Mieszkańcy Przedmieścia Janowickiego 1633-1785

 

W maju 1633 r. Aureli, syn zmarłego Bazylego Kracika, przedmieszczanina zamojskiego, prezbitra Monastyru Kijowskiego i Peczerowskiego sprzedał za 200 złp. dom in Suburbio Lubliniensi Przedmieściu Lubelskim (Janowickim) bratu, Janowi Kracikowi szewcowi. Sąsiedztwo: dom Krzysztofa Motony i Mateusza Ulitka (Ulitwa).

W styczniu 1634 r. Jan Karcik i Julinanna sprzedali za 250 złp. dom in Anteurbio – na Przedmieściu –  Janowickie Zofii Nabłonnej i jej córce Reginie, żonie Grzegorza Stanczaka. Poprzednim właścicielem był zmarły Bazyli Kracik, ojciec Jana. Sąsiedztwo: Mateusz Uledki (Ulitka, Ulitwa) i Zofia Nabłonna.

W czerwcu 1635 r. Jan Bąk przedmieszczanin sprzedał domek za 220 złp. Grzegorzowi Oszeyczykowi de Tyszowce i Marinie, jego żonie. Sąsiedztwo: Ostap woźnica i Stanisław Mordel.

W sierpniu 1635 r. Jan Kracik szewc i Helena jego żona sprzedali dom za 450 złp. Pawłowi Podgorsczykowi przedmieszczaninowi. Sąsiedztwo: Cedrowska i Choma.

W lutym 1636 r. Zofia Nabłonna sprzedała za 165 złp. dom synowi Andrzejowi Nabłonnemu. Sąsiedztwo: Marcin Olędko i Grzegorz Stanczuk.

W maju 1638 r. Mateusz Sreider mieszkaniec Zamościa sprzedał za 55 złp. domek Janowi piwowarowi i Katarzynie, jego żonie. Sąsiedztwo: Ostaphi i Hricho Oszeyczik.

We wrześniu 1638 r. Hwienna Ilko przekazał prawa do części domu dla Sidorius Gruncika. Sąsiedztwo: Ostiarius Oszczynski i Bartłomiej Giezek.

W lipcu 1639 r. Andrzej Brodacki, Anna Brodacka i Zofia Białachowska siostra Andrzeja Brodackiego sprzedali dom za 340 Andrzejowi Abrekowi, filozofowi i profesorowi Akademii Zamojskiej i jego żonie Dorocie Angielczykowej. Sąsiedztwo: suburbio a Vallo incipientis-przedmieście rozpoczynające się od wałów  i Bartłomiej Dołbik.

W maju 1640 r. Dorota Pieniąszkowa, wdowa po Mateuszu Pieniąszku przedmieszczaninie i jej synowie: Benedykt, Bartłomiej i Szymon sprzedali za 515 złp. dom Kosmie Tymosik Jachowiczowi i Anastazji jego żonie. Sąsiedztwo: Bartłomiej Gierek przedmieszczanin i Mateusz szewc przedmieszczanin.

W październiku 1641 r. Barbara Boguszka, wdowa po Mateuszu Chodorowskim dicta Bogusz satrapae zapisała na domu 150 złp. Stanisławowi Ruckiemu. Sąsiedztwo: Usczynski Janusz i Sebastian Głowinski.

W maju 1642 r. Sebastian Głowinski dictum Burdzik i Ewa Głowinska jego żona zapisali na domu 400 złp. na rzecz Provisoribus Montis Beatis Dresneroviani (prowizora Banku Pobożnego). Sąsiedztwo: Barbara Boguszka i Jakub Czub.

W grudniu 1642 r. Barbara Boguszka wdowa po Mateuszu Chodorowskim dicta Bogusz zapisała na dom 50 złp. na rzecz ks. Jana Fołtynowicza parocha sitanieckiego. Sąsiedztwo: Janusz Usczynski i Sebastian Głowinski.

W sierpniu 1643 r. Zofia Krolowa wdowa po Wojciechu Krolu Piscinum Propolae zapisała na domu 150 złp. na rzecz Jana Stępkowskiego. Sąsiedztwo: Blechar Jan i Domaradzki Tomasz.

W październiku 1643 r. Zofia Woytusiowna, córka zmarłego Wojciecha Żurawskiego Satrapae dicti Woytuś sprzedała za 450 złp. Grzegorzowi Kosciewiczowi szewcowi. Sąsiedztwo: Marcin Jezuskowic i Waśko zięć Wyrwika.

W listopadzie 1644 r. Jan Braxtor piwowar i Dorota Braxatoria, małżonkowie sprzedali za 205 złp. dom na Przedmieściu Janowickim Łukaszowi Korabczykowi i Hapce (?) jego żonie. Sąsiedztwo: Tyśka i Wawrzyniec Brascoris (?).

W maju 1645  r. Barbara Boguska wdowa przeprowadziła inwentaryzację i opis domu.

Opis: „W izbie nie masz nic ieno stoł, a dwie ławce. Piec. Komin, szafa, dwie kołtrynie przy scienie, obrazik nade drzwiami. Przy piecu ławki. Żerdź dla wieszania chust. Okna nie dobre. Komnata,…w sieni piekarniczka. Winniczka ale pusta. Pokład na podsieniu cały, ale wsieni tylko połowa. Ława w sieni. Daley ku ogrodowi spustoszało, tylko Komorka, u niey wrzeciądz żelazny.”

