Budynki i mieszkańcy XIX wiecznego Zamościa 1804-1832 cz. I.

 

Sierpień 1804 r. – „Inwentarz Domu Akademii Zamoyskiey w którym i stan zabudowania opisany, y wszelkie w nim znayduiace się nieruchomości wyszczególnione w dniach sierpnia 1804 Roku sporządzony” – Zarząd Dróg Państwowych Radom tyt. jed. 1786-1816 WAP Radom sygn. 12244 pagin. 99-126. – vide: Bogumiła Sawa. Akademia Zamojska 1594-1994 (…) wyd. Zamość 1998 Aneks s.107-139.

__________________________________________________________________________________

Sierpień 1804 r. – „Opisanie Domu blisko Akademij sytuowanego Scholasterya zwanego, w dniach Miesiąca Sierpnia 1804 Roku”. Zarząd Dróg Państwowych Radom tyt. jed. 1786-1816 WAP Radom sygn. 12244 pagin. 134-140.

„DOM SCHOLASTERYA przedtym zwany, od zachodu słonca placem przed Zamkiem będącym, od pułnocy Kanałem ku Baszcie ciągnącym się otoczony, od wschodu słonca do kamienicy przypiera, y z nią iednym murem łączy się, od południa zaś z podsienia na filarach murowanych wspierający się, Drogą czyli Ulicę do kamienicy przedtym Seminarium zwaney, ateraz na Kassę Cyrkularną obrocony oddzielony, Ten cały na dwa Piątra z cegły wymurowany, do którego wstęp od zachodu słonca czyli z placu przed Zamkiem będącego. Drzwi podwoyne dubeltowe iedną stroną ztarcic, drugą w tafle dębowe, bratnalami do sosnowych tarcic poprzybijane robione, pomiędzy drzwiami sosnowemi w mur osadzonemi….Nad temi drzwiami okienko …

W sieni posadzka z cegły ułozona reparacji potrzebująca, w tey po lewey ręce do izby wchodząc odrzwi sosnowe w mur osadzone, drzwi z tarcic sosnowych ….poiedyncze…W srodku podłoga z tarcic ułozona bratnalami do legarów przybita dobra. Okien dwa…Piec z kafli białych na podmurowaniu, prętami na krzyż zelaznemi mocowany, kominek szafiasty na podmurowaniu nieco od ziemi podniesiony, framug dwie…iedna mała…druga większa…Z tey Izby naprzeciwko przez sionki wyżey opisane wyszedłszy, drzwi gładkie z tarcic sosnowych….w odrzwiach sosnowych w mur osadzonych do izby, gdzie podłoga z tarcic ułozona, bratnalami do legarow przybita. Sklepienie, cztery ankry żelazne długości na łokieć wmurowane, z których dwie wpoł urwane. Piec z kafli zielonych o dwoch skrzyniach na podmurowaniu prętami umocowany. Okno iedno…W tey Stancyi iest framug dwie…

Pobok tey izby z sionki do Kuchni komin kuchenny obszerny, ogniska z cegły murowane, nad którym kapa na belkach w kształt ramy związanych, koncami w mur osadzonych, na dwoch ankrach żelaznych w sklepieniu osadzonych wisząca. Okno pojedyncze….nowe….Krata w tym oknie zewnatrz w mur osadzona….

Pod schodami, które się niżej opiszą piwnica, do ktorey drzwi z tarcic sosnowych poiedyncze gładkie…Schody w szyi murowane, ławami sosnowemi wmurowanemi przykryte, do samey ciągnące się piwnicy, która wpoł przemurowana. W srodku tego muru drzwi sosnowe….z tey piwnicy dwa okienka na podsienie wyprowadzone, w których kraty…wmurowane.

Powracając z piwnicy Piekarnia na ognisku gdzie była dawniey kuchnia wymurowana, odrzwi do niey sosnowe w mur osadzone, drzwi takiez…nowe,…okienko iedno….Framuga w murze wybita….Obok tey piekarni drzwi z sionki na podwórze z tarcic sosnowych pojedyncze….W wspomnianych tak izbach, sionce, iakotez kuchni y piekarni, sklepienie z cegły murowane, y biało trynkowane.

Schody z sionki na drugą kondygnacją z ław sosnowych w mur osadzonych w trianguł łamane, w srodku których odrzwi sosnowe y drzwi gładkie z tarcic…Wprost drzwi w srodku wschodow zrobionych, iest okienko dla widoku do wchodzenia na druga kondygnacją. Nad wschodami  na drugim Piątrze sionka, w ktorey posadzka z cegły ułozona. Pułap z tarcic na zakładkę przybitych. Po prawey stronie idąc ze wschodow okno iedno…W tey sionce iest przeforsztowanie z tarcic sosnowych nowo zrobione, w którym drzwi…pojedyncze….Za tym przeforsztowaniem iest drugie okno, podobnie iak y pierwsze, w teyze samey scianie domu zrobione…

Idąc prosto od wschodow dolnych odrzwi sosnowe do pokoiu pierwszego w mur osadzone, drzwi na poł otwierające się z tarcic sosnowych…. W pokoiu tym podłoga z tarcic heblowanych, bratnalami do legarow przybita, dobra. Suffit, płotnem obity biało trynkowany, gzymsami do koła murowanemi y listwą drewnianą białą tynkowaną otoczony. Piec z kafli białych o dwoch skrzyniach na podmurowaniu, pretami żelaznemi na krzyż kazda skrzynia umocowana. Okien dwie…Od dworu okna zimowe całkiem takie iak poprzednie. Zewnatrz pod oknami rynewki z blachy białey do ram poprzybijane dla scieku wody z okien spływaiacey. W pokoiu tym przeforsztowanie z tarcic sosnowych na zakładę robione, gurą y dołem oblisztowane, …w którym drzwi z tarcic sosnowych pojedyncze…w ramy gzymsowane zamiast odrzwiow będące osadzonych…W srodku za tym przeforsztowaniem podłoga z sufitem tez same co y w pokoiu rozciągaia się, y są jednakie. Okno iedno…drugie okno zimowe…Framuga w scianie…Komin szafiasty, na którym palic można, nie iest iak dawniey zamurowany.

Powrociwszy do wyżey opisanego pokoiu, po drugiey stronie odrzwi sosnowe w mur osadzone, do koła w gzyms oblisztowane, drzwi z tarcic sosnowych w poł otwierające się do pokoiu drugiego…Podłoga z tarcic na zakładkę bratnalami do legarow przybita, ale zdezelowana, inney potrzeba. Suffit gipsowy biało trynkowany do koła oblisztowany. Piec z kafli białych na podobieństwo farfurowych, nie na podmurowaniu o dwoch skrzyniach, lecz na ramie dębowey y nozkach takichże pięciu….prętami zelaznemi umocowany dobry. Okien dwa…drugie okien dwa zimowych zewnątrz…

Idąc daley z tego pokoiu do trzeciego, odrzwi sosnowe w mur osadzone do koła listwo w gzyms opasane, drzwi w poł otwieraiace się…W tym pokoiu podłoga z tarcic sosnowych heblowanych bratnalami przybita, Suffit gipsowy dokoła oblisztwowany. Okno…drugie okno przytymze zewnątrz zimowe. W tym pokoiu jeszcze framuga mała …

Z tego pokoiu do czwartego odrzwi sosnowe w mur osadzone, drzwi poiedyncze z tarcic sosnowych …Podłoga z tarcic sosnowych bratnalami przybita do legarow. Suffit gipsowy oblisztwowany biało trynkowany. Piec z kafli białych o dwoch skrzyniach na podmurowaniu, prętami na krzyz żelaznymi mocowany. Kominek szafiasty na podmurowaniu. Okien dwa…okien zimowych zewnatrz dwa…W tych pokoiach wyżey opisanych do pieciu okien są na lato zaluzie z drzwa sosnowego w poł otwieraiace się…zielono malowane. Drzwi u każdego pokoiu popielato malowane, a fugi w środku zielone. Wychodząc z czwartego pokoiu drzwi pojedyncze…w odrzwiach sosnowych w mur osadzonych….W tych drzwiach okienko wyrznięte…, te drzwi całkiem popielato malowane, ktoremi się do szpieżarni wchodzi.

W srodku tey Szpieżarni posadzka z cegły, pułap z tarcic na zakładkę ułożony. Przepierzenie przez poł wzdłuż z tarcic heblowanych na zakładkę, w którym drzwi w szpągach gładkie…To przepierzenie z dwoch stron tarcicami do muru przybudowane…Za przeforsztowaniem, czyli z tey komorki, iest okno do sionki naypierwey opisane, na wprost schodow na strych prowadzących…Z komorki tey do sionki odrzwi sosnowe w mur osadzone, drzwi z tarcic…popielato malowane.

Przy dopiero opisanych drzwiach wychodząc po prawey stronie schody na strych pomiędzy ktoremi przy wejściu, drzwi….w mur osadzone z tarcic sosnowych wmurowanych…Na całym tym strychu posadzka z cegły ułozona.

Dach nad całym tym budynkiem na wiązaniu podwoyny, srodkiem murłatami w gzyms wyrabianemi przedzielony, gontami pobity dosyć obreparowany. W dachu tym dymnikow dwa, ieden nad schodami u którego drzwiczki…drugi od Akademij, u którego drzwiczki….Na tym strychu z pokoiu gornego za przeforsztowaniem od framugi, znayduie się blejtram y drzwiczki podwoyne osobno od bleytrama leżące…Rynna pomiędzy dachami z drzewa sosnowego zrobiona rozciąga się.

