz Semiona Litwinczyka de bouis villim Zwiartowek.  Dom in Circulo Aquatico acialiter ab una sąsiadował z domem Mikołaja Krzewskiego.

W marcu 1677 r. Jan i Marianna Serwatowscy sprzedali dom za 2500 złp. Exc. Albertowi Franciszkowi Wesołowskiemu. Sąsiedzi: sukcesorzy Adama Kamarowskiego i sukcesorzy Stafana Janiszewicza.

W listopadzie 1678 r. Albert Weszołowski prof. Akademii Zamojskiej sprzedał dom za 920 złp. Bazylemu i Justynie Łotwinskim. Sąsiedzi: Stanisław Siwicki i Daniel Ulianowski.

W kwietniu 1681 r. Jakub Wenton zapisał na swoim dworku sumę 300 złp. na rzecz Szpitala Święto Krzyskiego na przedmieściu zamojskim. Dworek sąsiadował z dworkiem Szymona Siedlewskiego i domem p. Sakowicza porucznika zamkowego (po prawej).

W sierpniu 1684 r Marcin Koniakowicz sprzedał dom za 3000 złp. na rzecz Religiosis et Endicatis Manialibus S. Petri Conuenty Zamoscen (Reformaci). Sąsiedzi: Ementium fundi i Mateusz Miłowicz. Uwagi: domus cum fundo In Circulo Aquatico.

W lutym 1685 r. Marcin Komorowski, syn zmarłego Adama Komorowskiego patrycjusza zamojskiego sprzedał dom za 350 złp. Zofii żonie Stanisława Gurnika. Sąsiedztwo: Bazyli Łotwinski kuśnierz i droga publiczna.

W grudniu 1685 r. Teodor Doroszewic zapisał dom testamentem dzieciom: Janowi, Jerzemu, Bazylemu, Pawłowi, Marynie, Annie. Sąsiedztwo: Domaradzki i Mikołaj Krzewski.

W styczniu 1687 r. Anna, wdowa po Janie Sobescianskim i Michał, jej syn sprzedali za 150 złp. mały domek Franciszkowi dudzairzowi i Barbarze Bykowskim. Sąsiedztwo: acialiter ab aedibus Monialium S. Clarae (Klaryski) i Piotr Karpik. Usytuowanie domu: sub vallo meridiona lis extra Circulo Aquaticum.

W marcu 1690 r. Franciszek Wierzbicki dokonał cesji na domu (500 złp) na rzecz Jana i Anny Tałachów. Sąsiedzi: Gabriel Sakowicz.

W lipcu 1691 r. Jadwiga, żona Mateusza Tokackiego; Zofia, wdowa po Tomaszu Kaminskim i Marianna Warchoka – siostry Kamiensczanki dokonały cesji domu na rzecz Jana (brata) Kaminskiego. Sąsiad: Tomasz Lubecki.

W listopadzie 1692 r. Jan Grzegorzowski zapisał dom testamentem żonie i dzieciom (Katarzyna i Regina).

W sierpniu 1693 r. Jan Grzegorzowski sprzedał dom za 1300 złp. Dawidowi Helemerowi. Sąsiedzi: Andrzej Tomaszowski.

W lutym 1696 r. Kazimierz i Magdalena Lubeccy sprzedali dom za 800 złp. Janowi Aleksandrowi i Reginie Łosinskim. Sąsiedztwo: Andrzej Bultaczek i klasztor SS. Klarysek.

W lutym 1697 r. Marianna Kuryłowiczowna, wdowa po Bazylim Łotowinskim kuśnierzu, dokonała inwentarza dóbr: „Izba dolna, pieca niemasz, dwa niedobre…W Alkierzu okna złe…Drzwi do alkierza nie masz…Wychodząc z izby kuchenka mała, do niey drzwi…Item wszedszy na gorę po lewey ręce wychodząc z izby dach wcale niedobry, komin nadgniły…Piwnica murowana zdezelowana, schody w niey niedobre…W sieni komor cztery, dwie bez połapu, a drugie dwie z pułapem, drzwi do nich…” Sąsiedztwo: Andrzej Maszkowski Porcitrusor i Zofia Gornicha wdowa.

