Ulice przedmieść Zamościa 1632 – 1786

 

Ulica Gęsia

W lipcu 1632 r. Jan Haczyk i jego żona sprzedali za 60 złp. domek przy ul. Gęsiej Janowi Moszkowiczowi. Sąsiedztwo: Bartłomiej piekarz i Mateusz Wojciechowicz Lanii (sukiennik).

W marcu 1636 r. Albert Kwiecień kupiec i Dorota Szepietczanka, jego żona zapisali na domu przy ul. Gęsiej 36 złp. na rzecz Zofii Szepietczanki. Sąsiedztwo: Predium Armeni (własność Ormian) i Bartoszowiczowski.

W maju 1636 r. Jakub Porębski sprzedał za 10 złp. quattuor sulcus horti  (cztery bruzdy ogrodu) Andrzejowi Gołąbkowi. Sąsiedztwo: Mateusz Wojciechowicz Lamenis (sukiennik).

W lutym 1637 r. Albert kupiec Kwiecień zapisał na domu i ogrodzie 100 złp. na rzecz prowizora szpitala. Sąsiedztwo: Armenicorum Praedium (własność Ormian)  i similiter (podobnie) Hortiey.

W lutym 1637 r. Mateusz Brudzik i Katarzyna jego żona sprzedali za 250 złp. dom i ogród na ul. Gęsiej Warterysowi Asuadurowic’owi Ormianinowi. Sąsiedztwo: Andrzej Gołąbek Ministerialis (Woźny Generalny) i Albert Pastuszczyk.

W październiku 1637 r. Paweł Glorek przekazał prawa do domu przy ul. Gęsiej Laurentemu Łabay’owi. Sąsiedztwo: Popławski i Paweł Słodownik.

W lutym 1638 r. Andrzej Gołąbek Ministerialis Generalis i Regina jego żona sprzedali za 77 złp. mały domek z ogrodem przy ul. Gęsiej Zofii Stasiowej, żonie zmarłego Stanisława Sokolika. Sąsiedztwo: Armenica fundi i Albert Wasniowski Aurificis (złotnik).

W marcu 1639 r. Dorota Stolarka, żona zmarłego Alberta Kwietnia zapisała na domu sumę 50 złp. na rzecz Jana Fołtynowica Vicarius Ecclesiastiae Collegiatae Zamosc – wikariusza kolegiaty zamojskiej.

W listopadzie 1639 r. Jan Fołtynowicz wikariusz kolegiacki sprzedał za 300 złp. dom Adamowi Zychowiczowi. Sąsiedztwo: Jan Moszkowic i Stasiowa Piekarka.

W lipcu 1640 r. Mikołaj Winięncik przedmieszczanin sprzedał za 108 złp. dom na ul. Gęsiej Mateuszowi Stabrowskiemu i Reginie, jego żonie, wdowie po Mrzygłodziku Piotrze. Sąsiedztwo: Grabowiecki i Paweł Czubaty.

W kwietniu 1641 r. Anastazja Ostrowska, wdowa po Tomaszu Ostrowskim i Małgorzata jej córka sprzedały dom (brak sumy) Sienko Dubrawskiemu ostiarius (strażnik przy bramie, klucznik).

W lutym 1648 r. Aleksander Strycharz kuśnierz i Anastazja jego żona zapisali na domku przy ul. Gęsiej sumę 35 złp. Asuadur Warteryszowic’owi Ormianinowi. Sąsiedztwo: praedium (własność) Asuadura Warteryszowica i Andrzej Kozobudka.

W czerwcu 1653 r. laboriosus Grzegorz Demkowicz alias Trel, brat zmarłego Teodora Demkowicza Trela, przedmieszczanin sprzedał dom Krzysztofowi Lisieckiemu Venator de Stabrow (Łowczy ze Stabrowa). Sąsiad: Wojciech Łysy.

W czerwcu 1654 r. Piotr i Anastazja Dudzikowie sprzedali dom in Suburbio Leopoliensi in Platea Gęsia na Przedmieściu Lwowskim przy ul. Gęsiej Stefanowi Kumowskiemu za 60 złp. Sąsiedzi: Oleszka i Pawłowski.

W październiku 1670 r. Zofia, żona Jana Jakieszowicza kupca sprzedała dom przy ul. Gęsiej nad samym stawem za 470 złp. Grzegorzowi i Annie Lidwiczom. Sąsiedzi: Jan Nepka i Szymon Delecsa.

W kwietniu 1670 r. Paraska Mohylina wyceniła na 230 złp. domek z ogrodem versus Stagnum in Suburbio Leopoliensi in platea Gęsia. Sąsiedzi: Wojciech Taber i Bazyli Hryczkowski.

