Ulica Brukowana w Zamościu

Ulica Brukowana w Zamościu, mieszkańcy w latach 1630-1876

Ulica została wytyczona w 1580 r. Była jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych  miasta. Na przestrzeni wieków nosiła różne nazwy: Zamkowej, Brukowanej, Wielkiej, Imperatora Piotra I, Pietrowskiej, 3 Maja, Lenina, Grodzkiej. Obecny jej odcinek, wliczając długość ulicy ciągnącej się przez Rynek Wielki, wynosi 386 m.

Acta Armenica

We wrześniu 1630 r. Asłanowicz Balei Lentwoit i Milusia (żona) oraz córka OlusiaOrmianie sprzedali dom za 210 złp. na rogu ulicy Szewskiej Torosowiczowi Bachdazar Ormianinowi. Sąsiadem był Jan Głowacki ławnik.

Advocatalia

W lutym 1632 r. przeprowadzono inwentarz dóbr po zmarłym Andrzeju Orliku rajcy. Dom stał na brukowanej ulicy narożnej. Sąsiadem był Szymon Rzepecki – kantor.

Opis: „W tym domu izba wielka w ktorey cztery okna całe, z łatkami y listewkami roboty stolarskiej. Piec zielony niedobry z kominkiem, drzwi na zawiasach do izby z antabą y zassowką. Łoze zielone zwierzchem odrzwi roboty stolarskiej, ławy wkoło, y listwy nad łozkiem od komnaty. Z tey izby Alkierzyk po schodach, okno złe, piecik zielony, drzwi na zawiasach, w sieni izdebka, dwie oknie dobre, pokład tarcicowy, piec wybyty, drzwi na zawiasach z zamkiem z odrzwiami. Komora w sieni ciemna, kuchnia zamczysta, drzwiczki na tył, drzwi zchodami na gore. Sklep ziemny murowany ze drzwiami na zawiasach dobremi, skoble poodbijane.”

W marcu 1632 r. Mateusz Rucinski rotifex (kołodziej) był wymieniany w aktach przy okazji innej sprawy. Na Brukowanej ulicy miał dom, który sąsiadował z domami kowala i Szulmierskiego. Rucinski był kiedyś właścicielem domu (po pierwszej żonie) na Rynku Solnym, który się spalił, wybudowawszy na tym miejscu drugi dom, sprzedał go.

W marcu 1632 r. Ewa, wdowa po Adamie Zegarcie rajcy sprzedała za 700 złp. dom narożny przy ulicy wyłożonej kamieniami, zwanej potocznie Brukowaną Wilhelmowi Udny’emu negocjator. Sąsiadem był dom Pawła Połka ławnika.  

W październiku 1632 r. Adam Lasson kupiec sprzedał dom za 1137 złp. In Platea Castrensi acialiter (narpożny na ul. Zamkowej) Jakubowi Blekieterowi. Sąsiedztwo: ex opposito domusnaprzeciw domu Jakuba Sernutowskiego a tergo domus za domem Jana Olesznickiego oraz dom Jana Jaroszewicza.

W lutym 1633 r. Mateusz Rucinski (małoletni) sprzedał za 600 złp. dom przy ul. Brukowanej Izaakowi Skenalerowiczowi Ormianinowi. Sąsiedztwo: Wojciech Szulmierski ławnik i Jan Obrocki fabriferarii – producent.

W marcu 1635 r. Walenty Kordelowski, syn zmarłego Krzysztofa Kordelowskiego gladiatoris (rzemieślnik wytwarzający klingi mieczy/szabel) sprzedał środkową część kamienicy za 150 złp. sukcesorom Andrzeja Ciatały szewca i Jadwigi, jego żony. Sąsiedztwo: Wawrzyniec frenifex (rymarz) i Michał Swiecki ślusarz.

W listopadzie 1635 r. Regina Baranowna, wdowa po Adamie Baranie, żona Wojciecha Waśniewskiego  złotnika sprzedała część  domu za 220 złp. Wawrzyńcowi Dudkowiczowi Frenifex (rymarz). Sąsiedztwo: Anastaszewicz Józef Graecus-Grek i szewc Ciętała (Ciatała).

W grudniu 1635 r. Zofia, córka zmarłego Stanisława Carpentarii dicta Baczmaga i Magdalena, jej matka, teraz żona Łukasza Zielopolskiego Pileatoris sprzedała dom za 700 złp. Grzegorzowi Gębzickiemu Stannifusor (konwisarz). Sąsiedztwo: Wojciech Piszkowic szewc i sukcesorzy Mikołaja ephippiarii siodlarza.

W marcu 1636 r. Jadwiga Cedrowska, wdowa po Stanisławie Cedrowskim Podobienszczyku zapisała na domu 150 złp. na szpital w Zamościu. Sąsiedztwo: Anna Lewesowa.

W styczniu 1636 r. Jadwiga Mamczarzyk i Laurenty szewc dokonali zapisu na domu 50 złp. na rzecz Jakuba Świderskiego. Sąsiedztwo: Laurenty Frenifex (rymarz).

We wrześniu 1636 r. Grzegorz Gęślicki i Agata Komisarska (żona) sprzedali za 600 złp. dom Janowi Hadziejowiczowi Ormianinowi. Sąsiedztwo: Albert Pipkowic szewc i Jan Zawadzki Ephippiarii (siodlarz).

W grudniu 1636 r. Laurenty Dudkowic dokonał zapisu 50 złp. na domu na rzecz Montio Pietatio Drezneriviani (Bank Pobożny). Sąsiedztwo: Michał Sonifabri (zły odczyt z akt, możliwe że muzyk) i Józef Anastaszowic .

7 października 1636 r. Sahak Ormianin sprzedał plac na ul. Horodelskiej za 50 złp. Chydryr Sislikowi. Sąsiedztwo: Szkoła Żydowska i Chydryr Sislik.

W lutym 1637 r. Albert actuarius (pisarz) dokonał zapisu 100 złp. na domu na rzecz szpitala w Zamościu. Sąsiedztwo: Albert Kostrzewa i Michał.

W lutym 1637 r. niewierny Moyses (Mojżesz) Jushouit Żyd arendarz przekazał prawa do domu narożnego o wartości 750 złp. na rzecz Dawida Wolszena i Heleny żony. Sąsiedztwo: Paweł Glorek i ławnik zamojski.

W lutym 1637 r. Albert Szulmierski przeprowadził zapis hipoteczny (140 złp.) na rzecz Piotra Chylickiego dictum Wyrwika. Nie podano sąsiedztwa.

W marcu 1637 r. Jan Zawadzki ławnik zamojski i Aleksander Radoszkowic (Radaszkiewicz) syn zmarłego Alberta Radoszkowica (Radaszkiewicza) dokonali zapisu na domu 50 złp. na rzecz Doroty kowalki. Sąsiedztwo: existenti na rogu i Józef Anastaszowic.

W kwietniu 1637 r. Albert Szulmierski wykonał zastaw na domu na sumę 200 złp. na rzecz Piotra Mihitarowica. Sąsiedztwo: Simonis (Szymon) Rzepecki i Saal Ormianin.

W lipcu 1637 r. Dawid Wolszen (Wolson) zastawił dom (750 złp.) na rzecz Moysesa (Mojżesza) Jushowica Żyda zamojskiego. Sąsiedztwo: na rogu i Paweł Glorek.

W lutym 1637 r. Albert Pipkowic szewc i Lucia (Łucja) Pawełkowna sprzedali dom za 500 złp. Jacobo (Jakubowi) Chachulskiemu. Sąsiedztwo: dom zmarłego Krzysztofa Chechelskiego i Nicolai Armeni (Mikołaj Ormianin) Susi Atsuna.

W styczniu 1637 r. Albert Krępski i Zofia Credrowiczanka (żona) sprzedali za 720 złp. dom In Platea Castrensiprzy ul. Zamkowej Jakubowi Boyt’owi. Sąsiedztwo: Anna Bergemarowa Danielowa Lewesowa.

W kwietniu 1638 r. Stanisław Wioteski (Wieteski) stolnik bełski sprzedał dom Canonicus Ecclesiae Collegiatae Zamoscensi Kanonikowi Kolegiaty Zamojskiej za 1600 złp. Sąsiedztwo: serata Arcem verso acialiter (zły odczyt z akt) i kamienica Stanisława Żurkowskiego.

W lipcu 1638 r. Religiosus Pater Ojciec zakonny Ludovicus (Ludwik) Monsurkowic, syn zmarłego Valentini (Walentego) Monsurkowic Ferrifabri ślusarza sprzedał dom za 700 złp. Mateuszowi Twardzikowi ślusarzowi. Sąsiedztwo: Józef Anastaszowic i dom narożny.

W kwietniu 1639 r. dokonano wyceny domu (300 złp.) zmarłego Alberta Kulki ślusarza.

W listopadzie 1639 r. Albert Gawłowicz sporządził zapis 100 złp. na rzecz kolegiaty zamojskiej.

W listopadzie 1639 r. Mateusz i Elżbieta Twardzik sprzedali za 620 zł dom Markowi Janiszewicowi i jego żonie Zofii. Sąsiad: Elżbieta Janianka.

W czerwcu 1639 r. Jakub i Jadwiga Serwatowska sprzedali za 150 złp. dom na rzecz Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: na rogu i kamienica akademii.