W marcu 1697 r. Anna, wdowa po Bazylim Dorochowiczu, żona Franciszka Dzwonnikowskiego piekarza dokonała zapisu na domu 100 złp. na rzecz Confraternitas Graecortuthenica S. Nicolai. Sąsiedzi: Mikołaj Krzewski i sukcesorzy Domaradzkich.

W czerwcu 1702 r. Jan Achenhiff kupiec sprzedał dom za 2331, 3 złp. Robertowi Forsczytowi kupcowi. Sąsiad: Andrzej Maszkowski.

W czerwcu 1703 r. Konstanty Białowolski Woycik – wizja domu: Izba z alkierzm, stara, dobra, okna. W alkierzu okno, Item w izbie …piec zielony kaflowy. U alkierza przepierzenie proste, z dylow nie cheblowanych, drzwi…U alkierza drzwi…Kuchnia dobra w ktorey komin cały, w teyrze kuchni piec wielki piekarniany, drzwi…Idąc na tyły odrzwia proste. Nad sienią, która idzie ku tyłowi dach zły. Na tyle kloaka…”

W marcu 1704 r. Marianna Krzewska wdowa po Mikołaju Krzewskim – wizja domu: „Naprzod wchodząc do domu pomienionego po prawey ręce jest izba wielka bez podłogi, z piecem starym zielonym, w teyze okna dwoje …dobre….Wychodzac z tey izby iest sien w poł budynku przepierzona, za izbą iest komin do kuchni należacy….Kuchni nie masz, tylko w pół kolana wylepiono miasto kuchni. Item podle tego komina iest komora na dwie sążni wzdłuż, a na dwa wszerz…przy tey komorze iest piwnica dylowana stara, połap i szyia zruynowane, idąc daley ku tylnym budynkom iest zapierzenie z dylow zamykające się, za którym iest izdebka mała o dwoch oknach…starych, bez podłogi, piec zielony dobry, kominek biały prosty, dla chleba pieczenia….Item na gorze za tąż idebką komorka z połapem…nad izbą tylną komora nad całą tą izbą…zamczysta w prawdzie, ale pod samym dachem zdezelowana…Idąc daley ku tyłowi iest ganek, na którym iest komorek dwie zamczystych….Item zchodząc z tey gory iest ex opposito izby tylney komora na cztery sążni długa, a na półtora sążnia szeroka…Item za tąż komorą na samym tyle iest druga komora zamczysta na trzy sążni długa, a na półtora sążnia szeroka…kloaka za tą komorą…Item w izbie gdzie Auspas mieszka….piec stary zielony okna w niey dwoie…”

W październiku 1706 r. Konstanty i Eufenia Białowolscy zapisali część kamienicy- darowizna ? (250 złp. domus Łotovinsciana”) na rzecz Jana ślusarza i Jadwigi Pomerszkot. Poprzedni właściciele, Marianna wdowa po Bazylim Łotwinskim kuśnierzu – żona Jana Lewkowicza. Sąsiedztwo: Andrzej Maszowski Porcitrusor i Gurnicha.

W 1707 r. Stanisław Tomisławski sprzedał kamienicę za 5000 złp. Mikołajowi de Kruchew, Radecz, Radecki Vexillifor Horodlensis, S.R.M. et Reipublice Legionario Dux. Sąsiedztwo: Jakub Serwatowski dudziarz i Lęndzina, wdowa po Wilhelmie Lęndzy. W uwagach: In exterori parte Helena Karpikowa.

W czerwcu 1708 r. Hiacynt Teodorowicz Pellis – wizja i wycena (250 złp. ) domu z gruntem: „…widzieliśmy izdebkę z przodu zgniłą, w niey okien, ani drzwi, ani pieca nie masz, druga izdebka mniejsza w niey okna….piec zły, komora mała, piwnica zawalona, dach wszystek opadły…”. Sąsiad: sukcesorzy Krzewskich.

W lipcu 1708 r. Michał Wolinski Capitaneus Litinensis (poprzedni właściciele – zmarli Aleksander Sowinski i Marianna) – cesja części domu. Sąsiedztwo: sukcesorzy Mikołaja Krzewskiego Teletextoris.

W październiku 1708 r. sukcesorzy KrzewskichPaweł Krzewski Phibidarius, Konstancja, żona Jana Hanuscwowa (?) Horolarii, Teresa, żona Andrzeja Dziewiszowskiego – sprzedali część domu za 420 złp. Jakubowi Serwatowskiemu Teletextor i Agnieszce. Sąsiedztwo: Paweł Piotrowski Capitaneus Sczebresinensis i Szymon Doroszowski piekarz.