We wrześniu 1728 r. Barbara i Tomasz Zastawscy sprzedali dom za 440 złp. na ul. Gęsiej Stanisławowi i Teresie Jaworskim. Sąsiedzi: sukcesorzy Jeremia Wandrey i Lenartowicz murarz.

W październiku 1764 r. Wojciech Ubyoza kupił za 900 złp. dworek przy ul. Gęsiej. Sąsiedzi: sukcesorzy Piotrowskich i Folwark Szpitalny.

W styczniu 1771 r. Mateusz Sliwinski sprzedał Curia Lignea (drewniany dwór) i gospodarstwo na ul. Gęsiej za 1000 złp. Norbertowi i Joannie Hamerchmytom. Sąsiedzi: własność wdowy Piotrowskiej i Hospitals parte (szpital).

W czerwcu 1780 r. Joanna de Duszka Hamerszmyłowa sprzedała dworek za 1000 złp. Fryderykowi Gotthelf’owi Heger’owi i Jan Gasparus Mauniske. Sąsiedztwo: sukcesorzy Piotrowskiej i szpital.

Przedmieście ad Septentrionem  (na północ)

W czerwcu 1634 r. Wojciech Zaręba szewc i Regina Złotnikowna, jego żona sprzedali za 200 złp. domek Piotrowi Chylinskiemu alias Wyrwik. Sąsiedztwo: Tomasz Żuber i Adam Vicinus (sąsiad).

W sierpniu 1634 r. Piotr Chyliński dictum Wyrwik sprzedał za 90 złp. domek sub Vallo septentrionem versus (pod wałem na północy) Małgorzacie alias Maruchna Stafanowej. Sąsiedzi: Tomasz ŻuberAdam sąsiad.

W październiku 1634 r. Anna Turkowska wdowa po Janie Turkowskim krawcu sprzedała dom za 500 złp.  in Platea ad vallum Septentrionem versus – na ulicy w stronę wału na północ Tomaszowi Jun’owi kupcowi. Sąsiedztwo: dom kupca szkockiego i dom kupca.

W lipcu 1652 r. Kacper i Zofia Krzeminscy zapisali na domu sumę 240 złp. na rzecz Abraama Smelbek’a Violetus (Videtus?). Sąsiad: Nowosielski.

We wrześniu 1653 r. Kacper Krzeminski i Zofia jego żona zapisali na domu hic Zamosci versus vallum ad Septentrionem (tu w Zamościu w stronę wału na północ) sumę 200 złp. na rzecz Wojciecha Łukowskiego sukiennika i Katarzyny jego żony. Sąsiedztwo: Ferens Fidianis i Piniążkowscy.

W styczniu 1654 r. Anna Nowosielska sprzedała dom za 400 złp. Marcinowi i Katarzynie Tworkowiczom. Sąsiedzi: Staciewscy i sukcesorzy Betuciego.

W marcu 1654 r. Kacper i Zofia Krzeminscy sprzedali za 450 złp. dom Wojciechowi Nowaczkowi. Sąsiedztwo: ks. Staciewski pleban mokrolipski i Ferens Fielicus.

W maju 1654 r. Maryna wdowa po Janie Środa sprzedała domek za 100 złp. Ferensowi Makarowiczowi. Sąsiedztwo: dom Adama Lenartowicza i Wojciech Nowaczek.

W maju 1654 r. Wojciech i Mateusz Węglińscy bracia i laboriosus Andrzej Węgliński ich brat sprzedali domek za 260 złp. ad vallum versus Septentrionem acialiter Marinie, żonie Pawła krawca. Sąsiedzi: Sebastian szewc i Adam Krasnicki.

W czerwcu 1654 r. małoletni Bazyli Teodorowicz sprzedał za 200 złp. dom narożny ad Vallum versus Orientem acialiter (od wałów na wschód) Tomaszowi i Barbarze Miodunom. Sąsiadka: Tuczypałowna.

W grudniu 1666 r. Stanisław i Anna Kuszewiczowie sprzedali za 200 złp. dom versus Septentrionem ad vallum acialiter  Demetriuszowi i Olenie Bazylikom. Sąsiad: Ferens Serbin.

W czerwcu 1667 r. Jan Buynowski ławnik i Agnieszka jego żona zapisali na domu (wyderkaf) 100 złp. na rzecz szpitala. Sąsiedztwo: a’ tego domus (z tyłu domu) Hałasza.

W sierpniu 1669 r. po zmarłym Wojciechu Nowackim dokonano wyceny domu na sumę 1500 złp. Sąsiedzi: Leon Ickowicz i Białobocki.