Powrociwszy do dolney kondygnacji od opisanego powyzey budynku, od facyaty mur ciagnie się. Dziedziniec czyli Podworczyk opasniący z dwoch stron, a ztrzeciey parkan z dylow ciesanych sosnowych, pomiędzy słupami w ziemie wkopanemi (na którym daszek z gątow), otacza w murze powyzey zmiankowanymi. Od Pałacu wrota z tarcic sosnowych w poł otwieraiacych się….Wszedłszy na dziedziniec po lewey ręce do muru staynia przybudowana pomiędzy słupy z drzewa ciesanego, do ktorey wrota z tarcic sosnowych w poł otwieraiace się …W srodku tey stayni podłoga y pułap z dylow ułożone, w pułapie drzwi spuszczane …weyscie na gurę czyniące…Nad tą staynią dach gątami pobity, w stayni okienek dwa małych…(dalszy ciąg inwentarza zawiera opis pozostałych zabudowań gospodarczych znayduiących się na dziedzincu).”

31 X 1811 r. Rządowa Komisja Spraw Wewnętrznych – tyt. jed. Zamość sygn. 4143

W czasie szturmu Twierdzy Zamość spaleniu uległy przedmieścia miasta

„dom murowany o iednym Piątrze na Lwowskim Przedmieściu pod Nr 99”….w czasie szturmu twierdzy Zamość spalony, z którego scian gornych murowanych materiały do fortyfikacji są uzyte, a doł z piwnicami y fundamentami na barak woyskowy iest obrocony”. Wartość domu 18 385 złp. 17 gr (bez placu). Właściciel Józef Reiman powroźnik.

 1. I. 1812 r. – Restauracja Kanałów

1) Kanał od Ratusza aż za Kościół Panienski ciągnący się – kw. sążni 130 ½

2) Kanał od kamienicy Tarnazego (?) aż za browar Rabinowy koło Bazylianów – 113 sążni kw.

3) Kanał od Lwowskiej Bramy koło parkanu Franciszkanskiego – 75 sążni kw.

5 XII 1811 r. – PZD w Radomiu tyt. Jedn. 1812 sygn. 12440 a WAP Radom pagin. s. 123

Żądanie Stanisława Ordynata Zamoyskiego wynagrodzenia za budowle w Zamościu zabrane na skarb państwa.

 1. Pałac z Pawilonem
 2. Officyny tylne przy pałacu
 3. Laboratorium przy pałacu
 4. Arsenał murowany przy pałacu
 5. Raysztul z Wozownią y Masztarnią
 6. Staynia murowana
 7. Wozownia mała murowana
 8. Piątro czyli pomieszkanie na Bramie (Szczebrzeskiej)
 9. Szpital murowany
 10. Dom Scholasteria murowany
 11. Magazyn wraz z kamieniczką
 12. Kamienica narożna w Rynku
 13. Hauptwach pod ratuszem
 14. Staynia drewniana z wozownia
 15. Dom Browarem zwany pod wałem
 16. Kościół Ormiański
 17. Fortyfikacje z trzema bramami
 18. Schlachtuz za Bramą Lubelską
 19. Dom maiący numer konskrypcyjny 60 na Sadowisku
 20. Dwa domy na Przedmieściu Lwowskim
 21. Cegielnia na Przedmieściu Skierbieszowskim
 22. Cegielnia na Przedmieściu Lwowskim
 23. Cegielnia na Przedmieściu Rubieszowskim
 24. Młyn Zamoyski z chałupą dla stroza stawowego
 25. Domek na kępie stawowey
 26. Zabudowania Folwarku Janowickiego wraz z młynem tamtejszym
 27. Magazyn na skład drzewa w Janowicach
 28. Karczma na trakcie Przedmieścia Lubelskiego

Wszystkie te obiekty oszacowano na sumę złp. 4. 316. 341 gr 10

12 IX 1816 r. – WAP Radom sygn. 12244 pagin. 4 ZDP Radom tyt. jed. 1786-1816

Kamienica Skarbowa w Rynku pod Nr 27 – dawna Zamoyskich, obecnie własność rządowa.

__________________________________________________________________________________

27 VIII 1816 – WAP Radom sygn. 12244 pagin. 251 ZDP Radom tyt. jed. 1786-1816

„Budynki Ordynata Zamoyskiego własne na Przedmieściu Zamościa w roku 1809 w dobrym stanie znajdowały się, a teraz dla Fortyfikacyi zupełnie zniszczone są, to iest:

 • Cegielnia na Przedmieściu Skierbieszowskim
 • Cegielnia na Przedmieściu Hrubieszowskim bliżej Miasta
 • Cegielnia na Przedmieściu Hrubieszowskim dalej za poprzednią
 • Cegielnia na Przedmieściu Lwowskim
 • Domy dwa na Przedmieściu Lwowskim
 • Dom na Sadowisku
 • Szlachtuz
 • Krynica Pałacowa
 • Dom przy młynie dla stroza stawowego
 • Dom na Kępie…”

27 VIII 1816 r. – A.O.Z. sygn. 5731

 1. Żukowski, burmistrz m. Zamościa podaje spis budynków, będących własnością Ordynatów Zamoyskich, od 1809 r. zajętych na użytek krajowy, znajdujących się w Zamościu.
 • Pałac z pawilonami
 • Officyny poboczne pałacowe
 • Officyna tylna pałacowa
 • Kamienica w Rynku miasta Zamościa
 • Arsenał
 • Officyna w ogrocie pałacowym będąca teraz Laboratorium
 • Staynia pałacowa
 • Magazyn z kamieniczką narożna przy Bruku
 • Raytszula z wozownia, staynią i masztarniami
 • Wozownia mała przy pałacu murowana
 • Kościół Ormianski
 • Szpital skarbowy niedaleko Fary w Zamościu
 • Dom Scholasteria zwany przy Akademii Zamoyskiey
 • Brama Szczebrzeska zwana
 • Akademia
 • Oddwach pod Ratuszem.`

17 IX 1815 r.  WAP Radom sygn. 12 244 pag. 262 tyt. jedn. 1783-1816

„Wykaz obiętości płaszczyzny Grontów zaiętych do Twierdzy Zamościa podług zarysowania uczynionego na mapie w odległości sążni 1200 od fortyfikacji”.

 • „Gronta które są własnością JW. Ordynata:

Gruntów do wsi Janowice – 656 morg 183 pręty

Gruntów do wsi Płoskiego – 219 morg 268 prętów

Gruntów do wsi Mokrego – 184 morg 6 prętów

Gruntow do wsi Zdanowa – 329 morg 152 pręty

Gruntów do wsi Kalinowice – 144 morgi 55 prętów

Między Grontami Mieyskimi – 75 morg i 7 prętów

Stawu Zamoyskiego – 330 morg i 209 prętów

Summa tychże Gronów – 1939 morg i 209 prętów

 • Oiętość płaszczyzny gronów samą fortyfikacją zaiętego – 136 morg i 270 prętów
 • Grunta Dziekani Zamoyskiey – 119 morg 193 prętów

Grunta XX Franciszkanów – 161 morg 288 prętów

Grunta XX Bazylianów – 39 morg 26 prętów

Grunta Szpitalne – 41 morg 101 prętów

Grunta Mieyskie – 999 morg i 173 ½ prętów

Grunta wsi Hyrzy razem z łąkami – 400 morg i 178 pretów

Summa ogulna grontów zaietych do Fortyfikacyi – 3 838 morg 238 ½ prętów.

3 VII 1817 r. – Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych Zamość – sygn. 4145

Sklep przy kamienicy pod Nr 7 w Zamościu w Rynku sytuowany – właściciel: sukcesorzy nieletnich Skibinskich – likwidacja z powodu sprostowania ulicy na rozkaz komendanta Twierdzy.

__________________________________________________________________________________

12 VII 1817 r. – Komisja Rządowa Wojny sygn. 504.

Kościół Ormiański Nr 91. Rewizja staniu kościoła:

 • Drzwi podwójne żelazną blachą z jednej strony pobite
 • Drzwi drugie małe pojedyncze z boku kościoła od południa, zamek i zawiasy złe i futryny kamienne zupełnie zrujnowane
 • Podłogi żadnej nie ma
 • Okien w kościele sztuk 10 bez ram i szkła tylko krata, okien osiem złych, trzy zepsutych krat
 • W kopule okienek sztuk osiem bez krat, ram i szkła
 • Mury wewnątrz z przyczyny zacieku z tynku opadłe porysowały się i niebezpieczeństwem grożą
 • Sklepienie dla złego dachu całkiem popękane.
 • Dach cały zupełnie zgniły i dziuraw, dla którego mury się popsowały
 • Mury zewnętrzne tak kościoła iako i Dzwonnicy miejscami oberwane i z tyłu opadły
 • Nad dzwonnicą dach zupełnie zdezelowany be żadnych dzwonów
 • W czasie deszczów z powodu wzniesienia planu zewnętrznego na jedną stopę nad posadzką kościoła zupełnie zalewana bywa.

11 XI 1817 r.  – Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu – WAP Radom syg. 317. Pagin. 14-14v.

Odszkodowanie dla Zamoyskiego za zajęcie przez rząd miasta, na twierdzę. Pretensje Zamoyskiego co do wysokości tych odszkodowań. (brak zał.).

28 VIII 1818 r. – A.O.Z. sygn. 5733

Wykaz o stanie Instytutu Ubogich czyli Szpitala w mieście Zamościu znayduiących się.

„Przed oblężeniem 1809 r. dwa były szpitale:

Na Lwowskim przedmieściu nazwiskiem N. Panny Loretanskiey – Obszerny z drzewa Dobrego i z chałupą do szpitala, pod nr 25, został spalony.

Na Lubelskim Przedmieściu drugi szpital pod nazwiskiem Świętey Katarzyny dwoma izbami i komorami stary został rozebrany dla rozszerzających się Fortyfikacyi w r. 1811.

