Zaproszenie na Sesję.

 

V OGÓLNOPOLSKA SESJA POPULARNONAUKOWA

 

z cyklu MEANDRY MODERNIZMU  „MODERNIZM ZAPOZNANY”
Szanowni Państwo!
W związku z odwołaniem tegorocznej edycji imprezy z cyklu MEANDRY MODERNIZMU, zaplanowanej w Stalowej Woli, Klub Pilotów i Przewodników przy Oddziale Zielonogórskim PTTK w Zielonej Górze, oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Zielonej Górze, postanowili podjąć się zorganizowania takiego wydarzenia w nieco późniejszym terminie w Poznaniu. Sesja popularnonaukowa odbędzie się w terminie 18-20 października 2019 r. i została zatytułowana „MODERNIZM ZAPOZNANY”. Tytuł imprezy zapożyczono z publikacji autorstwa Pana dr Szymona Piotra Kubiaka, której tekst oparto na dysertacji pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Historycznym UAM w 2009 roku, uhonorowanej Nagrodą Miasta Poznania, jako wyróżniającej się pracy naukowej. Pan Szymon Piotr Kubiak – historyk sztuki, kurator i wykładowca, pracownik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie, wybitny znawca Poznańskiego Modernizmu jest pomysłodawcą programu merytorycznego sesji, oraz ściśle współpracuje z organizatorami imprezy. Organizacja sesji przypada w 90. rocznicę Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, którą zorganizowano w 1929 r. z okazji 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznicę tą uświetnia wiele publikacji, wystaw, konferencji naukowych i innych działań, między innymi nasza sesja popularnonaukowa „MODERNIZM ZAPOZNANY”.
W załącznikach przesyłam program i regulamin V Ogólnopolskiej Sesji Popularnonaukowej 
„MODERNIZM ZAPOZNANY”, oraz kartę zgłoszenia, którą można wypełnić i wysłać pocztą elektroniczną w formacie WORD, a następnie podpisać na miejscu, lub wypełnić, wydrukować, i podpisać, a następnie wysłać skan pocztą elektroniczną, jednakże oryginał należy przywieźć ze sobą.
Zwracam się do wszystkich odbiorców tej wiadomości z gorącą prośbą, o przekazywanie jej treści innym potencjalnie zainteresowanym tą tematyką, oraz organizacjom i instytucjom zrzeszającym turystów i krajoznawców, lub przekazanie organizatorom adresów e-mail, na które należy wysłać treść tej wiadomości.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku
z upoważnienia organizatorów
Zbigniew Załuski

Klub Pilotów i Przewodników
przy Oddziale Zielonogórskim PTTK
w Zielonej Górze
W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ DZWONIĆ, TEL: 601 746 341