W grudniu 1669 r. Anna, wdowa po Wojciechu Nowackim przeprowadziła inwentaryzację dóbr. Sąsiedztwo: gospodarstwo Tuczypawlonki i Leon Judeus.

Opis: „Dom sam w sobie o trzech izbach z piwnicą drewnianą y z komorami dessolowany”

W kwietniu 1670 r. Ferens Makarowicz zapisał 200 złp. na domu Dunnie Szydłownej, swojej żonie. Sąsiedztwo: Andrzej Nowacki i Lenartowski.

W lutym 1673 r. Jan Buynowski ławnik darował dom Agnieszce Sławińskiej, żonie. Sąsiedzi: Wojciech Wasniowski rajca i Lewko Ickowicz.

W listopadzie 1688 r. Jan i Regina Grudnikowie sprzedali za 140 złp. dom in Suburbio Platea antiquitus dicta Łanowa versus Septentrionem Semionowi i Chwedorze Bochatyrskim. Sąsiedzi: Tomasz Michalczyk i Paweł Jartymiak (ch).

Ulica Szpitalna

W styczniu 1635 r. Fedor Samuylik sprzedał za 130 złp. dom Ferensowi Fedkoni alias Gornicz. Sąsiedztwo: Wojciech sukiennik i dom Stanisława Włodzika krawca.

W październiku 1636 r. Marina Ogriskowa i jej mąż Phedorius (Fedor, Fiodor) Ogrisko sprzedali za 90 złp. do z ogrodem in Anteurbio Zamosc. a tergo Xenodochii  Andrzejowi Gołąbkowi. Sąsiedzi: Szymon Grabowiecki i Krzysztofowa Masztalerka.

W styczniu 1652 r. Wojciech i Reina Sachowolscy sprzedali dom za 72 złp. in Suburbio Leopoliensi in Platea Xenodochiali Wojciechowi i Jadwidze Drozdzikom. Sąsiedztwo: Grabowiecki i Miodonowa.

W październiku 1664 r. Wojciech Slęzak sprzedał dom za 120 złp. in Suburbio in Platea Xenodochiali versus Stagnum (na Przedmieściach na ul. Szpitalnej w kierunku Stawu) Stanisławowi i Zofii Trzaskowskim. Sąsiedztwo: Krzysztof Lisiecki i Fundum Xenodochiali.

W sierpniu 1670 r. Mikołaj i Jadwiga Gurczakowie sprzedali za 220 złp. dom narożny przy ul. Szpitalnej Prokopowi Czerniechowskiemu. Sąsiad: Mikołaj Janiołek.

Ulica Rybna (?) – [Piekarska]

W czerwcu 1642 r. Jerzy Radowiecki i Barbara jego żona sprzedali za 300 złp. dom in Platea Pistorina acialiter Bogdanowi Jeleyowic’owi Ormianinowi. Sąsiad: Adam Starocista.

W maju 1717 r. Piotr Pawlikiewicz Aurifaber (złotnik) i Justyna małżonkowie sprzedali za 530 złp. dom drewniany hic Zamosci in platea Pistorum (tutaj w Zamościu na ulicy Piekarzy) Grzegorzowi Skrzypkiewiczowi i Anastazji. Sąsiedztwo: na rogu i sukcesorzy Turzynskich.

 

Ulice różne

W sierpniu 1633 r. Jan Żeranski i Dorota Bolesławowna de Sczebrzeszyn, jego żona, sprzedali za 130 zł dom na ul. Garcarskiej [Garncarskiej] Bałazio Worona. Sąsiedzi: sukcesorzy Stanisława Żuchowicza i dom Szczepanowej adpraesens – (obecnie) Mroczkowiczowej.

W maju 1634 r. Wojciech Klimkowicz braseator [brasiator – słodownik] przedmieszczanin zamojski sprzedał za 50 złp. dom in Platea Nadwodna in Anteurbio Jakubowi Kruszynie rzeźnikowi i Annie jego żonie. Sąsiedzi: Durski i Wojciech Ciubaty.

W kwietniu 1635 r. Regina Rorzanka i Marcin Woźniaczek przedmieszczanie, małżonkowie, sprzedali stabulus [stajnię] alias szopkę cum fundo za 30 złp. in platea Browarna Janowi Grzegorczykowi i Jadwidze Boboszownej, małżonkom. Sąsiedzi: dom Marcina Woźniaczka i dom Adama piekarza i Elżbiety Popkowny, małżonków.

W maju 1668 r. Melchior Etner Ahenarius [abenarius – kotlarz] i Ewa jego żona zapisali na domu in Platea Ahenaria [Abenaria] sumę 100 złp. na rzecz Confraternitas Literatorum Anunciationis BVM Ac Senioribus eiusdem Confraternitatis (Bractwa Literackiego Zwiastowania NMP i Starszych tegoż Bractwa). Sąsiedzi: Piotr Ciszowski i Olehowski [Olchowski].