W listopadzie 1639 r. Reinhaldus Innes kupiec wycenił dom na 600 złp. Sąsiad: Jan Jaroszowic (Jaroszewicz) architekt i dom na rogu.

W kwietniu 1641 r. Jan Widawski dicta Marcinkowic, kupiec był wymieniany w aktach przy innej okazji.

W marcu 1641 r. Jan Teschner złotnik i żona Ewa sprzedali dom za 1100 złp. Jakubowi Waymerowi kupcowi. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Wojciecha Muldorpha notarii (notariusza) i Agnieszka Modzelowska wcześniej Krosnowska.

W lipcu 1642 r. Wojciech Gawłowic zrealizował zapis na domu 300 złp. na rzecz Sebastiana Głobickiego de Districtu Sandomiriensis – powiatu sandomierskiego. Opis: „In Hypocausto posteriori” – „W tylnym hipokauście”.

W maju 1643 r. Wojciech Gawłowic  actuarius pisarz zapisał na domu 50 złp. na rzecz Warterisiusa (Warterysa) Kirkerowica (Kirkorowicza) Ormianina, kupca. Sąsiedztwo: Wojciech kowal i Michał ślusarz.

W październiku 1644 r. Kacper i Regina Bergmanowie sprzedali dom za 1500 złp. Janowi Weyschen’owi, Janowi Napson’owi, Samuelowi Neland’owi, kupcom i Katarzynie Blekieterownej, żonie Nelanda.  Dom stał In platea Castrensi (na ul. Zamkowej) i sąsiadował z domem Pawła Słotowskiego i Adama Jackowica chirurga. W uwagach: cum area.

W maju 1644 r. Elżbieta Janianka, matka Jana Jozwowica, obywatela i rajcy krakowskiego, żona Józefa Anastaszewica, dokonała zapisu na domu 500 złp. na rzecz Hieronima Kołakowskiego doktora filozofii i medycyny, profesora i rektora Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: Marek Janiszowic kuśnierz i Wawrzyniec Dudkowic.

W lutym 1644 r. Mateusz Seps pisarz i Marina Bergemanowna, jego żona sprzedali za 1000 złp. dom na ul. Zamkowej In platea Castrensi Janowi Naps’owi kupcowi. Sąsiedztwo: Paweł Słotowski i Adam Jaczkowic chirurg.

24 kwietnia 1645 r. Mikołaj Hadziejowicz Ormianin, ławnik, mieszczanin i kupiec zamojski sprzedał za 1000 złp. dom Dawidowi Skin’owi Szkotowi, kupcowi i jego żonie Margarecie. Sąsiedztwo: Jan Zawadzki siodlarz i ławnik oraz Wojciech Mierzwowic ławnik.

W marcu 1645 r. Samuel Neland kupiec sprzedał za 1500 złp. dom Reinhodowi Innes kupcowi. Sąsiedztwo: Paweł Słotowski i Adam Jurkowic chirurg.

W listopadzie 1645 r. Stanisław Jagiełowic de Szopoty zapisał na domu 1000 złp. na rzecz Jana Widawskiego Negociator i jego żony Reginy Orlikownej. Sąsiedztwo: Szymon Rzepecki rajca.

W lipcu 1646 r. Ormianin Szeferowic zapisał na domu 800 złp. na rzecz Mikołaja Hadziejowica Ormianina.

W lutym 1648 r. Jadwiga Mamczarka alias Ciątalina, wdowa po Andrzeju Ciątale szewcu, żona Wawrzyńca Dubinskiego szewca, sprzedała dom za 350 złp. Ferensowi Demkowiczowi krawcowi i Marinie Demkowicowej Zięnkownej, jego żonie. Sąsiedztwo: Michał ślusarz i Wawrzyniec Frenifex (rymarz).

W lutym 1648 r. Paweł carpentarius (cieśla), dokonał zapisu na domu 50 złp. na rzecz Jana Getnera rajcy. Sąsiad: Wojciech kowal.

W maju 1649 r. nastąpiło przekazanie domu za spłatą na mocy testamentu zmarłego Józefa Anastaszewica na rzecz Elżbiety Anastaszewicowej. Sąsiedztwo: dom Marka Janiszewica i dom Wawrzyńca Dudkowica.

W czerwcu 1650 r. Agnieszka iglarka wdowa po Macieju Gawłowiczu Actuarii (pisarzu) i Adam Gawłowicz syn sprzedali dom za 1100 złp. Pawłowi i Zofii Zającom. Sąsiedztwo: Michał ślusarz i Wojciech kowal.

W marcu 1651 r. wyceniono dom na 600 złp. Pawłowej Smotryłkowej stelmaszki. Sąsiad: Wojciech Skrzynski kowal.

We wrześniu 1651 r. Małgorzata, żona Jana Zawadzkiego Ephipiarius (siodlarza) zapisała mu testamentem dom. Sąsiedztwo: Jan Isaia Ormianin, kupiec.

W kwietniu 1652 r. przeprowadzono inwentaryzacje dóbr po zmarłym Szymonie Rzepeckim, rajcy. Sąsiedzi: Szulmierski i Orlik.

Opis: „Dom…do którego wchodząc drzwi drzewiane na żelaznych zawiasach z zamkiem wdrzwiach murowanych. Sprzychodu sklepow dwa murowanych, ze drzwiami zelaznemi y z zamkami y z wrzeciądzami. Zewnątrz okiennice żelazne y okna sklane, Piwnic dwie murowanych pod cała sienią. Ku izbie odrzwi wymurowane stoiącze. Drzwi drewniane na zawiasach żelaznych y z zamkiem prostem. Na gure wschody niedobre, gdzie przez cały dom dwoie zapietrowania, do których drzwi naprzeciwko stolarskiey roboty gładkie, z zamkami na zawiasach żelaznych y z skoblami. Zatyłek niewielki pod dachem. W puł na drugiey ogrodek z komorą potrzebną. Izba wielka…okna całe, piec porządny zielony. Piec chlebowy z blachą zelazna. …Drzwi stolarskiey roboty z zamkiem, z antabą na żelaznych zawiasach…Kuchnia w ktorey drzwi proste na zawiasch żelaznych, z zamkiem żelaznym. Komin dobry, porządny. Bania wlepiona wmurowany pieczyk do ktorey blacha zelazna ze wszystkiem naczyniem iako należy do palenia gorzałki.”

W sierpniu 1652 r. testamentem dokonano podziału domu Pawła Zająca na dwie części:

  1. Mathiaszowa Rymarka
  2. Na drugiej połowie zapisy na kościół i instytucje kościelne.

Sąsiedztwo: Michał Sajecki ślusarz i Wojciech Skrzynski kowal.

W październiku 1652 r. Michał Sajecki ślusarz i Helena żona zapisali testamentem dom na Szpital Zamojski. Sąsiedztwo: zmarły Paweł Zając i Ferens.

W październiku 1653 r. dokonano wyceny domu po zmarłym Michale Sajeckim ślusarzu (żona Helena Zielensczanka) na sumę 900 złp. Sąsiedztwo: sukcesorzy Pawła Zająca i Jan Żarnowiecki.

 W lutym 1653 r. dokonano wyceny domu na 1200 złp. po zmarłym Janie Zawadzkim. Dom w marcu tegoż roku zakupił Balcer Libarowicz Ormianin. Sąsiadem był Jan Saiowicz Ormianin.

W sierpniu 1653 r. nastąpiło przekazanie praw do części domu (150 złp.) Iwana (Jana) Chylickiego, syna zmarłego Piotra Chylickiego na rzecz Krzysztofa i Elżbiety Kołkowiczów. Sąsiedztwo: sukcesorzy Rzepeckiego i Saak Ormianin.

We wrześniu 1653 r. Ferens Lewkowicz krawiec i Motruna Zienkowna, jego żona sprzedali dom za 400 złp. Janowi Żarnowieckiemu. Sąsiedzi: Sajecki i sukcesorzy Wawrzyńca Dudkowicza.

We wrześniu 1653 r. Mikołaj Mathiowicz kuśnierz (przełożony bractwa cerkiewnego)  i Anna jego żona zapisali na domu sumę 250 złp. na rzecz Bazylego Rudomicza, doktora Sztuki i Fliozofii, profesora matematyki na Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: Marek Janiszowicz kuśnierz i sukcesorzy Wawrzyńca Dudkowicza.

W styczniu 1653 r. przeprowadzono inwentarz dóbr po zmarłym Pawle Zającu. Sąsiedzi: Michał ślusarz i Wojciech Skrzynski.

Opis: „Dom…murowany od ulice toiest sciana iedna. Ostatek budynek w ktorom izba z komnatą. Izdebka na tyle sama, piwnica murowana. Izdebka z przodu naprzeciwko wielkiej, komora iedna.”

W lutym 1654 r. Agnieszka, żona Jakuba Janowskiego i Zofia, żona Adama Gorczyckiego sprzedały dom za 800 złp. Ferensowi Lewkowiczowi krawcowi i Motrunie, jego żonie. Sąsiedztwo: Jan Żarnowiecki i Mateusz Wisniowski frenifex (rymarz).

W kwietniu 1654 r. Jerzy Gordon kupiec dokonał zapisu 1000 złp. na domu na rzecz Elżbiety Ruwnej (Równej), żony Jerzego Gordona, córki Jana Równego obywatela i kupca lubelskiego. Sąsiedztwo: Paweł Glorek.

