Zwiedzamy Akademię Zamojską.

Zapraszamy Przewodników do pogłębienia wiedzy na temat prac konserwatorskich przeprowadzonych w zrewitalizowanych pomieszczeniach budynku dawnej Akademii Zamojskiej (przydatne linki poniżej). Z inicjatywy Oddziału PTTK w Zamościu, w dniu 15.02.2024 r. przewodnicy wzięli udział w szkoleniu i zwiedzaniu budynku dawnej Akademii Zamojskiej. Szkolenie prowadziła i oprowadzała kol. przewodnik i konserwator zabytków Katarzyna Poździk.

zdjęcia: Ewa Lisiecka

 

Źródła:

Inwentarz Domu Akademii Zamojskiey, w którym i stan zabudowania opisany, y wszelkie w nim znajdujące się ruchomości wyszczególnione w dniach sierpnia 1804 roku sporządzony. w:

Bogumiła Sawa. Akademia Zamojska 1594-1994. Nauczyciele i wychowankowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 1916-1998. Zamość 1998 r. s.107- 139.

Wiadomości Konserwatorskie 2022

  1. Krzysztof Janus. Sala Kantego w budynku dawnej Akademii Zamojskiej w Zamościu. s. 53-75
  2. Katarzyna Poździk. Polichromie w gmachu dawnej Akademii Zamojskiej. s. 76-90

https://wkz.lublin.pl/wp-content/uploads/2022/11/Wiadomosci-konserwatorskie-2022.pdf?fbclid=IwAR3G6J1mFnbayay8MmZ7CroXk7xEBkx6zWzl9shcKUmNNzMk_h-ffBwgZss