W marcu 1674 r. Tomasz i Ewa Szurmikowie zapisali na domu in Suburbio vulgo Polanka dicto acialiter sumę 180 złp. na rzecz Jakuba Wolphowicza. Sąsiedzi: ferifaber [kowal].

Acta Armenica – w marcu 1646 r. Bachdazar Libartowic i jego żona Katarzyna Ałtunowa sprzedali za 600 złp. dom na podwalu leżący Samuelowi Chylipskiemu. Sąsiedzi: Stefan organista i dom pospolity Ormieński.

W maju 1768 r. Tomasz i Klara Flisowscy sprzedali za 740 złp. dom in Suburbio Leopoliensi ad plateau Anserinam (na przedmieściu lwowskim na płaskowyżu Anserine) Andrzejowi i Antoninie Dostom. Sąsiedzi: dom i gospodarstwo Józefa Jastrzębskiego i Czyżowscy.

Ulica Mostowa

W marcu 1632 r. Jakub Burda przedmieszczanin zamojski zapisał na hipotece domu in Suburbio plateau vulgo Mostowa sumę 100 złp. na rzecz ks. Wawrzyńca Starmigiela Decanus Zamoscensis et Provisor Hospitalis Zamoscensis (dziekana zamojskiego i prowizora zamojskiego szpitala).

W lipcu 1634 r. Jan Stelmach Roykowski zaciągnął pożyczkę pod zastaw domu na Przedmieściu na Mostowej ulicy w wys. 100 złp. od Andrzeja Mastalerza z żoną. Sąsiedzi: Mateusz Chruścik i Wojciech Kołodziej.

Targowisko

W czerwcu 1633 r. Szymon Płosczyński mieszkaniec Zamościa zapisał na hipotece domu in platea Laniaria sumę 50 złp. na rzecz Bazylego Sculteto de Oryszów. Sąsiedztwo: dom Wojciecha Gladiatoris i area (teren-obszar) Wojciecha Epiphiarii [Ephipparius – siodlarz].

W czerwcu 1671 r. Michał i Anna Sadlukowie sprzedali za 100 złp. dom in Platea Lata [na szerokiej ulicy] Gabrielowi i Teodorze Kubzyczukom. Sąsiedzi: Wawrzyniec Złotko i Bazyli Wojcik.

W grudniu 1736 r. Marianna Buratynska, wdowa po Michale Buratynskim sprzedała za 220 złp. dom na Targowisku Franciszkowi i Katarzynie Pędzierowskim. Sąsiedzi: Jan Gawarecki i Adam krawiec.

W roku 1741 Anastazja Januszowska, wdowa po Stanisławie Januszowskim sprzedała za 460 złp. dom z gospodarstwem Maciejowskim. Sąsiedztwo: droga publiczna i Andrzej Woźniakowski.

W styczniu 1745 r. Antoni i Agnieszka Maciejowscy sprzedali dom na Targowisku Piotrowi i Mariannie Kurkiewiczom za 800 złp. Sąsiedztwo: droga publiczna i Grzegorz Drozdowski.

W marcu 1752 r. Anna Ostrowska, wdowa po Jakubie Ostrowskim sprzedała za 770 złp. dom Sylwestrowi i Urszuli Usinskim. Sąsiedzi: Sebastian Grabowiecki i Herszko Żyd.

W sierpniu 1754 r. Jan i Klara (1-v Rostkowska) Michnowscy sprzedali za 810 złp. dom drewniany Józefowi i Agnieszce Rozyckim. Sąsiedzi: Jan Chudzicki i Michał Ostrowski.

W lipcu 1759 r. Mateusz i Zofia Kurkiewiczowie sprzedali za 330 złp. dom drewniany w Targowisku Tomaszowi i Teresie Zubrzyckim. Sąsiedztwo: droga publiczna i Grzegorz Sakiewicz.

W marcu 1771 r. Katarzyna de Gałkiewicze (1-v Panaszkiewiczowa; 2-v Woycikowa) sprzedała za 900 złp. dom Nova Locatione Targowisko Stefanowi i Agnieszce de Pociszewskie Brzezińskim. Sąsiedztwo: droga publiczna i Tomasz Lewandowski.

W kwietniu 1773 r. Aleksander i Agnieszka Ligajewscy sprzedali dom in Loco Publico Targowisko za 1000 złp. Jakubowi i Annie Oszeyczukównej Kozlinskim. Sąsiedztwo: Żyd i Zabłoccy.

