Ulica Nadstawna – Przedmieście Lwowskie 1633-1785

 

W lipcu 1633 r. Szymon Rechowicz dr med., rajca i Róża , jego żona sprzedali za 120 złp domek „Ciękuszowska” in Platea Stagnum vulgo-przy ulicy Stawowej [Nadstawnej] Aleksemu Usczykowi. Sąsiedztwo: dom Rodzonego i dom Pokrywki.

W czerwcu 1635 r. Jerzy Rudnicki s. zm. Wacława podarował dom in platea ad vallum Osinskiego et stagnuj versus (na ulicy w kierunku wałów Osińskiego i stawu) Szymonowi Hruszewskiemu. Sąsiedztwo: Mateusz Łakomy i Acialis Domuncula.

 W czerwcu 1636 r. Szymon Hruszowski kupiec sprzedał za 150 złp. dom hic Zamość sub vallum stagnum versus – tu w Zamościu pod murem w stronę stawu – Augustowi Chmielowczykowii jego żonie Katarzynie. Sąsiedztwo: Mateusz Łakowy i Katarzyna Inshieris.

W marcu 1638 r. Jakub Kruszyna i jego żona Regina kupili za 70 złp. dom in anteurbio Leopoliensi ad vallum Stagnum versus (na Przedmieściu Lwowskim w kierunku wałów i stawu) od Grzegorza Wilkowskiego Lechicario i Katarzyny jego żony. Sąsiedztwo: Albert Jaworski sukiennik-tkacz i Doboszka.

W lutym 1639 r. Szymon Doleszczyk i Katarzyna sprzedali dom za 100 złp. na przedmieściu zamojskim od stawu Tatianie Jachimowej. Sąsiedztwo: Jartyma i Ihnat.

W grudniu 1639 r. Jan i Katarzyna Kołtunik sprzedali za 130 złp. dom in Suburbio Leopolensi dicto stagnuj versus ad vallum (na Przedmieściu Lwowskim nad stawem w kierunku wałów) Marcinowi Lilno Niemcowi i Annie jego żonie. Sąsiedztwo: Albert Jaworski i Piotr Doleszczuk.

W październiku 1641 r. Marek Markowski lanio porcinus (rzeźnik świń?) i Anna jego żona sprzedali dom za 100 złp. Janowi i Zofii Assan. Sąsiedztwo: Aleksander kuśnierz i Wełna Decurionis (?).

W maju 1642 r. Joachim Iwaniskowski i Taciana Joachimowa, zona, sprzedali za 100 złp. dom in Suburbio ad Stagnum (na Przedmieściu nad Stawem) Marcinowi Gałęzowskiemu garncarzowi i Annie jego żonie. Sąsiedztwo: Joachim Popiczek i Ihnat (Ignacy?) Hayduk.

W maju 1642 r. wyceniono na 80 złp. dom cum area et fundo po zmarłym Stanisławie Czarnym. Sąsiedztwo: Jan Kurowski Lanio Porcinus (rzeźnik świń?) i dom Sangierego.

W maju 1642 r. Wojciech Czarny Staś, syn zmarłego Stanisława Czarnego piwowara sprzedał za 80 złp. dom na przedmieściu nad stawem Markowi Markowskiemu rzeźnikowi i Annie. Sąsiedztwo: Jan Kurowski rzeźnik i dom Sangierego.

W lipcu 1642 r. Piotr Chyrurgus (chirurg) sukcesor zmarłej Ewy Pietruszczanki wycenił dom na ul. Stawnej na 350 złp. Sąsiedztwo: dom Szkota.

W październiku 1642 r. sukcesorzy Mateusza Łakomego wycenili dom narożny na ul. Nadstawnej na 400 złp. Sąsiedztwo: Augustyn kupiec.

W czerwcu 1643 r. Anna Łakoma wdowa po Mateuszu Łakomym zapisała na domu sumę 150 złp. na rzecz prowizora Fundacji Dreznerowskiej Banku Pobożnego. Sąsiedztwo: Augustyn kupiec.

