Ostatnie pożegnanie

Z przykrością zawiadamiamy Koleżanki i Kolegów Przewodników, że w niedzielę 24.06.2018 r. zmarł w szpitalu w Lublinie nasz Kolega Przewodnik z Oddziału PTTK w Puławach – Ryszard Bałabuch. Informacje dotyczące pogrzebu podamy w terminie późniejszym. Rysiu spoczywaj w spokoju. Otoczmy modlitewną pamięcią duszę naszego zmarłego Kolegi.
Pogrzeb ś.p. Ryszarda Bałabucha odbędzie się w sobotę 30.06.2018 r.  w Lublinie – Kaplica na cmentarzu przy ul. Lipowej – o godz. 10-tej. Prośba od przewodników puławskich o uczestnictwo w pogrzebie w strojach przewodnickich i przypomnienie sobie hymnu przewodnickiego.
Najbliższym i całej Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym Ryszarda składamy najszczersze wyrazy współczucia  i łączymy się z nimi w żalu.
H Y M N   P R Z E W O D N I C K I
( Na melodię Płonie ognisko i szumią knieje)
My, przewodnicy Ojczystej Ziemi
Zwiążmy razem jeden krąg.
W darze wszyscy jej ofiarujemy
Serca, Myśli – dzieła rąk.
Aby rosła, aby nam piękniała
Wszystkim szczęście, wszystkim radość dała
Aby każdy Ją kochał goręcej
Tu pracował, tutaj żył.
Ziemio nasza przepięknej urody
Zawsze Polska – wolna dziś
Kocham Twoje i pola i wody
Z Tobą każda wolna myśl.
Niech więc rośnie, niech wciąż nam pięknieje
W niej radości nasze i nadzieje
Chcemy dla Niej poświęcać swe siły
Tu pracować tutaj żyć.

_____________________________________________________________________________________

W pogrzebie śp. Ryszarda Bałabucha w Lublinie wzięła udział reprezentacja przewodników z naszego Koła Przewodników. Do Lublina przyjechali także przewodnicy z Krakowa, Bielska Białej, Tarnowskich Gór, Kalisza, Sanoka, Kazimierza, Puław (cały autokar), Nałęczowa, Lublina. Mszę świętą pogrzebową odprawiał przyjaciel Kolegi Ryszarda,  z którym dawniej wędrował po górach.