Ostatnie pożegnanie

Z przykrością zawiadamiamy Koleżanki i Kolegów Przewodników, że 17.06.2018 r. zmarł nasz Kolega – Władysław Kowalski. Informacje o pogrzebie podamy w najbliższym czasie.
Pogrzeb śp. Władysława Kowalskiego odbędzie się w sobotę 23 czerwca 2018 r. Msza Święta za duszę Zmarłego zostanie odprawiona o godzinie 13:00 w Katedrze Zamojskiej przy ul. Akademickiej. Urna z prochami zostanie przewieziona na cmentarz parafialny przy ul. Peowiaków. Transport żałobników z Katedry na cmentarz zapewniony.
Najbliższym Zmarłego, Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym składamy najszczersze wyrazy współczucia i łączymy się z nimi w bólu po tej stracie.
Władku
Wędruj po niebiańskich szlakach i niech Ci towarzyszą wszyscy przewodnicy, którzy zasnęli przed Tobą.
W pogrzebie śp. Władysława Kowalskiego wzięła udział bardzo liczna grupa przewodników z Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich. Przewodnicy, zgodnie z przewodnicką tradycją, pożegnali zmarłego Kolegę w swoich reprezentacyjnych, czerwonych strojach przewodnickich z emblematami Koła na koszulkach.

__________________________________________________________________________________________________________

Pani Krystyna Kowalska nadesłała korespondencję z prośbą zamieszczenia na stronie przewodnickiej:
  • Przewodnikom Zamojskim, serdeczne podziękowania za kondolencje, udział w Mszy Świętej w pogrzebie mojego męża Władka Kowalskiego – byliście dla niego drugą rodziną – dziękuję
  • Krystyna Kowalska z rodziną
  • _________________________________________________________________________________________________________