W maju 1645 r. Grzegorz Kostiewic szewc i Helena jego żona sprzedali za 500 złp. dom Wojciechowi Stefanowskiemu Stanifusor i Katarzynie Boginsczance jego żonie. Sąsiedztwo: Waśka (Waśko) i Pilch Bartłomiej.

W lipcu 1645 r. Wojciech Stepkowski Stannifusoriae Artis Socius i Jan Stępkowski jego ojciec sprzedali dom za 550 złp. Dorocie Machowicowej wdowie. Sąsiedztwo: Marcin Charzowic i Bazyli kuśnierz.  

W październiku 1645 r. Reina Słodowniczka, wdowa po Wawrzyńcu piwowarze zapisała na domu i ogrodzie 40 złp. na rzecz Szpitala w Zamościu. Sąsiedztwo: Anna Bursiusowa i Łukasz de Bortatycze.

W styczniu 1648 r. Jan Blecharz i Marina Blecharka  zapisali na domu sumę 100 złp. na rzecz szpitala. Sąsiedztwo: Mielnik Andrzej i Kusczyńscy.

W marcu 1648 r. laboriosus Andrzej Nabłonny de Villa Sitaniec i Katarzyna Nabłonna jego żona, sprzedali za 315 złp dom Fedorowi Chanskiemu i Agnieszce, jego żonie. Sąsiedztwo: Grzegorz Nabłonny i Uledka Mateusz.

W kwietniu 1648 r. Wojciech Mordel de Villa Krynice a’ Lublin, brat zmarłych Mateusza i Stanisława Mordelów sprzedał dom za 460 złp. Trochimowi Romanczyk de Skierbieszów. Sąsiedztwo: Jakub Czubaty i Grzegorz Oseyczyk.

W lipcu 1648 r. Bogumiła Rucka, córka zmarłego Piotra Nieliskiego, sędziego tarnobrzeskiego, wdowa po Stanisławie Ruckim zapisała na domu sumę 150 złp. na szpital w Zamościu.

W marcu 1661 r. Anna Abraszowa, wdowa zapisała na domu sumę 20 złp. na rzecz Chwedora Sołkosa laboriosus. Sąsiedztwo: Kuzminski i Marko Złociecki.

W grudniu 1653 r. Ewa Podgurszczykowa i Zofia Podgurszczykowna jej córka zapisały 100 złp. na szpital. Sąsiedztwo: Latyczynski Piotr i sukcesorzy Jasinskiego.

W lutym 1653 r. Ewa, wdowa po Pawle Podgurzczyku zapisała na domu 50 zlp. Janowi Wawrzyńczakowi. Sąsiedztwo: Piotr Latyczynski i sukcesorzy Jasinskiego.

 W czerwcu 1654 r. Samuel Janicki sprzedał za 200 złp. dom Teodorowi i Orinie Saikom. Sąsiedztwo: Jan piwowar i Matwiey.

W kwietniu 1665 r. Kacper i Katarzyna Przybyłkowie sprzedali za 150 złp. dom Jerzemu Maki kupcowi. Sąsiedztwo: Andrzej Romanczyk.

W lipcu 1665 r. Jakub Moskalik sprzedał za 200 złp. dom Wawrzyńcowi i Annie Orszulakom. Sąsiedztwo: Latyczynski i Paweł Thomaszowski.

W listopadzie 1665 r. Daniel Maximowicz i Anastazja Tyszowiecka sprzedali za 160 złp. dom Elżbiecie Wołkowiczowej, wdowie po Krzysztofie Wołkowiczu. Sąsiedztwo: Jakub Diacher i dobra OO. Franciszkanów.

W lutym 1666 r. Leo Hryczkowicz i Maryna jego żona sprzedali za 100 złp. dom Grzegorzowi i Marinie Skurkowiczom. Sąsiedztwo: Więczarka i Jakub Tubicinus.

W kwietniu 1666 r. Jan Raiowski posiadajacy domek przy Bramie Lubelskiej od Stawu przeprowadził inwentarz dóbr.

Opis: „Domek…w którym izdebek dwie, iedna na dole naprzod z komnatką, druga na górze ze wszystkiem porządna.”

W kwietniu 1667 r. Elżbieta Wołkowiczowna sprzedała za 225 złp. dom Franciszkowi i Agnieszce Wysockim. Sąsiedztwo: Jakub Diacher i Borys Drewnicki.

W maju 1667 r. Katarzyna, wdowa po Grzegorzu Jugowiczu sprzedała za 300 złp. dom Jerzemu Maki i Reinie, jego żonie.  Sąsiedztwo: Predium nieruchomość Jerzego Maki i Złociecki.

W lipcu 1668 r. Bazyli i Teodora Lętwoycikowie małżonkowie zapisali na domu 80 złp. na rzecz Heliasza Letwoycika, brata Bazylego. Sąsiedztwo: sukcesorzy Wojciecha Czarnoianika i Krzysztof Markuszewicz.

W październiku 1668 r. Stanisław i Krystyna Madeyczykowie, małżonkowie zapisali na domu 50 złp. na rzecz prowizora szpitala. Sąsiedztwo: sukcesorzy Abrka i sukcesorzy Pilchowskiego.