Trzeci murowany szpital pod nr 44 wedle Dziekanii do roku 1786 był w uważaniu Proboszcza Szpitalnego, kościelnych i ubogich. Po tym przez Rząd Austryacki na Szpital Woyskowy z obowiązkiem płacenia 400 złp. do kassy Instytutu. Pozniey w r. 1790 przez Ordynacyę z rownym obowiązkiem. W ostatku od r. 1809 odwrotnie Woyskowosc Polską bezpłatnie az dotąd zalety. Pozostała mała lista ubogich od r. 1810 w naietych domach, a od r. 1812 w kupionym Domie drewnianym pod nr 57 aż do oblężenia 1813 r. miesciła się. Dom ten z całym zabudowaniem został rozebrany przez Woyskowosc. Dzis przeto w zwaliskach Klasztoru Franciszkanskiego mieszkają ubodzy….”

 1. I. 1819 r. – A.O.Z. – Administracja Dóbr Ordynacji Zamoyskiey sygn. 3421 pagin. 11

Kościół Greko-Katolicki O.O. Bazylianów Konwentu Zamoyskiego w Mieście Twierdzy Zamość.

Opisanie kościoła:….murowany zupełnie dobry – wchodząc do kościoła są drzwi pojedyncze dębowe blachą z nadworu obite na zawiasach…W kruchcie znayduią się dwa ołtarzyki z męsami staremi, konfessionał ławek trzy. Kościół składa się z następnych części środkowych, z samego kościoła y prezbytoryum, do kościoła idąc są drzwi pojedyncze owalne w kraty zrobione na wrzeciąrz zamykane kłudką, kropielnica przy wchodzie iest murowana z czarnego marmuru wyrabiana kształtem melona; Okien w tym kościele czyli cerkwi znayduie się z prezbytoryum duzych cztery, pomniejszych krągłych cztery, szrednich dwa, naymnieyszych trzy – są w drzewo osadzone dobrze – chór iest drewniany, naktorym organ w głosow 36 znayduie się. Posadzka w części mnieyszey z przychodu do kruchty z tarcic ułozona, w głębi zaś kościoła y prezbytoryum z kamienia wysadzana. W tym kościele znaiduie się ławek do siedzenia 18, konfesjonałów dwa, obraz do noszenia za processyą N.M.P. jeden.

Między dwoma szrodkami ołtarzami są Baliskis (?) robotą tokarską zrobione – szrodkiem drzwiczkami na zawiasach zamykane daley iest nad Carskiemi Wrotami Diesus snycerską robotą razem z wrotami Carskiemi zrobiony. Wchodząc za Carskie Wrota ku Wielkiemu Ołtarzowi po prawey ręce iest zakrystia murowana o dwóch oknach z kratami żelaznemi, w którey szaf trzy…po lewey stronie iest skarbiec, do którego drzwi jak y do zakrystii są na zawiasach…Cały ten kościół z zakrystią y skarbcem iest sklepiony nad szrodkiem kościoła i nad kruchtą są dwie kopuły blacho białą pobite, nad iedną a to nad kościołem iest krzyz pozłacany. W iedney z tych kopuł iest dzwonnica gątami pobita murowana. Cały ten klasztor po większey części iest murem opasany – zresztą zaś oparkaniony.

1818-1819-Rządowa Komisja Wojny sygn. 215

W Zamościu nr 182 – właściciel Grabowski Piotr – nabywca KRW. Sprzedany za 3000 złp. Poprzednim właścicielem był Jan Bosak. Sąsiad: Ordynanshaus.

 _______________________________________________________________________________

15 V 1819 r. Komisja Rządowa Wojny sygn. 212.

XX Reformaci – opis kościoła i klasztoru

 „Opis stanu pomieszkań budowli klasztoru i kościoła Reformatów….Budowla ta składa się z kościoła i klasztoru murowanego o iednym piętrze. Przy wchodzie do kościoła znajdują się drzwi dębowe podwójne…W srodku kościoła wchodząc z boku są drzwi dębowe podwójne mniejsze…w tym kościele znajduje się młyn konski, zrobiony podczas oblężenia twierdzy dla garnizonu…Na dole w połowie kościoła jest podłoga drewniana cała, w drugiej zas połowie, gdzie iest koło trybowe duże, nie ma i nie było takowey. Idąc na pierwsze piętro są wchody drewniane całe z 11 trepami. W pułapie, któren w części iuz iest rozebranym, znayduie się ieszcze w tymże tarcic długich sztuk 50, krotkich 53….W częsci kościoła gdzie dawniey była kancellarya, znayduie się na dole podłoga cała…Wchodząc na górę są wschody o 34 trepach drewnianych, sufit zupełnie zawalony….W klasztorze znayduie się drzwi podwójnych 2, drzwi pojedynczych 6…piec kaflowy 1, pieców ceglanych 6, w pięciu izbach znayduią się tylko podłogi…W dwóch korytarzach znayduią się wschody na pierwsze piętro, w tych iest trepow drewnianych 40 ….wszystko w tym budynku do żadnego użytku niezdatne.”

14 IX 1819 r. – KRW (sygn. 128)

Instytut Ubogich w Zamościu (szpital) nr 44 – przejęła za opłatą (brak kwoty) artyleria garnizonowa.

„Wchodząc od Kollegiaty drzwi sosnowe…nad kto remi okno…Prog i podłoga koło tego wygniła, mur po lewey stronie porozpadany….Po prawej ręce izba, do tey drzwi sosnowe…w tey okien pięć…Podłoga z tarcic ułozona po części wygniła, sufit zupełnie zruynowany sypie się, podłożony trzema belkami, które ośmioma słupkami podparte. Piec z kafli zielonych….Drewutnia, do tey drzwi z tarcic….Okno iedno. Z tey drewutni wchod do piwnicy, nad ktorą drzwi….wschody do tey dobre…Kuchnia do ktorey drzwi sosnowe…w srodku tey piecowisko z cegły murowane, nad którym komin nad dach wyprowadzony murowany. Okno iedno….Izba do tey drzwi sosnowe, okno iedno, ..okiennice po obu stronach… Kominek szafiasty, podłoga z taric. Izba do ktorey drzwi sosnowe…Podłoga całkiem wygniła, sufit zły belkiem podłożony y słupem iednym podparty. Piec z kafli zielonych ….Okien cztery…Drzwi sienne od wału, sosnowe, okno iedno…Piec z kafli zielonych…w tey izdebce przeforsztowanie murowane do alkierzyka, gdzie piec ieden izbowy ogrzewa, okno w nim…Podłoga tak w izbie iako y alkierzu popsuta. Izba do tey drzwi sosnowe…Podłoga z tarcic ułożona, z tey przeforsztowanie murowane do alkierza, w tym okno iedno….Piec ogrzewający izbe y alkierz z kafli zielonych nad którym koronki poobdzierane. Podsklepienie czyli komurka….do ktorey drzwi. Izdebka do ktorey drzwi sosnowe,…Podłoga z tarcic ułozona dobra…Okno…Do Drugiey izdebki drzwi sosnowe…Izdebka do ktorey drzwi sosnowe…Podłoga z tarcic ułozona zgniła…okno…

Kloaka do tey drzwi sosnowe…Stolcow z tarcic zrobionych trzy…Sufit Belkiem podłożony y dwoma słupami podparty…okno iedno…Podłoga w dolney sieni z tarcic ułozona wygniła…wschody na gore z dziewiętnastu stopni składaią się, po srodku tych iest okno…Poręczy dwie przy pierwszych wschodach po prawey wyżey zaśpo lewey stronie dwoma gozdzikami przybite do muru. Izba na gorze po lewey stronie przy wschodach, do ktorey drzwi sosnowe…Podłoga w tey z tarcic ułozona wygniła…okno iedno…Z tey do drugiey izby drzwi popsute….okno iedno…Podłoga z tarcic ułozona dobra. Do trzeciey izdebki drzwi sosnowe…Podłoga z tarcic ułozona dobra, okno iedno…Po drugiey stronie wschodów drzwi na strych…. Izba do tey drzwi sosnowe dobre… podłoga z tarcic ułożona dobra…Sklepienie…okno…i tey do drugiey izbi drzwi sosnowe…Podłoga z tarcic ułożona dobra. Piec z kafli zielonych , koronki u tego poobdzierane…Okno…Kuchnia do tey drzwi sosnowe…w tey podłoga z tarcic ułozona dobra…Ognisko z cegły murowane po części popsute, na około tego posadzka ceglana. Komin murowany na wierzch wyprowadzony. Okno…Izba duża po prawey stronie, do tey drzwi z tarcic…na około galleryika w kwadrat malowana, drzwi do tey popsute. Piec z kafli zielonych zruynowany…Podłoga z tarcic ułożona dobra. Okien trzy …z tey do drugiey izby drzwi połupane….Izba do tey drzwi sosnowe Podłoga z tarcic ułożona dobra, Piec z kafli zielonych u wierzchu popsuty. Okien dwa…Z tey izby do drugiey drzwi…Izba do tey drzwi…Piec z kafli zielonych na nuszkach drewnianych popsuty. Podłoga z tarcic ułożona dobra. Okien trzy…Kloaka o trzech stolcach do tey drzwi sosnowe…w tey okno iedno…Okno korytarzowe od wału…Podłoga na korytarzu gornym z tarcic ułożona. Okno po drugiey stronie od Kollegiaty…Na strychu belki i krokwie niektóre po obalane, przez co dach, który iest dachówkowo ceglano pokryty mocno zdezelowany…”

Dom ten był używany do 1772 roku przez CK Wojskową Komendę jako lazaret. W dniu 19 marca 1784 r. został przekazany na rzecz Skarbu Państwa Ordynacji Zamojskiej, w takim stanie, jak to ukazano powyżej.

