Przedmieście Lwowskie 1632-1785

 

W styczniu 1632 r. przeprowadzono inwentarz dóbr (dom z placem prożnym) po zmarłym Wawrzyńcu Farbowanym. Sąsiedztwo: ogrody Franciszkanów.

Opis: „Izba wielka w którey piec dobry, okna dobre, ławy wkoło, izdebka mała, komora na podsienie, kuchnia zamczysta…”

W styczniu 1632 r. Paweł Zawadzki vexillifer (sztandarowy okaziciel-tłumacz Google) sprzedał za 200 złp. dom Jakubowi Okrzeyskiemu. Sąsiedzi: dom Konrada i dom „Olhowskie”.

W lutym 1632 r. po zmarłym Piotrze Podsiadłym Fabriferrarius-kowalu przeprowadzono inwentarz domu narożnego z mostu na przedmieściu lwowskim.

Opis: „…w tym domie izba nowopostawiona, okna y piec y komin, listwy, ławy wkoło nowe, w sieni komin kowalsky nowy, komory nowe…”

W marcu 1632 r. przeprowadzono inwentarz dóbr po zmarłej  Barbarze (wdowie po Mateuszu) Żuchowskiej. Sąsiedztwo: Andrzeykowa.

Opis: „W tym domu izba izdebka na przedzie nowa z oknami y piecem dobrym, podle tey izby komora zamczysta, kuchnia, izdebka, z niey kownata, piwnica, za tym dwie komorze za drzwiami wielkiemi, stajenka, stainia pod jednym dachem.”

W marcu 1634 r. Elżbieta Przygocka i Wojciech przeprowadzili donację domu. Jedynym właścicielem domu stała się Elżbieta Przygocka. Sąsiedzi: Krzysztof Kobylinski i Michał Żerebkowic.

W kwietniu 1634 r. Maria Gostecka, córka zmarłego Wojciecha Ciątały mieszkańca Zamościa, żona Pawła Gosteckiego mieszkańca Lublina sprzedała za 50 złp. domek Stanisławowi Gąsczykowi szewcowi. Sąsiedztwo: Jan Rychwalski i Tomasz piekarz i dom Harasimka.

W maju 1634 r. Krzysztof Stanikowski ławnik sprzedał za 200 złp. domek na przedmieściu Piotrowi Nieliskiemu Judicius Terrestris Strelniesinensis (Sędzia Ziemski Strzeliński). Sąsiedztwo: Tomaszowa piekarka i Jakub Margol.

W czerwcu 1634 r. Jan Gruszecki przedmieszczanin sprzedał za 120 złp. dom Janowi Wyrwikowi dicto Chylińskiemu. Sąsiedztwo dom Popławskiego i sukcesorzy Bazylińskiego.

W czerwcu 1634 Jan Gruszecki sprzedał za 200 złp. dom Andrzejowi Porniewiczowi i Elżbiecie jego żonie przedmieszczanom. Sąsiedztwo: Jan Rychwalski i Stanisław Stabrowski.

W lipcu 1634 r. Wojciech Krzywicki i Jadwiga sprzedali domek za 150 złp. Jakubowi Mazurkowicowi de Villa Stabrow (ze Stabrowa) alias-inaczej Woyciechowicowi. Sąsiedztwo: Mikołaj woźnica i dom Nerczynskie seu-lub Strzyżowskiego. Adres: post Monasretium Patrum Franciscanorum (po klasztorze Ojców Franciszkanów).

W sierpniu 1634 r. wykonawca testamentu Adam Osiński sprzedał domek za 60 złp. po zmarłym Janie SzawcePawłowi Stanisławowic’owi Rakownikowi. Sąsiedzi: Grieśka i Ciotczyk.

W listopadzie 1634 r. Szymon Dubrawski satelles sprzedał tylną część domku za 20 złp. Lewkowi Hrycowicowi i jego żonie. Sąsiedztwo: Wacław Kamięnski i Hrycko Kramarz.

W listopadzie 1634 r. O. Antoni Stawski, franciszkanin (w imieniu zakonu) sprzedał za 80 złp. domek na przedmieściu Stanisławowi woźnicy i Reginie jego żonie, przedmieszczanom. Dom ten zapisał klasztorowi w testamencie zmarły Krzysztof Lanio-rzeźnik. Sąsiedztwo: Danilko i Krzysztof Mastalerz.

W czerwcu 1635 r. Fedko Stecko i Łukasz Harbaczykowic, bracia rodzeni Hawreło Juskowicza de Villa Białobrzegi sprzedali za 100 złp. dom na przedmieściu Janowi Lupka i Agnieszce jego żonie. Sąsiedzi: Jan Barxator (piwowar) i Tomasz Migrer.

W sierpniu 1635 r. Mateusz i Zofia Chruściccy przedmieszczanie zapisali na domu 110 złp. na rzecz Wojciecha i Elżbiety Małeckich. Sąsiedzi: Mateusz Sczytowski pellifex (kuśnierz) i Jan Carpentarius (cieśla stelmach).

W sierpniu 1635 r. Teodor Łabay przedmieszczanin sprzedał za 132 złp. dom narożny Wojciechowi Łukowicowi telletextor (sukiennik tkacz). Sąsiedztwo: post Hospitale (po szpitalu) Paweł piekarz.

W sierpniu 1635 r. Wojciech i Barbara Łukowic sprzedali za 98 złp. dom Stanisławowi Żołędzkiemu. Sąsiedzi: Daniel furman i Stanisław Żołędzki.

W sierpniu 1636 r. Piotr i Zofia Białachowscy zapisali na domu na przedmieściu 97 złp. Albertowi Grupeckiemu. Sąsiedzi: Albert Typowic i Templum Ruthenici (Cerkiew Ruska).

W marcu 1637 r. Elżbieta trębaczka, żona zmarłego Mateusza Sczytowskiego Tubicinis-trębacza wyceniała dom na 600 złp. Sąsiedzi: Chrościcki i na rogu.

W maju 1637 r. Siemko Justieor Juda (Żyd) sprzedał za 50 złp. domek na przedmieściu Andrzejowi Nerkowicowi. Sąsiedzi: Andrzej Nerkowic Dellionis i Mikołaj Vectoris – woźnica.

W czerwcu 1637 r. Marcin Kucharski i Zofia sprzedali za 288 złp. dom Stanisławowi Żaczkowicowi. Sąsiedzi: Paula Czubata i acialiter platea ad Stagnum-na rogu ulicy nad stawem.

W październiku 1637 r. Jan Dobek Braxator (piwowar) i jego żona Katarzyna sprzedali domek na przedmieściu za 100 złp. Joahimowi Springerowi Militi Germanico  (niemiecki żołnierz). Sąsiedztwo: Czarny Stas i Jan Kołtunik.

W maju 1638 r. Joachim Springer żołnierz niemiecki sprzedał domek za 80 złp. Mateuszowi Walkowiczowi i Katarzynie. Sąsiedztwo: Jan Kołtunik i Romani.

W marcu 1639 r. Szymon Rzepecki i Dorota sprzedali dom (brak kwoty) Józefowi Doleszkowicowi Ferifaber kowalowi. Sąsiedztwo: Serafinus (Serafin) Ahenarius [abenarius – kotlarz] i acialis [aeialis na poddaszu] domus.

W kwietniu 1639 r. Bartłomiej Lipowski aptekarz sprzedał za 400 złp. dom Albertowi Świderskiemu. Sąsiedztwo: Piotr Bralachowski i Mateusz Wierzchowski.

W czerwcu 1639 r. Piotr Białachowski zapisał na domu i ogrodzie sumę 100 złp. na rzecz Michała Kumalika de Villa Stabrow (ze Stabrowa). Sąsiedztwo: Templum Russicum (Cerkiew Ruska) i Albert Tyszowiecki.

W lipcu 1639 r. Andrzej Gołąbek i Regina jego żona sprzedali za 52 złp. dom z ogrodem Szymonowi Winszka szewcowi. Sąsiedzi: Grabowiecki i Miodunowa.

W listopadzie 1639 r. Jan Matczynski i Ewa jego żona sprzedali za 400 złp. dom Prokopowi Gieraszewskiemu. Sąsiedzi: Samuel Padowski i Hrycko Pniowski.

W kwietniu 1640 r. Jan Rolka kowal zwany Obrocki i Anna jego żona sprzedali za 230 złp. dom Hiacyntowi Plazikowi zwanemu Pniowski, przedmieszczaninowi. Sąsiedzi: Matczynski i Marcin Czerwik.

W kwietniu 1640 r. Łukasz Jawor rzeźnik i kupiec sprzedał za 800 złp. dom, ogród i browar Stanisławowi Sulikowskiemu Candellator seu Aphotecarius (aptekarz) anteurbanus przedmieszczanin i Zofii Kulikowskiej jego żonie. Sąsiedzi: sukcesorzy Mateusza Campanori (dzwonnika) i Jakub Walancik.

W kwietniu 1640 r. Regina Mrzygłodka i Mateusz Stabrowski małżonkowie sprzedali za 120 złp. dom Janowi Wlędka. Sąsiedzi: Serafin Asenarius [abenarius-kotlarz] przedmieszczanin i Walenty piwowar.

