Pięćdziesięciu chłopców z Zamojszczyzny w R.A.F.

Ponad siedemnaście tysięcy lotników w czasie II wojny światowej służyło w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Lista prowadzona przez Państwa Annę i Tadeusza Krzystków, którzy pracowali nad spisem personelu Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, jest obecnie uzupełniana przez Fundację Historyczną Lotnictwa Polskiego. Wynotowaliśmy z niej pięćdziesięciu młodych mężczyzn urodzonych w przedziale od roku 1894 do 1926 r. w Zamościu i okolicach, którzy służyli w RAF. Siedemnastu z nich urodziło się w Zamościu, po pięciu w Zwierzyńcu i w Szczebrzeszynie.  Pozostali urodzili się w Płoskiem (3); Niewirkowie; Krasnym; Tworyczowie; Dębowcu; Klemensowie, Zamszanach; Grabowcu; Białobrzegach; Starym Zamościu, Wólce Łabuńskiej i w Żdanowie. Na liście tej znalazły się także trzy kobiety urodzone w Zamościu, Złojcu i Lipsku. Dwie z nich pełniły w RAF-ie funkcje ordynansów w stopniu starszego  szeregowego, a jedna (ochotniczka) była kierowcą.
Od szeregowego po podpułkownika pełnili w RAF-ie różne odpowiedzialne funkcje wojskowe. Dwunastu z nich było pilotami; dziesięciu mechanikami (pokładowymi, radiowymi, samochodowymi); sześciu pełniło funkcje radiooperatorów; trzech obserwatorów (major i kapitan); był jeden nawigator i jeden bombardier; dwóch strzelców pokładowych. Lista Krzystków wymienia także instruktora wychowania fizycznego; oficera technicznego; kilku kierowców; elektryka, stolarzy, magazyniera, operatora maszyn budowlanych, a nawet rusznikarza. Służyli prawie we wszystkich piętnastu polskich dywizjonach bombowych (DB); myśliwskich (DM) w tym nocnych (DMN). W Dywizjonie Bombowym 300 im. Ziemi Mazowieckiej służyło jedenastu z pośród nich;  w DB 301 im. Ziemi Pomorskiej  – jeden; trzech w dywizjonie 303 im. Tadeusza Kościuszki; sześciu w DB 304; sześciu w DB 305; jeden w DB 306; trzech w DMN 307 im. Lwowskich Puchaczy; jeden w DM 308 „Krakowski”; jeden w DM 315 „Dębliński”; trzech w DM 316 „Warszawski”. W trakcie służby wielu z nich zostało wielokrotnie odznaczonych Medalem Lotniczym (95); Krzyżem Walecznych (32), Virtutti Militarii V kl. (4).
Prawie wszyscy z nich już nie żyją. Pochowani są w większości na cmentarzach obczyzny; w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Australii, Irlandii; USA; Francji; RPA; Belgii. Tylko nieliczni wrócili do Polski. Powojenna sytuacja w Polsce sprawiła, że większość nie powróciła do kraju z obawy przed represjami. O wielu z nich nie ma dalszych informacji, poza odnotowanymi na liście z okresu służby w RAF-ie. Nie wiadome jest, czy żyją, czy zmarli i gdzie ewentualnie zostali pochowani.  Najmłodszy rocznik miałby w tej chwili 91-92 lata, np. Władysław Brzozowski ur. w Zamościu w 1926 r. o którym nie mamy informacji na liście. O urodzonym w 1927 r. w Szczebrzeszynie Stanisławie Syposzu  wiemy, że zmarł w 2010 r. w Wielkiej Brytanii. Podobnie nie mamy informacji o Józefie Żeromskim ur. w 1925 r. w Zamościu; Szymanowicz (Jakóbczak) Genowefie ur. w Lipsku w 1924 r. ; Tchórz Emilii ur. w Złojcu w 1922 r.; Piechowskiej Marii (Bosa) ur. w Zamościu w 1919 r. i wielu innych osobach (lista poniżej).
Publikując nazwiska naszych rodaków z Listy Krzystków mamy nadzieję na jej uzupełnienie przez naszych Czytelników, być może przez kogoś z członków rodziny lub znajomych. Wiemy już także, że lista ta nie jest pełna i posiada luki, których uzupełnienie staje się wręcz naszym obowiązkiem.  W 2017 r. obchodzono 100-lecie RAF-u. Pisał o tym m.in. Tygodnik Zamojski, wzbogacając naszą wiedzę w tym zakresie o kolejne nazwisko: Franciszka Kornickiego, pochodzącego z Wereszyna w Gminie Mircze. Był bohaterem Bitwy o Anglię. Warto przy okazji przypomnieć, że zdjęcie Kornickiego zostało umieszczone obok kultowego myśliwca Spitfire, stanowiąc symbol RAF-u na wystawie z okazji 100-lecia.  Zdjęcie uzyskało 325 tys. głosów w plebiscycie ogłoszonym przez Muzeum Królewskich Sił Powietrznych (RAF) i dziennika „The Telegraph” (szerzej o tym w linku poniżej). Kornicki urodził się w 1916 r. w Wereszynie k. Hrubieszowa i w historii RAF-u zapisał się jako najmłodszy dowódca dywizjonu Polskich Sił Powietrznych. Został nim mając zaledwie 26 lat. W grudniu 2016 r. Franciszek Kornicki skończył 100 lat. Nie wiemy dlaczego nie ma go na wspomnianej liście. Z pośród wymienionych tam osób dwudziestu mężczyzn znamy ze zdjęcia. Pozostałe pozycje zawierają braki. Możliwe, że dzięki naszemu apelowi uda się je uzupełnić. Jednak, życzeniem naszym jest, te lakoniczne i króciutkie wzmianki o naszych rodakach z Zamojszczyzny, rozbudować w piękne życiorysy. Walczyli i zginęli za Polskę na obcej ziemi, tam w większości spoczęli pośmiertnie, ale nam nie wolno o Nich nie pamiętać!
Lista Krzystków – powiat zamojski