Rok 1819 – Komisja Rządowa Wojny – sygn. 506

Oszacowanie gruntów i domów znajdujących się między liniami ab, bc, cd, a frontami 5-6, 6-7 w twierdzy Zamościu.

Dom nr 94 – dł. 12 sz. 15 w. 4, wartości 1,104 złp.; parcela 180 ł. Właściciel Eisen Beniamin. Jedna ściana murowana, trzy sciany drewniane, 2 izdebki Maince o 2ch kwat – 3. Drzwi gładkich 5, 2 piece ceglane, 2 kominy plecione. Dach gątami pobity, pojedynczy.

Dom nr 99 – w połowie murowany i w połowie drewniany. Dł. 32 sz. 18 w. 5, parcela 576 ł, wartość 7. 352 złp. Właściciel: Hench Schuth. W tym domu znaiduią się 3 izby murowane, a 1 drewniana, które mieszczą w sobie okien 8 o 2 – kwat. Okutych. Drzwi gładkich – 7 okutych; dwa kominy: jeden murowany, drugi wyplatany. Dach gonciany, pojedynczy. Ściany murowane wraz z fundamentami, piwnicami.

Dom nr 126 – murowany, jednopiętrowy, dł. 21, sz. 12, w. 9. Parcela 520 ł; wartość 4.589 złp. Właściciel Icek Hochgelherter. Jedna sień z wchodów na I Pietro i z piwnicy murowaney. Na dolnym pomieszkaniu znayduie się izba 1 i alkierz w których jest okien o 2-ch kwat. 7. Drzwi gładkich 6. @ piece kaflowe, podłoga na dole i na gorze. I piętro z drzewa budowane. Sciany murowane oraz fundamenta i piwnica. Dach pojedynczy gątami pokryty.

Dom nr 127 – W podwórzu domek drewniany i 3 chlewiki. W dolnym pomieszkaniu tego domu znajduje się 4 izby, w których iest okien 9 o 2-ch kwat. Okutych z 2 ma okiennicami. Drzwi gładkich z kompletnym okuciem – 8. 3 piece kaflowe, komin murowany,. Wschody jedne prowadzą do 3 piwnic – drugie na I pietro, które jest złozone z 4-h ścian murów. Dach gonciany, pojedynczy, opierający się na iedney facyacie. Właściciel Leyzer Hochgelherter. Budynek murowany jednopiętrowy dł. 18, sz. 24, w. 12. Wartość – 12. 724 złp.

Dom Nr 128Szpital Żydowski. Murowany. Długości 21, sz. 27, w. 5 ½. Parcela 1593 ł. Wartości: 15. 805 złp. Przybudowanie drewniane, 2 izby do mieszkania i 2 dla chorych, kuchnia 1, wschody iedne prowadzące na strych, drugie do dwóch piwnic, w których są 2 kraty żelazne. Izby tego domu mają okien o 4-ch kwaterach kompletnie okutych – 15 z 7-ma okiennicami. Drzwi gładkich – 10 z kompletnym okuciem. Bleitramów 2 za szkłem przeciw kaflowych – 3. Podłoga z desek układana. Kominów – 3. Sciany murowane, fundament, piwnice, mur naokoło dom opasujący i kominy. Dach częściowo z potrójnym stokiem. Przybudowanie drewniane na skład drzewa przeznaczone. Stajnia i szopa.

Dom nr 129 – murowany, dł. 9, sz. 12, w. 6, parcela 380 ł. Wartość 3.930 złp. Właściciel Szmul Brantwein. Gątami kryty. Izba iedna, alkierz i przybudowana komórka drewniana. W izbie jest okien – 4, w 2-ch kwaterach kompletnie okutych i tyleż okien. Drzwi gładkich żelazem okutych – 7. Piec kaflowy 1. Komin murowany 1; podłoga drewniana. Dach pojedynczy gonciany. Ściany murowane z fundamentami i kominem.

Dom nr 132 – w ¼ murowany a w ¾ drewniany, dł. 27, sz. 16. W. 6. Parcela 630 ł. Właściciel Szloma Gerszten. Wartość 5. 714 złp. Jedna izba, okien 4 o 2-ch kwat. Drzwi podwójnych – 3; gładkich 7. Piec kaflowy 1; komin murowany. Dach pojedynczy gątami podbity.

Dom nr 135 i podwórze –  Murowany, jednopiętrowy, dł. 21, sz. 15, w. 15, parcela 840 ł. Wartość 11.952 złp. Właściciel Leye KromEtla MunierinJente Gold – sukcesorowie. W pomieszczeniu dolnym: podsienie, korytarz, sklep. Drzwi -1 pokryte blachą żelazną; okno 1 o 2-ch kwaterach; 2 okna. Izba iedna w niej 1 okno o 2-ch kwat. Piec kaflowy, kominów murowanych – 3. I piętro, ściany całe murowane.

Dom nr 136 – murowany, jednopiętrowy dł. 30, sz. 18, w. 15; parcela 1000 ł. Wartość 20.133 złp. Właściciel Hersch i Leyb Kahane. W pomieszkaniu dolnym podsienie, korytarz, sklep. Izb 2 – wszystko sklepione. Dwie piwnice. W izbach dolnych cztery okna o 2-ch kwater. Kompletnie okutych. Drzwi do sklepu blachą żelazną pokryte. Drzwi fassowych – 4 z kompletnym okuciem. Dwa piece kaflowe. Podłoga z desek układana. Wschody drewniane prowadzące na I p., w którym znajduje się izba o iednym oknie, drzwi fassowe kompletnie okute, 1 pułap, 2 kominy murowane. Dach gątami pokryty pojedynczy. Ściany murowane wraz z fundamentami – sklepieniami- piwnicami.

Dom nr 137 – murowany, jednopiętrowy, dł. 18, sz. 18, w. 15. Parcela 1000 ł. Wartość 11.133 złp. Właściciel: Josef Schoner. Podsienie sklepione, korytarz, sklep i 2 piwnice. 1 drzwi wielkie frontowe drewniane. Na I p.: 2 izby, 5 okien o 4-ch kwat. z okuciem; 2 drzwi fassow. – 3 gładkich; 2 piece kaflowe, 1 komin murowany. Dach pojedynczy. Przybudowanie do tego domu drewniane, gątami pokryte.

Dom nr 148 – murowany, dł. 24; sz. 24 ½, w. 5 ½. Wartość 16.944 złp. Właściciel Feyga Londeryn. Kryty gątami, 4 izby, 1 sień, podwórze. W izbach znajduje się 9 okien z okiennicami, drzwi 13, pieców 2 z kafli polewanych, framug 3. Ściany murowane wewnątrz i zewnatrz otynkowane wraz z fundamentami i sklepieniami piwnic i kominem. Podłoga wraz z pułapem – nowe. Komin murowany jeden na dach wyprowadzony.

Dom nr 149 – murowany dł. 24 ½, sz. 13, w. 5 1/2 . Wartość 10. 680 złp. Właściciel Mortkowa Mernsztein. Jedna sień, 2 izby z przybudowanego drewnianego alkierza, podwórze. Okna 4 o 2-ch kwaterach kompletnie okutych z tyloma okiennicami. Drzwi gładkich 10, piece kaflowe 2, kominy 2. Ściany murowane z fundamentami i sklepieniem. Podłoga z tarcic. Dach gątami pobity.

Dom nr 150 – drewniany dł. 24, sz. 13, w. 5. Wartość 3.912 złp. Właściciel Izrael Sztro. Kryty gątami, 2 izby, 1 komora, 1 sień. Izby zawierają 5 okien okutych o 2-ch kwat. Drzwi gładkich 5. Piec kaflowy 1; 1 komin murowany, ściany drewniane.

Plac nr 150 – 440 łokci. Wartość 498 złp. Właściciel sukcesorzy Romanowskich

Dom nr 151 – murowany, jednopiętrowy dł. 19, sz. 18, w. 12. Domek drewniany, stajnia. Parcela 1080 ł. Wartość 18. 324 złp. Właściciel: Aloizy Druheński. Kryty gątami, przybudowany domek z podwórza, stajnia drewniana, z sieni izba 1 biorąc razem na dole i na górze 1; 2 kuchnie z 2-ch korytarzy ze schodami na 1-sze piętro i piwnice. W izbach na dole – 6 okien podwójnych o 4-ch kwaterach kompletnie okutych fassowanych. Drzwi 7 z komp. okuciem. 1 piec kaflowy i 1 piec ceglany. Podłoga drewniana, sufit otynkowany. W izbach na 1-szym piętrze znajduje się okien podwójnych kompletnie okutych 9 o 4-ch kwaterach. Drzwi fassowanych 1; 1 piec kaflowy i 1 ceglany, podłoga z pułapem, 1 komin murowany. Dach pojedynczy, pokryty gontami o 4-ch dymnikach z tylemaż okiennicami. Co do przybudowanego domku i stajni: domek składa się z 3-ch ścian murowanych, jednej drewnianej. W izbach 4 okna o 2-ch kwat. Drzwi -3, komin murowany jeden podłoga z pułapem, ściana drewniana. Dach nad domkiem i stajnią pojedynczy, pokryty gątami.

Dom nr 152 – murowany dł. 29, sz. 33, w. 6. Wartość 28.468 złp. Właściciel – Jan Koziołkiewicz. Korytarz, piętro nad nim murowane. Na dolnym pomieszkaniu znajduje się 5 izb sklepionych – korytarz jeden i 1 kuchnia. W izbach dolnych – okien 9 o 4-ch kwaterach, kompletnie okutych z tyloma okiennicami. Drzwi fassowanych z kompletnym okuciem 8. Drzwi gładkich – 3; 4 piece kaflowe, 2 kominy murowane. Dwoie wchodów, iedne prowadzą do 3-ch piwnic, drugie przez strych do pierwszego piętra nad korytarzem, które składa się z 1 izby i 1-go okna dubeltowego o 2 kwaterach z kompletnym okuciem; 1 drzwi fassow. Piec farfurowy, podłoga drewniana z pułapem. Dach z podwójnym stolcem – dachówką holenderską pokryty. Domek: izba 1 i alkierz, 3 okna o 2-ch kwater., 2 drzwi, piec ieden cegl.; 1 komin murowany.

