Przedmieście Podgroble (Subaggere) i Sadowisko w Zamościu

Część opisowa cdn.

______________________________________________________________________________________________________

W październiku 1642 r. Zofia Jakubowa Słodownicka Stroynowicowa, wdowa po Jakubie Stroynowicu piwowarze, sprzedała dom za 360 złp Marinie Dobrzyckiej, wdowie po Mateuszu Dobrzyckim. Sąsiedzi: Wierzbiccy i Piotr Stefik woźnica.

W sierpniu 1653 r. Marcin i Ewa Sabathowie sprzedali za 300 złp. dom na Podgroblu Jakubowi Berny, kupcowi. Sąsiedzi: Ementis i Sczernik.

W lipcu 1664 r. Teodor Harczyk i Ewa Birentowna sprzedali dom (parcela cum horto) za 80 złp. Mateuszowi i Barbarze Padziukom. Sąsiedzi: Kurdziołek i Krzysztof Nowak.

W maju 1665 r. Jan Dulski sprzedał za 70 złp. dom narożny Szymonowi Pniowskiemu. Sąsiedzi: Stefan Satellitas.

 W listopadzie 1667 r. Jan Chomecki zapisał w testamencie dom wdowie po DobrzyckimMarynie, żonie Chomeckiego. Sąsiedzi: Gorecki i Zaganiaczka.

We wrześniu 1688 r. Teodor Oszeyko Olesczuk de bonis villae Ploski (z Płoskiego) sprzedał dom za 200 złp. Szymonowi i Mariannie Puklakom. Sąsiedzi: Marcin Kozuszek i Łukasz vitrius de bonis villae Wieprze (Wieprzec ? – Wieprzowe Jezioro?).

W kwietniu 1690 r. Stanisław Płosczynski zapisał 400 złp na domu na Podgroblu Marii Woronkowskiej. Sąsiedzi: Franciszek Grabowicz kanonik zamojski i Piotr Leysk, kupiec.

W październiku 1690 r. Marianna 1-voto Gorecka, 2-voto Witkowska sprzedała dom za 500 złp. Bartłomiejowi i Mariannie Podsiadlukom. Sąsiedzi: Eliasz Antonik i Albert Mroczkowski.

W sierpniu 1694 r. Bartłomiej i Marianna Podsiadluk sprzedali dom za 700 złp. Andrzejowi i Annie Wolskim. Sąsiedztwo: Daniel Sawatra i Gabriel Spas.

We wrześniu 1720 r. sukcesorzy zmarłego Mateusza Wróbla, żona Agnieszka Wróblowa wycenili dom „Wróblewsiana” na Podgroblu.

Opis: Przednia izba z drzewa starego bitego z Rzemiesnikiem z belkami y podwalinami taxowana zł. 100, tylna izba zł 80, piec w izbie przedniey y z fundamentem z kominem murowanym do gury z piekarnianym zł 30, piec kaflowy zielony stary zł 10, okna w drewno oprawne dwie zł 4, …drzwi na zawiasach żelaznych zł. 6, komory dwie zł. 40, kominy dwa zł 40, w tylney izdebce piec kaflowy zielony zł 16, piec piekarniany z fundamentem zł 20,…drzwi na zawiasach żelaznych zł 6, Piwnica zł 60, wiązania z wrotami podwalinami scianami zł 150, dach z krokwiami łatami poszyciem zł 80,….

W sierpniu 1728 r. Paweł Komanski sprzedał dom narożny za 1100 złp. Markowi Szymulowiczowi. Sąsiad: Molendinus Theraurus Arcis.

W czerwcu 1730 r. Szymon i Maria Rogowscy sprzedali dom za 220 złp. Dawidowi Moszkowiczowi. Sąsiedzi: Jan Koszowski i sukcesorzy Krzywdów.