W lipcu 1640 r. Jan Pokrywka zwany Bienięda i Agnieszka jego żona przedmieszczanie sprzedali za 160 złp. dom narożny Annie i Jakubowi Koszelnikom i Agnieszce Kwiatkowszczance, siostrze Anny a córce Doroty Kwiatkowskiej Strumiłownej. Sąsiedzi: Oleszka.

W październiku 1640 r. Samuel Padowski sprzedał za 350 złp. dom Janowi i Zofii Komorowskim. Sąsiedztwo: Tarabarzynska i Prokop Gieraszewski pop.

W kwietniu 1641 r. Regina Mirowska, wdowa po Wojciechu Paczoszka, żona Andrzeja Mirowskiego przeprowadziła inwentarz dóbr.

Opis: „Dom…z sienią z komorami dwiema w sieni, za izbą piekarniczka piwnica….piec dobry, komin dobry.”

W czerwcu (brak daty rocznej, przypuszczalnie 1641 r.) wymieniany był jako właściciel domu na przedmieściu lwowskim Jacko Sidorowic, syn zmarłego Heliasza Sidorowica szewca. Sąsiedzi: Jan rzeźnik i Jakub Okrzeyski.

W czerwcu 1641 r. Serafin kotlarz i Dorota kotlarka jego żona sprzedali za 280 złp. dom Hiacyntowi Płaxikowi de Villa Pniowek (z Pniówka) i Katarzynie jego żonie. Sąsiedzi: Sczerba Jan i Mrzygłodowski.

W czerwcu 1641 r. Hiacynt Kolszyk sprzedał za 320 złp. dom Bazylemu Nisczykowi i Marinie de Tysowce (z Tyszowiec) jego żonie. Sąsiedzi: Janowa rzeźniczka i Jakub Okrzeyski.

W marcu 1642 r. Elżbieta Słodowniczka, wdowa po Pawle Pistoris-piekarzu, żona Jana Braxatoris (piwowara-słodownika) sprzedała za 200 złp. dom Marcinowi Tworkowicowi piekarzowi i Katarzynie jego żonie. Sąsiedztwo: Jan Matczynski i Marcin Czerwik kowal.

W maju 1642 r. Anna Pawlikowna, wdowa po Wojciechu Mrugale, żona Walentego (sukiennika-tkacza) sprzedała domek za 66 złp. Andrzejowi Sokolikowi przedmieszczaninowi. Sąsiedzi: Kozaczek i Mateusz.

We wrześniu 1642 r. Jan Więczkowic Advocatus et Judex OrdinariusAdwokat i sędzia zwyczajny i Jadwiga Swieykowsczanka jego żona zapisali na domu ad Orientem Portam Leopoliensis versus-w kierunku Wschodniej Bramy Lwowskiej 100 złp. na rzecz Provisoribus Montis Pietatis Dresneroviani- prowizora Banku Pobożności (Fundacji Dreznerowskiej).

W październiku 1642 r. Jadwiga Janowa Bienkowicowa wdowa po Janie Bienkowicu sprzedała za 200 złp. dom Zofii Jakubowej Słodowniczce Stroynowicowej, wdowie po Jakubie Stroynowicu Braxatoris-piwowarze. Sąsiedzi: Wojciech Bączek i Krzysztof kowal.

W październiku 1642 r. Mikołaj Kosczyna sprzedał za 210 złp. dom Anastazji Popikowej i Hiacyntowi Popikowi. Sąsiedzi: Adam Mazurek i Wojciech sukiennik.

W styczniu 1643 r. Szymon Grabowiecki i Agnieszka sprzedali dom za 240 złp. Ferensowi Denkowicowi. Sąsiad: Szymon Wroński.

W marcu 1643 r. Szymon Winski szewc i Anna jego żona sprzedali za 110 złp. dom Janowi Ciepłuszka szewcowi i Jadwidze jego żonie. Sąsiedztwo: Szymon Grabowiecki i dom Miodunownej.

W kwietniu 1643 r. Szymon Dolesczyk i Katarzyna sprzedali za 265 złp. dom Marcinowi Libno Germanus (Niemiec) i Annie jego żonie. Sąsiedztwo: Stanisław Pysczek i dom Sangierego.

W czerwcu 1643 r. Jan Orłowski i Katarzyna Orłowska, małżonkowie sprzedali za 180 złp. dom Grzegorzowi Żydkowskiemu piwowarowi i Zofii jego żonie. Sąsiedzi: Wojciech sukiennik i Wojciech woźnica.

W czerwcu 1643 r. dokonano wyceny (sukcesorzy) domu na 450 złp. po zmarłym Janie Szpaczku. Sąsiedztwo: Agnieszka Turzycka.

Opis: „Primum parietem Hypocausti partibus et angilis suis plurimum corruptam et vicitam” (Po pierwsze, ściana Hipokaustu została znacznie zniszczona i pokonana przez …………).

W październiku 1643 r. Marcin Tworkowic piekarz i Katarzyna sprzedali za 200 złp. dom Anastazji Pankowicowej i Janowi Pankowicowi szewcowi. Sąsiedztwo: Jan Matczynski i Marcin Czerwik.

W marcu 1644 r. Hiacynt Popowic sprzedał za 150 złp. dom Michałowi Kusczykowi. Sąsiedzi: dom Mazurka i Rozchynowie.

W kwietniu 1644 r. Polonia Tyskowa wdowa po Tysko Kisiliku przeprowadziła inwentarz dóbr. Sąsiedzi: Konrad alias Kołszyk i Stanisław Korcz.

Opis: „Dom poprawy potrzebuie. Dach niemal wszytek barzo nadwątlony, ogrod przy nim. Piwnica wali się iuż. Komora iedna.”

W maju 1644 r. Apolonia dicta Połonka wdowa po Tysko Kisielczyku oraz Wasiel Jerzy i Eufemia jej dzieci sprzedali za 250 złp. dom Mateuszowi Ostrowskiemu de Stabrow (ze Stabrowa) i Annie. Sąsiedzi: Konrad Kołszyk i Stanisław Koisz [Korcz].

W czerwcu 1644 r. Jan Więczkowic adwokat i Jadwiga Swieykowsczanka jego żona sprzedali dom za 605 złp. Portam versus Leopoliensis (w kierunku Bramy Lwowskiej) Acialiter (na rogu)  Tomaszowi Łuckiewiczowi złotnikowi cives ante hac Zamoscensis et ad praesens Włodimiriensis – dawniej mieszkańca Zamościa a obecnie Włodzimierza. Sąsiedzi: Szymon Niedzielski i a’ tergo domus-z tyłu domu sukcesorów Chochelskiego.

W listopadzie 1644 r. Zofia Białachowska, wdowa po Wojciechu Białachowskim dokonała podziału domu na podstawie testamentu pomiędzy Annę Białachowską i Piotra Białachowskiego, brata zmarłego Wojciecha. Sąsiedztwo: kościół grecko-unicki i Wojciech Tyszowiecki.

W sierpniu 1645 r. Jakub Raczek sprzedał za 446 złp. dom Pawłowi Zaiącowi i Zofii jego żonie. Poprzednim właścicielem był zmarły Szymon Raczek. Sąsiedztwo: Paweł Zaiąc i sukcesorzy Wawrzyńca Gorczycy.

We wrześniu 1645 r. Tomasz Łuckiewicz złotnik sprzedał za 800 złp. dom Stanisławowi Josophowic Dulaciane piekarzowi i Reginie jego żonie. Sąsiedzi: sukcesorzy Chechelskiego i a‘ latere domus – z boku domu Szymona Niedzielskiego.

W maju 1648 r. wyceniono na 1000 złp. dom po zmarłym Wojciechu Paczoszka alias Pastusczyk. Sąsiedztwo: Bonorum Armenorum (dobra Ormian) i Daniło.

W sierpniu 1648 r. Jacko Kolszyk zapisał na domu sumę 50 złp. na rzecz szpitala w Zamościu.

W sierpniu 1648 r. Wacław woźnica i jego żona Małgorzata zapisali na rzecz szpitala w Zamościu sumę 30 złp. na domu na przedmieściu lwowskim.

W grudniu 1649 r. Daniel Abraszuk zapisał na domu (jako zwrot długu) sumę 500 złp. na rzecz Fedko Lipsena Molitor (młynarza). Sąsiedzi: Mirowski i Waśko Kuśnierz.

W maju 1650 r. Andrzej Vitriariusszkalrz sprzedał za 250 złp. dom z gruntem Wawrzyńcowi Kochanowskiemu piekarzowi. Sąsiedzi: Jusiowa i kredencarz.

W lipcu 1651 r. po Jakubie Giza podzielono dom na dwie części (zgodnie z testamentem): 1) Krystyna Giza z córką Jakuba z pierwszego małżeństwa; 2) pozostałe czworo dzieci. Sąsiedzi: Makar złotnik i plac Kondratowy (Kondrata).

