Mieszkańcy Zamościa w latach 1650-1699

 

W lutym 1650 r. Józef Wolphart sprzedał dom in Zamosci Censistentis (spis ludności w Zamościu) Albertowi Rutowskiemu.

W marcu 1650 r. Albert Lurenszowicz sprzedał dom (brak kwoty i nabywcy). Sąsiedztwo: Abraham niewierny i na rogu synagogi żydowskiej.

W grudniu 1650 r. Auxent Owaniszewicz zapisał na domu 220 złp. na rzecz Jakuba Berne.

W kwietniu 1651 r. Kacper Szymanski, kupiec zamojski przeprowadził wizje domu: …naprzod komin od cieczenia wody powariowany na trzech miejscach y glina odpadła. Pod oknami w tyle izby wielkiey dla gnoiu podwaliny. Część pewna zgniła, gdzie najemnik kapitan mieszkał, przy daszku nad rynną podwaliny kawalce nie masz.

W styczniu 1652 r. wzmiankowano zmarłą Sabinę Schrederową, wdowę (przy innej okazji). Sąsiedztwo: zmarły Molerowski i Czerniecki kupiec.

W lutym 1652 r. sukcesorzy Marcina Kozłowskiego notariusza przeprowadzili inwentaryzację dóbr. Sąsiedztwo: Łowczy Przemyski i sukcesorzy Kurilika.

Opis: „…Izba iedna alkierzem…Piec dobry, kumin kaflany, zamurowany, bez blachy, okna dobre. Alkierz o iednem oknie o dwu drzwiach dobrych. Wedle izby kuchnia, w który komin na stoku drewniany, sciana obleciała iedna niszka, u teyze piec do chleba dobry. Dach niezły. Rynny obiedwie cieką. Piwnica murowana zasklepiona, odrzwi stojące murowane. Komora murowana niezasklepiona y połapu nie ma. Drzwi ciesielskiej roboty, na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem. Komor dwie budowanych dobrych nakrytych, drzwi roboty ciesielskiej s klamką. Podsienie nakryte. Komora iedna zapieczętowana. Dziura w deseczkach nade drzwiami.”

W marcu 1652 r. Jakub Zuger kupiec sprzedał za 900 złp. dom przy ul. Rachańskiej Janowi Bornet’owi kupcowi. Sąsiedztwo: Jan Łukowski i Piotr Ciszkowski.

We wrześniu 1652 r. Anna wdowa po Adamie Lenartowiczu zapisała w testamencie domek narożny pod wałem Klasztorowi OO. Franciszkanów w Zamościu. Sąsiad: Ferens Skrzypek.

We wrześniu 1652 r. Jartim Derkacz zapisał testamentem dzieciom i żonie dom na przedmieściu zamojskim. Sąsiedztwo: Mateusz Twardzik i Eliasz Tyszowiecki.

W październiku 1652 r. Jakub Drabek zapisał testamentem dom na przedmieściu zamojskim dzieciom: Zofii, Jakubowi i Stanisławowi. Sąsiedztwo: Stanisław Drabek i Derkacz.

W grudniu 1652 r. Krystyna, wdowa 1-v po Piotrze Lipnickim; 2-v Marcinie Kozłowskim; 3-v Janie Wyrebowskim, zapisała w testamencie 100 złp. na rzecz Mateusza Lipnickiego, brata pierwszego męża. Sąsiedztwo: Kurylik i Goscicka.

W styczniu 1653 r. przeprowadzono inwentarz dóbr po zmarłym Stanisławie Jozephowiczu piekarzu. Dom narożny od Bramy Krakowskiego (?) Przedmieścia. Acta Adv. Sygn. 16 pagin. 425-429. Sąsiedztwo: Wojciech Szyborowski i Jan Wolf.

Opis: „Dom ….porządny z sienią wielką y z izdebką, sklep murowany, stainia w bok….”

W październiku  1653 r. Katarzyna Woronowiczowna, żona Andrzeja Suszkiewicza dokonała zapisu na części domu (100 złp.) na rzecz Łukasza i Krystyny Tyszowieckich małżonków. Sąsiedztwo: Zankiewiczowa i Ciątała szewc.

Opis: „…Hypocaustum cum suo triclinio cum culina, et posteriore parte domus, a pariete Zankiewiczowey et liberam lignem locatione in atrio…” – (Hipokaust z jadalnią z kuchnią i tyłem domu od strony ściany Zankiewiczowej oraz wolnym drewnianym lokalem na podwórzu – tłumacz Google).

W styczniu 1654 r. Kacper Topałowicz zastawił dom za dług (600 złp.) na rzecz Mikołaja Sobeszczanskiego. Acta Armenica sygn. 3 pagin. 280-281. Sąsiedztwo: Isaiowa Grzegorzowiczowa i sukcesorzy Kacpra Topałowicza.

Opis: Izbę komnatę kuchnię przy niey sień, izdebkę przez Pieca na przedzie y komora przy niey pułstayni y podwórze…

W lutym 1659 r. Thoros Jakub Barthoszowicz zapisał na kamienicy zwanej „Głuszakowiczowska” w Zamościu sumę 1500 złp. na rzecz Jana Kirkorowicza.

W styczniu 1662 r. Albert Kurowski sprzedał (brak kwoty) domek na przedmieściu zamojskim Ruszkowskim. Sąsiedztwo: Adam Żymski i Martuszowskie.

W maju 1663 r. Jastrzębszczanka, żona zmarłego Andrzeja Jastrzębskiego sprzedała dom w Zamościu Janowi Żarnowieckiemu rajcy zamojskiemu.

W lipcu 1664 r. Bazyli Winnicki, Daniel Kuryłowicz, Gabriel Boykałowicz starsi Konfraterni Grekokatolickiej sprzedali mały domek w Zamościu Tymoteuszowi Domaradzkiemu i Jaciannie, jego żonie. Sąsiedztwo: dom Fredy i Marcin Januszowski.

We wrześniu 1664 r. Katarzyna Włodzikowna Mikołajowa wdowa sprzedała część domu za 100 złp. Pawłowi Trafinskiemu bednarzowi. Sąsiedztwo: Oskiatkowie i Hadzieiowicz.

W styczniu 1668 r. Jan Łukowski murarz zapisał w testamencie izbę w domu synom z pierwszego małżeństwa: Stanisławowi i Janowi, a piekarnię Agnieszce, drugiej żonie z trojgiem dzieci. Sąsiedztwo: Szaiowiczowa Szymonowa piekarka (ściana) i Kichniuk; w tyle Andrzej Szydłowic.

W czerwcu 1668 r. Marina, wdowa po Janie HomeckimDobrzyckim zapisała na domu sumę 50 złp. na rzecz Kaplicy Różańcowej w Kolegiacie. Sąsiedztwo: Zaganiacka i Gorecki.

W lipcu 1668 r. Zofia Brzescianska żona Piotra Pawła Blocha zapisała na części kamienicy „Fołtynowiczowska” sumę 300 złp. na rzecz Anny, wdowy po Sebastianie Nowosielskim i Antoniego Nowosielskiego, jej syna. Sąsiedztwo: kamienica Wacławowicza Thesaurarii (podskarbi).

Opis: „…hypocausto inferiori a pariete lapidae D. Wacławowicza …cum Cleario ad quo ingreditur qua Alid Celarium a pariete Nobilis Wacławowicz sitta.” (do hipokaustu dolnego od kamiennego muru D. Wacławowicza z Clearium do którego wchodzi, gdzie znajduje się kolejna Piwnica od muru szlachetnego Wacławowicza – tłumacz Google).

W lipcu 1668 r. Krystyna Hyttmerowna i Bazyli Rudomicz Accademiae Zamoscensis Ordinarius Professor et Rector dokonali wyceny domu w mieście na 4000 złp.: lapidea in partea frute domus e posteriori parte (stan: ruinosa e posteriori parte).

Opis: „…murum cum fundamentis ad distantiam ulnarum 14. In superiori parte 15 et media ulna in latum łokci pułpietnasta, wzdłusz łokci 17 sciany ze dwu stron. Qui invitati taxunerunt lapideam ex la tere cocto exaedificatum a fronte domus 3500 złp. Edificia ruinosa suo fundo 500 złp.” (ściana z fundamentami w odległości 14 łokci. W górnej części 15 i pół łokcia szerokości łokcia pułpietnasta, wzdłusz łokcia 17 ściany ze dwu stron. Zaproszeni zapłacili cenę 3500 zł za kamień wykonany z wypalonego później przed domem. Zniszczony budynek na dole 500 zł.” – tłumacz Google). Acta Advocatalia sygn. 21 pagin 63-63v.