_________________________________________________________________________________________________________

ADAMOWICZ  KLEMENS – numer służbowy RAF – 780537 – ur. 25.04.1911 r. w Zamościu; zmarł 21.12.1943 r. Belfast, Irlandia Płn. (miejsce pochówku) – stopień RAF F/Sgt sierżant pilot; znany lub ostatni przydział służbowy – 304 DB; odznaczenia 2 x ML
Uzupełnienia: http://biblioteka.wsosp.pl/index.php/pl/aktualnosci/267-ludzie-lotnictwa/a-pozycje/457-adamowicz-klemens
majst.-F/Sgt (780537) Klemens ADAMOWICZ (25.04.1911 – 21.12.1943), ur. w Zamościu; pilot; 304 Dywizjon Bombowy; zginął w samolocie „Wellington”-HF208 z lotniska RAF Predannack; Patrol zatoki Biskajskiej – w locie powrotnym nad Półn. Irlandią, samolot stanął w płomieniach, prawdopodobnie na skutek uderzenia pioruna i runął na ziemię koło miejscowości Brandon, zginęła cała załoga; pochowany w Milltown k/Belfast (LG-45) (Półn. Irlandia) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)
P-780537 ADAMOWICZ Klemens, sierż. pil.-F/Sgt, ur. 25.04.1911 r. Absolwent Szkoły Podoficerów Pilotów w Bydgoszczy, podczas wojny obronnej Polski instruktor pilotażu w eskadrze treningowej 4 plot w Toruniu. Latając w Anglii w 304 db w Predannack, 21.12.1943 na Wickers „Wellington” nr HF 208 wystartował z zadaniem patrolowania rejonu Zatoki Biskajskiej i zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. Po kilku godzinach nadano do bazy wiadomość drogą radiową o konieczności skrócenia czasu patrolowania z powodu uszkodzenia pokładowej stacji radiolokacyjnej. W locie powrotnym nad Irlandią Płn. samolot stanął w płomieniach i spadł na ziemię pod Brandon. Prawdopodobnie wypadek nastąpił wskutek uderzenia pioruna. Cała załoga (Sgt. S. CZERNIAWSKI, Sgt N.H. KUFLIK, Sgt P. KOWALEWICZ, Sgt K. ŁUGOWSKI, Sgt W. PIETRZAK) poniosła śmierć. Sierż. ADAMOWICZ został pochowany na cmentarzu Milltown pod Belfastem (Irlandia Płn.), grób nr LG-45 – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

__________________________________________________________________________________________________________

ADAMSKI  SEWERYN – 780535; ur. 8.12.1919 Zamość; zm. 11.07.1955 r. Market Rasen (pochowany), Lines Wielka Brytania; LAC plutonowy mechanik; 300 DB; 4 x ML

__________________________________________________________________________________________________________

BAŃKOWSKI PIOTR RYSZARD – 781177; ur. 3.04.1912 r. Zamość; zm. 19.06.1941 r. Nijmegen Holandia, Sgt plutonowy strzelec pokładowy; 300 DB ; 2 x KW, ML; RAF Swinderby-Wellington (pochowany) w Nijmegen Holandia.
Uzupełnienia: http://biblioteka.wsosp.pl/index.php/pl/aktualnosci/299-ludzie-lotnictwa/b-pozycje?start=892
plut.-Sgt (780554) Piotr Ryszard BANKOWSKI (03.04.1912 – 19.06.1941); strzelec pokładowy; 300 Dywizjon Bombowy. Lot bojowy samolotem Wellington W-5665 z lotniska RAF Swinderby. Bombardowanie Bremy, podczas dolotu nad cel samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca koło brzegów Holandii. (Uratowali się Wiktor CEBRZYŃSKI i Stanisław WINEK, (osadzeni w obozie jenieckim). Resztę załogi morze wyrzuciło na brzeg w Amerland. Pochowany w Ameland (Nes) Friesland (Holandia) grób 7/I – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE  W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)
plut. strz. (P-780554) Piotr Ryszard BAŃKOWSKI – ur. 03.04.1912 r. s. Wawrzyńca i Franciszki. Brał udział w wojnie obronnej Polski jako strzelec eskadr liniowych 5 Pułku Lotniczego w Wilnie. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu skierowany do 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi mazowieckiej” w Swinderby. 19.06.1941 r. wykonywał w składzie załogi samolotu Vickers „Wellington” nr 5665 lot bojowy z zadaniem bombardowania Bremy. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego nocnego myśliwca koło brzegów Holandii. Uratowali się: F/Lt Wiktor CEBRZYŃSKI i Sgt Stefan WINER (wyłowieni przez Niemców i osadzeni w obozie jenieckim). Wyłowiono również ciało Sgt W. SIECZKI, ciała pozostałych członków załogi: Sgt J. DOMAŃSKIEGO, Sgt W. PALENICZKA i Sgt BANKOWSKIEGO, morze wyrzuciło na brzeg tego samego dnia w Ameland w Holandii. Plut. BANKOWSKI został pochowany na Cmentarzu katolickim Ameland (Nes) Friesland, grób nr 7, rząd l, 18 mil na północ od Leeuwarden. (Holandia). Odznaczony 2x Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Strzelca..– (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)
_____________________________________________________________________________________________
BŁACHOWICZ  STEFAN – 707728; ur. 22.01.1918 r. Niewirków; zm. 16.02.1989 r. Leicester W.B.; Cpl. sierżant radiomechanik; 300 DB ; ML; Zmarł w Leicester, spopielony w Gilroes krematorium.