W grudniu 1668 r. Franciszek i Agnieszka Wysoczcy alias Szaszczykowie, małżonkowie sprzedali za 400 złp. dom na Przedmieściu Janowickim Janowi Orzechowskiemu i Jadwidze Magrowiczownej, małżonkom. Sąsiedztwo: Jakub Diacher i laboriosus Borys.

We wrześniu 1669 r. Jan Orzechowski i Jadwiga Megrowiczowna, małżonkowie zapisali wyderkaf 42 złp. na domu na rzecz prowizora Banku Pobożnego.

W grudniu 1669 r. Jan i Zofia Żytkowiczowie, małżonkowie sprzedali mały domek za 60 złp. Sebastianowi i Katarzynie Kąckim. Sąsiedztwo: Grzegorz Sakowicz Centurio Peclestris Militiae i Jerzy Pistor.

W marcu 1670 r. Bartłomiej i Anna Pilckowie, małżonkowie sprzedali za 60 złp. domek Jakubowi i Jadwidze Dudzińskim. Sąsiedztwo: Stanisław Madeyczyk i Grzegorz Skurkowicz.

W kwietniu 1670 r. Alexy Romanczyk alias Gorący i Lubka, jego żona sprzedali za 150 złp. dom Janowi Kostarzykowi i Marinie Łopatczanej, jego żonie. Sąsiedztwo: Paweł Janiak i Andrzej Hrudniak.

W kwietniu 1670 r. Matfiej i Ewa Sackowie sprzedali za 260 złp. dom Siemionowi Peszykiewiczowi. Sąsiedztwo:  Siemion Peszykiewicz i Jerzy Maki.

W listopadzie 1671 r. Andrzej Tytrych i Regina, jego żona sprzedali dom za 250 złp. Grigielowi Rużanskiemu bednarzowi i jego żonie. Sąsiedztwo: Jakub Diacher i Krzysztof Serifaber ślusarz.

W grudniu 1678 r. Stanisław i Katarzyna Zwolaczkowie sprzedali za 160 złp. dom z gospodarstwem i ogrodem Janowi i Marinie Koszturczakom. Sąsiedztwo: fundo rum et mentis i Fundum Academici Słuposzczyzna dicta a via Publica versusgospodarstwo akademickie Słuposzczyzna zwane od strony drogi publicznej.

W grudniu 1678 r. niewierny Józef Izraelowicz przeprowadził inwentaryzację budynku. Sąsiedztwo: Jan Szaczek i Lewali.

Opis: ..”naprzód budynek od ulice stoiący z drzewa wystawiony, w którym izba porządna z komnatą, w którey izbie tak w komnacie podłogi z tarcic okien w izbie trzy w ramach taszowanych stolarskiej roboty, a szyby w kwadrat w ołowiu wystawione, piec…W komnacie okienko małe takowąż modą; z komnaty komora mała ku drzwiom siennym. W izbie piec zielony mieczami kafle potłuczone; przy nim komin włoszki….drzwi stolarskiey roboty…także y do komnaty y do komory. Budynek wszytek gątami pobity. Przy izbie kuchnia zamczysta, komin wywiedziony na wierzch zasklepiony cegłą. Gura w sieni ułozona tarcicami robotą fugowana ciesielską, do niey wschody ze drzwiami zamczystymi…Od ulice drzwi iako y na podworze…Od ściany Imć. P. Lewalego staynia…Wrota z podworza składane na biegunach, do których…..

W lutym 1679 r. Grzegorz Ruzynski bednarz sprzedał za 110 złp. dom Janowi i Katarzynie Woźniakom. Sąsiedztwo: Jakub Diacher i Krzysztof Rzepczyk serifaber ślusarz.

W lutym 1682 r. Jan Rachański i Zofia Nabłonianka sprzedali za 180 złp. dom z gospodarstwem i ogrodem Bazylemu i Marinie Nowosadzikom. Sąsiedztwo: Paweł Tomaszowski i Szymon Mroczek.

We wrześniu 1686 r. Stefan Sawicki dokonał zapisu na domu (wyderkaf) w kwocie złp. 100 na rzecz Gabriela i Daniela Kosteckich, synów zmarłego Daniela Koscyka. Sąsiedztwo: Jan Bozyk i Izrael Nosalczyk.

W czerwcu 1687 r. Piotr Karpik i Olena Sakowiczowna, małżonkowie zapisali na domu sumę 60 złp. (wyderkaf) na rzecz Xenodochium Zamoscensis (szpitala). Sąsiedztwo: Andrzej Krasnostawski.

W kwietniu 1689 r. Jan Bożek szewc i Anna, jego żona sprzedali za 115 złp. dom in Suburbio Antuquitus dico Janowickie Danielowi i Barbarze Teperom dicta białoskórnikom. Sąsiedztwo: Sawicki i sukcesorzy Dymideckiey.

W kwietniu 1692 r. dokonano podziału na 4 części domu z ogrodem Żydkiewicza – Część wdowie;  Franciszkowi drugą, a trzecią małżonce Jana Zawadzińskiego-macosze Mariannie; czwartą Jędrzejowi.

W sierpniu 1692 r. przeprowadzono wizję domu Jana Kołtuna.