Acta Armenica

W grudniu 1657 r. na domu Oshsatki (Oskiatki ?) Synanownej i jej syna Mikołaja Synanowicza założono zastaw za dług 350 złp. na rzecz Samuela Chelipskiego pisarza radzieckiego. Dom znajdował się na ulicy SOLNEJ. Sąsiedztwo: dom sukcesorów nieboszczyka Włodzika i dom Stanisławowej kusznierki.

W lutym 1659 r.  Auxenty Owaniszewicz i Anna Warterysowna Ormianie zapisali na dwóch kamienicach 2000 złp. na rzecz Aleksandra i Marianny Jarockich. Kamienice znajdowały się na ulicy Brukowanej w rynku na rogu. Sąsiedztwo: Cynarowska i Grabowiczanka.

Advocatalia

W maju 1664 r. Elżbieta, wdowa po Krzysztofie Wołkowiczu oraz jej córki Marina, Jadwiga i Zofia sprzedały za 580 złp. dom Marcinowi i Jadwidze Okrzelskim (raczej Okrzewscy). Sąsiedztwo: Rzepecki i Saak Ormianin.

W kwietniu 1665 r. Marcin i Jadwiga Okrzewscy zapisali na domu sumę 130 złp. na rzecz Banku Pobożnego w Zamościu. Sąsiedztwo: Rzepecki i Saak Ormianin.

W lipcu 1665 r. Jerzy Gordon kupiec dokonał zapisu na kamienicy sumy 1500 złp. na rzecz księdza Rafaela Wosinskiego kanonika zamojskiego, proboszcza łabuńskiego. Sąsiad: Wojciech Żołądkowicz.

W marcu 1666 r. Wojciech Mirzowic i Ewa Porczycka zapisali na domu (wyderkaf) 80 złp. na rzecz Contubernium Sartorum (Cech krawiecki). Sąsiedztwo: Jan Isaiowicz Ormianin i Chochelski.

W listopadzie 1666 r. Marek Janiszowicz kuśnierz, zapisał testamentem dom narożny na ul. Brukowanej na rzecz żony Maryny. Sąsiedztwo: Mikołaj Mathiowicz.

W maju 1667 r. Katarzyna, wdowa po Pawle Janickim oraz jej synowie Franciszek i Adam sprzedali dom za 500 złp. Janowi i Agnieszce Majowskim. Sąsiad: Wojciech Skrzyński.

W lipcu 1667 r. Wojciech Mirzwowicz zapisał na domu 5 mk srebrem na rzecz OO. Franciszkanów w Zamościu. Sąsiedztwo: Jan Saiowicz Ormianin i Hochelski.

W październiku 1667 r. Marina, wdowa po Marku Janiszowiczu, Daniel Kuryłowicz i Anna Janiszowiczowna (małżonkowie) dokonali wyceny domu na 2300 złp. W uwagach: Piotr Janiewicz murarz. Sąsiad: Mikołaj Mathiowicz.

W listopadzie 1667 r. Klasztor żeński św. Dominika z Bełzyc (? Bełza)) sprzedał dom przy ul. Brukowanej w Zamościu Stanisławowi i Jadwidze Zagurskim za 1800 złp. Sąsiedztwo: Stanisław Jagielowicz i Marcin Okrzelski.

W sierpniu 1668 r. Anna Pinkowa Ormianka, wdowa zapisała na domu 50 złp. na rzecz Confraternitas S. Annae Matris B.V.M. (Bractwo Świętej Anny) w kościele OO. Franciszkanów w Zamościu. Sąsiedztwo: Okrzelski i Krupa szewc.

W styczniu 1669 r. Stanisław i Jadwiga Zagurscy zapisali na domu 800 złp. (wyderkaf) na rzecz Klasztoru OO. Dominikanów w Bełżcu (Bełzie?). Sąsiedztwo: Marcin Okrzewski (Okrzelski?) i Jagiełowiczowie.

W sierpniu 1669 r. Anna Rożeńska, wdowa po Mateuszu Sokołku (3 mąż), żona Grzegorza Rożenskiego (4 mąż) dokonała testamentowego zapisu na domu sumy 200 złp. na rzecz Grzegorza Rożanskiego. Sąsiedztwo: Ferens Lewkowicz i Wojciech Skrzynski.

W lutym 1672 r. Daniel Kuryłowicz i Anna Janiszewiczowa dokonali zapisu 300 złp. na domu na rzecz Kaplicy św. Mikołaja w kolegiacie. Sąsiad: Mikołaj Mathiowicz.

W lipcu 1672 r. Stanisław Zagurski krawiec i jego żona Jadwiga Mikołajowiczowna zapisali 100 złp. (wyderkaf) na Xenodochium Ritus Romani (Szpital). Ich dom przy ul. Brukowanej nie był ukończony – fundum ac fornicibus. Sąsiedztwo: Marcin Okrzejski alias Giza i Jagiełłowiczowie.

W sierpniu 1672 r. Daniel Kuryłowicz i Anna Janiszewiczowna sprzedali dom za 1600 złp. Krystynie, wdowie po Mateuszu Andreaszowiczu. Sąsiad: Mikołaj Mathyowicz.

W lipcu 1673 r. Stanisław Zagurski krawiec zrobił zapis na domu 1000 złp. na rzecz Zofii Sukczyczanki, żony.

W listopadzie 1673 r. wyceniono i opisano kamienicę po zmarłym Jerzym Gordonie. Dom oszacowano na sumę: 1615, 13 gr. Sąsiad: Wojciech Żołądkiewicz.

Opis:

  1. „Wymiar Kamienicy. Naprzód loch, który od studnie za murami, gdzie izba była budowana na tyle a teraz plac pusty bez pokrycia wszerz, wzdłusz y wzgure z zasklepieniem łokci 308, sążni 102 y łokci 2. Szyia z sklepieniem do tegosz lochu z murami pobocznemi do samych drzwi ku sklepikowi łokci 44, sążni 14 y łokci dwa.
  2. Z tego lochu sklep ku gurze wychodząc ze wszystkiemi murami wszerz, wzdłusz y wzgure z sklepieniem wymierzony łokci 320 y puł, sążni 106 y półtrzecia łokcia. Szyia przed tym sklepem y z drugiemi co na rogu kamienicy wszystkich wynosi łokci 114 y puł sążni 38 y puł.
  3. Sklep od ulice Brukowanej ku scienie P. Żołądkiewicza, sciany wszerz, wzdłusz, wgure z zasklepieniem łokci 385 y puł łokcia, sążni 128 y półtora łokcia. Szyia druga od sklepu do sklepu przeciwko idącego wzdłusz z obuch stron z sklepieniem wynosi łokci 82 y puł, sążni 27 y półtora łokcia.
  4. Sklep…od rogu samej ulice wzdłusz, wszesz ,wzgure z sklepieniem wynosi łokci 310, sążni 103 y 1 łokieć.
  5. Sklep pod sklepieniem ciemnym od P. Żołądkiewicza w tyle kamienicy, sciany wzdłusz, wszesz y wzgure z sklepieniem łokci wszystkiego 234, sążni 78.
  6. Sklep pod kuchnią i izdebką malowaną co przy kuchni stoi od ulice ze wszystkim łokci 260, sążni 86 y łokci 2. Szyia od wszystkich sklepów dolnych z sieni wchodząc ze wszystkim łokci 66, sążni 22. Sien sklepiona wynosi ze wszystkim tak z scianami iako y sklepieniem łokci 129 y puł, sążni 42 y łokiec 1 (powinno być 43 sążnie ½ łokcia). Kuchnia niesklepiona z mury od ulice wtile murowane. Commodus loci na sklep, który by nie wielkim kosztem mogł bydz wystawiony. Sklep gurni ciemny w tyle ku placowi gdzie staynia bywała, ten ze wszystkim łokci wynosi 130, sążni 43 i łokiec 1. Izdebka sklepiona malowana wedle kuchni zaraz ze wszystkim uczyni łokci 174, sążni 58. Sklep przedni na rogu od ulice wynosi łokci 172, sążni 57 y łokiec 1. Izba sklepiona ex opposito od sciany P. Żołądkiewicza wynosi łokci ze wszystkim 264, sążni 88. Ciemny sklepik po teyrze stronie łokci 42, sążni 14. Izba na gurze wielka w murach z laternichami wymierzona na łokci 304, sążni 101 y łokiec 1. Komnata w teyrze izbie ze wszystkiem łokci 136, sążni 45 y łokieć 1. Izdebka sklepiona na gurze na tymze piętrze malowana ze wszystkim łokci 210, sążni 70. Sien przed tąsz izbą wielką na tymze piętrze zasklepiona wymierzona na łokci 99, sążni 33. Kuchnia na tymze piętrze murowana, sciany w murach wynoszą łokci 36, sążni 12. Schody na strych murowane wszerz y wzdłusz wynoszą łokci 66, sążni 22, schody z średniego piętra łokci 36, sążni 12. Szczyt na przedzie kamienicy wszytek łokci 57, sążni 19. Scianka tamze nad izbą na strychu pobocznia łokci 27, sążni 9. Komin murowany wyniosł się na łokci 18, sążni 6. Tamze na strychu scianka u komina średniego wynosi w murach łokci 24, sążni 8. Scianka w sieni gurniey wynosi łokci 22, łokci  72, sążni 24. Grunt w tyle kędy staynia bywała y gorne budynki, studnia, cum sekreto loko na tymrze gruncie…”

W styczniu 1675 r. Jan i Wiktoria Prusnowscy (Prusinowscy) Moniales Ordinis S. Dominici Conventus Bełzensis (Zakon Dominikanów-Klasztor Św. Dominika w Bełzie) dokonali zapisu 800 złp. na domu przy Brukowanej ulicy na rzecz Stanisława Zagurskiego. Sąsiedztwo: Stanisław Jagielowicz i Marcin Okrzewski.

