Sprawy bieżące.

Koleżanki i koledzy, na prośbę przewodników organizowany jest wyjazd szkoleniowy do Lublina dnia 8 listopada 2018 roku. Miejsce spotkania Lublin na placu przy Zamku Lubelskim (od strony wejścia głównego), godz. 9:30 rano. Chętnych proszę o zgłaszanie się do Marii Puźniak (głównej organizatorki)  lub Jadzi Kozłowskiej.
Zapraszam również na interesujące wydarzenia w Zamościu;
26 – 28 października 2018 roku w Starej Bramie Lubelskiej (Wrota Kultury) o godz. 18:00 odbywać się będą ciekawe spektakle muzyczno literacko performerskie, czyli Fortalicje.
28 października 2018 r. Muzeum Zamojskie
( godzina 13.00, sala koncertowa ) na wykład dra Jacka Feduszki ,,Reprezentacja polska na konferencji paryskiej kończącej I wojnę światową. Postać Maurycego Zamoyskiego”. Wykład jest prezentowany w ramach cyklu spotkań otwartych pod hasłem ,,Zamojskie drogi do wolności”.