Opis: …”widzieliśmy izbe tylną wniwecz zruinowana piec i komin rozwalony…okien nie masz tylko deseczkami zasłonioną. Nad tą izbą dachu nie masz…”

We wrześniu 1693 r. Daniel Tepper Albicerdonis-białoskórnik sprzedał dom za 1600 złp. na przedmieściu Janowickim Tomaszowi Symsonowi i Krystynie. Sąsiedztwo: Jan Kołtun i sukcesorzy Miłkowicza.

W październiku 1693 r. Stefan Sawicki i Marianna sprzedali dom z gospodarstwem za 280 złp. Laurentemu i Annie Zbytniowskim. Sąsiedztwo: Izrael Jozwowicz i Daniel Tepper Albicerdonisbiałoskórnik.

W październiku 1693 r. Zofia i Sebastian Głowala zapisali 52 złp. na domu in Platea Janowicensi Dubowiczowskie dicta – Janowi Żmidzińskiemu.

W czerwcu 1694 r. Jan i Katarzyna Stawscy sprzedali dom (cum sex areoli) z 6 arami pola za 200 złp. Łukaszowi i Annie Pyszczuk. Sąsiedztwo: sukcesorzy Koszulaka i Andrzej Sieczkarczyk.

W kwietniu 1695 r. Blasino Jabłonski i Marianna sprzedali domek za 200 złp. Michałowi i Agnieszce Łukomskim. Sąsiedztwo: sukcesorzy Szymona Onuszczaka i Stefan Jurkiewicz.

W lipcu 1695 r. Laurenty Zbytniowski sprzedał dom drewniany za 320 in platea Janowicensi złp. Szymonowi Zaiączkowskiemu i Barbarze. Sąsiedztwo: Daniel Tepper i Izrael Josephowicz.

W kwietniu 1695 r. Marina żona zmarłego Jana Gorącego sprzedała dom z ogrodem za 120 złp. Teodorowi Wołczakowi i Taciannie, jego żonie. Sąsiedztwo: bonorum Academia Zamosc. (dobra Akademii Zamojskiej?) i Eclesiae Premium.   

W styczniu 1698 r. Wawrzyniec i Anna Zbytniowscy sprzedali za 330 złp. dom Danielowi i Barbarze Tepperom. Sąsiedztwo: Daniel Tepper i Izrael Józwowicz.

W roku 1707 Jakub i Katarzyna Gąsiorowscy sprzedali za 110 złp. domek Tomaszowi Martynkiewiczowi rzeźnikowi i jego żonie Zofii. Sąsiedztwo: Jan Maiowski Lanio arcensis – rzeźnik i Agnieszka Krasulina.

W październiku 1709 r. Wojciech Gozdzik i Krystyna, przedmieszczanie zapisali na hipotece domu 160 złp. na rzecz Andrzeja Brzezińskiego i Zofii Wisniowskiej, małżonków. Sąsiedztwo: zmarły Krobski i Korzeniowski.

W kwietniu 1713 r. Jan Piper Corarius (coriarius-szewc) zapisał na drewnianym domu 600 złp. na rzecz Tomasza Olszowskiego wikariusza kolegiaty. Sąsiedztwo: Antoni Fidecki i sukcesorzy Tepperów.

W grudniu 1719 r. Antoni Dutkowski Pirobola Zamosc. i Katarzyna żona sprzedali domek za 230 złp. Janowi Pieknikiewiczowie i Katarzynie Dutkowszczance. Sąsiedztwo: sukcesorzy Wolsonovianorum i Wasko Nowosad.

W lipcu 1729 r. Michał Rawiczynski sprzedał dom za 330 złp. Józefowi i Annie Wieczorkowiczom. Sąsiedzi: sukcesorzy Maciakiewicza i sukcesorzy Homy.

W kwietniu 1733 r. Gabriel Derbedroszowicz przeprowadził wizje Folwarku na ulicy Janowickiej.

Opis: …”nad piwnicą połap wszytek zgniły y iuż nad połową zawalony, który to połap reparować musi…, w teyże piwnicy w murze pod sienią sztuka muru wywalona, item na drugiey stronie w murze od izby także sztuka muru wywalona. Dach okrom izby calą sienią reaparcyi potrzebuie komin z kuchni reaparacyi potrzebuie, gdyz po dwóch stronach glina obleciała.”

W lutym 1736 r. Michał i Daniel Soszynscy, bracia sprzedali za 600 złp. dom za furtą stoiący na ulicy Janowickiej Dawidowi i Gołdzie Ickowiczom. Sąsiedzi: sukcesorzy Manelowicza i Szloma Hyrszkowicz.

W czerwcu 1746 r. Jan Klimkiewicz i Marianna Klimkiewiczowa sprzedali dom drewniany z 400 złp. Janowi i Rozalii Siarczynskim. Sąsiedztwo: a’ via publicadroga publiczna i Ostrowski.

We wrześniu 1746 r. Jan i Marianna Klimkiewiczowie sprzedali za 400 złp. dom drewniany z ogrodem na Przedmieściu Janowickim Janowi i Rozalii Siarczyńskim. Sąsiedztwo: j.w.

W lipcu 1752 r. Szymon Rużycki sprzedał za 165 złp. domek drewniany Tomaszowi i Agnieszce Maciakiewiczom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Ogielwiow (?) i Jan i Ewa Kurylakowna Maciakiewiczowie.