W lipcu 1777 r. Agnieszka de Pędziorkowskie Zabłocka sprzedała dom na Targowisku za 600 złp. Hiacyntowi i Mariannie de Maciukiewicz Oszyikowskim. Sąsiedztwo: Anna Kozlinska i Haskiel Berko.

W lutym 1782 r. Brygida de Szyszkiewicze Czechowska sprzedała za 500 złp. dom Stefanowi i Annie Brzezinskim. Sąsiedzi: Tomasz Zubrzycki i Łatkowski.

W lutym 1785 r. Łukasz Parkocinski sprzedał za 600 złp. dom na Targowisku Tomaszowi Zardeckiemu i Mariannie de Doroszewskie. Sąsiad: dom Brzezinskich.

W marcu 1786 r. po zmarłym Szymonie Drozdowskim ławniku zgodnie z zapisem testamentu dom zajezdny drewniany na Przedmieściu Targowisku Nr 163 odziedziczyła żona Agnieszka i małoletni syn Ignacy. Sąsiedzi: Paweł Wałaszkiewicz i Aleksander Koniakiewicz.

Opis: „…w którym izba duza iedna naprzedzie z komorą, druga na tyle, y piewnica murowana.”

W marcu 1786 r. Po zmarłym ławniku Szymonie Drozdowskim ławniku, zgodnie z zapisem testamentu żona Agnieszka i małoletni syn Ignacy odziedziczyli także domostwo drewniane na Lwowskim Przedmieściu. Sąsiedzi: Koloraty mularz i Skarzynski.

Opis: „…w którym izbow dwie z alkierzami, z piwnicą murowaną, z ogrodem…”

W lipcu 1786 r. Tomasz Zardecki i Marianna sprzedali dom na Targowisku Moszko i Borusze Chaimowiczom. Sąsiedztwo: droga publiczna i vendentis parte (po stronie sprzedawcy- tłumacz Google).

 

Ulica Łanowa

W październiku 1672 r. Maksym Tyszowiecki miał sprawę o pożar domu in Suburbio Platea Lanowa dicta.

W styczniu 1696 r. Iwan Ksyk i Daćko jego syn sprzedali domek na ul. Łanowej za 110 złp. Iwanowi Kołtuniakowi. Sąsiedztwo: Jan Kołtuniak i Iwan Kołtuniak.

W kwietniu 1696 r. Jan Karowiec alias Dziekciarz i Katarzyna jego żona sprzedali za 70 złp. dom in Suburbio, platea vero Łanowa Bazylemu i Prasce Ksyczyk. Sąsiedzi: Marek Gała i sukcesorzy Pawełczuka.

W październiku 1754 r. Anna Moskalska i Hiacynt Moskal sprzedali za 46 złp. domek przy ul. Łanowej Marcinowi i Mariannie Sikorskim. Sąsiedzi: Marcin Sikorski Ementis i sukcesorzy Dziekciarczuków.

W marcu 1756 r. Anastazja Grabowiecka żona zmarłego Mikołaja Maciakiewicza alias Karpik sprzedała za 154 złp. domek na ul. Łanowej Teodorowi Maciakiewiczowi. Sąsiedztwo: Obodowiczowa alias Popowiczowskiego i Herodzicha.  

W czerwcu 1757 r. Stanisław Łoik Czerczuk sprzedał za 70 złp. domek na przedmieściu przy ul. Łanowej Hiacyntowi i Katarzynie Czerczukom. Sąsiedzi: Grzegorz Kozaluk i Ementium.

W lutym 1758 r. Mateusz i Ewa Bortatyccy sprzedali domek z gospodarstwem przy ul. Łanowej Bernardo i Ewie Sikorskim. Sąsiedzi: Andrzej Bortatycki i Grzegorz Bozak.

W lipcu 1768 r. Jakub Kurkiewicz sprzedał za 450 złp. dom przy ul. Łanowej Tomaszowi i Barbarze Xykiewiczom. Sąsiedzi: Stefan Kucyk i Panteleonis Kurkiewicz.

W październiku 1780 r. Feliks Balewicz sprzedał z a 320 złp. dom przy ul. Łanowej Andrzejowi Kotowskiemu i Katarzynie de Rosołowskie Kotowskiej. Sąsiedzi: Joanna Tłuczkiewiczowa i Zofia Chrzanowska.

W październiku 1785 r. Katarzyna Leuszowska sprzedała za 1300 złp. dom na przedmieściu przy ul. Łanowej Janowi i Krystynie Fiałkowskim. Sąsiedzi: Bazyli Maciuiewicz i Miachał Kołtuniak.