W lipcu 1643 r. Mateusz Mathiaszowski i Maria jego żona sprzedali za 90 złp. dom Marcinowi Trzeskowskiemu. Sąsiedztwo: Wojciech Coriarius (cordarius-powroźnik) i Pogorzelski.

W marcu 1644 r. Katarzyna Bydlaczkowa sprzedała dom za 100 złp. Andrzejowi Kochanowskiemu Vitrarius (vitriarius-szklarz). Sąsiedztwo: Augustyn kupiec i Józef Sidorczyk.

W listopadzie 1644 r. Katarzyna, żona Mateusza Walkowica, siostra Szangierego sprzedała za 120 złp. dom na przedmieściu ad Stagnum, vallum versus (do stawu w stronę wałów) Grzegorzowi Szangiery i Łucji jego żonie. Sąsiedztwo: Romanowa Niemka i Markowski.

W lutym 1645 r. Stanisław Gąska szewc wycenił dom na Przedmieściu Lwowskim nad stawem na 70 złp. Sąsiedztwo: Marcin Libno i Jakub Wierzchowski.

W sierpniu 1648 r. Anna Markowska, wdowa i jej syn Jan sprzedali za 80 złp. dom nad stawem Andrzejowi Krymskiemu Kozakowi Scythico (scytyjski?) i Ewie jego żonie. Sąsiedztwo: Sangery i Kurowski.

W październiku 1654 r. Szymon Zankiewicz sprzedał dom za 250 złp. Bazylemu i Orisie Tyszowieckim. Zankiewicz otrzymał dom versus Stagnum sub valo a’ tergo domus Lipnickiego (w kierunku Stawu pod murem za domem Lipnickiego) po śmierci Jakuba Słupskiego. Sąsiedztwo: Gosolski i Daniel Satrapa.

W sierpniu 1654 r. Marcin Nowotanski sprzedał za 70 złp. dom nad stawem Teodorowi i Annie Kuzmowiczom. Sąsiedztwo: Romanowy i Ziarkowska.

W grudniu 1665 r. Wojciech Kurowski i Regina Świątkowa małżonkowie wycenili dom i gospodarstwo  nad stawem na 150 złp. Sąsiedztwo: Jan Tarnowski i Jan Szyszkiewicz.

W styczniu 1668 r. Adam Garkowicz i Anna sprzedali za 50 złp. dom nad stawem Andrzejowi i Marinie Przelibarscz. Sąsiedztwo: Wojciech rzeźnik i Sokół.

W lutym 1668 r. Anna, wdowa po Teodorze Lanio Porcorum  sprzedała dom nad stawem na przedmieściu Janowi Preiunk Hoff i Agnieszce za 118 złp. Sąsiad: Jan Zarzycki.

W październiku 1668 r. Jan Grewiuk (Jan Preiunk Hoff ?) Centuris Berguae Militiae i Agnieszka jego żona sprzedali za 150 złp. dom Janowi Gurskiemu. Sąsiedztwo: Jan Zarzycki.

W styczniu 1669 r. dokonano wyceny domu ad Portam Lubliniens versus Stagnum (przy Bramie Lubelskiej w kierunku Stawu) po zmarłym Stanisławie Sulikowskim na złp. 500.

Opis: „Qui quidem vicini et lignifabri eaudem domum (exepto fundo) ad distantiam ulnarum 14 et medius – Sąsiedzi i stolarze z tego samego domu (z wyjątkiem gospodarstwa) w odległości 14 łokci i środka – una cum celario ad distantiam in latus ulnarum 4 – (razem z piwnicą w odległości łokci z boku 4), in longitudinem 7, sine tabulata partie tum (o długości 7, również bez części płaskiej), exepta parte in qua tabulatum positum est (pobrane z części, w której ułożona jest podłoga – tłumacz Google).”

