Mieszkańcy Zamościa 1632- 1649

 

W marcu 1632 r. sukcesorzy zmarłego Jakuba Czarneckiego sprzedali dom za 260 złp. w Zamościu (brak bliższego określenia na jakiej ulicy) Albertowi Grabowicowi aptekarzowi. Sukcesorami Jakuba Czarneckiego byli: Stanisław Czarnecki, Anna jego siostra, żona Jakuba Kruszyny; Felicyta, siostra zmarłego Jakuba.

W maju 1632 r. Elżbieta, wdowa po Walentym Balancie sprzedał za 420 złp. dom in Zamosci (w Zamościu) Krzysztofowi Sznikowskiemu passamentariusowi (pasamonik). Sąsiedztwo: dom sukcesorów Muszki i dom sukcesorów Jakuba Głowienki kowala.

W listopadzie 1632 r. sukcesorzy zmarłego Walentego Krzeminskiego przeprowadzili wizję domu w Zamościu. Sąsiedztwo: Komorowski.

Opis: Bartłomiej piekarz i Jan Krzemiński, sukcesorzy Walentego Krzemińskiego

„W izbie u drzwi zamek odięty, u komnaty także zamek odięty, y połowice posadzki ceglaney wybrano, okna złe, ramy pogniłe, piec niedobry, w kuchni od samnilika nie masz sciany, ale dziura wielka, piwniczney szyiey kawalec zawalił się. Na gore schodki obrane, drzwi nie masz chaki została, pokładu na sieni nie masz, który mienili bydź dobry y zupełny, a terasz iedno tarcić trzy, ścianki od pana Komorowskiego obrane y wiązanie pochilone szkodliwie. Na tyle stajenka na ktorey był pokład spustoszona barzo, y pokładu nie masz. Mienili tesz isz tamrze była szopa, ktorey terasz nie masz. Dach barzo dziurawy tegosz domu”.

W lipcu 1632 r. sukcesorzy Mikołaja piekarza in Anteurbio Zamoscensis  (z przedmieścia) przeprowadzili taksację domu o wartości 260 złp. Sąsiedztwo: Dom Jana Crucificis (stelmacha) i dom Mateusza Sczyłowskiego.

W styczniu 1633 r. otaksowano mały domek sub vallo (pod wałem) po zmarłym Stanisławie Seraphinowiczu na 70 złp. Sąsiad: dom Jana Zeranskiego.

W styczniu 1633 r. sukcesorzy zmarłego Stanisława Seraphinowicza sprzedali dom w Zamościu in vallum (przy wałach) Wojciechowi Mroczkowiczowi szewcowi i Katarzynie jego żonie za 70 złp. Sąsiad: Jan Zeranski.

W marcu 1633 r. dokonano wizję seu Praedium (posiadłości) Muratowskiego. Sąsiedztwo: browar Gietnera.

Opis: „Widzielismy isz iest piwnica zła, zawaliła się, komor dwie w sieni na nich jest połap, na sieni kilka desczek połapu, w izbie piec zły, okna potłuczone, schodki na gore. Dach wszystek zły, około ogrodu płota nie masz, od Pana Gietnerowskiego browaru także płota nie masz.”

W kwietniu 1633 r. dokonano wyceny domu w Zamościu na 160 złp. po zmarłym Mikołaju Niedzwiadku.

W maju 1633 r. Jan Jaroszewicz darował plac w Zamościu Ewie, wdowie po Jakubie Currificis (stelmachu). Sąsiedztwo: Moysic Żyd i Piotr Chylinski.

W maju 1633 r. otaksowano dom w Zamościu na 200 złp. po zmarłym Andrzeju Mudriku (z Płoskiego). Sąsiedztwo: Teodor Kolszyk i Daniel Surmik.

W czerwcu 1633 r. Józef kowal i jego żona Anna sprzedali za 100 złp. dom narożny przy wałach w Zamościu Adamowi Lenarcikowi. Sąsiedztwo: dom Jana figuli (garncarza) zwanego Lwowczyk.

We wrześniu 1633 r. Zuzanna, wdowa po Kirkorze Apurcipura Ormianinie i kupcu darowała dom w Zamościu Mikołajowi Hadziewiczowi, Ormianinowi, zięciowi Zuzanny. Dom ten był kupiony od Szymona Mardyrosowicza. Sąsiedztwo: dom potomków Apurcipury i dom „Baliowski”.

W kwietniu 1643 r. przeprowadzono wizję domu w Zamościu, należącego do Jana Więckowica.

Opis: „ Sam browar ze wszystkim nowy y z naczyniem z przykadkami trzema, to iest y z kadzią, y tak nowy y kotlina nowa półkotła nowego, naczynie insze do browaru należące wszystko nowe, y dachowka nowa, y komin nowy. Na samem domu sczyt ztełu nowy. Twierdzie ze go y z dachem na domu trzydzieści złp. kostuje. Studnią tesz odnowił y żóraw nowy dał y sciankowanie gdzie do studniej chodzą….Ukazał tesz piec w izbie wielkiej na dole nowy wystawiony, tylko cztery rzędy na wierzchu starego kafla. Polewey stronie do izby wchodząc podwaliny poklękły y sciana upadła. Za piecem po prawey stronie od wierzchu sciana także poprężona i poklękła. Komin izdebny z kuchnie wielki na gorze pokazał barzo nadwątlony y naprowany renowatiej potrzebujący. Także słupy które na izbie stoią dla których izba dla ciężaru upada nadwątlone y sprochniałe.”

W kwietniu 1634 r. Katarzyna Tarnogorzyna, żona Wojciecha Tarnogory (z Tarnogóry?) szewca sprzedała za 170 złp. dom in platea ad valum versus (na ulicy w stronę wałów) Iwanowi Weresczakowi. Sąsiedztwo: Paweł Koral i dom Kotuchwickich.

W lipcu 1634 r. Sebastian Baranowicz piekarz przekazał prawa do części kamienicy (hyppocaustum – hipokaust) w Zamościu o wartości 26 złp. na rzecz Mikołaja Duracza.

W sierpniu 1634 r. Barbara, wdowa po Tomaszu Słodowniku anteurbana (przedmieszczanina) sprzedała mały domek na przedmieściu w Zamościu Janowi i Katarzynie Kołtanik. Sąsiedztwo: Jan Kołtanik i Szymon Polesczyk.

W październiku 1634 r. Nabłonna i Mateusz Nabłonny, jej syn sprzedał za 158 złp. dom w Zamościu Mikołajowi Zwierkowicowi. Sąsiedztwo: Gabriel Lecurionis i Andrzej Snopek.

W lutym 1635 r. Jan Gąsiorek pileator (czapnik) przedmieszczanin sprzedał dom na przedmieściu Zamościa za 280 złp. Mateuszowi Sokalskiemu satellus. Sąsiedztwo: sukcesorzy Grabowieckiego seu (lub) Mołodeiowica i Janowa solarka.

W lipcu 1635 r. Stefan Adamowicz przeprowadził wizję swojego domu w Zamościu.

Opis: „sklep dolny dobry, tylko w zpodnom murowanym, szczerbina u węgła. Daley z sklepu co przy sklepie na całe piwnice wąsko a długo idzie stoie wszytka, pokład zły, zawalina znaczy y niebezpieczno, z ty dziury widać wzdłusz wszytko. Sklep gorny wszystek y we wnątri y powierzchu porysowany y podstemplowany, tylko że potynkowano y pozasmarowywano. W sklepie y piecza i okien nie masz. W sieni przed sklepem podstemplowanie ledaiakie.”

W sierpniu 1635 r. Stanisław Żołędzki przedmieszczanin sprzedał dom in Anteurbis a tergo domus (na przedmieściu na tyłach domu) Wojciecha Łukawica – za 330 złp. Teodorowi Łobay’owi. Sąsiedztwo: Paweł piekarz i Alexy Garbari.

We wrześniu 1635 r. Jakub Marco organarius (organista) przedmieszczanin wycenił na 350 złp dom na przedmieściu Zamościa. Sąsiedztwo: Joachim Suszkowic (kuśnierz) i Jadwiga Banachowa.

W grudniu 1635 r. Wojciech Kankowic przedmieszczanin zapisał na domu sumę 50 złp. na rzecz Provisor Montis Dresneroviana (Prowizor Banku Pobożnego). Sąsiedztwo: wdowa Gruszecka.

W styczniu 1636 r. Sebastian Śliwa i Anna Śliwina jego żona przekazali prawa do części domu w Zamościu w kwocie 100 złp. na rzecz Jana Niedoborskiego i żony Agnieszki. Sąsiedztwo: Honoriusz Marcin Szkopowski i Anna Lewoszowa.

W marcu 1636 r. sukcesorzy zmarłego Jana Wrotnego, Bartłomiej i Regina zapisali na domu w Zamościu sumę 80 złp. na rzecz Jana Blecharza. Sąsiedztwo: Krzysztof Bieszczuk i Andrzej młynarz.