__________________________________________________________________________________________________________

BOBA  TADEUSZ  JÓZEF- 782718; ur. 23.05.1920 r. Zamość; zm. 4.08.2002 r. Hull W.B.; W/O sierżant pilot; 304 DB; 3x KW, ML; zmarł w Hull- spopielony w Northern krematorium.
Uzupełnienia: http://biblioteka.wsosp.pl/index.php/pl/katalogi-on-line-2/299-ludzie-lotnictwa/b-pozycje/1845-boba-tadeusz.html
25.03.1945 r. lotnicy Wellingtona „QD-Q” (HF420) W/O Tadeusza BOBY, dwukrotnie atakowali wrogi okręt. Przy pierwszej okazji (50°13’N 09°55’W) zrzucono dwie bomby głębinowe, które spadły zaraz przed początkiem kilwateru pozostawianego przez chrapy; żaden z ładunków nie eksplodował. Po godzinie, na pozycji 50°l 1’N 09°56’W, ponownie osiągnięto kontakt wzrokowy i na początek kilwateru zrzucono pozostałe cztery bomby. Ponownie nie zadziałały wszystkie zapalniki, ale zauważono dwie eksplozje dokładnie obejmujące miejsce skąd wydobywały się spaliny. Miejsca ataków pozwalają ustalić, że wrogi okręt płynął kursem około 90 stopni. W minutę po ataku zaobserwowano na powierzchni morza plamę oleju rozlewającą się na około 100 na 80 metrów, co może wskazywać, że okręt doznał pewnych uszkodzeń – (AERO nr 1(33/34)/2012)
sierż. pil. (P-782718) Tadeusz BOBA – ur. 23.05.1920 r. w Zamościu, woj. lubelskie, s. Aleksandra i Karoliny. Ukończył 6 klas gimnazjalnych w 1937 r. W tym samym roku wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. Wybuch wojny we 09.1939 r. wstrzymał jego dalsze szkolenie na pilota bombowego. Z większością uczniów pilotów, był ewakuowany z Krosna do Rumunii. Przez Syrię przedostał się do Francji. Z początkiem 1940 r. był wysłany na dalsze szkolenie w pilotażu do Marrakesh w Maroku (Afryka Północna). Po upadku Francji był ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Ponownie rozpoczął szkolenie, które ukończył całkowicie w 10.1943 r. W listopadzie został wcielony do 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej”. Służył w dywizjonie aż do zakończenia wojny. Wykonał 35 lotów bojowych w czasie 322 godzin. Następnie został przeszkolony na samolotach „Warwick” i „Halifax”. Powrócił po kursie do 304 Dywizjonu Transportowego i wykonywał loty transportowe. Odznaczony 3 x Krzyżem Walecznych, 3 x Medalem Lotniczym, Medalem Republic Francaise, 1939-45 Star, Atlantic Star, Defence i War Medalami. Nadano Polowy Znak Pilota nr 1562, (Rz Dca PSP nr 12/1944) (304). Zwolnił się z Polskich Sił Powietrznych i wstąpił do lotnictwa brytyjskiego (RAF). Wylatał ogółem 6500 godzin. Został zwolniony ze służby wojskowej w 1974 r. w stopniu chorążego lotnictwa brytyjskiego. Został odznaczony Long Sendce and Good Conduct Medal. Jest żonaty i ma jednego syna. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

_____________________________________________________________________________________________

BODAK  WŁADYSŁAW – 781391 – ur. 6.09.1900 r. Zamość; zm. 15.12.1955 r. Newark-on-Trent W.B.; W/O chorąży radiomechanik; brak danych 4 x ML.

__________________________________________________________________________________________________________

BOJANKIEWICZ  RYSZARD  FRANCISZEK – P-0245, ur. 9.03.1894 r. Zamość; zm. 30.08.1972 r. Cardigan Wielka Brytania; S/Ldr podpułkownik pilot; Raf Hucknall; 4 x ML; Zamrł w Walii Llanfyrnach k/Crymmych Pemb`s.

__________________________________________________________________________________________________________

BOJAR  FELIKS – 781017 – ur. 26.12.1916 r. Krasne k. Zamościa; zm. 9.02.1967 r. Nottingam Wielka Brytania; Cpl. plutonowy instruktor wychowania fizycznego; 4 x ML, skreslony z personelu latajacego; wcześniejsza specjalnośc – pilot.