W październiku 1668 r. Aleksander Jarocki i Marianna z Komorowa małżonkowie zastawili część kamienicy „Hazowska” na 3 lata za sumę 1500 złp. na rzecz kapitana Pawła Gerze (Gurzy). Sąsiedztwo: Paweł Lipowski racja i sukcesorzy Dykauffa kupca. Ta część kamienicy przeszła na Aleksandra Jarockiego po śmierci jego pierwszej żony, Elżbiety Hazowny.

Opis: „Izba gurnia i komnata, izdebka naprzeciwko tey izby, y kuchnia tamze na Gurze, Spiżarka. Sklep dolny wchodząc do kamienice po prawey stronie, piwnica srednia, w ktorey iest loszek. Staynia w ziemi murowana na szesc koni y na złozenie siana, ..sięn dla składania leguminy wszytka. Na gurze takze y strych pod gurnemi gmachami…”.

W lipcu 1669 r. Jan i Małgorzata Filmestrowie zapisali dług na kamienicy (6000 złp.) w Zamościu na rzecz Jakuba i Małgorzaty Lendzów, małżonków. Małgorzata Lendza była córką Jana i Małgorzaty Filmestrów. Sąsiedztwo: Wacławowicz podskarbi i Wojciech Lendza.

W styczniu 1670 r. nastąpił dział dóbr po zmarłym ławniku ormiańskim Zachariaszu Dolwatowiczu. Dziedziczyła Agnieszka Dolwatowiczowna żona Krzysztofa Czuykowskiego. Sąsiedztwo: Andrzej Nowaczek.(przypuszczalnie Ormiańska 14, narożna z Bazyliańską)

Opis domu narożnego: „Izdebki obiedwie przednie z podsieniem az do kuchnie wielkiey od izby sredniey na dwa łokcie y ćwierć iedne, tak w sieni iako y w kuchni które wpoł drzwi kuchiennych przypadło mnieysze miejsce korędy będą natył mieli przechod wolny. Jedna część, sien wolna obom stronom. Izba wielka z komnatą z zatyłkiem dwie części, y dwoma łokciamii do puł drzwi kuchiennych ku izdebkom…”

W lutym 1671 r. Jan Mardyroszowic kupiec zapisał na domu w Zamościu 50 złp. (wyderkaf) na kościół ormiański. Sąsiedztwo: Gabriel Dawydowicz i Bogdan Murynowicz. A. Arm. Sygn. 5 pagin. 63 v-64 v.

W marcu 1671 r. Stefan Szymanski kupiec i Justyna Pirykowna żona zapisali na domu w Zamościu sumę 300 złp. na rzecz Anny, wdowy po Stanisławie Bobrowskim. Sąsiedztwo: Krzysztof Baleiowicz i Zachariasz Browar. A. Arm. syg. 5 pagin. 68 v – 69 v .

W sierpniu 1673 r. ks. Jan Kistostorowicz proboszcz kościoła ormiańskiego przeprowadził wizję piwnic:

Opis: „Ruiny w sklepie ziemnym murowanym…to iest iż dla dołu y piwniczyska głębokiego….zapadłego, do którego z ulicy całej woda podczas deszczu zaciekała y przepełniwszy ten doł, wlat ? (wlot) sobie do piwnicy ks. Jana uczyniła…piwnica niezwyczajnie pod scianą była wybrana.”

W październiku 1673 r. Jakub Wolphowicz przeprowadził wizję clearium w Zamościu. Sąsiedztwo: Katarzyna, wdowa po Mikołaju Biruku.

Opis: „Idąc do sklepu dolnego murowanego zaraz naprzeciwko tych wschodow w szyi od miedze gruntu Paniey Mikołajowey Birukowey…widzieli cloake alias transit…zbudowany podle samego muru w koncu fundamentu od sciany murowaney od Jakuba Wolphowicza, mało co nie przy samym murze y nie masz na stope nogi od muru…”

W styczniu 1674 r. Zofia, wdowa po Kacprze Krzemienskim i Stanisław, jej syn, sprzedali/darowali dom narożny w Zamościu Samuelowi Chalepskiemu notariuszowi konsularnemu (Notarius Consularis). Sąsiedztwo: kamienica Akademików Zamojskich i z drugiej strony rogu ulicy dworek Konstantego Wychowskiego. W uwagach: za zapłacenie długów i obciążeń wiszących na tym domu (ok. 2000 złp.).

W lutym 1674 r. przeprowadzono inwentaryzację Praetorium Zamoscensis (Ratusz – siedziba władz miasta). Opis: Izba wielka na dole w niey stoł ieden wielki piec cały ławy stare okno wielkie całe bez dwóch szyb z tey izby komnata w niey okno całe izba na gurze z komnatą okna stare szyb dziewięciu nie masz. Piec cały….lisztwy dokoła drzwi stare w izby y alkierza albo komnaty okno w komnacie poprawy potrzebne. Sklep na przedzie wielki po prawey stronie wchodząc do ratusza drugi sklep ciemny podle niego i piąty tamże na podsienie Gura nad Izdeb wchody do niey latarnia wisząca. Na górze sredniey Cancelaria z komnatą na górze wysokiey izb wielkich dwie trzecia mała wszystkie bez okien y bez drzwi. Waga pod Ratuszem ze wszystkim porządkiem. Consularia syg. 8. Pagin. 83v.

W czerwcu 1674 r. Tomasz i Ewa Szumikowie sprzedali za 550 złp. dom w Zamościu Teodorowi i Marinie Olesczukom. Sąsiad: Jerzy Kozaczek kowal.

W listopadzie 1674 r. Ignacy Pogorzelski zapisał testamentem dom w tyle rzeźnickich jatek Michałowi i Franciszkowi, swoim synom.

W styczniu 1675 r. Aleksander Elsner przeprowadził inwentaryzację domu. Opis: „Naprzod w wielkiey izbie od Akademicy w oknach szyb nie było numero siedemnaście. W przedzie teyze izby…piec stary zielony…kaflów nie było…drzwi z klamkami na zawiasach żelaznych. U kuchni drzwi z żelaznemi zawiasami, sklep murowany próżny, okno w niech zamurowane z podsienia drzwi dębowe na żelaznych zawiasach …kuchnia dobra podle izby wielkiey…”

W maju 1675 r. Piotr Talenty przeprowadził wizję kamienicy w Zamościu. Opis: Naprzod w izbie wielkiey na gurze w ktorey piec biały…w alkierzu teyze izby koło obodziste proste rypowane buxowane…

W styczniu 1676 r.  inwentarium: Praetorium et Officinum LibratoriaeRatusz: naprzód w samym Ratuszu izba wielka na dole w niey okno iedne szklanych wolów (w ołów) oprawionych dobrych całych. Piec stary poliwany zielony cały…komnata z tey izby okno w niey iedne całe w drzewo oprawione….drzwi na zawiasach żelaznych y na hakach całych z klamką. Izdebka na sredniey górze mała…okien dwie dobrych wołów oprawionych lystwy dokoła prostey roboty…drzwi na zawiasach z klamką y z skoblem… stare. Na dole sklep murowany na przedzie narogu ze drzwiami y z oknem na podsienie….drugi podle niego ciemny, trzeci podle tego do dołu ze drzwiami y oknem na podsienie po prawey stronie wchodząc do Ratusza. Po drugiey stronie Ratusza przeciwko tym sklepom z lewey strony sklep wielki ode drzwi drugi podle niego na rogu staynia przy niem, staien inszych dwie, iedna z ulicy druga z podwórza na tyle…Na górze wielkiey przy Izbach Sądowych Radzieckiey i Wójtowskiey izba z siąką zamknioną y alkierzem Kancelarią nazwana. Drzwi porządne z zamkami…Okna tako w izbie iako y w alkierzu wielkie w ołów oprawne….”

W sierpniu 1676 r. Stanisław Niewieski profesor filozofii i dziekan Akademii Zamojskiej zapisał w testamencie zastaw na kamienicy (300 złp.) na rzecz Akademii Zamojskiej. Kamienica znajdowała się blisko kościoła Franciszkańskiego.

W październiku 1676 r. (Albert) Wojciech Tomisławski przeprowadził wizję domu w Zamościu: Naprzód na gruncie …nieboszczyka Pieczuty…od ściany murowaney…Pana Podczaszego Bełskiego zapada się piwnica murowana, z kamienia białego a to od deszczu, bowiem rynna y dach barzo złe az podpirane są y na teyze piwnicy była izdebka drewniana budowana która za tąż piwnicą obaliłasie wpół od ulice y cale rynna zgniata y kiedy deszcz, tedy woda wszytka płynie z dachow do dołu co się zawaliła piwnica pod sciane murowaną…w teyze scienie …murowaney oberwała się framuga u dołu na pułtory cegły od strony Pieczuty successorów w piwnicy….