W listopadzie 1708 r. Jakub Serwatowski teletextor (tkacz) i Agnieszka (żona) sprzedali dom za 120 złp. Janowi Rynkiewiczowi Aurifaber złotnikowi. Sąsiadami byli: Radecki i sukcesorzy Karpinskich.

W styczniu 1709 r. przeprowadzono wizję domu Domaradzkiego: „Zeszedszy do domu Domaradzkiego widzieliśmy izdebkę z przodu zruynowaną, w ktorey pieca nie masz, okna złe, dachu nad nią nie masz, komora na boku dobra, piwnica zruynowana drewniana, za tą izdebką izdebka nowo postawiona drewniana…u ktorey drzwi ani okien nie masz, dachu tylko połowa nad nią….”.

W październiku 1713 r. Jan Tałach pellio – kuśnierz i Anna sprzedali dom za 1200 złp. Adamowi Chodzinskiemu i Zofii Łaskowskiej jego żonie. Lokalizacja domu: In Fero Aguatico, acialiter, ex opposito Ecclesiae.

W grudniu 1738 r. Piotr Krzewski Pyrobolarius – artylerzysta sprzedał dom za 240 złp. małżonkom Rynieckim. Sąsiedzi: sukcesorzy Pomorskich i Adalbert Dymski.

W październiku 1763 r. Tomasz Ostrowski i Katarzyna de Dymskie (małżonkowie) sprzedali dom za 200 złp. Adalbertusowi Wiatrowskiemu i Mariannie żonie. Sąsiedzi: Dulski militus i Piasecki.

W październiku 1771 r. Józef Blumberg sprzedał curia lignea za 1800 złp. Józefowi i Barbarze de Mikulice Remiszewskie. Dom był usytuowany intra moenia civitatis ex opposito Fori Aquei. Sąsiedztwo: via Publica i Residentia Mateusza Szeynarskiego.

W kwietniu 1773 r. Elżbieta de Brouny Gordonowska wdowa po Jakubie Gordonowskim sprzedała dom za 200 złp. Antoniemu i Annie de Jagodzińskie Obermajerowie. Sąsiedztwo: Nitkiewicz i wdowa Rosowa. Uwagi: cum fundo.

________________________________________________________________________________________________

Mieszkańcy Rynku Wodnego w układzie alfabetycznym

Achenhiff Jan kupiec Rynek Wodny 1702

Ahenarii  (Ahenarius) Serafin Rynek Wodny 1638, 1643

Andrzej (ślusarz/kowal) Rynek Wodny 1648

Andrzej  szklarz dictum Kochanowski i Zofia Rynek Wodny 1643

Area Balneatica łaźnie miejskie Rynek Wodny 1643

Aula sukcesorów Jana Komorowskiego podkomorzego bełskiego Rynek Wodny 1650

Baranowicowa Jadwiga w. po S. Baranowicu piekarzu Rynek Wodny 1641

Baranowicz (Baranowic) Sebastian piekarz Rynek Wodny 1634, 1635

Bawoł Jan piekarz Rynek Wodny 1653, nie żył w 1665

Bazyli Doroszowski nie żył w 1709 Rynek Wodny 1709

Ber Jan kupiec Rynek Wodny 1653

Białokurowicz Eliasz Stefan Rynek Wodny 1653

Białowolski Konstanty (Woycik?) i Eufenia Rynek Wodny 1703, 1706

Blumberg Józef Rynek Wodny 1771

Broszkiewicz Jakub zm. szklarz Rynek Wodny 1653

Bultaczek Andrzej Rynek Wodny 1696

Bykowski Franciszek dudziarz i Barbara Rynek Wodny 1687

Mateusz cieśla Rynek Wodny 1638, 1643, 1645

Chędzinski Adam Rynek Wodny 1713

Chołoniewski Aleksander Rynek Wodny 1655

Ciepluszka Jan szewc i Jadwiga  Rynek Wodny 1640, 1643

Cissowski Piotr ławnik Rynek Wodny 1651

Confraternitas Graecorythenica S. Nicolai Bractwo Grekokat. Św. Mikołaja Rynek Wodny 1697