__________________________________________________________________________________________________________

BOJARCZUK  ROMUALD – 783111; ur. 11.01.1920 r. ; Płoskie Zamość; zm. 18.01.1946 r. Honington, Suffolk Wielka Brytania; W/O st. sierżant pilot; 304. 305 DB; VM V kl., 4xKW;3x ML; Chedburgh-Warwick zmarł – pochowany w Honnington, Suffolk (8).
Uzupełnienia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Bojarczuk
Romuald Bojarczuk (ur. 11 stycznia 1920, zm. 18 stycznia 1946) – starszy sierżant pilot Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, chorąży (ang. Warrant Officer) Królewskich Sił Powietrznych.
W czasie II wojny światowej służył w Dywizjon 304 jako pilot. 18 stycznia 1946 w czasie lotu treningowego w pilotowanym przez niego samolocie bombowym Vickers Warwick awarii uległ jeden z silników. Przy lądowaniu na jednym silniku pilot nie utrzymał sterów i samolot uległ wypadkowi. Pilot zginął, dwóch członków załogi uratowało się.
Romuald Bojarczuk był odznaczony Orderem Virtuti Militari[1] oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Pochowany na cmentarzu Suffolk: http://www.polishairforce.pl/_cmhonington.html
Romuald Bojarczuk syn Jakuba i Agaty Bojarczuków (pod linkiem poniżej legitymacja pilota do wglądu), kolejny pilot spod Zamościa, już jako młody człowiek postanowił związać swoje życie z lotnictwem. Uczęszczał do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i ukończył ją w kilka dni po wybuchu wojny. Zanim dostał się do RAF-u, przebył długą drogę przez Rumunię, Bułgarię i Francję aż do Wielkiej Brytanii. W czerwcu 1940 roku został pilotem Dywizjonu 305 Ziemi Wielkopolskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 18 stycznia 1946 roku podczas lotu treningowego doszło do awarii jednego z silników w jego samolocie. Romuald Bojarczuk zginął na miejscu. Został pochowany na cmentarzu War Graves w Wielkiej Brytanii. Za swoje męstwo podczas lotów Romuald Bojarczuk został odznaczony orderem Virtuti Militari, ponadto czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz trzykrotnie Medalem Lotniczym. źródło: http://1lozamoscblog.blogspot.com/2018_03_10_archive.html
źródło: https://niebieskaeskadra.pl/?control=8&id=103 
Bojarczuk Romuald urodził się w m. Płoskie Mokre, pow. Zamość…Podróż: Polska – Wielka Brytania
17.09.1939 – wyjazd ze Świdnika, Polska
18.09.1939 – przekroczenie granicy z Rumunią. Prawdopodobnie internowanie w miejscowościach lub przejazd tranzytem tylko: Slaropice, Nicolice (lub Vicolice), Treksary, Tulcea, Hamangia (lub Sabangia) i inne
18.11.1939 – port Bałcik, (org. Balcik. en. Balchik), obecnie w Bułgarii, na północ od Warny
18.12.1939 – (data przybliżona) odpływa na statku s/s „Patris” do Bejrutu
23.12.1939 – Bejrut (obóz przejściowy, prawdopodobnie koszary Legii Cudzoziemskiej)
16.01.1940 – Odpływa z Bejrutu statkiem s/s „Explorateur Grandidier” do Marsylii
22.01.1940 – Przybycie do Marsylii, obóz przejściowy Camp de Carpiagne
27.01.1940 – opuszcza Camp de Carpiagne, a wieczorem odjazd pociągiem z Dworca Kolejowego Cassis, podróż przez całą noc do Camp de Judes a Septfonds (Francja). (był tam również w lutym)
11.06.1940 – Bron ( lotnisko wojskowe /koszary przy Lyonie) zostaje wydany Dowód Osobisty, No. 7541 xx.06.1940 – ewakuacja do Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie: Liverpool ? Blackpool 

___________________________________________________________________________________________________________

BRZOZOWSKI  WŁADYSŁAW – 707017 – ur. 27.06.1926 r. Zamość, brak danych dot. zamieszkania i informacji czy żyje, AC 1 st. szeregowy – kierowca; brak danych ostatniego przydziału w RAF; ML.

___________________________________________________________________________________________________________

CHORDEJ  ANTONI – 706440 – ur. 11.06.1920 Tworyczów, zm. 30.10.1976 r Detroit, MI USA; F/Sgt plutonowy radiooperator; 316DM; ML

___________________________________________________________________________________________________________

CHRZANOWSKI  IRENEUSZ – 781561 -ur. 14.03.1915 r. Zamość; zm. 00.00.1987 r. Ipswich, Suffolk Wielka Brytania; Cpl sierżant mechanik; 307 DMN; 4x ML.

___________________________________________________________________________________________________________

CYBULSKI  CZESŁAW  MARIAN – 783869 – ur. 604.1902 Zamość; zm. brak danych; brak danych dot. ostatniego miejsca zamieszkania; LAC sierżant kierowca; 316 DM; ML.

___________________________________________________________________________________________________________

CZAPLICKI  ZBIGNIEW – Uzupełnienia– źródło: http://www.zamosciopedia.pl/index.php/lj-lz/item/1181-lotnicy-zamojscy
Związany z Zamościem. Ustalić miejsce urodzenia.

Czaplicki Zbigniew Modest

___________________________________________________________________________________________________________

CZAPLIŃSKI  WIESŁAW – Uzupełnienia –  źródło: Andrzej Kędziora. Zamościopedia;  http://www.zamosciopedia.pl/index.php/lj-lz/item/1181-lotnicy-zamojscy
Związany z Zamościem – ustalić miejsce urodzenia. Brak na liście Krzystków.
Wiesław Czapliński (1918-1940) – zginął we Francji podczas lotu transportowego.

__________________________________________________________________________________________________________

CZUPRYŃSKI  WITOLD – P – 0993- ur. 24.01.1911 r. Dębowiec; zm. 2.03.1981 r.; Rothwell Wielka Brytania; F/Lt kapitan oficer techniczny; brak danych dot. ost. znanego przydziału; 3xML.

__________________________________________________________________________________________________________

DERKACZ  JÓZEF – 780551- ur. 1.01.1914 r. Klemensów; brak danych; plutonowy mechanik, zm. Melton MowbraY, Leics Wielka Brytania; brak danych; 3 x ML.

__________________________________________________________________________________________________________

DRYGIEL  JÓZEF – 793255 – ur. 14.01.1915 r. Zamszany; brak danych; Australia; CPL. sierżant elektryk; brak danych ; 3 x ML.