W marcu 1636 r. Felicja Świątkowa, po zmarłym Laurentym Świątku sprzedała dom za 300 złp. na przedmieściu Zamościa Janowi Kameckiemu kredencerzowi i Annie Kameckiej, jego żonie. Sąsiedztwo: Marek Zareba.

W marcu 1636 r. Andrzej Czernicki sprzedał za 90 złp. dom in platea a tergo (na ulicy z tyłu) w Zamościu Christianusowi (chrześcijaninowi) Welsz. Sąsiedztwo: Dominik Złotnicki i Albert Rutowski rajca.

W maju 1636 r. Katarzyna Walancikowa, wdowa po  zmarłym Walentym Ostrowskim Walanciku darowała domus cum horto (dom z ogrodem) na przedmieściu Zamościa Jakubowi i Krzysztofowi Walancikom i Annie, córce Katarzyny. Sąsiedztwo: Famatorum luca Jawor (Słynny Luca Jawor) i Mateusz Wojciechowicz.

W lipcu 1636 r. Helena Tartimowa krawcowa i Andrzej jej syn sprzedali dom na przedmieściu Zamościa za 150 złp. Janowi Kniaziowi Lubickiemu. Usytuowanie in anteurbio Zamoscensis (przedmieście Zamościa). Sąsiedztwo: Simonis (Szymon) Pawłowski.

We wrześniu 1636 r. Piotr Rudawski piekarz wycenił dom na przedmieściu na 200 złp. Sąsiedztwo: Leopoliensi i Mateusz Kularski.

W listopadzie 1636 r. Walenty Dąbrowski sprzedał za 350 złp. narożny dom na przedmieściu Albertowi Żuręmskiemu. Sąsiad: Andrzej Tursycki.

W listopadzie 1636 r. Albert Żuręmski i jego żona Anna sprzedali za 350 złp. dom na przedmieściu Janowi Szpaczkowi. Sąsiedztwo: Leopiliensi acialiter i AndrzejTursycki.

W styczniu 1637 r. Gabriel Rzeczkowski i Katarzyna jego żona sprzedali dom in anteurbio Zamosc Pałaszce, wdowie po Hrycko Młynarczyku. Sąsiedztwo: Mikołaj Żwiorek.

W lutym 1637 r. Grzegorz Pietrzyk Lignifaber (kołodziej) sprzedał dom w Zamościu za 75 złp. Janowi i Zofii Maiowic. Sąsiedztwo: a tergo (od tyłu) Waskowej i Andreas (Andrzej) Devidson.

W lutym 1637 r. Jan i Helena Złotko sprzedali za 200 złp. dom z ogrodem w Zamościu Laurentemu Jachowicowi. Sąsiedztwo: Phedorius Samier i Waśko Złotko.

W lutym 1637 r. Katarzyna Wawrzencowa vulgo Sczepanowa objęła na podstawie testamentu dwie części domu, który leżał na Podwalu w Zamościu. Połowa domu – cech szewski, druga połowa: Łucja, córka Jakuba Królika. Dom sąsiadował z ulicą i domem Żyda Moszko.

W marcu 1637 r. Michał Restiarii przeprowadził inwentarz dóbr i wycenę (300 złp.) domu w Zamościu. Opis: Naprzód w sieni od Garczaria ścianek nie masz trzech wszystko także z drugiej strony. Komina także ani kuchenki nie masz. Piwniczka niewielka, w której w jednej stronie od zadełku ściana wali się porżęta. Pokładu na górze nie masz – tylko ogrodzony….Izba sama w sobie wszystkim dobra.

W marcu 1637 r. Anna Rafsicka żona zmarłego Jana Rafsickiego sprzedała dom i ogród za 290 złp. Mateuszowi Balickiemu Lancioni Percinus i jego żonie Katarzynie. Dom znajdował się hic in Anteurbio Zamoscensi (na przedmieściu). Sąsiedztwo: Jakub Margol i Tomasz Braxatricis (piwowar).

W kwietniu 1637 r. Anna Tarnogrodzka żona zmarłego Jana Tarnogrodzkiego sprzedała za 160 złp. mały domek z ogrodem in anteurbio Zamoscensi Janowi Horianiwic’owi. Sąsiedztwo: Luca Rusin i Krzysztof ze Żdanowa.

W maju 1637 r. Jan Wyrwik dictum Chylicki z żoną Katarzyną sprzedali za 90 złp. dom in Anteurbio Zamoscensis Janowi Dobczykowi. Sąsiedztwo: Stanisław Brascatoris i Piotr.

W czerwcu 1637 r. Jan Saynog piekarz wycenił dom in Anteurbio Zamoscensi na 200 złp. Sąsiedztwo: na tyłach domu Rychwalskiej.

W lipcu 1647 r. Infidelis (niewierny) Moyses (Mojżesz) Abramowic Żyd i jego żona Samsonowa sprzedali za 600 złp. dom hic Zamosc ad vallum  (w Zamościu przy wałach) Bachdasaro Liu(n)arowic’owi Ormianinowi, kupcowi zamojskiemu. Sąsiedztwo: Albert Smerd i dom Armenica Ecclesiastica (ormiański kościelny). Acta Adv. Sygn. 9 pagin. 232-232 v.

W sierpniu 1637 r. Zachariasz Possadowski dokonał zapisu na domu in Anteurbio Zamoscensi w kwocie 100 złp. na rzecz Pietatis Dresnerowiani (Banku Pobożnego). Sąsiedztwo: Suworina Jadyka.

W sierpniu 1637 r. Jan Saynog i jego żona Elżbieta sprzedali za 220 złp. dom Georgio (Jerzy) Braer’owi. Sąsiedztwo: Jeho Pitentoris i Andreas Jasistoris.

We wrześniu 1637 r. Jakub Lorek przeprowadził inwentaryzacje dóbr: domus et praedium (dom i posiadłość). Opis: ….”sklep dobry murowany…w izbie około pieca ławy, blacha w kuminie…u drzwi komornych haka nie masz….w sieni śpiżarnia…krata w sklepie żelazna już dobyta”.

W październiku 1637 r. Albert Piotrowski i Dorota jego żona sprzedali dom in Anteurbio Zamoscensi  Józefowi Doleszkowicowi kowalowi i Elżbiecie jego żonie za 260 złp. Sąsiedztwo: Piotr kowal i Serafin Ahenarij.

W październiku 1637 r. Stanisław Wielącki i Anna Wielączka jego żona sprzedali za 100 złp. dom in Anteurbio Zamoscensi Teodorowi Tymaszowic Ogrysko. Sąsiedztwo: Daniełko i Albert Łukowic.

W październiku 1637 r. Stanisław Włodzin krawiec sprzedał za 200 złp. mały domek z ogrodem na przedmieściu Zamościa Pawłowi Kargołowskiemu piekarzowi. Sąsiedztwo: Popławski i altera parte in platea Szpitalna (po drugiej stronie ulicy Szpitalnej).

W grudniu 1637 r. Jan Antonik i Małgorzata Krzywuszczanka jego żona sprzedali za 250 złp. dom z ogrodem Janowi Winiarskiemu Hortulano (ogrodnikowi). Sąsiedztwo: Wnierkowski i Jakub.

W styczniu 1638 r. Stanisław Abramowic sprzedał dom w Zamościu (St. 25) za 2000 złp. Marcinowi Fołtynyczowi profesorowi Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: kamienica narożna i kamienica Szczebrzeska. Acvta Adv. Sygn. 10 pagin. 3v-4v.

W marcu 1638 r. nastąpił podział majątku w tym kamienicy (lapidea et bono rum) (kamienicy i towarów) na cztery części po zmarłej Elżbiecie Morowej dicta Angielczykowej.

Prima sors: Izba dolna. Sklep sukienny przy niej. Piwnica pod tym sklepem. A te obrała sobie Panna Urszula.

Secunda sors: Izba nad dolna izbą. Komnata z niej. Izba w piwnicy która iest y zpiecem. Pan Kinasz z Panią swoją Małżonką.

Tertia sors: Izba wielka. Izdebka zniey. Piwnica mała. A te część obrał sobie P. Habrek z Małżonką swą.

Qarta sors: Sklep przedni. Sklep mniejszy tilny gdzie iest piec. Sklepik ciemny na górze. Piwnica pod sklepem eiusdem sortis. A te część obrała sobie Pani Mirosławska.

Kuchnia zwierzchnia na dwóch. Dolna na dwóch. Gmachy tylne komory łasnia staynia spólne mają bydz z strychem. Poprawa dachów, ochędóstwo kosztem spólnym ma bydz odprawowane.