3 lutego 1677 r. przeprowadzono inwentaryzację Praetorium Zamoscensis (Ratusza): Naprzod w izbie wielkiey na dole okno wielkie iedno o czterech kwaterach w ołów oprawione wszystkie całe. Piec stary zielony…..ganek przy piecu nade drzwiami….drzwi na zawiasach…z tey izby komnata z oknem iednym w drzewo wprawiona do ktorey drzwi….Item izdebka na sredniey gurze do ktorey schodki drewniane z dołu okno pod kominem z którego do tey izdebki palą…na teyze gurze przed schodami na górę po lewey ręce w tey izdebce okien dwa dobrych z kwaterami piec nowy drzwi na zawiasach…Z tey izdebki alkierz drzwi do niego nowe …okno iedno …Na dole sklep murowany na przedzie na górze ze drzwiami y z oknem. Drugi sklep podle niego ciemny wchod y drzwi do niego z sieni po prawey stronie wchodząc do ratusza. Trzeci podle tego do którego drzwi na zawiasach żelaznych sklepów dwóch na podcienie z oknami otworzystemi za niemi żelazne drzwi po prawey stronie wchodząc do Ratusza. Po drugiey zaś stronie lewey sklep wielki drzwi zamkniete drugi podle niego na rogu przy wrotach staynia z którego wchod y drzwi do niego na zawiasach….Przy tym sklepie stajenka z wrotami nowemi….w tyle tey stajenki staynia stara…na podwórzu ….żłob…na górze wielkiey przy izbach wielkich Sądowych Radzieckiey i Wójtowskiey izba z siąką y z alkierzem Kancelarią nazwana. W tey izbie y alkierzu ramy tylko bez okien y kwater także y bez oprawy szklanney przeto okna stojące. Na strychu izba wielka bez okien z tey izbi druga izdebka albo myszkanie bez okien y pieca. Dach….

12 maja 1677 r. przeprowadzono inwentaryzację Praetorium Zamoscensis (Ratusza): Naprzod w izbie wielkiey na dole…okno wielkie iedno…piec za bardzo stary…posadzki…ganek przy piecu nade drzwiami stary drzwi na zawiasach żelaznych stare z wrzeciącem  skoblem…z tey izby komnata z oknem iednym szyby w drzewo oprawione do którey drzwi na zawiasach żelaznych stare….Item izdebka na sredniey górze do ktorey schody drewniane przy izbie Wielkiey okno przed kominem … Na dole sklepów murowanych dolnych …trzy do składania i szynkowania trunków. Górnych zaś albo zwierzchnich na przedzie z podsienia dwa ieden przeciwko drugiemu. W sieni dwa ieden po prawey ręce wchodząc do ratusza z oknem na podsienie. Trzeci sklepik ciemny w sieni, czwarty …wszystkie porządne z drzwiami oknami otworzystymi na podsienie ratusza. Staynie idena z podsienia przeciwko ważnicy z rogu stajenka ze drzwiami na zawiasach żelaznych….druga stainia w tyle tey stajenki….trzecia na podwórzu…Strychy y izby górne w oknach …izba średnia przy Izbach Wójtowskiey y Radzieckiey nazwana Cancelarią z siąką, komnatą ze drzwiami….bez dobrych okien, z piecem y kuchenką. Insze wszytkie mieszkania pod strychem znaiduiące się proste bez drzwi y okien….

W sierpniu 1677 r. niewierny Hers Symsonowicz Żyd starszy synagogi zamojskiej przeprowadził wizję domu sąsiadującego z Zaiąckowskim. Opis: …”nad sienią z boku od Herskowey sciany od miedze teyze zgniłe podwaliny…y drugie sciany zgniłe drzewa…słupy w teyze izdebce wstąpiły ku dołowi zapodwalinami, y wyszły słupy z plater wierzchnich na których rynna zostaie…”.

W październiku 1677 r. Albert Miłkowski przeprowadził wizję domku w Zamościu: Domek narożny wizny ze dwoma wrotami…bez komina, dach połowica gontami druga połowica słomą poszyty. Gura ułożna częścią łatami…na teyze gurze sciana iest…

W październiku 1677 r. Adam i Jadwiga (Kabacikowna) Magrowiczowie zapisali na domu w Rynku Solnym sumę 200 złp. na rzecz Laurentego i Jadwigi Piętak. Sąsiedztwo: Aleksander Elsner i sukcesorzy Alberta Mordelowskiego.

W listopadzie 1677 r. Jan Myszczyk otaksował dom na Rynku Solnym na sumę 3358,19 złp. Sąsiedztwo: Felicjan Przełajski i niewierny Hers Samsonowicz. Opis: …naprzód dolny murowany sklep w ulice publiczney w nim przyczółków dwa y z szyią murowaną tudziesz scianami pobocznemi dwoma na tymże sklepie dolnym Izdebka od strony P. Przełayskiego w którey trzy sciany murowane gliną to tylko wpułtory cegły….Izdebka druga na teyże izdebce murowana gliną wiedne cegłę ze wszystkich stron czterech…Izba dolna stara z drzewa pod oknami wszytka sciana zgniła i inne wszytkie budynki z komorami potrzebuiace dobrey poprawy…dach zły….

W grudniu 1677 r. Stanisław Poleski dokonał zapisu 686 złp. na części kamienicy (domus lapidea olim Infidelis Aaron Hoschowicz) w Rynku Solnym na rzecz Zygmunta Telinskiego. Sąsiedztwo: niewierny Józef Izraelowicz i Homa Abramowicz.

W lutym 1678 r. niewierny Abraam Abraamowicz sprzedał trzecia część kamienicy „Graelowska” na Rynku Solnym przy ul. Żydowskiej za 1200 złp. niewiernemu Maierowi Aaronowiczowi i Estrze Homoniczownie. Sąsiedztwo: niewierny Abraam Moszkowicz i sukcesorzy niewiernego Aarona Hoszkowicza.

W maju 1678 r. Anna Bekiewiczowa sprzedała część kamienicy za 550 złp., należącej wcześniej do Fryderyka BekieraWilhelmowi Lendzy i Barbarze Krzeczkiewiczownej (możliwe, że 1-v Barbara Paprocka żona Jana Paprockiego).

W maju 1678 r. Aleksander Elsner zapisał na domu w Rynku Solnym sumę 435 złp. na rzecz Tomasza Fung’a i Zofii Zielińskiej, małżonkom. Sąsiedzi: Adam Magrowicz i acialiter partibus ab altera versus Academiam sita (narożny, położony po drugiej stronie Akademii).

W październiku 1679 r. Jadwiga Mordelowska dokonała podziału domu w Zamościu. Sąsiedztwo: Zelik Kaydyszowicz i Adam Magrowicz.

Naprzód Paniey Jadwidze Mordelowskiej trzecia część domu…to iest izdebka na przedzie ku Jatkom od sciany …Zelika Kaydyszowicza…piwniczka pod tą izdebką, komorecka naprzeciwko piwniczki, sionka naprzeciwko izdebki y między kuchnią za izdebką mieyscze ku scienie Zelikowey zabudowane w sieni Mieysce w tyle od sciany pana Adama Magrowicza…; wolny jednak przechod oboigom stronom przez sien ku Jatkom Rzezniczem. A Panu Piotrowi Rabkowiczowi dwie części…Izba wielka, kuchnia, komora wedle slachuza, slachusz od sciany Pana Magrowicza…strychy….

W lipcu 1680 r. olim Famati (Sławetny) Gregory Gordon przeprowadził inwentaryzację kamienicy w Zamościu:

Naprzód izba sklepiona od sciany P. Woyciecha Żołądkiewicza w którey piec cały malowany biały z floresami…koronki na wierzchu miejscami połamane, okna w tey ze szybie poprawiane y miejscami popadane, a osobliwie cztery szyby stłuczone, do tegosz okna okiennica z ulice się zamykaiaca….drzwi u teyze izby dobre …z teyze izby kuchenka sklepiona do gotowania iest. Z odzwiorek wypadło muru kawałek y do sklepu dolnego szyia wolna, wchodząc po prawey ręce do sklepu….do szynku….w sieni pułsieni wolne, tak do złozenia iako przechodzenia wolne, zatyłek także wolny do uzywania do tego oparkaniony od ulice publiczney, ale wrota w tey scenie niezamczyste od pana Wojciecha Żołądkiewicza miedza zagrodzona…płotem chruścianym, kuchnia potrzebuie poprawy…na gorze izdebka przez ogien tynku powypadała w ktorey iest piec biały malowany. Drzwi do niey drewniane proste bez zamku okna nie masz, lecz krata w nim iest żelazna komina wypadło sztuka…Na strychu nad tą częścią Panów Gordonow dach potrzebuie poprawy słuszney…

W listopadzie 1681 r. Mikołaj Szakowicz sprzedał dom versus meridem ad vallum hic Zamosci (w kierunku południowym do tutejszego wału) w Zamościu Mateuszowi i Teodorze Onusczynskim za 250 złp.