W lipcu 1669 r. Grzegorz Sakowicz Centurio Pedestris (żołnierz piechoty), Bazyli Ninicki i Jan Żylic Seniores Confraternitatis Graeco Ruthenae ad S. Nicolai (Starsi Greckiego Bractwa Ruskiego u św. Mikołaja) sprzedali za 300 złp. domuncula versus vallum ad Stagnum (mały domek skierowany w stronę stawu) Marcinowi i Mariannie Koniakiewiczom. Sąsiedztwo: Fredro i Daniel Kuryłowicz.

We wrześniu 1669 r. Paladia, wdowa po Bazylim Tyszowieckim, Andrzej Tyszowiecki jej syn i Tymoteusz Domaradzki jej drugi maż sprzedali za 300 złp. dom versus vallum ad Stagnum a’ tergo domus Stanisława Rabaszowskiego (w stronę wału nad Stawem za domem Stanisława Rabaszowskiego) Piotrowi i Jadwidze Szachurskim. Sąsiedztwo: Wojciech Lisiecki i Kuryliczyna.

W listopadzie 1669 r. Klemens Nałonik sprzedał dom nad stawem za 120 złp. Hieronimowi i Zofii Pytykowiczom. Sąsiedztwo: Mikołaj Gurski i Michał Smusz.

W styczniu 1670 r. Anna, wdowa po Janie Odźwiernym, żona Walentego Koczwarka sprzedała za 80 złp. dom Mateuszowi i Annie Kosmanskim. Sąsiedztwo: Jan Bilski i Grzegorz Satellitas.

We wrześniu 1670 r. Wojciech i Jadwiga Ostrowscy sprzedali za 100 złp. dom Janowi Rychewka, synowi zmarłego Bartłomieja Rychewki. Sąsiedztwo: Adam Malborski i Wojciech Miłosny.

W maju 1672 r. Anna, wdowa po Mateuszu Skalskim sprzedała dom nad stawem Sebastianowi Klimczowskiemu rzeźnikowi i Katarzynie, jego żonie. Sąsiedzi: Sebastian Rumienski alias Swiszczowski i Stanisław Czerw.

W październiku 1673 r. Sebastian i Zuzanna Ruminscy sprzedali za 55 złp. dom nad stawem Tomaszowi i Mariannie Dubinskim. Sąsiedztwo: Sebastian Klimkiewicz rotifex-kołodziej i sukcesorzy Grabowieckiego.

W lipcu 1676 r. Paweł Satais zapisał na domu 150 złp. Janowi Maiowskiemu. Sąsiedztwo: Albert Ostrowski i Aleksander Bykowski.

We wrześniu 1684 r. Anna, żona zmarłego Krzysztofa Kendrzyckiego sprzedała za 62 złp. dom nad Stawem Szymonowi i Marinie Bienczykom. Sąsiedztwo: Aleksander Bykowski i Sebastian Kitowicz.

We wrześniu 1696 r. Stanisław Gorecki Patricius (Patryk) i Regina Gorecczanka, żona Wojciecha Drzewickiego, dzieci zmarłego Mikołaja Goreckiego sprzedały za 140 złp. dom nad stawem Janowi Dziereyko szewcowi i Mariannie. Sąsiedztwo: Procop Czreniechowski i Tymoteusz Kłołak.

W maju 1726 r. Andrzej Maciakiewicz sprzedał dom hic ad Zamoscium in platea Podstawie-tutaj w Zamościu na ulicy Podstawie Bazylemu i Annie Białowolskim za 165 złp. Sąsiedztwo: Antoni Markiewicz i Marko Szklarz.

W lipcu 1728 r. Sebastian Suchecki sprzedał za 1200 złp. domus (cum Vinea et Fundo) dom (z winnicą i farmą) na Przedmieściu Lwowskim na Podstawiu Mendlowi Eliakomowiczowi. Sąsiedztwo: od fosy i ulica publiczna na Podstawie ciągnąca się.

W marcu 1738 r. Mikołaj i Euxenia Tyszowieccy sprzedali za 110 złp. dom z gospodarstwem na Przedmieściu Podstawie Jakubowi Panczykowi przedmieszczaninowi. Sąsiedztwo: Jan Tyszowiecki i Regina Markiewiczowa.