W kwietniu 1740 r. Stanisław i Marianna Wnuczkowscy sprzedali za 330 złp. dom na Podgroblu Moszkowiczom. Sąsiedzi: Jakub Łyska i Antoni Brzezicki.

W czerwcu 1747 r. Agnieszka Romanska Mroczkowszczanka, żona zmarłego Wojciecha Mroczkowskiego zapisała na hipotece domu 100 złp. na rzecz Capella Sacratissimi Rosary Beatissimae Virginis Mariae In Ecclesia Collegiata Zamoscen (Kaplicy Różańcowej NMP w Kolegiacie).

W czerwcu 1754 r. Anna Maxymowicz sprzedała dom za 330 złp. Sebastianowi i Teresie Futumskim. Sąsiedzi: Klawszczynscy i Stanscy.

W lipcu 1754 r. Stanisław Skabarski sprzedał za 88 złp. dom Mateuszowi i Anastazji Fikowskim. Sąsiedzi: Pełczynscy i sukcesorzy Wróblowskich.

We wrześniu 1754 r. Marianna Szczecinska Szubartowiczowa, żona zmarłego Józefa Szubartowicza sprzedała dom za 76 złp. Antoniemu i Mariannie Zarębom. Sąsiedzi: Strenuus (Hrenuus ?) Dominicus Sokołowski i Albert Zawadzki.

W październiku 1756 r. Andrzej i Katarzyna Kawoszynscy sprzedali dom za 330 złp Albertowi i Mariannie Czchlarskim. Sąsiedzi: Jan Szyszkiewicz i Sebastian Turynowski.

W sierpniu 1760 r. Szymon Jurkiewicz przeprowadził wizje domu „Stansciana” na Podgroblu.

Opis: „Zeszedłszy w dom Stanskich …do którego wchodząc we wrotach podwalina zgniła okiennica na boku…, wiązanie stare, Drzwi do izby spróchniałe złe, izby całey zrąb zgnił spodem sciany powypaczane, podwaliny pogniły, od ulicy w ziemie wklęsł y całe zawaliłoby się gdyby wiązanie z izby dane nietrzymało, połap stary, podłogi w izbie nie masz, okien trzy …czwarte deszczkami zabite, piec kaflowy stary piekarski y komin zły, do alkierza z izby sciana spalona bez podwaliny, y drzwi złe w alkierzu sciany pogniłe, kuchnia pod kominem na bok skierowała się, drzwi do kuchni złe, y sciana wypaczyła się. Gąty ze słupów powypadały, wiązanie pod dachem osobliwie od ulicy nad alkierzem y lochem na kilka …zgniły i wybity, do lochu ani drzwi ani schodów nie masz. Zgoła całe domostwo reperacyi  potrzebuie…”

W grudniu 1763 r. Helena de Janikowskie Strzałkowska sprzedała dom drewniany za 30 złp. (cum fundo) na Przedmieściu Szczebrzeszyńskim i Podgroblu Szymonowi i Konstancji Jurkiewiczom. Sąsiedzi: dom Incoli Żyda  Marko Koza parte.

W listopadzie 1764 r. Katarzyna 1-voto Lipczynska, wdowa po Jakubie Lipczynskim sprzedała dom (cum fundo) -za 340 złp. Sebastianowi Futymskiemu i Teresie Kompielczonce. Sąsiedzi: sukcesorzy Wróblewskich i sukcesorzy Józefa Knuyka Żyda.

W marcu 1765 r. Jakub Swieszczowski Suburbanus murarius – podmiejski murarz i Zofia Sadowszczanka, małżonkowie zapisali na domu narożnym na Podgroblu 100 złp. na rzecz Kaplicy Różańcowej w Kolegiacie w Zamościu. Sąsiad: domus et fundusdom i gospodarstwo Andrzeja Zadożynskiego

W marcu 1765 r.  Józef i Eufrozyna (de Puchalskie) Markiewicz, małżonkowie zapisali na domu 500 złp. Na rzecz Kaplicy św. Mikołaja w Kolegiacie zamojskiej. Sąsiedzi: Morko Koza Żyd i Sebastian Zwierzynski.

