Mieszkańcy  Circuli Maioris – Rynku Wielkiego w Zamościu

Advocatalia

W lutym 1632 r. dokonano inwentarza dóbr po zmarłej Irenie Muratowej.  Był to dom narożny w Rynku Wielkim.

Opis:  „…w którym na dole drzwi z zamkiem, tamże y drzwi do sklepu siennego, schody za drzwiami, daley drzwi żelazne do sklepu zwierzchnego, izba wielka drzwi do niey zawrzone, okna całe, ławy wkoło, y listwy, szaffa wscienie sadzona, piec stary ale cały, zydel, miechy, dziza chlebna, szynkwas. Ztey izby sklep z zelaznemi drzwiami, zzamkiem z parą kłodek, izdebka…”

We wrześniu 1633 r. Piotr Markowicz sprzedał dom narożny w Rynku Wielkim za 400 złp. kanonikowi zamojskiemu ks. Janowi Kray’owi. Sąsiedztwo: sukcesorzy Abrahama Kirkorowicza Ormianina.

W lipcu 1636 r. Stefan Adamowicz kupiec i syn Franciszek zapisali na domu 150 złp. na rzecz Tomasza Łuckiewicza złotnika. Sąsiedzi: Andrzej Wołoszowic i sukcesorzy Abraama Kirkorowicza Ormianina. Opis: Testudines duas superiorem et inferiorem, stubus eiusdem superiori existentia, cum atrium (dwie izby sklepione, górna i wewnętrzna ……z dziedzińcem wewnętrznym).

W kwietniu 1636 r. Adamowicz Stefan kupiec sprzedał dom za 2500 złp. Janowi Rychwalskiemu. Sąsiedzi: Andrzej Wołosowicz i sukcesorzy Abrahama Kierkorowicza.

W maju 1636 r. Jan Rychwalski sprzedał dom za 2000 złp. Janowi Marcinkowiczowi. Sąsiedztwo: j.w.

Acta Armenica

8 marca 1636 r. Warterys Kirkorowicz Ormianin i kupiec, jako opiekun sierot po zmarłym bracie Abrahamie Kirkorowiczu kupcu i Ormianinie sprzedał dom za 850 złp. Edwardowi Hebron’owi i Henrykowi Annat’owi kupcom. Sąsiedztwo: Markowicz Piotr rajca i Adamowicz Stefan.

Advocatalia

W marcu 1637 r. Stanisław Pietrzyk stolarz i Jadwiga sprzedali dom za 100 złp. Janowi Maiowicowi. Lokalizacja: a tergo Lapidea rum Circuli maioris ad mediem In platea (……… z tyłu kamienica ceglana). Sąsiedztwo: Andreas Deindson (Devidson) obywatel Szczebrzeszyna i dom narożny Jacinthi Pellienis – Hiacynta  kuśnierza.

W styczniu 1639 r. Jan Tunikowski dictum Kozaczek z żoną zastawili na domu sumę 110 złp. Sąsiad: Albert Paczoska.

We wrześniu 1642 r. Jan Serwatowski syn zmarłego Galla Serwatowskiego rajcy sprzedał dom za 2500 złp. Stanisławowi Sklarzowicowi kupcowi i Katarzynie. Sąsiedztwo: Andrzej Davidson kupiec i Reinholdt Innes kupiec.

W lutym 1655 r. Katarzyna Jaroszowiczowna, wdowa po Stanisławie Sklarzowiczu kupcu, żona Jakuba Wentona kupca przeprowadziła inwentarz dóbr: „Kamienica… ku wierzchu od Rynku niewymurowana, w tyle Browar i mieszkania nad nim murowane, dokończone”. Sąsiedztwo: Andrys Decusor Devison? Kupiec oraz Reynold Inesz kupiec.

Consularia

W czerwcu 1663 r. Honoratus (sławetny) Basilius Dubski consularis Casimiriensis Song dokonał zapis na domu na rzecz Akademii Zamojskiej. Usytuowanie: In Circulo Civitatis Sokaliensi. Sąsiedztwo: sukcesorzy Bobaszka i Kozarowska. [Wpis przypuszczalnie dotyczy zapisu domu w Sokalu]

Advocatalia

W styczniu 1665 r. Paweł Meganty i Katarzyna (Dykanfowna) [zapewne chodzi o Dykaffówną, spis z 1657 r., córkę lub siostrę Dykaffa] małżonkowie zapisali na domu 120 złp. na rzecz Sebastiana Dobraszowskiego dr medycyny i dziekana Akademii Zamojskiej. Sąsiedzi: Berny i sukcesorzy Hasza. Opis: „Hypocausto superiori a’ tergo triclinio et culina” (.„W górnym hipokauście za jadalnią i kuchnią”).