W lipcu 1749 r. Jan Gurniewicz prawnik zamojski sprzedał za 110 złp. dom in Suburbio Podstawie  Lewko i Nesii Jozwowiczom. Sąsiedztwo: na rogu i Hersz Chaimowicz.

W sierpniu 1753 r. Józef i Franciszka Sękowscy sprzedali za 83 złp. domek z gospodarstwem na Podstawiu Janowi i Mariannie Witkowskim. Sąsiedztwo: Mateusz Michulski Altellerio Zamosc. Militis-żołnierz zamojskiej artylerii i fundus nudus Albert Żmigrodzki.

W grudniu 1760 r. Jan i Marcjanna Głęboccy sprzedali za 165 złp. dom na Podstawiu Jakubowi i Helenie Jastrzębskim. Sąsiedztwo: Sokołowski i Hanaciów parte-częściowo.

W maju 1761 r. Tomasz Sokołowski i Helena de Czyżykowskie, małżonkowie sprzedali za 160 złp. domek na Podstawiu Stanisławie Makarewiczowej, 2-v Mazurkiewiczowej, wdowie po Bazylim Mazurkiewiczu. Sąsiedztwo: sukcesorzy Flisowscianorum i Jakub Jastrzębski.

W czerwcu 1762 r. Mateusz Michalski i Marianna de Kowalskie małżonkowie sprzedali dom drewniany za 300 złp. Kazimierzowi Kaliszkiewiczowi i Mariannie de Rudnickie, małżonkom. Sąsiedztwo: Stefan Jaworski i Jadwiga de Dąbka żona Wojciecha Wesołowskiego.

W czerwcu 1764 r. Gaspar Rogalinski i Rozalia zapisali na drewnianym domu na Przedmieściu Podstawie sumę 100 złp. na rzecz orarium Publicam Civitata Zamosc. Sąsiedztwo: sukcesorzy Hanacianorum i Szczecinscianorum parte.

W czerwcu 1768 r. wyceniono na 200 złp. dom na Podstawiu Piotra Janiszewskiego Militus Pedestr. Fortal.-żołnierza piechoty twierdzy zamojskiej. Sąsiedztwo: dom z gospodarstwem Gaspara Rogalinskiego.

W czerwcu 1768 r. Kazimierz i Marianna de Rudnickie Kaliszkiewicze sprzedali dom na Podstawiu Hiacyntowi i Teresie de Janiszewskie Saweczkim. Sąsiedztwo: droga publiczna i Jaworski.

W czerwcu 1768 r. Mateusz Miernicki sprzedał za 200 złp. dom na Podstawiu Antoniemu Malborskiemu. Sąsiedztwo: Wojciech Wesołowski Libratoris-bibliotekarz i Gaspar Rogalinski.

W listopadzie 1769 r. Józef i Wiktoria de Szczepanowskie Ziembinskie sprzedali za 300 złp. dom na Podstawiu Sebastianowi i Magdalenie Korabiowszczance Rolińskim. Sąsiedztwo: Wojciech Wesołowski i Gaspar Rogalinski.

W maju 1770 r. Wojciech i Franciszka de Arakiełowicze Kochanowskie sprzedali za 180 złp. dom na Podstawiu Janowi i Anastazji Doroszewiczownej Gryglowskim. Sąsiedztwo: Michalski Libratoris Fortality i na rogu.  

W kwietniu 1771 r. Gabriel Grabowiecki przeprowadził spis dóbr po śmierci żony. (brak opisu). Dom znajdował się na ulicy Podstawie. Sąsiedztwo: praedium-nieruchomość Pikszynskiego (?) i opuszczone gospodarstwo Rogalinskiego.

W czerwcu 1772 r. Hiacynt i Teresa de Janiszewskie Sawedzkie sprzedali dom z gospodarstwem na Podstawiu za 200 złp. Antoniemu i Franciszce de Małuckie Gałaszkiewiczom. Sąsiedztwo: dom Michalskiego sierżanta i droga publiczna częściowo.