W czerwcu 1765 r. Aleksander Ligajowski sprzedał za 30 złp. dom drewniany Piotrowi Łapowskiemu i Annie de Kucharskie. Sąsiedzi: Kompielecki militus pedestris Fortalityżołnierz piechoty i Boczarski piekarz.

We wrześniu 1768 r. Piotr i Katarzyna Sokołowszczanka Janiszewscy sprzedali mały domek za 146 złp. Karolowi i Mariannie de Jabłońskie Kolińskie. Sąsiedzi: domuncula et fundus – dom i gospodarstwo Kompieleckiego i sukcesorzy Zarembianorum parte.

W sierpniu 1769 r. Helena 1-voto Oczyńska; 2-voto Zdziarska sprzedała mały domek na Podgroblu Krzysztofowi i Mariannie (Kozłównej) Filipowiczom. Sąsiedzi: domuncularum et fundorum – domy i gospodarstwa Szafrańskich i Pulikowskich parte.

W sierpniu 1777 r. Paweł i Anna Dudkowscy sprzedali za 84 złp. dom Jakubowi i Jadwidze (Hołoszownej) Kulczyłowiczom. Sąsiedzi Judko Koza Żyd i Sebastian Zwierzynski.

W sierpniu 1778 r. Jakub i Jadwiga Kulczyłowicze zapisali 50 złp. na domu na rzecz Kaplicy Różańcowej w Kolegiacie. Sąsiedzi: Sebastian Zwierzynski i Koza.

W czerwcu 1779 r. Wojciech Kapron sprzedał za 220 złp. dom Franciszkowi i Franciszce Brodzinskim. Sąsiedzi: Szatkowski i Koprowska.

W lutym 1781 r. Szymon Jurkiewicz i Konstancja de Janikowskie sprzedali dom narożny za 900 złp. Jakubowi i Mariannie Krupczynskim. Sąsiedzi: droga publiczna i Abraam Marko.

W marcu 1781 r. Antoni Hasicz i Katarzyna de Koziarowska sprzedali za 345 złp. dom Michałowi Mazurkiewiczowi i Mariannie de Baranskie. Sąsiedzi: Łukasz (Luca) Mazurkiewicz i Fiszel Józef.

W październiku 1781 r. Sebastian Futymski sprzedał dom (cum fundo) za 380 złp. Janowi Borysiewiczowi i Magdalenie de Szadowska, małżonkom. Sąsiedzi: Szatkowski i Józef Fiszel.

W styczniu 1783 r. Jakub Krupczynski sprzedał za 1000 złp. dom narożny Sebastianowi Zwierzynskiemu. Sąsiad: Marko Judeus.

W styczniu 1783 r. Sebastian Zwierzynski sprzedał za 600 złp. dom Jakubowi Krupczynskiemu. Sąsiedzi: Jakub Kulczyłowicz i sukcesorzy Małaszewskich.

We wrześniu 1783 r. Jankiel Judkowicz i Smulko Judkowicz sprzedali za 1200 złp. dom narożny (cum fundo) Janowi Rogowskiemu. Sąsiad: Jakub Kulczyłowicz.

Przedmieście Sadowisko

We wrześniu 1694 r. Marcin Gruszakier i Anastazja, małżonkowie sprzedali dom narożny za 180 złp. Bazylemu i Annie Doroszowiczom. Sąsiad: Adam Lignifaber – kołodziej.

W sierpniu 1756 r. Franciszek Rychter, syn zmarłych Jana i Marianny Rychterów sprzedał dom narożny za 660 złp. na Sadowisku (?) Jakubowi i Agnieszcze Balickim. Sąsiad: sukcesorzy Prykowskich.