W sierpniu 1651 r. Marina, wdowa po Kuźmie Pieluszu sprzedała za 170 złp. domek na przedmieściu lwowskim Stefanowi i Annie Haczykom. Sąsiedzi: Sochaiowski i sukcesorzy Wronowicza.

W kwietniu 1653 r. Elżbieta, żona Tomasza Sechinskiego sprzedała za 120 złp. dom Justynie, wdowie po Adamie Osinskim, żonie Samuela Lesnickiego. Sąsiedzi: Aleksander Hoffman i Leon szewc.

W listopadzie 1653 r. Bazyli Tyszowiecki zapisał testamentem dom żonie. Sąsiad: Makary.

W lipcu 1654 r. Marcin Okrzelski krawiec i Krystyna Ruszowska, jego żona wycenili dom z ogrodem na 150 złp. Sąsiedzi: Makary złotnik i Kondrad.

W sierpniu 1654 r. Justyna Lesnicka sprzedała domek za 120 złp. Janowi Jeżowiczowi szewcowi. Sąsiedzi: Leon szewc i fundum Matczynskie.

We wrześniu 1654 r. Szymon Deleszczuk sprzedał za 250 złp. domek na Przedmieściu Lwowskim (ul. Straminea) Demetriuszowi Koscienikowi z Wojsławic. Sąsiedztwo: O.O. Franciszkanie i Stanisław Czerw.

W styczniu 1666 r. Wojciech i Anna Tabor sprzedali za 200 złp. dom Bazylemu Chaczyk Białowolskiemu i Parasce jego żonie. Sąsiedzi: Aleksander Gadzik i Jan Takuszowicz.

W marcu 1667 r. Adam i Zofia Goryczkowie zapisali na domu sumę 100 złp. na rzecz prowizora Banku Poboznego (Fundacji Dreznerowskiej). Sąsiedzi: Mateusz Sokołowski Achenarius [abenarius-kotlarz] i Wodniacki.

W maju 1669 r. Jan i Anna Żakowiczowie vulgo Petercymentowie małżonkowie sprzedali za 170 złp. dom Janowi i Reinie Bespiecznym. Sąsiedzi: Praedium-nieruchomość klasztoru S.S. Klarysek i Stanisław Matuszowski.

W lipcu 1670 r. Adam i Zofia Gorczyccy zapisali (wyderkaf) 50 złp. na rzecz Confraternitas Sacratissimi Rosarii – Bractwa Różańcowego. Sąsiedzi: Mateusz Sokołowski i Poteracha.

W sierpniu 1670 r. Jan i Agnieszka Zaklikowiczowie sprzedali za 300 złp. dom Stefanowi i Zofii Grabowskim. Sąsiedzi: Mateusz Sokołowski i Makarowa.

W listopadzie 1670 r. Wojciech i Jadwiga Lesniowscy sprzedali za 250 złp. domek Tymoteuszowi i Anastazji Mrzygłodowiczom alias Młynarzowym, małżonkom. Sąsiedzi: Jakub Baleiowicz Ormianin i Michał Rzepka.

W czerwcu 1671 r. Anna Słomiana i Mateusz Winogrodzki alias Słomiany jej syn sprzedali za 35 złp. domek Sebastianowi i Zuzannie Roiszczowskim. Sąsiedztwo: Sebastian Klimczuk i Grabovieczonka.

W czerwcu 1672 r. Jan i Agnieszka Zaklikowiczowie sprzedali za 450 złp. dom Józefowi i Katarzynie Sadownikom. Sąsiedzi: Walenty Sądecki.

W lipcu 1672 r. Mateusz Zalepa, syn zmarłego Mateusza Zalepy, i Elżbieta jego żona sprzedali za 150 złp. dom Janowi i Agnieszce Zaklikowiczom. Sąsiedzi: Szymon Stańkiewicz i Klimko Pniowski.

W maju 1674 r. Anna, żona Piotra Kamienskiego zapisała testamentem mężowi i dzieciom: Marcinowi i Katarzynie dom na przedmieściu z Bramy Lwowskiej idąc.

We wrześniu 1674 r. Adam Gorczycki przeprowadził wizję domu.

Opis: „Naprzod w izbie wielkiey pieca, …u teyze izby wielkiey drzwi nie było, kuchnia zrujnowana. Piecz chlebny z cegieł murowany zrujnowany tak wprzedzie iako y z tyłu. U kuchni teyze drzwi nie było. U piwnicy także drzwi tak dolnych iako y gornych nie było, taż piwnica zwierzchu we trzech miejscach zawaliła się. W przęsle iednym ode drzwi siennych izby wielkiey u gory piąci delow nie dostaie.”

W kwietniu 1677 r. Petrus Kamienski sprzedał za 300 złp. dom hic Zamoscium post portam Leopoliensem-tutaj w Zamościu za bramą Lwowską Marcinowi i Zofii Mościckim. Sąsiedztwo: acialiter ab una i Marcin Kuchnicki kowal.

W maju 1677 r. na mocy zapisów testamentu po Grzegorzu i Mariannie Goreckich dom o wartości 200 zlp. przejął Kazimierz Dąbrowski. Sąsiedzi: Marcin Tyszowiecki i Ignacy Białowolski.

Opis: „Naprzod izba…z pułapem….oknami drzwiami pieczem barzo złym…drzwi w teyze izdebce…z okiennicami. Wrota na podwórze od ulicy publiczney złe na biegunach drewnianych …od izdebki gorney…zły dach, poszycie słomiane nad tąż izdebką sienią, piwnicą w którey szyia…drzwi w niey…komora podle kuchni…bez drzwi w niey sciany …nad tąż komorą połap. …”

W październiku 1678 r. Marcin i Katarzyna Tyszowieccy sprzedali za 260 złp. dom Janowi i Ewie Kaliszom. Sąsiedztwo: Auxenty Owaniszowicz i Jan Szopinski.

W lipcu 1685 r. Wojciech Kulaszkowicz zapisał 200 złp. na domu Agnieszce Zawislance, żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Błażeja Żmindzinskiego bednarza.

W marcu 1688 r. Jan Golacki alias Czarny zapisał testamentem dom dożywotnio drugiej żonie Golackiego, a po jej śmierci dzieciom: Tomaszowi i Annie. Sąsiedzi: Andrzej Halczuk i grunt Szpitala Ruskiego.

W lutym 1691 r. Jakub i Zofia Zarzyccy sprzedali za 330 złp. dom z ogrodem Marcinowi i Annie Krutniakom. Sąsiedzi: Teodor Swiscz i Zachariasz Browar [Ormianin].

W lipcu 1691 r. Andrzej Horula sprzedał za 380 złp. dom Janowi Białowolskiemu i Annie jego żonie. Sąsiedzi: Tewel Moszkowicz i na rogu.

W listopadzie 1698 r. Mudimianus Czerniechowski szewc sprzedał domek za 120 złp. bratu, Teodorowi Czerniechowskiemu szewcowi. Sąsiedzi: Prokop Szulchacz i Mateusz Cremati coctor-piwowar.

W marcu 1699 r. Łukasz Maszkiewicz zapisał testamentem dom żonie Anastazji i synowi Zachariaszowi. Sąsiedzi: Semko Tywoniak i Marcin Czerniechowski.

W marcu 1707 r. Andrzej Zaklikiewicz Epiphiarius [ephipparius-siodlarz] i Teresa sprzedali za 50 złp. domek in Suburbio Podstawie acialiter (na przedmieściu Podstawie na rogu) Kazimierzowi Baranowskiemu rzeźnikowi i Mariannie jego żonie.

W październiku 1708 r. Lewel Moszkowicz Żyd wycenił dom na 940 złp. Sąsiedzi: sukcesorzy Tokackich i Jan Białowolski.

Opis: „Naprzod izba drewniana z posadzką, oprocz kominka, pieca, okien…, izdebka na przedzie z posadzką,…Piwnica drewniana…, Wiązania nad domem z kominem wywiedzionym…Parkan dokoła dylowy z daszkiem gontowym…, Studnia…”

W lipcu 1711 r. nastąpiła sprzedaż domu drewnianego po zmarłym Stanisławie Mruz [Mrozie] za sumę 760 złp. na rzecz Adama Siedleckiego Carpentarius (cieśla, stelmach) i jego żony Marianny. Sąsiedzi: fundum vacuum i Jan Bilski Coctoris (piwowara).

W maju 1713 r. Piotr Jan Nagrodzki zapisał na domus citatae 60 złp. na rzecz Barbary Dulniczki. Sąsiedzi: na rogu i Helena Robakiwiczowa.

We wrześniu 1719 r. Katarzyna Dulska zapisała testamentem połowę domu synowi Aleksandrowi, przeznaczając drugą połowę do sprzedaży.

W maju 1720 r. Anna Bernacka i Mateusz Bernacki sprzedali za 600 złp. dom Krzysztofowi Baleiowiczowi Iuris Privislegatis Armenica (prawa specjalnego ormiańskiego) i Helenie Lechowiczownej żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Gitlarscianorum i Paweł Dybza Viceadvocati (adwokat) Zamosc.