Mieszkańcu w układzie alfabetycznym

Adam krawiec 1736 Targowisko

Armenicorum Praedium (własność Ormian) 1636, 1637 ul. Gęsia

Asuadurowic Warterys Ormianin 1637 ul. Gęsia

Balewicz Felix 1780 ul. Łanowa

Bartłomiej piekarz 1632 ul. Gęsia

Bartoszowicze 1636 ul. Gęsia

Bazylik Demetriusz i Olena 1666 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Berko Haskiel 1777 Targowisko

Betuci sukcesorzy 1654 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Białobocki 1669 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Bortatycki Mateusz i Ewa 1758, Andrzej ul. Łanowa

Bozak Grzegorz 1758 ul. Łanowa

Brudzik Mateusz i Katarzyna 1637 ul. Gęsia

Brzezinscy Stefan i Agnieszka de Pociszewskie 1771; Stefan i Anna 1782, 1785 Targowisko

Buratynska Marianna, w. po Michale 1736 Targowisko

Burda Jakub 1632 ul. Mostowa

Buynowski Jan i Agnieszka (Sławińska) 1667, 1673 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Chaimowicz Moszko i Brucha 1786 Targowisko

Chruścik Mateusz 1634 ul. Mostowa

Chrzanowska Zofia 1780 ul. Łanowa

Chudzicki Jan 1754 Targowisko

Chylinski Wyrwik Piotr 1634 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Chylipski Samuel 1646 Podwale

Ciczowski Piotr 1668 ul. Ahenaria

Ciubaty Wojciech 1634 ul. Nadwodna

Czechowska Brygida de Szyszkiewicze 1782 Targowisko

Czerczuk Łoik Stanisław 1757 ul. Łanowa

Czerniechowski Prokop 1670 ul. Szpitalna

Czubaty Paweł 1640 ul. Gęsia

Delecsa Szymon 1670 ul. Gęsia

Demkowicz Trel Grzegorz i zm. brat Teodor 1653 ul. Gęsia

Dom kupca szkockiego 1634 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Dom Ormiański (pospolity) 1646 Podwale

Dom Zajezdny 1786 Targowisko 163

Drozdowski Grzegorz 1745; Szymon nie żył w 1786, ż. Agnieszka i s. Ignacy Targowisko

Drozdzikowie Wojciech i Jadwiga 1652 ul. Szpitalna

Dubrawski Sienko 1641 ul. Gęsia

Dudzik Piotr i Anastazja 1654 ul. Gęsia

Durski 1634 ul. Nadwodna

Dziekciarczuk sukces. 1754 ul. Łanowa

Etner Melchior 1668 ul. Ahenaria

Fedkoni Ferens Gornicz 1635 ul. Szpitalna

Fidianis (Fidicus?) Ferens 1653, 1654 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Flisowscy Tomasz i Klara 1768 Przedmieście Lwowskie (ul. Anserinam)

Folwark szpitalny 1764 ul. Gęsia

Fołtynowicz Jan 1639 ul. Gęsia

Gała Marek 1696 ul. Łanowa

Gawarecki Jan 1736 Targowisko

Glorek Paweł 1637 ul. Gęsia

Gołąbek Andrzej 1636, 1637; i ż. Regina 1638  ul. Gęsia; Gołąbek Andrzej 1636 ul. Szpitalna

Grabowiecka Anastazja w. po Mikołaju Maciakiewiczu (Karpik) 1756 ul. Łanowa

Grabowiecki 1640 ul. Gęsia

Grabowiecki Sebastian 1752 Targowisko

Grabowiecki Szymon 1636; 1652 ul. Szpitalna

Grudnikowie Jan i Regina 1688 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Grzegorczyk Jan i Jadwiga Boboszowna 1635 ul. Browarna

Gurczak Mikołaj i Jadwiga 1670 ul. Szpitalna

Haczyk Jan i ż. 1632 ul. Gęsia

Hałasz 1667 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Hamerchmyt Norbert i Joanna 1771; Hamerszmyłowa Joanna de Duszka 1780 ul. Gęsia

Heger Gotthelf Fryderyk 1780 ul. Gęsia

Herodzicha 1756 ul. Łanowa

Herszko Żyd 1752 Targowisko

Hryczkowski Bazyli 1670 ul. Gęsia

Ickowicz Leon 1669; Lewko 1673 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Jakieszowicz Zofia i Jan 1670 ul. Gęsia

Janiołek Mikołaj 1670 ul. Szpitalna

Januszowska Anastazja w. po Stanisławie 1741 Targowisko

Jartymiak Paweł 1688 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Jeleyowic Bogdan Ormianin 1642 ul. Pistorina (Rybna?)[Piekarska]

Jun Tomasz 1634 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Karowiec (Dziekciarz) Jan i Katarzyna 1696 ul. Łanowa

Klimkowicz Wojciech 1634 ul. Nadwodna

Koloraty mularz 1786 Przedmieście Lwowskie (Targowisko?)