W marcu 1676 r. Elżbieta Gordonowa przekazała w zastaw część kamienicy (300 złp.) na rzecz Mikołaja Jurkiewicza. Opis: ..”w cenę wchodzi sklep dolny stoiący a fronte Brukowanej ulicy po prawey ręce od pana Żołądkiewicza z połową sieni, z piwnicą, kuchnią do tegoz sklepu należącą także y z stychem….”

W kwietniu 1677 r. Stanisław Zagurski i Marianna Nowackowna (żona) sprzedali dom za 800 złp. Albertowi Romanczykowi i Katarzynie Czubowney (żonie). Sąsiedztwo: Jagiellowicz i Marcin Okrzeyski. 

W maju 1678 r. Albert i Ewa Skrzynsczy zapisali na domu 100 złp. na rzecz Banku Pobożnego Dresnerowianus. Sąsiedzi: Jan Majowski i Mteusz Sokołek ślusarz.

W lipcu 1680 r. Elżbieta Równa (?) Gordonowna zapisała na kamienicy 300 złp. na rzecz Krzysztofa i Anny Leniowiczów. Sąsiedztwo: dom na rogu i Albert Żołądkowicz.

W sierpniu 1684 r. Albert cechmagister Senior Contuberry Sartoris Zamosc (cechmistrz, Starszy Cechu Krawców w Zamościu) i Katarzyna Romanczykowie sprzedali kamienicę przy ul. Brukowanej Stanisławowi i Jadwidze Preyszowiczom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Marcina Okrzejskiego krawca i Albert Orzechowski Decanus Grabowiecensis ( dziekan grabowiecki).

W lutym 1686 r. Krzysztof i Anna Liniewicze przeprowadzili zapis donacyjny części kamienicy na rzecz Jakuba Dawidsona kupca i jego żony Elżbiety. Sąsiad: Wojciech Żołądkowicz.

W kwietniu 1686 r. Jadwiga wdowa po Marcinie Okrzeyskim krawcu, przeprowadziła inwentaryzację majątku:

opis: …”Naprzod z przychodu izdebka dobra, piec…Kuchnia za tąz izdebką dobra y komin, drzwi do niey nie masz, drugich także drzwi na schody do gory idąc z kuchni teyrze nie masz. Izba wielka ku tyłowi dobra z piecem…okna…podłoga z tarcic…Komor cztery dobrych w sieni, iedna podle drugiey…na zatyłku prewet…Do piwnicy drzwi dwoiste z sieni, schody poprawy potrzebują….Siestrzan tamze nadłamany srodkiem. Schody na gurę dobre….nad izbą wielką przyczółek deszczkami zapierzony z drzwiami….Nad komorami wywiedzione przyczółki nad połap. Nad podsieniem połapu nie masz dwu części, trzecia tylko zostaie. Rynny z obudwu stron przy dachu….Wiązanie dachu wszytkiego nad tym budynkiem dobre, jednak gontami onze znacznie poprawic terzeba…”

W kwietniu 1686 r. Krzysztof i Anna Leniewiczowie dokonali inwentaryzacji części kamienicy:

Opis: „..Naprzod izba z przychodu murowana, sklepiona, porządna z jednym oknem piec stary …drzwi dobre…Drzwiczki do sklepiku alias Kuchienki. Podłoga w teyze izbie z tarcic …Okienko z izby do kuchienki…Kuchnia od ulice, sciana u niey i od zatyłku z dylow y wierzch wpuł dylami zapirzony, kuchnia alias piec do pieczenia chleba murowany w glinę, drzwi…Tył oparkaniony goły z wrotami od ulice, Prewet na którym komorka…Szyia piwniczna dobra, okno iey od ulice. Do tegosz należąca izdebka na gorze, sklepiona bez podłogi, z tynkowania opadła z piecem starym, okno, drzwi….Pułstychu pod dachem poprawionym…Rynna….Izba wielka nagorze…kuchnia przy niey bez drzwi, schody na gure do niey z dołu idąc niebezpieczne i wygorzałe. Ganek murowany nad podsieniem przy pomienioney izbie gurney wielkiey, na Balkach porysowany y odchylony od sciany murowaney….”

W czerwcu 1687 r. Jan Miroczynski rajca i Elżbieta Mengantowna, jego żona sprzedali za 1400 złp. dom Józefowi i Agnieszce Sadownikom. Poprzedni właściciel – Jan (Hans) Michał Link (zbrojmistrz zamojski) Armamentarius Zamoscensis. Sąsiedzi: sukcesorzy Jana Saiowicza Ormianina i na rogu ulicy publicznej.

W marcu 1687 r. Jan Saiowicz ławnik i Barbara Ałtunowna (Ormianie) dokonali zapisu na domu 500 złp. na rzecz Marcina na Zamościu Zamoyskiego. Sąsiedztwo: Jan Miroczynski i sukcesorzy Mierzwowicza.

Acta Armenica

17 kwietnia 1689 r. Auxenty Owanisowicz Ormianin, ławnik, przeprowadził wizję kamienicy na ul. Brukowanej:

„Naprzod alkierz z wielkiey izby dolney, drzwi w nim, okna w murze przed tym były. W wielkiey izbie okna….Piec cały w 1 alkierzu …Piec w wielkiey izbie biały, cały…Z izby wielkiey do kuchnie idąc wniey dyla iednego nie masz w scienie. W teyze kuchni okno….Przy kuchnie izdebka z oknem, piec zielony popsowany, posadzki ani drzwi nie masz y połap upiłowany. W przysionku przed izdebką drzwi nie masz…Drzwi na tył idąc z izby wielkiey. W sklepiku ciemnym z iedney strony posadzka wybrana, drzwi są…Na gorze podle izdebki sciana wybrana pruszką robotą była, w teyze izdebce gorney okna. Nad sienią, nad staynią z połapu tarcic wyięto trzynaście. Dach potrzebuie dobrey poprawy, oprocz tylnego co nowo poprawiony. W sklepie dolnym niszym w piąci miejscach mur spodem powypadał…Buda przednia na podsieniu. Komora alias strych za zszypanie zboża nad podsieniem y nad sklepami….”

31 października 1689 r. Barbara Ałtunowiczowa, wdowa po Janie Saiowiczu, ławniku sprzedała dom „z sklepem murowanym dolnym” …”na Brukowaney ulicy idąc od Bramy Lwowskiey” Ibrahimowi Mustaphowiczowi za 1100 złp. Sąsiedztwo: Józef Sadownik i grunt pusty sukcesorów Mierzwowiczowskiego.

Advocatalia

We wrześniu 1690 r. Łukasz Skrzycki i Ewa Blasy (żona) sprzedali dom za 800 złp. Mariannie i Pawłowi Stochliczom. Sąsiedztwo: Jan Majowski i Mateusz Sokołek.

W lipcu 1691 r. Krzysztof Liniewicz wycenił dom na 800 złp. ..”dom drewniany na ulicy Brukowaney ….ze wszystkiemi należnościami z budynkiem z gruntem…” Sąsiadztwo: miedza Pana Preyszowicza i sukcesorzy zmarłego Sakowa.

W sierpniu 1691 r. Jan i Agnieszka Buynowscy sprzedali dom za 900 złp. Religioso In Christo Patri Nicolao Gurski conuentus bonifratrus Zamosc (O. Mikołaj Gurski z Konwentu Bonifratrów w Zamościu). Sąsiedztwo: sukcesorzy Alberta Mierzwowicza i dom narożny.

W kwietniu 1692 r. Franciszek Olechowski darował dom przy ul. Brukowanej Grzegorzowi i Katarzynie Olechowskim. Sąsiedztwo: Stanisław Preyszowicz i dom narożny.

W lipcu 1692 r. Krzysztof i Anna Liniewicz dokonali zapisu hipotecznego (200 złp) na rzecz Perillustrus et Admodum Reverendo Joannis Unikowski Decano Insulato Zamoscen – Znamienitego i Wielebnego Jana Unikowskiego Dziekana Zamojskiego. Sąsiedztwo: Stanisław Preyszowicz i sukcesorzy Saika Ormianina.  

Acta Armenica

10 lipca 1693 r. Przeprowadzono inwentarz kamienicy Auxentego Owanisowicza. Do kamienicy  zgłaszał pretensje Zachariasz Arakiełowicz. Cześć Kamienicy powinni otrzymać Lesniowscy małżonkowie.

Opis:…”Naprzod sklep od ulice Brukowanej u którego drzwi porządne…okno. Sklepienie srodkiem przez ten wszytek sklep troszka się narysowało. Posadzka dobra z tarcic. Item izdebka alias piec przy tymze sklepie, z piecem nowym, drzwi dobre, okna… Wolny przechod bez sien az do tyłu.”

Advocatalia

W lipcu 1696 r. Żeński klasztor z Bełżyc (Bełza?) dokonał cesji części kamienicy na rzecz Jerzego Łyszkiewicza i Cecylii Mengantownej (małżonków).