W październiku 1678 r. Andrzej i Helena Budzyńscy zapisali na kamienicy 200 złp. na rzecz Jana Unikowskiego Doctoris Ecclesiae Collegiatae Zamosc. Sąsiedztwo: lapidea Scebresinensis antiquitus dicta (kamienica zwana dawniej „Szczebrzeszyńską”) i na rogu.

W marcu 1679 r. Moszko Koplowicz Infidelis (niewierny) sprzedał dom za 600 złp. Samuelowi Łascz (Łaszcz?) Dapifero Busczensi (stolnik buski). Sąsiedztwo: na rogu i Infidelis Iczko Białobrywy.

W lutym 1680 r. Tomasz Funk i Krystyna sprzedali dom za 600 złp. Infidelis (niewiernemu) Israelo (Izraelowi)  i Basiae (Barbarze) Markowiczom. Sąsiedztwo: fundorum Parochialis Ecclesiae (grunty kościoła parafialnego) i Pałczykowski.

7 stycznia 1687 r. dokonano wyceny kamienicy w Rynku Wielkim po zmarłym Jakubie Weyerze negociatoris. Inwentarz dóbr nieboszczyka przeprowadziła wdowa Marianna Elderowna, żona Wilhelma Forbsa (?). Kamienicę wyceniono na 4500 złp. 8 stycznia wdowa nabyła prawa do kamienicy i dokonała podziału na trzy części. Sąsiedztwo: Jerzy Davidson.

Opis I części (wdowy): „Izba wielka dolna, przy niey alkierz, kuchnia murowana, sklepik murowany przy kuchnie, strych albo schowanie gurne nad izbą wielką. Sklep dolny albo piwnica wielka pod sklepem towarnym gurnym od pana Brysa, wolne zażywanie zupełney sieni, tyłu, wjazdu, staien y studni.” Sąsiedztwo: kamienica Wojewodzica Mazowieckiego i Reinholda Brysa.

Opis II części syna – Jakuba juniora Weyera: „Sklep towarny wielki od strony Pana Brysa gurny z żelaznemi drzwiami y okiennicami. Item sklepik mały pod kuchnią alias piwniczka zamykana. Item mieszkanie całe tylne, iako dwie izdebki y alkierz, kuchnia y spiżarnia przeciwko izdebce iedney zamykana, połowa strychu nad sklepem swoim albo schronienia gurnego. Gury nad tym mieszkaniem tylnym. Wolne zażywanie sienie, wiazdu, tyłu, staien, studni.” Sąsiedztwo: j.w.

Opis III części – młodszego syna – Aleksandra Wuyera: „Sklep towarny gurny, murowany z okiennicami żelaznemi y drzwiami do niego żelazem obitemi, a to od strony Woiewodzica Mazowieckiego. Pod tym sklepem drugi sklep dolny murowany alias piwnica wielka. Nad temi sklepami połowica gury albo strychu od schowania. Item na dole przeciwko kuchnie murowaney, przy tymze sklepie gurnym towarnym, spizarnia zamykana z oknami w krate. Item izdebka na gurze przy izbie wielkiej y z gurka nad nią do schowania y kuchenką. Przeciwko izdebce spiżarnia zamykana na ganku. Wolne zażywanie sieni, tyłu, wjazdu, staien i studniey.” Sąsiedztwo: j.w.

W marcu 1690 r. Jakub Weyer, Jan Weyer i Aleksander Weyer dokonali zapisu hipotecznego na części kamienicy na rzecz Honoraty Marianny, wdowy po Jakubie Weierze. Sąsiedztwo kamienicy „Weierowskiej”: Reinhold Brus (Brys) i Jakub Szarbiewski (Sarbiewski) Wojewodzic Mazowiecki.

Acta Armenica

8 kwietnia 1692 r. Krzysztof Krukowiecki odzyskał zwrot dzierżawy na kamienicy narożnej w Rynku Wielkim (od ulicy publicznej) od dzierżawcy Baltazara Wandry, kupca.