Dom nr 153 murowany dł 28 ½, szer. 14, w, 5 wartość – 7. 293 złp. – parcela 700 ł – właściciel – Maciej Laskowski. Piwnica, sień, podwórze, w 2 izbach o dwóch alkierzach znajduje się okien o dwóch kwaterach 5 z tyloma okiennicami. Drzwi gładkich – 8 z kompletnym okuciem, wrota drewniane iedne 2 2 piece kaflowe. Sciany murowane z fund. I piwnicą. Dach pojedynczy – gątami pokryty.

Dom Nr 153 – murowany dł. 51; sz. 19, w. 5, wartości 13.270 złp. Właściciel: Franciszek Dąbkowski. 5 izb murow., 1 drewniana, 13 okien w izbach o 2-ch kwaterach. Drzwi 10 fasz. z komp. okuciem – prostych 12. Pieców kaflowych – 6; kominków – 6; kominy – 4; Bleytramów – 2; podłoga w 6–ciu izbach. Dach podwójny gątami kryty.

Dom nr 154 – dł. 33 sz. 16 ½ w. 5, parcela 1700 ł wartość 7. 426 – właściciel Eliasz Weiny – 3 izby, w których okien iest 6 o 2-ch kwaterach kompletnie okutych z tyloma okiennicami. Drzwi gładkich 9 z okuciem kompletnym, 2 piece kaflowe, ceglany 1, 2 kominy murowane, 1 wyplatany. Ściany murowane wraz z fundam. I piwnicą. Dach pojedynczy, gonciany.

Dom nr 157 murowany od frontu dł. 15 sz. 13. W. 4 reszta drewniana; wymiary 195 łokci  – Mikołaj Włosiński – właściciel – wartość 1621 zł. 2 izby, w których iest 4 okien o 2 kwaterach okutych. Drzwi gładkich okutych – 3. 2 piece ceglane. Dach pojedynczy, gątami pokryty.

Dom nr 167 – W połowie drewniany w połowie murowany, dł. 27, sz. 12 w. 5; wartości 3634 złp.; parcela 648 ł; właściciel Walenty Nowosielski; Gątami kryty, na którego strychu znajduje się pomieszkanie z jedney izby składające się. Na dole znayduią się izby 2; jedna drewniana – druga murowana, w których jest okien 5 o 2-ch kwaterach okutych z tyloma okiennicami. Drzwi gładkich – 5; 2 piece ceglane. Na gornym pomieszkaniu znayduie się izba murowana o 4-ch oknach okutych z 2-ma kwaterami. Drzwi gładkich 1. Piec ceglany 1. Komin 1 – murowany, a 1 pleciony. Dach pojedynczy gątami pokryty.

Dom nr 182 – (sygn. 505) – obok Ordynanshauzen – zakup KRW. Kupno dla potrzeb wojska i zwrot z powodu niezgodności co do ceny. Cena pierwotna 3200, cena druga 4300.

 1. XII 1820 r.Szpital murowany, niedaleko kolegiaty Nr 44.

„..Obszerność tego murowanego budynku, który ma dół i iedno piątro, korytarz, dwadzieścia kilka izb nieszczupłych, piwnice. Jest 15 sążni wiedeńskich wysoki, 5 szeroki, ma 44 okien.”

Umieszczony w spisie domów miejskich jako własność Ordynata.

27 II 1821 r. – „Szczegóły Miasta Zamościa na własność Rządu Królestwa Polskiego odstąpione”.

WAP Radom RGL 15678 k. 3

 1. Pałac z oficyną – złp. 461.254 gr 24
 2. Officyna tylna pałacu – złp. 30.880 gr 26
 3. Kamienica w Rynku – złp. 60.029 gr 9 ½
 4. Arsenał – złp. 42.427 gr 6
 5. Laboratorium – złp. 15.707 gr 18 1/3
 6. Staynia murowana – złp. 13.214
 7. Magazyn z kamieniczką – złp. 27.034 gr 17
 8. Raysztul z wozownią i masztarnią – złp. 30.058 gr 6 2/3
 9. Brama Szczebrzeska – złp. 12.522 gr 18
 10. Odwachy w Rynku – złp. 2.565 gr 28
 11. Dochód z propinacji na kapitał obrócony – złp. 2. 092.264
 12. Cztery cegielnie – złp. 14.215 gr 10
 13. Dwa domy na Przedmieściu Lwowskim – złp. 8.786 gr 20
 14. Szlachtuz – złp. 1.694 gr 20
 15. Zabudowania na Folwarku Janowicach – złp. 18.666 gr 10
 16. Magazyn w Janowicach – złp. 11.277 gr 10
 17. Intrata z Obwodu Fortecznego na kapitał obrócona – 677.002 gr 2 6/7

                                                                                               ———————–

                                                                                               9.519.575 gr 16.

 23 III 1822 r. Kupno domu przy Ordynanshauzie w Twierdzy Zamościu Nr 182 należącego do Grabowieckiego (Piotr Grabowski) za sumę 2.950 złp. (KRW sygn. 441)

Kwiecień 1822 r. Rządowa Komissya Woyny sygn. 220.

Dom nr 154 – właściciel ks. Eliasz Pociej (Pociei) – nabywca Komenda Twierdzy Zamość. Wywłaszczenie- kupno. Wartość 7.499 złp. 18 gr.

Dom nr 155 – właściciel Maciej Laskowski, wartość 7.639 złp. 6 gr.

Dom nr 157 – właściciel Mikołaj Włosiński, wartość 1.639 złp.

Dom nr 167 – właściciel Walenty Nowosielski wartość 4. 322 złp. 2 gr

Dom nr 99 – spadkobiercy zmarłego Hersza Sztycha – wartość 6. 753 złp. 8 gr

Dom nr 94 – właściciel Beniamin Eisen – wartość 1.120 złp.

26 VII 1822 r. – Komissya Rządowa Woyny – sygn. 216 pagin. 88-88v

Dom nr 126 – Właściciel Izrael Hochgelherter. Wartość 2.089, 20 złp. „Posiadłość ta składa się z domu na dole murowanego i iednym piętrze drewnianym, maiącego dł. 21 łokci, szer. 12, wys. 9 łokci. Powyższy dom składa się z sieni, piwnicy murowaney, na dolnym piętrze znayduie się izba iedna i alkierz. Dach na tym domie z gątów. Plac zabudowania wraz z podwórzem wynosi łokci – 520.”

Dom nr 127 – właściciel Leyzor Hochgelherter. Wartość 9.724 złp. „Posiadłość ta składa się z domu murowanego o iednym piętrze maiącego długości łokci 18, szer. 24, wys. 12, z korytarza i podwórza w którym iest zabudowany domek drewniany i 3 chlewiki. Na dolnym pomieszkaniu tego domu znayduie się izb 4. Pierwsze piętro zostaie dotychczas niedokończone. Dach tego pomieszkania gonciany pojedynczy. Plac zabudowania wraz z podwórzem wynosi łokci 1080.”

Dom nr 128 – murowany – Szpital żydowski. Wartość 12.705złp 12 gr. „Posiadłość ta składa się z domu murowanego, maiącego długości łokci 21, szer. 27, wys. 5 1/2 , z korytarza podwórza i z przybudowania drewnianego. W tym Domie znayduie się izb 2 mieszkalnych i 2 dla chorych i kuchnia. Dach na tym Domie iest z gątów. Plac tego zabudowania wraz z podwórzem wynosi łokci 1593.”

Dom nr 129 – murowany. Właściciel Szmul Bradwein. Wartość 2.280,20 złp.  „Posiadłość ta składa się z domu murowanego maiacego długości łokci 9, szer. 12, wys. 6. Gątami krytegoi z podwórza oparkanionego. W tym domu znayduie się izba iedna, alkierz i przybudowana komórka drewniana. Plac zabudowania wraz z podwórzem wynosi łokci 380.

Dom nr 132 – właściciel Szloma Gerszten. Wartość 3.714 złp. „Posiadłość ta składa się z domu trzech czwartey części drewnianego a iedna czwatery części murowanego, dł. łokci 27, szer. 16 1/2 , wys. 6 łokci, z iedney izby, sieni, z przybudowania i podwórza. Dach na tym domie iest pojedynczy, z gątów. Plac zabudowania wraz z podwórzem wynosi łokci 630”.

Dom nr 135 – murowany wartości 7.652 złp. Własność sukcesorów właściciela: Łaia Kron, Etla Minwerin, Jente Gold. Dom murowany o iednym piętrze maiący dł. łokci 21, szer. 15, wys. 17 łokci. Z podwórzem. Znayduie się na dole sklep, podsienie, korytarz i piwnice. Na pierwszym piętrze wszystko zdezelowane, mury tylko z pułapem dotąd pozostaią. Plac tego zabudowania wraz z podwórzem wynosi łokci 840.”

Dom nr 136 – murowany. Wartość 11.633 złp. Właściciel Herszko i Leib Kahane. „Dom ten iest murowany o iednym piętrze, trzyma dł. łokci 30, szer. 18, wys. 15 łokci. Gątami pokryty, z podwórzem, podsieniem, sklepem, z izbami 2 i dwoma piwnicami; na 1-szym piętrze znayduie się izb 2. Plac zabudowania wraz z podwórzem oparkanionym wynosi łokci 1000.”