Wizja: „…na gorze drzwi do izby wielkiej, w tey izbie okna dwa. Item piec zielony. Item z tey izby w komnacie okno iedno złe…W wielkiey izbie okno które idzie od tyłu kamienice p. Kazimierza Lubeckiego…Dach na tey kamienicy zły..”

W kwietniu 1697 r. Szymon Misiaczek Arendator Praetorii (dzierżawca z ratusza) zapisał testamentem dom synom: Stanisławowi i Wojciechowi i zmarłej Zofii, jego drugiej żonie. Sąsiedztwo: Matyasz Lewkiewicz i sukcesorzy Andreaszowicza.

W marcu 1701 r. Krzysztof Leniewicz krawiec zapisał na domu 100 złp. na rzecz wikariuszy Kolegiaty Zamojskiej. Sąsiedztwo: Preyszowiczowa i Jan Drozdowski Epifiarius (siodlarz).

W styczniu 1702 r. Adam Antoni Jagiłowicz Cameriarius Terrae Busensis (podkomorzy buski) i Wojciech Franciszek Olechowski sprzedali dom za 750 złp. Janowi Skorczynskiemu i Euxenii Lewkiewiczowenej (małżonkom). Sąsiedztwo: dom narożny i kamienica sukcesorów Stanisława Preyszowicza.

W czerwcu 1703 r. Krzysztof Leniewicz krawiec i Anna Okrzepsczanka (małżonkowie) sprzedali dom za 850 złp. Walentemu Gitlarskiemu kuśnierzowi i Małgorzacie Jurkiewiczownej. Sąsiedztwo: sukcesorzy Preyszowiczów i Jan Drozdowski Epiphiarius (siodlarz).

W kwietniu 1704 r. Jan Skorczynski ławnik i Anna jego żona, zrobili zapis na domu 200 złp. na rzecz Kaplicy Różańcowej w kolegiacie. Sąsiedztwo: Agnieszka Preyszowiczowa.

W roku 1707 Krystyna, wdowa po Mateuszu Andreaszowiczu sprzedała dom drewniany za 90 złp. Andrzejowi Misiaczkiewiczowi rajcy i Annie, jego żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Misiaczkiewiczów.

W październiku 1708 r. Majowski ławnik zrobił zapis 50 złp. na rzecz Kaplicy Literackiej w Kolegiacie. Sąsiedztwo: Jadwiga Grudzinska wdowa.

W lutym 1709 r. Wojciech i Stanisław Misiaczkiewiczowie (bracia) sprzedali dom za 600 złp. Andrzejowi Misiaczkiewiczowi rajcy i Annie Sokołowsczance, jego żonie. Sąsiedztwo: Mateusz Lewkiewicz rajca i Andrzej Misiaczkiewicz rajca.

W lutym 1710 r. Walenty Pomiedziałkowicz tkacz szczebrzeszyński i Agnieszka Stochliczowna (małżonkowie) sprzedali część domu za 300 złp. Marcinowi Niklinskiemu kupcowi i Katarzynie Czyżykowsczance (małżonkom). Dom należał do zmarłego Marcina Grudzinskiego cieśli. Sąsiedztwo: Tobiasz Krauz rajca i sukcesorzy Lenartowiczów.

W styczniu 1711 r. Jadwiga Grudzinska wdowa, zrobiła zapis na domu 150 złp. na rzecz Mateusza Grudzinskiego. Sąsiedztwo: zmarły Tobiasz Krauz i Fundum nudum (pustostan?).

W lutym 1713 r. dom Honoraty Teresy Krauzowej objął w posiadanie (300 złp.) Bank Pobożny. Sąsiad: Jadwiga Grudzinska.

W sierpniu 1714 r. Honorata Teresa Krauzowa sprzedała za 1600 złp. dom Andrzejowi Zalewskiemu i Katarzynie Baleiowiczownej. Sąsiedztwo: Jadwiga Grudzinska.

W czerwcu 1718 r. Cecylia 1-voto Łaszkiewiczowa, wdowa po zmarłym Grzegorzu Łaszkiewiczu, 2-voto Czaplicka, żona Władysława Czaplickiego sprzedała kamienicę za 1200 złp. Janowi Schlarskiemu Pharmacopola Civi Zamosc (aptekarzowi zamojskiemu) i Elżbiecie Wolsonownej (małżonkom). Sąsiedztwo: dom narożny i Tomasz Lewicki krawiec.

W sierpniu 1718 r. Elżbieta Sara Forbesowna zapisała część „Lapidea Cracovia” In Platea Castrensi (na ul. Zamkowej) bratu, Robertowi Forbesowi.

W marcu 1719 r. Euxenia, żona zmarłego Jana Skorczynskiego zapisała testamentem dom na rzecz swoich dzieci: Katarzyny, Piotra i Elżbiety. Uwagi: …podle tego domu klepisko murowany y drugi dolny z trzema grzędami placu….

W sierpniu 1720 r. Nszko Walenty Gitlarski – przeprowadzono wizję i wycenę domu: …” tam Izdebka na przedzie stojąca z drzewa starego y ….niedobra taxowana….wyżey …zł 30. Wiązanie z dachem zł 180, okien dwie, kwater dwie w ołów a dwie w drewno oprawione. Piec z fundamentem y piecem piekarniczym zł 12…..”

W marcu 1722 r. Jan Szymanowicz i Katarzyna, żona sprzedali (wykup) dom przy ul. Zamkowej Dominikowi Paprockiemu. Sąsiedztwo: Pani Kasztelanowa Sandomierska i Andrzej Szanski.

W styczniu 1724 r. Elżbieta Iwaszkiewiczowna, żona zmarłego Jana Iwaszkiewicza chirurga, sprzedała środkową część kamienicy za 1200 złp. Krzysztofowi i Marii Doroszowiczom. Sąsiedztwo: Andrzej Czopacki i Józef Brudecki rajca.

W sierpniu 1728 r. Marcin Tokacki sprzedał dom za 550 złp. Laurentemu i Jadwidze Zwierzchowskim. Sąsiedztwo Marek chirurg i Honorata Anna Grzybowska.

We wrześniu 1728 r. Marcin Tokacki sprzedał za 380 złp. dom Simonowi i Reginie Suszewskim. Sąsiedztwo: Antoni Wieczorkowski i Bonifratrzy.

W lutym 1735 r. Sebastian Suchecki rajca sprzedał dom za 1700 złp. Michałowi i Zofii Adamowskim. Sąsiedztwo: Aleksander Kędziorski i sukcesorzy Macieja Lewkowicza.

W czerwcu 1737 r. Zofia, wdowa po Michale Adamowskim przeprowadziła inwentarz dóbr:

Opis: „Domostwo…w którym drzwi z odrzwiami z ulicy. Izba przednia wielka, do niey drzwi,…okna…,piec kaflowy biały…fundament murowany, piec piekarski murowany…Z izby drzwi do kuchni…Kuchnia murowana z kominem porządnym. Sklep murowany wierzchni, z drzwiami żelaznemi do sieni….Piwnica murowana, do ktorey szyia, z komory przy tymze sklepie postawioney, drewnianey, z sieni do kuchni drzwi…do izdebki drzwi…w tey izbie średniey piec kaflowy zielony na fundamencie murowanym, okno…drzwi z tey izby do sieni zabite. Trzecia izba od tyłu, do ktorey drzwi…, piec kaflowy na fundamencie murowanym z piecem piekarskim, …na gurę schody…”

W marcu 1749 r. Alexander i Katarzyna Axonowie zrobili na domu zapis hipoteczny (300 złp.) na rzecz Misiaczkiewiczkowej 1-voto Dybzinie. Sąsiedztwo fundus nudus Alexandra Kędzierskiego.

W maju 1752 r. Zofia Adamowska 1-voto Adamowska (Michał), 2-voto Popławska (mąż Tomasz) sprzedała dom za 1200 złp. Mateuszowi i Agnieszce Adamowskim. Sąsiedztwo: Stefan Radankiewicz i fundus nudus.

W czerwcu 1752 r. Honorata Anna Euxenia Skurczynska, żona zmarłego Jana Skurczynskiego, wdowa po Andrzeju Czopackim sprzedała dom Józefowi Bazylemu i Salomei de Dorohowskie Płoszczynskim. Sąsiedztwo: venditrius  (sprzedawca – handlarz?) i sukcesorzy Brudeckich. W uwagach: cum fundo.

W maju 1753 r. Katarzyna de Lewkiewicze Salecka i Andrzej Salecki (małżonkowie) sprzedali dom drewniany „Lewkiewiczoviana” za 550 złp. Michałowi i Joannie Szumowskim. Sąsiedztwo: Józef Rulikowski i dom „Adamoviciana”.

W październiku 1753 r. Michał i Joanna Szumowscy sprzedali do za 330 złp. Antoniemu i Teresie Zielinskim. Sąsiedztwo: Fundi Zalesiciani i Curiae Magnifici Rulikowskich (Dwór wielmożnego Rulikowskiego).

W sierpniu 1755 r. Mateusz i Agnieszka Adamowscy zapisali na domu kwotę 100 złp. na rzecz Capella Episdem Rosariana (Kaplica Różańcowa) . Sąsiedztwo: fundus nudus i Szumowscy.