W kwietniu 1758 r. Marcin Donica sprzedał mały domek na Sadowisku za 35 złp. Andrzejowi i Annie Sadowskim. Sąsiedztwo: Andrzej Śliwiński i Michał Wiśniowski.

W czerwcu 1780 r. Mateusz Doroszowski zapisał na domu sumę 100 złp. na rzecz Mikołaja Lisinskiego. Sąsiedzi: fundus – gospodarstwo rolne Romanowskiego Cantoris Ecclesiastier- kantora Kolegiaty i Lewickiej parte.

W maju 1761 r. przeprowadzono inwentaryzację dóbr zmarłej Jadwidze, wdowie po Konstantym Dmitrukiewiczu szewcu, i wdowie po Janie Dymskim Porcitrusoris. Sąsiedzi: Jan Papiński puszkarz i Borowski żołnierz.

Opis: „…w którym się znajduie izdebek dwie y Komorek dwie…”

_____________________________________________________________________________

Mieszkańcy Podgrobla i Sadowiska w latach 1642- 1761 w układzie alfabetycznym

Adam kołodziej 1694 Sadowisko

Antonik Eliasz 1690 Podgroble

Balicki Jakub i Agnieszka 1756 Sadowisko

Boczarski piekarz 1765 Podgroble

Borowski żołnierz 1761 Sadowisko

Borysiewicz Jan i Magdalena (de Szadowska) 1781 Podgroble

Brodzinski Franciszek i Franciszka 1779 Podgroble

Brzezicki Antoni 1740 Podgroble

Chomecki Jan i Maryna (w. po Dobrzyckim) 1667 Podgroble

Czchlarski Albert i Marianna 1756 Podgroble

Dmitrukiewicz Konstanty i Jadwiga (w. po Janie Dymskim) 1761 Sadowisko

Dobrzycki Mateusz nie żył 1642, i w. Marina Podgroble

Donica Marcin 1758 Sadowisko

Doroszowicz Bazyli i Anna 1694 Sadowiskao

Doroszowski Mateusz 1780 Sadowisko

Dudkowscy Paweł i Anna 1777 Podgroble

Dulski Jan 1665 Podgroble

Fikowski Mateusz i Anastazja 1754 Podgroble

Filipowicz Krzysztof i Marianna (Kozłówna) 1769 Podgroble

Fiszel Józef 1781 Podgroble

Futymski Sebastian i Teresa (Kompielczonka) 1754, 1764, 1781 Podgroble

Gorecki 1667 Podgroble

Grabowicz Franciszek 1690 Podgroble

Gruszakier Marcin i Anastazja 1694 Sadowisko

Harczyk Teodor i Ewa (Birentowna) 1664 Podgroble

Hasicz Antoni i Katarzyna (de Koziarowska) 1781 Podgroble

Janiszewscy Piotr i Katarzyna (Sokołowszczanka) 1768 Podgroble

Judkowicz Jankiel  i Smulko 1783 Podgroble

Jurkiewicz Szymon 1760 Podgroble

Jurkiewicz Szymon i Konstancja (de Janikowskie), 1763, 1781 Podgroble

Kapron Wojciech 1779 Podgroble

Kawoszynscy Andrzej i Katarzyna 1756 Podgroble

Klawszczynscy 1754 Podgroble

Knujk Józef Żyd 1764 Podgroble

Koliński Karol i Marianna (de Jabłońskie) 1768 Podbroble

Komanski Paweł 1728 Podgroble

Kompielecki żołnierz 1765, 1768 Podgroble

Koprowska 1779 Podgroble

Koszowski Jan 1730 Podgroble

Koza Judko 1778 Podgroble

Koza Marko 1763, 1765 Podgroble

Kozuszek Marcin 1688 Podgroble

Krupczynski Jakub 1783 Podgroble

Krzywda sukces. 1730 Podgroble