__________________________________________________________________________________________________________

DZIUBIŃSKI  TADEUSZ  KAZIMIERZ – P-1372; ur. 5.03.1916 r. Sitaniec; zm. 2.01.1941 r. Newark-on-Trent, Notts Wielka Brytania; P/O porucznik pilot; 301 DB KW, ML; RAF Swinderby-Wellington- pochowany na cmentarzu Newark (298).
Uzupełnienia:  źródło: Andrzej Kędziora. Encyklopedia Miasta Zamościa. Zamość 2012.  s. 141.:
Dziubiński Tadeusz (1919-1941) lotnik dywizjonu bombowego 301 w Anglii. W 1936 r. ukończył Liceum w Zamościu; wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Dęblinie. Wojna uniemożliwiła promocję. Walczył w 1939 r. jako pilot bombowca „Karasia”, potem przez Rumunię i Francję przedostał się do Anglii. Zginął z całą załogą w katastrofie (śnieżyca) wracając 2 I z nalotu na najdalej położoną Bremę. Spoczywa na lotnisku w Newark.
źródło: https://niebieskaeskadra.pl/?control=8&id=238
Księga lotników polskich…” O. Cumft, H.K. Kujawa
„Ku czci…” Zbiorowa
„Polskie Siły Powietrzne…” T.J. i Anna Krzystek
Zdjęcie grobu: Sean Williams
Zdj. portret.: listakrzystka.pl/?p=59580
Dziubiński Tadeusz urodził się w m. Sitaniec, pow. Zamość…
Tadeusz Kazimierz Dziubiński urodził się na Lubelszczyźnie 5 marca 1916 r. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego w lubelskim gimnazjum rozpoczął swoją przygodę  z wojskiem. Trafił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa mieszczącej się w Dęblinie. Gdy ją ukończył został przydzielony do 2 Pułku Lotniczego. Latał w nim będąc pilotem eskadry liniowej. W pamiętnym z historii wrześniu 1939 r. razem ze swoim pułkiem bronił nieba nad Polską. Latał na bombardowania i powietrzne rozpoznanie. Siódmego dnia wojny jego samolot ( PZL ? 23 ?Karaś? ) został zaatakowany przez myśliwce Luftwaffe. Przeciwnicy strzelali celnie. Jedna z serii niemieckich Me zapaliła polską maszynę. Poparzony Dziubiński podobnie jak dwóch pozostałych członków załogi ratował się skokiem na spadochronie.
Po przegranej udał się za bronią do Francji i dalej do Wielkiej Brytanii. Będąc na Wyspie Ostatniej Nadziei przeszedł niezbędne szkolenie w lotach na angielskich samolotach. Mając to za sobą i pozytywną opinię lekarską mógł wykonywać loty. Został przydzielony do polskiego dywizjonu lotniczego. Trafił do 301 Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej. Razem z nim latał bojowo. Bombardował cele znajdujące się na terenach III Rzeszy. Między innymi brał udział w nalocie na portowe miasto, Bremę. Nie wrócił z tego lotu. Został zestrzelony 2 stycznia 1941 r. Pochowany został z dala od Polski na cmentarzu w Newark.    (opracowanie: Konrad RYDOŁOWSKI)

__________________________________________________________________________________________________________

FUSIARA  RYSZARD – 781090 – ur. 13.09.1920 Płoskie; zm. 11.06.1944 r. Sage Niemcy; F/Sgt. sierżant pilot; 316 DM;2 x ML; Raf Woodvale-Mustang-pochowany na brytyjskim cmentarzu w Sage – Niemcy.
Uzupełnienia:
źródło: https://niebieskaeskadra.pl/?control=8&id=276
Grób pilota znajduje się w Niemczech Sage War Cementery Plot VIII Row B Grave 12 http://www.polskienekropolie.de/doku.php?id=pl:sagelotnicy
źródło: http://www.polishairforce.pl/dyw316straty.html
11.06.1944 r. na samolocie Mustang III (SZ- F FB 220) – 316 Dywizjon Myśliwski „Warszawski”- podczas atakowania celów naziemnych na zbyt małej wysokości zawadził o ostrzeliwaną lokomotywę i rozbił się w Burgforde (obecnie część Westerstede w Niemczech).
 źródło: http://1lozamoscblog.blogspot.com/2018_03_10_archive.html
Trzecim bohaterem jest Ryszard Fusiara, a jego historia jest podobna do losów kolegów z dzieciństwa, którzy tak jak i on marzyli, by wznieść się w przestworza. Ukończył on szkołę lotniczą, złożył przysięgę wojskową oraz przedostał się do Wielkiej Brytanii, aby służyć w RAF. Swoje miejsce znalazł w 316 Dywizjonie Myśliwskim. Jest on jedynym pilotem z tego grona, który zginął podczas walki w czasie II wojny światowej. 11 czerwca 1944 roku w Holandii, gdy brał udział w ostrzeliwaniu pociągu, zderzył się z nim. Jego samolot eksplodował, a on zginął na miejscu. Kilka dni przed śmiercią został odznaczony Medalem Lotniczym. Został pochowany w niemieckiej miejscowości Sage. W chwili śmierci miał 23 lata.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
GÓRA  TADEUSZ – Uzupełnienia – źródło: Andrzej Kędziora – Zamościopedia. http://www.zamosciopedia.pl/index.php/lj-lz/item/1181-lotnicy-zamojscy
http://zamosciopedia.pl/index.php/gk-gp/item/3866-G%C3%93RA%20TADEUSZ%20(1918-2010)%20najwybitniejszy%20pilot%20zwi%C4%85zany%20z%20Zamo%C5%9Bciem,%20genera%C5%82%20bryg.%20rez.
Pilot związany z Zamościem. Miejsce urodzenia – Kraków. Brak na Liście Krzystków.

__________________________________________________________________________________________________________

JAKUBOWSKI  TOMASZ – 783746 – ur. 29.03.1907 r. Zwierzyniec; zm. 00.00.1974 r. Leiceester Wielka Brytania; SGT. st. sierżant stolarz; brak danych; ML.