Opis: „Sklep narożny od ulice stoiący y z wolnym podsieniem tymze, sklep, izba pobocznia na gorze, zaraz od schodow połowica kuchni, staynia…”

Consularia

W lutym 1693 r. Krzysztof Popowicz Ormianin zapisał na domu przy ul. Ormiańskiej 100 talarów na rzecz Łukasza Sacrifex (księdza) Ormianina.

Advocatalia

W maju 1696 r. Jan Władysław i Stanisław (bracia) Garczynscy sprzedali kamienicę za 700 złp.  w Rynku Wielkim Janowi  rajcy i Mariannie Bartoszowiczom. Sąsiedztwo: margrabia Pinczoviensis (Margrabia na Pińczowie, przypuszczalnie Fr. Myszkowski)  i Mikołaj Barth krawiec.

W listopadzie 1703 r. Andrzej Światopełk princeps Czetwertinensis (książę Czetwertyński) i Zuzanna Czarnołuska (przypuszczalnie c. Adama Czarnołuskiego?), wdowa po Stanisławie Zielinskim, dokonali wizji części Kamienicy „Biekierowska” w Rynku Wielkim. Sąsiedztwo: kamienica Barbary Lendziny, wdowy po Wilhelmie Lędza rajcy i Mikołaj Barth krawiec.

Opis: „Na zatyłku wszystko dobre, ganku nie masz….wierzchnie schody które na ganek idą…Idąc na gorę okno. Item nad drzwiczkami, które na ganek idą okno….W izbie przedniey piec niedobry, okna…Alkierz, drzwi do niego dobre. W izbie podłoga z dylow.”

W roku 1707 Marianna, wdowa po Janie Grzegorzowskim ławniku, żona Teodora Krzywdowicza krawca, dokonała zapisu kamienicy na dzieci z pierwszego i drugiego małżeństwa. Sąsiad: Pani Brussowa.

W październiku 1708 r. sukcesorzy Grzegorzowskich przeprowadzili wizję narożnej Kamienicy „Grzegorzowianae”. Sąsiedztwo: kamienica zmarłego Reinholda Brussa prawnika.

Opis: „Zeszedłszy do kamienicy Grzegorzewskiej widzieliśmy naprzod izbę wielką drewnianą, w tey izbie sciana od ulicy, w ktorey okna wypaczone, okna stare…sciana w alkierzu nadgniła….podłoga miejscami wygniła,…  drzwi stare,… drzwi z alkierzyka do sieni stare…Na gorę wchodząc ku domowi Krzywdowicza, schody złe, w komorze belk podstemplowany, okno na strychu zgniłe, dach od Ratusza ustąpił…., komin podstemplowany, który pochylił się ku kamienicy Pani Brussowey…W sieni podłoga zła, wrota potrzebują naprawy tylne, okna…piec chlebowy dobry …w kuchni…Izdebka na gorze stara, piec w niey..okna dobre, przy oknach na ulicą ganek….Do piwnicy schody złe, Sklepienie w szyi wypadło trochę….W drugiey piwnicy od rynku schody potrzebują reparacji….,u izdebki na gorze drzwi….,w komorze podle kuchni podłoga miejscami zła.”

W czerwcu 1711 r. Antoni Łusczewski i Jadwiga, wdowa po Błażeju Zgurczyku sprzedali część Kamienicy „Truszowiana” za 1500 złp. Jakubowi Wozanowskiemu notariuszowi konsularnemu i Justynie Wodziankiewiczownej, jego żonie. Sąsiedzi: sukcesorzy Niewieskich i Jerzy Lasuch kupiec.

W czerwcu 1711 r. Antoni Żaki i Barbara Piątkiewiczowna żona, dokonali cesji praw do części Kamienicy „Truszowiana” (sprzedaż za 1000 złp.) na rzecz Jakuba Wozanowskiego notariusza konsularnego i Justyny Wodziankiewiczownej. Sąsiedzi: j.w.

W styczniu 1745 r. Józef Rogala Zawadzki Regent Grodzki Lubelski przekazał kamienicę w zastaw na rzecz Jakuba Okulskiego. Kamienica w Rynku będąca od rogu druga. Sąsiedzi: z rogu pierwsza p. Zebrowicza i państwo Łazniewscy.

W marcu 1756 r. Marianna Cetnerowiczowna Budkowa In asystentia w obecności Mathias Budka dokonała zapisu 224 złp. na części Kamienicy Lesniowsciana na rzecz Bartłomieja i Jadwigi Wisniowskich. Sąsiedztwo: na rogu i kamienica Jana Misiaczkiewicza.