Conventus Zamoscensis  zakup domu od Rublika Rynek Wodny 1643

Conventus Zamoscensis zakup domu od A. Vitariusa Rynek Wodny 1643

Conventus Zamoscensis zakup domu od H. Kostiewica Rynek Wodny 1643

Conventus Zamoscensis zakup domu od kupca Forbesa Rynek Wodny 1643

Conventus Zamoscensis zakup domu od Lechowica Rynek Wodny 1643

Czarnecki Jakub i Anna Rynek Wodny  1632

Daniel szewc Rynek Wodny 1655

Devidson (Devison) Negociator Andrzej Rynek Wodny 1637, 1651

Dom Pana Sakowicza porucznika zamkowego Rynek Wodny 1681

Dom Szkota Rynek Wodny 1643

Domaracki (Domaradzki?) Domus Domaraccianae Rynek Wodny 1709

Domaradzki – sukcesorzy Rynek Wodny 1697

Domaradzki Tomasz Rynek Wodny 1640, 1674, 1685,

Domaradzki Tymoteusz Rynek Wodny 1672

Domus Schiticae (dom szkocki) Rynek Wodny 1648

Dorochowicz Anna w. po Bazylim, ż. Fr. Dzwonnikowskiego  szewca Rynek Wodny 1697

Doroszewic (Doroszowicz) Teodor Rynek Wodny 1672, 1685

Doroszewicz sukcesorzy Rynek Wodny 1704

Doroszowicz Hiacynt kuśnierz Rynek Wodny 1675

Doroszowski Szymon rybak Rynek Wodny 1708

Dulski  policjant/milicjant Rynek Wodny 1763

Dworek Podczaszego Bełskiego Rynek Wodny 1672

Dworek Rzeszotarskiego Rynek Wodny 1672

Dworek Siedlewskiego Szymona Rynek Wodny 1681

Dykaphon Michał i Urszula Rynek Wodny 1651

Dymski Adalbert Rynek Wodny 1738

Dyns Wojciech Szkot Rynek Wodny 1643

Dyszkiewicz Sebastian Rynek Wodny 1675

Dzianicki Franciszek, brat H. Rolskiej Rynek Wodny 1637

Dzieniszowska Teresa ż. Andrzeja sukc. Krzeskiego Rynek Wodny 1708

Dziewania Zuzanna w. po Adamie Dziewani ławniku Rynek Wodny 1650

Forbes Wojciech kupiec i Izabella Rynek Wodny 1643

Forsczyt Robert kupiec Rynek Wodny 1702

Fredro Rynek Wodny 1644

Fryderyk – obszar trybuna przemyskiego Rynek Wodny 1641

Getner Jan rajca Rynek Wodny 1645

Gordonowska de Brouny w. po Jakubie Gordonowskim Rynek Wodny 1773

Gornicka (Gurnicka) Zofia wdowa Rynek Wodny 1697, 1706

Goscicka Rynek Wodny 1653

Grabowicz Wojciech aptekarz konsularny Rynek Wodny 1640

Grygiel (Grygier?) Jan kupiec Rynek Wodny 1637, 1638, 1651

Grzegorz Rynek Wodny 1653

Grzegorzewski Jan (dzieci Katarzyna i Regina) Rynek Wodny 1692

Grzegorz Iustitor (sędzia?) Rynek Wodny 1643

Grzegowski Jan alias „Weierowskie” szewc Rynek Wodny 1690

Grzybkowic Andrzej i Anna Rynek Wodny 1639

Gurnik Stanisław i Zofia Rynek Wodny 1685

Gutri (Gutry) Piotr kupiec  (senior) Rynek Wodny 1653, 1672

Gutry Piotr (junior) kupiec Rynek Wodny 1672

Haifer Jakub Rynek Wodny 1655

Hanuscwowa Konstancja (Horolarii) sukc. Krzewskiego Rynek Wodny 1708

Hawrylalowna Polonia córka Tomasza Domaradzkiego Rynek Wodny 1674

Hawrylalowna Polonia żona Tomasz Domaradzkiego Rynek Wodny 1674

Hermanowski Jakub Rynek Wodny 1672