__________________________________________________________________________________________________________

JAROSZ  PAWEŁ – 706478 – ur. 23.01.1909 r. Hucisko; brak danych; W/O sierżant radiooperator; 304 DB; ML.

_________________________________________________________________________________________________________

KACPEROWICZ  EDWARD  – Uzupełnienia- źródło: Andrzej Kędziora. Zamościopedia.     http://www.zamosciopedia.pl/index.php/lj-lz/item/1181-lotnicy-zamojscy
Związany z Zamościem. Ustalić miejsce urodzenia. Brak na Liście Krzystków.

_________________________________________________________________________________________________________

 

KARCZMARCZYK  BOLESŁAW – 705346 – ur. 2.01.1922 r. Wierzbie; brak danych; LAC st. szeregowy strzelec pokładowy; 300 DB; ML.

_________________________________________________________________________________________________________

KIKUT  BOLESŁAW – 781231 – ur. 15.09.1919 r. Zwierzyniec; zm. 00.00.1970 Hove- Sussex Wielka Brytania; F/Sgt sierżant mechanik pokładowy; 300 DB; KW; 4 x ML.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

KITA  MARIAN – 780875- ur. 9.01.1922 r. Szczebrzeszyn; zm. 5.10.1944 r. Lyonshall Wielka Brytania; W/O st. sierżant pilot; 305 DB  VM Vkl.; 4 x KW; 2 x ML.
Uzupełnienia: źródło: https://niebieskaeskadra.pl/?control=8&id=507
„Księga lotników polskich…” O. Cumft, H.K. Kujawa
„Ku czci…” Zbiorowa
„Polskie Siły Powietrzne…” T.J. i Anna Krzystek
Zdj. grobu: twgpp.org/information.php?id=1701502.
Zdj. portret.: dzięki uprzejmości pana Grzegorza Lityńskiego
Kita Marian urodził się w m. Szczebrzeszyn w rodzinie Pawła i Rozalii Kitów (W. Grudniak).
St.sierż.pil. Kita Marian wystartował 5 października 1944 z bazy RAF Lasham na samolocie de Havilland „Mosquito” nr NT226 i odbywał nocny lot ćwiczebny z por.nawig. L. Piekarskim. Wskutek utraty prędkości samolot rozbił się w Herriard koło Alton (Hampshire). Obaj lotnicy zginęli. Pochowany został na cmentarzu Lyonshal Kingdon Herefordshire, UK.

__________________________________________________________________________________________________________

KOSMALSKI  GRZEGORZ – 783502 – ur. 30.10.1918 r. Zamość; zm. 23.11.1941 r. Dunkierka, Francja; Sgt. plutonowy pilot; 306, 305 DM; KW, ML; RAF – Northol – Spitfire – pochowany na cmentarzu w Dunkierce (46/2) Francja.
Uzupełnienia:
źródło: Andrzej Kędziora. Encyklopedia Miasta Zamościa. Zamość 2012 r.  s. 302.
W Encyklopedii, Kosmalski Grzegorz jest wzmiankowany jako lotnik, który zginął pod Dunkierką. Był synem Henryka Kosmalskiego (1883-1929); burmistrza Zamościa. Także pilot DM 315.
źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie:

__________________________________________________________________________________________________________

KOT  JÓZEF – 782103 – ur. 23.02.1919 Szczebrzeszyn; zm. 17.02.2010 Johanesburg RPA; Sgt. sierżant radiooperator; 304/305 DB; ML.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

KOT  ROMAN – 780470 – ur. 30.09.1919 r. Szczebrzeszyn; zm. 21.10.1943 – Newark-on-Trent, Notts Wielka Brytania; F/Sgt. st. sierżant radiooperator; 300 DB, 18 OTU  VM V kl.; 4 x KW; 2 x ML; RAF Bramcote-Wellington – pochowany na cmentarzu w Newark (319/AK/K; depozyt lotnika znajduje się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Uzupełnienia: https://niebieskaeskadra.pl/?control=8&id=564
Kot Roman urodził się w m. Szczebrzeszyn w rodzinie Leonarda i Antoniny Kotów.
Dnia 21.10.1943 r. st.sierż.strzel.pokł. Kot Roman wystartował z bazy RAF Bramcote na samolocie Vickers „Wellington” nr BK471 do lotu szkolnego. Z powodu awarii silnika, pilot był zmuszony przerwać lot. Podczas podejścia do lądowania samolot zderzył się z drzewem, zapalił i skapotował. Uratował się tylko lekko ranny, sierż.strzel. Zygmunt Marynowski. Reszta załogi zginęła: kpt. Stefan Alberti, st.sierż. Roman Kot, plut. Jerzy Sawicki i plut. Mieczysław Sołecki. St.sierż. Kot został pochowany na cmentarzu w Newark (K/319a), UK.

__________________________________________________________________________________________________________

KOWALIK  BRONISŁAW  FELIKS – 706488 – ur. 22.10.1914 r. Szczebrzeszyn; brak danych; Francja; LAC st. szeregowy operator maszyn budowalnych; brak danych; 2 x ML.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
KOWALSKI  BRONISŁAW – 781957 =- ur. 27.03.1905 r. Janówka Zach. ; brak danych Polska; Cpl. sierżant magazynier; ML.

__________________________________________________________________________________________________________

KRASNOPOLSKI  JULIUSZ (JULIAN) – 793474 – ur. Zawalów  25.03.1913 r.; brak danych Polska; SGT. sierżant pilot; 305 DB; KW;ML.

__________________________________________________________________________________________________________

KUDEŁKO  HENRYK (EDMUNTON) – 780413 – ur. 4.01.1921 r. Horyszów Polski; zm. 20.08.2008 r. Burton-upon-Trent Wielka Brytania; W/O ckorąży radiooperator; 300 DB; VM  V kl.; 3 x KW, ML.