W czerwcu 1638 r. Paweł Jaiko wycenił mały domek in Anteurbio Zamoscensi na 100 złp. Sąsiedztwo: Szymon Jaiko i Jan Obrocki kowal.

W lipcu 1638 r. Anna Skibikowa, wcześniej żona zmarłego Marcina Śledzia, obecna żona Tomasza Skibika sprzedała dom in Anteurbio Zamoscensi Piotrowi Chylickiemu docto Wyrwik i Małgorzacie jego żonie za 580 złp. Sąsiedztwo: Kucharska Viduae (wdowa) i Mateusz dicta zwany Wągrodny piekarz.

W lipcu 1638 r. Andrzej Nerka kuśnierz i jego żona Anna sprzedali za 50 złp. tugurium chatę in Anteurbio Zamoscensi in platea Albertowi Węgrzynkowi. Sąsiedztwo: Mikołaj Vectoris i Venditoris (woźnica i kupiec–sprzedawca) a tergo (od tyłu) Jakuba Braxatoris piwowara.

We wrześniu 1638 r. Jan Kratowicz i Marek Janiszewicz sprzedali dom w Zamościu za 330 złp. Andrzejowi Wołoszowicowi. Sąsiedztwo: Piotr Elsner.

We wrześniu 1638 r. Małgorzata Klimkowa Vidua de Villa (wdowa ze wsi) Brzeziny i Grzegorz Klimkowicz jej syn sprzedali dom in suburbio Zamoscensi (na przedmieściu Zamościa) za 240 złp. Hiacyntowi Pniewskiemu. Sąsiedztwo: Andrzej Roszczyn i Kucharzowskiego Pomarium (sad owocowy).

W styczniu1639 r. Michał Ręczynski wydzierżawił dom z ogródkiem na przedmieściu zamojskim za 30 złp. od Phedora Uchanskiego. Sąsiedztwo: Ptuhas Janov i Bursousowa.

W lutym 1639 r. Mateusz Chruscicki i Zofia jego żona zastawili dom in Anteurbio Zamoscensi za 110 złp. u Szymona Dłuskiego. Sąsiedztwo: Luca Zielopolski i Jan Carpentari (cieśla).

W lutym 1639 r. Konrad Kuc sprzedał mały domek z ogrodem In Anteurbio Zamoscensi za 200 złp. Andrzejowi Kostenis Lipskiemu. Sasiedztwo: Budczakowski (ska) I Fundus Armenicus (ormiańskie gospodarstwo).

W lutym 1639 r. Bonawentura Muldorphi przeprowadził wizję kamienicy w Zamościu in Via (na drodze). Sąsiedztwo: Turobinka.

Opis zniszczonego domu: …W izbie wielkiey naprzód okna złe zwątlałe szyb niedostałe nadgniłe. Piec dość zły ledaiaki…Łazienka beła porządna, beły kocieł teras nie masz….gdzie ta łazienka beła y tam nie masz Podłoga w tey łazience zrobiona. Zamek beł teras nie masz na górze twierdzili y że drzwi beły teras nie masz do drugiej komory ściankowania nie masz poprzecznego w izbie nade drzwiami posieczono. Na górze idąc drzwi nie masz y desk pobocznych na górze w izdebce nad izbą u szafy zamek oddarty kwatera jedna niedobra szyby nie masz stoły nie te. Piec zły. Drzwi do komnaty posieczone. W komnacie okno wybite deseczkami założone. Za tą izdebką w ganku deseczek nie masz. Przy boku teyze izdebki wzgore ściankowania nie masz. W wielkiej izbie na górze stołu nie masz ławy są. Piec dobry okna niedobre y okiennice złe Natele za izdebką zasuw nie masz y ganku y okiennic. Na ganku przy wielkiej izbie przy drzwiach ściankowania mnie masz. Natele studnia beła porządna teras nie masz zagubiona. Gdzie winiarnia beła teras stajenka spustoszona. Koryta beły u studniey teraz ich nie masz tamże natele ściany Turobinkiey nie masz. Drzwi sienne posieczone…..z otworu.

W marcu 1639 r. Grzegorz Tarabara syn zmarłego Sebastiana Tarabary sprzedał za 150 złp. dom z ogrodem in Anteurbio Zamoscensi Serafinowi Lechowicowi Ahenarius (kotlarz). Sąsiedztwo: Samuel Padowski i Mrzygłodzik.

W kwietniu 1639 r. Joachim Mirkowic i Wroszka Mirkowna jego siostra sprzedali dom z ogrodem Stanisławowi Lwowczykowi murarzowi za 210 złp. Dom był usytuowany in Anteurbio Zamoscensi a tergo domorum nova locationis …..na tyłach domu, nowy najem. Sąsiedztwo: Szymon Mitka i Grzegorz Bąk.

W kwietniu 1639 r. Małgorzata Klimkowa i Grzegorz Klimkowicz jej syn sprzedali dom (brak wyceny) in Anteurbio Zamoscensi Hiacyntowi Pniowskiemu. Brak wskazania sąsiedztwa.

W maju 1639 r. Bartłomiej i Anna Mrzygłodkow aktorzy wycenili dom w Zamościu na 80 złp. Sąsiedztwo: Walenty Żydkowic i Serafin Ahenarius kotlarz.

W maju 1639 r. dokonano inwentaryzacji dóbr po zmarłym Pawle Ciotczyku.

Opis: „Dom iako sam w sobie iest z ogródkiem zatylnym….piec nadpsuwany listwa przy jednej ścienie przez wszystko…W sieni komora iedna….Piwnica ledaiaka słaba naprawy potrzebna. Nad komorami wanna…”

W maju 1639 r. Józef Doleszkowic kowal zapisał na domu in Anteurbio Zamoscensi  sumę 90 złp. na rzecz Provisoribus Dresnerowianis. Sąsiedztwo: Piotr kowal i Serafin kotlarz.

W maju 1639 r. Albert Lenarcik szewc i Dorota jego żona sprzedali za 100 złp. dom z ogrodem in Anteurbio Zamoscensi Bartłomiejowi piwowarowi i Ewie, jego żonie. Sąsiedztwo: Szymon Grabowiecki i Grzegorz piscatoris rybak.

W maju 1639 r. Omelian Skorczyk sprzedał za 60 złp. dom z ogrodem hic Zamosci Andrzejowi Turskiemu. Sąsiedztwo: sukcesorzy Zegarta i Roman Skwara.

W maju 1639 r. Jakub i Elżbieta Burda zapisali na domu in Anteurbio Zamoscensi sumę 160 złp. na rzecz Pawła Horocha de Oryszow (z Horyszowa). Sąsiedzi: domus Succorum (sukcesorów?) Farbowanego  i Mateusz Tibary (pończosznik?).

W maju 1639 r. Takies Owanisowicz Ormianin zapisał dług na domu (500 złp.) w Zamościu na rzecz Warterysa Kirkorowicza wójta ormiańskiego. Sąsiedztwo: dom Gabriela Skęnderowicza i dom Synana Paziumowicza.

W czerwcu 1639 r. Anna Słodowiczka żona zmarłego Mikołaja Słodownika i jej córka Zofia Słodowiczanka sprzedały dom in Anteurbino Zamoscensi Benedyktowi Tabur’owi za 320 złp. Sąsiedztwo: Anna Zarębina i Mateusz Wagrodny piekarz.

W czerwcu 1639 r. Choma Telatynski zastawił część domu z ogrodem tylnym za 100 złp. na Przedmieściu Zamojskim na rzecz Tomasza Telatynskiego cieśli. Sąsiedztwo: Wojciech Pastuszczyk i Michałkowa.

We wrześniu 1639 r. Owanis Mychytarowicz Ormianin i kupiec sprzedał połowę domu w Zamościu Sułtanowi Sahwielowiczowi Ormianinowi i kupcowi za 660 złp. Sąsiedztwo: dom potomków Murata Dzwonnika i dom potomków Buniata.  Acta Armenica sygn. 1 pagin. 112-112v.

We wrześniu 1639 r. Sułtan Sachwielowicz Ormianin i kupiec sprzedał dom w Zamościu Owanisowi Mychytarowiczowi Ormianinowi i kupcowi za 300 złp. Sąsiedztwo: dom Mendla Smuyłowicza Żyda i dom Isaia Uchurłowicza.

W marcu 1640 r. Jan Figulus (garncarz) sprzedał dom in platea acialiter a vallo (na ulicy po przeciwnej stronie wału) za 182 złp. Adamowi Lenarcikowi i Annie jego żonie. Sąsiedztwo: Tarnogorska.

W marcu 1640 r. Wojciech Namysłowski pileator anteurbanus przedmiejski kapelusznik i Zuzanna jego żona sprzedali dom in Anteurbio za 150 złp. Jakubowi Piorowic’owi figulus garncarz i Katarzynie Janiszewicownej jego żonie. Sąsiedztwo: wdowa Skopkowa i area vacua (pusty plac).

