Powiadomienie

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Tadeusz Bieganowski Przewodnik Oddziału PTTK w Zamościu. Bliższe informacje na temat pogrzebu ukażą się na stronie Oddziału. Basi Bieganowskiej, żonie Tadeusza i całej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w spokoju.

Pogrzeb odbędzie się w kościele św. Michała w Zamościu, ul. Piłsudskiego, w dniu 20 stycznia b.r. (sobota).
Wystawienie urny o godz. 11-tej, msza św. o godz. 11.30, odprowadzenie prochów na cmentarz komunalny.