W październiku 1683 r. Jan i Anna Gurscy sprzedali dom za 42 złp. przy wałach Janowi i Reginie Grzegorzowskim. Sąsiedztwo: na rogu Bramy Lwowskiej i Ementis Domus.

W lutym 1684 r. przeprowadzono inwentaryzacje Praetorium Magistratum (siedziby sędziów w ratuszu): Naprzód wszedłszy do Ratusza izba wielka na dole po lewey ręce z alkierzem murowana, w tey izbie okno iedno wielkie przeciwko drzwiom proste z kwaterami dobremi całemi wolow porządnie oprawione, piec stary…ganek nade drzwiami stary z izby drzwi dobre..y z alkierza, okno iedno…z sieni na średzie mieszkanie schodki stare z poręczem starym, na górze przed izbą górną schody na górę polewey stronie z drzwiami….okno przy schodach …pilat z drzwiczkami na zawiasach, kuchenka z drzwiczkami w niey okno w drzewo oprawione. Izba górna z Alkierzykiem okna wszystkie tak w izbie iako y w Alkierzyku…Piec nowy zielony, drzwi dobre nowe na zawiasach…Lisztwy dokoła izby…z dołu wielkich sieni schody murowane do sądowych Izdeb: po prawey Woytowskiey po lewey stronie Radzieckiey…cancelaria z Alkierzem ze drzwiami na zawiasach bez okien Izba i Alkierz. Schody zamczyste pod strych…Izba wielka po prawey stronie bez okien, sien górna, z tey sieni po lewey stronie Izba Wielka także bez okien, y z tey izby druga izba także bez drzwi i okien, sam strych zły….Na dole wchodząc do ratusza z Podsienia po prawey stronie sklepów dwa ciemnych z drzwiami…trzeci jasny na rogu Ratusza od Pana Socheszka z żelaznymi drzwiami….z oknem na podsienie…czwarty sklep przeciw temu z podsienia porządne drzwi…piąty sklep podle sieni z którey do tego sklepu drzwi porządne na zawiasach…szósty sklep podle tego do którego są drzwi z sieni Ratusza ze drzwiami zamczystymi…z oknem…Na rogu Ratusza staynia przy sklepie na biegunach wrota z wrzeciądzem porządnym. Staynia wielka w tyle teyze stajenki ze dwiema wielkimi drzwiami…Podsienia dokoła Ratusza.

16 luty i 10 czerwca 1684 r. Stanisław Kmeller – podział kamienicy „Grabowiczowska” w testamencie.

Wizja domu: …Wiązanie i dach z krokwiami całe wszytek zły…izby obie większa w ziemie weszła i drzewo w ścianach wypaczałe …dach potrzebuie nowey restauracji y wiązanie…

We wrześniu 1684 r. Marcin Lichoński zapisał wyderkaf (200 złp.) na domu w kierunku wałów Albertowi i Agacie Kulaszkowiczom. Sąsiad: Moscha Szala Żyd.

W maju 1686 r. Elżbieta Warterysowa, wdowa po Warterysie Tatułowiczu, ławniku i kupcu wydzierżawiła część kamienicy od ulice publiczney narożney za 1500 złp. Marcinowi na Zamościu Zamoyskiemu. Sąsiedztwo: Stafan Ałtunowicz wójt ormiański.

Opis: „Naprzód izba wielka z alkierzem na gorze na przedzie w ktorey okna w Rynek naprzeciw Ratusza Miejskiego, podle tey izby kuchnia wielka zamczysta przeciwko ktorey sień tak wielka iako się ciągnie i poczyna. Nad tosz izbą strych y nad alkierzem. Item izdebka z przysiąkiem na gorze podle schodow, w ktorey okna na ulice y drugie małe okienko do kuchnie…Item sklep przedni, w sieni podle schodow po prawey stronie idączy, pod tymze sklepem gornim sklep dolny alias piwnica murowana, po prawey ręce iako in suo esse zostaie, do ktorey z schodow zszedłszy po prawey ręce na doł. Item staynia na tyle sklepiona murowana…Item locum secretum (ubikacja)…”

W styczniu 1687 r. Jakub Weyerconsus – darowizna trzeciej części kamienicy (1000 złp.) w Zamościu na rzecz Marianny Forbesowej, wdowy po Jakubie Weyerze negociatoris.

W sierpniu 1688 r. Jan Bartoszowicz rajca i ławnik i Marianna jego żona zapisali na kamienicy w Zamościu dług wys. 1000 złp. ,a rzecz Axentego Owanisowicza. Sąsiedztwo: kamienica „Rudomiczowska” i kamienica O.O. Dominikanów przed tym „Ariewowiczowska”. Opis: „sklep gorny polewey ręcze podsienia wchodząc do kamienicy”.

We wrześniu 1688 r. Aleksander Doroszowicz i Marianna jego żona sprzedali dom w Zamościu za 600 złp. Janowi Bielenkowiczowi. Sąsiedztwo: Kurowski i Antoni kołodziej.

We wrześniu 1688 r. Franciszek i Barbara Bykowscy sprzedali za 180 złp. dom narożny in platea sub wallo acialiter (na ulicy pod murem – wałem) Aleksandrowi i Krystynie Bykowskim, małżonkom. Sąsiedztwo: Gabriel Zakiewicz centurio.  

We wrześniu 1688 r. Michał i Agnieszka Doroszewicze sprzedali za 330 złp. dom w Zamościu Sebastianowi Pankiewiczowi Cechmagister Contubernii Pellionum cechmistrzowi cechu kuśnierskiego.

W listopadzie 1688 r. przeprowadzono oględziny części domu po zmarłym Bartłomieju Myszczyku. Sąsiedztwo: Chyrsz Żyd i p. Przełayski. Opis: (j. polski) Podane są zniszczenia części w budynku będących własnością Łukasza Zaiączkowskiego.

W grudniu 1688 r. Jakub Jaruchomowicz alias Bełżecki i Hester jego żona zapisali 125 złp. na domu na rzecz Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: synagoga i Mendel Żyd.

W kwietniu 1689 r. Stanisław Płosczeski wycenił dom wraz z ogrodem w Zamościu na 600 złp. Sąsiedztwo: ks. Franciszek Grabowicz kanonik zamojski i Piotr Leysk kupiec.

W czerwcu 1689 r. Piotr Wrubel i Jadwiga jego żona sprzedali dom w Zamościu za 110 złp. Wojciechowi i Jadwidze Maiowskim. Sąsiedztwo: Mroczkowski i fundum ad Ecclesiae Collegiatae pertinensis (folwark należący do kolegiaty).

W lipcu 1689 r. Stanisław i Marianna Koszelowicowie sprzedali dom w Zamościu Janowi Mollitor za 65 złp. Sąsiedztwo: Michał i Jan Pantowicz.

We wrześniu 1689 r. Aleksander Boykowski Tibiarus (zły odczyt – tibialius – pończosznik) i Krystyna jego żona sprzedali część tylną domu (zatyłku) „Pasternakowska” za 200 złp. mieszczącego się a Vallo maniorum Civitatis (przy murach obronnych miasta) – Mateuszowi i Katarzynie Malickim.

W lutym 1690 r. Paweł Zawalski – przeprowadzono wizję domu w Zamościu. Opis: …naprzod w sieni przed szyią piwniczną kraty nie masz która przed tym iest aseruit instant (jak zapewniano) była, tylko same haki. Item do tey piwnice u drzwi chaka wierchniego nie masz… Item na tyle są dwie komory drzewianych w których po puł ścianki nie masz…Dach …y gonty nadgniłe …Dach nad tą chałupą z iedney strony od ulice stary z drugiey zaś strony nadgniły w nim dziury miejscami. Item wschodow połowicę nie masz a połowa iest Item drzwi tylnych nie masz tylko chaki…

W marcu 1690 r. Ewa Sternikowiczowa, szewcowa cofnęła zapis sprzedaży domu w Zamościu Żydowi cyrulikowi (kasacja zapisu i inwentarz domu). Sąsiedztwo: P. Browar.