W maju 1640 r. Tomasz Puzdrowski aptekarz i rajca zapisał trzecią część domu w Zamościu na rzecz wdowy po Tomaszu Puzdrowskim. Sąsiedztwo: dom Wojciecha Rutowskiego i dom Rychwalskiego.

W sierpniu 1640 r. wyceniono dom in platea po zmarłej Zofii Szepietczance wdowie, siostrze Reginy Szepietczanki na 200 złp. Sąsiedztwo: wdowa Jastrzębska i Banianka.

We wrześniu 1640 r. Wojciech Sznerd kupiec sprzedał dom w Zamościu za 150 złp. Sebastianowi lignifaber stolarz i Zofii Cieślinie, jego żonie. Sąsiedztwo: dom „Szczęśninski” Rybaczki i dom „Wieląnczynski”.

W listopadzie 1640 r. Aswadur Muratowicz i Ruza (Róża) jego żona Ormianie sprzedali część domu w Zamościu za 40 złp. Torosowi Iwaszkowicowi i Annie jego żonie Ormianom. Sąsiedztwo: Jakub Kramarz i Stanisław Włodzik krawiec.

W styczniu 1641 r. Piotr Chylicki sprzedał dom in Suburbio na przedmieściu za 470 zlp. Marcinowi Libno Niemcowi i Annie jego żonie przedmieszczanom. Sąsiedztwo: Kularski i Mateusz Wągrodny piekarz.

W marcu 1641 r. Anna Mateuszowa rzeźniczka, wdowa po Mateuszu Woyciechowiczu rzeźniku, przedmieszczanie, wyceniła dom z ogrodem  in Anteurbio na 400 złp.

W marcu 1641 r. Jadwiga Stolarka wdowa po Bartłomieju kupcu Wolkanowskim i po Walentym kupcu przeprowadziła inwentaryzację domu w Zamościu. Sąsiedztwo: Krzysztof mularz (murarz).

Opis: „Studnia zawalona w domu, którą trzeba naprawić z grontu”.

„Dom w którym naprzod izba z strychukami. Ściany w ziemi osłabiałe. Podwaliny podgniłe. Dach wszytek wniwecz, sien spustoszała, scian nie masz, sczyt na ulicę pochylony, w izbie strop wszytek pogniły. Owo wszytko napsowano, pogniłe, pobutwiało. Pod iedną scianą izdebną troie drzewa wypadło, prawie wszytka sciana zgniła od domu Krzysztofa Mularza, piec w izbie na deskach zły popsowany”.

W kwietniu 1641 r. Katarzyna Szydłowicowa, wdowa po Józefie Szydłowicu kuśnierzu, przedmieszczaninie, sprzedała dom na przedmieściu za 350 złp. Tymoteuszowi Szydłowicowi, bratu zmarłego Józefa. Sąsiedztwo: Ika i Hryc kuśnierz.

W kwietniu 1641 r. Stanisław Kołacek, syn zmarłego Mateusza Siennika zwanego Kołacek i Wojciech, brat Stanisława, sprzedali dwie części domu za 90 złp. Marcinowi Węglinskiemu. Dom znajdował się ad vallum in Platea Figulina acialiter (na ulicy Garncarskiej ? w kierunku wału). Sąsiedztwo: Jerzemey a tergo (z tyłu)  a latere (z boku) Mużyczyney Ambrożyny. A. Adv. syg. 11 pagin. 191v-192v.

W czerwcu 1641 r. Anna Bartoszowa Nowicka kramarka, wdowa przeprowadziła inwentarz dóbr w Zamościu.

W czerwcu 1641 r. Stanisław Lwowczyk murarz, przedmieszczanin, sprzedał za 300 złp. dom na przedmieściu Tysko Plisikowi i Lewko Raccykowi, braciom de Orysza, przedmieszczanom. Sąsiedztwo: Bąkowa i Mitkowa.

W lipcu 1641 r. Jerzy Devidson kupiec zapisał na kamienicy w Zamościu sumę 600 złp. na rzecz Andrzeja Devidsona kupca. Sąsiedztwo: Jakub Weir (Weymer?) kupiec.

W lipcu 1641 r. Jan Kinast ławnik i Katarzyna Morowna, jego żona wykonali zapis na części domu na sumę 600 złp. na rzecz Jakuba Weymera kupca.

W październiku 1641 r. Wawrzyniec Gorczyca i Anna jego żona zastawili część kamienicy w Zamościu na sumę 700 złp. Opis: „…Izbę wielką, sień, izdebkę w sieni, kramnicę, kuchnię, zatyłek, piwnicę, sklep, gore…Alkierz z izby wielkiey, łazienkę z Alkierza, stajenkę iedną, transyt iden, na gorze przedniey komorę trzecią dla schowania legumin, kuchnia, studnia i podworze dla drew”.

W marcu 1642 r. Daniel Bortatycki vector (woźnica) i Anna Bortatycka, jego żona sprzedali dom in Suburbio na przedmieściu Wojciechowi Sawickiemu za 250 złp. Sąsiedztwo: Stanisław vector (woźnica) i Orłowski satrapa Castrensis.

W marcu 1642 r. na mocy testamentu Jan Szaniawski i Agnieszka Modzelewska, dzieci zmarłych: Jana i Zofii Szaniawskich objęły dom w Zamościu. Sąsiedztwo: Walenty Dąbrowski i Jan Kinast.

W kwietniu (1642 r.?) Mateusz Stabrowski i Regina jego żona zapisali 50 złp. na chacie-piekarni (piekarnia w domu) na rzecz Piotra Urzędowsczyka i Agnieszki jego żony. Sąsiedztwo: Grzegorz Grabowiecki i Paweł Czubaty.

W maju 1642 r. Mateusz Szepcz pisarz zapisał na domu w Zamościu sumę 3.000 złp. na rzecz ks. Andrzeja Kłopockiego doktora świętej teologii, kanonika i prepozyta zamojskiego. Sąsiedztwo: Paweł Słotowski Tenutarius Bonorum Goray (skarbnik dóbr w Goraju) i Adam chirurg.

W lipcu 1642 r. Agnieszka Turzycka, wdowa po Andrzeju Turzyckim i Andrzej Turzycki, jej syn doktor filozofii i profesor Akademii Zamojskiej zapisali na domu na przedmieściu sume 100 złp. na rzecz prowizora Fundacji Banku Pobożnego w Zamościu. Sąsiedztwo: Jan Wilcopolski i Mathiaszka Kowalka (wdowa po kowalu Mateuszu?).

W lipcu 1642 r. Jan Matczynski i Ewa Zaykowna, jego żona zapisali na domu na przedmieściu sumę 200 złp. na rzecz Wojciecha Szulmierskiego rajcy.

W sierpniu 1642 r. Szymon Niedzielski przeprowadził wizję domu w Zamościu (brak opisu). Sąsiad: Piżymał kupiec.

W grudniu 1642 r. Jan kredencarz i Anna jego żona zapisali na domu na przedmieściu sumę 100 złp. na rzecz prowizora Fundacji Banku Pobożnego w Zamościu. Sąsiad: Zarębina i Assan.

W marcu 1643 r. Zuzanna Bienkowicowa, wdowa po Wojciechu Bienkowicu sprzedała dom na przedmieściu Jakubowi Wierzchowskiemu i Zofii jego żonie. Sąsiedztwo: Mikołaj Łucznik i Stanisław Gąszka szewc.

W marcu 1643 r. Jan Slisz i Regina Sliżowa małżonkowie sprzedali dom z ogrodem i łąką na przedmieściu za 506 złp. Iwanowi Wawryszkowicowi de villa Oberca. Sąsiedztwo: Stanisław Gruszecki i Mikołaj Zrzebiec.

W marcu 1643 r. Jan Sczerba i Ewa jego żona sprzedali za 450 złp. dom na przedmieściu Janowi Sliszowi i Reginie, jego żonie. Sąsiedztwo: pop Geraszowski i Tarabarzynscy.

W marcu 1643 r. Piotr i Marcin Kolmanowiczowie, synowie zmarłego Hanusa Kolmanowicz murarza sprzedali dom na przedmieściu za 380 złp. O.O. Franciszkanom w Zamościu. Sąsiedztwo: Teodor Żerebko.

W sierpniu 1643 r. Jan Kinast ławnik i poborca zapisał na domu w Zamościu sumę 1300 złp. na rzecz Mariny Woronowicownej, córki Hiacynta Woronowicza, żony Jana Kinasta. Sąsiedztwo: kamienica „Muldorphowska” i dom Agnieszki Kronowskiej alias Modzelowskiej.

W styczniu 1644 r. Jan Misiowski krawiec i Katarzyna jego żona sprzedali w Zamościu dom za 300 złp. Andrzejowi Łoyk’owi przedmieszczaninowi. Sąsiedztwo: Predium (nieruchomość) Hieronima Kołakowskiego Academiae Zamoscensi Rectoris (rektora Akademii Zamojskiej).

