PASJE PRZEWODNICKIE – Honorowe Krwiodawstwo Krwi

Na Zamku Lubelskim w Lublinie 18 kwietnia 2015 r. odbyła się niecodzienna uroczystość. Wręczono odznaczenia państwowe i resortowe Honorowym Krwiodawcom z Lubelszczyzny za wieloletnie i systematyczne oddawanie krwi.
Honorowym Krwiodawcom nadano:
5 Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski
24 Złote Krzyże Zasługi
37 Srebrnych Krzyży Zasługi
12 Brązowych Krzyży Zasługi
38 odznak Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Zbyszek

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego, za szczególne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi 1520 przy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o. o. w Zamościu Pan Zbigniew Pietrynko. Powyższe odznaczenie zostało wręczone przez Wojewodę Lubelskiego Pana Wojciecha Wnuka na ww.uroczystości. Pan Pietrynko Zbigniew jest krwiodawcą od 1977 roku. Prezesem Klubu przy PKP LHS od 2004 roku.

Zbyszek 2

Dla nas, zamojskich przewodników, to po prostu nasz Kolega Zbyszek – Przewodnik z Koła Przewodników Terenowych im. Róży i Jana Zamoyskich przy PTTK O/Zamość. Nie pochwalił się oczywiście z wrodzonej skromności. O wieloletniej pasji i zaangażowaniu Zbyszka w pracę związaną z krwiodawstwem wiedzą wszyscy zamojscy przewodnicy. Nie wszyscy jednak znają bliżej początki tej szczególnej walki o dar życia dla innych, realizowanej od lat przez naszego Kolegę.
Słów zatem kilka chcemy przekazać, przy okazji tak doniosłej dla Zbyszka chwili, będącej największym podziękowaniem dla Honorowego Dawcy Krwi.

„Zaczęło się od choroby mojej sąsiadki, która miała operację i potrzebna była krew. Było to w sierpniu 1977  r. Sąsiadka wyzdrowiała, a moja przygoda z krwiodawstwem trwa do dzisiaj. W 1978 r. podjąłem pracę na PKP, gdzie istniał już Klub Honorowych Dawców Krwi. Prezesem był Pan Bogdan Błachewicz. To Pan Bogdan „zaraził” mnie działalnością społeczną w krwiodawstwie. Przeszedłem przez wszystkie funkcje w Klubie, Radzie Rejonowej, Wojewódzkiej jak i krajowej. Jestem członkiem Zarządu Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK.

Od 1987 zostałem Prezesem Klubu HDK „Dar Życia”. Od 2004 jestem Prezesem Klubu HDK 1520 przy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej. Głównym celem Klubu jest promocja krwiodawstwa. Odbywa się to przez akcje krwiodawstwa, ulotki w gablotach i plakaty. Organizujemy także rajdy piesze, rowerowe, wycieczki dla honorowych krwiodawców. Przez wszystkie te lata działalności zorganizowaliśmy wiele imprez turystycznych (zwiedzanie Zamościa, wycieczki po Grzędzie Sokalskiej, Roztoczu Wschodnim, po szlaku schronów Linii Mołotowa itp.). Od ośmiu lat sztandarową imprezą Klubu jest Rajd Rowerowy SUSEŁ, w której uczestniczą krwiodawcy – rowerzyści. W roku 2014 w rajdzie tym wzięło udział 72 cyklistów.”

Zbyszek 3

Zbigniew Pietrynko jest aktywnym propagatorem honorowego krwiodawstwa także podczas akcji takich jak „Kolejarze potrzebującym”, „Krewkie lato” oraz propagatorem aktywnego odpoczynku krwiodawców (rajdy rowerowe, wycieczki piesze). Organizatorem Rajdu Rowerowego SUSEŁ jest od ośmiu lat. Zbyszek umie łączyć swoje pasje w jeden spójny węzeł. Jest przewodnikiem, (często społecznikiem) oraz zapalonym cyklistą od lat. Szusuje nie tylko po Roztoczu, ale także podczas  Rajdów Rowerowych na Ukrainę.
Nasze gratulacje Zbyszku!
Nie ustawaj w tym pięknym i najbardziej ludzkim czynie. Ofierze krwi i dawania nadziei na życie innym.

opracowanie: evel