Opis: „Izba wielka przednia, okna nie barzo złe, zielony piec ten barzo zły. Item chlebny piec …W izbie dolney piec. W alkierzu okna…drzwi dobre…W teyze izbie wielkiej okienko do kuchnie, drzwi dobre….W izdebce podle wielkiej izby okien dwie, piec zielony kaflowy…Posacki tak w izbie wielkiej iako y małey miejscami są pogniłe. U izdebki drzwi całe…Kuchnia z kominem porządna, tylko w zapirzeniu na wierzchu iednego dyla niedostaie, także w sienie iedney deseczki nie masz. Komora w sieniach iedna, w scienie iedney deseczki nie masz, iedna strona od gury az do dołu obita gontami bez dylow. Podłoga w sieniach przy boku od sciany P. Browara z delow…o iednym dylu wzdłusz. U sieni drzwi proste…Piwnica stara…u teyze drzwi dobre…Dach nad izdebką barzo zły, y cale dziura na półtora sążnia to iest na 6 szarow, nad sekretnym miejscem alias kloaką gontow na dwa szary nie było. Nad komorą w sieniach nie było połapu….U sieni przednich drzwi…Izba z Alkierzem dokoła od ulic potrzebują polepienia miejscami co glina poopadała. Nad sienią idąc do izdebki połap iest cały. Schody na gure idąc…”

W marcu 1690 r. Dorota i Jan Mazurkowicze otaksowali dom i gospodarstwo w Zamościu na 100 złp.

 W marcu 1690 r. Daniel Teper – przeprowadzono wizję domu: …Widzieliśmy od sciany Semiana Oszeyka scianę domu P. Tepera iż nadgniła dobrze, a to dlatego, że okap alias stilicidium dla nie dozoru pomienionego Oszeyka …obrociło się…

W lipcu 1690 r. Helena żona zmarłego Piotra Gutri przeprowadziła wizję kamienicy Zamoscensi affectantis sita (znajdującej się w Zamościu). Sąsiedztwo: Grzegorz Szpaldnik i Jan Wentoun.

Opis: ..”naprzod w kamienicy w częściach tych które trzyma ksiądz Bartłomiej Kupinski to iest nad izbą od Rynku na gorze dach zły i rynny pogniłe…ze strychu penetruje woda do izby …do sklepu przez sklepienie wodą namokłe w kilku miejscach także y w sieni idąc sklepienie wszędzie namokłe było y sciana w izbie murowaney w koncie poczoł się mur rozstępować a to na gorze…”

W czerwcu 1691 r. Wilhelm Taur – przeprowadzono wizję kamienicy „Gutroviana”. (Ormiańska 14 na rogu z Bazyliańską przypuszczalnie)

Opis: ..”wszedłszy na gorę to iest na strych tey kamienice widzieliśmy naprzód …dach …zły y rynwa dziurawa. Item studnia murowana na tyle per ocasionem ut aperivit instant zapadła się z iednego boku przez co y Izba wielka szwankować musi. Item na podsieniu mur od deszczu, który ciecze do izby górney a z izby na podsienie popadał się..”

We wrześniu 1691 r. przeprowadzono wizję domu „Bykowskiego” przez Zofię, wdowę po Jakubie Lenartowiczu.

Opis: …”pochylił się i wsparł tak dalece ze nazadzie Pani Lenartowiczowej budynek nachylił się aż gonty wypaczyli się. Item rynna Pana Bykowskiego nad izdebką Pani Lenartowiczowej z którey rynny woda ciekąca scianę oblepioną do samego drzewa gliny spłukała….”

We wrześniu 1691 r. przeprowadzono wizję domu Jana Doroszewicza.

Opis: ..”naprzód piwnica w sieni zrujnowana z ktorey piwnice połapy …zbutwiałe y zgniłe…Item w idenym oknie szyby nie masz iedney…dach osiadły przez który woda penetruje”…

W październiku 1691 r. przeprowadzono wizję domu Stefana Pankiewicza.

Opis: …”w izbie wielkiey iedney kwaterze szyb wypadłych numero trzynaście w drugiey numero cztery…krata w oknie była teraz nie masz…”

W październiku 1691 r. przeprowadzono wizję domu od ulice publiczney narożny Pawła Derbiedroszowicza Exactora (poborcy). Sąsiedztwo: sukcesorzy Andrzeja Nowackiego rzeźnika.

Opis: „Naprzód izba wielka na tyle, okien w niey na ulice dwie, a trzecie zalepione okno…W tey izbie zoboch stron pod bałkami schowanie na podporach, to iest słupach od ulicy…Piec kaflowy dobry, jednak roznych kaflow, zielone, białe i malowane…Z tey izby wielkiej komnata barzo zła. Nad tąż komnatą dach ze trzech stron barzo zły, ale czwarta strona dachu trochę lepsza od ulice. Komin podle teyże izby obalił się y nie masz go, tylko dach nad nim gdzie był komin. Alkierz ten ze ztey izby wielkiey do ruiny przyszedł y na nicz się drzwo niezda, bowiem barzo zgniłe.”

W październiku 1691 r. Marcin Michoński zapisał na hipotece domu intra muros situata hic Zamosci (znajdującego się tu w obrębie murów Zamościa) 910 złp. na rzecz Józefa Mankiewicza.

W styczniu 1692 r. Jakub i Rejza Wulszowicz sprzedali dom za 250 złp. Beniaminowi Lewkowiczowi.

W lutym 1692 r. (w aktach ormiańskich) wzmiankowano Axentego Owanisowicza (przy innej okazji). Sąsiedztwo: kamienica „Grabowiczowska”.

Opis jego domu w Zamościu: „Izba wielka, mur od sąsiada pod dach, sklepienie przed izbą y schodami, studnia przed kamienicą. Dolna izba, kuchnia, alkierz, zasklepiona sień tylna….”.

W marcu 1692 r. otaksowano dom (et fundi) (i gospodarstwo)na 460 złp. Marianny i Jana Żydkiewiczów. Franciszek i Andrzej wcześniej Laurenty Żydkiewicz.

W kwietniu 1692 r. otaksowano dom z gospodarstwem Marcina Młotkiewicza na 400 złp. Sąsiedztwo: Daniel Teper i droga publiczna.

W lipcu 1692 r. przeprowadzono podział kamienicy „Aaronowska” – Jakuba Moszkowicza, wydzielenie sklepu dolnego. Sąsiedztwo: Józef Izraelowicz i sukcesorzy Slomy Włocha. Opis: …przejście przez szyie piwniczną….

We wrześniu 1692 r. przeprowadzono wizję kamienicy Franciszka Floriana Bienieckiego.

Opis: …dach ze wszystkim w gmachach iako tesz y w łatach nowo postanowiony…nad tylnemi budynkami dachy obadwa nowemi gontami po części dobrze naprawny…

We wrześniu 1692 r. potwierdzono prawa do kamienicy „Gutrowskiej” – Jan Gliwic.

Opis: …w gurnią izbę z komnatą y z Alkierzem murowanemi na strych nad tąż izbą gurnią w kuchnię przy teyże izbie z lewey strony od kamienice Beginowskiey w piwnice murowaną z budką do ktorey przychod z Rynku descedentes suprascriptas sortes annes  summa…..

W październiku 1692 r. Aleksander Jan Łosiński przeprowadził wizję kamienicy „Gordonowskiej”. Opis: …wysoki słup iest mur wycinany….

W grudniu 1692 r. niewierny Jonas Abrahamowicz zapisał na kamienicy et fornice terraneo murato (i otoczony murem ziemny łuk) alias piwnica sumę 300 złp. na rzecz Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: Boruch Mendlowicz i sukcesorzy Ogryszkiewiczów.

W styczniu 1693 r. po zmarłym Janie Kasinskim sprzedano trzecią część kamienicy za 1200 złp. Janowi Wentonowi.

W marcu 1693 r. Zofia Lenartowiczowa, wdowa po Jakubie Lenartowiczu przeprowadziła wizję domu sąsiadującego z domem Bykowskiego.

Opis: …przypustnice z strony Bykowskiego na izdebkę instantis dane są y rynna która ma bydz pośrodku miedzy także nad izdebką zostaie…Dach na zadzie z budynkiem pochylonym Bykowskiego wsparta. Budynek Pana Bykowskiego…

W marcu 1693 r. przeprowadzono wizję kamienicy „Gutrowska” Katarzyny, wdowy po Janie Glowiczu.