We wrześniu 1773 r. Jan i Anastazja Doroszewiczówna Grygolowskie sprzedali domek z gospodarstwem za 200 złp. na Podstawiu Grzegorzowi i Antoninie Maytczonce Kułakowskim. Sąsiedztwo: domek Michalskiego i Migrecki.

W maju 1774 r. Sebastian Rolinski sprzedał za 350 złp. dom z gospodarstwem na Podstawiu Józefowi i Mariannie Jakubowskim. Sąsiedztwo: Gaspar Rogalinski i Luca (Łukasz) Szafalski (Szaflarski).

We wrześniu 1776 r. Łukasz i Anna de Zarzyckie Szaflarscy sprzedali dom na Podstawiu za 165 złp. Tomaszowi i Mariannie de Rozyckie Jarzęckim. Sąsiedztwo: Wojciech Wiatrowski i Józef Jakubowski.

W październiku 1777 r. Marianna de Rozycka Jarzęcka sprzedała za 110 złp. dom na Podstawiu Kazimierzowi i Rozalii Samborskim. Sasiedztwo: Wiatrowski i Jakubowski.

W grudniu 1777 r. Teresa de Przybylska Czyżewska sprzedała za 170 złp. dom na Podstawiu Tomaszowi i Annie Zawadzkim. Sąsiedztwo: Wiatrowski i Czyżewski.

W sierpniu 1778 r. Andrzej i Antonina Dost sprzedali za 800 złp. dom na Podstawiu Józefowi Ludwikowi pistoris piekarzowi. Sąsiedztwo: Jastrzębski i Jan Czyżewski.

W marcu 1779 r. odnotowano jako właściciela domu drewnianego na Podstawiu Szymona Urbanskiego.

W kwietniu 1779 r. Antoni i Franciszka de Małuckie Gałaszkiewicze sprzedali dom na Podstawiu Andrzejowi Pędzieszewskiemu i Katarzynie de Feydanowicze za 130 złp. Sąsiedztwo: Stefan Dąbrowski i droga publiczna.

W czerwcu 1779 r. Tomasz i Anna Zawadzcy  sprzedali dom na Podstawiu za 230 złp. Walentemu i Franciszce de Lewkowicze Łowickim. Sąsiedztwo: Wiatrowski i Mateusz Czyżewski.

W sierpniu 1779 r. Grzegorz i Antonina de Moykowskie Kułakowskie sprzedali za 170 złp. dom na Podstawiu Benedyktowi Piskorskiemu. Sąsiedztwo: fundorum prope fossam-  gospodarstw w pobliżu fosy i Michalski.

W maju 1784 r. Adam Fiałkowski sprzedał za 510 złp. dom na Podstawiu Antoniemu i Teresie Modzelowskim. Sąsiedztwo: Tomasz Małachowski i Ejusdem hosti parte sitam.

W grudniu 1784 r. Marianna Ludwikowa sprzedał dom drewniany na Przedmieściu Lwowskim vel Podstawie za 300 złp. Tringebert Empter Filys Francisco i Józefa Edwandor (?). Sąsiedztwo: opuszczone gospodarstwo sukcesorów Jastrzębskich i Jan Czyżewski.

W styczniu 1785 r. Józef i Marianna de Robakiewicze Jakubowscy sprzedali dom na ulicy Podstawie za 400 złp. Józefowi Paczakowi General. Fortality – generałowi Twierdzy. Sąsiedztwo: Gaspar Rogaliński i Paweł Sierpinski.

W listopadzie 1785 r. Marianna 1-v Gredowiczowa 2-v Wiatrowska sprzedała za 230 złp. dom z gospodarstwem na Podstawiu Andrzejowi i Agnieszce Grabowieckim. Sąsiedztwo: Mateusz Czysz i droga publiczna.