W marcu 1644 r. sprzedano dom na przedmieściu po zmarłym Pawle Walkowiczu (brak kwoty). Sąsiedztwo: Joachim kuśnierz i Siemion Polupanowic.

W marcu 1644 r. Dorota Miturkowicowna, córka zmarłego Mikołaja Miturkowica, rajcy, zapisała na domu w Zamościu sumę 1000 złp. na rzecz mężą Jana Serwatowskiego chirurga. Sąsiedztwo: Wawrzyniec Krzeczkowic ławnik i Grzegorz Gębzicki stannarus et scabinus.

W kwietniu 1644 r. Jan Winiarski Hortulanus (ogrodnik) i Agnieszka jego żona sprzedali za 350 złp. dom in Surbio Plateae a Fundo „Fołtynowskie” – Tymoteuszowi Ihnatowiczowi. Sąsiedztwo: Koszc i Jakub.

W maju 1644 r. po zmarłej Reinie Walkowicowej dokonano wyceny dom hic Zamosci na 600 z złp. Sąsiedztwo: Joachim Suszkiewicz kuśnierz i Symeon Połupanowic.

W maju 1644 r. dokonano opisu domu Stanisława Goworskiego. Sąsiedztwo: Stunikowski i Sulmierski.

Opis: „Naprzód widzieli, że teraz zamek swieżo przybity, który był zapsowany y kluc do niego nowy. Z tychze drzwi do klamki skobla nie masz. Do drzwi izdebnych także zamek zepsowany do naprawy odięty y klucz złamany. Sluszak z muru wyruszony, trzeba go osadzić, fuzowanie we drzwiach obruszone troche y cegła około opadła y wapno wykruszyło się. Blaszki gdzie klucz wchodzi do zamku we drzwi nie masz, ławy u muru za drzwiami nie masz, a znać ze była. Ławki kole pieca nadwątlone. U ławy od kownacianych drzwi, w ktorey są dwie szafie spodniey deseczki nie masz. Nad tą ławą listwy nie masz, a znać ze była. U lichtarza u siestrzona wisącego rogi ieden z głowy wyszedł. W iednym oknie syb trzynaście spadanych, niektóre wedwoieym we troie, malowanych syb spadanych cztery, w drugim oknie syb spadanych także 4. Tablice w oknach porosbiiane. Listewki koło filarka miejscami podłupane, trzy sztuczki tylko są u dwoch stołow, cztery skrzynki do żadney klucza nie masz, złe były y zadrzewiałe, dał Goworski klucze naprawić, y zamkow poprawić. U szafy do zamkow klucza nie masz, ieno ieden, zamki ledaiakie pozardzewiałe. U pieca fundament miejscami podleniowany. Przypiecek się od sciany odwaleł y dziura nie mała. Cegły na rogach u niego podłupano. Posadzka kamienna iako w izbie tak w kownacie rzadko która cała, popadana. Z izby do kownaty idąc u fosowania od pieca listewki na rogu nie masz, y samo fuzowanie wyruszone, srodze obruszone. Zamek zaspeczony twardo chodzi, drzwi u iedney zawiasy wypadły; w kownacie komin nadpsuwany, tamze okno złe, syb dwadzieścia i dwie spadanych, iedna kwatera z ramy wypadła, to iest skło z ołowiem. Listew dwu nie masz a znać ze były. Tablica u okna rozkliniona, w framugach mieyscami wapno postrącane, także y w oknie. Wszytka kownata miejscami pozakopcona, sklepienie się porysowało. Z kownaty do kuchni idąc u drzwi zawiasa złamana, y fuzowanie trochę wyruchane. U drzwi żelaznych zasczepkow nie masz, klucza do zamku nie masz. Okienka iako do izby tak do kuchni nade drzwiami potłuczone szyby, złe. Drzwi z siąnki małey ku piwnicznym wschodow upadły u których zawiasa złamana. W sieni wiekszey doły, co drzewo pogniło, że ciecze z dachu y leda czym pozakładanu w kilku miejsc. Szyia piwniczna zła zschodow nie masz y wali się wszędzie iak zwierzchu tak pobokach, wschody od kuchni do izdebki nadpsuwane, drzwi na ziemi lezą, stopnia y słupka nie masz. Wschody z sieni do izdebki także nadpsuwane, w izdebce cegłe wyłupiono. W iednym okienku w izdebce syb spadanych ośm, w drugim też, nad okny y podle okien y pod okny glina opadła co zacieka z dachu. W okienku małym z izdebki do spiklerzyka szyba spadana. W spiklerzu od Sulmierskiego błony nie masz całey albo okna z ramami, a było iako znać. Z sieni do tegosz szpiklerzyka kwatery całey nie masz. W sieni kratka do piwnice zelazna, połamana, pręt średni. Piec kuchenny popadany y podblemowany, miejscami poprawy potrzeba. Do komorki potrzebney drzwiczki opadły, zawiasa złamana, stolec zepsowany y sciankowania nie masz, a znać ze było y drzwicki. Do wschodow u drzwi na gorę skobla nie masz, także y do drzwiczek do komorki w sieni od spiklerzyka siestrząn  opadł y ieden rog spiklerzyka. Na gorze słupek y balaszy popsowane y wybrane. Dach zły od miedze P. Stunikowskiego y wszędy ciecze co gonty miejscami powypadały. Scianki od tegosz Pana Stunikowksiego niedobre obwarowania potrzebują. Zaczym niebezpieczno by było ieno ze dobry sąsiad. Przy tey stronie schody do piwnice, zaczym ciecze nie kapie na nie, y ona się wali, tak niebezpieczno nią chodzić, pozapadało się miejscami, y ledaiakim łabusiem dziury pozatykane. Do sklepu wielkiego zacknienia nie masz, drzwi opadły, y nie mogą się zawrzeć. Skobel z muru wyłamany, rusza się, z muru cegła wypadła. Kładzi nie masz, spełna wesrzodku. Drąga nie masz a bywał. W sklepiku małym hak na drąg ułamany przy samym murze, iako tego znaki są, a drugi iest w piwnicy drzwianey. Sciany po bokach y w gore złe drzewiane sciany. Owo zgoła od ziemnych piwnic y sklepu zadnego zawarcia y zacknienia nie masz, ani wrzeciądzow. Dach miejscami poprawy potrzebuie.”

W maju 1644 r. Oleszko Wroblik i Katarzyna jego żona sprzedali w Zamościu za 170 złp. dom Mikołajowi Misiak’owi (Misko) de Wieprze (z Wieprzca). Sąsiedztwo: Maćkowa i Bartłomiej Auriga (woźnica).

W czerwcu 1644 r. Tomasz i Jakub studiosus Okuniowscy, synowie zmarłego Mikołaja Okuna szewca, sprzedali dom hic Zamosci ad vallum (w Zamościu przy wałach) za 260 złp. Andrzejowi Krasnickiemu Musicus (muzykowi). Sąsiedztwo: Tomasz Konował i od tyłu domu Jastrzębskiej.

We wrześniu 1644 r. Adam Krasnicki sprzedał dom w Zamościu przy wałach za 400 złp. małżonkom Sebastianowi Nowosielskiemu i Annie Nowosielskiej. Sąsiedztwo: domus et fundum (dom i gospodarstwo) Pieniąszka i dom Tomasza Konowała.

W listopadzie 1644 r. Katarzyna Przybyłowicowa, wdowa po Mateuszu Przybyłowicu przeprowadziła lustrację domu w Zamościu.

Opis: „Izba cała, piec dobry, komin murowany. Okna dobre, wiednym oknie trzech szyb nie masz, popadałych iest pietnaście. Ganek, szafa, listwy, szafa niska przes zawarcia. Kołdryny przy scienie zobudwu stron, drugą strone co przy loszku, do loszku Kołdryna, stoł z dwiema szufladami, zedel przy stole, ławy w koło nie barzo dobre. Kuchnia, w niey komin, w kominie komor dwie. Pokładu w sieni nie masz nie na podsieniu, dylow szesnaście. Nad podsieniem zosobna dylow 24. Żłob w sienie, przy wrotach w sciankach kilku dylow nie masz, ale y po przesłach dylow nie dostaie z dziesięciu. Zatyłku nie masz ieno pusto od sąsiada Szymona Piekarza, scianek nie masz nic. Dach dobry, piwnica nadbutwiała miejscami się sypie.”  

W lutym 1645 r. Jakub Okrzeyski i Magdalena jego żona sprzedali za 35 złp. mały domek na przedmieściu Tymoteuszowi Jarenkowicowi i Jadwidze jego żonie. Sąsiad: Łaszka.