Opis: …wchodząc do izby gurney …kominek porysowany z iedney kwatery cale nie masz w drugiey kwaterze pułtory szyby wybite w alkierzu cały nie masz kwatery. Lisztwów nie masz tylko z iedney strony przy alkierzu połowa drzwi ze wszystkiemi należnościami dobre wchodząc do komnaty okien dwie nie masz tylko ramy same sklepienie porysowane y drzwi niedobre na strych wchodząc nad izbą wielką dach niezgorszy tylko dwoch szarowo gontow od wierzchu nie masz…za rynną kilka gontów wybite It: okno na strychu obwalone wchodząc do izdebki dolney po schodach, okna w tey izdebce złe naprawy potrzebie. Sklep dobry ze wszystkim na podsieniu do piwnic wchodów nie masz. It: budka przez pana Tauza rozebrana….

W marcu 1693 r. Zofia żona zmarłego Laurentego Zaiączkowskiego sprzedała dom za 550 złp. Pawłowi i Agnieszce Dybzom. Sąsiad: na rogu i Szymon Misiaczek.

W maju 1693 r. Agnieszka, żona zmarłego Andrzeja Trusa przeprowadziła wizję kamienicy „Bruszowiczowskiej”.

Opis: …wchodząc za drzwiami ….wchodząc do piwnicy widzieliśmy wielką ruinę w sklepieniu niedaleko wchodów a to dlatego, że woda …mur naruszyła….

W czerwcu 1693 r. Katarzyna żona zmarłego Jana Wilczka, rajcy zamojskiego przeprowadziła wizję kamienicy. Opis:…widzieliśmy szyie piwniczną a facie (na przedzie) przerysowaną…

W marcu 1694 r. Anastazja Krotowicrowna Sidorczanka sprzedała część domu „Dymidowski” za 110 złp. Danielowi Kuryłowiczowi. Usytuowanie domu: ad tergum iacentem plenes Infranominae (błędny odczyt). Sąsiedztwo: Emptorum sortem i Dybzinskie.

W kwietniu 1694 r. Marianna, żona zmarłego Jana Żydkiewicza sprzedała dom z ogrodem „Żydkiewiczowskie” za 100 złp. Albertowi Drozdowi i Barbarze, małżonkom. Sąsiedztwo: Gabriel Sakiewicz i Franciszek Żydkiewicz.

W kwietniu 1694 r. Hedwigis Laurenty Brny sprzedał drewniany domek za 200 złp. Pawłowi i Zofii Bąkowskim. Sąsiedztwo: Walenty Brodowski i Mroczkowczunskie.

20 lipca 1694 r. dokonano w aktach ormiańskich wyceny (869 złp.) i opisu domu po zmarłym ks. Janie Kistestorowiczu, proboszczu kościoła ormiańskiego. Sąsiedztwo: kamienica „Kirkorowiczowska” i Andrzej Żołądkowicz.

Opis: „W sklepie dolnym od fundamentów łokci 224 y puł, co uczyni sążni 74 y puł. Sklepienie łokci 92 y cierc. Szyia u tegosz sklepu tak wzdłusz iako y wszerz ma łokci 55. Gurni sklep ma w sobie murow łokci 274 i puł. Sklepienie wszyrz y wzdłusz z gruntem na w sobie łokci 95…Komin od tegosz sklepu w gurę wywiedziony ma w sobie łokci 50…W posadzce cegły w tym sklepie numero 500, w fundamencie 200…Locus secretus murowany.”

W lipcu 1694 r. Daniel Kuryłowicz sprzedał dom „Dywideckie” Pawłowi Dybza za 200 złp.

W sierpniu 1694 r. Tomasz Teller kupiec przeprowadził wizję kamienicy „Beginowska”.

Opis: ..”wszedłszy …do kamienicy beginowskiey do piwnicy która iest pod izbą wielką dolną widzieliśmy po prawey ręce tam wszedłszy od ulice mur przeciekający aze od samey spoza do sklepienia wzdłuż przez całą scianę w poprzek na dwa łokcie. Do drugiey piwnice wszedłszy która iest pod sklepem przednim dolnym widzieliśmy idąc z schodów na doł sciana bardzo szwankowania y zrujnowana ta sciana iest z opoki białey tak dalece że aż kamienie powypadały y znaczney potrzebuie reparacji tey piwnicy ruina wkoło okrom iedney sciany, która iest ex opposito wzdłuż która to piwnica iest w części Pana Andrzeia Begina….”

W marcu 1695 r. Marianna, żona zmarłego Vilhelma Forbesa sprzedała za 1400 złp. kamienicę Rejnoldowi Bruss’owi prawnikowi i sędziemu oraz jego żonie Agnieszce. Sąsiedztwo: Infrascriptaris Ementius i Helena Sarbiewska.

W kwietniu 1695 r. Rejnold Bruss i Agnieszka sprzedali za 2800 złp. kamienice w Zamościu Janowi Grzegoszowskiemu i Mariannie, małżonkom. Sąsiedztwo: na rogu i Recognoscentum parte.

W czerwcu 1695 r. Wilhelm Taur przeprowadził wizję kamienicy „Inneszowskiej”.

Opis: …”wszedłszy do kamienicy Inneszowskiey raczey do części sukcesorów nieb. P. Jana Gliwicza iakoto do piwnic która wchod z budki z Rynku ma widzieliśmy takową ruine…Naprzód budka zrujnowana wchodow nie masz tam wszedłszy po prawey ręce odrzwi wszyi oberwało nie z gruntu także y po lewey stronie aż do samych odrzwi przy tey stronie które odrzwi przerysowane ten mur leżał u piwnicy wszytek et ibidem incoutinenti

W styczniu 1696 r. Bartłomiej Baleiowicz i Marianna Warterysowna małżonkowie zastawili za dług (2500 złp.) część kamienicy na rzecz Anny z Prusinowa Prusinowskiej, Kasztelanowej Lubaczewskiej. Sąsiedztwo: kamienica „Hadzieiowiczowska” i kamienica Baleiowiczów.

Opis: „Izba dolna, kuchnia, piwnica, sklep w teyze piwnicy, komora pobocznia, przy tey dolney izbie, strych wszytek y szpiklerz większy nad staynią”.

W lutym 1696 r. Daniel Tepper Albicerdonis – przeprowadzono  inwentarz dóbr: „Naprzod widzieliśmy izbę przednią wielką nową y oblepioną…okna nowe, piec nowy…piec piekarniany nowy..drzwi dobre do alkierza…Alkierz także nowy z okienkiem. W teyze izbie podłoga drewniana, tak w alkierzu iako y w izbie….Druga izdebka w tyle nowa także tesz z podłogą drewnianą, oblepiona, drzwi dobre, okna nowe…piec nowy. Kuchnia nowa przy wielkiey izbie zamykana…Gory nowe nad obiema izbami ogrodzone y zamczyste, do wielkiey schody, do małey iest drabina. Sien…Piwnica nowa dębiną obudowana…dach nowy, dobry….”

W maju 1696 r. Marianna, wdowa po Tomaszu Lewkiewiczu, żona Jana Wolsona aurifabri (złotnika) przeprowadziła inwentarz dóbr w kamienicy. Sąsiedztwo: narożna – droga publiczna i Sebastian Łyszkiewicz rajca.

Opis: „…w tey dwa sklepy wierzchnie murowane, do których drzwi…Izba z alkierzem murowana, ale alkierz od przedniego sklepu przegrodzony, w tey izbie piec cale zły, okna dobre z kratami. Puł sieni sklepieniem murowane. Pod tymze sklepieniem szyia do dolnych dwoch sklepow wywiedziona do gury murem y same sklepy dolne murowane z drzwiami…Na tył idąc izba drewniana z alkierzem przybudowanym, w niey okna dobre, piece…Na zatyłku tymrze izdebka drewniana, wedle izdebki studnia na samym tyle dobra…od srodka murowana…Nad tą kamienicą y budynkami dach barzo niedobry…kuchnia z kominem w sieni spiżarka przybudowana.”

We wrześniu 1696 r. po zmarłym Macieju Sokołowskim dokonano wyceny dwóch domów, nowego i starego:

Dom nowy, sąsiadujący z OO. Bonifratrami i domem starym wyceniono na 2066 złp. Opis: „Z alkierzem, z sienią, z dachem, gorą, piwnicą, miejscem potrzebnym y z tylnym domem, to iest izbą także nową z oknami z szopką…Sklep dolny, z tego sklepu po prawey ręce sklepik poboczny.”

Dom stary, sąsiadujący z domem nowym a vico transversali (i ulicą poprzeczną) wyceniono na 1086,20 złp. Opis: „Izba stara z alkierzem, komorek trzy, wiazd i wchod z sienią, studnie, gura z dachem, zrujnowanym gankiem, komorami, sklepy.”