W maju 1726 r. Jan i Paraskevia Bunieccy zapisali na domu sumę 100 złp. na rzecz Jana Wieląckiego. Sąsiedzi: sukcesorzy Styerowiczów i Sakiewicze.

W listopadzie 1729 r. Anna Grzybowska sprzedała za 1800 złp. domostwo Ickowi i Feygeli Zelmanowiczom Tarnogrodzkim. Sąsiedzi: Marcin Kołtunik i sukcesorzy Aleksandra Brzyskiego.

W maju 1732 r. Jakub Polaszkiewicz sprzedał za 280 złp. dom Sebastianowi i Annie Gabryelowiczom. Sąsiedzi Anna Szklarczykowa i Mielchior Eyner.

W październiku 1734 r. Andrzej, Anna i Tomasz Łysiakowie, dzieci zmarłych Michała i Marianny Łysiaków, sprzedały za 400 złp. dom i gospodarstwem Szulimowi i Spryncy Ickowiczom. Sąsiedzi: od ulicy publicznej i Jakub Ostrowski kowal.

W październiku 1735 r. Helena Doroszowska, wdowa po Szymonie Doroszowskim sprzedała za 1100 złp. dom drewniany (desolata-opuszczony) na Przedmieściu Lwowskim Jakubowi i Ryfce Chayzykowiczom. Sąsiedzi: sukcesorzy Łysakowskich i Michał Dobrzanski.

W lipcu 1737 r. Paweł Lewandowski kuśnierz i Krystyna jego żona sprzedali dom drewniany za 1200 złp. Moszko i Pesi Jozwowiczom. Sąsiedzi: Bożanscy i via publica fossam versus tendente-droga publiczna prowadząca w stronę fosy.

W grudniu 1737 r. Bartłomiej Ostrowski Ferrifaber-kowal i Marianna Ostrowszczanka Rączkiewiczowa, żona Krzysztofa Rączkiewicza i Kazimierz Ostrowski – jego dzieci sprzedały za 185 złp. dom Piotrowi Grabowiczowi kowalowi i Zofii jego żonie. Sąsiedzi: Bilscy i Emenum.

W listopadzie 1738 r. Regina Markiewiczowa, wdowa po Kazimierzu Markiewiczu sprzedała za 165 złp. dom Wroblowskim małżonkom. Sąsiedzi: Piotr Hanae i Piotr Tyszowiecki.

W kwietniu 1738 r. Jadwiga Bespieczna, wdowa po Andrzeju Bespiecznym ławniku sprzedała dom drewniany z gospodarstwem Pliszkiewiczowi za 260 złp. Sąsiedzi: sukcesorzy Tyszowieckich i dom klasztorny.

W lipcu 1739 r. Grzegorz Drozdowski, Marianna Drozdowna Czołowska i Krystyna Drozdowna sprzedali za 880 złp. dom Kliwinskim. Sąsiedzi: Tomasz Czyzykowski i droga publiczna.

W czerwcu 1740 r. Łukasz Derbedroszowicz rajca sprzedał za 2430 złp. dom Ickowiczom. Sąsiedztwo: Wieczorkowski viceadvocatus (z-ca wójta) i sukcesorzy Robakiewiczowej.

We wrześniu 1741 r. Antoni i Agnieszka Maciejowscy zapisali na domu drewnianym z piwnicą wyderkaf 200 złp. na rzecz wikariuszy Kolegiaty zamojskiej. Sąsiedztwo: droga publiczna i Andrzej Woźniakowski.

W listopadzie 1741 r. Barbara, wdowa po Charlewskim sprzedała dom narożny in Civitate versus Portam Leopoliensem acialiter (w mieście w kierunku Bramy Lwowskiej) za 1880 złp. Conventus Ordini Sancti Joannis de DeoZgromadzeniu Zakonu Świętego Jana Bożego. Sąsiedztwo: droga publiczna.

W kwietniu 1743 r. Tomasz Zastawski szewc i Barbara sprzedali dom za 550 złp. Szymonowi i Dworze Faybowiczom, małżonkom. Sąsiedzi: Antoni Czyżykowski i Wojciech Burdzinski.

W lipcu 1743 r. Ignacy Olędzki przeprowadził inwentarz domu drewnianego (cum celario-z piwnicą) przy „ulicy od Lwowskiej Bramy”. Sąsiedztwo: sukcesorzy Wieczorkowiczów.

Opis: „Wchodząc do domostwa …wrota duże…Do izby wielkiej drzwi dobre …okna…piec kaflowy zielony stary potrzebuie reparacji…piec piekarski murowany dobry…Drzwi do alkierza…piec kaflowy biały cały…Drzwi do kuchni…kuchnia dobra…komin dobry…Drzwi do kuchni z sieni…Schod na gore z kuchni. Gora zapierzona, żerdziami załozona…Wrota na tył dobre…Kloaka zła, do niey drzwiczki stare, sien czysta. Do izdebki małej malowaney drzwi dwoiste sosnowe nowe…piec kaflowy biały z kominkiem y fundamentem murowanym….okna dobre…podłoga dobra…Izdebka malowan. Przy terze izdebce do komory drzwi…tamże komin murowany nad dach wywiedziony. Drzwi do piwnicy dwoie…, Schody do niey dobre, piwnica debowa sucha z oknem na dwór, drzwi do drugiey komorki…nowo wystawioney bez okien y bez połapu. Dach nad całym domostwem stary, znacznie potrzebuie reparacji. W podziemiu słupow 5 dobrych. Przęsła w sieniach wszystkie złe.”

W maju 1747 r. Jan i Marianna Bunieccy sprzedali dom in Suburbio Leopoliensi na Przedmieściu Lwowskim cum 3-bus postis areoli (z trzema działkami terenu?) za 250 złp. Tomaszowi i Barbarze Zastawskim. Sąsiedzi: Paweł Koziewicz i Domus Conventus Monialium Zam. (Dom Klasztoru Sióstr Zamojskich).

W maju 1747 r. Paraschevia Buniecka, wdowa po Janie Bunieckim sprzedała dom za 250 złp. Tomaszowi i Barbarze Zastawskim.

W maju 1747 r. Katarzyna Tyszowiecka zapisała testamentem domostwo na Przedmieściu Lwowskim Pałazyii Koziewiczowej, wnuczce właścicieli.

We wrześniu 1748 r. Tomasz i Barbara Zastawscy sprzedali za 240 złp. dom na Przedmieściu Lwowskim Szymonowi i Annie Kaczorowskim. Sąsiedzi: Paweł Koziewicz i fundus Monialium Zamosc. Ordinis Sancte Clare-gospodarstwo sióstr zamojskich Zakonu Świętej Klary.

W lutym 1749 r. Szymon i Anna Kaczorowscy zapisali 100 złp. na domu na rzecz Iudica Aleksandry Jozefowiczownej sive-lub Kaczorkownej, córce zmarłego Antoniego Jozefowicza Kaczorka. Sąsiedzi: Koziewicz i Monialium Sancti Francisci Ordinis Sanctae Clarae – Siostry Zakonu św. Franciszka od św. Klary.

W maju 1749 r. Katarzyna i Aleksander Axonowie zapisali na hipotece domu sumę zł 20 na rzecz Regno currentis Confraternitati Annuntiationis B.V.M. Dominorum Literatorum in Ecclesia Insignis Collegiata Zamoscensis. Sąsiedztwo: Xenodochi Ritus Praeci i Stanscy.

W marcu 1762 r. zapisem testamentowym po zmarłej Helenie Onemusowej otrzymał dom wjezdny na Lwowskim Przedmieściu Wit Onemus, maż Heleny.

W maju 1762 r. Tomasz i Anna Zastwscy zapisali 400 złp. na małym drewnianym domku z gospodarstwem na Przedmieściu Lwowskim na rzecz Wojciecha Romanskiego. Sąsiedztwo: dom sukcesorów Kliviusciani i  Rostkovsciani.

W czerwcu 1763 r. Niklinscy przeprowadzili wizje domu.

Opis: …widzieliśmy w ścienie od publiczney ulicy będący deseczek popuchniałych kilka, które wypadać zaczynaia. Dach miejscami zły…

W grudniu 1765 r. nastąpiła transakcja kupna/sprzedaży za 1300 złp. domostwa pomiędzy Pinkwasem Berkowiczem i Franciszkeim Różyckim. Sąsiedztwo: Michał Ostrowski i Jan Hudzicki.

W styczniu 1766 r. Tomasz i Anna Zasławscy (Zastawscy?) sprzedali dwa domostwa za sumę 1025 złp. Dawidowi i Rochli Ickowiczom. Sąsiedzi: Antoni Kliwinski i Franciszek Ruszkowski.

W maju 1767 r. Antonina Kamienska przeprowadziła ustalenie sukcesorów domku drewnianego (zdezelowanego) na Przedmieściu Lwowskim. Sąsiedztwo: Browar Panien Franciszkanek i domostwo Kozieja szewca.

W lipcu 1767 r. był wymieniany Franciszek Ruszkowski (przy okazji innej sprawy) jako właściciel domostwa na Przedmieściu Lwowskim. Sąsiedzi: Szymon Kwieć Żyd i Dawid Ickowicz.