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Aleksander rzeźnik 1641 ul. Nadstawna

Anna w. po Teodorze rzeźniku 1668 ul. Nadstawna

Assan Jan i Zofia 1641 ul. Nadstawna

August (Augustyn) kupiec 1642 ul. Nadstawna

Białowolscy Bazyli i Anna 1726 Podstawie

Bienczyk Szymon i Marina 1684 ul. Nadstawna

Bilski Jan 1670 ul. Nadstawna

Bydlaczkowa Katarzyna 1644 ul. Nadstawna

Bykowski Aleksander 1676, 1684 ul. Nadstawna

Chaimowicz Hersz 1749 Podstawie

Chmielowczyk August i Katarzyna 1636 ul. Nadstawna

Czarny Stanisław, s. Wojciech Staś 1642 ul. Nadstawna

Czerniechowski Prokop 1696 ul. Nadstawna

Czerw Stanisław 1672 ul. Nadstawna

Czysz Mateusz 1785 Podstawie

Czyżewska Teresa de Przybylska 1777; Jan 1778, 1784; Mateusz 1779 Podstawie

Daniel Satrapa 1654 ul. Nadstawna

Dąbkowski Stefan 1779 Podstawie

Doboszka 1638 ul. Nadstawna

Doleszczuk Szymon i Katarzyna 1639, Piotr ul. Nadstawna

Dom Szkota 1642 ul. Nadstawna

Domaradzki Tymoteusz i Paladia (1-v Tyszowiecka) 1669 ul. Nadstawna

Dost Andrzej i Antonina 1778 Podstawie

Drzewicki Wojciech i Regina (Gorecka) 1696 ul. Nadstawna

Dubinscy Tomasz i Marianna 1673 ul. Nadstawna

Dziereyko Jan i Marianna 1696 ul. Nadstawna

Eliakomowicz Mendel 1728 Podstawie

Fiałkowski Adam 1784 Podstawie

Flisowski (Flis) sukces. 1761 Podstawie

Fredro 1669 ul. Nadstawna

Gałaszkiewicz Antoni i Franciszka de Małuckie 1772, 1779  Podstawie

Gałęzowski Marcin i Anna 1642 ul. Nadstawna

Garkowicz Adam i Anna 1668 ul. Nadstawna

Gąska Stanisław 1645 ul. Nadstawna

Głęboccy Jan i Marcianna 1760 Podstawie

Gorecki Stanisław i Regina dzieci zm. Mikołaja 1696 ul. Nadstawna

Gosolski 1654 ul. Nadstawna

Grabowiecki sukces. 1673; Gabriel 1771; Andrzej i Agnieszka 1785 ul. Nadstawna-Podstawie

Gredowiczowa Marianna 2-v Wiatrowska 1785 Podstawie

Grewink Jan i Agnieszka 1668 ul. Nadstawna

Grygalowski (Gryglowscy) Jan i Anastazja Doroszewiczówna, 1770 1773 Podstawie

Grzegorz (Satelitas) 1670 ul. Nadstawna

Gurniewicz Jan 1749 Podstawie

Gurski Jan 1668 ul. Nadstawna

Gurski Mikołaj 1669 ul. Nadstawna

Hanaciów dom 1760; Hanacianorum sukces. 1764 Podstawie

Hayduk Ihnat 1639, 1642 ul. Nadstawna

Hoff Jan i Agnieszka 1668 ul. Nadstawna

Hruszewski (Hruszowski) Szymon 1635, 1636 ul. Nadstawna

Inshieris Katarzyna 1636 ul. Nadstawna

Iwaniskowski Joachim i Taciana Joachimowna 1642 ul. Nadstawna

Jachimowa Tatiana 1639 ul. Nadstawna

Jakubowski Jan i Marianna 1774; Józef i Marianna de Robakiewicze 1776, 1777, 1785 Podstawie