W kwietniu 1697 r. Bartłomiej Baleiowicz ławnik i kupiec i Marianna Warterysowna, żona sprzedali dom za 1320 złp. Kulaszkiewiczom. Sąsiedztwo: dom Rozalii Ariewowiczowny i dom sukcesorów Jana Kirkorowicza.

W październiku 1697 r. Confraternitas Graecoruthenica S. NikolaiBractwo Greckokatolickie św. Mikołaja scedowało część domu (77,1 złp.)  „Wimaicyanae” (A. Adv. Sygn. 27 pagin. 218-218v) na rzecz Rejnolda Brusz’a i Agnieszkę, jego żonę.

W marcu 1698 r. Marianna Koniakiewiczowa, wdowa po Marcinie Koniakiewiczu, ławniku zapisała kamienice w Zamościu testamentem synowi Antoniemu Koniakowiczowi. Sąsiedztwo: Aleksander Brzyski i Piotr Reinbergier.

W styczniu 1699 r. Hiacynt Kostykiewicz i Katarzyna, wdowa po Bartłomieju Trębickim, sprzedali dom w Zamościu za 490 złp. Stefanowi Bortatickiemu i Anastazji, jego żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Jana Białowolskiego alias Nachwata i Krzysztof Głowacki sukcesor Zwidkow.

W maju 1699 r. nastąpił podział dóbr pomiędzy wierzycieli po zmarłej Feygieli Słomowiczowej: Temerla, p. Nałęcz, Jacenty Dulski, Marek, Winiarz, Szmugieł Lewkowicz, Todrys Moszkowicz, Beniamin Lewkowicz, Anna Linkowa, p. Żelazkiewicz, p. Iłowiecki. Sąsiedztwo: Cantor i Jakub Żyd.

W sierpniu 1699 r. Anna Winogrodzka, żona Jakuba Winogrodzkiego tkacza, sprzedała część domu za 145 złp. Tomaszowi Kraus’owi ławnikowi i Teresie jego żonie. Sąsiedztwo: zmarły Stanisław Kmeler i Szymon Rzepecki ślusarz.

2 XII 1699 r. Stefan Ałtunowicz, kupiec zapisał na kamienicy wyderkaf – jako zwrot długu 1000 złp. na rzecz Adriana Krobskiego rektora i doktora obojga praw w Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Warterysowiczowskich i kamienica Zachariasza Arakiełowicza burmistrza.

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Aaronowicz Maier i Ester (Homoniczownic) 1678 ul. Żydowska Rynek Solny