W marcu 1754 r. Tomas i Agnieszka Maciakiewiczowie sprzedali dom Albertowi i Annie Kaliszkiewiczom. Sąsiedztwo: Predy Ogielwiczowsciani i Jan Maciakiewicz.

W sierpniu 1762 r. Anna de Doroszowskie, wdowa po Janie Kantym Siarczynskim, żona Marcina Giersza zapisała testamentem małoletniemu synowi Marcinowi Siarczyńskiemu „Grąt …na którym dworek stoi…z parkanem od ulicy…”. Sąsiedztwo: grąt Józefa Żyda i grąt Martynkiewicza.

W grudniu 1765 r. przeprowadzono wizję budynku pierwszego na Przedmieściu Lubelskim po Janie Kantym Siarczynskim na dole blisko krynicy stojącym:

„…stary. Dach …stary zły. W obydwóch przyczółkach wierzchem gątów wcale nie masz, tylko dołem miejscami znayduią się. Sciana w sieni od ogrodu…Szyszkiewiczów znacznie pochylona, słupy y podwalina pogniłe przy izbie komina nie masz tylko sztagi… stoią. Idąc do izby drzwi stare dziurawe, w teyże izbie okien trzy. Jedno okno prze połowe wybite papirem zalepione. W drugim szyb pięć wytłuczonych w trzecim cztery spadanych. Sciany popróchniałe. W alkierzu okno wszystko złe. Sciana wypaczona piec ceglany stary zły. Podłogi nie masz, w izbie zaś podłoga stara popaczona.”

W grudniu 1765 r. opisano budynek drugi na Przedmieściu Lubelskim po Janie Siarczynskim: …”ex opposito ..także stary. Dach nad tymże budynkiem stary miejscami gąty powybijane y dziury znayduią się. W izbie dużey okien dwie…Ramy stare podłoga stara pogniła w alkierzu w…podłogi nie masz…”

W grudniu 1765 r. opisano trzeci budynek po Janie Siarczyńskim na Przedmieściu Lubelskim na grącie Teperowskim stoiący: ..”nieskończony w którym jest izba z alkierzem bez drzwi pieców, okien, podłogi nad tymże budynkiem dach saski częścią dołem gątami zaś wiekszą słomą pokryty, nad sienią dachu nie masz tylko samo wiazanie stoi w teyże sieni scian nie masz, tylko w jedney dylow 4 znaiduie się w tyle tegoż budynku podwaliny pogniły idąc do piwnic w szyi drzwi nie masz….ex opposito tego budynku z ulicy wrot nie masz tylko same odrzwi stoią.”

W grudniu 1765 r. opisano czwarty budynek tj. karczemka po Janie Siarczyńskim. Sąsiedztwo: od ulicy publicznej i probostwo św. Katarzyny.

Opis: „…słomą nakryty….w izbie sciany spróchniałe. Podwaliny zgniłe futra (?) w oknach trzech…a alkierzu sciany pogniły….”

W sierpniu 1768 r. Anna de Doroszowskie, wdowa po Janie Kantym Siarczynskim, żona Marcina Giersza zapisała testamentem swojej córce Helenie Siarczynskiej budynek „przy samey ulicy stoiący, do którego drzwi z teyże ulicy znajdują się”. Sąsiedztwo: grunt Teperowski.

W sierpniu 1768 r. Anna de Doroszowskie, wdowa po Janie Kantym Siarczynskim, żona Marcina Giersza zapisała testamentem „budynek czyli karczemka” na Przedmieściu Janowickim „z sienią gwiezdną” Janowi Siarczynskiemu.

W sierpniu 1768 r. Anna de Doroszewskie, wdowa po Janie Kantym Siarczynskim, żona Marcina Giersza zapisała testamentem budynek Salomei Szczepanskiej.

Opis: „na grącie P. Daniela Teppera stoiący, niedokończony bez dachu zupełnego y scian w sieni…Pod tym budynkiem piwnic dwie murowanych…”

Opis: „pod dachem z grątem do krynicy ciągnącym się y podworze ex opposito tegoz budynku będące aż do miedzy grątu Teperowskiego”.

W sierpniu 1768 r. Anna de Doroszewskie, wdowa po Janie Kantym Siarczynskim, żona Marcina Giersza, w sporządzonym testamencie opisała budynek dolny na przedmieściu Janowickim.

W listopadzie 1773 r. Salomea de Siarczynska Szczepanska sprzedała za 600 złp. dom na Przedmieściu Janowickim Laurentemu i Zuzannie de Wiszniowskie Bartus. Sąsiedztwo: ulica publiczna i opuszczone gospodarstwo Stanisława Tepera.

W październiku 1784 r. Marianna de Buczynskie Martynkiewiczowa, wdowa po Laurentym sprzedała za 280 złp. dom na przedmieściu Janowickim Franciszkowi i Helenie Martynkiewiczom. Sąsiedztwo: Anna Gieyszowa i Rolinski.

W listopadzie 1785 r. Marianna de Siarczynskie Konopkowa sprzedała dom za 600 złp. na Przedmieściu Lubelskim Filipowi i Barbarze Hulterom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Bartusów i sukcesorzy zmarłego Stanisława Zarzyckiego.

