Franciszkańskie dzieło odnowy.

W Zamościu, od zeszłego roku trwa rewitalizacja największego, barokowego kościoła Franciszkanów w Polsce. Wartość projektu wynosi 23 795 460,08 PLN. Dofinansowanie unijne do tej kwoty to 20 226 141,06 PLN. Starania o odbudowę obiektu Ojcowie Franciszkanie rozpoczęli z chwilą odzyskania kościoła od państwa w 1993 r. i przywrócenia mu funkcji sakralnych. W dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – 25 marca 1994 r. – w kościele odprawiono Mszę Świętą po  prawie 200 latach nieobecności Franciszkanów w mieście.
Dzięki realizowanemu projektowi kościół zostanie odbudowany w historycznym kształcie największego w Polsce, barokowego kościoła franciszkańskiego z XVII w. W architekturze dawnej Rzeczypospolitej kościół zamojski zajmuje wyjątkowe miejsce. To bardzo cenny zabytek kultury sakralnej, jeden ze skarbów architektury Zamościa.  Tak jak przed wiekami gwardian Ambroży kierował rozpoczętą budową kościoła, podobnie dzisiaj obecny proboszcz parafii Zwiastowania N.M.P.,  gwardian klasztoru zamojskich Franciszkanów – O. Andrzej Zalewski niestrudzenie czuwa nad przebiegiem prac rewitalizacyjnych. Termin zakończenia prac przewidywany jest za półtora roku. Oprócz rewitalizacji samego kościoła nastąpi także adaptacja niewykorzystywanych dotychczas podziemi świątyni. Będą one zaadaptowane na cele kulturalne o charakterze świeckim i duchowym (koncerty, wystawy, konkursy plastyczne, spotkania poetyckie, warsztaty).
Rewaloryzacja kościoła budzi ogromne zainteresowanie całej społeczności zamościan, w tym zamojskich przewodników. Udało nam się nakłonić O. Andrzeja do przekazania nam najświeższych informacji dotyczących rewitalizacji obiektu. Spotkanie odbyło się 19 kwietnia o godzi. 16:15 przed gmachem budynku kościoła. Ojciec Andrzej niezwykle ciekawie opowiadał o przebiegu aktualnych prac budowlanych i rewitalizacyjnych, najbliższych planach; staraniach w celu pozyskania funduszy, które trwają nadal nieprzerwanie wobec potrzeb jakie napotyka realizacja projektu. Przewodnicy mieli niebywałą okazję posłuchać relacji pracowników, którzy na miejscu wykonują poszczególne elementy architektury, niezbędne do uzupełnienia wystroju na zewnątrz i wewnątrz świątyni. Wiele mogli sami zobaczyć oprowadzani po świątyni przez O. Andrzeja, który na bieżąco omawiał zmiany jakie następują w celu przywrócenia kościołowi dawnej sylwety i funkcji. Chociażby zmiana umiejscowienia ołtarza głównego, który wróci na swoje miejsce właściwe, czyli od wschodniej strony.
Kościół Franciszkanów, zarejestrowany w Rejestrze Zabytków, w mieście które wpisano na Listę UNESCO, w mieście gdzie cały zespół Starego Miasta jest Pomnikiem Historii, odzyskuje powoli swój kształt. Bryła architektoniczna świątyni zubożona przez zaborców, zniekształcona i pozbawiona całego wyposażenia odzyskuje stopniowo swoje piękno. Prac rewitalizacyjnych  nie przerywano nawet zimą.  Szczyt zachodni kościoła, kopuły nad kaplicami, podwyższenie dachu nad nawą główną to najważniejsze obecnie zadania.  Odwiedzający Zamość w tym roku  turyści będą bardzo zainteresowani przebiegiem prac przy odnowie kościoła. Przewodnicy muszą sprostać trudnym niekiedy pytaniom w temacie. Turyści będą mogli także wspomóc odnowę świątyni. Na Rynku Wielkim i w wielu innych miejscach, także w wydzielonych sklepach PSS-u będą ustawione skarbony na datki na odbudowę kościoła. Przewodnicy zakończyli swoje szkolenie odmówieniem modlitwy w intencji przywrócenia dawnego blasku Kościołowi Franciszkanów. Była to także okazja do złożenia ich skromnego wkładu na odbudowę świątyni. Apelujemy jednocześnie do naszych Czytelników o przyłączenie się do dzieła odnowy zamojskiego kościoła Franciszkanów.
opracowanie i zdjęcia: Ewa Lisiecka

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

http://dzieloodbudowy.pl/aktualnosci/wizualizacja-rewitalizacji-kosciola-oo-franciszkanow-w-zamosciu/