Dom nr 137 – murowany. Wartość 9633,10 złp. Właściciel Josef Schoner. „Posiadłość ta składa się z domu murowanego o iednym piętrze, długiego łokci 18, szer. 18, wys. Łokci 15. Zawiera w sobie na dole sklep, podsienie i dwie piwnice; na 1-szym piętrze znayduie się 2 izb i sień. Dach na tym d-omie pojedynczy gątami kryty. Plac tego zabudowania oparkaniony z iedney, z drugiey strony murem obwiedziony na łokci 1000.”

Dom nr 148 – murowany. Wartość 13.244,o2 złp. Właściciel Zaiga Londerin. Posiadłość ta składała się z domu murowanego maiącego dł. 24 łokcie, szer. 24 ½ łokci, wys. 5 1/2  łokcia, krytego gątami, z 4-ch izb, iedney sieni, dwoch drewutni i podwórza. Plac zabudowania wraz z podwórzem wynosi łokci 833.

Dom nr 149 – murowany. Właściciel Mortkowa Merenstein. Wartość 7.780 złp. „Posiadłość ta składa się z domu murowanego, długiego na 24 ½ łokcia, szer. 13, wys. 5 ½ łokcia, sieni iedney, z dwoch izb y podworza. Plac zabudowania wraz z podwórzem wynosi łokci 600. Dach na tym domie z gontów znayduie się.”

Dom nr 150 – drewniany. Wartość 2.862 złp. Właściciel Izrael Stroh. „Dom ten drewniany w słupy stawiany, trzyma dł. 24 łokci, szer. 13, wys. 5 łokci. Gątami kryty, składa się z 2-ch izb, komory iedney i sieni iedney. Plac, zabudowania wraz z podwórzem wynosi łokci 540.”

Dom nr 151 – murowany. Wartość 14.874 złp. Właściciel Aloizy Ducheński. Ten dom iest murowany o iednym piętrze, maiący długości łokci 19 ½. Szer. 18, wys. 12. Gontami pokryty. Składa się z przybudowanego domku, podwórza, stayni drewnianey, sześć izb, dwoch kuchen i piwnic. Plac zabudowania z podwórzem wynosi łokci 1080.”

Dom nr 152 – murowany. Wartość 23.828,12 złp. Właściciel Jan Koziołkiewicz. „Dom ten murowany ma dł. 29 łokci, szer. 33, wys. 6 z Pietrem nad korytarzem. Składa się z przymurowanego domku, z podwórza i sadka, 6 izb i iedney kuchni. Dach na tym Domie z podwodnym stokiem, dachówką holenderką pokryty. Plac zabudowania wraz z podwórzem wynosi łokci 2178.”

Dom nr 153 – murowany. Wartość 9.070,14 złp. Własność Franciszek Dąbkowski. „Posiadłość ta składa się z domu murowanego maiącego długości łokci 51, szer. 19, wys. 5 łokci, z izb 5, sieni i podwórza. Dach na tym domie znayduie się z gątów. Plac zabudowania wraz z podwórzem i placem pusto leżącym wynosi łokci 1121.”

 1. VII. 1822 r. – RKW sygn. 215 pagin. 23 karta

Kamienica na ulicy Ślusarskiej Nr 54 – Właściciel Jan Schonaur.

31.VII. 1822 r. dom nr 132 (d. nr 145) – ulica od Bramy Lubelskiej na rynek. Właściciel Szloma Gorsten Dawidsdun (odczyt niepewny). Zakup za 4.200 złp. przez RKW na potrzeby fortyfikacji. (RKW sygn. 216 pagin. k.1).

III 1823 r. – KRW sygn. 223. – „Odstąpienie sklepów pod Ratuszem w Twierdzy Zamościu na urządzenie więzienia warownego”.

X 1823 r. – KRW sygn. 217. – „Grunt czyli część ogrodu należące do probostwa czyli dziekanii lub Infułacji Zamoyskiey. Rozległość wymierzonej części ogrodu wynosi 261 sążni. Wartość części ogrodu 1.597 złp. „…na urządzenie wnijścia do kazamat na kapitalnej Bastionu Nr 7 iako i zrobienie drogi wzdłuż wału…”. Plan – część ogrodu oznaczona Literą A, maiąca 12 sążni długości i 4 łokcie szerokości czyli 48 łokci kwadratowych, część oznaczona literą b – sporna, powinna należeć do fortyfikacji wg władz.”.

 1. X. 1823 r. – Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu – WAP Radom sygn. 318 pagin. 25.

Polecenie wystawienia 160 mostków nowych na ściekach ulicznych w Mieście Zamościu. Mostki maja być drewniane. Koszt 16. 999 złp.

__________________________________________________________________________________

WAP Radom , sygn. 317 s.14-14v, Kom. Rząd. Przych. i Skarbu

„…Komissya taxujaca nie właściwie w Reiestr wynagrodzenia (odszkodowania) zapisała:

 1. Budowle do których Senator Woiewoda Zamoyski żadnego nie ma prawa, to iest:

Mury, Bramy, Wały – złp. 1.313.733 g. 3 ½

Akademia – złp. 886.318 g. 21

Plac pod nią – złp. 10.041 g. 18

Arsenał – 42.427 g. 6

Mieszkanie nad Bramą – złp. 12.552 g. 12

Summa złp. – 2.265. 113 g. ½

 1. Budowle i Place których udowodnienie własności iest w kwestyi:

Szpital – złp. 51.420 g. 24 ½

Scholasterium – złp. 39.556

Odwach pod Ratuszem – złp. 2.565 g. 28 2/3

Kościół Ormiański – złp. 20.142 g. 19

Summa: – 113.685 g. 12 1/6

 1. Budowle które podług Dekretu Królewskiego do Kommisji Likwidacyiney odesłać należy:

Raysztul, Masztarnię i Wozownię – złp. 30.058 g. 6 2/3

Staynie – złp. 13.214

Wozownię mniejszą – złp. 6.445

Magazyn z kamienicą – złp. 41.491 g. 3 1/3

Summa złp – 91.211 g. 10

 1. Place do których Senator Woiewoda prawa nie ma, iako to:

Pole do Akademii należące na Przedmieściu Skierbieszowskim – złp. 2.583 g. 18

Place pod Domami Narodowemi i Wałami – złp. 22.451 g. 24

Summa – złp. 24.999 g. 12

 1. Place pod Domami w kwestyi będącemi iako to:

Pod Szpitalem za Kolegiatą – złp. 1.024

Pod Scholasterium – złp. 2.340

Pod Odwachem – złp. 1.071

Pod Kościołem Ormiańskim 2.515 g. 6

Za Cmentarzem przy Kościele Ormiańskim – 2.515 g. 6

Za Cmentarz przy Kościele Ś. Katarzyny – złp. 9.240

Summa – złp. 17.323

W ogóle więc pod pięciu powyższymi Tytułami potrąca Rada Prefekturalna złp. 2.512. 332 g. 4 1/3 , którą potrącając od Summy złotych 3.455.135 g. 5 2/6 przez Biegłych Senatorowi Woiewodzie przyznaney ogranicza należność iego na złotych – 942.803 g. 1.”

 1. X. 1823 r. – Nakaz wydania drzewa na wybudowanie 160 mostków na ściekach ulicznych w mieście Zamośćiu na wartości:1.290 złp.

28.XII. 1823 r. – Komisya Rządowa Woyny (sygn. 224, pagin. 8-8v)

Dom w Zamościu nr 147, należący do Jana Koziołkiewicza, wykupiono za sumę 3.888 złp. przez KRW na urządzenie warownego więzienia.

Dom nr 146Leyby Welczera (Weltzer) wykup za sumę 3.463, 24 złp. – na urządzenie warownego więzienia.

Dom nr 145 ½Józefa Haydukiewicza wykup za sumę  2.123 złp. – na urządzenie warownego więzienia.

Dom nr 145Jury Kieniga (Konig) wykup za 6.621, 18 złp. – na urządzenie warownego więzienia.

Potwierdzenia danych

z nr 224 KRW sygn. 225 – Nr 145;

1824 r. KRW sygn. 226 – nr 145 ½

III 1824 r. KRW sygn. 227 – Nr 146

KRW – sygn. 228 – Nr 147

1823/1824 KRW sygn. 221.

„Rozebranie zabudowań staien pocztowych w twierdzy Zamościu dla zupełnego urządzenia Bramy Szczebrzeskiey” – XII 1823 – II 1824.

„…na wale kurtyny między fleszą prawą bastionu 7-go, a Bramą Szczebrzeską na spadku tegoż wału oraz na ulicy, która exystować powinna między dziełami fortyfikacyjnymi a domami miasta, znajduje się zabudowanie stajen pocztowych. Gdy w roku przyszłym Brama Szczebrzeska ma być ostatecznie urządzoną, jako i cała kurtyna frontu 6-7….należy zakupić i rozebrać pomienione zabudowania pocztowe.”

10 III 1824 r. – Rządowa Komisja Spraw Wewnętrznych Zamość – sygn. 4148

Wystawienie mostu za Brama Szczebrzeszyńską – wartość 576 złp. g. 28.

23 marca 1824 r. – Komisja Rządowa Wojny sygn. 443

Dom i grunt pod nr 146 – wykup przez KRW na urządzenie więzienia warownego za sumę 3.463 złp. od Leyby Weltzera.

28 marca 1824 r. – KRW j.w.

Posesja nr 145 ½  – wykup przez KRW na urządzenie więzienia warownego za sumę 2123 złp. od Józefa Haydukiewicza.

Dom nr 147 – KRW sygn. 443. – wykup przez KRW na urządzenie więzienia warownego za sumę 3.888 złp. od Jana Koziorkiewicza [Koziołkiewicza].

KRW sygn. 444 – brak nowych danych (potwierdzenie) z poz. nr 443.