W kwietniu 1758 r. Marianna i Wiktoria Zach sprzedały środkową część Kamienicy Szteynerowiczoviana za 2200 złp. Mariannie i Wiktorii Szczepanowszczankom. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Lubeccianorum i Doroszowskiey.

Consularia

W styczniu 1758 r. Icko i Hana Moszkowiczowie przeprowadzili wizytację domu przy Ratuszu stojącym.

Opis: „…wchodząc z podsienia mur we drzwiach spodem powykładał, nad oknem i nad kratą piwnicy porysował się ….Połap nachylił się do kuchni wchodząc nad samemi drzwiami komin wali się y ściana od muru zgniła, do Izby wchodząc drzwi złe i spróchniałe, ściana od Ratusza wali się, druga od Jatek nachyliła się y w ziemie wlazła połap na piecu osiadł aż się piec i komin murowany porysowł, w oknach ramy pogniłe y ściana pochyliła się ku tyłowi drzwi do alkierza złe bez zawias, na tył drzwi zgniłe. Izdebka na tyle pusta y spodem ściany popróchniałe…pod dachem Moszkowiczów znajdują się… dach nad całym Budynkiem zły znaczney reparacyi potrzebuje, zgoła całe domostwo funditus wali się y ruynuie, dla ktorey Dezolacyi y Miasta nieozdobna y Ratusza niebezpieczeństwo…dzieie się. Przeto Ci z Moszkowicze aby murować się mogli drzwi za kratę zamurować upraszali, a przez inny sklep wchod i wychod swoim kosztem bez Expensy Miasta obmysleć deklarowali…”

Advocatalia

W maju 1760 r. Albert Ulitowski dokonał wizji Kamienicy Michałowsciana. Sąsiedztwo: kamienica Lubecciana i Doroszowsciana

Opis: …”zeszedłszy do kamienicy Michałowskich  naprzód widzieliśmy podsienia filary od Rynku….y mury w podsieniu porysowali się w sklepie naroznym w sklepieniu tynkowanie opadło…., drzwi do kamienicy stare zamek zły, odrzwi kamienne popryskali, do kuchni drzwi złe y w kuchni piec piekarski zawalił się w oknie krata żelazna komin zapaskudzony, w izbie dolney suffit płocienny nie od alkierza, w piecu kaflowym kilka filarów wybitych drzwi stare złe…w sienie od alkierza mur znacznie spadał się w alkierzu połap zły sufit zgnił u połapu W tych niey niemasz ani drzwi ani piecow….y mur w rogu narysował się wrota złe sciany powypaczali się …na gore schody złe, posadzka z wierzchu powybierana do kuchni zapierzenie wybrano, do izdebki drzwi niemasz piecyk zawalony w oknie dwoch kwater niema, do wielkiej izby ku Rynkowi gorney drzwi…w oknach sześciu ani ram ani okien niema, przepierzenie alkierza złe, drzwi w nim niema, pieca niema zawalony podłoga zgniła połap wali się….,na strych schodow niemasz. Dach nad wielką izbą dobry, nad tylnemi mieszkaniami y sienią dach zły krokwi połamane, dwie przęseł od ulice na gore wybranych. Dach tylko wisi, z ulicy kamienica spodem podmurowania potrzebuie ex quo mury powypadały….”

W czerwcu 1761 r. Albert Ulitowski dokonał zapisu 61 złp. na kamienicy na rzecz Capella DD Litt. In Ecclesiae Insignis Collegiata Zamoscensis (kaplica Bractwa Literackiego w kolegiacie). Sąsiedztwo: j.w.

Consularia

W styczniu 1761 r. Wiktoria Szczepanowska venditur medietas lapidea (sprzedała połowę kamienicy) za 1900 zł. (Kamienica „Sztyrowicowska”) Antoniemu Zielińskiemu Advocato, Jurato et Judici Ordinario Zamosc (adwokat, ławnik i sędzia zwyczajny Zamościa). Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Lubeckich i sukcesorów Doroszowskich.