Abraamowicz Abraam 1678 ul. Żydowska Rynek Solny

Abraham Żyd 1650 Zamość

Abrahamowicz Jonas 1692 Zamość

Abramowicz Homa 1677 Rynek Solny

Ałtunowicz Stefan Ormianin 1686, 1699 Zamość

Antoni kołodziej 1688 Zamość

Arakiełowicz Zachariasz 1699 Zamość

Ariewowiczowna Rozalia 1697 Zamość

Baleiowicz Bartłomiej i Marianna (Warterysowna) 1696, 1697 Zamość

Baleiowicz Krzysztof 1671 Zamość

Barthoszowicz Thoros Jakub 1659 Zamość

Bartoszowicz Jan i Marianna 1688 Zamość

Bąkowski Paweł i Zofia 1694 Zamość

Begin Andrzej 1694 Zamość

Bekiewiczowa Anna 1678 Zamość

Berne Jakub 1650 Zamość

Białowolski Nachwata Jan sukcesorzy 1699 Zamość

Bieniecki Florian 1692 Zamość

Biruk Mikołaj nie żył w 1673 i w. Katarzyna Zamość

Bloch Piotr Paweł i ż. Zofia Brzescianska 1668 Zamość

Bobrowski Stanisław nie żył 1671 i w. Anna Zamość

Bornet Jan 1652 ul. Rachańska

Bortaticki Stefan i Anastazja 1699 Zamość

Boykałowicz Gabriel 1664 Zamość

Boykowski Aleksander i Krystyna 1689 ul. przy wałach

Brny Laurenty 1694 Zamość

Brodowski Walenty 1694 Zamość

Browar Zachariasz 1671, 1690 Zamość

Bruss (Brusz) Reinhold i Agnieszka 1695, 1697 Zamość

Brzyski Aleksander 1698 Zamość

Bykowscy Aleksander i Krystyna 1688 ul. przy wałach

Bykowscy Franciszek i Barbara 1688, Bykowski 1693 ul. przy wałach

Chalepski Samuel 1674 Zamość

Chyrsz Żyd 1688 Zamość

Ciątała szewc 1653 Zamość

Ciszowski Piotr 1652 ul. Rachańska

Compielecki Kacper 1688 Zamość

Cyrulik Żyd 1690 Zamość

Czerniecki 1652 Zamość

Dawydowicz Gabriel 1671 Zamość

Derbiedroszowicz Paweł 1691 Zamość

Derkacz Jartim, żona i dzieci 1652 przedmieście zamojskie

Dolski Jacenty 1699 Zamość

Dolwatowicz Zachariasz Ormianin nie żył 1670 Zamość

Domaradzki Tymoteusz i Jacianna 1664 Zamość

Doroszowicz (Dorochowicz) Aleksander i Marianna 1688 Zamość

Doroszowicz Jan 1691 Zamość

Doroszowicz Michał i Agnieszka 1688 Zamość

Drabek Jakub i dzieci: Zofia, Jakub, Stanisław 1652 przedmieście zamojskie

Drozd Albert i Barbara 1694 Zamość

Dybza Paweł i Agnieszka 1694, 1693 Zamość

Dykauff sukcesorzy 1668 Zamość

Dzielenkowicz (raczej Bielenkiewicz) Jan 1688 Zamość

Elsner Aleksander 1674, 1677, 1678 Rynek Solny

Ementis Domus 1683 przy wałach Brama Lwowska

Filmester Jan i Małgorzta 1669 Zamość

Forbes Wilhelm nie żył 1695, w. Marianna Zamość

Fredro 1664 Zamość

Fung Tomasz i Zofia (Zielinska) 1678 Rynek Solny

Gerze (Gyrzy) Paweł 1688 Zamość

Glowicz (Gliwic) Jan 1692, nie żył w 1693, w. Katarzyna Zamość

Głowacki Krzysztof sukcesor Zwidkow 1699 Zamość

Gordon Gregory 1680 Zamość

Gorecki 1668 Zamość

Goscicka 1652 Zamość

Grabowicz Kranciszek ks. 1689 Zamość

Grzegorzowiczowa Isaiowa 1654 Zamość

Grzegorzowscy Jan i Regina 1683 przy wałach Brama Lwowska

Grzegorzowski Jan i Marianna 1695 Zamość

Gurscy Jan i Anna 1683 przy wałach Brama Lwowska

Gutri Piotr nie żył w 1690, w. Helena Zamość

Hadzieiowicz 1664 Zamość

Hazowna Elzbieta pierwsza ż. A. Jarockiego 1668 Zamość

Homecki Dobrzycki Jan i w. Marina 1668 Zamość

Hoszkowicz Aaron 1678 ul. Żydowska Rynek Solny

Iłowiecki 1699 Zamość

Izraelowicz Józef 1677, 1692 Rynek Solny

Jakub Żyd 1699 Zamość

Januszowski Marcin 1664 Zamość

Jarocki Aleksander i Marianna 1668 Zamość

Jaruchomowicz – Bełżecki Jakub i Estera 1688 Zamość

Jastrzębski Andrzej nie żył 1663 i w. Jastrzębszczanka Zamość

Jozephowicz Stanisław 1653 koło bramy przedmieścia

Kasinski Jan nie żył 1693 Zamość

Kaydyszowicz Zelik 1679 Zamość

Kichniuk 1668 Zamość Szydłowic Andrzej 1668 Zamość

Kirkorowicz Jan 1659, sukcesorzy 1697 Zamość

Kistostorowicz Jan ks. Ormianin 1673, nie żył 1694 Zamość

Klasztor OO. Franciszkanów 1652 ul. przy wałach

Kmeller Stanisław 1684, nie żył w 1699 Zamość

Koniakowiczowna Marianna, w. po Marcinie, s. Antoni 1698 Zamość

Kostykiewicz Hiacynt i Katarzyna (w. po Barłomieju Trębickim) 1699 Zamość

Koszelowic Stanisław i Marianna 1689 Zamość

Kozaczek Jerzy 1674 Zamość

Kozłowski Marcin 1652, i ż. Katarzyna w. po Lipnickim Zamość

Kraus Tomasz i Teresa 1699 Zamość

Krobski Adrian 1699 Zamość

Krotowicrowna Anastazja (Sidorczanka) 1694 Zamość

Krzeminski Kacper nie żył 1674 i w. Zofia, syn Stanisław Zamość

Kulaszkowicz Albert i Agnieszka 1684, Kulaszkiewicze 1697 przy wałach

Kupinski Bartłomiej ks. 1690 Zamość

Kurlik sukcesorzy 1652 Zamość

Kurowski Albert 1662, 1688 przedmieście zamojskie

Kuryłowicz Daniel 1664, 1694 Zamość

Lenartowicz Adam nie żył 1652, w. Anna ul. przy wałach

Lenartowicz Jakub nie żył 1691, 1693, w. Zofia Zamość

Lendza Jakub i Małgorzata (c. Jana i Małgorzaty Filmester) 1669 Zamość

Lendza Wilhelm i Barbara (Krzeczkiewiczowna) 1678 Zamość

Lendza Wojciech 1669 Zamość

Lewkowicz Beniamin 1692, i Szmigieł 1699 Zamość

Leysk Piotr 1689 Zamość

Lichonski Marcin 1684, 1691 przy wałach

Linkowa Anna 1699 Zamość

Lipnicki Mateusz brat Piotra Lipnickiego 1652 Zamość

Lipnicki Piotr i w. Katarzyna 1652 Zamość

Lipowski Paweł 1668 Zamość

Lurenszowicz Albert 1650 Zamość

Łosiński Aleksander Jan 1692 Zamość

Łukowska Agnieszka 2 ż. Jana Łukowskiego i dzieci 1668 Zamość

Łukowski Jan 1652, i synowie: Stanisław i Jan 1668 ul. Rachańska

Łyszkiewicz Sebastian 1696 Zamość

Magrowicz Adam i Jadwiga (Kabacikowna) 1677, 1678, 1679  Rynek Solny

Maiowscy Wojciech i Jadwiga 1689 Zamość

Malicki Mateusz i Katarzyna 1689 ul. przy wałach

Mankiewicz Józef 1691 Zamość

Mardyroszowic Jan 1670 Zamość

Marek winiarz 1699 Zamość

Martuszowski 1662 przedmieście zamojskie

Mazurkowicz Dorota i Jan 1690 Zamość

Mendel Żyd 1688 Zamość

Mendlowicz Boruch 1692 Zamość

Michał 1689 Zamość

Miłkowski Albert 1677 Zamość

Misiaczek Szymon 1693 Zamość

Młotkiewicz Marcin 1692 Zamość

Molerowski  1652 Zamość

Molitor Jan 1689 Zamość

Mordelowski 1677, Mordelowska Jadwiga 1679 Rynek Solny

Moszkowicz Abraam 1678, 1692 Jakub, ul. Żydowska Rynek Solny

Moszkowicz Todrys 1699 Zamość

Mroczkowski 1689 Zamość

Murynowicz Bohdan 1671 Zamość

Myszczyk Bartłomiej nie żył w 1688 Zamość

Myszczyk Jan 1677 Rynek Solny

Nałęcz 1699 Zamość

Niewieski Stanisław 1676 blisko Franciszkanów

Nowacki Andrzej 1691 Zamość

Nowaczek Andrzej 1670 Zamość

Nowosielski Sebastian nie żył w 1668 w. Anna i s. Sebastian Zamość

Ogryszkiewicz sukcesorzy 1692 Zamość

Olesczuk Teodor i Marina 1674 Zamość

Onusczynscy Mateusz i Teodora 1681 przy wałach

Oskiatkowie 1664 Zamość

Owanisowicz (Owaniszewicz) Axenty 1650, 1688, 1692 Zamość

Pankiewicz Sebastian 1688; Stefan 1691 Zamość

Pantowicz Jan 1689 Zamość

Pieczuta nie żył 1676 sukcesorzy Zamość

Piętak Laurenty i Jadwiga 1677 Rynek Solny

Płosczeski Stanisław 1689 Zamość

Pogorzelski Ignacy i synowie: Michał i Franciszek 1674 w tyle Jatek Rzeźnickich

Poleski Stanisław 1677 Rynek Solny

Prusinowska Anna 1696 Zamość

Przełajski Felicjan 1677, 1688 Rynek Solny

Ratusz miejski 1674, 1676, 1677, 1684 Zamość

Reinbergier Piotr 1698 Zamość

Rudomicz Bazyli i Krystyna Hyttmerowna 1668 Zamość

Ruszkowscy 1662 przedmieście zamojskie

Rutowski Albert 1650 Zamość

Rzepecki Szymon 1699 Zamość

Sakiewicz Gabriel 1694 Zamość

Samsonowicz Hers 1677 Rynek Solny

Sarbiewska Helena 1695 Zamość

Schrederowa Sabina w. nie żyła 1652 Zamość

Skrzypek Ferens 1652 ul. przy wałach

Sloma Włoch sukcesorzy 1692 Zamość

Słomowiczowa Feygiela nie żyła 1699 Zamość

Sobeszczański Mikołaj 1654 Zamość

Socheszka 1684 k. Ratusza

Sokołowski Maciej nie żył 1696 Zamość

Sternikowiczowa Ewa, w. 1690 Zamość

Suszkiewicz Andrzej i Katarzyna (Woronowiczowna) 1653 Zamość

Symsonowicz Hers 1677 Zamość

Szaiowiczowa Szymonowa 1668 Zamość

Szakowicz Mikołaj 1681 przy wałach

Szala Moscha 1684 przy wałach

Szpaldnik Grzegorz 1690 Zamość

Szumikowie Tomasz i Ewa Zamość

Szybowski Wojciech 1653 koło bramy przedmieścia

Szymanski Kacper 1651 Zamość

Szymanski Stefan i ż. Justyna Pirykowna 1671 Zamość

Talenty Piotr 1675 Zamość

Tatułowicz Warterys nie żył 1686 i w. Elżbieta Zamość

Taur Wilhelm 1691,1693, 1695 Zamość

Telinski Zygmunt 1677 Rynek Solny

Teller Tomasz 1694 Zamość

Temerla 1699 Zamość

Tepper Daniel 1690, 1692, 1696 Zamość

Tomisławski Wojciech (Albert) 1676 Zamość

Topałowicz Kacper nie żył 1654 Zamość

Trafinski Paweł 1664 Zamość

Trus Andrzej nie żył w 1693, w. Agnieszka Zamość

Twardzik Matyasz 1652 przedmieście zamojskie

Tyszowieccy Łukasz i Krystyna, Tyszowiecki Iliasz 1652 przedmieście zamojskie

Wacławowicz 1668, 1669 Zamość

Wenton (Wentoun) Jan 1690, 1693 Zamość

Weyer Jakub nie żył 1687, w. Marianna (Forbesowa) Zamość

Wilczek Jan nie żył 1693, w. Katarzyna Zamość

Winnicki Bazyli 1664 Zamość

Winogrodzki Jakub i Anna 1699 Zamość

Włodzikowna Katarzyna Mikołajowa w. 1664 Zamość

Wolf Jan 1653 koło bramy przedmieścia

Wolphart Józef 1650 Zamość

Wolphowicz Jakub 1673 Zamość

Wolson Jan i Marianna w. po Tomaszu Lewkiewiczu 1696 Zamość

Wróbel Piotr i Jadwiga 1689 Zamość

Wulszowicz Jakub i Reyza 1692 Zamość

Wychowski Konstanty 1674 Zamość

Wyrebowski Jan i Katarzyna w. po Lipnickim i Kozłowskim 1652 Zamość

Zaiąckowski 1677 Zamość

Zaiączkowski Laurenty nie żył 1693, w. Zofia Zamość

Zaiączkowski Łukasz 1688 Zamość

Zakiewicz Gabriel 1688 ul. przy wałach

Zamoyski Marcin 1686 Zamość

Zankiewiczowa 1653 Zamość

Zawalski Paweł 1690 Zamość

Zganiacka 1668 Zamość

Zuger Jakub 1652 ul. Rachańska

Żarnowiecki Jan 1663 Zamość

Żelazkiewicz 1699 Zamość

Żołądkiewicz Wojciech 1680 Zamość

Żołądkowicz Andrzej 1694 Zamość

Żydkiewicz Franciszek 1694 Zamość

Żydkiewicz Jan i Marianna, także Franciszek i Andrzej, wcześniej Laurenty 1692, 1694 Zamość

Żymski Adam 1662 przedmieście zamojskie

Żyszkowski Bogdan nie żył w 1673 r. Zamość

___________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Acta Armeniaca. Kwerenda l. 70 XX w.