X 1825 r.Dworek (KRW sygn. 218 pagin. 1-2) Sióstr Miłosierdzia ze Szczebrzeszyna na licytacji – sprzedaż – zakupiła Twierdza Zamość za sumę 4.240 złp. Usytuowanie – w Zamościu nr 46 przy ul. Ogrodowey naprzeciwko kurtyny  1-7 twierdzy. 3701 ¾ łokcia kw. Naroż. Gruntu dom murowany. Szopa drewniana, stajenka, drzewa owocowe. „…położone od południa przy Ulicy Ogrodowey, od wschodu przy ulicy Lazaretowey, od pułnocy przy zabudowaniu p. Gayzlerowey i ogrodu P. Baki, zaś od zachodu przy dziedzińcu do Kanonii należącym….Dom murowany bez piętra, dachówką holenderką pokryty, z piwnicą sklepioną, będącą po lewey ręce od wejścia…w stanie dość dobrym y mieszkalnym….”

Komisja Rządowa Woyny sygn. 445 – Warszawa 18 marca 1826 r.

Dom nr 46 w Zamościu – należący dawniej do Szpitala SS. Miłosierdzia w Szczebrzeszynie – obecnie Ulniecki – wykupiła za 101 złp. K.R.W.

16 IX 1826 r. Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu (WAP Radom sygn. 2267 pagin. 3-3 v)

Kamienica Pańska – w Rynku pod nr 11. – właściciel Dyrekcja Inżynierów (Wojska) przekazała kamienicę na rzecz Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

„Kamienica ta mieści w sobie 15 pokoiów, piwnice pod całym domem i bardzo dogodne, może mieć staynie na koni 12, wozownie y składy wielkie”.

 1. 1826 r. KRW sygn. 219.

Ogród w Zamościu nr 45 – właściciel Surzycki – KRW kupiło za sume 3060 złp. część ogrodu 1530 łokci kw. miary wiedeńskiej – „…dla dokończenia urządzenia podług nowego profilu części kurtyny frontu 1-7 między trawersą obronną w środku teyże kurtyny będącą, a flenką (flanką) lewą Bastionu nr 7 [obecny nr 2], tak aby teren miał 5 sążni szerokości; spadek tegoż 3 sążnie podstawy, a ulica pod wałem aby była 5 sążni szeroka, potrzeba koniecznie nabyć część ogrodu…”

5 grudnia 1826 r. – Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych Zamość (sygn. 4149) – nabywca Ratusza w Zamościu – Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji – urządzenie głównego Ratusza na więzienie cywilne + restauracja kolegiaty (przygotowanie wydatków).

Lata 1826-1829 – Komisja Rządowa Woyny tytuł jedn. 1820-1829. Sygn. 213 i 214.

Instytut Ubogich nr 44 w Zamościu – nabywca Komissya Rządowa Woyny na Koszary Artylerii. Dzierżawa, później przejęcie na własność.

Poz. 214 – potwierdzenie danych z pozycji nr 213.

30 marca 1827 r.– Komisja Rządowa Wojny sygn. 229

Stajnia przy Bastionie 2 w pobliżu Bramy Lubelskiej – wykup przez Komendę Twierdzy w Zamościu od Laskowskiego.

5 kwietnia 1827 r. – KRW sygn. 230

Dom nr 148 – murowany dł. 24 ł., szer. 24 ½ ; wys. 5 ½ – przy ul. Lubelskiej wykupiła od Toygi Landerin wdowy za 1600 złp. Twierdza Zamość na kwatery oficerskie. Dom murowany gontami kryty, bez pietra, uszkodzenie murów przez ogień. Suffit wraz z pułapem, 2 desek z belkami, podłoga, komin jeden murowany. Pieców 2 z kafli, drzwi po par 10, okien po par 15.

Dom nr 149 – przy ul. Lubelskiej wykupiła od Dawida Grotlera Twierdza Zamość za sumę 1000 złp. na kwatery oficerskie. Dom murowany, parterowy dł. 20 łokci, szer. 13, wys. 5 ½ kryty gątami z krokwiami i łatami. Suffit z belkami, podłoga piec ieden z kafli. Drzwi 4, okien 3.

Dom nr 150 – naprzeciw wałów – drewniany parterowy dł. 24 ł., szer. 13, wys. 5 wykupiła od Izraela Sztro za sumę 1325 złp. Twierdza Zamość na kwatery oficerskie. Dach kryty gontami, pułap z desek z belkami, zrąb z balów rżniętych, podłoga, komin ieden murowany, piec jeden z kafli, drzwi 5, okien 2.

15 czerwca 1827 r. (sygn. 229)  KRW – wykup Wagi Miejskiej od Weltzera za 455 złp. przez Komendę Twierdzy w Zamościu.

23 VII 1827 r. – KRW sygn. 233

Nabycie części placu w ilości łokci kw. 1383 od Schaul Wahela, właściciela szopy i gruntu w narożniku nr 2.

10 IX 1827 r. – RKW (sygn.231)

Właściciele posesji nr 55, 56, 57 (spalone w czasie pożaru) zadeklarowali się odstąpić je na rzecz wojska (Twierdzy).

Nr 58, 59, 60 należące do małżonków Milczynskich – odstąpienie za 3.408 złp.  – dotyczy to całego placu przed szpitalem Wojskowym między ul. Ogrodową a Ślusarską.

24 II 1828 r. – KRW (sygn.232)

Przejście na rzecz Komisji Rządowej Wojny ogrodu w Twierdzy od Urzędu Municypalnego dla przedłużenia ulicy Bazyliańskiej (kontrakt dzierżawy między kpt. Inżynierów Engbrichtem i Burmistrzem z umową rocznej opłaty czynszu 30 złp. do kasy miejskiej).

1 XII 1828 r. – Rządowa Komisja Spraw Wewnętrznych – Zamość (sygn. 4150)

Plac pod nr 50 – własność miasta, wydzierżawiony na 6 lat, częściowo na użytek twierdzy, czyli na przedłużenie ul. Bazyliańskiej, część pozostałą o powierzchni łokci kwadr. 2560 dzierżawi p. Brzęcki, lekarz dywizji (za czynsz roczny 15 złp. 18 gr.).

10 V 1829 r. – KRW (sygn. 394; pagin – k. 3-4, 38 K)

Dom nr 148 w Zamościu – właściciel Fayga Londerin – opis domu do wykupu przez rząd, gruntu miejskiego 833 łokci kw. pow. na którym stoi dom, z frontu od strony wschodniej przy ul. Lubelskiej, od strony południowej naprzeciw więzienia cywilnego, od strony zachodniej naprzeciw koszar piechoty nr 7, zaś od strony północnej przytyka do sąsiedniego domu pod nr 149. Dom wspomniany jest murowany, gontami kryty, zamyka długości 24 łokci, szerokości łokci 24 1/2, wys. łokci 5 ½ pod dach, nadto przybudowanie na dwie drewutnie i kloakę z podwórzem oparkanionym.”

Dom nr 149Dawid Gertler – opis domu do wykupu przez rząd – „postawiony na gruncie miejskim, mającym 600 łokci kw. pow…położony frontem od strony wschodniej przy ul. Lubelskiej, od strony południowey przytykający do domu nr 148, od strony zachodniej naprzeciwko koszar piechoty nr 7 od strony północnej przy Wadze miejskiej. Dom iest murowany, gontami kryty, zamyka 26 łokci długości, 13 łokci szer., 5 ½ łokcia wysokości pod dach. W tyle owego przybudowana iest stajenka i kloaka drewniana, wraz z parkanem podworze otaczającym.”

Dom nr 150 – Izrael Sztorh – opis domu do wykupu przez rząd: „na gruncie miejskim maiacym 540 łokci kw. pow. …połozony iest frontem od strony północney naprzeciw wałów, od strony zachodniey naprzeciw koszar nr 7, od strony południowey naprzeciw więzienia cywilnego, od strony wschodniey naprzeciw ulicy Lubelskiey.Dom…drewniany, gontami pokryty,wiazanie w słupy bokami wypełnione, obite łatami i wytynkowane…24 łokcie długości, 13 łokci szerokości, 5 łokci wysokości pod dach, nadto przy tymże znayduie się przybudowane 3 staienki czyli chlewiki”

 1. 1-3 [ww. domy] „koniecznie potrzebne dla ukształtowania placu przed koszarami i Więzieniem Cywilnym”.

8 VI 1829 r. – RKW (sygn. 396 k.3)

Dom w Zamościu nr 45Józef i Józefa Surzyccy (donacja przez Katarzynę Zakrzeską II 1823 (?)) – nabyła RKW za sumę 3.421,22 złp. (kupno po ustalonej z góry cenie – przez rząd).

25 IX 1829 r. – KRW (sygn. 446)

KRW asygnuje 26.134 złp 22 gr jako wartość domów pod nr nr 148, 149, 150 w Zamościu w drodze przymusowego wywłaszczenia na rzecz rządu.

28 XII 1829 r. A.O.Z. (sygn. 5732)

„Część gruntów dworskich wsi Janowice wynoszącą sążni wiedeńskich 5737 ½ między drogą Kommunikacyyną przy Twierdzy Zamościu od Bramy Lubelskiey do Lwowskiey, a Cmentarzem położona ma bydź oddana Instytutowi Ubogich w Zamościu w zamian za zabrane mu grunta przez Dyrekcję Inżynierów na kopanie kamieni.”

22 IV 1830 r. – Rządowa Komisja Spraw Wewnętrznych Zamość (sygn. 4151)

Dom nr 106 – właściciel Bychawski – nakaz odbudowy domu po spaleniu – z Kasy Miejskiej udzielono pozyczkę w wys. 2505 złp.