W maju 1645 r. Jan Molodeż Oryszewski i Katarzyna Oryszewska żona sprzedali za 270 złp. dom w Zamościu Stefanowi Mądremu i Chwięunie Mądrowej. Sąsiedztwo: Wierzbicka i Katarzyna Prochownikowa Janeczkowa.

W maju 1645 r. Krystyna Lipnicka, wdowa po Piotrze Lipnickim przeprowadziła inwentarz dóbr (domu w Zamościu).

Opis: „Naprzod dom nowy budowany iako w sobie iest ze wszystkiem. W sieni komor dwie od podsienia, wschody od podsienia na gore. A dom ma wyjazd. Piwnica. W izbie szafa. Alkierz, szyby.”

W listopadzie 1645 r. Jan Floryanowic kupiec i Agnieszka Sznopkowna, jego żona zapisali na domu „Wołosowiczowski” sumę 100 złp. na rzecz Jana Getnera rajcy.

W kwietniu 1646 r. Ewa Zachariaszowa sprzedała dom na przedmieściu (brak kwoty i nabywcy). Sąsiedztwo: Szuskiewicz piekarz i droga publiczna.

W kwietniu 1646 r. Mateusz Chrościcki sprzedał dom (brak kwoty i nabywcy). Sąsiedztwo: Luca Zielopolski i Szaiowicz piekarz.

We wrześniu 1646 r. Jan Mniszek zapisał na domu 40 złp. na rzecz Jana Carpentarius (stolarz). Sąsiedztwo: Krzysztof Stonikowski i Jan Serrifaber (ślusarz).

W lutym 1648 r. Stanisław Grzegorzowicz krawiec i Regina Kołtusianka, jego żona sprzedali za 160 złp. dom na przedmieściu Mateuszowi Lazarowiczowi rymarzowi i Marinie jego żonie. Sąsiedztwo: Harsan i Kniaź Lubicki. Acta. Adv. Syg. 15 pagin. 18 v-19.

W marcu 1648 r. Cechmagister Lanionum (Starszy cechmistrz Cechu Rzeźników) zapisał na domu sumę złp. 120 na rzecz Adama Magrowicza. Sąsiedztwo: Kularski i Wągrodny.

W marcu 1648 r. Starszy cechmistrz Cechu Rzeźników dokonał zapisu (brak kwoty) na domu na rzecz  Mateusza Serwatki i Elżbiety cum uxore. Sąsiedztwo: Simonis piekarz i Luca Zielopolski.

W lutym 1649 r. przeprowadzono inwentarz dóbr w Zamościu po zmarłych Jakubie i Reginie Margolach. Sąsiad: Żyd.

Opis: „Naprzod izba sama w sobie, piec stary, komin w izbie przy piecu,…okna trzy w izbie całe, dobre. Izdebka na przedzie przy scienie murowaney od Żyda, piec stary z kominkiem, okien dwie, w nich szyb wybitych pięć….W sieni komor dwie starych, trzecia nowo zbudowana, bez zamkow wrzeciądzami…Na nowey komorze tok bez przykrycia, kuchnia z kominem od Izdebki. Trzeba przypustnice naprawić y od izby wielkiey w kominie dziura. Nade drzwiami w kuchni niezapierzona. Dach niezły, miejscami potrzeba naprawy. Piwnica niezła z dębiny, wschody do niey niedobre, drzwi do piwnice dobre…przysionek na gorze…Zatyłek pusty, dach potrzebuie poprawy. Wrota na tyle opadły…Na podsieniu pokład ladaiaki.”

W lipcu 1649 r. Justyna Osinska, wdowa po Adamie Osinskim wyceniła dom narożny w Zamościu na 400 złp. Sąsiedztwo: sukcesorzy Morawickiego.

W sierpniu 1649 r. Pani Sinanowa dokonała wyceny dom.

Opis: Naprzod w tym Domu Izba z Alkierzem dobra nowa. Izdebka z komnatą z kuchnią, Piwnica, Dach porządny, muru dwia sztuka. Tyli plac tak długi, iako y insze Grunty. Izba z Piwnicą y z pułsienią y sztuką muru, co na dole w Piwnicy, y z puł kuchnią złotych 600. Izdebka z komorą od Podsienia y Pułsieni z murem na Górze złotych 300. Alkierz z tyłem y Pułkuchni złotych 300 przez które miejsce wolno przechodzić.

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Abramowic Mojżesz i żona Samsonowa Żydzi 1637 ul. przy wałach Zamość

Abramowic Stanisław 1638  (St. 25) Zamość

Adam chirurg 1642 Zamość

Adamowicz Stefan 1635 Zamość

Ahenarij Serafin 1637 przedmieście zamojskie

Andrzej młynarz 1636 Zamość

Antonik Jan i Małgorzata (Krzywuszanka) 1637 przedmieście zamojskie

Apurcipura Kirkor nie żył w 1633 i w. Zuzanna Ormianie Zamość

Assan 1642 przedmieście zamojskie

Balant Walenty nie żył 1632 i w. Elżbieta Zamość

Balicki Mateusz i Katarzyna 1637 przedmieście zamojskie

Banach Jadwiga 1635 przedmieście zamojskie

Banianka 1640 Zamość

Baranowicz Sebastian 1634 Zamość

Bartłomiej piwowar i Ewa 1639 przedmieście zamojskie

Bartłomiej woźnica 1644

Bąk Grzegorz 1639, Bąkowa 1641  przedmieście zamojskie

Bienkowic Wojciech nie żył 1643, w. Zuzanna przedmieście zamojskie

Bieszczuk Krzysztof 1636 Zamość

Blecharz Jan 1636 Zamość

Bortatycki Daniel i Anna 1642 przedmieście zamojskie

Braer Jerzy 1637 przedmieście zamojskie

Budczakowski (ska) 1639 przedmieście zamojskie

Buniat sukcesorzy 1639 Zamość

Burda Jakub 1639 Zamość

Bursousowa 1639 przedmieście zamojskie

Cech szewski 1637 Podwale

Cechmistrz rzeźników 1648 Zamość

Chruścicki (Chrościcki) Mateusz i Zofia 1639, 1646 przedmieście zamojskie

Chylicki Piotr Wyrwik i Małgorzata 1638, 1641 przedmieście zamojskie

Chylicki Wyrwik Jan i Katarzyna 1637 przedmieście zamojskie

Chylinski Piotr 1633 Zamość

Ciotczyk Paweł nie żył w 1639 Zamość

Czarnecki Jakub nie żył w 1632, s. Stanisław i siostra Jakuba-Felicyta (brak ulicy) Zamość