W październiu 1755 r. Antoni i Teresa Zielińscy sprzedali za 376 złp. dom Franciszkowi i Mariannie Nowaliowskim. Sąsiedztwo: sukcesorzy Zalewskich i Rulikowski pocillatoris belzensis (podczaszy bełski).

W kwietniu 1762 r. przeprowadzono inwentarz dóbr Józefa Markiewicza introligatora:

Opis: „Wchodząc …drzwi sosnowe.  Po prawey ręce wchodząc Izba duza, do niey wchodząc drzwi w poł otwierane….piec kaflowy zielony stary dobry, piec piekarski i komin dobre…Drzwi do sieni zabite….okno….Po lewey rece sklepik murowany, wchodząc do tegoz sklepiku drzwi sosnowe…okno….Piec kaflowy ceglany gliną białą pobielony, stary dobry, komin kapiasty…W sieni szpizarnia sosnowa z przegrodami sześciu….Ku tyłowi izdebka nieskonczona z kuchienką bez połapu okien i pieca….Piwnic murowanych dwie reparacji potrzebują….Do tych piwnic drzwi dwoie sosnowych…”

W kwietniu 1764 r. Teodor Pikuzinski rajca sprzedał dom za 50 złp. (domus Lewicciana) Jakubowi Maucherowi i Teresie de Glinskie. Sąsiedztwo: fundus Kołodzinskich i kamienica Szlawskich.

We wrześniu 1768 r. Jakub i Teresa de Glinskie Maucherowie  sprzedali dom za 30 złp. Laurentemu i Teresie Leychnerom. Sąsiedztwo: Piotr Kłodziński i suirecognoscentium (zły odczyt z akt).

W marcu 1769 r. Piotr i Marianna Kłodzinscy wycenili dom na 5820,15 złp. Sąsiedzi: Stahelartis Bixonackrilis ? (zły odczyt) i Wawrzyniec Lehner ślusarz.

W styczniu 1770 r. Paweł i Marianna Szumowszczanka zapisali na domu sumę 50 złp. na rzecz Sebastiana Grabowieckiego. Sąsiedztwo: dwór Franciszka Dzierżanowskiego i Dertyna Galerorun Artificis.

W styczniu 1771 r. Stefan i Barbara de Wierzbowskie sprzedali dwór przy ul. Brukowanej za 1500 złp. Zarzyckim.

W marcu 1799 r. Stefan Dawidowski zapisał na domu – dworku (curia) sumę 100 złp. na rzecz Jana Fidlera.

W marcu 1772 r. Teresa de Glinskie Maucher, wdowa po Jakubie Maucherze oszacowała kamienicę na 1400 złp. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Szlawscianorum i dom Laurentego Leychera. W uwagach: cum fundo.

19 czerwca 1773 r. Franciszka 1-voto Witkowska, 2-voto Bańkowska i Pudica (panienki?) Teresa i Agnieszka Witkowszczanki sprzedały dom za 2200 złp. Andrzejowi i Justynie Płoszczyńskim. Sąsiedztwo: via Publica ex opposito Conventus PP Patr. Francisc. (naprzeciwko Franciszkanów) oraz Lapiedeola sui Recognascentum parte.W uwagach stan: desolatus (w ruinie?), parcela budowlana: cum fundo.

17 czerwca 1773 r. Andrzej i Justyna Płoszczyńscy zapisali na domu sumę 1000 złp. na rzecz Franciszki Bańkowskiej. Sąsiedztwo: naprzeciwko OO. Franciszkanów i sukcesorzy lapideolam Bankowska.

W sierpniu 1773 r. Grzegorz i Marianna Dertynowie sprzedali dom za 1850 złp. Stefanowi i Barbarze de Wierzbowskie Dawidowskim. Sąsiedztwo: Zarzycki i sukcesorzy Szumowsciana.

W lutym 1775 r. Franciszka Witkowska 2-voto Bańkowska sprzedała kamienicę za 1100 złp. Andrzejowi i Franciszce de Martynkiewicz Kowalskim. Sąsiedztwo: domus Recognoscen i fundus Jan Stachl.

W marcu 1776 r. Stefan Dawidowski sprzedał dom za 2200 złp. Janowi i Magdalenie Kostkiewiczom. Sąsiedztwo: kamienica Mateusza Zarzyckiego i sukcesorzy Szumowskiego.

W kwietniu 1777 r. Dzierżanowski sprzedał Dwór Dzierzanowsiana za 1000 złp. Stefanowi i Barbarze de Wierzbowskie Dawidowskim. Sąsiedztwo dom sukcesorów Nowakowsciana novum i sukcesorów Szumowscianorum.

W październiku 1781 r. Paweł Okuniowski zapisał na domu 310 złp. na rzecz Xendochy Zamosc Ritus Lahici In Pauperes ex Censu (na hospicjum–szpital dla ubogich wyznania katolickiego ze spisu ludności?). Sąsiedztwo: Zarzycki i Jan Kostkiewicz.

W styczniu 1781 r. Mateusz Zarzycki i Magdalena de Bernackie, jego żona sprzedali za 2350 złp. kamienicę na ul. Brukowanej Janowi i Agnieszce Willerom. Sąsiedztwo: Michał Litowski i Jan Kołkiewicz.

W listopadzie 1784 r. Elżbieta de Szlawskie Nakliczowa, wdowa po Franciszku Nakliczu sprzedała część „Kamienicy Szlawsciana” za 1600 złp. Petroneli de Kwiatkowskie 1-voto Wierzbicka, 2-voto Wolska, wdowie po Samuelu Wolskim.

18 kwietnia 1786 r. wyceniono wartość „Kamienicy Armenica” In platea Lapidibus Strata (na ul. Brukowanej)  sub Nr 92 na 4100 złp.

W listopadzie 1876 r. Tomasz Wierzbowski sprzedał kamienicę za 3000 złp. Andrzejowi Baroni Wyszynskie Dapifero Crasnostaviensi (stolnikowi krasnostawskiemu). Usytuowanie: ad Orientem Lapidea Admoduru R. Vicariun Zamosc. Adjacentem ad meridiem via publica ad Ecclesiam Insignis Collegiata Zamosc. – Pencikowski? oraz  ad occidentem fundi nudi publici recti Palatinum Dom. Ad septem Tereni via publica Lapidibus Strata sitam – olim Pellikntium Donczewskich parte (od wschodu kamienica …wielebnego wikariusza zamojskiego, przytykająca od południa do drogi publicznej w stronę kolegiaty – Pencikowski – oraz od zachodu puste grunty publiczne wojewody (?) Od północy droga publiczna brukowana niegdyś…w części Duńczewskich..).

———————————————————————————————————————————————————————

Mieszkańcy ul. Brukowanej alfabetycznie 

Adamowscy Mateusz i Agnieszka 1752, 1755 ul. Brukowana

Adamowska Zofia, w. po Michale nie żył w 1737, w. po Tomaszu Popławskim 1752 ul. Brukowana

Albertus  (Albert actuarius) pisarz 1637 ul. Brukowana

Ałtunowiczowa Barbara Ormianka w. po Janie Saiowiczu 1689 ul. Brukowana

Anastaszewic Józef i Elżbieta 1649 ul. Brukowana

Anastaszowic (Anastaszenic;  Anastajlenic; Anastaszewicz) Józef 1635-1638 ul. Brukowana

Andreaszowicz Mateusz  nie żył w 1672 i Krystyna ż. 1707 ul. Brukowana

Andreaszowicza sukcesorzy 1697 ul. Brukowana

Arakiełowicz Zachariasz Ormianin 1693 ul. Brukowana

Asłanowicz Balei, Milusia i Olusia, Ormianie 1630 na rogu ul. Szewskiej

Axon Aleksander i Katarzyna 1749 ul. Brukowana

Baczmaga Stanisław i Magdalena, nie żył w 1635 ul. Brukowana

Bańkowska Franciszka 1773 (1-v Witkowska) ul. Brukowana

Baranowna Regina, w. po Adamie Baranie, ż. W. Waśniewskiego 1635 ul. Brukowana

Bergman Kacper i Regina 1644 ul. Zamkowa

Blekiert Jakub 1632 ul. Zamkowa

Bonifratrzy 1728 ul. Brukowana

Boyt Jakub 1637 ul. Zamkowa

Brudeccy sukcesorzy 1752 ul. Brukowana

Brudecki Józef 1724 ul. Brukowana

Buynowscy Jan i Agnieszka 1691 ul. Brukowana

Cedrowska Jadwiga, w. po St. Cedrowskim Podobienszczyku 1635 ul. Zamkowa

Chachulski Jakub 1637 ul. Brukowana

Chechelski Krzysztof nie żył w 1637 ul. Brukowana

Chochelski 1666 ul. Brukowana

Chylicki Jan s. Piotra Chylickiego 1653 ul. Brukowana

Chylicki Piotr dictum Wyrwik  1637 ul. Brukowana

Ciatała (Ciętała?) Andrzej i Jadwiga 1635 ul. Brukowana

Credrowiczanka Zofia ż. A. Krępskiego 1637 ul. Zamkowa

Cynarowska 1659 ul. Brukowana

Czaplicki Władysław i Cecylia 1718 ul. Brukowana

Czopacki Andrzej 1724, nie żył 1752 ul. Brukowana

Dawidowski Stefan i Barbara (de Wierzbowskie)1771, 1773, 1777, 1799 ul. Brukowana