W grudniu 1767 r. Jakub Wysocki sprzedał za 300 złp. domostwo Mikołajowi Skurczyńskiemu. Sąsiedzi: Herszko Kłodnik i Saginowska.

W czerwcu 1768 r. Marianna 1-v Szulcowa, 2-v Sakiewiczowa sprzedała za 300 złp. dom z gospodarstwem Szymonowi i Katarzynie Siarkowskim.

W październiku 1768 r. Wojciech i Agnieszka de Burdzinskie Olszewscy przeprowadzili wizję opuszczonego domu na przedmieściu lwowskim. Sąsiedzi: Szymon Kwieć Żyd i sukcesorzy Domaradzcianorum fundus vacuus-puste gospodarstwo Domaradzkich.

Opis: …W izbie okien stłuczonych czternaście. Piec kaflowy w rogu iednym wywalony piec piekarski stary zły…w alkierzu w ścianach obydwóch słupy i podwlina zgniłe, w kuchni komin cały…w scianie kuchenney dylow czterech nie masz, od niewiernego Kwiecia ściany nie masz od grątu pustego sukcesorów Domaradzkich pod ścianami podwalina zgniła…pod wrotami tylnemi progu nie masz w dachu nad całym budynkiem miejscami dziury….

W marcu 1769 r. Ewa i Grzegorz Białowolscy sprzedali za 200 złp. dom  „Wnukoviana” z gospodarstwem Adamowi i Mariannie Korzeniowszczance Krauzom. Sąsiedztwo: gospodarstwo Czopików i Emptorum- kupujący.

W grudniu 1769 r. sukcesorzy Wita i Heleny OnymusówDoroszewscy przeprowadzili wizję domu „Onymusoviana” na Przedmieściu Lwowskim (brak opisu). Sąsiedztwo: Szymon Usinski i sukcesorzy Miklinscianorum.

W lipcu 1769 r. Jan i Barbara de Jaworskie Stankiewicze sprzedali za 20 złp. dom z gospodarstwem na Przedmieściu Lwowskim Andrzejowi i Franciszce Martynkiewiczównej Kowalskim. Sąsiedzi: Białowolscy i Urbańscy.

W maju 1769 r. Michał i Ewa Duschowna Nowaccy sprzedali za 130 złp. domek z gospodarstwem Andrzejowi i Mariannie de Prykowskie Buczkowskim. Sąsiedztwo: Andrzej Dolina i Duszkowie.

W październiku 1771 r. Adam Białkowski sprzedał za 900 złp. dom „Kliwsciana” z gospodarstwem Dominikowi i Mariannie Piskorskie. Sąsiedztwo: droga publiczna i  Dawid Żyd.

W sierpniu 1774 r. Apolonia 1-v Koziewiczowa, 2-v Śnieżowska sprzedała za 1950 złp. dom na Przedmieściu Lwowskim Szymonowi i Mariannie de Sabalskie Komstom (Komstowie). Sąsiedzi: Goal Szlomowicz i Predy Xendochialis (własność szpitala).  

W listopadzie 1778 r. Marianna Piskorska wdowa po Dominiku sprzedała za 900 złp. dom Tomaszowi i Mariannie Zardeckim. Sąsiedztwo: via Publica prope fos sam- droga publiczna w pobliżu fosy i Dawid Ickowicz.

W październiku 1778 r. Jakub Strambinger i Jan Willer sprzedali dom drewniany  za 135 złp. Szymonowi Komst’owi. Sąsiedztwo: Ementis i Monialium Ordinis FrancisciFranciszkański Zakon Sióstr.

W czerwcu 1779 r. Tomasz Białogayski sprzedał za 360 złp. dom Antoniemu i Franciszce Małachanskie Gałaszkiewiczom. Sąsiedzi: Judko Szymonowicz i Wojciech Grabowiecki.

W sierpniu 1779 r. Wojciech Grabowiecki sprzedał za 460 złp. dom Jakubowi i Agnieszce de Dąbkowskie Karkowskim. Sąsiedztwo: via Publica tendendo ad Ecclesiam S. Crucisdroga publiczna prowadząca do kościoła Świętego Krzyża i Antoni Kłodnica.

W sierpniu 1779 r. Katarzyna de Grondowicze i Szymon Sirkowski sprzedali za 280 złp. dom z gospodarstwem Andrzejowi i Annie de Łosieckie Kiełbinskim. Sąsiedzi: Józef Gierlechowski i Andrzej Kiełbiński.

W czerwcu 1780 r. przeprowadzono wizję dworu na Przedmieściu Lwowskim po zmarłym Karolu Kumnickim. Brak opisu.

W styczniu 1781 r. Franciszek Rostkowolski sprzedał za 1400 złp. dom Bazylemu Szcześć i Annie de Siweczynskie. Sąsiedzi: droga lwowska i Szubartoczoviani.

W maju 1781 r. Mikołaj Michalkiewicz i Magdalena de Zucisy (?) sprzedali za 770 złp. dom Andrzejowi Strygiellowi i Katarzynie de Botki. Sąsiedzi: Bazyli Białowolski i Ankiel Szafarz.

W kwietniu 1783 r. Aleksander Ligajewski rajca sprzedał za 450 złp. edificium cum fundo (budynek z gospodarstwem rolnym) Józefowi i Agnieszce Koscianowskim. Sąsiedzi: droga publiczna i Karpinski.

We wrześniu 1783 r. wyceniono na 398 złp. dom (cały zdezelowany) po zmarłym Żydzie Majorze Kłodnickim.

W październiku 1783 r. Anna de Kumnickie 1-v Słabiszewska; 2-v Zbytniewska sprzedała za 1800 złp. dwór na przedmieściu Szymonowi i Agnieszce Drozdowskim. Sąsiedzi: Michał Nowacki i Skurczyński.

W marcu 1784 r. Michalkiewicze zapisali na domu sumę 200 złp. na rzecz Promotoris Rosariani. Sąsiedztwo: Bułowolskie i Ankiel Szafarz.

W lipcu 1785 r. Józef Fiałkowski sprzedał za 500 złp. dom z gospodarstwem Elżbiecie de Moscylowskie Dąbrowskiej, wdowie. Sąsiedzi: Abram Sitaniecki i Kopel Beber.

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Abraszuk Daniel 1649 Przedmieście Lwowskie

Andrzeykowa 1632 Przedmieście Lwowskie

Axonowie Katarzyna i Aleksander 1749 Przedmieście Lwowskie

Baleiowicz Jakub Ormianin 1670; Krzysztof i Helena Lechowiczowna 1720 Przedmieście Lwowskie

Baranowski Kazimierz i Marianna 1707 Podstawie

Bazyliski sukces. 1634 Przedmieście Lwowskie

Bączek Wojciech 1642 Przedmieście Lwowskie

Beber Kopel 1785 Przedmieście Lwowskie

Berkowicz Pinkwas 1765 Przedmieście Lwowskie

Bernacki Mateusz i Anna 1720 Przedmieście Lwowskie

Bespieczny Jan i Reina 1669; Jadwiga w. po Andrzeju 1738 Przedmieście Lwowskie

Białachowski Piotr i Zofia 1636; Anna, Wojciech brat Piotra 1644;  Przedmieście Lwowskie

Białkowski Adam 1771 Przedmieście Lwowskie

Białogayski Tomasz 1779 Przedmieście Lwowskie

Białowolski Przedmieście Lwowskie

Białowolski Chaczyk Bazyli i Paraska 1666; Ignaty 1677; Jan i Anna 1691, 1708; Ewa i Grzegorz 1769;  Bazyli 1781 Przedmieście Lwowskie

Bienkowicowa Jadwiga w. po Janie 1642 Przedmieście Lwowskie

Bilski Jan 1711; Bilscy 1737 Przedmieście Lwowskie

Bonorum Armenorum (dobra Ormian) 1648 Przedmieście Lwowskie

Bożanscy 1737 Przedmieście Lwowskie

Bralachowski Piotr Przedmieście Lwowskie

Browar Panien Franciszkanek 1767 Przedmieście Lwowskie

Browar Zachariasz 1691 Przedmieście Lwowskie

Brzyski sukces. 1729 ul. Drabowska

Buczkowscy Andrzej i Marianna de Prykowskie 1769 Przedmieście Lwowskie

Bułowolscy 1784 Przedmieście Lwowskie

Bunieccy Jan i Paraschevia 1726; Jan i Marianna 1747, Paraschewia w. po Janie  1747 Przedmieście Lwowskie