Hornik Melchior kupiec Rynek Wodny 1648, 1651

Huszterpowna Katarzyna ż. Jana Wuiera Rynek Wodny 1667

Jabłonska Agnieszka wdowa po Jakubie Jabłonskim Rynek Wodny 1665

Jakubowa Bednarka Katarzyna wdowa, Rynek Wodny 1643

Jan  murarz Rynek Wodny 1651

Janiszewicz Stefan Rynek Wodny 1664, 1677 już nie żył

Jawor Luca Rynek Wodny 1639

Jawor Łukasz rzeźnik-handlarz i Anna Rynek Wodny 1643

Kaminski Jan i Zofia  Rynek Wodny 1691

Kantor Marcin Rynek Wodny 1632

Karpik Piotr Rynek Wodny 1687

Karpikowa Helena Rynek Wodny 1707

Karpinscy sukcesorzy Rynek Wodny 1708

Kaszewski Wacław (sędzia?) Województwa Ziemskiego Bełskiego Rynek Wodny 1654

Kelemer Dawid Rynek Wodny 1693

Kind August Fryderyk i Anna Rynek Wodny 1649, 1655

Kinemanowie Konrad złotnik i Marianna Rynek Wodny 1655

Kingonis Kacper Henryk i Fryderyk kupcy (bracia rodzeni) Rynek Wodny 1642

Kitowic kuśnierz Rynek Wodny 1648

Kitowiczowie Hrehory i Marina Rynek Wodny 1651

Klasztor  Św. Piotra z Alkantary w Zamościu – zapis na Reformatów, Rynek Wodny 1684

Klasztor SS. Klarysek zakup domu Gutry za 5000 zł Rynek Wodny 1672

Kobudzki Stefan Rynek Wodny 1653

Kochanowski Andrzej szklarz i Zofia Rynek Wodny 1645

Kolmanowicz Agnieszka w. po Hanuszu, Rynek Wodny 1634

Kołucki Stefan Rynek Wodny 1644

Komarowski Adam Rynek Wodny 1675, 1677 nie żył

Komorowska Marina w. po Adamie, ż. St. Siwickiego Rynek Wodny 1674

Komorowski  Stefan Rynek Wodny 1654

Komorowski Marcin s. Adama, patrycjusz Rynek Wodny 1685

Komorowski Marcin s. Mariny Rynek Wodny 1674

Komorowski Szymon Rynek Wodny 1637

Koniakowicz Marcin Rynek Wodny 1684

Kostewic (Kostiewic, Kosciewicz) alias Kość Grzegorz (Hreorio, Hrehory) szewc i Helena Rynek Wodny 1645, 1650

Kruhew de, Mikołaj d-ca Leg. Rzp. Rynek Wodny 1707

Krzeczkowic Laurenty Rynek Wodny 1638

Krzewscy Mikołaj i Marianna Rynek Wodny 1665, 1675, 1685, 1697

Krzewscy sukcesorzy Rynek Wodny 1708

Krzewska Marianna w. po Mikołaju Rynek Wodny 1704

Krzewski Mikołaj tkacz – sukcesorzy Rynek Wodny 1708

Krzewski Paweł (Phibidarius) sukc. Mikołaja Rynek Wodny 1708

Krzewski Piotr artylerzysta Rynek Wodny 1738

Kurelik (Kurylik) Mikołaj Rynek Wodny 1648

Kuryłowiczowna Marianna w. po B. Łotwinskim Rynek Wodny 1697

Laskowska Zofia ż. A. Chędzinskiego Rynek Wodny 1713

Lechowic Serafin i Dorota Rynek Wodny 1643,1645

Lendza Wojciech kupiec Rynek Wodny 1667

Lendzina wdowa po Wilhelmie Lęndza Rynek Wodny 1707

Lesczkowski Rynek Wodny 1643

Leski (Łaski) Piotr Rynek Wodny 1654

Leszkowska dwór na Rynku Wodnym 1653

Lewkowic Ferens krawiec i Matruna Ferensowa Rynek Wodny 1643, 1648

Ling (Link) Jan Michał puszkarz Rynek Wodny 1664

Lipnicka Krystyna, 2 voto Kozłowska, 3 voto Wyrebowska, Rynek Wodny, nie żyła w 1653