Opis: …”Sklep wchodząc do kamienicy po lewey ręce stoiący. Podsienia połowę z kramicmi temuż sklepowi przyległego. Izdebki murowane dwie na gorze, kuchnia na gorze. Strychy nad temi izdebkami murowanemi. Piwnica murowana z Budki idąc Komorek dwie w kamienicy, iedna w schedzie wyrażonych wolny stronom obiema reservatur. Wchod y wychod tudziesz….Reparacya dachu zobopolna do piwnicy Panny Wiktoryi Szczepanowskiey iako też y wolne wiszanie chrust na strychach…”

Advocatalia

W grudniu 1764 r. przeprowadzono wizję w kamienicy w Rynku Wielkim, należącej do księdza Adalbertusa-Wojciecha Floriana Lubeckiego kanonika Pułtuskiego. Sąsiedztwo: droga publiczna i Antoni Zielinski prawnik.

Opis: …zeszdłszy do kamienicy …widzieliśmy od podsienia sklepy dwa….z okienkami, drzwiami…przed temiż sklepami na podsieniu podłoga zgniła…wchodząc do sieni drzwi dębowe…do kuchni przy izbie będącey drzwi sosnowe dobre…kuchnia dobra do pieca drzwiczki….okno na ulice stare złe….Do izby pierwszej dolney drzwi sosnowe stare złe…w tey izbie przy drzwiach lawaterzyk drewniany stary. Piec biały kaflowy dobry, tylko na wierzchu koronek trzech niemasz, okien dwie taflowych….za temi oknami kraty żelazne dobre u iedney okiennicy połowy niemasz …podłoga cała. Do drugiey izby drzwi sosnowe dobre…podłoga miejscami wygniła, okna obydwa złe…piec kaflowy granatowy polerowany mocno porysowany. Z tey izby drzwi do piwnicy sosnowe …., idąc do teyże piwnicy schody dobre iednego niestaye. Taż piwnica w murach wszędzie cała. Z tey izby do komorki drzwi żelazne…okno ze wszystkim złe połap zgniły…podłoga zgniła w tey komorce….Do sieni wychodząc drzwi sosnowe dobre….w sklepiku….w pomienionym sklepiku połap i podłoga zgniłe. Na gorze budynek drewniany zruynowany ku Żydowskiey ulicy drzwi stare…z sieni idąc do piwnicy drzwi dębowe dobre…schody złe pogniłe…szyia zawalona. Od części p. Treptyła sciana zgniła. Nad sklepami, izbami górnemi dachy całe tylko gdzie niegdzie gąty powypadały nad izbą zaś drewniana kuchnia funditus – zdezelowana y nad całym tyłem dach wali się…

W roku 1766 Mateusz Dzięciołowski przeprowadził cesję (600 złp.) na części Kamienicy Doroszowsciana na rzecz Marcina Giersz’a i Anny de Doroszowskie (żony). Sąsiedztwo: Zielińscy i Kamienica Fanukowiczowa.

W styczniu 1769 r. przeprowadzono lustrację kamienicy księdza Wojciecha Floriana Lubeckiego, kanonika Pułtuskiego. Sąsiedztwo: kamienica Antoniego Zielinskiego i kamienica Petri – Piotra Treptyt’a.

Opis: …”widzieliśmy z przodu od Rynku w odrzwiach do piwnicy idących miejscami cegły powypadane. Od ulicy Publicznej  w scianie także miejscami spodem mur zruynowany. W sklepie od podsienia wchodząc do teyże kamienicy po lewey ręce stoiący mur nad oknem znacznie zrysowany. Drzwi żelazne…Idąc do piwnicy od ulicy będącey w szyi drzwi zgniłe….drzwi drugich niemasz. W teyże piwnicy w scianie w iednym miejscu mur w Sztuce wielkiej ?, w innych zaś dwóch miejscach w pomniejszych wypadł w drugiey piwnicy małey, w scianie od kamienicy p. Zielinskiego y Treptyta należącey mur na cegieł sześć wzdłuni (wzdłuż?)  zruynowany wziąwszy od alkierza do izby dolney należącego, aż do drzwi tylnych mury znacznie porysowane y sypia się tak w sklepiku w drzwiach żelaznych spodem dziura…Schody drewniane złe, w izbie przedniey górney od Rynku połap zgniły…..okna złe w alkierzu, piec kaflowy zły, posadzka miejscami powypadała do pomienioney izby drzwi stare złe….kuchnia zła, w teyże kuchni okno złe…Ściana drewniana od kamienicy wyżey pomienionych p. Zielinskiego i Treptyta zgniła…..wszystko wiązanie zgniło w wielkim niebezpieczeństwem na nim dach się utrzymuje. Izba drewniana na samym tyle ze wszystkim zdezelowana y pusta. Na drugim pietrze górnym pod strychem izby puste pieców ani okien niemasz. Połapy pogniły, w tymże w trzech miejscach dziury dwie znayduią się….”