Kulczyłowicz Jakub i Jadwiga (Hołoszowna) 1777, 1778, 1783 Podgroble

Kurdziołek 1664 Podgroble

Lewicka 1780 Sadowisko

Leysk Piotr 1690 Podgroble

Ligajowski Aleksander 1765 Podgroble

Lipczynski Jakub i w. Katarzyna 1764 Podgroble

Lisinski Mikołaj 1780 Sadowisko

Łapowski Piotr i Anna (de Kucharskie) 1765 Podgroble

Łukasz z Wieprzec 1688 Podgroble

Łyska Jakub 1740 Podgroble

Małaszewscy sukcesorzy 1783 Podgroble

Markiewicz Józef i Eufrozyna (de Puchalskie) 1765 Podgroble

Marko Abraam 1781, 1783 Podgroble

Maxymowicz Anna 1754 Podgroble

Mazurkiewicz Łukasz 1781 Podgroble

Mazurkiewicz Michał i Marianna (de Barańskie) 1781 Podgroble

Molendinus 1728 Podgroble

Moszkowicz Dawid 1730, 1740 Podgroble

Mroczkowski Wojciech i w. Agnieszka (Romanska), 1690, 1747 Podgroble

Nowak Krzysztof 1664 Podgroble

Olesczuk Oszeyko Teodor 1688 Podgroble

Padziuk Mateusz i Barbara 1664 Podgroble

Papinski Jan puszkarz 1761 Sadowisko

Pełczynscy 1754 Podgroble

Płosczynski Stanisław 1690 Podgroble

Pniowski Szymon 1665 Podgroble

Podsiadluk Bartłomiej i Marianna 1690, 1694 Podgroble

Prykowski sukcesorzy 1756 Sadowisko

Puklak Szymon i Marianna 1688 Podgroble

Pulikowscy 1769 Podgroble

Rogowscy Szymon i Maria 1730 Podgroble

Rogowski Jan 1783 Podgroble

Romanowski kantor 1780 Sadowisko

Rychter Franciszek s. zm. Jana i Marianny 1756 Sadowisko

Sabath Marcin i Ewa 1653 Podgroble

Sadowski Andrzej i Anna 1758 Sadowisko

Satellitas Stefan 1665 Podgroble

Sawatra Daniel 1694 Podgroble

Sczernik 1653 Podgroble

Skabarski Stanisław 1754 Podgroble

Sokołowski Dominik 1754 Podgroble

Spas Gabriel 1694 Podgroble

Stanscy 1754 Podgroble

Stefik Piotr 1642 Podgroble

Stroynowic Jakub i Zofia (Słodownicka) 1642 Podgroble

Strzałkowska Helena (de Janikowskie) 1763 Podgroble

Swieszczowski Jakub i  (Sadowszczanka) Zofia 1765 Podgroble

Szafrańcy 1769 Podgroble

Szatkowska 1779, 1781 Podgroble

Szubartowicz Józef i Marianna (Szczecinska) 1754 Podgroble

Szymulowicz Marek 1728 Podgroble

Śliwiński Andrzej 1758 Sadowisko

Wierzbiccy 1643 Podgroble

Wisniowski Michał 1758 Sadowisko

Witkowska Marianna (1-v. Gorecka) 1690 Podgroble

Wnuczkowscy Stanisław i Marianna 1740 Podgroble

Wolski Andrzej i Anna 1694 Podgroble

Wróbel Mateusz i w. Agnieszka 1720 Podgroble

Wróblewscy 1754, 1764 Podgroble

Zadożynski Andrzej 1765 Podgroble

Zaganiaczka 1667 Podgroble

Zaręba Antoni i Marianna 1754, sukces. 1768 Podgroble

Zawadzki Albert 1754 Podgroble

Zdziarska Helena (1 v. Oczynska) 1769 Podgroble

Zwierzynski Sebastian 1765, 1778, 1783 Podgroble

_________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Kwerenda l. 70 XX w.