Kołodziej Wojciech 1634 ul. Mostowa

Kołtuniak Jan  1696 ul. Łanowa

Koniakiewicz Aleksander 1786 Targowsko

Kozaluk Grzegorz 1757 ul. Łanowa

Kozlinski Jakub i Anna (Oszeyczukówna) 1773, 1777 Targowisko

Kozobuda Andrzej 1648 ul. Gęsia

Krasnicki Adam 1654 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Kruszyna Jakub i Anna 1634 ul. Nadwodna

Krzeminscy Kacper i Zofia 1652, 1653, 1654  Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Krzysztofowa Masztalerka 1636 ul. Szpitalna

Ksyczyk Bazyli i Paraska 1696 ul. Łanowa

Ksyk Jan, s. Daćko 1696 ul. Łanowa

Kubzyczuk Gabriel i Teodora 1671 Targowisko

Kucyk Stefan 1768 ul. Łanowa

Kumowski Stefan 1654 ul. Gęsia

Kurkiewicz Piotr i Marianna 1745; Mateusz i Zofia 1759 Targowisko; Jakub; Panteleonis 1768 ul. Łanowa

Kuszewicz Stanisław i Anna 1666 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Kwiecień Albert nie żył 1639 i ż. Dorota Szepietczanka (Stolarka) 1636, 1637 ul. Gęsia

Lenartowicz 1728 ul. Gęsia

Lenartowicz Adam sukces. 1654 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Lenartowski 1670 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Leon Żyd 1669 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Lewandowski Tomasz 1771 Targowisko

Libartowic Bachdazar i Katarzyna Ałtunowna 1646 Podwale

Lidwicz Grzegorz i Anna 1670 ul. Gęsia

Ligajewscy Aleksander i Agnieszka 1773 Targowisko

Lisiecki Krzysztof 1653 ul. Gęsia; Lisiecki Krzysztof 1664 ul. Szpitalna

Łabay Laurenty 1637 ul. Gęsia

Łatkowski 1782 Targowisko

Łukowic Albert 1637 ul. Gęsia

Łukowski Wojciech i Katarzyna 1653 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Łysy Wojciech 1653 ul. Gęsia

Maciakiewicz Teodor 1756 ul. Łanowa

Maciejowscy Antoni i Agnieszka 1741, 1745 Targowisko

Makarowicz Ferens 1654; i ż. Dunna Szydłowna 1670 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Maruchna Małgorzata Stefanowa 1634 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Mastalerz Andrzej i ż. 1634 ul. Mostowa

Mauniske Jan Gasparus 1780 ul. Gęsia

Michalczyk Tomasz 1688 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Michnowscy Jan i Klara (1-v Rostkowska) 1754 Targowisko

Miodonowa 1652 ul. Szpitalna

Mohylina Paraska 1670 ul. Gęsia

Moskal Hiacynt i Anna 1754 ul. Łanowa

Moszkowic(cz) Jan 1632, 1639 ul. Gęsia

Nepka Jan 1670 ul. Gęsia

Novosielski 1652 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Nowacka Anna w. po Wojciechu 1669; Andrzej 1670 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Nowaczek Wojciech 1654 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Nowosielska Anna 1654 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Obodowiczowa (Popowiczowska) 1756 ul. Łanowa

Ogrisko Fiodor i Marina 1636 ul. Szpitalna

Olehowski  (Olchowski) 1668 ul. Ahenaria

Oleszka 1654 ul. Gęsia

Ostrowska Anastazja w. po Tomaszu, c. Małgorzata 1641 ul. Gęsia

Ostrowska Anna w. po Jakubie 1752; Michał 1754 Targowisko

Oszyikowskie Hiacynt i Marianna de Maciukiewicze 1777 Targowisko

Parkocinski Łukasz 1785 Targowisko

Pastuszczyk Albert 1637 ul. Gęsia

Paweł krawiec i ż. Marina 1654 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Pawełczuk sukces. 1696 ul. Łanowa

Pawlikiewicz Piotr i Justyna 1717 Pistorum [Piekarska?]

Pawłowski 1654 ul. Gęsia

Pędzierowscy Franciszek i Katarzyna 1736 Targowisko

Piniążkowscy 1653 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Piotrowscy sukces. 1764, wdowa 1771, sukces. 1780 ul. Gęsia

Płosczynski Szymon 1633 Targowisko

Popkowna Elżbieta i mąż Adam piekarz 1635 ul. Browarna

Popławski 1637 ul. Gęsia

Porębski Jakub 1636 ul. Gęsia

Radowiecki Jerzy i Barbara 1642 ul. Pistorina (Rybna?)