We wrześniu 1771 r. Marianna Grodysławska sprzedała kamienicę za 1660 złp. Gregorius (Grzegorzowi) i Constanti (Konstancji) de Sklarczykie Rosołkom. Sąsiedztwo: acialiter ex opposito Praetory (na rogu naprzeciwko Ratusza) i kamienica Teodoriusa (Teodora) Pikuzińskiego. W uwagach – cum fundo.

W styczniu 1772 r. Salomea de Doroszewskie 1-voto Płoszczyńska, 2-voto Borzańska, wdowa, sprzedała za 1200 złp. część Kamienicy Doroszewscianorum w Rynku Wielkim Stanisławowi i Dorocie de Doroszowskie Łaszewskie. Sąsiedztwo: kamienica wdowy Guzowskiej i Treptyta.

W marcu 1772 r. Marianna de Zalewskie 1-voto Degenowa, 2-voto Loppowa, sprzedała kamienicę za 7180 złp. Aleksandrowi i Agnieszce Ligajowskim. Sąsiedztwo: kamienica 1-voto Wesołowskiej 2-voto Jezierskiej oraz Antoniego Zielińskiego.

W lipcu 1773 r. po zmarłej  p. Szańskiej, 2-voto Bogdańskiej wyceniono Kamienicę Zagrzewsciana na sumę 5740 złp. Sąsiedztwo: na rogu i kamienica Popiela.

We wrześniu 1774 r. dokonano wizji Kamienicy HeynigowskiejMichała Boguckiego (brak opisu). Sąsiedztwo: kamienica de Brouny Gordonowey wdowy i Lossig’a aptekarza.

W marcu 1775 r. dokonano wizytacji Kamienicy Dziewulska należącej do Urszuli Dziewulskiej wdowy.  Brak opisu i sąsiedztwa.

We wrześniu 1775 r. Grzegorz i Konstancja Rosołek sprzedali kamienicę w obrębie Rynku Wielkiego za 3000 złp. Józefowi i Mariannie de Fiałkowskie Nowadzkim Fiałkowskim. Sąsiedztwo: droga publiczna  i kamienica Teodora Pikuzinskiego.

W marcu 1776 r. Antoni Zieliński i Teresa de Rzepkie (małżonkowie) sprzedali za 9000 złp. kamienicę Stanisławowi i Barbarze de Nowakowskie Radaiewskie. Sąsiedztwo: kamienica Nepomucena Szkrochowskiego i Aleksander Ligaiewski.

W lipcu 1777 r. Marianna Sikorska, wdowa po Dominiku Sikorskim ferrifabri – ślusarzu, dokonała zapisu 100 złp. na drewnianym domu In Suburbio S. Crucis post Portam Leopoliensi (na Przedmieściu Świętokrzyskim za Bramą Lwowską) na rzecz Tomasza i Marianny de Sokołowskie Zubrzyccy (małżonków). Sąsiedztwo: via publica (droga publiczna) i dom Moszka seu Dawida.

W grudniu 1778 r. wyceniono kamienicę w Rynku Wielkim Urszuli de Langiewicze 1-voto Dziewulskiej, 2-voto Jachimowskiej wdowy. Brak sumy wyceny i opisu. Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica Jana Jakuba (Zamoyskiego?) Palatynus Zamch.

W listopadzie 1781 r. Margaretha de Lewandowskie Grabowiecka sprzedał dom za 1500 złp. Janowi Pogorzelskiemu. Usytuowanie domu: In Circulo intra moenia civitatis (w rynku w obrębie murów miejskich). Sąsiedztwo: Grzegorz Kozłowski i via publica prope Ecclesiam Religiosorum Patrum Franciscanotum Conventus (droga publiczna w pobliżu kościoła O. Franciszkanów).

W listopadzie 1781 r. Józef Pikuziński dokonał zapisu 500 złp. na rzecz Promotorum Rosariarum. Sąsiedztwo: kamienica Liuanki (?) i Nowackich prope Praetorium parte (w pobliżu siedziby).

We wrześniu 1782 r. wyceniono na 10.300 złp. Kamienicę Popiela.