Lipnicki Piotr Rynek Wodny 1643, 1648

Lipnicki Rynek Wodny 1639

Litwinczyk Semionis (de bouis villim Zwiatrowek) Rynek Wodny 1675

Lubecki Kazimierz i Magdalena Rynek Wodny 1696

Lubecki Tomasz Rynek Wodny 1691

Lubika Jan bednarz Rynek Wodny 1634

Lubryka Łukasz bednarz  Rynek Wodny 1635, nie żył w 1642

Lyszkiewicz Sebastian Rynek Wodny 1664

Łakoma Anna wdowa po Mateuszu Łakomym Rynek Wodny 1645

Łosinski Jan Aleksander i Regina Rynek Wodny 1696

Łotwinscy Bazyli kuśnierz i Justyna Rynek Wodny 1678, 1685, 1690

Łyskiewicz Sebastian burmistrz Rynek Wodny 1674

Łystkowicz (Łyskiewicz?) Sebastian Rynek Wodny 1669

Maszowski Andrzej Rynek Wodny 1697, 1702

Matiaszowa Dorota de Podgroble i Katarzyna (siostry) Rynek Wodny 1645

Mikulicz (de) Remiszewski Józef i Barbara Rynek Wodny 1771

Miłowicz Mateusz Rynek Wodny 1684

Mirosławska Anna Rynek Wodny 1650

Miturkowicz Mikołaj rajca Rynek Wodny 1640

Młynarski Dom Rynek Wodny 1674

Monialium S. Clarae – Klaryski – sąsiedztwo Bykowskich Rynek Wodny 1687

Muszyczyna Andrzejowa Rynek Wodny 1648

Nitkiewicz Rynek Wodny 1773

Nosalczyk Marek Żyd Rynek Wodny 1649

Osikowic Iwan i Marina Rynek Wodny 1650

Osowski Jakub posiadacz niekt. dóbr. m. Łukowa Rynek Wodny 1641

Ostrowski Tomasz i Katarzyna (Dymska) Rynek Wodny  1763

Otrocki Daniel Rynek Wodny 1639

Peszkowicz Siemion i Marina Rynek Wodny 1667, nie żył w 1669

Peszykowicz Anna c.  M. S. Peszykowiczów Rynek Wodny 1669

Piasecki Rynek Wodny 1763

Piechowic Szymon dr medycyny Rynek Wodny 1636

Piechuta (Pieczuta ?) Stanisław Rynek Wodny 1645

Pieczuta (Pieczuła) Stanisław krawiec zm. (donacja) w dyspozycji Jana Zamoyskiego (?) i Katarzyna Rynek Wodny 1667

Piekarka Sebastionowa, w. po S. Baranowicu piekarzu Rynek Wodny 1642

Pilchowicz Mateusz i Krystyna przedmieszczanie Rynek Wodny 1640

Piotrowski Paweł kapitan, skarbnik Rynek Wodny 1708

Platea Nova, ulica Nowa na rogu, gdzie dzieli się przyszły klasztor (Klarysek) Rynek Wodny 1645

Płoszczinski Simon chorąży i Anna Stasia Rynek Wodny 1638

Pomerszkot (Szkot?) Jan ślusarz i Jadwiga Rynek Wodny 1706

Pomorscy sukcesorzy Rynek Wodny 1738

Provisoris Montis Pietatis summae Dresnerovianae zapis Sowinskich z Rynku Wodnego 1665

Radecki Rynek Wodny 1708

Radosny Rynek Wodny nie żył w 1643

Religiosis et Endicatis Monialibus S. Petri Conuenty Zamoscen (Reformaci) zakup d. Koniakowicza Rynek Wodny 1684

