Szkolenie

Koleżanki i koledzy,

kolega Robert Kowalski  zaprasza na wykład: „Pomniki konne w Polsce” w czwartek 18 stycznia 2024 roku o godz. 16,15.

Szkolenie  w Domku Burgrabiego w dawnym pałacu Zamoyskich.