Dom nr 109 – właściciel Chawa Wagnerowa – pusty plac po spalonym domu.

Dom nr 143 – właściciel Milczynski – dom ten nie znajduje się między spalonymi posesjami.

14 X 1830 r. – RKSW Zamość (sygn. J.w.)

Dom nr 26 – właściciel Uszynski podpułkownik artylerii – dom ucierpiał wskutek rozbiórki domu sąsiedniego. Sąsiedztwo: nr 27.

Dom nr 27dom rządowy. Dom zrujnowany, rozebrany za polecenia władz. Sąsiedztwo: nr 26 Uszynskiego.

 1. styczeń 1831 r. – Władze Centralne Powstania Listopadowego (sygn. 236)

20.000 złp. na roboty inżynierskie w Twierdzy. Na dokończenie ich potrzeba jeszcze 40.000 złp.

„Gwałtowne potrzeby tey twierdzy wymagają spieszney decyzji”

24 VII 1831 r. – Władze Centralne Powstania Listopadowego (sygn. 83)

Spalenie kilkunastu budynków w Nowym Mieście (Nowa Osada) – oblężenie twierdzy przez wojska carskie.

15 Stycznia 1832 r. Rząd Gubernialny Lubelski Zamość (sygn. Adm. 1674)

Kamienica w Zamościu nr 18 – właściciel Barbara Zielińska – wypłata odszkodowania za pożar w r. 1827 r. na wartość 3.480 złp. Wypłacono 3.106 – do wypłaty 374 złp.

13 II 1833 r. – Rządowa Komisja Spraw Wewnętrznych Zamość (sygn. 4152)

W 1831 r. podczas oblężenia twierdzy pożar zniszczył drewniane domy na przedmieściu, został tylko jeden murowany.

Projekt zbudowania murowanych kanałów ściekowych w Zamościu przy domach prywatnych przez połączenie i umocnienie dawniej istniejących. Kanały te kosztowały 5.833 złp. 8 gr.

X 1837 r. – KRW (sygn. 395)

Potwierdzenie danych z poz. nr 394.

Bez daty – UWL – Wydz. V. Komunikacyjno-Budowlany; Wojewódzka Dyrekcja Robót Publicznych (sygn. 2856).

Plan domu Fr. Buczaka przy ul. Lipska 25. Napis na planie „Plan istniejącego domu Fr. Buczaka mającego być ustawionym na placu ich w Zamościu przy ul. Lipskiej nr 25.” Sąsiedztwo: posesja Nowaka; dojazd prywatny i posesja Lipińskiego; od tyłu posesja Zimińskiego.

Bez daty – UWL – Wydz. V. Komunikacyjno-Budowlany; Wojewódzka Dyrekcja Robót Publicznych (sygn. 2994).

Gmach Gimnazjum ul. Ordynacka – sąsiedztwo: ul. Ordynacka i ul. Lubelska – między nimi ogród. Bożnicza. Z tyłu ul. Żydowska i Plac targowy.

„Plan sytuacyjny gmachu Gimnazjum w Zamościu” –  (była Akademia Zamojska). – brak przy karcie

Plan zawiera:

 1. Gmach gimnazjum Męskiego, żeńskiego i Seminarium Nauczycielskie Żeńskie
 2. Budynek Gospodarczy
 3. Szopa
 4. Ustępy dla Seminarium Żeńskiego
 5. Przejście do ustepów
 6. Weranda drewniana przy mieszkaniu Dyrektora
 7. Kościółe szkolny Gimnazjum Męskiego
 8. Studnia

Bez daty – Zespół akt j.w.

Budynek starostwa powiatowego – sąsiedztwo: ul. Ordynacka, po drugiej stronie ulicy ogród. Gmach Gimnazjum, ul. Kołłątaja, za nią Urząd Skarbowy, z tyłu ul. Kolegjalna.

Plan budynku Starostwa w Zamościu. (brak planu)

W skład Starostwa wchodzą:

 1. Budynek główny pietrowy, murowany
 2. Oficyna ze stajnią parterowa murowana
 3. Oficyna z komórką i garażem murowana
 4. Studnia

_______________________________________________________________________________________________

Alfabetyczny układ budowli i nazwisk

Brantwein Szmul 1819 dom nr 129; 1822 Bradwein nr 129  Zamość

Brzęcki plac nr 50 1828 Zamość

Buczak Franciszek ok. 1837 Lipska 25

Budowle zabrane na skarb państwa 1811 – Zamość

Budynki odstąpione ordynata 1821 Zamość

Budynki Ordynata 1816 – przedmieścia i Zamość

Bychawski 1830 d. nr 106 Zamość

Dąbkowski Franciszek 1819 dom nr 153; 1822 nr 153 Zamość

Dom Akademii Zamojskiej 1804 ul. Ordynacka

Dom rządowy 1830 nr 27 Zamość

Druheński Alojzy 1819 dom nr 151; 1822 Ducheński nr 151 Zamość

Dworek Sióstr Miłosierdzia ze Szczebrzeszyna 1824 – potem Ulniecki nr 46 Zamość

Eisen Beniamin 1819 dom nr 94; 1822 nr 94 Zamość

Enbright kpt. 1828 Zamość

Gernsztern Szloma 1819 dom nr 132; 1822 Dawidsdun Gerszten Szloma nr 132 Zamość

Gertler Dawid 1829 d. nr 149 Zamość

Gmach Gimnazjum ok. 1837 ul. Ordynacka

Gold Jente 1819 dom nr 135 Zamość

Grabowiecki 1819, 1822  dom nr 182 Zamość

Grabowski Piotr 1819 dom nr 182 Zamość

Grotler Dawid 1827 d. nr 149 Zamość

Grunta wsi Janowice 1829 Zamość

Grunty Ordynata 1815 przedmieścia i Zamość

Hajdukiewicz Józef 1823; 1824 dom nr 145 ½ Zamość

Hochgelherter Icek 1819 dom nr 126; 1822 Izrael nr 126  Zamość

Hochgelherter Leyzer 1819 dom nr 127; 1822 Leyzor nr 127 Zamość

Instytut Ubogich 1818, 1820; 1826-1829 Nr 44 Zamość

Kahane Hersch i Leyb 1819 dom nr 136 Zamość

Kamienica Pańska nr 11, 1826 Rynek Wielki Zamość

Kamienica Skarbowa nr 27 1816 – Zamość

Kanały ściekowe – reperacja 1812; 1833 – Zamość

Kienig (Konig) Jura 1823 d. nr 145 Zamość

Kościół O. Bazylianów 1819 Zamość

Kościół Ormiański 1817 nr 91 Zamość

Koziołkiewicz Jan 1819 dom nr 152; 1822 nr 152; 1823; 1824 Zamość

Krom Leya 1819 dom nr 135 Zamość

Laskowski Maciej 1819, dom nr 153; 1822 nr 155 Zamość

Londeryn Feyga 1819 dom nr 148; 1822 Londerin Zaiga; 1827 Landerin Toyga; 1829 Fayga Londerin Zamość

Mernsztein Mortkowa 1819 dom nr 149; 1822 Merenstein nr 149 Zamość

Milczynscy plac nr 58,59,60 1827 pomiędzy Ogrodową a Ślusarską; 1830 d nr 143

Most za Bramą Szczebrzeską 1824 Zamość

Mostki na ściekach (160) 1823 Zamość

Munierin Etla 1819 dom nr 135 Zamość

Nowosielski Walenty 1819 dom nr 167; 1822 nr 167 Zamość

Ogród nr 45 1826 (Surzycki) przy B2 Zamość

Ogród probostwa 1823 Zamość

Pociej Eliasz ks. dom nr 154 Zamość

Reformaci 1819 Zamość

Reyman Józef 1811 Przedmieście Lwowskie nr 99

Romanowscy sukces. 1819 dom plan nr 150 Zamość

Scholasteria 1804 ul. Ordynacka

Schonaur Jan 1822 nr 54 ul. Ślusarska

Schoner Josef 1819 dom nr 137; 1822 nr 137 Zamość

Schuth Hench 1819 dom nr 99; 1822 Hersz Sztych nr 99 Zamość

Skibiński 1817 kamienica nr 7 w Rynku

Sklepy pod ratuszem (wiezienie warowne) 1823 Zamość

Sporne domy i place 1823 Zamość

Stajnie pocztowe 1823/24; 1827(Laskowski) Zamość

Starostwo Powiatowe ok. 1837 ul. Ordynacka

Surzyccy Józefa i Józef 1829 d. 45 Zamość

Szpital N. Panny Loretańskiej 1818 nr 25 Przedmieście Lwowskie

Szpital Św. Katarzyny 1811 Przedmieście Lubelskie

Szpital Żydowski 1819 dom nr 128; 1822 nr 128 Zamość

Sztro Izrael 1819 dom nr 150; 1822 Stroh nr 150; 1827; 1829 Sztorh Zamość

Uszynski 1830 d. nr 26 Zamość

Waga Miejska (Weltzer) 1827 Rynek Wielki

Wagnerowa Chawa 1830 d. nr 109 Zamość

Wahel Schaul 1827 Zamość

Weiny Eliasz 1819 dom nr 154 Zamość

Welczer (Weltzer) Leyba 1823; 1824 dom nr 146 Zamość

Więzienie cywilne Ratusz 1826 Rynek Wielki

Włosiński Mikołaj 1819 dom nr 157; 1822 nr 157 Zamość

Zakrzeska Katarzyna 1823 d. nr 45 Zamość

Zielińska Barbara 1832 kamienica nr 18 Zamość

Żukowski 1816 spis budynków Zamość

________________________________________________________________________________

Opracowanie: Ewa Lisiecka
AGAD Warszawa; WAP Radom; ZDP Radom; A.O.Z. Warszawa; kwerenda l. 70 XX w.