Drewniane Mazowsze.

Nie tylko Lubelszczyzna może się pochwalić zachowaniem do naszych czasów wielu zabytków drewnianej architektury sakralnej. Albumowe wydanie „Drewnianej architektury sakralnej województwa mazowieckiego” wpisuje się w kolekcję podobnych mu przewodników krajoznawczych.  Na terenie wspomnianego województwa (we współczesnych jego granicach), zachowało się ponad dwieście lokalizacji z drewnianymi obiektami sakralnymi. Wśród nich jest prawie sto pięćdziesiąt kościołów drewnianych. Część z nich to dawne cerkwie unickie, bądź ewangelickie zbory. Wiele z nich tworzy zespół wraz z drewnianą dzwonnicą (ponad czterdzieści). Stopień zachowania tych obiektów jest zróżnicowany, od zadbanych i odremontowanych po zapomniane i zniszczone. Podobnie jak w województwie lubelskim wiele z nich  zniknęło z mapy nieodwracalnie. Niemniej nadal jest co zwiedzać. Najstarsze obiekty pochodzą z II połowy XVI w., inne sięgają wieku XVII, ale większość z nich powstała w wieku XVIII.  Nie brakuje także kościołów z XIX i początków XX w. Autorzy publikacji poświęcili wiele lat na zebranie  wspomnianej kolekcji. Zapraszają miłośników architektury drewnianej na Mazowsze, gdzie można obejrzeć każdy z obiektów in situ, względnie na stronę internetową www. drewnianemazowsze.pl, gdzie o każdym obiekcie można poczytać szerzej i obejrzeć o wiele więcej zdjęć.

Naszych Czytelników zapraszamy także do porównania drewnianej architektury Zamojszczyzny z adekwatną architekturą Mazowsza – strona internetowa: http://ewa.lisieccy.pl/index.php?/category/21