____________________________________________________________________________________________________

Mieszkańcy Rynku Wielkiego w Zamościu alfabetycznie

 

Adamowicz Stefan i s. Franciszek 1635, 1636 Rynek Wielki

Ałtunowicz Stefan 1692 Rynek Wielki

Annat Henryk 1636 Rynek Wielki

Barth Mikołaj 1696, 1703  Rynek Wielki

Bartoszowicz Jan i Marianna 1696 Rynek Wielki

Berny 1665 Rynek Wielki

Białobrywy Iczko 1679 Rynek Wielki

Bobaszek sukcesorzy 1663 sukcesorzy Rynek Wielki

Bogucki Michał 1774 Rynek Wielki

Brussowa Reinholdowa 1707 Rynek Wielki

Borzańska, wcześniej Płoszczynska Salomea de Doroszewskie, wdowa 1772 Rynek Wielki

Budka Mateusz i Marianna Cetnerowiczowa Budkowa 1746 Rynek Wielki

Budzyński Andrzej i Helena 1678 Rynek Wielki

Czarnołuska Zuzanna ż. Światopełka, w. po St. Zielinskim 1703 Rynek Wielki

Degenowa, 2- voto Loppowa Marianna de Zalewskie 1772 Rynek Wielki

Devidson Andrzej 1637, 1642 Rynek Wielki

Dobraszowski Sebastian 1665 Rynek Wielki

Doroszowscy sukcesorzy 1761 Rynek Wielki

Doroszowska 1758 Rynek Wielki

Dykanfowna (zapewne Dykaffówna – spis 1657) Katarzyna ż. P. Meganty. 1665 Rynek Wielki

Dziewulska Urszula 1775 Rynek Wielki

Dzięciołowski Mateusz 1766 Rynek Wielki

Elderowna Marianna w. po Jakubie Weyerze ż. Wilh. Ferbsa 1687 Rynek Wielki

Fanukowiczowie 1766 Rynek Wielki

Fiałkowskie Józef i Marianna de Fiałkowskie Nowadzka 1775 Rynek Wielki

Funk Tomasz i Krystyna 1680 Rynek Wielki

Garczynski Jan, Władysław, Stanisław (bracia) 1696 Rynek Wielki

Giersz Marcin i Anna de Doroszowskie ż. 1766 Rynek Wielki

Gordonowa wdowa de Brouny 1774 Rynek Wielki

Grabowiecka Margareta de Lewandowskie 1781 Rynek Wielki

Grodysławska Marianna 1771 Rynek Wielki

Grzegorzowska Marianna w. po Janie, ż. T. Krzywdowicza 1707 Rynek Wielki

Grzegorzowski Jan nie żył w 1707 Rynek Wielki

Grzegorzowskie dzieci  Marianny, z pierwszego i drugiego małżeństwa 1707 Rynek Wielki