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Abraszowa Anna w. 1651 Przedmieście Janowickie

Abrek Andrzej i Dorota Angielczykowa 1639, sukces. 1668 Przedmieście Janowickie

Bartus Laurenty i Zuzanna de Wiszniowskie 1773; sukces. 1785 Przedmieście Janowickie

Bazyli kuśnierz 1645 Przedmieście Lubelskie (d. Janowickie)

Bąk Jan 1635  Przedmieście Janowickie

Białachowska Zofia siostra Andrzeja Brodowskiego 1639 Przedmieście Janowickie

Białoskórnikowie (Tepperowie) Daniel i Barbara 1689 Przedmieście Janowickie

Blecharz (Blechar) Jan 1643, i Marianna 1648 Przedmieście Janowickie

Boguszka Barbara w. po Mateuszu Chodorowskim Bogusz 1642, 1645 Przedmieście Janowickie

Borys (labrorius) 1668 Przedmieście Janowickie

Bożyk Jan i Anna 1686, 1689 Przedmieście Janowickie

Brodacki Andrzej, Anna Brodacka 1638 Przedmieście Janowickie

Brzezinski Andrzej i Zofia 1709 Przedmieście Janowickie

Bursiusowa Anna 1645 Przedmieście Janowickie

Cedrowska 1635 Przedmieście Janowickie

Chanski Fedor i Agnieszka 1648 Przedmieście Janowickie

Charzowic Marcin 1645  Przedmieście Lubelskie (d. Janowickie)

Chodorowski  Bogusz Mateusz nie żył 1641, w. Barbara Boguszka 1641 Przedmieście Janowickie

Choma 1635 Przedmieście Janowickie

Czarnoianik Wojciech sukcesorzy 1668 Przedmieście Janowickie

Czub Jakub 1642; Czubaty Jakub 1648 Przedmieście Janowickie

Derbedraszowicz Gabriel 1733 ul. Janowicka

Diacher Jakub 1665, 1667, 1668, 1671, 1679 Przedmieście Janowickie

Dołbik Bartłomiej 1639 Przedmieście Janowickie

Domaradzki Tomasz 1643 Przedmieście Janowickie

Drewnicki Borys 1667 Przedmieście Janowickie

Dudzińscy Jakub i Jadwiga 1670 Przedmieście Janowickie

Dutkowski Antoni i Katarzyna 1719 Przedmieście Janowickie

Dydrich Andrzej 1669 Przedmieście Janowickie

Dymidecka sukcesorzy 1689 Przedmieście Janowickie

Fidecki Antoni 1713 Przedmieście Janowickie

Fołtynowic Jan ks. 1642 Przedmieście Janowickie

Franciszkanów dobra 1665 Przedmieście Janowickie

Gąsiorowski Jakub i Katarzyna 1707 Przedmieście Janowickie

Gierek Bartłomiej 1640 Przedmieście Janowickie

Giersz Marcin i Anna (1-v Siarczynska) 1768 Przedmieście Janowickie

Gieyszowa Anna 1784 Przedmieście Janowickie

Giezek Bartłomiej 1638 Przedmieście Janowickie

Głowala Zofia i Sebastian 1693 Dubowiczowskie ul. Janowicka

Głowinski Burdzik Sebastian i Ewa 1641, 1642 Przedmieście Janowickie

Gorąca Marina ż. zm. Jana Gorącego 1695 Przedmieście Janowickie

Gozdzik Wojciech i Krystyna 1709 Przedmieście Janowickie

Gruncik Sidorius 1638 Przedmieście Janowickie

Homa sukces. 1729 Przedmieście Janowickie

Hrudniak Andrzej 1670 Przedmieście Janowickie

Hryczkowicz Leo i Maryna 1666 Przedmieście Janowickie

Hulter Filip i Barbara 1785 Przedmieście Janowickie

Hyrszkowicz Szloma 1736 za furtą ul. Janowicka

Ickowicz Dawid i Gołda 1736 za furtą ul. Janowicka

Ilko Hwienna 1638 Przedmieście Janowickie

Izraelowicz Józef 1678 Przedmieście Janowickie

Jabłonski Blasino i Marianna 1695 ul. Janowicka

Jachowicz Kosma Tymosik i Anastazja 1640 Przedmieście Janowickie

Jan piwowar i Dorota 1644, 1654 Przedmieście Janowickie

Jan piwowar i Katarzyna 1638 Przedmieście Janowickie

Janiak Paweł 1670 Przedmieście Janowickie

Janicki Samuel 1654 Przedmieście Janowickie

Jasinski sukc. 1653 Przedmieście Janowickie

Jerzy piekarz 1669 Przedmieście Janowickie

Jezuskowic Marcin 1643 Przedmieście Janowickie

Josef Żyd 1768 Przedmieście Janowickie

Josephowicz Izrael 1695 ul. Janowicka

Józwowicz Izrael 1693, 1698 Przedmieście Janowickie

Jugowicz Katarzyna w. po Grzegorzu 1667 Przedmieście Janowickie

Jurkiewicz Stefan 1695 ul. Janowicka

Kaliszkiewicz Albert i Anna 1754 Przedmieście Janowickie

Karpik Piotr i Olena Sakowiczowna 1687 Przedmieście Janowickie

Kąccy Sebastian i Katarzyna 1669 Przedmieście Janowickie

Klimkiewicz Jan i Marianna 1746 Przedmieście Janowickie

Kołtun Jan ul. Janowicka 1692, 1693 Przedmieście Janowickie

Konopkowa Marianna de Siarczynskie 1785 Przedmieście Janowickie

Korabczyk Łukasz i Hapce 1644 Przedmieście Janowickie

Korzeniowski 1709 Przedmieście Janowickie

Kosciewicz (Kostiewic) Grzegorz i Helena 1643, 1645 Przedmieście Janowickie

Kostarzyk Jan i Marina 1670 Przedmieście Janowickie

Kosteccy Gabriel i Daniel s. zm. Daniela Koscyka (?) 1686 Przedmieście Janowickie