Burdzinski Wojciech 1743  Przedmieście Lwowskie

Campanori Mateusz sukces. 1640 Przedmieście Lwowskie

Cerkiew Ruska 1636; 1639 Przedmieście Lwowskie

Charlewski, w. Barbara 1741 Przedmieście Lwowskie

Chayzykowicz Jakub i Ryfka 1735 Przedmieście Lwowskie

Chochelski (Chechelski) sukces. 1644 Przedmieście Lwowskie

Chruścicki Mateusz i Zofia 1635; Chrościcki 1637 Przedmieście Lwowskie

Chylinski Wyrwik Jan 1634 Przedmieście Lwowskie

Ciepłuszka Jan i Jadwiga Przedmieście Lwowskie

Ciotczyk 1634 Przedmieście Lwowskie

Cremati Mateusz 1698 Przedmieście Lwowskie

Czarny Stas 1637 Przedmieście Lwowskie

Czerniechowski Mudimianus, brat Teodor  1698; Marcin 1699 Przedmieście Lwowskie

Czerw Stanisław 1654 ul. Straminea (Słomiana?) Przedmieście Lwowskie

Czerwik Marcin 1640, 1642, 1643 Przedmieście Lwowskie

Czopik 1769 Przedmieście Lwowskie

Czubata Paula 1637 Przedmieście Lwowskie

Czyżykowski Tomasz 1739; Antoni 1743 Przedmieście Lwowskie

Dabrowski Kazimierz 1677 Przedmieście Lwowskie

Danilko 1634;  Daniło 1648 Przedmieście Lwowskie

Dawid Żyd 1771 Przedmieście Lwowskie

Dąbrowska Elżbieta de Moscylow, w. 1785 Przedmieście Lwowskie

Deleszczyk Szymon 1654 ul. Straminea (Słomiana?) Przedmieście Lwowskie

Denkowic Ferens 1643 Przedmieście Lwowskie

Derbedroszowicz Łukasz 1740 Przedmieście Lwowskie

Dmitrukiewiczowscy sukces. 1765 Przedmieście Lwowskie

Dobek Jan i Katarzyna 1637 Przedmieście Lwowskie

Dobrzanski Michał 1735 Przedmieście Lwowskie

Dolesczyk Szymon i Katarzyna 1643 Przedmieście Lwowskie

Doleszkowic Józef 1639 Przedmieście Lwowskie

Dolina Andrzej 1769 Przedmieście Lwowskie

Dom Klasztorny 1738 Przedmieście Lwowskie

Dom Klasztoru Sióstr Zamojskich 1747 Przedmieście Lwowskie

Domaradzcianorum 1768 Przedmieście Lwowskie

Doroszewscy sukces. Wita i Heleny Onymusów 1769 Przedmieście Lwowskie

Doroszowska Helena w. po Szymonie 1735 Przedmieście Lwowskie

Drozdowski Grzegorz, Marianna Drozdowna (Czołowska), Krystyna Drozdowna 1739; Szymon i Agnieszka 1783 Przedmieście Lwowskie

Dubrawski Szymon 1634  Przedmieście Lwowskie

Dulciane Stanisław Josophowic i Regina 1645 Przedmieście Lwowskie

Dulniczka Barbara 1713 Przedmieście Lwowskie

Dulska Katarzyna i s. Aleksander 1719 Przedmieście Lwowskie

Duszkowie (Duschowie?) 1769 Przedmieście Lwowskie

Dybza Paweł 1720 Przedmieście Lwowskie

Eyner Melchior 1732 Przedmieście Lwowskie

Fabay Teodor 1635 Przedmieście Lwowskie

Farbowany Wawrzyniec 1632 Przedmieście Lwowskie

Faybowicz Szymon i Dwora 1743 Przedmieście Lwowskie

Fiałkowski Józef 1785 Przedmieście Lwowskie

Franciszkański Zakon Sióstr 1778  Przedmieście Lwowskie

Furman Daniel 1635 Przedmieście Lwowskie

Gadzik Aleksander 1666 Przedmieście Lwowskie

Gałaszkiewicz Antoni i Franciszka de Małachowskie 1779 Przedmieście Lwowskie

Gąsczyk Stanisław 1634 Przedmieście Lwowskie

Gieraszewski Prokop pop 1639, 1640 Przedmieście Lwowskie

Gierlechowski Józef 1779 Przedmieście Lwowskie

Gitlarscianorum 1720 Przedmieście Lwowskie

Giza Jakub, druga ż. Krystyna i dzieci 1651 Przedmieście Lwowskie

Golacki – Czarny Jan, druga ż. i dzieci: Tomasz i Anna 1688 Przedmieście Lwowskie

Gołąbek Andrzej i Regina 1639 Przedmieście Lwowskie

Gorczyca Wawrzyniec sukces. 1645 Przedmieście Lwowskie

Gorczyczowie (Gorczyccy?) Adam i Zofia 1667, 1670; Gorczycki Adam 1674 Przedmieście Lwowskie

Goreccy Grzegorz i Marianna 1677 Przedmieście Lwowskie

Gospodarstwo Sióstr Zamojskich Zakonu Świętej Klary 1748 Przedmieście Lwowskie

Gostecka Maria, c. zm. Wojciecha Ciątały, ż. Pawła Gosteckiego mieszk. Lublina 1634 Przedmieście Lwowskie

Grabovieczonka 1671 Przedmieście Lwowskie

Grabowicz Piotr i Zofia 1737 Przedmieście Lwowskie

Grabowiecki 1639;  Szymon i Agnieszka 1643; Wojciech 1779 Przedmieście Lwowskie

Grabowscy Stefan i Zofia 1670 Przedmieście Lwowskie

Grieśka 1634 Przedmieście Lwowskie

Grupecki Albert 1636 Przedmieście Lwowskie

Gruszecki Jan 1634 Przedmieście Lwowskie

Grzybowska Anna 1729 ul. Drabowska

Haczyk Stefan i Anna 1651 Przedmieście Lwowskie

Halczuk Andrzej 1688 Przedmieście Lwowskie

Harasimka 1634 Przedmieście Lwowskie

Harbaczykowic Łukasz b. Stecko i Juskowicza 1635 Przedmieście Lwowskie

Hoffman Aleksander 1653 Przedmieście Lwowskie

Homae Piotr 1738 Przedmieście Lwowskie

Horula Andrzej 1691 Przedmieście Lwowskie

Hrycko kramarz 1634 Przedmieście Lwowskie

Hryckowic Lewkoni i ż. 1634 Przedmieście Lwowskie

Hudzicki Jan 1765 Przedmieście Lwowskie

Ickowicz Szulim i Sprynca 1734 Targowisko; 1740; Dawid i Rochta 1766, 1767, 1778  Przedmieście Lwowskie

Jan cieśla-stelmach 1635 Przedmieście Lwowskie

Jan piwowar 1635 Przedmieście Lwowskie

Jan rzeźnik 1641; Janowa rzeźniczka 1641 Przedmieście Lwowskie

Jawor Łukasz 1640 Przedmieście Lwowskie

Jeżowicz Jan 1654 Przedmieście Lwowskie

Jozwowicz Moszko i Pesia 1737 Przedmieście Lwowskie

Jusiowa 1650 Przedmieście Lwowskie

Juskowicz Hawryło b. Stecko i Harbaczykowica 1635 Przedmieście Lwowskie

Justieor Siemko Żyd 1637 Przedmieście Lwowskie

Kaczorek Jozefowicz Antoni nie żył 1749; c. Aleksandra Przedmieście Lwowskie

Kaczorowscy Szymon i Anna 1748, 1749 Przedmieście Lwowskie

Kalisz Jan i Ewa 1678 Przedmieście Lwowskie

Kamięnski Wacław 1634; Kamienski Piotr ż. Anna dzieci: Marcin i Katarzyna 1674, 1677; Antonina 1737 Przedmieście Lwowskie

Karkowscy Jakub i Agnieszka de Dąbkowskie 1779 Przedmieście Lwowskie

Karpinski 1783 Przedmieście Lwowskie

Kiełbinski Andrzej i Anna de Łosieckie 1779 Przedmieście Lwowskie

Kisilin (Kisielczyk) Tysko nie żył 1644 w. Apolonia (Połonka); dzieci: Wasiel, Jerzy i Eufemia Przedmieście Lwowskie

Klimczuk Sebastian 1671 Przedmieście Lwowskie

Kliwinscy 1739; Kliviusciani sukces. 1762; Antoni 1766 Przedmieście Lwowskie

Kłodnica Antoni 1779 Przedmieście Lwowskie

Kłodnicki Major Żyd nie żył 1783 Przedmieście Lwowskie

Kłodnik Herszko 1767 Przedmieście Lwowskie

Kobylinski Krzysztof 1634 Przedmieście Lwowskie

Kochanowski Wawrzyniec 1650 Przedmieście Lwowskie

Koisz Stanisław 1644 Przedmieście Lwowskie

Kolszyk Hiacynt 1641; Konrad 1632; Kołszyk Konrad 1644; Jacko 1648 Przedmieście Lwowskie

Kołtunik Jan 1637, 1638 Przedmieście Lwowskie; Marcin 1729 ul. Drabowska

Komorowski Jan i Zofia 1640 Przedmieście Lwowskie

Komstowie Szymon i Marianna de Sabalskie 1774, 1778 Przedmieście Lwowskie

Kondrata plac 1651; 1654  Przedmieście Lwowskie

Korcz Stanisław 1644 Przedmieście Lwowskie

Kosciankowski Józef i Agnieszka 1783 Przedmieście Lwowskie

Koscienik Demetriusz 1654 ul. Straminea (Słomiana?) Przedmieście Lwowskie

Kosczyna Mikołaj 1642 Przedmieście Lwowskie

Koszelnik Jakub i Anna 1640 Przedmieście Lwowskie

Kościół grecko-unicki 1644 Przedmieście Lwowskie

Kościół Świętego Krzyża 1779 Przedmieście Lwowskie

Kowalscy Andrzej 1765, i Franciszka (Martynkiewiczówna) 1769 Przedmieście Lwowskie