Guzkowa wdowa 1772 Rynek Wielki

Hasz sukcesorzy 1665 Rynek Wielki

Hebron Edward 1636 Rynek Wielki

Jachimowska Urszula de Langiewicze 1-voto Dziewulska Rynek Wielki

Jaroszowiczowna Katarzyna w. po St. Sklarzowicu ż. J. Wentona 1655 Rynek Wielki

Kirkorowicz Abraham Ormianin 1633, 1635, nie żył w 1636 Rynek Wielki

Kirkorowicz Warterys 1636 Rynek Wielki

Koplowicz Moszko 1679 Rynek Wielki

Korycki Piotr 1639 Rynek Wielki

Kozarowska 1663 Rynek Wielki

Kozłowksi Grzegorz 1781 Rynek Wielki

Kray Jan ksiądz 1633 Rynek Wielki

Krukowiecki Krzysztof 1692 Rynek Wielki

Krzywdowicz Teodor 1707 Rynek Wielki

Lausch Jerzy 1711 Rynek Wieki

Lendzina Barbara w. po Wilhelmie Lendza 1703 Rynek Wielki

Ligajowskie de Gorayskie Aleksander i Agnieszka 1772 Rynek Wielki

Lossig 1774 Rynek Wielki

Lubeccy 1758 Rynek Wielki

Lubecki (Adaalbertus) Wojciech Florian ksiądz 1764, 1769 Rynek Wielki

Lubeckich sukcesorzy 1761 Rynek Wielki

Łascz (Łaszcz) Samuel 1679 Rynek Wielki

Łaszewskie de Doroszowskie Stanisław i Dorota 1772 Rynek Wielki

Łazniewscy 1745 Rynek Wielki

Łuckiewicz Tomasz 1635 Rynek Wielki

Łukasz  Ormianin ksiądz 1693 Rynek Wielki

Łusczewski Antoni i Jadwiga w. po Błażeju Zgurczyku 1711 Rynek Wielki

Maiowic Jan 1637 Rynek Wielki

Marcinkiewicz Jan 1636 Rynek Wielki

Margrabia Pinczowski 1696 Rynek Wielki

Markowicz Piotr 1633, 1636 Rynek Wielki

Markowicze Izrael i Barbara 1680 Rynek Wielki

Meganty Paweł 1665 Rynek Wielki

Misiankiewicz jn 1746 Rynek Wielki

Moszek seu Dawid 1777 Rynek Świętokrzyski

Moszkowiczowie Icko i Hana 1758 Rynek Wielki

Muratowa Irena, wdowa nie żyła w 1632 Rynek Wielki

Nowacki 1781 Rynek Wielki

Okulski Jakub 1745 Rynek Wielki

Paczoska Albert 1639 Rynek Wielki

Pałczykowski 1680 Rynek Wielki

Pellienis Hiacynt 1637 Rynek Wielki

Pietszyk Stanisław i Jadwiga 1637 Rynek Wielki

Pikuzinski Józef 1781 Rynek Wielki

Pikuzinski Teodor 1745 Rynek Wielki

Pikuzinski Teodor 1771 Rynek Wielki

Pikuzinski Teodor 1775 Rynek Wielki

Pogorzelski Jan 1781 Rynek Wielki

Popiel 1773 Rynek Wielki

Popiel 1782 Rynek Wielki

Popowicz Krzysztof Ormianin 1693 Rynek Wielki

Reinhold Brys (Brus) 1687 nie żył w 1708  Rynek Wielki

Reinholdt Inesz 1642 Rynek Wielki

Rosołek Grzegorz i Konstancja 1771, 1775 Rynek Wielki

Rychwalski Jan 1636 Rynek Wielki

Sarbiewski Jakub Wojewodzic Mazowiecki 1687, 1690 Rynek Wielki

Serwatowski Jan s. zm. Galla 1642 Rynek Wielki

Sikorska Marianna w. po Dominiku Sikorskim 1777 Rynek Świętokrzyski

Sklarzowic Stanisław i Katarzyna 1642 Rynek Wielki

Szańska 2-voto Bogdańska 1773 Rynek Wielki

Szczepanowszczanki Marianna i Wiktoria 1758, 1761  Rynek Wielki

Światopełk Andrzej 1703 Rynek Wielki

Treptyt Piotr 1769, 1772 Rynek Wielki

Tunikowski Jan vel Kozaczek 1639 Rynek Wielki

Ulitowski Albert 1760 Rynek Wielki

Unikowski Jan 1678 Rynek Wielki

Wandry Baltazar 1692 Rynek Wielki

Weier Honorata Marianna 1690 w. po Jakubie seniorze Rynek Wielki

Wesołowska, 2-voto Jezierska Marianna 1772 Rynek Wielki

Weyer (Weier) Jakub nie żył w 1687 Rynek Wielki

Weyer Aleksander s. (młodszy)  zm. Jakuba seniora Rynek Wielki

Weyer Jakub junior (starszy syn) zm.  Jakuba 1687 Rynek Wielki

Weyer Jan syn Jakuba Weiera seniora 1690 Rynek Wielki

Wisniowscy Bartłomiej i Jadwiga 1746 Rynek Wielki

Wodziankiewiczowna Justyna ż. Łusczewskiego 1711 Rynek Wielki

Wołoszowic  (Wołosowicz) Andrzej 1635, 1636 Rynek Wielki

Wozanowski Jakub 1711 Rynek Wielki

Zach Marianna i Wiktoria 1758 Rynek Wielki

Zamoyski Jan Jakub patatynus Zamch 1778 Rynek Wielki

Zawadzki  (h. ? Rogala) Józef 1745 Rynek Wielki

Zebrowicz 1745 Rynek Wielki

Zielinski Antoni 1761, 1766 Rynek Wielki

Zielinski Antoni i Teresa do Rzepkie małżonkowie 1776 Rynek Wielki

Zubrzyccy Tomasz i Marianna de Sokołowskie 1777 Rynek Świętokrzyski

Żaki Antoni i Parbara (Piątkiewiczowna) 1711 Rynek Wielki

________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Państwowe Archiwum w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Kwerenda l. 70. XX w.