Janiszewski Piotr 1768 Podstawie

Jartyna 1639 ul. Nadstawna

Jarzęcki Tomasz i Marianna de Rożyckie 1776, 1777 Podstawie

Jastrzębscy Jakub i Helena 1760, 1761, 1778, sukces. 1784  Podstawie

Jaworski Albert 1638, 1639; Stefan 1762; 1768  ul. Nadstawna

Jozwowicz Lewko i Nesia 1749 Podstawie

Ludwik Józef piekarz 1778; Ludwikowa Marianna 1784 Podstawie

Kaliszkiewicz Kazimierz i Marianna de Rudnickie 1762, 1768 Podstawie

Kendrzycki Krzysztof nie żył 1684, w. Anna ul. Nadstawna

Kitowicz Sebastian 1684 ul. Nadstawna

Klimczowski (Klimkowicz) Sebastian i Katarzyna 1672, 1673 ul. Nadstawna

Kłołak Tymoteusz 1696 ul. Nadstawna

Kochanowscy Wojciech i Franciszka de Arakiełowicze 1770 Podstawie

Kochanowski Andrzej 1644 ul. Nadstawna

Koczwarka Walenty i Anna (1-v Odźwierna) 1670 ul. Nadstawna

Kołtunik Jan i Katarzyna 1639 ul. Nadstawna

Kosmanscy Mateusz i Anna 1670 ul. Nadstawna

Kruszyna Jakub i Regina 1638 ul. Nadstawna

Krymski (Kozak Scytyjski) Andrzej i Ewa 1648 ul. Nadstawna

Kułakowski Grzegorz i Antonina Maytczonka (de Moykowskie) 1773, 1779 Podstawie

Kuniakiewicz Marcin i Marianna 1669 ul. Nadstawna

Kurowski Jan 1642, 1648; Wojciech i Regina (Świątkowa) 1665 ul. Nadstawna

Kuryłowicz Daniel 1669; Kuryliczyna ul. Nadstawna

Kuzmowicz Teodor i Anna 1654 ul. Nadstawna

Lilno (Libno) Marcin Niemiec i Anna 1639, 1645 ul. Nadstawna

Lisiecki Wojciech 1669 ul. Nadstawna

Łakomy Mateusz 1635; (Łąkowy Mateusz 1636), w. Anna sukc. 1642, 1643 ul. Nadstawna

Łowicki Walenty i Franciszka de Lewkowicze 1779 Podstawie

Maciakiewicz Andrzej 1726 Podstawie

Maiowski Jan 1676 ul. Nadstawna

Makarewiczowa Stanisława; w. po Bazylim Mazurkiewiczu 1761 Podstawie

Malborski Antoni 1768; Adam 1670  ul. Nadstawna

Małachanski Tomasz 1784 Podstawie

Marek szklarz 1726 Podstawie

Markiewicz Antoni 1726;  Regina 1738 Podstawie

Markowski Marek i Anna 1641, 1642, 1644, w. i s. Jan 1648 ul. Nadstawna

Mathiaszowski Mateusz i Marina 1643 ul. Nadstawna

Michalski Mateusz i Marianna de Kowalskie 1762, Michalski sierżant 1770, 1772, 1773, 1779 Podstawie