Kozaczek 1642 Przedmieście Lwowskie

Koziej szewc 1767 Przedmieście Lwowskie

Koziewicz Paweł 1747, 1748 Przedmieście Lwowskie

Koziewiczowa Pałazyia wnuczka Tyszowieckich 1747, 1749 Przedmieście Lwowskie

Krauz Adam i Marianna (Korzeniowszczanka) 1769 Przedmieście Lwowskie

Kredencarz 1650 Przedmieście Lwowskie

Krutniak Marcin i Anna 1691 Przedmieście Lwowskie

Krzysztof kowal 1642 Przedmieście Lwowskie

Krzysztof Mastalerz 1634 Przedmieście Lwowskie

Krzysztof rzeźnik 1634 Przedmieście Lwowskie

Krzywicki Wojciech i Jadwiga 1634 Przedmieście Lwowskie

Kucharski Marcin i Zofia 1637 Przedmieście Lwowskie

Kuchnicki Marcin 1677 Przedmieście Lwowskie

Kulaszkowicz Wojciech i Agnieszka Zawislanka 1685 Przedmieście Lwowskie

Kumalik Michał 1639 Przedmieście Lwowskie

Kumnicki Karol nie żył w 1780 Przedmieście Lwowskie

Kusczyk Michał 1644 Przedmieście Lwowskie

Kwiatkowszczanka Agnieszka, s. Anny Koszelnik 1640 Przedmieście Lwowskie

Kwieć Szymon Żyd 1767, 1768 Przedmieście Lwowskie

Leon szewc 1653, 1654 Przedmieście Lwowskie

Lesnicki Samuel i Justyna (w. po Adamie Osinskim) 1653, 1654 Przedmieście Lwowskie

Lesniowscy Wojciech i Jadwiga 1670 Przedmieście Lwowskie

Lewandowski Paweł i Krystyna 1737 Przedmieście Lwowskie

Libno Marcin Niemiec i Anna 1643 Przedmieście Lwowskie

Ligajewski Aleksander 1783 Przedmieście Lwowskie

Lipowski Bartłomiej 1639 Przedmieście Lwowskie

Lipsen Fedko 1649 Przedmieście Lwowskie

Lupka Jan i Agnieszka 1635 Przedmieście Lwowskie

Łuckiewicz Tomasz 1644, 1645 Przedmieście Lwowskie

Łukowic Wojciech i Barbara 1635 Przedmieście Lwowskie

Łysiak Andrzej, Anna i Tomasz dzieci zm. Michała i Marianny 1734 Targowisko

Łysakowski sukces. 1735 Przedmieście Lwowskie

Maciejowscy Antoni i Agnieszka 1741 Przedmieście Lwowskie

Makar 1651; 1653, 1654  Makary; 1670 Makarowa Przedmieście Lwowskie

Małęcki Wojciech i Elżbieta 1635 Przedmieście Lwowskie

Margol Jakub 1634 Przedmieście Lwowskie

Markiewiczowa Regina w. po Kazimierzu 1738 Przedmieście Lwowskie

Maszkiewicz Łukasz i Anastazja, s. Zachariasz 1699 Przedmieście Lwowskie

Matczynski Jan i Ewa 1639, 1640, 1642, 1643, 1654 Przedmieście Lwowskie

Matuszowski Stanisław 1669 Przedmieście Lwowskie

Mazurek Adam 1642;  Mazurka 1644 Przedmieście Lwowskie

Mazurkowic – Woyciechowic Jakub 1634 Przedmieście Lwowskie

Michalkiewicz 1784 Przedmieście Lwowskie

Michalkiewicz Mikołaj i Magdalena de Zucisy 1781; 1784 Przedmieście Lwowskie

Migrer Tomasz 1635 Przedmieście Lwowskie

Miklinscianorum sukces. 1769 Przedmieście Lwowskie

Mikołaj woźnica 1634; 1637 Przedmieście Lwowskie

Miodunowa 1639, sukc. 1643;  Przedmieście Lwowskie; Mioduna Jan 1707 Podstawie

Mirowska Regina (w. po Wojciechu Paczoszka) i Andrzej 1641 Przedmieście Lwowskie

Moszkowicz Tewel Żyd 1691, 1708 Przedmieście Lwowskie

Mościccy Marcin i Zofia 1677 Przedmieście Lwowskie

Mruz Stanisław nie żył 1711 Przedmieście Lwowskie

Mrzygłodowski 1641; Mrzygłodowiczowie – Młynarzowie Tymoteusz i Anastazja 1670 Przedmieście Lwowskie

Nagrodzki Piotr Jan 1713 Przedmieście Lwowskie

Nerkowic Andrzej 1637 Przedmieście Lwowskie

Niedzielski Szymon 1644, 1645 Przedmieście Lwowskie

Nieliski Piotr 1634 Przedmieście Lwowskie

Nieruchomość klasztoru S.S. Klarysek 1669 Przedmieście Lwowskie

Niklinscy 1763 Przedmieście Lwowskie

Nisczyk Bazyli i Marina 1641 Przedmieście Lwowskie

Nowaccy Michał i Ewa Duschowna 1769 Przedmieście Lwowskie

Nowadzki Michał 1783 Przedmieście Lwowskie

Ogrody Franciszkanów 1632 Przedmieście Lwowskie

Okrzelski Marcin i ż. Krystyna Ruszowska 1654 Przedmieście Lwowskie

Okrzeyski Jakub 1632, 1641  Przedmieście Lwowskie

Oleszka 1640 Przedmieście Lwowskie

Olędzki Ignacy 1743 Przedmieście Lwowskie

Olkowskie 1632 Przedmieście Lwowskie

Olszewscy Wojciech i Agnieszka 1768 Przedmieście Lwowskie

Onemusowa Helena nie żyła, mąż Wit Onemus 1762  Przedmieście Lwowskie

  1. Franciszkanie 1654 ul. Straminea (Słomiana?) Przedmieście Lwowskie

Orłowski Jan i Katarzyna 1643 Przedmieście Lwowskie

Ostrowski Bartłomiej; dzieci: c. Marianna, s. Kazimierz 1737 Przedmieście Lwowskie

Ostrowski Jakub 1734 Targowisko

Ostrowski Mateusz i Anna 1644;  Michał 1765 Przedmieście Lwowskie

Owaniszowicz Auxenty 1678 Przedmieście Lwowskie

Paczoszka – Pastusczyk Wojciech nie żył 1648 Przedmieście Lwowskie

Padowski Samuel 1639, 1640 Przedmieście Lwowskie

Pankowic Jan i Anastazja 1643 Przedmieście Lwowskie

Paweł piekarz 1635 Przedmieście Lwowskie

Pawlikowna Anna w. po Wojciechu Mrugale, ż. Walentego sukiennika 1642 Przedmieście Lwowskie

Pielusz Kuźma nie żył 1651 w. Marina Przedmieście Lwowskie

Piskorski Dominik i Marianna 1771; Dominik nie żył 1778 Przedmieście Lwowskie

Pliszkiewicz 1738 Przedmieście Lwowskie

Płaxik (Pniowski) Hiacynt i Katarzyna 1640, 1641 Przedmieście Lwowskie

Pniowski Hrycko 1639; Klimko 1672 Przedmieście Lwowskie

Podsiadły Piotr nie żył w 1632 Przedmieście Lwowskie

Pokrywka – Bienięda Jan i Agnieszka 1640 Przedmieście Lwowskie

Polaszkiewicz Jakub 1732 Przedmieście Lwowskie

Popikowa Anastazja i Hiacynt 1642 Przedmieście Lwowskie

Popławski 1634 Przedmieście Lwowskie

Popowic Hiacynt 1644 Przedmieście Lwowskie

Porniewicz Andrzej i Elżbieta 1634 Przedmieście Lwowskie

Poteracha 1670 Przedmieście Lwowskie

Przygocki Wojciech i Elżbieta 1634 Przedmieście Lwowskie

Pysczek Stanisław 1643 Przedmieście Lwowskie

Rachwalski Tomasz i Jan 1634 Przedmieście Lwowskie

Raczek Jakub 1645; przed 1645 Szymon Raczek Przedmieście Lwowskie

Radajowski Stanisław i Katarzyna (1-v Stankiewiczowa, 2-v Kucharska) w. po Michale Kucharskim 1765 Przedmieście Lwowskie