Demkowicz Ferens i Marina (Zięnkowna) 1648 ul. Brukowana

Dertyna Grzegorz i Marianna 1770, 1773 ul. Brukowana

Dom Akademicki 1639 ul. Zamkowa

Doroszowicz Krzysztof i Maria 1724 ul. Brukowana

Drozdowski  Jan 1701, 1703 ul. Brukowana

Dubinski Wawrzyniec mąż Jadwigi Mamczarki 1648 ul. Brukowana

Dudkowic Laurenty 1636 ul. Brukowana

Dudkowic Wawrzyniec 1635, 1649, 1653 ul. Brukowana

Duńczewski 1876 ul. Brukowana

Dzierżanowski Franciszek 1770, 1777 ul. Brukowana

Fidler Jan 1799 ul. Brukowana

Forbes Robert i Elżbieta Sara 1718 ul. Zamkowa

Gawłowic Wojciech 1642, 1643 ul. Brukowana

Gawłowicz Albert 1639 ul. Brukowana

Gawłowicz Maciej i Agnieszka, w. po nim oraz syn Adam 1650 ul. Brukowana

Getner Jan 1648 ul. Brukowana

Gębzicki Grzegorz 1635 ul. Brukowana

Gęślicki Grzegorz i Agata Komisarska 1636 ul. Brukowana

Gitlarski Nszko Walenty 1720 ul. Brukowana

Gitlarski Walenty i Małgorzata (Jurkiewiczowna) 1703 ul. Brukowana

Glorek Paweł 1637, 1654 ul. Brukowana

Głobicki Sebastian 1642 ul. Brukowana

Głowacki Jan 1630 na rogu ul. Szewskiej

Gorczycki Adam i Zofia 1654 ul. Brukowana

Gordon Jerzy i Elżbieta (Równa) c. Jana Równego z Lublina 1654, 1665 ul. Brukowana

Gordonowa Elżbieta ( Jerzy nie żył w 1673), 1676 ul. Brukowana

Grabowiczanka 1659 ul. Brukowana

Grudzinska Jadwiga 1708 wdowa, 1711, 1714 ul. Brukowana

Grudzinski Marcin 1710 ul. Brukowana

Grudzinski Mateusz s. Jadwigi 1711 ul. Brukowana

Grzybowska Honorata Anna 1728 ul. Brukowana

Hadziejowic Mikołaj Ormianin 1645, 1646 ul. Brukowana

Hadziejowicz Jan Ormianin 1636 ul. Brukowana

Hochelski 1667 u. Brukowana

Hurski Mikołaj ojciec z Konwentu Bonifratrów 1691 ul. Brukowana

Innes Reinholdus 1639 ul. Zamkowa

Isaia (Isaiowicz) Jan Ormianin 1651,1666 ul. Brukowana

Iwaszkiewicz Jan nie żył 1724 i Elżbieta wdowa ul. Brukowana

Jackowicz Adam 1644 ul. Zamkowa

Jagiellowicz 1677 ul. Brukowana

Jagielowicz Stanisław 1667, 1675 ul. Brukowana

Jagiełłowiczowie 1669, 1672 ul. Brukowana

Jagiełowic Stanisław de Szopoty 1645 ul. Brukowana

Jagiłowicz Adam Antoni 1702 ul. Brukowana

Janianka Elżbieta 1639, matka Jana Jozwowica, ż. Józefa Anastaszewica 1644 ul. Brukowana

Janicka Katarzyna w. po Pawle Janickim i synowie Franciszek i Adam 1667 ul. Brukowana

Janiszewic Marek i Zofia 1639, 1644, 1649 ul. Brukowana

Janiszewicz Marek i Maryna 1653, 1666 ul. Brukowana

Janiszowicz Marina w. po Marku Janiszowiczu 1667 ul. Brukowana

Janowski Jakub i Agnieszka 1654 ul. Brukowana

Jarocki Aleksander i Marianna 1659 ul. Brukowana

Jaroszowic (Jaroszewicz) Jan  1632, 1639 ul. Zamkowa

Jurkiewicz Mikołaj 1676 ul. Brukowana

Jurkowic Adam 1645 ul. Brukowana

Jushowic (Jushouit)  Moyses Żyd 1637 ul. Brukowana

Kamienica Armenica nr 92 ul. Brukowana

Kasztelanowa Sandomierska 1722 ul. Zamkowa

Kędzierski Aleksander 1735, 1749 ul. Brukowana

Kirkerowic Warterisius (Warterys Kirkorowicz) Ormianin 1643 ul. Brukowana

Klasztor Żeński z Bełżyc (raczej Bełza)1696 ul. Brukowana

Kłodzinscy Piotr i Marianna 1764, 1768, 1769 ul. Brukowana

Kołakowski Hieronim 1644 wymieniany z zapisu E. Janianki 1644 na ul. Brukowanej

Kołkiewicz Jan 1781 ul. Brukowana

Kołkowicz Krzysztof i Elżbieta 1653 ul. Brukowana

Kordelowski Walenty s. Krzysztofa 1635 ul. Brukowana

Kostkiewicz Jan i Magdalena 1776, 1781 ul. Brukowana

Kostrzewa Albert 1637 ul. Brukowana

Kowalka Dorota 1637 ul. Brukowana

Kowalski  Andrzej i Franciszka (de Martynkiewicz) 1775 ul. Brukowana

Krauz Tobiasz  1710, nie żył w 1711 ul. Brukowana

Krauzowa Honorata Teresa 1714 ul. Brukowana

Krępski Albert 1637 ul. Zamkowa

Krupa 1668 ul. Brukowana

Kulka Albert 1639 ul. Brukowana

Kuryłowicz Daniel i Anna Janiszewiczowna 1672 ul. Brukowana

Kwiatkowska Petronela (1-v Wierzbicka; 2 v- Wolska) 1784 ul. Brukowana

Lasson Adam 1632 ul. Zamkowa

Laurentius 1636 ul. Brukowana

Lenartowicz  sukcesorzy 1710 ul. Brukowana

Leniewicz Krzysztof i Anna (Okrzepsczanka) 1701, 1703 ul. Brukowana

Lesniowscy 1693 ul. Brukowana

Lewesowa (Bergemarowa Danielowa) Anna 1635,1637 na rogu ul. Zamkowa

Lewicki Tomasz 1718 ul. Brukowana

Lewkiewicz Mateusz 1697, 1709 ul. Brukowana

Lewkowicz Ferens i Motruna Zienkowna żona 1653, 1669 ul. Brukowana

Lewkowicz Maciej 1735 ul. Brukowana

Leycher Laurenty 1772 ul. Brukowana

Libarowicz Balcer Ormianin 1653 ul. Brukowana

Liniewicz (Leniewicz, Leniowicz) Krzysztof i Anna 1680, 1686, 1691,1692 ul. Brukowana

Link Jan (Hans) Michał (dom później Miroczynskich i Sadowników) 1687 ul. Brukowana

Litowski Michał 1781 ul. Brukowana

Łaszkiewicz Grzegorz, nie żył w 1718 i Cecylia ż. Czaplickiego Wł. ul. Brukowana

Łyszkiewicz Jerzy i Cecylia (Mengantowna) 1696 ul. Brukowana

Majowski  1708 ul. Brukowana

Majowski Jan i Agnieszka 1667,1678, 1690 ul. Brukowana

Mamczarka Jadwiga alias Ciątalina w. po Andrzeju Ciątale 1648 ul. Brukowana

Mamczarzyk Jadwiga i Laurenty 1636 ul. Brukowana

Marek chirurg  1728 ul. Brukowana

Markiewicz Józef 1762 ul. Brukowana

Mathiaszowa rymarka 1652 ul. Brukowana

Mathyowicz Mikołaj 1653, 1666, 1672 ul. Brukowana

Maucher Teresa (de Glinskie), w. po Jakubie 1764, 1768 Maucherze, 1772 ul. Brukowana

Michał ślusarz 1636, 1650, 1653 ul. Brukowana

Mierzwowicz Albert sukcesorzy 1687, 1689, 1691 ul. Brukowana

Mikołaj siodlarz 1635 ul. Brukowana

Minitarowic Piotr 1637 ul. Brukowana

Miroczynski Jan  i Elżbieta Mengantowna 1687 ul. Brukowana

Mirzowic (Mirzwowicz) Wojciech i Ewa Porczycka 1666, 1667 ul. Brukowana

Misiaczek Szymon i Zofia (2 ż.) nie żyła  1697 synowie: Stanisław i Wojciech ul. Brukowana

Misiaczkiewicz Andrzej i Anna (Sokołowsczanka) 1709 ul. Brukowana

Misiaczkiewicz Wojciech i Stanisław (bracia) 1709 ul. Brukowana

Misiaczkowa w. po Dybzinie 1749 ul. Brukowana

Modzelowska Agnieszka (wcześniej Krasnowska) 1641 ul. Zamkowa

Monsurkowic Ludwik duchowny 1638 ul. Brukowana

Monsurkowic Walenty 1637 nie żył ul. Brukowana

Muldorpha Wojciecha sukcesorzy 1641 ul. Zamkowa

Mustaphowicz Ibrahim Ormianin 1689 ul. Brukowana

Naklicz Franciszek i w. po nim Elżbieta de Szlawskie Nakliczowa 1784 ul. Brukowana