Czernicki Andrzej 1636 przedmieście zamojskie

Czubaty Paweł 1642 przedmieście zamojskie

Daniełko 1637 przedmieście zamojskie

Dąbrowski Walenty 1636, 1642 przedmieście zamojskie

Devidson Andrzej i Jerzy 1637, 1641,  Zamość

Dłuski Szymon 1639 przedmieście zamojskie

Dobczyk Jan 1637 przedmieście zamojskie

Doleszkowic Józef i Elżbieta 1637, 1639 przedmieście zamojskie

Duracz Mikołaj 1634 Zamość

Dzwonnik Murat sukcesorzy 1639 Zamość

Elsner Piotr 1638 przedmieście zamojskie

Farbowany sukcesorzy 1639 przedmieście zamojskie

Floryanowic Jan i Agnieszka 1645 Zamość

Foltynowic Marcin 1638 (St. 25) Zamość

Fundus Armenicus 1639 przedmieście zamojskie

Garbari Aleksy 1635 przedmieście zamojskie

Gąsiorek Jan 1635 przedmieście zamojskie

Gąszka Stanisław 1643 przedmieście zamojskie

Geraszowski pop 1643 przedmieście zamojskie

Getner Jan 1645 Zamość

Gębzicki Grzegorz 1644 Zamość

Gietner (browar) 1633 Zamość

Głowienka Jakub 1632 sukcesorzy Zamość

Gorczyca Wawrzyniec i Anna 1641 Zamość

Goworecki Stanisław 1644 Zamość

Grabowiecki Grzegorz 1642 przedmieście zamojskie

Grabowiecki Szymon 1639 przedmieście zamojskie

Gruszecka wdowa 1635 przedmieście zamojskie

Gruszecki Stanisław 1643 przedmieście zamojskie

Grzegorz piekarz 1639 przedmieście zamojskie

Grzegorzowic Stanisław i Regina (Kołtusianka) 1648 przedmieście zamojskie

Habrkowa (Abrekowa) Honorata Dorota 1638 Zamość

Hadziewicz Mikołaj Ormianin 1633 Zamość

Harsan 1648 przedmieście zamojskie

Horianiwic Jan 1637 przedmieście zamojskie

Horoch Paweł 1639 przedmieście zamojskie

Hryc kuśnierz 1641 przedmieście zamojskie

Hrycko Młynarczyk i w. Pałaszka 1637 przedmieście zamojskie

Ihnatowicz Tymoteusz 1644 przedmieście zamojskie

Ika 1641 przedmieście zamojskie

Iwaszkowic Toros i Anna Ormianie 1640 Zamość

Jachowic Laurenty 1637 Zamość

Jadyka Suworina 1637 przedmieście zamojskie

Jaiko Paweł i Szymon 1638 Zamość przedmieście zamojskie

Jakub 1637, 1644 przedmieście zamojskie

Jakub piwowar 1638 przedmieście zamojskie

Jan (stelmach) 1632, nie żył 1633, w. Ewa przedmieście zamojskie

Jan cieśla 1639 przedmieście zamojskie

Jan garncarz 1640 ul. przy wałach

Jan kredensarz i ż. Anna 1642 przedmieście zamojskie

Jan ślusarz 1646 Zamość

Jan woźnica 1646 Zamość

Janiszewicz Marek 1638 przedmieście zamojskie

Janowa solarka 1635 przedmieście zamojskie

Jaremkowic Tymoteusz i Jadwiga 1645 przedmieście zamojskie

Jaroszewicz Jan 1633 Zamość

Jasistoris Andrzej 1637 przedmieście zamojskie

Jastrzębska, wdowa 1640, 1644 ul. przy wałach Zamość

Jawor Luca 1636 przedmieście zamojskie

Joachim kuśnierz 1644 przedmieście zamojskie

Józef kowal i Anna 1633 przy wałach

Kankowic Wojciech 1635 przedmieście zamojskie

Kargołowski Paweł 1637 przedmieście zamojskie

Kinast Jan i ż. Kinastowa Katarzyna (Morowna) 1638, 1641, 1642, 1643 Zamość

Kirkorowicz Warterys Ormianin 1639 Zamość

Klimkowicz Grzegorz i matka Małgorzata 1638, 1639 przedmieście zamojskie

Kłopocki Andrzej ks. 1642 Zamość

Kolmanowicz Piotr i Marcin s. zm. Hanusa 1643 przedmieście zamojskie

Kolszyk Teodor 1633 Zamość

Kołakowski Hieronim 1644 Zamość

Kołtanik Jan i Katarzyna 634 przedmieście zamojskie

Komorowski 1632 Zamość

Konował Tomasz 1644 ul. przy wałach Zamość

Koral Paweł 1634 ul. przy wałach

Koszc 1644 przedmieście zamojskie

Kościół ormiański 1637 przy wałach Zamość

Kotuchniccy 1634 ul. przy wałach

Kramarz Jakub 1640 Zamość

Krasnicki Andrzej 1644 ul. przy wałach Zamość

Kratowicz Jan 1638 przedmieście zamojskie

Kronowska – Modzelowska Agnieszka 1643 Zamość

Królik Jakub i c. Łucja 1637 Podwale

Kruszyna Jakub i Anna (z Czarneckich) c. Jakuba 1632 Zamość

Krzeczkowic Wawrzyniec 1644 Zamość

Krzeminski Walenty nie żył 1632 sukcesorzy: Barłomiej i Jan Zamość

Krzysztof mularz 1641 Zamość

Krzysztof ze Żdanowa 1637 przedmieście zamojskie

Kuc Konrad 1639 przedmieście zamojskie

Kucharska 1638 przedmieście zamojskie

Kucharzowski 1638 przedmieście zamojskie

Kularski Mateusz 1636, 1641, 1648 przedmieście zamojskie

Lazarowicz Mateusz i Marina 1648 przedmieście zamojskie

Lechowic Serafin 1639 przedmieście zamojskie

Lecurionis Gabriel 1634 Zamość

Lenarcik Adam i Anna 1633, 1640 ul. przy wałach

Lenarcik Albert i Dorota 1639 przedmieście zamojskie

Lewoszowa Anna 1636 Zamość

Libno Marcin i Anna Niemcy przedmieście zamojskie

Linarowic Bachdasro Ormianin 1637 przy wałach Zamość

Lipnicki Piotr nie żył w 1645 i w. Krystyna Zamość

Lipski Andrzej Kostenis 1639 przedmieście zamojskie

Lorek Jakub 1637 Zamość

Lubicki Jan kniaź 1636, 1648 przedmieście zamojskie

Luca Rusin 1637 przedmieście zamojskie

Lwowczyk Jan 1633 przy wałach

Lwowczyk Stanisław 1639, 1641 przedmieście zamojskie

Łaszka 1645 przedmieście zamojskie

Łobay Teodor 1635 przedmieście zamojskie

Łoyk Andrzej 1644 Zamość

Łucznik Mikołaj 1643 przedmieście zamojskie

Łukawic Wojciech 1635 przedmieście zamojskie

Łukowic Albert 1637 przedmieście zamojskie

Maćkowa 1644 Zamość

Magrowicz Adam 1648 przedmieście zamojskie

Maiowic Jan i Zofia 1637 Zamość

Marco Jakub 1635 przedmieście zamojskie

Mardyrosowicz Szymon wzmiankowany 1633 Zamość

Margol Jakub i Regina 1637, nie żyli 1649 przedmieście zamojskie

Matczynski Jan i Ewa (Zaykowna) ż. 1642 przedmieście zamojskie

Mateusz pończosznik 1639 przedmieście zamojskie

Mateusz Sczyłowski 1632 przedmieście zamojskie

Mathiaszka kowalka 1642 przedmieście zamojskie

Mądry Stefan i Chięuna żona 1645 Zamość

Michał Restarii 1637 Zamość

Michałkowa 1639 przedmieście zamojskie

Mikołaj piekarz 1632 przedmieście zamojskie

Mikołaj woźnica i kupiec 1638 przedmieście zamojskie

Mirkowic Joachim i siostra Wroszka 1639 przedmieście zamojskie

Mirosławska Anna, c. Elżbiety Morowej 1638  Zamość

Misiak (Misko) Mikołaj 1644 Zamość

Misiowski Jan i Katarzyna 1644 Zamość

Mitka Szymon 1639, Mitkowa 1641 przedmieście zamojskie

Miturkowic Mikołaj nie żył 1644 i c. Dorota Zamość

Mniszek Jan 1646 Zamość

Mołodejowic sukc. Grabowieckiego 1635 przedmieście zamojskie

Morawicki sukcesorzy 1649 Zamość

Morowa Elżbieta Angielczykowa nie żyła w 1638 Zamość

Morowa panna Urszula c. Elżbiety 1638 Zamość

Moszko Żyd 1637 Podwale

Moysic Żyd 1633 Zamość

Mroczkowicz Wojciech i Katarzyna 1633 przy wałach

Mrzygłodkow Bartłomiej i Anna 1639 Zamość

Mrzygłodzik 1639 przedmieście zamojskie

Mudrik Andrzej 1633 Zamość

Muldorphi Bonawentura 1639 przedmieście zamojskie

Muratowicz Aswadur i Róża Ormianie 1640 Zamość

Muratowski 1633 Zamość

Muszka sukcesorzy 1632 Zamość

Mużyczyna Ambrożyna 1640 przy wałach ul. Garncarska

Mychytarowicz Owanis Ormianin 1639 Zamość

Nabłonna i s. Mateusz Nabłonny 1634 Zamość

Namysłowski Wojciech i Zuzanna 1640 przedmieście zamojskie

Nerka Andrzej i Anna 1638 przedmieście zamojskie

Niedoborski Jan i Anna 1636 Zamość

Niedzielski Szymon 1642 Zamość

Niedźwiadek nie żył 1633 Zamość

Nowicka Anna (Bartoszowa) 1641 Zamość

Nowosielski Sebastian i Anna 1644 ul. przy wałach Zamość

Obrocki Jan 1638 przedmieście zamojskie

Okrzeyski Jakub i Magdalena 1645 przedmieście zamojskie

Okuniowscy bracia Tomasz i Jakub, s. zm Mikołaja Okuna 1644 ul. przy wałach Zamość