Rączkiewicz Krzysztof i ż. Marianna (Ostrowszczanka) 1737 Przedmieście Lwowskie

Robakiewiczowa Helena 1713; sukces. 1740 Przedmieście Lwowskie

Roiszczowscy Sebastian i Zuzanna 1671 Przedmieście Lwowskie

Rolka – Obrocki Jan i Anna kowalka 1640 Przedmieście Lwowskie

Romani 1638 Przedmieście Lwowskie

Romanski Wojciech 1762 Przedmieście Lwowskie

Rostkowski Franciszek 1781; Rostovsciani 1762  Przedmieście Lwowskie

Rozchynowie 1644 Przedmieście Lwowskie

Różycki Franciszek 1765 Przedmieście Lwowskie

Ruszkowski Franciszek 1766, 1767 Przedmieście Lwowskie

Rychwalski Jan 1634 Przedmieście Lwowskie

Rzepecki Szymon i Dorota 1639 Przedmieście Lwowskie

Rzepka Michał 1670 Przedmieście Lwowskie

Sadownik Józef i Katarzyna 1672 Przedmieście Lwowskie

Saginowska 1767 Przedmieście Lwowskie

Sakiewicze 1726; Sakiewiczowa Marianna (1-v Szulcowa) 1768 Przedmieście Lwowskie

Sangierego dom 1643 Przedmieście Lwowskie

Sądecki Walenty 1672 Przedmieście Lwowskie

Sczerba Jan 1641 Przedmieście Lwowskie

Sczytowski Mateusz 1635; nie żył w 1637, ż. Elżbieta Trębaczka Przedmieście Lwowskie

Sechinski Tomasz i Elżbieta 1653 Przedmieście Lwowskie

Serafin kotlarz 1639, 1640, i ż. Dorota 1641 Przedmieście Lwowskie

Siarkowscy Szymon i Katarzyna 1768; Sirkowscy Katarzyna de Grondowicze i Szymon 1779 Przedmieście Lwowskie

Sidorowic Heliasz nie żył w 1641, s. Jacko Przedmieście Lwowskie

Siedlecki Adam i Marianna 1711 Przedmieście Lwowskie

Siostry Zakonu św. Franciszka od św. Klary 1749 Przedmieście Lwowskie

Sitaniecki Abram 1785 Przedmieście Lwowskie

Skurczyński Mikołaj 1767, 1783 Przedmieście Lwowskie

Słodowniczka Elżbieta 1642 w. po Pawle piekarzu i ż. Jana piwowara-słodownika Przedmieście Lwowskie

Słomiana Anna i s. Mateusz Winogrocki – Słomiany 1671 Przedmieście Lwowskie

Sochaiowski 1651 Przedmieście Lwowskie

Sokolik Andrzej 1642 Przedmieście Lwowskie

Sokołowski Mateusz 1667, 1670 Przedmieście Lwowskie

Springer Jan 1638 Przedmieście Lwowskie

Stabrowski Stanisław 1634; Mateusz i Regina Mrzygłodka 1640 Przedmieście Lwowskie

Stanikowski Krzysztof 1634 Przedmieście Lwowskie

Stanisław woźnica i ż. 1634 Przedmieście Lwowskie

Stanisławowic – Rakownik Paweł 1634 Przedmieście Lwowskie

Stankiewicz Jan i Barbara de Jaworskie 1769; Stańkiewicz Szymon 1672 Przedmieście Lwowskie

Stanscy 1749 Przedmieście Lwowskie

Stawski Antoni o. franciszkanin 1634 Przedmieście Lwowskie

Stecko Fedko b. Harbaczykowica i Juskowica 1635 Przedmieście Lwowskie

Steyerowicz sukces. 1726 Przedmieście Lwowskie

Strambinger Jakub 1778 Przedmieście Lwowskie

Stroynowic Jakub nie żył 1642 i Zofia Słodowniczka Stroynowicowa Przedmieście Lwowskie

Strumiłowna Dorota (Kwiatkowska) matka A. Koszelnik i Agnieszki Kwiatkowszczanki 1640 Przedmieście Lwowskie

Strygiell Andrzej i Katarzyna de Batki 1781 Przedmieście Lwowskie

Strzyżowski – Nerczynskie 1634 Przedmieście Lwowskie

Sulikowski Stanisław i ż. Zofia Kulikowska 1640 Przedmieście Lwowskie

Swiscz Teodor 1691 Przedmieście Lwowskie

Szafarz Ankiel 1781, 1784 Przedmieście Lwowskie

Szawka Jan nie żył w 1634 Przedmieście Lwowskie

Szcześć Bazyli i Anna de Siwczynskie 1781 Przedmieście Lwowskie

Szklarczykowa Anna 1732 Przedmieście Lwowskie

Szlomowicz Goal 1774 Przedmieście Lwowskie

Szopinski Jan 1678 Przedmieście Lwowskie

Szpaczek Jan sukces. 1643 Przedmieście Lwowskie

Szpital 1635; 1648; Szpital Ruski (grunt) 1688; Szpitalna własność 1774 Przedmieście Lwowskie

Szubartoczoviani 1781 Przedmieście Lwowskie

Szulchacz Prokop 1698 Przedmieście Lwowskie

Szymonowicz Judko 1779 Przedmieście Lwowskie

Śnieżowska Apolonia (1-v Koziewiczowa) 1774 Przedmieście Lwowskie

Świderski Albert 1639 Przedmieście Lwowskie

Tabor Wojciech i Anna 1666 Przedmieście Lwowskie

Takuszowicz Jan 1666 Przedmieście Lwowskie

Tarabarzynska 1640 Przedmieście Lwowskie

Tokaccy sukces. 1708 Przedmieście Lwowskie

Tomaszowa piekarka 1634 Przedmieście Lwowskie

Turzycka Agnieszka 1643 Przedmieście Lwowskie

Tworkowic Marcin i Katarzyna 1642, 1643 Przedmieście Lwowskie

Typowic Albert 1636 Przedmieście Lwowskie

Tyszowiecki Albert 1639; Wojciech 1644; Bazyli i ż. 1653; Marcin 1677, 1678; Piotr 1738; sukces. 1738; Katarzyna 1747 Przedmieście Lwowskie

Tywoniak Semko 1699 Przedmieście Lwowskie

Urbańscy 1769 Przedmieście Lwowskie

Usinski Szymon 1769 Przedmieście Lwowskie

Vitrarius Andrzej 1650 Przedmieście Lwowskie

Wacław woźnica 1648 Przedmieście Lwowskie

Walencik Jakub 1640 Przedmieście Lwowskie

Walenty piwowar 1640 Przedmieście Lwowskie

Walkowicz Mateusz i Katarzyna 1638 Przedmieście Lwowskie

Waśko kuśnierz 1649 Przedmieście Lwowskie

Wieczorkowski 1740; Wieczorkowicze sukc. 1743 ul. od Lwowskiej Bramy Przedmieście Lwowskie

Wierzchowski Mateusz 1639 Przedmieście Lwowskie

Więczkowic Jan i Jadwiga Swieykowsczanka 1642, 1644 Przedmieście Lwowskie

Willer Jan 1778 Przedmieście Lwowskie

Winszka Szymon 1639; Winski Szymon i Anna 1643 Przedmieście Lwowskie

Wlędka Jan 1640 Przedmieście Lwowskie

Wodniacki 1667 Przedmieście Lwowskie

Wojciech sukiennik 1642, 1643 Przedmieście Lwowskie

Wojciech woźnica 1643 Przedmieście Lwowskie

Woźniakowski Andrzej 1741 Przedmieście Lwowskie

Wroblowscy 1738 Przedmieście Lwowskie

Wronowicz sukces. 1651 Przedmieście Lwowskie

Wroński Szymon 1643 Przedmieście Lwowskie

Wysocki Jakub 1767 Przedmieście Lwowskie

Xenodochi Ritus Praeci 1749 Przedmieście Lwowskie

Zaiąc Paweł i Zofia 1645 Przedmieście Lwowskie

Zaklikowiczowie Jan i Agnieszka 1670, 1672 Przedmieście Lwowskie; Zaklikiewicz Andrzej i Teresa 1707 Podstawie

Zalepa Mateusz o. nie żył 1672, s. Mateusz i Elżbieta Przedmieście Lwowskie

Zardecki Tomasz i Marianna 1778 Przedmieście Lwowskie

Zarzyccy Jakub i Zofia 1691 Przedmieście Lwowskie

Zastawski Tomasz i Barbara 1743, 1747; 1748; Tomasz i Anna 1762, 1766 Przedmieście Lwowskie

Zawadzki Paweł 1632 Przedmieście Lwowskie

Zbytniewska Anna de Kumnickie (1-v Słabiszewska) 1783  Przedmieście Lwowskie

Zelmanowicz Tarnogrodzcy Icko i Feygela 1729 ul. Drabowska

Żaczkowic Stanisław 1637 Przedmieście Lwowskie

Żakowiczowie – Petercymentowie Jan i Anna 1669 Przedmieście Lwowskie

Żerebkowic Michał 1634 Przedmieście Lwowskie

Żmindzinski Błażej sukces. 1685 Przedmieście Lwowskie

Żołędzki Stanisław 1635 Przedmieście Lwowskie

Żuchowski Mateusz i Barbara nie żyli w 1632 r. Przedmieście Lwowskie

Żydkowski Grzegorz i Zofia 1643 Przedmieście Lwowskie

__________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Consularia. Kweredna l. 70 XX w.