Naklinski Marcin i Katarzyna (Czyżykowsczanka) 1710 ul. Brukowana

Naps (Napson) Jan 1644 ul. Zamkowa

Neland Samuel i Katarzyna 1644, 1645 ul. Zamkowa

Nowaliowscy Franciszek i Marianna 1755 ul. Brukowana

Obrocki Jan 1633 ul. Brukowana

Okrzejska Jadwiga w. po Marcinie 1686 ul. Brukowana

Okrzejski alias Giza Marcin 1672 ul. Brukowana

Okrzewscy Marcin i Jadwiga 1665, 1669, 1675, 1677 ul. Brukowana

Okuniowski Paweł 1781 ul. Brukowana

Olechowski Wojciech Franciszek 1702 ul. Brukowana

Orlik 1652 ul. Brukowana

Orlik Andrzej, nie żył w 1632 r. ul. Brukowana

Orzechowski Albert 1684 ul. Brukowana

Owanisowicz Auxenty Ormianin 1689, 1693 ul. Brukowana

Owaniszewicz Auxenty i Anna Warterysowna Ormianie 1659 ul. Brukowana

Paprocki Dominik 1722 ul. Zamkowa

Paweł cieśla 1648 ul. Brukowana

Paweł Zając 1653 ul. Brukowana

Pawełkowna Łucja , ż. A. Pipkowica 1637 ul. Brukowana

Pencikowski  1876 ul. Brukowana

Pikuzinski Teodor 1764 ul. Brukowana

Pinkowa Anna Ormianka wdowa 1668 ul. Brukowana

Pipkowic Albert 1636 ul. Brukowana

Piszkowic Wojciech 1635 ul. Brukowana

Płoszczynski Józef Bazyli i Salomea (de Drohowskie) 1752 ul. Brukowana

Płoszczyński Andrzej i Justyna 1773 ul. Brukowana

Połka Paweł 1632 ul. Brukowana

Pomiedziałkowicz Walenty mąż Agnieszki Stochliczownej 1710 ul. Brukowana

Preyszowicz Stanisław 1702 ul. Brukowana

Preyszowicze sukcesorzy 1703 ul. Brukowana

Preyszowiczowa Agnieszka 1704 ul. Brukowana

Prusnowscy (Prusinowscy) Jan i Wiktoria 1675 ul. Brukowana

Radankiewicz Stefan 1752 ul. Brukowana

Reinhod Innes  1645 ul. Brukowana

Romanczyk Albert i Katarzyna Czubowna 1677, 1684 ul. Brukowana

Rożeńska Anna w. po Mateuszu Sokołku, ż. Grzegorza Rożeńskiego 1669 ul. Brukowana

Równa Elżbieta (Gordonowna) 1680 ul. Brukowana

Rucinski Mateusz (małoletni) 1632,  1633 ul. Brukowana

Rulikowski Józef podczaszy bełski 1755 ul. Brukowana

Rzepecki 1653, 1665 ul. Brukowana

Rzepecki Simonis  Szymon 1632, 1637, 1645, 1652 ul. Brukowana

Saak Ormianin 1637, 1653, 1665 ul. Brukowana

Sadownik Józef i Agnieszka 1687, 1689 ul. Brukowana

Sahak (Saak?) Ormianin 1636 ul. Brukowana

Saik Ormianin 1692 ul. Brukowana

Saiowicz Jan Ormianin 1653, 1667, nie żył w 1687  ul. Brukowana

Saiowicz  Barbara Ałtunowna Ormianie 1687 ul. Brukowana

Sajecki Michał i Helena (Zielensczanka) 1653 ul. Brukowana

Salecki Andrzej i Katarzyna (de Lewkiewicze) 1753 ul. Brukowana

Schlarski Jan i Elżbieta Wolsonowna, małżonkowie 1718 ul. Brukowana

Seps Mateusz i Marina (Bergemanowna) 1644 ul. Zamkowa

Sernutowski Jakub 1632 ul. Zamkowa

Serwatowski Jakub i Jadwiga 1639 ul. Zamkowa

Sislik Chydryr 1636 ul. Horodelska

Skenalerowicz Izaak Ormianin 1633 ul. Brukowana

Skin Dawid i Margareta Szkoci 1645 ul. Brukowana

Skorczynski Jan i Anna 1704, Jan nie żył w 1719 ul. Brukowana

Skorczynski Jan i Euxenia (Lewkiewiczówna) 1702 ul. Brukowana

Skorczynska Euxenia i dzieci: Katarzyna, Piotr, Elżbieta  1719 ul. Brukowana

Skrzycki Łukasz i Ewa (Blasy) 1690 ul. Brukowana

Skrzynsczy Albert i Ewa 1678 ul. Brukowana

Skrzynski Wojciech 1651, 1653, 1669 ul. Brukowana

Skurczunski Jan i Honorata Anna Euxenia, w. po Janie w 1752, w. po A. Czopackim ul. Brukowana

Słotowski Paweł 1644, 1645 ul. Zamkowa

Smotryłkowa Pawłowa 1651 ul. Brukowana

Sokołek  Mateusz 1690 ul. Brukowana

Stachl Jan 1775 ul. Brukowana

Stanisławowa kusznierka 1659 ul. Solna

Stochlicz Marianna i Paweł 1690 ul. Brukowana

Suchecki Sebastian 1735 ul. Brukowana

Susi Atsuna Nicolai Ormianin 1637 ul. Brukowana

Suszewski Szymon i Regina 1728 ul. Brukowana

Swiecki Michał 1635 ul. Brukowana

Synanowna Oshsatka (Oskiatka ?) i jej syn Mikołaj Synanowicz ul. Solna

Szanski Andrzej 1722 ul. Zamkowa

Szeferowic Ormianin 1646 ul. Brukowana

Szulmierski Albert  1632, 1637, 1652 ul. Brukowana

Szulmirski Wojciech 1633 ul. Brukowana

Szumowski  Michał i Joanna  1753, 1755, nie żył  1773, sukc. 1776 ul. Brukowana

Szymanowicz Jan i Katarzyna 1722 ul. Zamkowa

Świderski Jakub 1636 ul. Brukowana

Tokacki Marcin 1728 ul. Brukowana

Torosowicz Bachdazar Ormianin 1630 na rogu ul. Szewskiej

Tschner Jan i Ewa 1641 ul. Zamkowa

Twardzik Mateusz i Elżbieta 1639 ul. Brukowana

Udny Wilhelm 1632 ul. Brukowana

Waśniowski Wojciech 1635 ul. Brukowana

Wawrzyniec rymarz 1648 ul. Brukowana

Waymer Jakub 1641 ul. Zamkowa

Weyschen Jan 1644 ul. Zamkowa

Widawski Jan dicta Marcinkowic 1641 ul. Brukowana

Widawski Jan i Regina (Orlikowna) 1645 ul. Brukowana

Wieczorkowski Antoni 1728 ul. Brukowana

Wierzbowski Tomasz 1876 ul. Brukowana

Willer Jan i Agnieszka 1781 ul. Brukowana

Wieteski Stanisław 1638 ul. Brukowana

Wisniowski Mateusz 1654 ul. Brukowana

Witkowszczanki Teresa i Agnieszka c. Bańkowskiej 1773 ul. Brukowana

Włodzik 1659 ul. Solna

Wojciech kowal 1650 ul. Brukowana

Wolski Samuel 1784 – nie żył ul. Brukowana

Wolszen Dawid i Helena 1637 ul. Brukowana

Wołkowicz Elżbieta w. po Krzysztofie i córki Marina, Jadwiga i Zofia 1664 ul. Brukowana

Wosinski Rafael ks. 1665 ul. Brukowana

Wyszynskie Baroni Andrzej 1876 ul. Brukowana

Zagurscy Stanisław i Jadwiga 1667, 1669 ul. Brukowana

Zagurski Stanisław  i Jadwiga (Mikołajowiczowna) 1672 ul. Brukowana

Zagurski Stanisław i Marianna Nowackowna 1675, 1677 ul. Brukowana

Zając Paweł i Zofia 1653, 1650 ul. Brukowana

Zalewscy 1755 ul. Brukowana

Zalewski Andrzej i Katarzyna Baleiowiczowna Ormianka 1714 ul. Brukowana

Zamoyski Marcin 1687 (zapis na kamienicy) ul. Brukowana

Zarzyccy 1771 ul. Brukowana

Zarzycki Mateusz i Magdalena (de Bernackie) 1776, 1781 ul. Brukowana

Zawadzki Jan 1636, 1637 ul. Brukowana

Zawadzki Jan i Małgorzata, 1652, 1653 ul. Brukowana

Zegart Adam i Ewa 1632 ul. Brukowana

Zielińscy Antoni i Teresa  1755 ul. Brukowana

Zielopolska Zofia c. Baczmagi, ż. Łukasza Zielopolskiego 1635 ul. Brukowana

Zwierzchowski Laurenty i Jadwiga 1728 ul. Brukowana

Żarnowiecki Jan 1653, 1654 ul. Brukowana

Żeński klasztor Św. Dominika (z Bełza?) 1667 ul. Brukowana

Żołądkiewicz Wojciech 1665, 1673 ul. Brukowana

Żołądkowicz  Albert 1676, 1680 ul. Brukowana

Żurkowski Stanisław 1638 ul. Brukowana

Żydowska Szkoła 1636 ul. Horodelska


opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum w Lublinie. Akta miasta Zamościa. Advocatalia. Kwerenda l. 70. XX w.