__________________________________________________________________________________________________________

KUDYBA  EDWARD – 706491 – ur. 14.10.1917 r. Bondyrz; zm. 11.08.1976 r. Dandenogh South VIC Australia; W/O plutonowy radiooperator; 300 DB; 2 x ML.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

KWIATKOWSKI  HENRYK  – Uzupełnienia – źródło: fotopolska.eu; APZ: więcej informacji tutaj: Andrzej Kędziora. Zamościopedia: http://zamosciopedia.pl/index.php/kw-kz/item/3556-kwiatkowski-henryk-1918-1990-pilot-raf-kapitan
Pilot RAF związany z Zamościem. Urodzony w Rosji.

___________________________________________________________________________________________________________

KWITEK  BOLESŁAW – 704489 – ur. 8.10.1904 r. Zamość; zm. 29.01.1962 Warszawa; LAC plutonowy mechanik samochodowy; 307 DMN; 2 x ML.

___________________________________________________________________________________________________________

LEMBRYCH  MARIAN – 793474 –  ur. 25.03.1913 r. w Zwierzyniec; brak danych Polska; Sgt. sierżant pilot’ 305 DB; KW, ML.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

LEOSZKO  WITOLD – 708632 – ur. 7.08.1924 r. Zamośc; zm. 7.02.2013 r. Springvale, VIC, Australia; AC 1 kapral bez specjalności; brak danych.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

MAGDZIAK  STANISŁAW – 782139 – ur. 29.04.1921 r. Płoskie; zm. 20.08.1945 r. Hucknall, Notts/Wielka Brytania; F/Sgt. plutonowy pilot; 303 DM; KW, 3 x ML; RAF Andrews Field-Mustang- pochowany na cmentarzu Hucknall, Notts (10/D).
Uzupełnienia:  źródło: http://1lozamoscblog.blogspot.com/2018_03_10_archive.html
Stanisław Magdziak urodził się 29 kwietnia 1921 roku. W roku wybuchu wojny miał 18 lat, był zbyt młody, by zostać przyjęty do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Nie przeszkodziło to jednak w realizacji jego marzeń i celów. Został uczniem Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie, do której uczniowie byli przyjmowani już w wieku 16-18 lat. Po zdobyciu wykształcenia oraz złożeniu przysięgi wojskowej udał się do Wielkiej Brytanii. Na terenie tego kraju dość szybko powstały polskie jednostki wojskowe, w tym także lotnicze. W bardzo krótkim czasie został pilotem Dywizjonu 303, tego samego, o którym Arkady Fiedler napisał książkę. Podczas II wojny światowej na swoim Mustangu IV wykonał setki lotów, ani razu nie został trafiony. Dopiero po zakończeniu wojny 20 sierpnia 1945 roku w trakcie lotu treningowego, gdy podchodził do lądowania, doszło do zderzenia się dwóch samolotów. W wyniku tego nieszczęśliwego wypadku on i jego kolega z drugiego samolotu ponieśli śmierć. W czasie służby Stanisław Magdziak został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz trzykrotnie Medalem Lotniczym. Jego grób znajduje się na cmentarzu Hucknall w Wielkiej Brytanii.
źródło:  http://www.polishairforce.pl/dyw303straty.html
20.08.1945 r. podczas lotu treningowego zderzył się z Mustangiem IV Alojzego Ruteckiego z 303 Dywizjonu.

____________________________________________________________________________________________________________

MARCOLA  STANISAW – P-0098; ur. 27.03.1913 r. Komarów; zm. 00.00.1986 r. Plymouth, Devon Wielka Brytania; F/Lt. kapitan obserwator; 305 DB; 3xKW, 2x ML.

____________________________________________________________________________________________________________

MATWIEJCZUK  WITOLD – 708715 – ur. 26.02.1924 r. Zawada; brak danych; AC 2; szeregowy bez specjalnoci; brak danych.

____________________________________________________________________________________________________________

MAZURKIEWICZ  MICHAŁ – P-1606 – 783419 –  ur. 29.09.1919 r. Zamość; zm. 11.07.1942 r. Newark-on-Trent, Notts, Wielka Brytania’ P/O podporucznik pilot; 304 DB; KW, 2x ML; RAF Bramcote-Wellington- pochowany na cmentarzu w Newark (310)
Uzupełnienia: źródło: Andrzej Kędziora. Encyklopedia Miasta Zamościa. s. 390.
Mazurkiewicz Michał (1919-1942) pilot dywizjonu bombowego 304. Urodzony w Janowicach Małych. Ukończył szkołę Nr 1 i był uczniem szkoły handlowej. Maturę zdał w lubelskiej Szkole Vetterów. Jako ochotnik ukończył zamojska podchorążówkę. Lotnicze umiejętności zdobywał w Świdniku i Dęblinie. W 1939 r. przez Rumunię i Francję dotarł do Anglii. Zginąl podczas lotu treningowego na Wellingtonie nad Bramcote. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Spoczął na cmentarzu w Newark. (Janowice Małe = Zamość).

____________________________________________________________________________________________________________

OKSENTOWICZ  JAN – 703513 – ur. 27.03.1918 r Karp; zm. 00.00.1984 Belgia; LAC kapral mechanik; 303 DM; 2 x ML.