Reychler Hans krawiec Rynek Wodny 1651

Reychlerowna Cordula ż. J. M. Linka Rynek Wodny 1667

Rolska Helena Rynek Wodny 1637

Rosaszewski Jan Rynek Wodny 1653

Rosowa wdowa Rynek Wodny 1773

Rozmarynowski Andrzej ślusarz Rynek Wodny 1649

Rozycka Zofia – obszar przy Rynku Wodnym 1641

Rublik Marcin kuśnierz i Agnieszka Rynek Wodny 1640, 1643

Ryniccy Rynek Wodny 1738

Rynkiewicz Jan złotnik i Agnieszka Rynek Wodny 1708

Rzeszotarski Andrzej  Rynek Wodny 1654, nie żył w 1667

Sakowicz (Szakowicz) Hreorio Rynek Wodny 1645, 1653

Sakowicz Gabriel Rynek Wodny 1690

Samuylik (Samuyliczka) Anastazja wdowa Rynek Wodny 1654

Schreder Andrzej chirurg Rynek Wodny 1641

Sebastian stolarz Rynek Wodny 1643

Serwatowski Jakub tkacz i Agnieszka Rynek Wodny 1708

Serwatowski Jakub dudziarz Rynek Wodny 1707

Serwatowski Jan i Marianna Rynek Wodny 1677

Sępochowski Mateusz stolarz i Regina Rynek Wodny 1645

Sidorczyk Józef Rynek Wodny 1643

Sidorowa Rynek Wodny 1640

Sidorowicz Józef kupiec Rynek Wodny 1640, 1643

Siedlewski Szymon Rynek Wodny 1672

Siedmiogrodzki Jakub O. wikary Kolegiaty Rynek Wodny 1643

Siwicki Stanisław Rynek Wodny 1674, 1678

Sobescianski Jan, Anna wdowa i syn Michał Rynek Wodny 1687

Sowinski Aleksander i Marina Rynek Wodny 1665

Sredzinski Stanisław, Andrzej, Kazimierz (bracia) Rynek Wodny 1653

Srzedzinski Rynek Wodny 1644

Stefanowicz Jan Rynek Wodny 1640

Sulikowski Stanisław aptekarz Rynek Wodny 1640

Szeynarski  Mateusz (rezydencja) Rynek Wodny 1771

Szkopowsczanka Agnieszka ż. W. Grabowicza Rynek Wodny 1640

Szkowicz Grzegorz Rynek Wodny 1667

Szpital Święto Krzyski na przedm. zamojskim – zapis Wentouna z Rynku Wodnego 1681

Śledź, Rynek Wodny 1638

Tałach Jan kuśnierz i Anna Rynek Wodny 1690, 1713

Theodorowicz Hiacynt kuśnierz Rynek Wodny 1704, 1708

Tokacka Jadwiga (z. d. Kaminska) ż. Mateusza Rynek Wodny 1691

Tomaszowski Andrzej i Katarzyna Rynek Wodny 1690, 1693

Tomisławski Stanisław kamienica Rynek Wodny 1707

Tomisławski Wojciech  podczaszy bełski Rynek Wodny 1667

Tyszowiecka Apolonia ż. T. Domaradzkiego Rynek Wodny 1672

Tywendel Wojciech kupiec Rynek Wodny 1652

Ulianowski Daniel Rynek Wodny 1678

Violeti Adam (de Violeti Musieus Vocalis) muzyk woklany i Katarzyna Rynek Wodny 1650

Waczławowic Mateusz i Katarzyna Rynek Wodny 1641, 1644

Warchoka Marianna (z. d. Kaminska) Rynek Wodny 1691

Weier (Wuier) Jakub kupiec Rynek Wodny, 1669

Wentoun Jakub Rynek Wodny 1681

Weresczak Iwan szewc Rynek Wodny 1648, 1651

Wesołowski (Weszołowski) exc. Albert Franciszek prof. Akad. Zam. Rynek Wodny 1677

Weymer Jakub obyw. i  kupiec poznański  Rynek Wodny 1651

Wiatrowski Adalbert i Marianna Rynek Wodny 1763

Wierzanowski Daniel Praesbiter Suchowolecensis i Zofia Rynek Wodny 1690

Wierzbicki Franciszek Rynek Wodny 1690

Wolinski Michał (dom po Sowinskich) kapitan Rynek Wodny 1708

Wolkman Jan kupiec Rynek Wodny 1667

Woronowic Hiacynt  Rynek Wodny, w 1644 nie żył

Woyna Łukasz Rynek Wodny 1645

Wresczak Jan (Iwan) szewc Rynek Wodny 1643

Zamoyski Jan  (dom należący do Zamoyskich?) Rynek Wodny 1667

Zastawsczanka c. zm. Hiacynta Zastawskiego Rynek Wodny 1648

Zastawski (Fastawski?) Hiacynt Rynek Wodny 1637, nie żył w 1651

opracowanie: Ewa Lisiecka
źródło: Acta Miasta Zamościa. Advocatalia. Archiwum Państwowe w Lublinie. sygn. 5-38. Lata 1632-1772. Kwerenda z lat 70. XX w.