Wspomnienie o Kol. Wacławie Derejczyku z Częstochowy.

Kolega Wacław Derejczyk zmarł 23.04.2018 roku mając 84 lata. Był wybitnym działaczem turystyczno-krajoznawczym i społecznym. Do PTTK wstąpił w 1971 roku. Od 1976 roku działał w Oddziale Miejskim PTTK w Częstochowie: był sekretarzem Koła Przewodników w latach: 1976 – 1981; Prezesem Koła Przewodników w l. 1981-1991; Prezesem Zarządu Oddziału PTTK w l. 1994–1998, a w l. 1999-2005 Prezesem Częstochowskiego Oddziału Przewodników PTTK. Od 1994 r. do 2002 r. był Członkiem Komisji Przewodnickiej PTTK i przez dwa lata jej Przewodniczącym. Organizator 15 rajdów turystycznych dla kolejarzy w Częstochowie, wielu imprez turystyki kwalifikowanej PTTK, również dla przewodników, szkoleń ogólnopolskich i regionalnych. Przewodnik z uprawnieniami na: Beskidy, Pieniny, Sudety i Bieszczady. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi oraz najwyższymi Odznakami resortowymi za działalność turystyczną. Członek Honorowy PTTK.
Kol. Wacław był zaprzyjaźniony z Kołem Przewodników w Zamościu, spotykaliśmy się na jubileuszach kół przewodnickich, rajdach górskich, pielgrzymkach w Częstochowie. Był na jubileuszach naszego Koła Przewodników, przywoził przewodników z Częstochowy do Zamościa, mieliśmy spotkania. Jako pilot przywoził też turystów zainteresowując ich naszym regionem. Jemu zawdzięczam, że w tamtym roku poszliśmy w czasie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników zwiedzać Muzeum Monet i Medali JP II w Częstochowie (nie zawiedliśmy się). W swojej relacji z 34 pielgrzymek, która została zamieszczona na naszej stronie http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/7371 w miesiącu kwietniu tego roku, wspominam o jego zasługach w organizacji pielgrzymek przewodnickich. Wiedział, że napiszę o naszych pielgrzymkach i chciał przeczytać. Niestety już nie zdążył …
Spoczywaj Wacławie w Pokoju na niebieskich szlakach!

 

 

opracowanie i zdjęcia: Bożena Kamaszyn-Gonciarz