Michulski Mateusz 1753 Podstawie

Miernicki Mateusz 1768 Podstawie

Migrecki 1773 Podstawie

Miłosny Wojciech 1670 ul. Nadstawna

Modzelowski Antoni i Teresa 1784 Podstawie

Nałonik Klemens 1669 ul. Nadstawna

Ninicki Bazyli 1669 ul. Nadstawna

Nowotarski Marcin 1654 ul. Nadstawna

Odźwierny Jan i w. Anna 1670 ul. Nadstawna

Ostrowscy Wojciech i Jadwiga 1670, 1676 ul. Nadstawna

Paczak Józef 1785 Podstawie

Panczyk Jakub 1738 Podstawie

Pędzieszewski Andrzej i Katarzyna de Feydanowicz 1779 Podstawie

Pietruszczanka Ewa i s. Piotr 1642 ul. Nadstawna

Pikszynski 1771 Podstawie

Piskorski Benedykt 1779 Podstawie

Pogorzelski 1643 ul. Nadstawna

Pokrywka 1633 ul. Nadstawna

Popiczek Joachim 1642 ul. Nadstawna

Przeliborscz Andrzej i Marina 1668 ul. Nadstawna

Pytykowicz Hieronim i Zofia 1669 ul. Nadstawna

Rabaszowski Stanisław 1669 ul. Nadstawna

Rechowicz Szymon i Róża 1633 ul. Nadstawna

Rodzony 1633 ul. Nadstawna

Rogalinski Gaspar i Rozalia 1764, 1768, 1769, 1771, 1774, 1785 Podstawie

Rolinscy Sebastian i Magdalena Korabiowszczanka 1769, 1774  Podstawie

Romanowa Niemka 1644, Romanowy 1654 ul. Nadstawna

Rudnicki Jerzy s. zm. Wacława 1635 ul. Nadstawna

Rumienski (Ruminski) Swiszczowski Sebastian i Zuzanna 1672, 1673 ul. Nadstawna

Rychewka Bartłomiej nie żył 1670, s. Jan ul. Nadstawna

Sakowicz Grzegorz 1669 ul. Nadstawna

Samborski Kazimierz i Rozalia 1777 Podstawie

Sangierego dom 1642 ul. Nadstawna

Satais Paweł 1676 ul. Nadstawna

Sawecki (Sawedzki) Hiacynt i Teresa de Janiszewskie 1768, 1772 Podstawie

Sekowscy Józef i Franciszka 1753 Podstawie

Sidorczyk Józef 1644 ul. Nadstawna

Sierpinski Paweł 1785 Podstawie

Skalski Mateusz nie żył 1672, w. Anna ul. Nadstawna

Słupski Jakub 1654 ul. Nadstawna

Smusz Michał 1669 ul. Nadstawna

Sokołowski Tomasz i Helena de Czyżykowskie 1760, 1761 Podstawie

Sokół 1668 ul. Nadstawna

Suchecki Sebastian 1728 Podstawie

Sulikowski Stanisław nie żył w 1669 r. ul. Nadstawna

Szachurscy Piotr i Jadwiga 1669 ul. Nadstawna

Szafalski (Szaflarski Lukas) Luca i Anna de Zarzyckie 1774, 1776 Podstawie

Szangiery Grzegorz i Łucja 1644, 1648 ul. Nadstawna

Szczecinscianorum 1764 Podstawie

Szyszkiewicz Jan 1665 ul. Nadstawna

Tarnowski Jan 1665 ul. Nadstawna

Tringebert Empter Filys Franciszek i Józefa Edwandor 1784 Podstawie

Trzeskowski Marcin 1643 ul. Nadstawna

Tyszowieccy Mikołaj i Euxenia 1738; Jan Podstawie

Tyszowiecki Bazyli i Orisca 1654, Paladia w. po Bazylim i s. Andrzej 1669 ul. Nadstawna

Urbanski Szymon 1779 Podstawie

Usczyk Aleksy 1633 ul. Nadstawna

Walkowic Mateusz i Katarzyna s. Szangierego 1644 ul. Nadstawna

Wesołowski Wojciech i Jadwiga de Dąbka 1762, 1768, 1769 Podstawie

Wiatrowski Wojciech 1776, 1777, 1779 Podstawie

Wierzchowski Jakub 1645 ul. Nadstawna

Wilkowski Grzegorz i Katarzyna 1638 ul. Nadstawna

Witkowscy Jan i Marianna  1753 Podstawie

Wojciech powroźnik 1643 ul. Nadstawna

Wojciech rzeźnik 1668 ul. Nadstawna

Zankiewicz Szymon 1654 ul. Nadstawna

Zarzycki Jan 1668 ul. Nadstawna

Zawadzki Tomasz i Anna 1777, 1779 Podstawie

Ziarkowska 1654 ul. Nadstawna

Ziembiński Józef i Wiktoria de Szczepanowskie 1769 Podstawie

Zmigrodzki Albert 1753 Podstawie

Żylic Jan 1669 ul. Nadstawna

_____________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Consularia. Kwerenda l. 70 XX w.