Koszturczak Jan i Marina 1678 Przedmieście Janowickie

Koszulak sukces. 1694 ul. Janowicka

Kracik Bazyli, s. Aureli i brat Jan Kracik 1633 Przedmieście Lubelskie

Kracik Jan i Julianna 1634; Kracik Jan i Helena 1635 Przedmieście Janowickie

Krasnostawski Andrzej 1687 Przedmieście Janowickie

Krasulina Agnieszka 1707 Przedmieście Janowickie

Krobski nie żył w 1709 Przedmieście Janowickie

Krolowa Zofia, w. po Wojciechu 1643 Przedmieście Janowickie

Kusczyńscy 1648 Przedmieście Janowickie

Kuzminski 1651 Przedmieście Janowickie

Latyczynski Piotr 1653, 1665 Przedmieście Janowickie

Letwoycik Bazyli i Teodora, Heliasz b. Bazylego 1668 Przedmieście Janowickie

Lewali 1678 Przedmieście Janowickie

Łukasz z Bortatycz 1645 Przedmieście Janowickie

Łukomski Michał i Agnieszka 1695 ul. Janowicka

Machowcowa Dorota 1645 Przedmieście Lubelskie (d. Janowickie)

Maciakiewicz Jan i Ewa Kurylakowna 1752, 1754 Przedmieście Janowickie

Maciakiewicz sukces. 1729 Przedmieście Janowickie

Maciakiewicz Tomasz i Agnieszka 1752, 1754 Przedmieście Janowickie

Madeyczyk Stanisław i Krystyna 1668, 1670 Przedmieście Janowickie

Maiowski Jan 1707 Przedmieście Janowickie

Maki Jerzy 1665, i Reina 1667, 1670 Przedmieście Janowickie

Manelowicz sukces. 1736 za furtą ul. Janowicka

Markuszewicz Krzysztof 1668 Przedmieście Janowickie

Martynkiewicz 1768; Tomasz i Zofia 1707 Przedmieście Janowickie

Martynkiewicz Franciszek i Helena 1784 Przedmieście Janowickie

Martynkiewicz Marianna de Buczynskie w. po Laurentym 1784 Przedmieście Janowickie

Mateusz szewc 1640 Przedmieście Janowickie

Matwiej 1654 Przedmieście Janowickie

Maximowicz Daniel i Anastazja Tyszowiecka 1665 Przedmieście Janowickie

Mielnik Andrzej 1648 Przedmieście Janowickie

Miłkowicz sukces. 1693 Przedmieście Janowickie

Mordel Stanisław 1635 Przedmieście Janowickie

Mordel Wojciech, brat zm. Mateusza i Stanisława 1648 Przedmieście Janowickie

Moskalik Jakub 1665 Przedmieście Janowickie

Motony Krzysztof 1633  Przedmieście Lubelskie

Mroczek Szymon 1682 Przedmieście Janowickie

Nabłonna Zofia i s. Andrzej 1636 Przedmieście Janowickie

Nabłonny Andrzej i Katarzyna 1648; Grzegorz Przedmieście Janowickie

Nosalczyk Izrael 1686 Przedmieście Janowickie

Nowosad Wasko 1719 Przedmieście Janowickie

Nowosadzik Bazyli i Marina 1682 Przedmieście Janowickie

Ogielwiow (?) sukces. 1752, 1754 Przedmieście Janowickie

Olędko Marcin 1636 Przedmieście Janowickie

Olszowski Tomasz ks. 1713 Przedmieście Janowickie

Onuszczak Szymon sukc. 1695 ul. Janowicka

Orszulakowie Wawrzyniec i Anna Przedmieście Janowickie

Orzechowscy Jan i Jadwiga 1668, 1669 Przedmieście Janowickie

Oseyczyk Grzegorz 1648 Przedmieście Janowickie

Ostap (Ostaphi) woźnica 1635, 1638 Przedmieście Janowickie

Ostrowski 1746 Przedmieście Janowickie

Oszczyński 1638 Przedmieście Janowickie

Oszeyczyk Grzegorz i Marina 1635, 1638 Przedmieście Janowickie

Peszykiewicz Siemion 1670 Przedmieście Janowickie

Pieknikiewicz Jan i Konstancja 1719 Przedmieście Janowickie

Pieniąszkowa Dorota w. po Mateuszu; synowie: Benedykt, Bartłomiej, Szymon 1640 Przedmieście Janowickie

Pilch Bartłomiej i Anna 1645; sukces. Pilchowskiego 1668, 1670 Przedmieście Janowickie

Piper Jan 1709 Przedmieście Janowickie

Podgorsczyk Paweł 1635 Przedmieście Janowickie

Podgurszczykowa Ewa w. po Pawle Podgurzczyku; c. Zofia 1653 Przedmieście Janowickie