____________________________________________________________________________________________________________

ORZECHOWSKI  LEON  PAWEŁ – 784510 – ur. 21.08.1915 r. Grabowiec; zm. 10.05.1988 r. Wieluń Polska; Cpl. sierżant mechanik; 308 DM; 3 x ML.  ________________________________________________________________________________________________________________________________________
PAJER  PIOTR – P – 1336; ur. 28.06.1903 r. Białobrzegi; zm. 13.04.1942 r. Eindhoven Holandia; F/Lt. kapitan obserwator; 300 DB; KW, 2 x ML; RAF Hemswell-Wellington – pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym Eindhoven (43/l).
Uzupełnienia: http://www.polishairforce.pl/dyw300straty.html
W nocy z 12 na 13 kwietnia 1942 r. załoga samolotu Wellington IV BH- H (Z 1 1213) DB 300 z pilotem Władysławem Żałejko; obserwatorem Piotrem Pajerem; dwoma strzelcami: Józefem Bałuckim i Władysławem Strzelczykiem oraz radiotelegrafistą – Konradem Lubojańskim – wykonywała nalot na Essen. Samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca wroga i rozbił się w okolicach lotniska De Kooy (Holandia).

____________________________________________________________________________________________________________

PASZKOWSKI  ROMUALD  ANDRZEJ – P – 2377 – ur. 10.11.1914 r. Stary Zamość; zm. 29.01.1945 r. Durnbach Niemcy; P/O porucznik nawigator; 300 DB; ML; RAF Faldingworth – Lancaster – pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w BAD Tolz (22/XI/C).

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

PĘCHERSKI  ALEKSANDER JÓZEF – P – 2547- ur. 27.04.1915 r. Zwierzyniec; zm. 17.07.1981 r. Notts Wielka Brytania; F/O porucznik nawigator brak danych.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

PIECHOWSKA  MARIA  (BOSA) – 2792287 – ur. 15.05.1519 r. Zamość; brak danych; LACW st. szeregowy ordynans; Faldingworth (ostatni przydział) ML.

_____________________________________________________________________________________________________________

PIETRASZEK  JAN  – Uzupełnienia: źródło: Andrzej Kędziora. Zamościpedia. http://www.zamosciopedia.pl/index.php/pi-pn/item/1186-pietraszek-jan-1913-1942-lotnik
Urodził się w Zamościu w 1913 r. Był absolwentem zamojskiego gimnazjum (1932 r.) i KUL (ukończył prawo). Zginął w wypadku lotniczym 1942 r. razem z innym zamościaninem – Michałem Mazurkiewiczem (vide powyżej). Grób Jana Pietraszka jest na zamojskim cmentarzu.

_____________________________________________________________________________________________________________

POMARAŃSKI  WITOLD  – Uzupełnienia: http://www.zamosciopedia.pl/index.php/lj-lz/item/1181-lotnicy-zamojscy
Pilot RAF związany z Zamościem. Urodził się w Warszawie.

Pomarański Witold Bogusław

_____________________________________________________________________________________________________________

CZAPLICKI  ZBIGNIEW  – Uzupełnienia: http://www.zamosciopedia.pl/index.php/lj-lz/item/1181-lotnicy-zamojscy

_____________________________________________________________________________________________________________

ROZKRES  EUGENIUSZ  – 706776 – ur. 24.12.1920 r. Wólka Łabuńska; zm. 01.06.2006 r. Royal Tunbridge Wells Wielka Brytania; Sgt. plutonowy pilot: brak danych;  ML.

_____________________________________________________________________________________________________________

SADŁOWSKI WŁADYSŁAW  FELIKS – 784871; ur. 29.05.1920 Zwierzyniec ; zm. 13.03.1978 r. Londyn Wielka Brytania; LAC plutonowy mechanik; 315 DM; ML; spopielony Martlake krematorium (zm. w Londynie).

_____________________________________________________________________________________________________________

SKRZYŃSKI  ZDZISŁAW – 792350 – ur. 31.01.1915 r. Zamość; zm. 21.12.1989 r. Londyn Wielka Brytania; Cpl. plutonowy stolarz; brak danych 3 x ML.

_____________________________________________________________________________________________________________

SYPOSZ  STANISŁAW – 707924 – ur. 13.02.1927 r. Szczebrzeszyn; zm. 08.10.2010 r. Ramsgate, Kent Wielka Brytania; AC 1; junak mechanik; Heliopolis (ostatni przydział).

_____________________________________________________________________________________________________________

SZEWC  KAZIMIERZ  TADEUSZ  (SHETTS) – P-2928/ 780132; ur. 26.01.1921 r. Zamość; zm. 24.08.1993 r. Seattle, WA USA; F/O podporucznik bombardier; 300 DB; VM V kl.; 2 x KW; ML.

_____________________________________________________________________________________________________________

SZPRYNGER  JAN – 794170 – ur. 02.05.1914 r. Żdanów; zm. 8.12.1974 r. Handsworth Wielka Brytania; LAC kapral strzelec pokładowy; 307 DMN; ML.

_____________________________________________________________________________________________________________

SZYMONOWICZ  GENOWEFA  (JAKÓBCZAK) – 2792509 – ur. 24.09.1924 r. Lipsko, brak danych; ACW 1 – st. szeregowy ordynans; Newton; ML.

_____________________________________________________________________________________________________________

TCHÓRZ  EMILIA  – 2792720 – ur. 15.11. 1922 r. Złojec; LAC W ochotniczka kierowca samochodowy; Dunholme Lodge;ML

_____________________________________________________________________________________________________________

ŻEROMSKI  JÓZEF – 708369 – ur. 31.01.1925 r. Zamość; brak danych Polska; AC 1 kapral rusznikarz; ML.

_____________________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
źródło:
  1. https://listakrzystka.pl/zeromski-jozef/
  2. http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/85381/historia-z-wereszyna-do-raf.html
  3. Andrzej Kędziora. Encyklopedia Miasta Zamościa. Wydanie II. Zamość 2012.
  4. Andrzej Kędziora. Zamościopedia. http://zamosciopedia.pl/index.php/lj-lz/item/1181-lotnicy-zamojscy