Orłowski zarządca 1642 przedmieście zamojskie

Oryszewski (Molodeż) Jan i Katarzyna 1645 Zamość

Osinska Justyna w. po Adamie 1649 Zamość

Ostrowski Walencik Walenty nie żył 1636, wdowa Katarzyna przedmieście zamojskie

Owanisowicz Takies Ormianin 1639 Zamość

Padowski Samuel 1639 przedmieście zamojskie

Pastuszczyk Wojciech 1639 przedmieście zamojskie

Paweł piekarz 1635 przedmieście zamojskie

Pawłowski Szymon 1636 przedmieście zamojskie

Paziumowicz Synan 1639 Zamość

Pieniąszek 1644 ul. przy wałach Zamość

Pietrzyk Grzegorz 1637 Zamość

Piorowic Jakub i ż. Katarzyna Janiszewicowna 1640 przedmieście zamojskie

Piotr kowal 1637 przedmieście zamojskie

Piotrowski Albert i Dorota 1637 przedmieście zamojskie

Piscina 1644 Zamość

Pitentoris Jeho 1637 przedmieście zamojskie

Piżymał kupiec 1642 Zamość

Plisik Tysko, brat Raccyka 1641 przedmieście zamojskie

Pniewski (Pniowski) Hiacynt 1638, 1639 przedmieście zamojskie

Polesczyk Szymon 1634 przedmieście zamojskie

Polupanowic (Połupanowic) Siemion (Symeon) 1644 przedmieście zamojskie i Zamość

Popławski 1637 przedmieście zamojskie

Possadowski Zachariasz 1637 przedmieście zamojskie

Prochownikowa Janeczkowa Katarzyna 1645 Zamość

Przybyłowic Mateusz nie żył 1644, w. Katarzyna Zamość

Ptuhas Janov 1639 przedmieście zamojskie

Puzdrowski Tomasz nie żył w 1640, wdowa, Zamość

Raccyk Lewko, brat Plisika 1641 przedmieście zamojskie

Rafsicki Jan nie żył w 1637, w. Anna przedmieście zamojskie

Ręczynski Michał 1639 przedmieście zamojskie

Rhode Franciszek i Katarzyna 1641 Zamość

Roszczyn Andrzej 1638 przedmieście zamojskie

Rudawski Piotr 1636 przedmieście zamojskie

Rutowski Albert 1636, Wojciech 1640 Zamość

Rybaczka 1640 Zamość

Rychwalski i Rychwalska 1637, 1640 przedmieście zamojskie

Rzeczkowski Gabriel i Katarzyna 1637 przedmieście zamojskie

Sachwielowicz Sułtan Ormianin 1639 Zamość

Samier Teodor 1637 Zamość

Sawicki Wojciech 1642 przedmieście zamojskie

Saynog Jan i Elżbieta 1637 przedmieście zamojskie

Sczerba Jan i Ewa 1643 przedmieście zamojskie

Sebastian stolarz i ż. Zofia Cieślina 1640 Zamość

Serafin kotlarz 1639 Zamość

Serafin kowal 1639 przedmieście zamojskie

Serafinowicz Stanisław 1632, nie żył – sukcesorzy 1633 przy wałach

Serwatka Mateusz i Elżbieta 1648 Zamość

Serwatowski Jan i Dorota (Miturkowicowna) 1644 Zamość

Siennik Mateusz – Kołacek nie żył 1641, s. Stanisław i Wojciech przy wałach ul. Garncarska

Sinanowa Ormianka 1649 Zamość

Skęnderowicz Gabriel 1639 Zamość

Skibik Tomasz i Anna (1-v. Śledziowa) 1638 przedmieście zamojskie

Skopkowa wdowa 1640 przedmieście zamojskie

Skorczyk Omelian 1639 Zamość

Skwara Roman 1639 Zamość

Slisz Jan i Regina 1643 przedmieście zamojskie

Słodownik Mikołaj nie żył 1639, ż. Anna, c. Zofia przedmieście zamojskie

Słodownik Tomasz i w. Barbara 1634 przedmieście zamojskie

Słotowski Paweł 1642 Zamość

Smerd Albert 1637 przy wałach Zamość

Smuyłowicz Mendel Żyd 1639 Zamość

Snopek Andrzej 1634 Zamość

Stabrowski Mateusz i Regina 1642 przedmieście zamojskie

Stanisław piwowar 1637 przedmieście zamojskie

Stanisław woźnica 1642 przedmieście zamojskie

Stonikowski Krzysztof 1646 Zamość

Stunikowski 1644 Zamość

Sulmierski 1644 Zamość

Surmik Daniel 1633 Zamość

Suszkiewicz (Suszkowic) Joachim 1635, 1644 Zamość przedmieście

Szaiowicz piekarz 1646 Zamość

Szaniawski Jan i Zofia nie żyli 1642, dzieci: Jan Szaniawski i Agnieszka Modzelewska Zamość

Szepcz Mateusz 1642 Zamość

Szepietczanka Zofia nie żyła w 1640, siostra Zofii, Zamość

Szkopowski Honoriusz Marcin 1636 Zamość

Sznerd Wojciech 1640 Zamość

Sznikowski Krzysztof 1632 Zamość

Szpaczek Jan 1636 przedmieście zamojskie

Szpitalna ulica 1637 przedmieście zamojskie

Szulmierski Wojciech 1642 przedmieście zamojskie

Szuskiewicz piekarz 1646 przedmieście zamojskie

Szydłowic Józef nie żył w 1641, w. Katarzyna, brat zm. Tymoteusz Szydłowic przedmieście zamojskie

Szymon piekarz 1644, 1648 Zamość

Śledź Marcin nie żył w 1638 i Anna przedmieście zamojskie

Śliwa Sebastian i Anna 1636 Zamość

Świątek Laurenty nie żył 1636, w. Felicja 1636 przedmieście zamojskie

Tabur Benedykt 1639 przedmieście zamojskie

Tarabara Grzegorz s. zm. Sebastiana 1639 przedmieście zamojskie

Tarabarzynscy 1643 przedmieście zamojskie

Tarnogora Wojciech i Katarzyna 1634, 1640 ul. przy wałach

Tarnogrodzka Anna i Jan nie żył w 1637 przedmieście zamojskie

Tartimowa Helena i s. Andrzej 1636 przedmieście zamojskie

Telatynski Choma i Tomasz 1639 przedmieście zamojskie

Tomasz piwowar 1637 przedmieście zamojskie

Turobinka 1639 przedmieście zamojskie

Turski Andrzej 1639 Zamość

Tursycki Andrzej 1636 przedmieście zamojskie

Turzycka Agnieszka w. po Andrzeju Turzyckim i s. Andrzej 1642 przedmieście zamojskie

Uchanski Phedor 1639 przedmieście zamojskie

Uchurłowicz Isaia 1639 Zamość

Wągrodny Mateusz 1638, 1639, 1640, 1648 przemieście zamojskie

Walencik Jakób, Krzysztof i Anna, dzieci W. Ostrowskiego 1636 przedmieście zamojskie

Walkowicowa Reina nie żyła w 1644 Zamość

Walkowicz Paweł nie żył 1644 przedmieście zamojskie

Waskowa 1637 Zamość

Wawrzencowa Szczepanowa Katarzyna 1637 Podwale

Weir Jakub 1641 Zamość

Wejmer Jakub 1641 Zamość

Welsz Krzysztof 1636 przedmieście zamojskie

Weresczak Iwan 1634 ul. przy wałach

Węgliński Matcin 1641 przy wałach ul. Garncarska

Węgrzynek Albert 1638 przedmieście zamojskie

Wielącki Stanisław i Anna 1637 przedmieście zamojskie

Wierzbicka 1645 Zamość

Wierzchowski Jakub i Zofia 1643 przedmieście zamojskie

Więckowic Jan 1634 Zamość

Wilcopolski Jan 1642 przedmieście zamojskie

Winiarski Jan 1637, i ż. Agnieszka 1644 przedmieście zamojskie

Włodzik Stanisław 1640 Zamość

Włodzin Stanisław 1637 przemieście zamojskie

Wnierkowski 1637 przedmieście zamojskie

Wojciechowicz Mateusz 1636, nie żył 1641, w. Anna  Matiaszowa Rzeźniczka przedmieście zamojskie

Wolkanowski Bartłomiej nie żył w 1641 i w. Jadwiga Stolarka, wdowa po Walentym, Zamość

Wołoszowic Andrzej 1638 przedmieście zamojskie

Worowicowna Marina, c. Hiacynta Woronowica, ż. Jana Kinasta 1643 Zamość

Wroblik Oleszko i Katarzyna 1644 Zamość

Wrotny Jan nie żył w 1636, sukc. Bartłomiej i Regina Zamość

Zachariaszowa Ewa 1646 przedmieście zamojskie

Zareba (Zaręba) Marek 1636, Zerębina Anna 1639, 1642 przedmieście zamojskie

Zegart sukcesorzy 1639 Zamość

Zeranski Jan 1632, 1633 przy wałach

Zielopolski Luca 1639, 1646, 1648 przedmieście zamojskie

Złotko Jan i Helena, Waśko 1637 Zamość

Złotnicki Dominik nie żył 1636 Zamość

Zrzebiec Mikołaj 1643 przedmieście zamojskie

Zwierkowic Mikołaj 1634 Zamość

Żerebko Teodor 1643 przedmieście zamojskie

Żołędzki Stanisław 1635 przedmieście zamojskie

Żuremski Albert i Anna 1636 przedmieście zamojskie

Żwiorek Mikołaj 1637 przedmieście zamojskie

Żydkowic Walenty 1639 Zamość

___________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Kwerenda l. 70 XX w.