Probostwo św. Katarzyny 1765 Przedmieście Lubelskie

Przybyłkowie Kacper i Katarzyna 1665 Przedmieście Janowickie

Pyszczuk Łukasz i Anna 1694 ul. Janowicka

Rachanski Jan i Zofia Nabłonianka 1682 Przedmieście Janowickie

Raiowski Jan 1666 Przedmieście Janowickie

Rawiczynski Michał 1729 Przedmieście Janowickie

Rolinski 1784 Przedmieście Janowickie

Romanczyk Andrzej 1665 Przedmieście Janowickie

Romanczyk Trochim 1648 Przedmieście Janowickie

Romanczyl Gorący Aleks i Lubka 1670 Przedmieście Janowickie

Rucki Stanisław 1641; Bogumiła w. po Stanisławie, c. Piotra Nieliskiego 1648 Przedmieście Janowickie

Ruzynski Grzegorz 1679 Przedmieście Janowickie

Rużycki Szymon 1752 Przedmieście Janowickie

Rzepczyk Krzysztof 1671, 1679 Przedmieście Janowickie

Sacek Matfiej i Ewa 1670 Przedmieście Janowickie

Sakowicz Grzegorz 1669 Przedmieście Janowickie

Sawicki Stefan 1686, 1689, 1693 Przedmieście Janowickie

Siarczynscy Jan i Rozalia 1746 Przedmieście Janowickie

Siarczynska Helena c. Anny i Jana Kantego 1768 Przedmieście Janowickie

Siarczynski Jan (nie Kanty?) 1768 Przedmieście Janowickie

Siarczynski Jan Kanty nie żył 1768; w. Anna de Doroszewskie  Przedmieście Janowickie

Siarczynski Marcin małoletni s. Anny i Jana Kantego 1768 Przedmieście Janowickie

Sieczkarczyk Andrzej 1694 ul. Janowicka

Sikowie Teodor i Orina 1654 Przedmieście Janowickie

Skurkowicz Grzegorz i Marina 1666, 1670 Przedmieście Janowickie

Słodowniczka Reina w. po Wawrzyńcu 1645 Przedmieście Janowickie

Słupszczyzna – Akademii Zamojskiej 1678 Przedmieście Janowickie

Sołkos Chwedor 1651 Przedmieście Janowickie

Soszynscy Michał i Daniel 1736 za furtą ul. Janowicka

Sreider Mateusz 1638 Przedmieście Janowickie

Stanczak Grzegorz i Zofia (Nabłonna) i c. Regina 1634; Stanczuk 1636 Przedmieście Janowickie

Stawski Jan i Katarzyna 1694 ul. Janowicka

Stefanowski Wojciech i Katarzyna Baginsczanka 1645 Przedmieście Janowickie

Stepkowski Jan, s. Wojciech 1643, 1645 Przedmieście Janowickie

Symson Tomasz i Krystyna 1693 Przedmieście Janowickie

Szaczek Jan 1678 Przedmieście Janowickie

Szczepanska Salomea de Siarczynskie 1768, 1773 Przedmieście Janowickie

Szyszkiewicze 1765 Przedmieście Janowickie

Teper Stanisław 1773 Przedmieście Janowickie

Tepper Daniel 1693, 1695, 1698; sukc. 1713  Przedmieście Janowickie

Tomaszowski Paweł 1665, 1682 Przedmieście Janowickie

Tubicinus (?) Jakub 1666 Przedmieście Janowickie

Tyśka 1644 Przedmieście Janowickie

Tytrych Andrzej i Regina 1671 Przedmieście Janowickie

Uledka Ulitka (Ulitwa, Uledki) Mateusz 1633, 1648 Przedmieście Janowickie

Usczynski Janusz 1641, 1642 Przedmieście Janowickie

Waśko zięć Wyrwika 1643, 1645 Przedmieście Janowickie

Wawrzyniec piwowar 1644 Przedmieście Janowickie

Wawrzyńczak Jan 1653 Przedmieście Janowickie

Wieczorkowicz Józef i Anna Przedmieście Janowickie

Więczarka 1666 Przedmieście Janowickie

Wolson sukces. 1719 Przedmieście Janowickie

Wołczak Teodor i Tacjana 1695 Przedmieście Janowickie

Wołkowiczowa Elżbieta w. po Krzysztofie 1665, 1667 Przedmieście Janowickie

Woytusiowa Zofia c. zm. Wojciecha Żurawskiego 1643 Przedmieście Janowickie

Woźniak Jan i Katarzyna 1679 Przedmieście Janowickie

Wysoccy Szaszczykowie Franciszek i Agnieszka 1667, 1668 Przedmieście Janowickie

Zaiączkowski Szymon i Barbara 1695 ul. Janowicka

Zarzycki Stanisław sukces. 1785 Przedmieście Janowickie

Zbytniowski Laurenty i Anna 1693, 1695 Przedmieście Janowickie

Zbytniowski Wawrzyniec i Anna 1698 Przedmieście Janowickie

Złociecki Marko 1651, 1667 Przedmieście Janowickie

Zwolaczek Stanisław i Katarzyna 1678 Przedmieście Janowickie

Żmidzinski Jan 1693 Dubowiczowskie ul. Janowicka

Żydkiewicz 1692 ulica Janowicka

Żytkowiczowie Jan i Zofia 1669 Przedmieście Janowickie

___________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Consularia. Kwerenda l. 70 XX w.