Roykowski Jan stelmach 1634 ul. Mostowa

Rozyccy Józef i Agnieszka 1754 Targowisko

Sachowolscy Wojciech i Reina 1652 ul. Szpitalna

Sadluk Michał i Anna 1671 Targowisko

Sakiewicz Grzegorz 1759 Targowisko

Samuylik Fedor 1635 ul. Szpitalna

Sculteto Bazyli 1633 Targowisko

Sebastian szewc 1654 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Serbin Ferens 1666 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Sikorski Marcin i Marianna 1754; Bernardo i Ewa 1758 ul. Łanowa

Skarzynski 1786 Przedmieście Lwowskie (Targowisko?)

Skrzypkiewicz Grzegorz i Anastazja 1717 Pistorum {Piekarska?]

Slęzak Wojciech 1664 ul. Szpitalna

Sliwinski Mateusz 1771 ul. Gęsia

Słodownik Paweł 1637 ul. Gęsia

Smelbek Abraam 1652 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Sokolik Stanisław nie żył w 1638, w. Zofia ul. Gęsia

Sorcista Adam 1642 ul. Pistorina (Rybna?)[Piekarska]

Stabrowski Mateusz i Regina (w. po Piotrze Mrzygłodziku) 1640 ul. Gęsia

Staciewscy; ks. Staciewski 1654 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Starmigiel Wawrzyniec ks. 1632 Zamość

Stasiowa Piekarka 1639 ul. Gęsia

Stefan organista 1646 Podwale

Strycharz Aleksander i Anastazja 1648 ul. Gęsia

Szczepanowa (Mroczkowiczowa) 1633 ul. Garncarska

Szepietczanka Zofia 1636 ul. Gęsia

Szpital 1771, 1780 ul. Gęsia

Szurmik Tomasz i Ewa 1674 Polanka

Środa Maryna w. po Janie 1654 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Taber Wojciech 1670 ul. Gęsia

Teodorowicz Bazyli małoletni 1654 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Tłuczkiewiczowa Joanna 1780 ul. Łanowa

Trzaskowscy Stanisław i Zofia 1664 ul. Szpitalna

Tuczypałowna 1654, 1669 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Turkowska Anna w. po Janie 1634 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Turzynski sukces. 1717 Pistorum [Piekarska?]

Tworkowiczowie Marcin i Katarzyna 1654 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Tyszowiecki Maksym 1672 ul. Łanowa

Ubyoza Wojciech 1764 ul. Gęsia

Usinscy Sylwester i Urszula 1752 Targowisko

Vectoris Daniel 1637 ul. Gęsia

Vicinus Adam 1634 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Wałaszkiewicz Paweł 1786 Targowisko

Wandrey Jerema sukces. 1728 ul. Gęsia

Warteryszowic Ausadur Ormianin 1648 ul. Gęsia

Wasniowski Albert 1638 ul. Gęsia

Wasniowski Wojciech 1673 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Węglińscy bracia Wojciech, Mateusz, Andrzej 1654  Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Winięncik Mikołaj 1640 ul. Gęsia

Włodzik Stanisław 1635 ul. Szpitalna

Wojciech (Epiphiarii) 1633 Targowisko

Wojciech (Gladiatoris) 1633 Targowisko

Wojciech sukiennik 1635 ul. Szpitalna

Wojciechowicz Mateusz 1632, 1636 ul. Gęsia

Wolphowicz Jakub 1674 Polanka

Worona Bałazio 1633 ul. Garncarska

Woycik Bazyli 1671; Katarzyna de Gałkowicze (1-v Panaszkiewiczowa) 1771 Targowisko

Woźniaczek Marcin i ż. Rorzanka Regina 1635 ul. Browarna

Woźniakowski Andrzej 1741 Targowisko

Xykiewicz Tomasz i Barbara 1768 ul. Łanowa

Zabłoccy 1773; Agnieszka de Pędzierowskie 1777 Targowisko

Zardecki Tomasz i Marianna de Doroszewskie 1785 Targowisko

Zaręba Wojciech i Regina Złotnikowna 1634 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Zastawscy Barbara i Tomasz 1728 ul. Gęsia

Zawadzki Tomasz i Marianna 1786 Targowisko

Złotko Wawrzyniec 1671 Targowisko

Zubrzyccy Tomasz i Teresa 1759, 1782 Targowisko

Zychowic Adam 1639 ul. Gęsia

Żeranski Jan i Dorota Bolesławowna 1633 ul. Garncarska

Żuber Tomasz 1634 Przedmieście-ad vallum Septentrionem

Żuchowicz Stanisław sukces. 1633 ul. Garncarska

_______________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Consularia. Acta Armenica. Kwerenda l. 70 XX w.